St.-Franciscusparochie 

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee      tel. 016/25 04 59      e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Catechese 

 

 Doop: voorbereiding  en viering  
 Eerste communie: voorbereiding en viering 
 Vormsel 
 Huwelijk: voorbereiding en viering/bijdragen  
 Gouden en andere huwerlijksjubilea
 Zieken en bejaarden

  

 

DOOPVIERING

 

       

Proficiat,

-     * u bent de fiere ouders van een kind dat wil opgenomen worden in onze gemeenschap (kinderdoop)

-     * u bent een volwassene en beslist nu van te willen opgenomen worden in onze levende gemeenschap (volwassen doop) . 

 

Graag willen wij met jullie/u op weg gaan naar deze dag.

 

Tijdens deze doopviering zal u of uw kind opgenomen worden in onze gemeenschap en zal zijn of haar naam worden geschreven in de palm van Gods hand.

 

Gelieve tijdig contact op te nemen met het parochiesecretariaat op (016) 250 459 of rechtstreeks met de pastoraal werker: Lieven.Dries@telenet.be

 

De doopviering wordt altijd voorafgegaan door een doopgesprek. Daarin zal niet alleen de viering aan bod komen maar wordt ook de zin en betekenis van het doopsel besproken.

 

De datum van de doopviering wordt afgesproken met de voorganger. 

 

Welkom dus in onze gemeenschap!

 

 

EERSTE-COMMUNIE CATECHESE  

 

Meer info: klik hier

Vormsel 

 

Meer info: klik hier

 

HUWELIJK

 

1.     Kerkelijk huwelijk

Proficiat, u hebt ervoor gekozen elkaar het ja-woord te geven en dat moet gevierd worden.

 

Onze parochiegemeenschap gaat bij deze gelegenheid graag met u op weg .

 

Verloofden melden zich liefst zes maanden voor hun huwelijk op het parochiesecretariaat op 016 250 459.  

 

In 1 à 2 beenkomsten volgt er een persoonlijk gesprek over de zin van een christelijk huwelijk en over de vormgeving van de huwelijksviering (desgewenst aan de hand van een samen te stellen huwelijksboekje).

 

Tijdens de viering kan er beroep gedaan worden op muzikanten van onze gemeenschap: een organist/pianist.

-         

-     Wensen jullie andere muzikanten (zang of instrument) dan dienen jullie daar zelf voor te  zorgen.

Dit alles is niet standaard voorzien in de prijs maar kan geregeld worden indien jullie dit wensen.

 

De bijdrage voor een huwelijksviering is in het bisdom Mechelen-Brussel bepaald op 275 EUR. De afrekening van dit bedrag wordt geregeld voor de huwelijksviering via het parochiesecretariaat, Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee of kan overgeschreven worden op het rekeningnummer BE27 7343 4406 5473 van de VPW Leuven, afdeling Sint-Franciscus.   

 

Hebt u in uw familie een eigen priester? Geen probleem, neem dan contact op met de parochie voor de praktische afspraken te maken.

 

Veel succes bij de voorbereidingen van deze prachtige dag!

 

2. Belofteviering

Is er ook iets mogelijk voor mensen die eigenlijk niet voor de kerk kunnen trouwen?

Natuurlijk, wij willen samen vieren met en rond twee mensen die elkaar gevonden hebben en met elkaar door het leven willen gaan.

Daarvoor bieden wij een alternatieve viering aan (gebedsviering of eucharistie) die geen huwelijk is. In onze parochie heet deze viering een ‘belofteviering’.  In deze viering beloven jullie elkaar genegenheid en trouw.

 

De nodige voorbereidingen zijn zoals een gewoon huwelijk en staan hierboven beschreven.

 

GOUDEN EN ANDERE BRUILOFTEN  

 

 

Wij zetten onze jubilarissen graag in de bloempjes. 

Voor een dankviering in de kerk: tijdig afspreken op het parochiesecretariaat.    

 

Zieken en Bejaarden    zie: Ziekenzorg SAMANA  

 

 

ZIEKENZALVING  

 

 

Wie ernstig ziek is kan de ziekenzalving ontvangen; ze is een steun om het ziek-zijn moedig en christelijk te doorleven.

Hiervoor neemt men contact met het parochiesecretariaat.

 

 

Laatst bijgewerkt: 02 maart 2022