St.-Franciscusparochie 

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee

 

belangrijke vieringen doorheen het jaar

 Terug naar Liturgie

 

BELANGRIJKE VIERINGEN DOOR HET WERKJAAR 2016-2017

Viering op zondag zijn steeds om 10 u

 

Zondag 2 oktober 2016: Parochiefeest

Feestelijke eucharistieviering opgeluisterd door ons koor Blij Rondeel en ensemble en aansluitend receptie in de parochiezaal.

 

Zondag 9 oktober 2016: Dag van de chronisch zieken

Eucharistieviering opgeluisterd met orgel en samenzang. Viering voorbereid door ziekenzorg.

 

Dinsdag 1 november 2016: Allerheiligen

Eucharistieviering om 10 u met gedachtenis van de overledenen van het afgelopen jaar.

 

 

ADVENT en KERSTPERIODE

Zondag 27 november 2016: 1ste zondag van de advent

Eucharistieviering met onze OKRA leden.

Viering opgeluisterd door het Franciscuskoor en ensemble

 

Zondag 4 december 2016: 2de zondag van de advent

Eucharistieviering opgeluisterd met samenzang en orgelmuziek  

 

Zondag 11 december 2016: 3de zondag van de advent

Woord- en communiedienst opgeluisterd door het Franciscuskoor en ensemble.  

 

Zondag 18 december 2016: 4de zondag van de advent - Verzoeningsviering

Eucharistieviering opgeluisterd met samenzang en orgelmuziek. De woorddienst zal in het teken staan van verzoening.  

 

Zaterdag 24 december 2016: Kerstwake om 22 u

Gebedswake rond de Kerstgedachte. Voorafgegaan door een fakkeltocht.

Meer info volgt later  

 

Zondag 25 december 2016: Kerstdag

Feestelijke eucharistieviering opgeluisterd door het koor Blij Rondeel en ensemble.  

 

Zondag 8 januari 2017: Driekoningenviering - nieuwjaarsreceptie

Feestelijke viering opgeluisterd door ons Franciscuskoor en ensemble met aansluitend de nieuwjaarsreceptie.  

 

VASTENPERIODE 2017

-          1 maart 2017: Aswoensdag: We starten de vastenperiode met  een gebedswake met asoplegging om 20 u.

-          2 april 2017:  5de zondag van de vasten: verzoeningsviering tijdens de viering.

 

GOEDE WEEK 2017

9 april: Palmzondag: Feestelijke viering met Palmwijding.

 

13 april: Witte Donderdag:

15u        Viering met onze zieken en bejaarden met aansluitend een gezellig samenzijn (voor wie inschrijft bij ziekenzorg)

20 u       Witte donderdagviering met onze gemeenschap: we gedenken het laatste

                avondmaal.

 

14 april: Goede vrijdag:

15 u       Kruisweg

20 u       Goede vrijdagviering met gedenken van het lijdensverhaal van Christus.

                               (met een link naar het lijden van ons de dag van vandaag)

 

15 april: Stille zaterdag: Paaswake om 20 u

We gedenken het verrijzen van Jezus Christus en vieren zijn verrijzenis met het ontsteken van het Paaslicht. De viering zal worden opgeluisterd door het Franciscuskoor en ensemble (vooral liederen uit Taizé zullen gezongen worden tijdens de liturgie).

 

16 april: Paasdag:

10 u: Feestelijke Paasviering (tevens familieviering) met het koor Blij Rondeel en aangepaste instrumentale muziek op orgel.

 

 

PAASPERIODE 2017

17 april: Paasmaandag: 1 viering om 10 u met sfeervolle instrumentale achtergrondmuziek.

 

23 april: Beloken Pasen:

 

25 mei: O.H.Hemelvaart – Familieviering: Eerste communieviering met onze 8 jarigen om 10 u

 

4 juni: Pinksterviering: Feestviering om 10 u met ons Franciscuskoor en ensemble.

 

5 juni: Pinkstermaandag: 1 viering om 10 u met sfeervolle instrumentale muziek.

 

 

 

Zondag 18 juni: Slotviering werkjaar met aansluitende receptie.

 

 Terug naar Liturgie

 

 

Laatst bijgewerkt: 16 september 2016