St.-Franciscusparochie 

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Liturgie

Eucharistievieringen en gebedsdiensten

Welkom in onze gemeenschap!

 

Eucharistievieringen 

zondag - in de week

Franciscuskoor en –ensemble

Uitvaarten

Koor Blij Rondeel 

Werkgroep Liturgie

Belangrijke vieringen doorheen het jaar

 

 

In de joodse en de christelijke traditie wordt de mens een bijzondere plaats in de schepping toegekend. De aarde is de plek die God hem geeft om er een gemeenschappelijk huis van te maken, een rechtvaardige samenleving op te bouwen en te genieten van de vruchten die de aarde geeft.

In deze geest hebben wij ooit ons jaarthema

 

Duimen voor een 

 warme gemeenschap

 

 

genoemd.

Dit alles met in ons achterhoofd: Franciscus, de patroonheilige van onze gemeenschap; in zijn sporen willen we hier in onze gemeenschap

bidden en zorgen voor Gods schepping: omdat wij erkennen dat zij kwetsbaar is; omdat God van ons verlangt dat wij van onze gekwetste aarde opnieuw zijn vruchtbare en gastvrije thuis maken. 

 

Fijn dat jij ook hieraan wil meewerken.

En je bent altijd welkom om mee te vieren

en mee te bouwen aan onze gemeenschap!

 

Naar begin

EUCHARISTIE / WOORDIENST VIERINGEN

Sint-Franciscus

Elke donderdag om 8.30 u

Elke zondag om 10 uur

Andere eucharistievieringen in de federatie Frando: zie "Weeknieuws" in het menu links.

 

Naar begin

 

ONZE WERKGROEP LITURGIE  

 

Samen met de parochiepriesters bereiden we de zondags- en feestdagvieringen voor.

Het is belangrijk doorheen het jaar en op de hoogdagen elkaar te bemoedigen, te steunen en te dragen in gelovig samenzijn.  

 

Heb je ideeën of wil je meedoen, laat het ons weten op 

lieven.dries@telenet.be of 0479/53.96.58   

Verantwoordelijke: Lieven DRIES

 

 

Naar begin

UITVAARTEN / BEGRAFENIS  

 

Welkom in onze Sint-Franciscusparochie.

 

Iemand is u onlangs ontvallen en u kiest voor een Christelijke uitvaart.

In onze parochiegemeenschap proberen wij de uitvaarten

zo goed als mogelijk te verzorgen in onderling overleg met de familie.

Hopelijk kan u zo in alle rust afscheid nemen van uw dierbare familielid.

 

Aarzel niet met ons contact op te nemen indien u vragen hebt.

U kan terecht op het secretariaat 016 250459

of bij Lieven Dries, 0479 53 96 58, pastoraal werker van de gemeenschap.

 

Hieronder kan u al een beetje het basisprincipe vinden van onze werking.

 

-     Bij een overlijden contacteert de familie zelf een uitvaartondernemer (info hier).

Deze vraagt onder meer of een kerkelijke uitvaart gewenst is. Zo ja, contacteert de uitvaartondernemer de parochie om de dag te bespreken.

 

-     De uitvaarten vinden plaats van maandag tot en met zaterdag om 10 u, 11.30 u of 14 u.

 

-     De uitvaart zal, op aanraden van het bisdom, een gebedsdienst zijn. Indien de familie zelf een voorganger heeft mag deze gerust voorgaan in de gebedsdienst (met of zonder communie).

 

-     Na de aanmelding van de uitvaart, neemt de voorganger contact op met de familie om een afspraak te maken om de uitvaart voor te bereiden. De familie en de voorganger bepalen samen hoe de viering uiteindelijk wordt.

Er is heel veel mogelijk om de uitvaart te laten uitgroeien tot een mooie viering. De familie kan zelf een aantal teksten schrijven (terugblik op het leven, enkele ervaringen, een afscheidsgroet,…) die eventueel door iemand van de familie zelf gelezen worden. 

Ook de standaard teksten voor de viering (lezingen, voorbeden, …) worden in samenspraak met de voorganger gezocht.

 

-     Wat de muziek betreft, zijn er verschillende mogelijkheden. Maar, al de muziek moet passen binnen het kader van de uitvaartliturgie. U kan kiezen voor:

o   Orgelmuziek of pianomuziek (u kiest zelf een organist/pianist of u doet een beroep op de parochie voor deze keuze) al dan niet in combinatie met een koor (hiervoor dient u zelf te zorgen).

o   CD-muziek:

-  de parochie biedt na overleg CD-muziek aan in het genre (religieus of klassiek of meditatief)

de familie kan ook zelf zorgen voor de CD-muziek.

Keuze dient gemaakt te worden uit religieuze of klassieke of meditatieve muziek met eventueel een aanvulling van max 2 stukken ‘populaire’ muziek maar die passen in de liturgie (dit dient steeds te worden voorgelegd aan de voorganger).

o   Instrumentale/vocale life-muziek: De familie zorgt dan zelf voor een ensemble, zanger(es), …  of maakt gebruik van het voorstel van de parochie.

De momenten waarop zeker muziek moet voorzien worden

(bijkomende momenten zijn mogelijk):

o   20 minuten voor de viering

o   tijdens de intrede (wanneer de overledene naar voor wordt gebracht)

o   bij de bijbellezing

o   tijdens het persoonlijke afscheid (de ‘offergang’)

o   tijdens de communie (indien van toepassing)

o   uittrede (wanneer de overledene naar buiten wordt gedragen).

 

-     In onze gemeenschap is het de gewoonte dat er enkele weken na de uitvaart een herdenkingsviering zal plaatsvinden. Dit valt normaal gezien op de eerste zondag van de volgende maand na de uitvaart (of in gewenst een andere datum na afspraak met de familie).

 

-     Op 1 november (om 10 u) nodigen wij u opnieuw uit voor de herdenkingsviering van alle overledenen van het voorbije jaar. Bij die gelegenheid zal de familie ook het kruisje meekrijgen als aandenken.

 

-       De bijdrage voor een uitvaartviering is in het bisdom Mechelen-Brussel vastgelegd op 275 EUR. 
   Deze kosten  worden verrekend via de begrafenisondernemer.

 

 Onze gemeenschap wenst u alvast veel sterkte in deze moeilijke dagen.

*  *  *  *  *  *  * 

Uitvaartcentra

 

Uitvaartzorg op eigen wijze: www.op-eigen-wijze.com

0479 90 77 19

info@op-eigen-wijze.com

 

 

Begrafenissen Pues: www.pues.be

016 60 15 06

info@pues.be

 

 

Uitvaartcentrum Torreele Castelein: www.torreele-castelein.be

016 46 17 37

info@toreele-castelein.be

 

 

 

 

Naar begin

 

  BLIJ RONDEEL

 

Op enkele  kerkelijke feestdagen wordt de eucharistieviering van 10 uur opgeluisterd door het koor BLIJ RONDEEL .

Jaarlijks verzorgen zij een zondagsviering in het U.Z.Gasthuisberg Leuven.

Elk jaar in november vieren zij samen het Sint-Ceciliafeest en sluiten zij het zangjaar in juni af met een lekker etentje samen met hun gezin.  

Een jaarlijks concert staat op het programma.

Het koor BLIJ RONDEEL oefent elke woensdagavond van 20 tot 22 uur in het parochiaal centrum naast de kerk (niet tijdens de vakantiemaanden).

Iedereen die graag wil zingen is steeds welkom. Zij ontmoeten u graag op een van de repetities.

Bezoek eens onze website www.blijrondeel.be waar je meer informatie kan vinden.

 

Naar begin

 

Franciscuskoor en ensemble

 

Franciscuskoor

Op zon- en feestdagen kunnen wij naast ons koor Blij Rondeel een beroep doen op vrijwilligers die de eucharistieviering van 10 u opluisteren.

Doel van het koor is de samenzang ondersteunen en aanvullen met solozang.

Op Pinksteren 2011 werd het koor, op suggestie van koorlied Gust Dries, in de viering omgedoopt van ‘gelegenheidskoor’ naar ’Franciscuskoor’.

Het koor oefent de één en meerstemmige liederen de dag van het optreden om 9 u in de kerk. Soms wordt er ook op donderdag geoefend maar steeds na afspraak met de koorleden.

 

Soms zal dit koor worden versterkt door een muzikaal ensemble van parochianen (dwarsfluit, viool, klarinet, trombone, piano, orgel, …)

Iedereen die graag wil meezingen in de liturgie is welkom en kan contact opnemen met de verantwoordelijke: Leo Page op leopage42@gmail.com    

 

 

Franciscusensemble

Regelmatig kan onze parochie doorheen het jaar beroep doen op een ensemble van parochianen die de viering wil opluisteren. Dit ensemble bevat naast piano en orgel ook muziekinstrumenten als viool, dwarsfluit, klarinet, …

Het doel is de viering en de zang te ondersteunen om er nog een sfeervoller geheel van te maken.

Het ensemble komt samen in functie van de vieringen die op het programma staan.

Iedereen die graag wil meespelen kan contact opnemen met Leo Page op leopage42@gmail.com .

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 26 september 2022