St.-Franciscusparochie 

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Liturgie

Eucharistievieringen en gebedsdiensten

Welkom in onze gemeenschap!

Eucharistievieringen 

zondag - in de week

Werkgroep Liturgie

Belangrijke vieringen doorheen het jaar

Franciscuskoor en –ensemble

Familievieringen

Koor Blij Rondeel 

Planning liturgische functies

 

Uitvaarten

 

 

 

In de joodse en de christelijke traditie
wordt de mens een bijzondere plaats in de schepping toegekend.
De aarde is de plek die God hem geeft om
er een gemeenschappelijk huis van te maken,
een rechtvaardige samenleving op te bouwen
en te genieten van de vruchten die de aarde geeft.

In deze geest hebben wij ons jaarthema

 

Duimen 

 voor een 

 warme 

 gemeenschap

 

 

genoemd.

Dit alles met in ons achterhoofd: Franciscus,
de patroonheilige van onze gemeenschap;
in zijn sporen willen we hier in onze gemeenschap

bidden en zorgen voor Gods schepping:
omdat wij erkennen dat zij kwetsbaar is;
omdat God van ons verlangt dat wij van onze gekwetste aarde
opnieuw zijn vruchtbare en gastvrije thuis maken. 

 

Fijn dat jij ook hieraan wil meewerken.

En je bent altijd welkom om mee te vieren

en mee te bouwen aan onze gemeenschap!

 

Naar begin

EUCHARISTIEVIERINGEN

Sint-Franciscus

Op weekdagen: maandag, dinsdag en vrijdag om 8.30 u

elke zondag om 10 uur

Andere eucharistievieringen in de federatie Frando : zie "Weeknieuws" in het menu links.

 

 

Naar begin

 

Speciale vieringen doorheen het werkjaar 2018-2019

 

Alle vieringen zijn om 10 u. tenzij anders aangegeven.

 

 

Vieringen doorheen het jaar

9 september: 10 u. familieviering opgeluisterd met pianomuziek, ensemble en samenzang

 

30 september:          10 u.   Franciscusfeest: Feestviering opgeluisterd door het koor Blij Rondeel

                                   16 u  Franciscaanse ontmoeting ism TAU en De Sint-Franciscusparochie

 

5-7 oktober: 75 jaar Chiro - meer info op www.jubilee18.be   

 

21 oktober: 50 jaar Samana Sint-Franciscus. 10 u.: Feestviering opgeluisterd door het Franciscuskoor en ensemble

 

1 november - Allerheiligen: 10 u. viering met gedachtenis aan onze overledenen, opgeluisterd door het Franciscuskoor en ensemble.

 

11 november 10 u.: familieviering met een speciale welkom aan onze vormelingen, opgeluisterd met pianomuziek en samenzang

 

 

Advent

2 december: 10 u. viering 1ste zondag van de advent + OKRA-viering opgeluisterd door het Franciscuskoor

 

9 december: 10 u. viering 2de zondag van de advent opgeluisterd met orgelmuziek en samenzang

 

16 december: 10 u. viering 3de zondag van de advent opgeluisterd met orgelmuziek en samenzang

 

23 december: 10 u. viering 4 de zondag van de advent en verzoeningsviering opgeluisterd met orgelmuziek en samenzang

 

Kerstperiode

24 december: 16 u. kerstwake - familieviering opgeluisterd door het Franciscusensemble, pianomuziek en samenzang

 

25 december - Kerstdag: Feestviering om 10 u. opgeluisterd door het koor Blij Rondeel

 

26 december - 2de Kerstdag: viering om 10 u.

 

6 januari: 10 u. Driekoningenviering - familieviering met aansluitend de nieuwjaarsreceptie

 

 

 

Vieringen doorheen het jaar

3 februari: 10 u. familieviering met een speciale welkom aan onze eerste communicanten, opgeluisterd met pianomuziek en samenzang.

 

 

Vastenperiode

6 maart: 20 u. Aswoensdagwake opgeluisterd met orgelmuziek en samenzang

 

10 maart: 10 u. viering 1ste zondag van de vasten opgeluisterd met orgelmuziek en samenzang

 

17 maart: 10 u. viering 2de zondag van de vasten – familieviering met speciale welkom aan onze vormelingen, opgeluisterd met pianomuziek en samenzang.

 

23 maart: Korenontmoeting (namiddag) met samenwerking van oa Blij Rondeel (meer info op www.blijrondeel.be

 

24 maart: 10 u. viering 3de zondag van de vasten opgeluisterd met orgelmuziek en samenzang

 

31 maart: 10 u. viering 4de zondag van de vasten – familieviering met speciale welkom aan onze eerste communicanten, opgeluisterd met pianomuziek en samenzang.

 

7 april: 10 u. viering 5de zondag van de vasten en verzoeningsviering, opgeluisterd met orgelmuziek en samenzang

 

 

Goede week

14 april: 10 u. Palmzondagviering met palmwijding opgeluisterd door het Franciscuskoor en ensemble.

 

18 april:

15 u. viering van SAMANA

20 u. Witte donderdagviering opgeluisterd door het Franciscuskoor en ensemble.

 

19 april  Goede vrijdag:

            15 u. kruisweg

20 u. Goede vrijdagviering, opgeluisterd met gitaarmuziek en sobere zang.

 

20 april  Stille zaterdag: 20 u. Paaswake – familieviering opgeluisterd door het Franciscuskoor en ensemble.

 

21 april  Paasdag: 10 u. Feestviering opgeluisterd door het koor Blij Rondeel.

 

22 april  Paasmaandag: 10 u. viering

 

27 april: 16 u. Chrismaviering - familieviering van de Pastorale Zone Kessel-Lo (viering in Don Bosco)

 

 

Vieringen doorheen het jaar

26 mei: 10 u. Vormselviering (FRANDO) – familieviering, opgeluisterd met pianomuziek, ensemble van vormelingen en samenzang.

 

30 mei OH-Hemelvaart: 10 u. Eerste communieviering – familieviering, opgeluisterd met pianomuziek en samenzang.

 

9 juni Pinksteren: 10 u. feestviering opgeluisterd door het Franciscuskoor en ensemble

 

10 juni Pinkstermaandag: 10 u. Mariaviering opgeluisterd door soliste met orgelbegeleiding.

 

30 juni: 10 u. familieviering en slotviering werkjaar, opgeluisterd met pianomuziek, ensemble en samenzang.

 

15 augustus OLV-Hemelvaart: 10 u. Feestviering opgeluisterd door het Franciscuskoor en ensemble.

   

Daarbuiten ben je elke zondag welkom in de viering.

De vieringen zijn altijd opgeluisterd met zang en muziek.

Van harte welkom!

 

Naar begin

 

Familievieringen doorheen het werkjaar 2018-2019

 

 

Het nieuwe werkjaar gaat weer van start.

Ook dit jaar willen we proberen om één zondag per maand een familieviering houden. Tijdens familievieringen willen we nog meer dan anders, aandacht hebben voor elke volwassene, jongere of kind. Breng dus gerust je gezin, je ouders, je grootouders, je broers en zussen, je zonen en dochters, je kleinkinderen, je vrienden, … mee naar de viering.

 

Al de vieringen gaan door om 10 u tenzij anders vermeld.

 

9 september: 10 u. familieviering opgeluisterd met pianomuziek, ensemble en samenzang

 

11 november: 10 u. familieviering: met een speciale welkom aan onze vormelingen, opgeluisterd met pianomuziek en samenzang

 

24 december: 16 u. kerstwake - familieviering opgeluisterd door het Franciscusensemble, pianomuziek en samenzang

 

6 januari: 10 u. Driekoningenviering - familieviering met aansluitend de nieuwjaarsreceptie

 

3 februari: 10 u. familieviering met een speciale welkom aan onze eerste communicanten, opgeluisterd met pianomuziek en samenzang.

 

17 maart: 10 u. viering 2de zondag van de vasten – familieviering met speciale welkom aan onze vormelingen, opgeluisterd met pianomuziek en samenzang.

 

31 maart: 10 u. viering 4de zondag van de vasten – familieviering met speciale welkom aan onze eerste communicanten, opgeluisterd met pianomuziek en samenzang.

 

20 april Stille zaterdag: 20 u. Paaswake – familieviering opgeluisterd door het Franciscuskoor en ensemble.

 

27 april: 16 u. Chrismaviering - familieviering van de Pastorale Zone Kessel-Lo (viering in Don Bosco)

 

26 mei: 10 u. Vormselviering (FRANDO) – familieviering, opgeluisterd met pianomuziek, ensemble van vormelingen en samenzang.

 

30 mei OH-Hemelvaart: 10 u. Eerste communieviering – familieviering, opgeluisterd met pianomuziek en samenzang.

 

30 juni: 10 u. familieviering en slotviering werkjaar, opgeluisterd met pianomuziek, ensemble en samenzang.

 

 

Naar begin

 

ONZE WERKGROEP LITURGIE  

Samen met de parochiepriester bereiden we de zondags- en feestdagvieringen voor.

Het is belangrijk doorheen het jaar en op de hoogdagen elkaar te bemoedigen, te steunen en te dragen in gelovig samenzijn.  

 

Heb je ideeën of wil je meedoen, laat het ons weten op 

lieven.dries@telenet.be of 0479/53.96.58                                                                     

Verantwoordelijke: Lieven DRIES

Naar begin

 

Planning liturgische functies

 

 

 

Planning liturgische functies    Versie 26-05-18

 

GV = gezinsvriendelijke viering (meestal met eigen muzikanten) De vieringen gaan steeds door om 10 uur, tenzij anders vermeld.

De misdienaars zijn vrij van mee te doen wanneer ze willen. Enkel de zondagen dat ze vermeld worden zijn we zeker dat ze komen.

 

Blauw = nieuw initiatief     Rood = wordt nog in vraag gesteld – Verplichte omhalingen100 % omhaling voor de parochie

 

Datum

Liturgie

Gelegenheid

Priester / gebedsleid(st)er

Lector

Zang

Orgel en/of …

Proj

 

 

zo

21/10/2018

Samanaviering – 50 jarig bestaan

Omh: Missiezondag

Pater Jozef?

 

Samana

 

Franciscuskoor

 

X

zo

28/10/2018

30ste zo dh jaar

Omh: Werking VPW

?

 

??

 

 

 

 

do

01/11/2018

Allerheiligen

 

Marcel Doms?

As: Lieven

 

Cécile

 

Franciscuskoor

 

X

zo

04/11/2018

31ste zo dh jaar

Omh: verwarming kerkfabr.

Pastor Fons?

 

Guido

 

 

 

 

zo

11/11/2018

32ste zo dh jaar

Naamopgave vormelingen

Omh: Buitengewoon onderwijs

Cécile

As: Lieven

 

Ronny

 

Pieter

Herman

 

 

zo

18/11/2018

33ste zo dh jaar

Omh: Werking VPW

Pater Luc?

 

Karel

 

 

 

 

zo

25/11/2018

34ste zo dj jaar Christus Koning

Gedachtenis Jacobus Rosier

Pater Jozef?

 

Jaak

 

 

 

 

Start Kerkelijk jaar: C-jaar

zo

02/12/2018

1ste zo advent

Omh: verwarming kerkfabr.

Pastor Fons?

 

Jacques

 

Franciscuskoor

 

X

zo

09/12/2018

2de zo advent

Omh: Werking VPW

Eerste viering kerk op 8/12/1912

Lieven

 

Karel

 

 

 

X

zo

16/12/2018

3de zo advent

Omh: Welzijnszorg

Pater Luc?

As: Lieven

 

Ronny

 

 

 

X

zo

23/12/2018

4de zo advent

 

Pater Jozef?

 

Guido

 

 

 

X

ma

24/12/2018

Kerstavond

16 u

Rony Timmermans & Lieven

 

Karel

 

Pieter

Herman

 

X

di

25/12/2018

Kerstdag

 

Marcel Doms?

As: Lieven

 

Karel & Cécile

 

Blij Rondeel

 

X

wo

26/12/2018

2de Kerstdag

 

Rony Timmermans

 

Jaak

 

CD-muziek

/

 

zo

30/12/2018

H. Familie

 

Lieven

 

Cécile

 

 

 

X

di

01/01/2019

Moeder Gods

 

Rony Timmermans

 

Thierry

 

 

 

 

zo

06/01/2019

Openbaring-Driekoningen

Nieuwjaarsreceptie

Omh: Werking VPW

Marcel Doms?

As: Lieven

 

Guido

 

Franciscuskoor

 

X

zo

13/01/2019

Doop van de Heer

Omh: verwarming kerkfabr.

Thierry

 

 

 

 

 

X

zo

20/01/2019

2de zo dh jaar

 

Pater Luc?

As: Lieven

 

 

 

 

 

 

zo

27/01/2019

3de zo dh jaar

 

Pater Jozef?

 

 

 

 

 

 

zo

03/02/2019

4de zo dh jaar

Eerste communie naamopgave

Pastor Fons?

As: Lieven

 

/

 

Pieter

Herman

 

 

zo

10/02/2019

5de zo dh jaar

Omh: verwarming kerkfabr.

Cécile

 

 

 

Franciscuskoor

 

X

zo

17/02/2019

6de zo dh jaar

Gedachtenis Modest Goossens 16/02 overleden

 

Pater Luc?

As: Lieven

 

 

 

 

 

 

zo

24/02/2019

7de zo dh jaar

Gedachtenis Pieter Coen 22/02 overleden

Omh: Werking VPW

Pater Jozef?

 

 

 

 

 

 

zo

03/03/2019

8ste zo dh jar

4 maart 1914 erkenning parochie

Pastor Fons?

 

 

 

 

 

 

wo

06/03/2019

Aswoensdag

 

Lieven & Mieke?

 

 

 

 

 

 

zo

10/03/2019

1ste zo vasten

Omh: verwarming kerkfabr.

Thierry

 

 

 

Franciscuskoor

 

 

zo

17/03/2019

2de zo vasten

Kruisoplegging vormelingen

Pater Luc

As: Lieven

 

/

 

Pieter

Herman

 

 

 

 

Korenontmoeting tussen Blij Rondeel, , het 8 graden koor (waar Herman Baumers mee zingt) en Dissonant

 

zo

24/03/2019

3de zo vasten

Gedachtenis Mauritz Andries 23/03 overleden

Omh: Werking VPW

Pater Jozef?

 

 

 

 

 

 

zo

31/03/2019

4de zo vasten

Brodenviering eerste communie

Lieven

 

/

 

Pieter

Herman

 

 

zo

07/04/2019

5de zo vasten

Omh: verwarming kerkfabr.

Pastor Fons?

 

 

 

 

 

 

zo

14/04/2019

Palmzondag

 

Lieven

 

 

 

Franciscuskoor

 

 

do

18/04/2019

Witte donderdag

15 u zieken

Pater Jozef?

 

/

 

 

 

 

 

 

 

20 u

Omh: Werking VPW

Marcel Doms?

As: Lieven

 

 

 

Franciscuskoor

 

 

vr

19/04/2019

Goede vrijdag

15 u kruisweg

Lieven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 u

Thierry

 

 

 

 

 

 

za

20/04/2019

Stille zaterdag

20 u

Marcel Doms?

As: Lieven

 

 

 

Franciscuskoor

 

 

zo

21/04/2019

Paasdag

 

Marcel Doms?

As: Lieven

 

 

 

Blij Rondeel

 

 

ma

22/04/2019

Paasmaandag

10 u

Rony Timmermans

 

 

 

CD-muziek

/

 

 

27/04/2019

Chrismaviering PAZO

zo

28/04/2019

Beloken Pasen

 

Pater Jozef?

 

 

 

 

 

 

zo

05/05/2019

3de Paaszondag

Omh: Werking VPW

Pastor Fons?

 

 

 

 

 

 

zo

12/05/2019

4de Paaszondag

Omh: verwarming kerkfabr.

Cécile

 

 

 

Franciscuskoor

 

 

zo

19/05/2019

5de Paaszondag

Vormselviering

Pater Luc?

As: Lieven

 

 

 

 

 

 

zo

26/05/2019

6de Paaszondag

 

Pater Jozef?

 

/

 

Pieter

Herman

 

 

do

30/05/2019

OHHemelvaart

Eerste communie

Marcel

As: Lieven

 

/

 

Pieter

Herman

 

 

zo

02/06/2019

7de Paaszondag

 

Pastor Fons?

 

 

 

 

 

 

zo

09/06/2019

Pinksteren

Omh: Werking VPW

Marcel Doms?

As: Lieven

 

 

 

Franciscuskoor

 

 

ma

10/06/2019

Pinkstermaandag

10 u

?

 

 

 

Mieke Taillieu

Herman

 

zo

16/06/2019

Drie-eenheid

 

Pater Luc?

As: Lieven

 

 

 

 

 

 

zo

23/06/2019

12 zo dh jaar

 

Pater Jozef?

 

 

 

 

 

 

zo

30/06/2019

13de zo dh jaar

Familieviering met kinderzegen

Lieven

 

/

 

Pieter

Herman

 

 

zo

07/07/2019

14de zo dh jaar

 

Pastor Fons?

 

 

 

 

 

 

zo

14/07/2019

15de zo dh jaar

Omh: Werking VPW

Lieven

 

 

 

 

 

 

zo

21/07/2019

16de zo dh jaar

 

Pater Luc?

As: Lieven

 

 

 

 

 

 

zo

28/07/2019

17de zo dh jaar

 

Pater Jozef?

 

 

 

 

 

 

zo

04/08/2019

18de zo dh jaar

 

Pastor Fons?

 

 

 

 

 

 

zo

11/08/2019

19de zo dh jaar

 

Cécile

 

 

 

 

 

 

do

15/08/2019

OLV Hemelvaart

 

Marcel Doms?

As: Lieven

 

 

 

Franciscuskoor

 

 

zo

18/08/2019

20ste zo dh jaar

Omh: Werking VPW

Pater Luc?

As: Lieven

 

 

 

 

 

 

zo

25/08/2019

21 ste zo dh jaar

 

Pater Jozef?

 

 

 

 

 

 

zo

01/09/2019

22 ste zo dh jaar

 

Pastor Fons?

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data:

-          Start parochie: september 1912 (start school) – 8 december 1912 (eerste viering)                                                                                                   

-          Erkenning parochie door bisdom: 4 maart 1914

-          Klooster: opgeleverd lichtmis 1925 – ingewijd 7 mei 1925

-          Inwijding kerk: 8 september 1938

 

Priesters: Overleden op

- Jakobus Rosier: 25 november 1952

- Pieter Coen: 22 februari 1987

- Mauritz Andries 23 maart 2001                                                                                                                                                                                               

- Modest Goossens: 16 februari 2016

 

Franciscuskoor bestaat sinds april 2011 (Paaswake)

 

 

 

 

Naar begin

UITVAARTEN / BEGRAFENIS  

 

 

Welkom in onze Sint-Franciscusparochie.

 

 

Iemand is u onlangs ontvallen en u kiest voor een Christelijke uitvaart.

In onze parochiegemeenschap proberen wij de uitvaarten

zo goed als mogelijk te verzorgen in onderling overleg met de familie.

Hopelijk kan u zo in alle rust afscheid nemen van uw dierbare familielid.

 

Aarzel niet met ons contact op te nemen indien u vragen hebt.

U kan terecht op het secretariaat 016 250459.

 

Hieronder kan u al een beetje het basisprincipe vinden van onze werking.

 

                     

-   Bij een overlijden contacteert de familie zelf een uitvaartondernemer.

Deze vraagt onder meer of een kerkelijke uitvaart gewenst is. Zo ja, contacteert de uitvaartondernemer de parochie om de dag te bespreken.

 

-   De uitvaarten vinden plaats van maandag tot en met zaterdag om 10 uur. Is er diezelfde dag nog een uitvaart, dan is de tweede uitvaart om 11.30 uur.

 

-   De uitvaart zal, op aanraden van het bisdom, een gebedsdienst zijn. Afhankelijk van de voorganger die beschikbaar is kan er ook gekozen worden voor een eucharistie, maar dan dient de familie in geval van nood (als er geen priester zou beschikbaar zijn) zelf in te staan voor een priester.

 

-   Na de aanmelding van de uitvaart, neemt de voorganger contact op met de familie om een afspraak te maken om de uitvaart voor te bereiden. De familie en de voorganger bepalen samen hoe de viering uiteindelijk wordt. 

-   Er is heel veel mogelijk om de uitvaart te laten uitgroeien tot een mooie viering. De familie kan zelf een aantal teksten schrijven (terugblik op het leven, enkele ervaringen, een afscheidsgroet,…) die eventueel door iemand van de familie zelf gelezen worden. Ook de standaard teksten voor de viering (lezingen, voorbeden, …) worden in samenspraak met de pastor gezocht.

 

-   Ook wat muziek betreft, zijn er verschillende mogelijkheden. Maar, al de muziek moet passen binnen het kader van de uitvaartliturgie. U kan kiezen voor:

 

o          Orgelmuziek of pianomuziek (u kiest zelf een organist/pianist of u doet een beroep op de parochie voor deze              keuze) al dan niet in combinatie met een koor (hiervoor dient u zelf te zorgen).

o          CD-muziek:

Ø  de parochie biedt na overleg CD-muziek aan in het genre (religieus of klassiek of meditatief)

Ø  de familie kan ook zelf zorgen voor de CD-muziek.

Keuze dient gemaakt te worden uit religieuze of klassieke of meditatieve muziek met eventueel een aanvulling van max 2 stukken ‘populaire’ muziek maar die passen in de liturgie (dit dient steeds te worden voorgelegd aan de voorganger).

o          Instrumentale/vocale life-muziek: De familie zorgt dan zelf voor een ensemble, zanger(es), …  of maakt gebruik van het voorstel van de parochie.

 

De momenten waarop zeker muziek moet voorzien worden (bijkomende momenten zijn mogelijk):

o          20 minuten voor de viering

o          tijdens de intrede (wanneer de overledene naar voor wordt gebracht)

o          na de eerste lezing

o          tijdens het persoonlijke afscheid (de ‘offergang’)

o          tijdens de communie

o          uittrede (wanneer de overledene naar buiten wordt gedragen).

 

-   Indien de familie dit wenst kan er enkele weken na de uitvaart een herdenkingsviering plaatsvinden. Dit kan zowel tijdens de weekdagen, maandag, dinsdag of vrijdag telkens om 8.30 u, als op zondag (om 10 u). In deze herdenkingsviering zal de overledene dan in herinnering worden gebracht.

 

-,  Op 1 november (om 10 u) nodigen wij u opnieuw uit voor de herdenkingsviering van alle overledenen van het voorbije jaar. Bij die gelegenheid zal de familie ook het kruisje meekrijgen als aandenken.

 

-   De bijdrage voor een uitvaartviering is in het bisdom Mechelen-Brussel vastgelegd op 250 EUR. Deze kosten worden verrekend via de begrafenisondernemer.

 

 Onze gemeenschap wenst u alvast veel sterkte in deze moeilijke dagen.

 

Naar begin

 

  BLIJ RONDEEL

 

Op enkele  kerkelijke feestdagen wordt de eucharistieviering van 10 uur opgeluisterd door het koor BLIJ RONDEEL

Regelmatig verzorgen zij een zondagsviering in het U.Z.Gasthuisberg Leuven en andere verzorgingsinstellingen in de omgeving.

Elk jaar in november vieren zij samen het Sint-Ceciliafeest en sluiten zij het zangjaar in juni af met een lekker etentje samen met hun gezin.  

Een jaarlijks concert staat op het programma.

Het koor BLIJ RONDEEL oefent elke woensdagavond van 20 tot 22 uur in het parochiaal centrum naast de kerk (niet tijdens de vakantiemaanden).

Iedereen die graag wil zingen is steeds welkom. Zij ontmoeten u graag op een van de repetities.

Bezoek eens onze website www.blijrondeel.be waar je meer informatie kan vinden.

 

Naar begin

Franciscuskoor en ensemble

 

Franciscuskoor

Op zon- en feestdagen kunnen wij naast ons koor Blij Rondeel een beroep doen op vrijwilligers die de eucharistieviering van 10 u opluisteren.

Doel van het koor is de samenzang ondersteunen en aanvullen met solozang.

Op Pinksteren 2011 werd het koor, op suggestie van koorlied Gust Dries, in de viering omgedoopt van ‘gelegenheidskoor’ naar ’Franciscuskoor’.

Het koor oefent de één en meerstemmige liederen de dag van het optreden om 9.15 u in de kerk. Meestal wordt er ook op donderdagavond geoefend maar steeds na afspraak met de koorleden.

 

Op regelmatige basis zal dit koor worden versterkt door een muzikaal ensemble van parochianen (dwarsfluit, viool, klarinet, trombone, piano, orgel, …)

Iedereen die graag wil meezingen in de liturgie is welkom en kan contact opnemen met de verantwoordelijke: Leo Page op leopage41@gmail.com    

 

 

Franciscusensemble

Regelmatig kan onze parochie doorheen het jaar beroep doen op een ensemble van parochianen die de viering wil opluisteren. Dit ensemble bevat naast piano en orgel ook muziekinstrumenten als viool, dwarsfluit, klarinet, …

Het doel is de viering en de zang te ondersteunen om er nog een sfeervoller geheel van te maken.

Het ensemble komt samen in functie van de vieringen die op het programma staan.

Iedereen die graag wil meespelen kan contact opnemen met Leo Page op leopage41@gmail.com .

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 23 oktober 2018