St.-Franciscusparochie 

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee

 

Organisatie parochie

Kerkgebouw

Secretariaat

Kerkraad

Parochieteam

Openingsuren

Parochieblad

Parochie(be)raad

Giften

Parochiaal Centrum

KERK                        Tiensesteenweg  190/B  3001 Heverlee

 

Cultuurhistorisch momument

De Sint-Franciscuskerk wordt als cultuurhistorisch monument erkend en als dusdanig beschermd door de Vlaamse gemeenschap.

‘Architectonisch vormt deze middelgrote parochiekerk een bijzonder representatief en bovendien gaaf bewaard voorbeeld van jonge, religieuze bouwkunst uit het interbellum. Bovendien vormt de Sint-Franciscuskerk een voor ons land enig voorbeeld van een kerkgebouw gerealiseerd door de bekende Nederlandse architect A.J. Kropholler ( 1881-1973).’

 

Door ministerieel besluit van 16 juni  2009 werd onze kerk als monument gerangschikt, wegens de historische waarde van het gebouw. Dit heuglijke nieuws is een ideale gelegenheid om de ontstaansgeschiedenis  en enkele specifieke kenmerken van deze bijzondere kerk (zeer beknopt) in herinnering te brengen, evenals de implicaties die aan deze rangschikking verbonden zijn (met dank aan professor Luc Verpoest, professor Jef Bulckens en meester Tony Janssens).

In 1935 zette pastoor Pieter Coen (1896-1987) van de toenmalige Heilig-Hartparochie (opgericht bij KB van 8 december 1913, op initiatief van kardinaal Mercier) de eerste stappen voor de bouw van een nieuwe kerk op een stuk grond aan de Tiensesteenweg in Heverlee, dat hiertoe was geschonken door de familie Michotte van den Berck. De werken waren klaar midden januari 1938, doch eind 1937 had al de eerste eredienst plaats. De kerk werd ingewijd door kardinaal Van Roey in september 1938.

Door haar specifieke inplanting is de kerk ongewoon georiënteerd met het koor aan de zuidwest zijde. Met haar relatief kort maar breed schip, korte zijbeuken, vijfzijdig gesloten koor, en een door een forse toren gemarkeerd gevelfront, is de kerk een opmerkelijk voorbeeld van de religieuze bouwkunst uit de interbellumperiode.

Officieel gesigneerd door de Aalsterse architect A. Peynsaert (1893-1966), werd de met inbegrip van het karakteristiek meubilair intact bewaarde kerk gerealiseerd door de Noord-Nederlandse architect A. J. Kropholler (1881-1973), één van de merkwaardigste figuren uit de Nederlandse architectuurgeschiedenis, van wiens eigenzinnig oeuvre onze kerk met haar tot de essentie herleide, massieve en traditionele baksteenarchitectuur, en met haar sobere, tijdloze monumentaliteit, een representatief voorbeeld is.

De kerk is hoofdzakelijk opgetrokken in bruinrode Boomse, handgemaakte baksteen, gemetseld in Noors verband. Het gebruik van blauwe hardsteen is beperkt tot de afdekking van de buitenmuren. Het massief karakter van het bouwvolume wordt onderstreept door de zware, geometrisch strak opgebouwde  steunberen.  Het massief baksteenmetselwerk is ook in het interieur opvallend zichtbaar. De bovenbouw van het schip lijkt lichter met zijn gekoppelde spitsboogramen en de open houten dakstoel.

Wat het interieur van de kerk betreft, moet de aandacht nog worden gevestigd op twee bijzondere kunstwerken. Vooreerst zijn er de muurschilderingen in het koor, met de negen engelen die als het ware een hofhouding vormen rond de drie-ene God. Ze verwijzen naar de engelenkoren of engelenreien, die vanaf de 5de eeuw na Christus een vaste naam en plaats gekregen hebben in de theologie en christelijke beeldkunst (Aartsengelen,  Heerschappijen, Machten, Cherubijnen, Tronen (in het midden), Serafijnen, Krachten, Vorstendommen en Engelen). Merkwaardig genoeg is niet geweten wie de schepper is van deze muurschilderingen!(*) Verder wordt het kerkschip opgefleurd door zes schilderijen van kunstschilder  Willy Verlinden, die op een zeer expressieve wijze het Zonnelied van Franciscus uitbeelden.

Werkzaamheden aan het kerkgebouw worden voortaan uitgevoerd onder het streng toezicht van de administratie van Onroerend Erfgoed Vlaanderen (vroeger Monumenten en Landschappen). Anderzijds worden de kosten van bijvoorbeeld renovatiewerken voor 50 % gedragen door het Vlaamse gewest, voor 20 % door de provincie Vlaams-Brabant, en voor 30 % door de kerkfabriek en de stad Leuven. Het pad naar deze globaal schaarse subsidies zal natuurlijk lang en moeilijk zijn.

Jaak Jaeken, namens de kerkfabriek van de Sint-Franciscus parochie (2009)

 

(*) Schilder van de muurschilderingen is sedert 2012 gekend: 

Lou Asperslag (vader) ° 's Gravenhage 12-6-1893     V Leuven 9-11-1949

Meer info in het boek "EEN HUIS VOL MENSEN - 100 jaar gemeenschap" 

 

Even een rondreis binnenin de kerk? Bekijk de dronebeelden: klik hier.

De volledige kroniek kan je lezen in 

een uniek boek (2013) over de geschiedenis van 

de parochie en de scholen.

Een boek dat leest als een trein.

 

'Een huis vol mensen': gemeenschapsvormend voor parochie en school.

Het boek bevat 208 pagina's met nooit geziene foto's.

 

In het boek vindt de lezer ook een boeiende bijdrage over 30 jaar De Ark, waarin Jef Snaet en Alfons Marcoen de geschiedenis beschrijven van deze bruisende vrije basisschool.

 

Het boek is in kleur uitgegeven en kan nog steeds bekomen worden bij Leo Page   Verenigingstraat 21   3010 Kessel-lo   leopage@telenet.be

 

 

Haal het boek in huis aan slechts 20

 

De samenstellers  

Leo Page en Herman Van Overbeke

 

 

 

 

PAROCHIESECRETARIAAT

 

Tiensesteenweg  190,  3001 Heverlee -

Tel. 016/250459   GSM  0492 319215

e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

         Het parochiesecretariaat is open:  

 

         dinsdag en donderdag van 9.30u. tot 11.30u.

Tip: je kan ook eerst telefonisch een afspraak maken met het secretariaat,
liefst op
0492 319215,

of op het basisnummer 016 250459 (maar dit basisnummer lang genoeg laten bellen, omdat dit na enkele beltonen automatisch doorschakelt naar het gsm nummer)

 

     

 

PAROCHIETEAM  

 

 

Rony Timmermans (Zonepastor) 

parochie administrator

0477 233 057 

rony.timmermans@gmail.com 

Lieven Dries, Pastoraal werker

016 895 540 – 0479 539 658

lieven.dries@telenet.be 

Thierry Van Craenem,  voorzitter    

016 895 540 – 0486 520 182

thierry.vancraenem@gmail.com 

Veronika Dallmeier

016 601 696

veronika.dallmeier@mail.be  

Gaston Eysermans
0494 30 52 37 gastoneysermans@telenet.be
Marion Van Wouwe 016 256 779 - 0494 446708 marion.vanwouwe@gmail.com  

Denise Meeus

 

jos_vanaerschot@hotmail.com

 

 

 

 

VPW Sint-Franciscus en Parochieberaad

Het parochieberaad is een overkoepelend orgaan waarin al de diensten, verenigingen en werkgroepen van de ruime parochiegemeenschap vertegenwoordigd zijn. Het vergadert een drietal keren per jaar om 20u. in het Parochiaal Centrum.  

Jacques Mommens 016 25 06 17 jacques.mommensketelers@telenet.be 

 

 

KERKRAAD

De kerkraad is belast met het beheer van de goederen en het behoud van het patrimonium. Voor het onderhoud van het kerkgebouw en het verzekeren van de eredienst en de waardigheid ervan is de kerkraad exclusief bevoegd.

        Tony Janssens (Vz) 016 25 83 34 tony.janssens@skynet.be 

   

 

PAROCHIAAL CENTRUM  

VZW Parochiaal Centrum Sint-Franciscus

Het parochiecentrum is gelegen op de hoek van de Tiensesteenweg en de A. Stainierstraat.

Dit centrum is de ontmoetingsplaats van de verschillende parochiale verenigingen, die er dankbaar gebruik van maken.

’s Zondags is het Parochiaal Centrum voor iedereen open tussen 11u. en 13u. Ga er gerust eens een pintje drinken met je vrienden.

          Het parochiecentrum dient NOOIT voor particuliere activiteiten en feestelijkheden.  

          Frank Lierman  Frank.lierman@skynet.be  016 257 759  0483 454 640

          Raadpleeg de agenda van het Parochiaal Centrum - klik hier

 

PAROCHIEBLAD   voor info klik hier

 

 

 

GIFTEN

 

Parochiewerking kost handen vol geld.

Ook jij kan je steentje bijdragen.

Giften zijn welkom op rekening VPW: BE34 7340 4458 9390 met vermelding Sint-Franciscusparochie

Alvast bedankt voor jouw bijdrage.

 

Naar begin

 

Laatst bijgewerkt: 26 september 2022