St.-Franciscusparochie 

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

  Agenda Parochiaal Centrum        

 

Je kan de agenda-website raadplegen door hier te klikken.

 

of

 

rechtstreeks naar de agenda gaan