St.-Franciscusparochie 

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

 

 

Aandachtspunten

voor de gebruikers van het

Parociaal Centrum St-Franciscus

      

 

 

HEB EERBIED VOOR HET WERK VAN ANDEREN !!!

 1.      Verlaat de zaal nooit zonder:
- De lichten te doven.
- De vuren op WAAKVLAM te zetten (bij extreem koude periode op stand 1/2 zetten).
- De deuren te sluiten.
- De afwas te doen; handdoeken in de keuken op droogrek hangen.
- Bij gebruik van vele handoeken heb dan de hoffelijkheid deze te wassen en spoedig terug
   te brengen.
- De gebruikte ruimte e uit te borstelen of te kuisen en op te ruimen, ook de toiletten.
     
Poetsgerief is opgeborgen in het berghok achter de toiletten.
- Het geld mee te nemen en af te geven aan de penningmeester of een bestuurslid
  of te storten op
bankrekening nummer :  001-3258314-63 van de VZW
     
(Laat nooit geld achter in de parochiezaal).
- Te betalen wat de leden van uw vereniging hebben verbruikt

2.      Geen duimspijkers in en plaklint op de muren.
  Gebruik voor uw aankondigingen de kurkjes in de hal en in de zaal.

3.      Geen fietsen in de inkomhal.
  Plaats uw fiets ofwel onder het afdak aan de inkom of  in de fietsrekken aan de zijkant van de kerk.

4.        Keuken- en ander AFVAL.
 
Het gemeentelijk reglement is ook hier NIET van toepassing!
  Laat geen afval her en der rondslingeren!
AFVAL SORTEREN:
                     G.F.T., PLASTIEK en BLIK moeten in de groene afvalzakken.
                      De GROENE zakken zijn beschikbaar in de rek naast de toog.

                            PAPIER en KARTON in kartonnen dozen of samen gebonden
                                   op te stapelen in de berging kant toiletten.
                            FLESSEN(zonder statiegeld) en GLAS moeten door de verbruikers zelf
                                   naar de glasbak gebracht worden. (bvb recht over de kerk)
  Alle zakken moeten ordelijk buiten geplaatst worden op de daartoe voorziene plaats op het
  binnenkoertje.

5.        Toiletten doorspoelen, zindelijk houden en kuisen.
 
De nodige onderhoudsprodukten, toiletpapier, papieren handdoekjes, … zijn ter beschikking in de opbergruimte voor kuisgerief achter de toiletruimte.

6.        Drankfrigo achter de toog:
  - dient niet om allerhande eetwaren in te bewaren. Daarvoor is een frigo met kleine diepvriesruimte voorzien in de keuken.
  - moet terug aangevuld worden na verbruik.

7.        Stoelen en tafels:
  De tafels met stoelen in het voorste gedeelte van de zaal (kant toog) worden geschikt als volgt en hebben een vaste plaats:
     Twee maal twee tafels met acht stoelen,
     Vier maal één tafel met zes stoelen
  De stoelen met bruine metalen poten worden opgestapeld in het achterste deel van de zaal.
  De stoelen met zwarte metalen poten moeten opgestapeld worden in de berging.
  De tafels worden verdeeld tussen de berging en het achterste deel van de zaal.

8.        Beschadigingen:
 
Kleine beschadigingen moeten door de “beschadiger” zelf hersteld worden. De kosten hiervoor mogen afgetrokken worden van de verbruiksonkosten of terugbetaling kan gevraagd worden aan de penningmeester , steeds met voorlegging van het aankoopbewijs.
  Grote beschadigingen moeten aan het bestuur gemeld worden.

9.        De inboedel van het parochiaal centrum
 
Het is in geen enkel geval toegelaten het materiaal of inboedel buiten deze lokalen te vervoeren of te gebruiken.

10.  Huishoudelijk reglement en statuten:
  Ligt voor iedereen ter inzage in het “LOGBOEK” aan de toog en werd aan alle
  verenigingen overhandigd en aanvaard. Het moet door iedereen STRIKT nageleefd
  worden.

 Het Bestuur.

Naar begin

 

Laatst bijgewerkt: 26 september 2015