St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee   

tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week  21   20 mei 2020

 Speciale vieringen en familievieringen voor groot en klein 

Het was maart 2020 - Corona

 
Nagenieten van de Paasbezinning?  klik hier

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

‘LEUVEN HELPT’

 

Al meer dan 100 Leuvenaars hebben zich aangemeld als vrijwilliger op het platform ‘Leuven Helpt’.

Dat biedt mensen steun in deze tijden van corona.

(hsb – Krant Het Nieuwsblad 16 maart 2020)

 

Boodschappen doen voor een oudere buur, de hond uitlaten, naar de apotheek gaan, maaltijden rondbrengen, brieven schrijven, telefoneren met een oudere persoon die thuis moet blijven of in een rustoord zit zonder bezoekers. Het zijn allemaal dingen waar sommige Leuvenaars nood aan hebben, en anderen bij willen helpen.

 

“Om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en voor zo veel mogelijk mensen iets te betekenen, hebben we ‘Leuven Helpt’ opgericht” zegt burgemeester Mohamed Ridouani. Op de website worden alle vragen gebundeld en zie je hoe je als vrijwilliger kan helpen. Mensen die hulp nodig hebben, kunnen hun vraag discreet stellen.

Dat kan ook telefonisch op 016 27.27.72

 

Leuvenaars die in hun buurt mensen willen helpen, kunnen op ‘Leuven Helpt’ ook een kaartje downloaden om bij buren in de bus te steken.

.

Vrijdag al werd het e-mailadres ‘ leuven.helpt@leuven.be ‘gelanceerd.

Het is onvoorstelbaar hoe snel de solidariteit op gang komt. Al meer dan honderd Leuvenaars willen helpen” zegt Ridouani.

 

De stad heeft – dankzij vrijwilligers onder de stadsmedewerkers – ook een callcenter opgestart voor vragen. Dat is bereikbaar via 016 27.27.72 of corona@leuven.be.

De meeste vragen tot nu toe gingen over horeca en handel, stedelijke dienstverlening en of de Kruidtuin nog open blijft.

 
 
 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

 

Op een dag zal het heden verleden zijn, zal men spreken over de grote tijd en over de naamloze helden die geschiedenis hebben gemaakt. Ik zou willen dat men wist dat er geen naamloze helden zijn geweest, dat het mensen waren die een naam, een gezicht, hun verlangens en hun hoop hadden, en dat daarom ook het lijden van de minste onder hen niet geringer was dan het lijden van de grootste wiens naam blijft voortleven. Ik zou willen dat ze jullie allen steeds bijblijven als kennissen, als familieleden, als jezelf.

Ja, ik zou willen dat men hen niet vergat die trouw en standvastig gestreden hebben, hier en in den vreemde, en die gevallen zijn.

Julius Fucik, Tsjechoslowakije

Geboren in Praag op 23 februari 1903, terechtgesteld op 8 september 1943 in Berlin-Plötzensee.

 

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Omwille van het coronavirus hadden wij onze bijeenkomsten van maart geannuleerd.

Voor april gaan we nog beslissen.

 

Mijn leven is luisteren.

Zodra Hij mijn naam uitspreekt, is mijn stilte de stilte van het eeuwige leven,

en weet ik dat ik besta omdat mijn hart zich heeft geopend voor mijn Vader in de weerklank van eeuwige jaren.

Mijn leven is luisteren. Zijn leven is spreken.

Mijn redding is te horen en te beantwoorden.

Daarom moet mijn leven stilte zijn.

Mijn stilte is dus mijn redding.

Thomas Merton

 

Meditatie in april: op maandag 13 en maandag 27 april 2020

We komen samen ter meditatie om 20 u. in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

 

Contactpersoon:  

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij:

Katrien Rombouts  

katrien.rombouts@hotmail.com  

tel 016/25.81.11 of 0498 84 10 43

meditatie in de christelijke traditie: 

http://www.christmed.be 

 

 

 

Meditatiegroep Kessel-Lo 

Samenkomsten in 2020

   maandag 6 en maandag 20 januari 2020

   maandag 3 en maandag 17 februari 2020

   maandag 2, maandag 19 en maandag 30 maart 2020

   maandag 13 april en maandag 27 april 2020

   maandag 11 en maandag 25 mei 2020

   maandag 8 en maandag 22 juni 2020  

   maandag 6 en maandag 20 juli 2020

   maandag 3, maandag 17 en maandag 31 augustus 2020

   maandag 14 en maandag 28 september 2020

   maandag 12 en maandag 26 oktober 2020

   maandag 9 en maandag 23 november 2020

   maandag 7 en maandag 21 december 2020

 

 

 

 

VIERINGEN

 

    = FR AN DO

Vieringen gaan niet door wegens de coronavirus-crisis

 

 

Zolang de coronamaatregelen duren, sturen we een bezinnende viering op de momenten dat we mekaar normaal in het Don Boscocentrum Ademtocht zouden zien.

Het overzicht van de data waarop vieringen zijn voorzien,

kan je ook vinden op de website www.ademtocht.be

 

Vieringen in Don Bosco 2020 tot begin van de Advent

 

Mei:  10 mei – 21 mei Hemelvaart – 31 mei Pinksteren

Juni : 14 juni – 28 juni

Juli:  12 juli – 26 juli (dan 3 weken tussen )

Augustus: 16 augustus Maria Tenhemelopneming (zondag) – 30 augustus

September: 13 september - 27 september

Oktober:  11 oktober – 25 oktober

November: 1 november Allerheiligen – 15 november – 29 november Eerste zondag van de Advent

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Agenda

 

Activitetein zijn geannuleerd wegens de coronavirus-crisis

 

 

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

 

Activitetein zijn geannuleerd wegens de coronavirus-crisis

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2019

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

 

CARACASHULPFONDS

Studenten met een studiebeurs

 

Susana Isabelle Silva Canoana

 

Susana is de kleindochter van Luis Silva, de man die al vele jaren instaat voor de studiebeurzen in Campo Rico. Tezamen met een kleine groep verantwoordelijken zorgt hij ervoor dat de beurzen correct uitbetaald worden en de studenten ook goede resultaten voorleggen.

De zoon van Luis woont in het ouderlijk huis samen met zijn vrouw Maria Alejandra en hun vier dochters. Van hen is Suana met haar 15 jaar de oudste.

 

Susana doet het derde middelbaar en heeft al plannen voor de toekomst. Eerst wil ze nog een danskursus volgen en na het middelbaar fotografie studeren. Het dansen zit haar in het bloed, ze droomt ervan. Ook fotografie houdt haar bezig en alles wat met plastische kunst te maken heeft. In de parochie is ze aangesloten bij de derde gemeenschap van het neocatechumenaat en begeleidt daar de gezangen met haar gitaar. Evenals haar moeder kan ze goed zingen en is ze de voorzanger in de gemeenschap.

 

Ze houdt van de barrio, heeft vlotte relaties met de buren en, in vergelijking met andere barrio’s, vindt zij Campo Rico best. Ze voelt er zich goed thuis en woont er graag. Wel wil ze in de toekomst ook andere omgevingen leren kennen.

 

Voor de huidige regering is Susana erg kritisch.

Ook haar familie ontvangt af en toe een doos levensmiddelen, zoals vandaag in vele barrio’s gebeurt. Het gaat hier over een tiental kilo’s verdeeld over rijst, maisbloem en olie. In principe is dit iedere maand maar in de praktijk meestal om de drie tot vier maanden. Iedere doos wordt aangeboden tegen een eerder symbolische prijs.

We kennen ook nog de ‘bonus’, een geschenk dat de regering uitdeelt aan bepaalde groepen zoals de gepensioneerden, alleenstaande moeders en staatsambtenaren . Dat zijn gewoonlijk ‘bonus’ van drie tot vijf dollars.

In december kregen een aantal mensen op hun rekening een halve ‘petro’ cadeau.

De ‘petro’ is een Venezolaanse digitale munt en heeft een waarde van ongeveer vijf dollars. De eerste paar dagen kon men hiermee op bepaalde plaatsen levensmidddelen kopen. Maar die deur ging vlug dicht, zogezegd om het systeem te verbeteren. Ondertussen blijkt die ‘petro’ enkel op het scherm te bestaan. Het probeem, zegt men, was dat handelaars die de ‘petros’ ontvingen voor hun goederen nadien deze digitale munt niet konden verzilveren in cash geld.

 

Susana meent dat ze het volle recht heeft om te protesteren, maar daartoe weinig mogelijkheden krijgt. Ze zou willen protesteren tegen het misleiden van arme mensen met enkele giften en veel beloftes.

Ze voelt zich niet behandeld als volwaardige persoon.

 

Het Caracashulpfonds  

Met Pasen herdenken we de verrijzenis van Jezus. In zijn overwinning op de kruisdood openbaart zich zijn radicale keuze voor de allerminsten. Pasen nodigt ons uit om in zijn voetsporen de strijd tegen onrecht, armoede en achteruitstelling verder te zetten

Door het project van de studiebeurzen dragen we ons steentje bij in deze strijd voor meer rechtvaardigheid en menswaardigheid.

 

In de Don Boscoparochie werd het Caracashulpfonds opgericht om hun voormalige pastoor de nodige gelden te bezorgen voor zijn levensonderhoud. Maar gaandeweg groeide het fonds uit tot een steunfonds voor de bewoners van Campo Rico.

Ook na het overlijden van Eugeen in 1982 is het Caracashulpfonds blijven steun bieden. En via hun tijdschrift vzw.Caracas Hulpfonds krijgen we driemaandelijks nieuws uit Campo Rico.

 

Wil je nader kennis maken met het Caracashulpfonds, dan kan je terecht bij Eddy Deroost, Verenigingstraat 41 te 3010 Leuven (016/25 35 23)

 

VZW Caracashulpfonds – Driemaandelijks tijdschrift 

Uit nr 1 –januari/februari/maart 2020

Verantwoordelijke uitgever: Eddy Deroost.

Rekeningnummer van het Caracashulpfonds: BE06 4510 2248 0122

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be   016/25 58 92    0485/06 30 38

 

Het overlijden van een familielid of bevriende kan je melden aan één van de leden van de liturgiegroep van de parochie of priester Jef Wauters.

Ze willen dan graag aan de mensen van de parochie kunnen meedelen wanneer en waar er een uitvaartdienst plaats heeft van deze overledenen.

 

*Chris Willocx – Tel.016-46 34 46

E-mail: chriswillocx1@gmail.com

*Hermien Den Tandt – GSM 0484 318 046 

E-mail: miendentandt@gmail.com

*Ingrid Wezemaal – GSM 0498 055 602

E-mail: Ingrid.Wezemael@gmail.com

*Lieve Neukermans – Tel. 016 22 93 70

E-mail: lieveneukermans@gmail.com

*Majo Werrebrouck – Tel. 016-25 24 59

E-mail: majo.werrebrouck@gep.kuleuven.be

 

*Jef Wauters – Tel. 016-25 58 92 – GSM 0485 063 038

Jef.w@edpnet.be

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

 

 

 

Molenhuis 1979

 

UIT ONS RIJKE VERLEDEN

Don Bosco Kessel-Lo 

Mogen we deze aangeboden kans missen?

Er wordt een molenhuis te koop aangeboden (Ancien Moulin de la Belle Meuse), gelegen te Bérismenil, met een verblijfscapaciteit voor 80 mensen (slaap-, kook- en eetgertief inbegrepen) – met kapel en zwembad. Gelegen tegen uitgestrekte gemeentebossen.  

 

Welke kansen biedt dit gebouw?

De Gemeenschapsraad heeft eens nagegaan welke mogelijkheden dit huis en bijgebouwen biedt:

 

1. 'n Kans om op een christelijke, evangelische manier te denken over en om te springen met bezit. Willen we onze natuur voor iedereen laten zijn, dan zullen we voorzieningen moeten treffen, zodat iedereen ervan kan genieten. Laten we dit gebouw in handen gaan van privé-eigendom dan snijden we vele kansen af voor minder kapitaalkrachtige mensen, voor wie de gezonde lucht en de stilte en de rust even noodzakelijk zijn. Het enige alternatief tegenover privébezit is groepsbezit (althans nu toch nog!)

 

2. In plaats van verder nog veel te praten en te preken over leren samen leven, enz. zit hierin een kans om van alles samen te doen – samen op verlof gaan of op weekend, samen spelen, koken, wandelen, zwemmen, enz. en dit in een ontspannen sfeer – dit biedt vele mogelijkheden.

 

3. Dit groepsbezit geeft vele kansen aan geldelijk minder begoede mensen of aan gehandicapten om ook eens even op adem te mogen komen.

En waarom zij ook niet? (Vraag maar eens aan mensen die verlofkampen willen organiseren voor gehandicapten, hoe erg moeilijk zij 't hebben iets te vinden, dat geschikt en niet te duur is.

 

4. Het ligt in 'n knappe hoek om vanuit contact met de natuur allerlei religieuze bezinning op gang te brengen. En de behoefte aan gebedsruimte en meditatie om de engagementen in 't leven aan te kunnen, is zeker erg groot. Contemplatie op de barricade!  

 

5. Er zijn ook vele studie- en natuurweekends mogelijk: zo maar, wandelen en genietend van harmonie en van mekaar, rond paddestoelen, rond kruiden, enz.

 

6. Voor jeugdkampen zijn er reeds aanvragen voor 1979. Het dient er wel uitzonderlijk goed voor.

 

7. Eventueel bosklassen!

Parochieblad 15 december 1977

 

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

 

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

In het Don Bosco centrum is in 2014 een leuke vorm van ‘delen’ begonnen. Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone Ademtocht waar de vieringen plaats hebben.  

En dat boekenmandje kan je er nog steeds terugvinden.

Je mag daar nog altijd een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten.  

Er zijn ook enkele boeken die je niet hoeft terug te brengen. Op die boeken hangt een plakkertje of briefje om je dat mee te delen.

 

Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje mee aanvullen.

 

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

MICHOTTEBUURT 2020

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.  

 

 

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

 

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie:  www.donboscocentrum.be  

 

   

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

   

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD LEUVEN

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

 

De ongeziene situatie ten gevolge van de risico’s op infectie en de opgelegde maatregelen hebben een serieuze impact op ons dagelijks leven, maar ook op de planning  van UDLL:

Alle nog geplande lezingen van het Algemeen Programma en de mei-uitstap van cursusjaar 2019-2020 zijn noodgedwongen geannuleerd en/of verschoven naar later.  

 

Verschoven naar 23 maart 2021:

Lezing van Prof. Benedicte Lemmelijn: En hoe en wat gelooft u dan nog, als Bijbelwetenschapper?

Een broos en eerlijk antwoord.

 

Verschoven naar 30 maart 2021:

Lezing van Prof. Arnoud De Meyer: Een Aziatische visie op de wereld van morgen. De verschuiving van het economisch en cultureel zwaartepunt naar het Oosten.

 

De vijf andere weggevallen lezingen van dit cursusjaar worden mits akkoord en beschikbaarheid van de sprekers ingepland in het programma 2021-2022, wellicht in het najaar 2021.

 

Het algemeen Programma van cursusjaar 2020-2021

Omstreeks 10 juni 2020 mogen jullie een e-mail verwachten met het programma en met de uitnodiging om in te schrijven voor volgend cursusjaar.

 

Universiteit Derde Leeftijd Leuven (UDLL) vzw.

Eygen Heerd 

Minderbroedersstraat  5  3000 Leuven

E-mail: udll@kuleuven.be 

Telefoonnummer: 016/32 41 01

 

 

 

 

 

 

 

DAGOPVANG VOOR DAKLOZEN

CAW opent dagopvang voor daklozen in Leuven

 

In Leuven is voor de allereerste keer een dagopvang voor daklozen geopend.

Het CAW Oost-Brabant plaats, in sporthal Rijschool, tafels, douches, zetels en ook lunch voor mensen die overdag nergens terecht kunnen.

 

Op het eerste zicht zie je in Leuven niet veel daklozen, maar ze zijn er wel degelijk. Hoofdzakelijk autochtone mannen, en zowel twintigers als vijftigplussers die op straat leven door de dure woningmarkt of een verslaving.

Voor hen is deze periode bijzonder moeilijk.

 

“Overdag dolen die mensen rond op straat, maar dat kan momenteel niet zomaar”, zegt Bert Lambeir, directeur van het CAW Oost-Brabant. “Ergens op de grond zitten mag niet, samenkomen op een bankje ook niet. Een openbaar gebouw binnengaan voor toiletbezoek of om zich even te wassen, is ook niet meer mogelijk.”

 

De nood voor de opvang voor dergelijke mensen in Leuven werd groot. Daarom heeft CAW nu, in samenwerking met de stad, een dagopvang geopend in sporthal Rijschool.

“We zorgen dat ze bij ons kunnen rusten”, zegt Lambeir. “Er  zijn veldbedden ,tafels en stoelen en ze kunnen gebruik maken van het sanitair.”

 

Grote nood

Er wordt ook lunch voor de bezoekers klaargezet, en ze worden begeleid door de professionele medewerkers van CAW en vrijwilligers van de opleiding Sociaal Werk aan de hogeschool UCLL, wier stages stopgezet zijn.

 

“Het is duidelijk dat de nood groot was, want er zijn al twintig mensen gebruik komen maken van de opvang” zegt Lambeir.

In totaal is er ruimte voor een veertigtal mensen per dag.

 

Het CAW voorziet ook extra kledij voor de daklozen. Een groot deel kunnen ze zelf aanleveren via hun tweedehands winkel De Kapstok, maar sokken en ondergoed zijn een probleem. Dat geven de mensen niet vaak aan tweedehands winkels, en doordat de winkels gesloten zijn, kon het CAW er zelf geen kopen.

 

“We deden daarom een oproep, en die kreeg meteen veel gehoor. We zijn echt overrompeld. Net als na onze oproep om een taart of wafels te bakken voor bezoekers. Ik denk dat we wel even toekomen nu”, besluit Bert Lambeir.

 

Nachtopvang verlengd

Het CAW organiseert In Leuven sowieso iedere winter een nachtopvang voor daklozen, in samenwerking met de stad en het OCMW. Die nachtopvang is nu met een maand verlengd omwille van de coronacrisis en de capaciteit is opgetrokken van twaalf naar zestien mensen.

(hsb) Uit Dagblad Het Nieuwsblad van dinsdag 7 april 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 18 juni 2020

 

Teller vanaf 22/8/2009