St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee   

tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week  13   25 maart 2020

 Speciale vieringen en familievieringen voor groot en klein 

 

 

 

 

 
 
 
 
Zusters van De Jacht 
 
 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

 

Wie de weg naar de diepte heeft gevonden en daarna uit de diepte terugkeert ontdekt iets verrassends. De wereld van vormen en woorden heeft nu voor hem een andere klank. Wat vroeger voor hem misschien een hol woord was, een woord-huls, is nu van leven vervuld. In het zonder-woorden-zijn werd hij geraakt door de werkelijkheid die eenmaal door vroegere mensen werd aangekleed met religieuze woorden: hij, op zijn beurt uit dezelfde diepste grond omhoogkomend en terugkerend in de wereld van het woord, ontdekt in die woorden deze werkelijkheid, ontdekt zichzelf in hen.

W. Massa

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Juist in de verborgen omgang met God krijgen we dieper contact met mensen  (Henri J.M. Nouwen)

De verborgen omgang met God - dat is een mystieke uitdrukking, die je vooral in de psalmen aantreft. Die uitdrukking betreft de intieme relatie met de Eeuwige. Dat is met recht een ‘verborgen’ relatie: onzichtbaar voor de oppervlakkige toeschouwer. Niemand kan het aan je zien dat je voortdurend, vaak woordeloos, in gesprek bent met God. Guido Gezelle zei:

            Ik wandelde, ik wandelde alleen,

            ik wandelde en sprak tot de Heer.

            Hij sprak en ik hoorde, Hij hoorde en ik sprak.

            En ‘k wandelde en sprak tot de Heer.

André F.Troost.

 

Volgende meditatie op maandag 30 maart 2020.

Meditatie in april: op maandag 13 en maandag27 april 2020

We komen samen ter meditatie om 20 u. in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

 Afgelast wegens corona-crisis

 

Contactpersoon:  

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij:

Katrien Rombouts  

katrien.rombouts@hotmail.com  

tel 016/25.81.11 of 0498 84 10 43

meditatie in de christelijke traditie: 

http://www.christmed.be 

 

 

 

Meditatiegroep Kessel-Lo 

Samenkomsten in 2020

   maandag 6 en maandag 20 januari 2020

   maandag 3 en maandag 17 februari 2020

   maandag 2, maandag 19 en maandag 30 maart 2020

   maandag 13 april en maandag 27 april 2020

   maandag 11 en maandag 25 mei 2020

   maandag 8 en maandag 22 juni 2020  

   maandag 6 en maandag 20 juli 2020

   maandag 3, maandag 17 en maandag 31 augustus 2020

   maandag 14 en maandag 28 september 2020

   maandag 12 en maandag 26 oktober 2020

   maandag 9 en maandag 23 november 2020

   maandag 7 en maandag 21 december 2020

 

 

 

 

VIERINGEN

 

    = FR AN DO

Vieringen gaan niet door wegens de coronavirus-crisis

 

 

 

 

 

 

 

Vieringen gaan niet door wegens de coronavirus-crisis

Vieringen in Don Bosco Kessel-Lo van januari tot Pasen 2020 - voorgangers

 

  9/2 Ingrid en Chris (Valentijn vooruit)

23/2 Lieve

! 26/2 Aswoensdagviering met pastorale zone Kesselinde

 

Vastentijd

  8/3 Hermien

15/3 Lieve en Chris

22/3 Ingrid en Lieve

(géén viering op 29/3)

  5/4 Palmzondag Ingrid en Majo

  9/4 Witte Donderdag Ingrid en Hermien

10/4 Goede Vrijdag Chris en Lieve

11/4 Pasen Chris en team

 

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Agenda

 

Activitetein zijn geannuleerd wegens de coronavirus-crisis

 

 

 

Is spijtig genoeg geannuleerd wegens de coronavirus-crisis

 

 

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

 

Activitetein zijn geannuleerd wegens de coronavirus-crisis

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2019

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Molenweekend lente  

Van vrijdag 17 april 2020 - 18.00 u. tot zondag 19 april 2020 – 16.00 u.

 

Al wie al eens in Het Molenhuis is geweest, weet dat er steeds wel wat werk staat te wachten: schoonmaken, lampen vervangen, schilderen, houtvoorraad aanvullen, maaien, snoeien of wieden.

Een werkweekend gelijkt op het eerste zicht geen boeiend weekend en werken is vaak iets dat mensen afschrikt. Maar toch is dit één van de peilers waarop Het Molenhuis zich staande houdt.

 

De vzw draait al 40 jaar op het engagement van de mensen die zich thuis voelen op ons plekje en hun steentje willen bijdragen. Zonder dit gevoel van verbondenheid stopt het project met bestaan.

 

De klusjes die we doen zijn geen grote werken, maar het dagelijks onderhoud zodat Het Molenhuis en haar omgeving, een plaats blijft waar iedereen thuis kan komen.

 

Wie de handen uit de mouwen wil steken voor een deugddoende, ontspannende inspanning is welkom op dit werkweekend. Samen werken schept dichte banden en dat is waar het in Het Molenhuis om draait.

 

Inschrijven:

Inschrijven via het inschrijvingsformulier op www.moulindebellemeuse.be/activiteiten 

Inschrijving pas geldig na betaling.

 

Kostprijs (inclusief eten)

Ouder dan 18jaar: 8 euro per persoon, per nacht

13-17 jaar: 6 euro per persoon, per nacht

6-12 jaar: 4 euro per persoon, per nacht

4-5 jaar: 2 euro per persoon, per nacht

0-3 jaar: gratis De ouders zorgen zelf voor aangepaste voeding.

 

Rekeningnummer BE 89 3770 2696 1185

Op naam van Nele Steeno

Vermelding: Molenweekend + data +  naam

 

Meebrengen: 

Hoeslaken en kussensloop, slaapzak of donsdeken, toiletgerief, werkkledij, pantoffels, zaklamp 

 

Verantwoordelijke: Nele Steeno, telefoonnummer 0495/36 48 96

E-mail: nele@moulindebellemeuse.be

 

Adres van Het Molenhuis:

Moulin de Belle Meuse

Bérismenil, 5

6892 La Roche-en-Ardenne

084/44 45 17 (uitsluitend tijdens activiteiten) 

 

 

Molenhuis 1979

 

UIT ONS RIJKE VERLEDEN

Don Bosco Kessel-Lo 

Mogen we deze aangeboden kans missen?

Er wordt een molenhuis te koop aangeboden (Ancien Moulin de la Belle Meuse), gelegen te Bérismenil, met een verblijfscapaciteit voor 80 mensen (slaap-, kook- en eetgertief inbegrepen) – met kapel en zwembad. Gelegen tegen uitgestrekte gemeentebossen.  

 

Welke kansen biedt dit gebouw?

De Gemeenschapsraad heeft eens nagegaan welke mogelijkheden dit huis en bijgebouwen biedt:

 

1. 'n Kans om op een christelijke, evangelische manier te denken over en om te springen met bezit. Willen we onze natuur voor iedereen laten zijn, dan zullen we voorzieningen moeten treffen, zodat iedereen ervan kan genieten. Laten we dit gebouw in handen gaan van privé-eigendom dan snijden we vele kansen af voor minder kapitaalkrachtige mensen, voor wie de gezonde lucht en de stilte en de rust even noodzakelijk zijn. Het enige alternatief tegenover privébezit is groepsbezit (althans nu toch nog!)

 

2. In plaats van verder nog veel te praten en te preken over leren samen leven, enz. zit hierin een kans om van alles samen te doen – samen op verlof gaan of op weekend, samen spelen, koken, wandelen, zwemmen, enz. en dit in een ontspannen sfeer – dit biedt vele mogelijkheden.

 

3. Dit groepsbezit geeft vele kansen aan geldelijk minder begoede mensen of aan gehandicapten om ook eens even op adem te mogen komen.

En waarom zij ook niet? (Vraag maar eens aan mensen die verlofkampen willen organiseren voor gehandicapten, hoe erg moeilijk zij 't hebben iets te vinden, dat geschikt en niet te duur is.

 

4. Het ligt in 'n knappe hoek om vanuit contact met de natuur allerlei religieuze bezinning op gang te brengen. En de behoefte aan gebedsruimte en meditatie om de engagementen in 't leven aan te kunnen, is zeker erg groot. Contemplatie op de barricade!  

 

5. Er zijn ook vele studie- en natuurweekends mogelijk: zo maar, wandelen en genietend van harmonie en van mekaar, rond paddestoelen, rond kruiden, enz.

 

6. Voor jeugdkampen zijn er reeds aanvragen voor 1979. Het dient er wel uitzonderlijk goed voor.

 

7. Eventueel bosklassen!

Parochieblad 15 december 1977

 

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

 

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

In het Don Bosco centrum is in 2014 een leuke vorm van ‘delen’ begonnen. Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone Ademtocht waar de vieringen plaats hebben.  

En dat boekenmandje kan je er nog steeds terugvinden.

Je mag daar nog altijd een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten.  

Er zijn ook enkele boeken die je niet hoeft terug te brengen. Op die boeken hangt een plakkertje of briefje om je dat mee te delen.

 

Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje mee aanvullen.

 

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

Het overlijden van een familielid of bevriende kan je melden aan één van de leden van de liturgiegroep van de parochie of priester Jef Wauters.

Ze willen dan graag aan de mensen van de parochie kunnen meedelen wanneer en waar er een uitvaartdienst plaats heeft van deze overledenen.

Met bijgaande invullijst kan je hen uw nodige gegevens doorgeven. Dank!

 

*Chris Willocx – Tel.016-46 34 46

E-mail: chris.willocx1@gmail.com

*Hermien Den Tandt – GSM 0484 318 046 

E-mail: miendentandt@gmail.com

*Ingrid Wezemaal – GSM 0498 055 602

E-mail: ingrid_wezemael@jahoo.de

*Lieve Neukermans – Tel. 016-88 93 70

E-mail: lieveneukermans@gmail.com

*Majo Werrebrouck – Tel. 016-25 24 59

E-mail: majo.werrebrouck@kuleuven.be

 

*Jef Wauters – Tel. 016-25 58 92 – GSM 0485 063 038

Jef.w@edpnet.be

 

 

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

MICHOTTEBUURT 2020

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.  

 

 

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

 

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie:  www.donboscocentrum.be  

 

   

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

   

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

 

Dinsdag 31 maart 2020 om 14.00 uur 

En hoe en wat gelooft u dan nog, als Bijbelwetenschapper?

Een broos en eerlijk antwoord

Prof. Benedicte Lemmelijn, KU Leuven – Faculteit Theologies en Religiewetenschappen  

 

Opgelet! In de Paasvakantie zijn er geen lezingen op de dinsdagen 7 april en 14 april 2020.

 

Dinsdag 21 april 2020 om 14.00 uur 

Waar komen onze familienamen vandaan?

Em. prof. Magda Devos, Universiteit Gent – Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

 

Alle ingeschreven cursisten hebben reeds toegang tot de digitale opnames.

 

Universiteit Derde Leeftijd Leuven (UDLL) vzw.

Eygen Heerd 

Minderbroedersstraat  5  3000 Leuven

 

We zijn bereikbaar voor telefoons en bezoeken van dinsdag tot vrijdag tussen 8 u 30 en 12 u.

E-mail: udll@kuleuven.be  

Telefoonnummer: 016/32 41 01

 

 

 

 

BIJZONDERE CURSUS ARTIFICIEEL LEREN

Universiteit Derde Leeftijd Leuven – Lessen voor de 21st eeuw 

 

*Donderdag 26 maart 2020: Taaltechnologie 

Prof. Frank Van Eynde, Centrum voor Computerlinguistiek

Locatie: Van Den Heuvelinstituut (VHI 02.29), Dekenstraat 2 – 3000 Leuven

 

Universiteit Derde Leeftijd Leuven vzw

Tel. 016/32 40 01

E-mail: udll@kuleuven.be 

 

 

 

 

HERSTELECONOMIE

 

Repair & Share Fest in Leuven

Nadat het Repair & Share Fest in 2017 maar liefst 1000 nieuwsgierigen naar Gent lokte, wordt het evenement in 2020 naar Leuven gehaald.

 

Place to be is OPEK in de Leuvense Vaartkom.

Op 28 maart 2020 ontdek je er hoe een Repair Café werkt en ontmoet je herstellers en creatievelingen uit heel Vlaanderen. Met tal van workshops en demo’s op het programma, ga je zonder twijfel naar buiten met nieuwe inspiratie. Breng gerust (je) kids mee: ook voor de allerkleinsten zijn er activiteiten om kennis te maken met repairen en upcyclen. Welkom!

 

Repair & Share Fest – zaterdag 28 maart 2020 , vanaf 10.00 uur

OPEK, Vaartkom 4 – 3000 Leuven - Gratis

Meer info: www.bewustverbruiken.be  en op FB Repair & Share Fest

 

Vormingplus  

Paul van Ostijenlaan 22-24 – 3001 Heverlee

Telefoon: 016 525 900

https://www.vormingplusob.be

 

 

 

 

HELP, MIJN KIND IS GAMEVERSLAAFD

 

Vormingplus Oost-Brabant  

 

Kan jouw kind niet meer stoppen met gamen? Je bent niet alleen.

Voor zo’n 10% van jongeren is gamen problematisch.

School, sociale contacten en gezondheid gaan achteruit terwijl ze alsmaar meer tijd doorbrengen achter het scherm. Ze zijn in niets anders geïnteresseerd en worden agressief als je stappen onderneemt.

 

Hoe pak je dat aan als ouder?

Vanaf wanneer is gamen problematisch?

Hoe vermijd je dat het uit de hand loopt en wat doe je als het zover is?

 

Spreker Matthias Dewilde was in het verleden zelf gameverslaafd. Ondertussen heeft hij al veel gezinnen geholpen een gameverslaving te overwinnen. Met zijn lezingen inspireerde hij al meer dan 12.000 leerlingen en ouders over heel Vlaanderen. Matthias deelt zijn ervaring met kinderen en jongeren die worstelen met overmatig scherm- en gamegebruik en hoe je hen kan helpen naar een on- en offline leven in balans.

 

Wanneer: maandag 18 mei 2020 – 20.00 – 22.00 u.

Waar: Bibliotheek Bertem, Bosstraat 4 – 3060 Bertem

Prijzen: Prijs 8.00 euro

Begeleiding: Matthias Dewilde

Partners: Dewilde Consulting

Code: 206251 

https://www.vormingplusob.be/help-mijn-kind-gameverslaafd

 

 

 

 

LEZING IN SENIORAMA

Voor de lezing moet niet op voorhand ingeschreven worden.

Alle lezingen hebben plaats in de lokalen van Seniorama op maandagnamiddag van 14.00 tot 16.00 u.

 

* Maandag 30 maart 2020: Marc Hellinckx, psychiatrisch verpleger Sint-Annendael Diest

Te Gek

 

Bijdrage: (een drankje inbegrepen) 6 euro, leden 5 euro 

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

https://www.seniorama.be/kalenderlezingen  

Copyright LDC Seniorama vzw

 

 

 

 

VOETVERZORGING IN SENIORAMA

Dinsdag 31 maart 2020

Vanaf 9 u is Leen Engels aanwezig.

Je kan een afspraak maken via het onthaal tel. 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be  

Prijs per verzorgingsbeurt € 27 ter plaatse te betalen.

Informeer bij uw mutualiteit naar de korting.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

 

 

 

FIETSEN MET SENIORAMA

Dinsdag, 31 maart 2020

Een vlakke fietstocht met vertrek om 13 u. aan Parkpoort te Leuven (ongeveer 40 km.) met mogelijkheid van aansluiting om 13.30 u. aan Wijgmaalbrug (ongeveer 25 km.)

 

Voor meer info:

Maurits Claeys 016 44 32 45 of 0476 09 06 17

Tine Coenen 016 58 52 86 of 0476 09 06 17

 

Iedereen met een fiets met goede banden en remmen is welkom. Voorzie u van een reserve binnenband.

Belangrijk: Kom steeds op tijd naar de startplaats, want we vertrekken stipt!

 

 

 

 

WANDELEN MET SENIORAMA

 

Wandelen is genieten van mooie rustige dingen, van de seizoenen, het leven van plant en dier, de frisse lucht en het gezelschap.

 

Op woensdag: wandeling van 5 tot 6 km aan traag tempo

Op donderdag: wandeling van 7 tot 8 km

Elke maand is er een dagwandeling:Verplaatsing met het openbaar vervoer.

 

Voor alle wandelingen (behalve voor de dagwandelingen) rijden we samen met de beschikbare auto’s naar de startplaats van de wandeling. De chauffeurs geven een lift tegen 0,10 per km.

Bij regenweer de dag voordien, zorgen jullie voor gepast schoeisel. Voorzie altijd gemakkelijke kledij en stapschoenen. Voor wandelen moet je niet vooraf inschrijven.

 

Woensdag 4 april  2020

Wandeling van ± 8 km

We komen samen om 13.30 u. op het De Becker Remyplein, t.h.v. de kapel.

Info: Maria Dequeker 016 23 77 59

 

Volgende dagwandeling:

Donderdag 16 april 2020: Kembeek – Hallerbos   18 km  

Info: Frans Dumont: 016 25 43 07 en Jan Borremans: 016 25 00 85 of 0476 56 30 27

 

Een verzekering is vereist. Je kunt aansluiten bij de verzekering die Seniorama aanbiedt: 3 euro voor leden en 5 euro voor niet-leden. Deze loopt tot september 2020.

 

 

 

SOCIALE VOORZIENINGEN

Met al je vragen daarover kan je elke werkdag bij Seniorama terecht.

Maak een afspraak. Kom daarvoor tijdens de kantooruren tussen 9 en 17 u langs het onthaal of neem telefonisch contact tel. 016 22 20 14.

 

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

https://www.seniorama.be 

 

 

 

 

 

 

 

DIGITAAL FOTOTOESTEL

Leer je digitaal fototoestel kennen en gebruiken.

Iedere woensdagvoormiddag (behalve schoolvakanties) vanaf 10 u kan je hiervoor bij Seniorama terecht.

Inschrijven via het onthaal tel. 016 22 20 14.

Merk en type van fototoestel opgeven. Toestel moet opgeladen zijn of breng een reservebatterij mee.

Bijdrage: € 5, vooraf te betalen.

 

Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

https://www.seniorama.be  

 

 

 

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 24 maart 2020

 

Teller vanaf 22/8/2009