St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee   

tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week  12   18 maart 2020

 Speciale vieringen en familievieringen voor groot en klein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zusters van De Jacht

 

 

Het begint klein: de stichteres met een groepje postulanten. Roeselare 1906

 

 

 

De stichteres op tocht met een medezuster. Tagudin - Filippijnen 1916

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

 

Er loopt geen weg van doen naar worden of zijn, maar wel omgekeerd. De mens maakt zichzelf niet. Werken of verdiensten maken een mens niet goed. Een goed mens kan echter niet anders dan overvloeien van goed-doen. Wat iemand fundamenteel waard is wordt duidelijk in (maar hangt niet af van) zijn daden. Of ik al dan niet een goed mens ben, is afhankelijk van datgene dat de kern van mijn persoon-zijn uitmaakt: van mijn relaties. De anderen maken mij. Niet zozeer de wereld of “het systeem”, maar wel diegenen met wie ik mij diep verbonden weet in liefde, in de angst of in de haat.

H. Arts 

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Wij hebben als kinderen geleerd om onze gebeden op te zeggen en God te vragen om wat wijzelf of anderen nodig hebben. Dit is een vorm van bidden die slechts de helft van het mysterie van het gebed omvat.

De andere helft van het mysterie is het bidden vanuit het hart, waarbij wij niet denken over God, niet met Hem praten en Hem niets vragen. Wij zijn simpelweg bij God, die in ons leeft door de Heilige Geest, die Jezus ons gegeven heeft. De Heilige Geest is de Liefde, de onderlinge Liefde die tussen de Vader en de Zoon stroomt. Het is deze Geest die Jezus in ieder menselijk hart heeft ingeblazen.

Kim Nataraja - Lesbrief: Wat is bidden?

 

Volgende meditatie op maandag 30 maart 2020. Afgelast wegens corona-crisis

Meditatie in april: op maandag 13 en maandag 27 april 2020.

We komen samen ter meditatie om 20 u. in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Contactpersoon:  

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij:

Katrien Rombouts  

katrien.rombouts@hotmail.com  

tel 016/25.81.11 of 0498 84 10 43

meditatie in de christelijke traditie: 

http://www.christmed.be 

 

 

 

Meditatiegroep Kessel-Lo 

Samenkomsten in 2020

   maandag 6 en maandag 20 januari 2020

   maandag 3 en maandag 17 februari 2020

   maandag 2, maandag 19 en maandag 30 maart 2020

   maandag 13 april en maandag 27 april 2020

   maandag 11 en maandag 25 mei 2020

   maandag 8 en maandag 22 juni 2020  

   maandag 6 en maandag 20 juli 2020

   maandag 3, maandag 17 en maandag 31 augustus 2020

   maandag 14 en maandag 28 september 2020

   maandag 12 en maandag 26 oktober 2020

   maandag 9 en maandag 23 november 2020

   maandag 7 en maandag 21 december 2020

 

 

 

 

VIERINGEN

 

    = FR AN DO

De vieringen gaan inmiddels niet door wegens de coronavirus-crisis

 

 

 

 

 

 

Vieringen in Don Bosco Kessel-Lo van januari tot Pasen 2020 - voorgangers

 

  9/2 Ingrid en Chris (Valentijn vooruit)

23/2 Lieve

! 26/2 Aswoensdagviering met pastorale zone Kesselinde

 

Vastentijd

  8/3 Hermien

15/3 Lieve en Chris

22/3 Ingrid en Lieve

(géén viering op 29/3)

  5/4 Palmzondag Ingrid en Majo

  9/4 Witte Donderdag Ingrid en Hermien

10/4 Goede Vrijdag Chris en Lieve

11/4 Pasen Chris en team

 

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Agenda

 

Woensdag 18 maart

VM: SAMANA Crea

20 uur: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 19 maart

AV: Koor Parcoeur

 

Vrijdag 20 maart

VM en NM: Bar Michotte / Poetsen

 

Zondag 22 maart

11u. Zondagscafé

 

Maandag 23 maart

AV: BuurTTeateR

 

Dinsdag 24 maart

NM: Ontmoetingsnamiddag

AV: Prisma

 

Woensdag 25 maart

VM: OKRA Team

NM: Catechese

20 uur: Koor Blij Rondeel

Activitetein zijn spijtig genoeg geannuleerd wegens de coronavirus-crisis

 

 

 

Is spijtig genoeg geannuleerd wegens de coronavirus-crisis

 

 

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

 

Activitetein zijn spijtig genoeg geannuleerd wegens de coronavirus-crisis

 

 

Ook de vastenactie is spijtig genoeg geannuleerd wegens de coronavirus-crisis

 

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2019

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Wandelweekend lente  

Van vrijdag 3 april 18.00 u. tot zondag 5 april 2020 16.00 u.

 

Twee dagen lang intens samen genieten-geven-nemen-ontdekken-lachen-helpen-kokkerellen-rusten-plagen-wandelen…Wie last heeft van een winterblues zal op dit wandelweekend zeker de nodige zonnevitamines kunnen opdoen.

Vrijdagavond vanaf 19 u. staat de soep klaar. Omstreeks 21 u. tracht iedereen aanwezig te zijn. Dan verzamelen we rond de kachel en maken enkele afspraken.

 

Zaterdag starten we de dag op tijd. Ontbijt om 8.15 u., tegen 9.30 u. staan we klaar om te vertrekken met de auto. We wandelen een ganse dag aan een rustig wandeltempo met voldoende rustpunten, genietend van de ontluikende natuur. De afstand schatten we tussen 15 à 20 km.

‘s Middags wacht de picknick ons onderweg ergens op. Bij onze thuiskomst aperitieven we bij de ondergaande zon. Dan beginnen we het grote feest van samen kokkerellen, tafel dekken, eten en afwassen, warm douchke, enz..

Rond de kachel laten we onze ervaringen er verhalen de vrije loop. Een gezelschapsspel (Chinees p   ?).

 

Zondagmorgen ontbijten we om 8.15 u. en vertrekken rond 9.30 u. voor een wandeling van een 9-tal uren in de omgeving van Het Molenhuis. We nemen wat fruit en versnapering mee voor onderweg. Middagmaal rond 13.30 u.  gevolgd door de noodzakelijke opruim van Het Molenhuis. Tegen 16 u. kunnen we samen afscheid nemen. Hopelijk met een flinke dosis energie om de volgende lenteweken blij gezind tegemoet te gaan.

 

Men schrijft zich uiteraard in voor het ganse weekend. Kinderen zijn welkom als ze dapper meestappen.

 

Verantwoordlijken: Leo en Hilde  

Telefoon: 016 69 79 37

E-mail: hildeenleo@yahoo.co.uk

 

Inschrijven  

Inschrijven via het inschrijvingsformulier op

www.moulindebellemeuse.be/activiteiten .

Inschrijving is pas geldig na betaling.

 

Kostprijs (incl. 3 maaltijden per dag) 

Ouder dan 18 jaar: 20 euro pp/nacht

13 t.e.m. 17 jaar: 16 euro pp/nacht

06 t.e.m. 12 jaar: 12 euro pp/nacht

04 t.e.m. 05 jaar: 8 euro pp/nacht

00 t.e.m. 03 jaar: = gratis – De ouders zorgen zelf voor aangepaste voeding en eventueel een kinderbedje 

 

Rekeningnummer: BE39 0001 0314 2019

Op naam van Leo Van Noten.

Vermelding: Lentewandelweekend  2020 + naam + aantal

 

Meebrengen :

Onderlaken en kussensloop, slaapzak - toiletgerief - warme kleren, laarzen en regenjas, stevige waterdichte wandelschoenen, warme onderlaagjes - rugzak met drinkbus en beker - wandelstok of pools - eventueel een trekkerskomfoortje 

 

Adres van Het Molenhuis:

Moulin de Belle Meuse

Bérismenil, 5

6892 La Roche-en-Ardenne

084/44 45 17 (uitsluitend tijdens activiteiten) 

 

 

Molenhuis 1979

 

UIT ONS GRIJZE VERLEDEN

Don Bosco Kessel-Lo 

Mogen we deze aangeboden kans missen?

Er wordt een molenhuis te koop aangeboden (Ancien Moulin de la Belle Meuse), gelegen te Bérismenil, met een verblijfscapaciteit voor 80 mensen (slaap-, kook- en eetgertief inbegrepen) – met kapel en zwembad. Gelegen tegen uitgestrekte gemeentebossen.  

 

Welke kansen biedt dit gebouw?

De Gemeenschapsraad heeft eens nagegaan welke mogelijkheden dit huis en bijgebouwen biedt:

 

1. 'n Kans om op een christelijke, evangelische manier te denken over en om te springen met bezit. Willen we onze natuur voor iedereen laten zijn, dan zullen we voorzieningen moeten treffen, zodat iedereen ervan kan genieten. Laten we dit gebouw in handen gaan van privé-eigendom dan snijden we vele kansen af voor minder kapitaalkrachtige mensen, voor wie de gezonde lucht en de stilte en de rust even noodzakelijk zijn. Het enige alternatief tegenover privébezit is groepsbezit (althans nu toch nog!)

 

2. In plaats van verder nog veel te praten en te preken over leren samen leven, enz. zit hierin een kans om van alles samen te doen – samen op verlof gaan of op weekend, samen spelen, koken, wandelen, zwemmen, enz. en dit in een ontspannen sfeer – dit biedt vele mogelijkheden.

 

3. Dit groepsbezit geeft vele kansen aan geldelijk minder begoede mensen of aan gehandicapten om ook eens even op adem te mogen komen.

En waarom zij ook niet? (Vraag maar eens aan mensen die verlofkampen willen organiseren voor gehandicapten, hoe erg moeilijk zij 't hebben iets te vinden, dat geschikt en niet te duur is.

 

4. Het ligt in 'n knappe hoek om vanuit contact met de natuur allerlei religieuze bezinning op gang te brengen. En de behoefte aan gebedsruimte en meditatie om de engagementen in 't leven aan te kunnen, is zeker erg groot. Contemplatie op de barricade!  

 

5. Er zijn ook vele studie- en natuurweekends mogelijk: zo maar, wandelen en genietend van harmonie en van mekaar, rond paddestoelen, rond kruiden, enz.

 

6. Voor jeugdkampen zijn er reeds aanvragen voor 1979. Het dient er wel uitzonderlijk goed voor.

 

7. Eventueel bosklassen!

Parochieblad 15 december 1977

 

 

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

 

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

In het Don Bosco centrum is in 2014 een leuke vorm van ‘delen’ begonnen. Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone Ademtocht waar de vieringen plaats hebben.  

En dat boekenmandje kan je er nog steeds terugvinden.

Je mag daar nog altijd een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten.  

Er zijn ook enkele boeken die je niet hoeft terug te brengen. Op die boeken hangt een plakkertje of briefje om je dat mee te delen.

 

Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje mee aanvullen.

 

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

DON BOSCO: OVERLIJDENS

 

 

Het overlijden van een familielid of bevriende kan je melden aan één van de leden van de liturgiegroep van de parochie of priester Jef Wauters.

Ze willen dan graag aan de mensen van de parochie kunnen meedelen wanneer en waar er een uitvaartdienst plaats heeft van deze overledenen.

Met bijgaande invullijst kan je hen uw nodige gegevens doorgeven. Dank!

 

*Chris Willocx – Tel.016-46 34 46

E-mail: chris.willocx1@gmail.com

*Hermien Den Tandt – GSM 0484 318 046 

E-mail: miendentandt@gmail.com

*Ingrid Wezemaal – GSM 0498 055 602

E-mail: ingrid_wezemael@jahoo.de

*Lieve Neukermans – Tel. 016-88 93 70

E-mail: lieveneukermans@gmail.com

*Majo Werrebrouck – Tel. 016-25 24 59

E-mail: majo.werrebrouck@kuleuven.be

 

*Jef Wauters – Tel. 016-25 58 92 – GSM 0485 063 038

Jef.w@edpnet.be

 

 

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

MICHOTTEBUURT 2019

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.  

 

 

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

 

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

 

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie:  www.donboscocentrum.be  

 

   

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

   

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

 

Dinsdag 24 maart  2020 om 14.00 uur 

Ons brein: hoe hersenen en gedrag evolueren

Prof. Patrick Callaerts, KU Leuven – Faculteit Geneeskunde

 

Dinsdag 31 maart 2020 om 14.00 uur 

En hoe en wat gelooft u dan nog, als Bijbelwetenschapper?  

Een broos en eerlijk antwoord  

Prof. Benedicte Lemmelijn, KU Leuven – Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

 

Alle ingeschreven cursisten hebben reeds toegang tot de digitale opnames.

 

Universiteit Derde Leeftijd Leuven (UDLL) vzw.

Eygen Heerd 

Minderbroedersstraat  5  3000 Leuven

 

Er gelden ook nieuwe openingsuren voor het nieuwe secretariaat. We zijn bereikbaar voor telefoons en bezoeken van dinsdag tot vrijdag tussen 8 u 30 en 12 u.

Ons e-mailadres en telefoonnummer blijven ongewijzigd.

E-mail: udll@kuleuven.be  

Telefoonnummer: 016/32 41 01

 

 

 

 

BIJZONDERE CURSUS ARTIFICIEEL LEREN

Universiteit Derde Leeftijd Leuven – Lessen voor de 21st eeuw 

 

*Donderdag 19 maart 2020: Al en Brain-Computer Interface (BCI) Concepten, paradigma’s en patiënten 

Prof. Marc Van Hulle, Onderzoekgroep Neurofysiologie

Locatie: Van Den Heuvelinstituut (VHI 02.29), Dekenstraat 2 – 3000 Leuven

 

*Donderdag 26 maart 2020: Taaltechnologie 

Prof. Frank Van Eynde, Centrum voor Computerlinguïstiek

Locatie: Van Den Heuvelinstituut (VHI 02.29), Dekenstraat 2 – 3000 Leuven

 

Universiteit Derde Leeftijd Leuven vzw

Tel. 016/32 40 01

E-mail: udll@kuleuven.be 

 

 

 

 

HART TEGEN HARD

Betoging ‘Stop Racisme’

‘Samen voor gelijke rechten’

Op 21 maart 2020 om 14 u. aan het Noordstation in Brussel

 

Racisme heeft de vorm aangenomen van een uitgezaaide kanker. De jarenlange normalisering van racisme breekt meer en meer uit in het beleid. Rechten worden voorwaardelijk gemaakt. Inburgering wordt verplicht en duur, en ga zo maar door. De groei van extreem rechts en de groei van het racisme gaan hand in hand. Dat willen we een halt toeroepen, daarom willen we veel volk op de manifestatie.

 

De manifestatie start nu. Er worden flyers verdeeld, quotes op sociale media gepost, enz. Jij kan daar actief aan deelnemen.

Vraag via ‘ platform@anti-racisme.be ’ je instructies aan. Zij beantwoorden je met twee berichten :

1.Hoe je een visual kan aanvragen ter promotie van 21/3

2.Hoe je je netwerk kan aanspreken om naar 21/3 te kunnen  

 

Alle info:  https/www.platform2103.be

Contact: ludosegers@me.com

 

 

 

 

FILM IN SENIORAMA

“Children Act”

Verenigd Koninkrijk – 2017 – 1u.46’

van: Richard Eyre

met: Emma Thompson, Stanley Tucci en Fionn Whitehead  

 

Datum: vrijdag 20 maart 2020 van 14.00 u. tot 16.30 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,00 euro, leden 4,00 euro

 

 

 

 

LEZINGEN IN SENIORAMA

Voor de lezingen moet niet op voorhand ingeschreven worden.

Alle lezingen hebben plaats in de lokalen van Seniorama op maandagnamiddag van 14.00 tot 16.00 u.

 

*Maandag 23 maart 2020: Robin Lemmens, Prof. Faculteit Geneeskunde KU Leuven

Beroerte en wat nu?

 

* Maandag 30 maart 2020: Marc Hellinckx, psychiatrisch verpleger Sint-Annendael Diest

Te Gek

 

Bijdrage: (een drankje inbegrepen) 6 euro, leden 5 euro 

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

https://www.seniorama.be/kalenderlezingen  

Copyright LDC Seniorama vzw

 

 

 

 

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag, 26 maart 2020

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven

 

Voor meer info:  

Johan Kumps 016 26 10 95 of 0489 55 02 60

Walter Rogge 016 40 66 58 of 0496 57 47 82

 

Iedereen met een fiets met goede banden en remmen is welkom. Voorzie u van een reserve binnenband.

Belangrijk: Kom steeds op tijd naar de startplaats, want we vertrekken stipt!

 

 

 

 

WANDELEN MET SENIORAMA

Wandelen is genieten van mooie rustige dingen, van de seizoenen, het leven van plant en dier, de frisse lucht en het gezelschap.

 

Op woensdag: wandeling van 5 tot 6 km aan traag tempo

Op donderdag: wandeling van 7 tot 8 km

Elke maand is er een dagwandeling:Verplaatsing met het openbaar vervoer.

 

Voor alle wandelingen (behalve voor de dagwandelingen) rijden we samen met de beschikbare auto’s naar de startplaats van de wandeling. De chauffeurs geven een lift tegen 0,10 per km.

Bij regenweer de dag voordien, zorgen jullie voor gepast schoeisel. Voorzie altijd gemakkelijke kledij en stapschoenen. Voor wandelen moet je niet vooraf inschrijven.

 

Donderdag 20 maart 2020 

Wandeling van 5 à 6 km

We komen samen om 13.30 u. op het De Becker Remyplein, t.h.v. de kapel.

Info: Luc Maes 016 63 39 26

 

Woensdag 23 en 30 maart 2020

Wandeling van ± 8 km

We komen samen om 13.30 u. op het De Becker Remyplein, t.h.v. de kapel.

Info: Maria Dequeker 016 23 77 59

 

Volgende dagwandeling:

Donderdag 16 april 2020: Kembeek – Hallerbos   18 km  

Info: Frans Dumont: 016 25 43 07 en Jan Borremans: 016 25 00 85 of 0476 56 30 27  

 

Een verzekering is vereist. Je kunt aansluiten bij de verzekering die Seniorama aanbiedt: 3 euro voor leden en 5 euro voor niet-leden. Deze loopt tot september 2020.

 

 

 

 

HULP BIJ LAPTOPGEBRUIK

Je hebt een computercursus gevolgd en je werkt regelmatig op je laptop (draagbare pc) en af en toe word je met een probleempje geconfronteerd. Je hebt bv. last met de opsommingstekens of de marges of met het maken van een tabel? Hoe krijg je een pdf-document geopend en afgedrukt? Het lukt je niet je foto’s van je digitaal fototoestel op je computer te zetten? Wat is het beste antivirusprogramma? De update, upgrade of back-up wil niet lukken. Of … mijn pc doet raar!...

 

Seniorama probeert een antwoord op je vragen te vinden en organiseert begeleiding bij laptop-gebruik waar je gedurende 45 min. individuele hulp krijgt: echt maatwerk.

Alleen onderwerpen die in onze cursussen (zie jaarprogramma) aangeleerd worden, kunnen behandeld worden. We doen geen herstellingen van hardware. Onze lesgevers komen niet aan huis.

Seniorama vraagt een bijdrage van € 5.

 

Vooraf inschrijven op het onthaal is noodzakelijk: tel. 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be

Omschrijf je probleem. Vergeet niet je laptop en de voedingskabel mee te brengen, eventueel ook de muis.

Plaats, dag en uur: Seniorama Donderdag 26 maart, 1 persoon om 14 u en 1 persoon om 15 u.

 

 

 

 

 

NORDIC WALKING

Wekelijks vertrekken we met 15 tot 20 walkers. Ken je de techniek van het Nordic Walken, dan kan je mee, je bent van harte welkom.

 

We walken telkens in 2 groepen:  

Voor beide groepen startplaats: Parking Arboretum Heverleebos

Te bereiken met bus 18 van de Tec vanuit Leuven Station Perron 1 tot halte De Jacht, dan nog 5 minuutjes verder de Naamse steenweg volgen. Opgepast: je kan geen rittenkaart van de lijn gebruiken.

Vertrek: we vertrekken stipt om 14 u. en walken ongeveer anderhalf uur.

Data:

Rustige walkers      : vrijdag 20 maart 2020

Gevorderde walkers: maandag 23 en 30 maart 2020 .

Telkens van 14 u tot 15.30 u.

 

Wil je leren Nordic Walken?  

In maart en april wordt een nieuwe lessenreeks Nordic Walken georganiseerd. Het zijn 4 lessen van anderhalf uur. De prijs bedraagt 50 euro voor de hele reeks, huur van de poles (Nordic Walking stokken en sportongevallenverzekering inbegrepen). Geïnteresseerd? Laat het weten. Je wordt er dan van op de hoogte gebracht.

 

Voor meer info:

Lutgarde Michielsen, GSM 0478 88 15 56, e-mail Lutgarde.Michielsen@skynet.be

 

 

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 24 maart 2020

 

Teller vanaf 22/8/2009