St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee   

tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week  11   11 maart 2020

 Speciale vieringen en familievieringen voor groot en klein 

 

 
Aswoensdag in de Zone KesseLinde
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zusters van De Jacht

 

 

Het begint klein: de stichteres met een groepje postulanten. Roeselare 1906

 

 

 

De stichteres op tocht met een medezuster. Tagudin - Filippijnen 1916

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

 

Organisatorisch en institutioneel gaat het slecht,

de geloofservaring verschraalt, mensen durven niet gemakkelijk meer zich gelovig noemen.

Men kan dit alles positief gaan waarderen om een echte maleise toe te dekken.

Maar het is ook mogelijk, dat er door al deze ruïnes eindelijk eens ruimte komt.

Ruimte voor God.

S.J. Ridderbos  

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Soms gebeurt het, dat we tijdens een periode van diepe rouw of verdriet of juist tijdens een ogenblik van diepe vreugde begenadigd worden met een plotseling en diep spiritueel inzicht, dat ons helpt om ons los te maken van onze gebruikelijke bezorgdheid over de dagelijkse werkelijkheid.

Op zo’n moment ervaren we op een diepgaande manier dat er meer is, dat er een Uiteindelijke Werkelijkheid is die onze dagelijkse werkelijkheid doordringt en ondersteunt.

De vroege Kerkvaders noemden dit het moment van ‘bekering’ of ‘metanoia’; een verandering van hart en geest, een bekering vol inzicht, dat ons toestaat tijdelijk over de drempel te stappen van de verschillende niveaus van waarneming en bewustzijn zodat wij ons gewaar worden van de Goddelijke Werkelijkheid om ons heen.

Kim Nataraja  

 

Volgende meditaties op maandag 16 en maandag 30 maart 2020.

We komen samen ter meditatie om 20 u. in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

 

Contactpersoon:  

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij:

Katrien Rombouts  

katrien.rombouts@hotmail.com  

tel 016/25.81.11 of 0498 84 10 43

meditatie in de christelijke traditie: 

http://www.christmed.be 

 

 

 

Meditatiegroep Kessel-Lo 

Samenkomsten in 2020

   maandag 6 en maandag 20 januari 2020

   maandag 3 en maandag 17 februari 2020

   maandag 2, maandag 19 en maandag 30 maart 2020

   maandag 13 april en maandag 27 april 2020

   maandag 11 en maandag 25 mei 2020

   maandag 8 en maandag 22 juni 2020  

   maandag 6 en maandag 20 juli 2020

   maandag 3, maandag 17 en maandag 31 augustus 2020

   maandag 14 en maandag 28 september 2020

   maandag 12 en maandag 26 oktober 2020

   maandag 9 en maandag 23 november 2020

   maandag 7 en maandag 21 december 2020

 

 

 

 

VIERINGEN

 

    = FR AN DO

 

 

 

 

 

 

Vieringen in Don Bosco Kessel-Lo van januari tot Pasen 2020 - voorgangers

 

  9/2 Ingrid en Chris (Valentijn vooruit)

23/2 Lieve

! 26/2 Aswoensdagviering met pastorale zone Kesselinde

 

Vastentijd

  8/3 Hermien

15/3 Lieve en Chris

22/3 Ingrid en Lieve

(géén viering op 29/3)

  5/4 Palmzondag Ingrid en Majo

  9/4 Witte Donderdag Ingrid en Hermien

10/4 Goede Vrijdag Chris en Lieve

11/4 Pasen Chris en team

 

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Agenda

 

Woensdag 11 maart

VM: Catechese

20 uur: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 12 maart

AV: Koor Parcoeur

 

Vrijdag 13 maart

9u30 en NM: Bar Michotte / Poetsen

 

Zondag 15 maart

11u. Zondagscafé

 

Maandag 16 maart

AV: BuurTTeateR

 

Dinsdag 17 maart

NM: Ontmoetingsnamiddag

AV: Parochieberaad

 

Woensdag 18 maart

VM: SAMANA Crea

20 uur: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

 

Donderdag 12 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 13 maart

19.45 tot 21.00 uur   koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 17 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 19 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 20 maart

19.45 tot 21.00 uur   koorrepetitie in de kerk

 

 

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2019

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Activiteiten  2020 

03 – 05 april 2020: Wandelweekend lente

17 – 19 april 2020: Molenweekend lente

 

08 - 10 mei 2020: Fietsweekend

08 - 10 mei 2020: Knopkesweekend

11 - 15 mei 2020: Midweek wandelen lente 

20 - 24 mei 2020: Lentekriebels 

 

19 - 21 juni 2020: Yoga en Afrikaanse dans

26 - 28 juni 2020: Molenweekend zomer

 

31 juli - 9 aug. 2020: Molentiendaagse 

16 - 21 aug. 2020: Naar de basis

28 - 30 aug. 2020: Klakskesweekend

 

Inschrijven  

Inschrijven via het inschrijvingsformulier op

www.moulindebellemeuse.be/activiteiten .

 

Adres van Het Molenhuis:

Moulin de Belle Meuse

Bérismenil, 5

6892 La Roche-en-Ardenne

084/44 45 17 (uitsluitend tijdens activiteiten) 

 

Bankrekening van vzwMoulin de Belle Meuse 

BE57 7343 7723 5635

vzw Moulin de Belle Meuse

Kerselarenstraat 59

3071 Erps-Kwerps

 

 

Molenhuis 1979

 

UIT ONS GRIJZE VERLEDEN

Don Bosco Kessel-Lo 

Mogen we deze aangeboden kans missen?

Er wordt een molenhuis te koop aangeboden (Ancien Moulin de la Belle Meuse), gelegen te Bérismenil, met een verblijfscapaciteit voor 80 mensen (slaap-, kook- en eetgertief inbegrepen) – met kapel en zwembad. Gelegen tegen uitgestrekte gemeentebossen.  

 

Welke kansen biedt dit gebouw?

De Gemeenschapsraad heeft eens nagegaan welke mogelijkheden dit huis en bijgebouwen biedt:

 

1. 'n Kans om op een christelijke, evangelische manier te denken over en om te springen met bezit. Willen we onze natuur voor iedereen laten zijn, dan zullen we voorzieningen moeten treffen, zodat iedereen ervan kan genieten. Laten we dit gebouw in handen gaan van privé-eigendom dan snijden we vele kansen af voor minder kapitaalkrachtige mensen, voor wie de gezonde lucht en de stilte en de rust even noodzakelijk zijn. Het enige alternatief tegenover privébezit is groepsbezit (althans nu toch nog!)

 

2. In plaats van verder nog veel te praten en te preken over leren samen leven, enz. zit hierin een kans om van alles samen te doen – samen op verlof gaan of op weekend, samen spelen, koken, wandelen, zwemmen, enz. en dit in een ontspannen sfeer – dit biedt vele mogelijkheden.

 

3. Dit groepsbezit geeft vele kansen aan geldelijk minder begoede mensen of aan gehandicapten om ook eens even op adem te mogen komen.

En waarom zij ook niet? (Vraag maar eens aan mensen die verlofkampen willen organiseren voor gehandicapten, hoe erg moeilijk zij 't hebben iets te vinden, dat geschikt en niet te duur is.

 

4. Het ligt in 'n knappe hoek om vanuit contact met de natuur allerlei religieuze bezinning op gang te brengen. En de behoefte aan gebedsruimte en meditatie om de engagementen in 't leven aan te kunnen, is zeker erg groot. Contemplatie op de barricade!  

 

5. Er zijn ook vele studie- en natuurweekends mogelijk: zo maar, wandelen en genietend van harmonie en van mekaar, rond paddestoelen, rond kruiden, enz.

 

6. Voor jeugdkampen zijn er reeds aanvragen voor 1979. Het dient er wel uitzonderlijk goed voor.

 

7. Eventueel bosklassen!

Parochieblad 15 december 1977

 

 

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

 

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

In het Don Bosco centrum is in 2014 een leuke vorm van ‘delen’ begonnen. Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone Ademtocht waar de vieringen plaats hebben.  

En dat boekenmandje kan je er nog steeds terugvinden.

Je mag daar nog altijd een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten.  

Er zijn ook enkele boeken die je niet hoeft terug te brengen. Op die boeken hangt een plakkertje of briefje om je dat mee te delen.

 

Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje mee aanvullen.

 

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

DON BOSCO: OVERLIJDENS

 

 

Het overlijden van een familielid of bevriende kan je melden aan één van de leden van de liturgiegroep van de parochie of priester Jef Wauters.

Ze willen dan graag aan de mensen van de parochie kunnen meedelen wanneer en waar er een uitvaartdienst plaats heeft van deze overledenen.

Met bijgaande invullijst kan je hen uw nodige gegevens doorgeven. Dank!

 

*Chris Willocx – Tel.016-46 34 46

E-mail: chris.willocx1@gmail.com

*Hermien Den Tandt – GSM 0484 318 046 

E-mail: miendentandt@gmail.com

*Ingrid Wezemaal – GSM 0498 055 602

E-mail: ingrid_wezemael@jahoo.de

*Lieve Neukermans – Tel. 016-88 93 70

E-mail: lieveneukermans@gmail.com

*Majo Werrebrouck – Tel. 016-25 24 59

E-mail: majo.werrebrouck@kuleuven.be

 

*Jef Wauters – Tel. 016-25 58 92 – GSM 0485 063 038

Jef.w@edpnet.be

 

 

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

MICHOTTEBUURT 2019

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.  

 

 

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

 

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

 

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie:  www.donboscocentrum.be  

 

   

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

   

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

 

Dinsdag 17 maart 2020 om 14.00 uur 

Een Aziatische visie op de wereld van morgen. De verschuiving van het economisch en cultureel zwaartepunt naar het Oosten

Prof. Arnoud Demeyer, President Singapore Management University 

 

Dinsdag 24 maart  2020 om 14.00 uur 

Ons brein: hoe hersenen en gedrag evolueren

Prof. Patrick Callaerts, KU Leuven – Faculteit Geneeskunde

 

Alle ingeschreven cursisten hebben reeds toegang tot de digitale opnames.

 

Universiteit Derde Leeftijd Leuven (UDLL) vzw.

Eygen Heerd 

Minderbroedersstraat  5  3000 Leuven

 

Er gelden ook nieuwe openingsuren voor dit nieuwe secretariaat. We zijn bereikbaar voor telefoons en bezoeken van dinsdag tot vrijdag tussen 8 u 30 en 12 u.

Ons e-mailadres en telefoonnummer blijven ongewijzigd.

E-mail: udll@kuleuven.be  

Telefoonnummer: 016/32 41 01

 

 

 

 

 

 

BIJZONDERE CURSUS ARTIFICIEEL LEREN

Universiteit Derde Leeftijd Leuven – Lessen voor de 21st eeuw 

 

*Donderdag 12 maart 2020: Hoe de inhoud van beelden herkennen? Een inleiding tot diep machinaal leren.

Prof. Tinne Tuytelaars, Afdeling ESAT-PSY

Locatie: Van Den Heuvelinstituut (VHI 02.29), Dekenstraat 2 – 3000 Leuven

 

*Donderdag 19 maart 2020: Al en Brain-Computer Interface (BCI) Concepten, paradigma’s en patiënten 

Prof. Marc Van Hulle, Onderzoekgroep Neurofysiologie

Locatie: Van Den Heuvelinstituut (VHI 02.29), Dekenstraat 2 – 3000 Leuven

 

Universiteit Derde Leeftijd Leuven vzw

Tel. 016/32 40 01

E-mail: udll@kuleuven.be 

 

 

 

 

 

 

LEZINGEN IN SENIORAMA

De lezingen worden georganiseerd door vier verschillende werkgroepen die elk vanuit een andere invalshoek werken: Cultuur, Levensbeschouwingen, Open venster op de wereld en Welzijn.

Voor de lezingen moet niet op voorhand ingeschreven worden.

Alle lezingen hebben plaats in de lokalen van Seniorama op maandagnamiddag van 14.00 tot 16.00 u.

 

* Maandag 16 maart 2020: Johan Depoortere, voormalig journalist van de VRT

De verdwenen dorpen van Palestina  

 

*Maandag 23 maart 2020: Robin Lemmens, Prof. Faculteit Geneeskunde KU Leuven

Beroerte en wat nu?

 

Bijdrage: (een drankje inbegrepen) 6 euro, leden 5 euro 

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

https://www.seniorama.be/kalenderlezingen  

Copyright LDC Seniorama vzw

 

 

 

 

 

 

WANDELEN MET SENIORAMA

Wandelen is genieten van mooie rustige dingen, van de seizoenen, het leven van plant en dier, de frisse lucht en het gezelschap.

 

Op woensdag: wandeling van 5 tot 6 km aan traag tempo

Op donderdag: wandeling van 7 tot 8 km

Elke maand is er een dagwandeling:Verplaatsing met het openbaar vervoer.

 

Woensdag 18 maart 2020

Wandeling van 5 à 6 km.

We komen samen om 13.30 u. op het De Becker Remyplein, t.h.v. de kapel.

Info: Luc Maes 016 63 39 26

 

Een verzekering is vereist. Je kunt aansluiten bij de verzekering die Seniorama aanbiedt: 3 euro voor leden en 5 euro voor niet-leden. Deze loopt tot september 2020.

 

Dagwandeling in Seniorama  

Dagwandeling van maart 2020 – Woensdag 18 maart 2020

In de voetsporen van Jozef De Veuster: Tremelo – Ninde – Werchter  

 

We verzamelen om 9 u. in de wachtzaal van het busstation aan het Martelarenplein te Leuven.

Om 9.09 u. nemen we bus 333 met bestemming Tremelo. Aangekomen te Tremelo starten we om 9.45 u. onze wandeling.

Via de oevers van  de Brilspoellbeek, de Laak en de Dijle begeven we ons naar het natuurreservaat Zegbroek. Op de terugweg naar Tremelo passeren we te Ninde het geboortehuis van Jozef De Veuster. Onderweg maken we aan de hand van foto’s kennis met Pater Damiaan en zijn tijd.

Na een wandeling van 9 km komen we ’s middags toe in café ‘Het Raadshuis’, waar we onze boterhammendoos aanspreken. Wie na het middageten wil afhaken kan met de bus van 13.56 u. naar Leuven terugkeren.

In de namiddag hernemen we om 13.30 u. onze wandeling. Via de vallei van de Laak gaan we richting Werchter waar we rond 15.30 u. toekomen (7 km). De bus van 16.02 of 16.40 u. brengt ons terug naar Leuven.

 

Praktische afspraken  

Stevig schoeisel en een persoonlijke verzekering tegen lichamelijke ongevallen zijn verplicht. De deelname in de organisatiekosten bedraagt 1 euro. Bij extreme weersomstandigheden (stormweer, ijzel of zware sneeuwval) gaat de wandeling niet door.

 

Info: Frans Dumont: 016 25 43 07 en Jan Borremans: 016 25 00 85 of 0476 56 30 27

 

 

 

 

 

 

LOKALE DUURZAME VOEDING

 

Adviesraad Voedsel en Landbouw

De stad Leuven heeft nu ook een Voedsel en Landbouw Adviesraad, kortweg VLAR. De Raad zal het stadsbestuur adviseren over de strategische beleidsvisie rond voedsel en landbouw- en voedselbeleid. Ze zal ook zorgen voor het vergroten van het draagvlak voor de voedselstrategie waarmee de stad het aandeel lokaal geteelde en seizoengebonden voedingsproducten wil laten toenemen.

 

‘Met de Leuvense voedselstrategie willen we de komende jaren de voeding die in Leuven geproduceerd en geconsumeerd wordt, verduurzamen en dit samen met verschillende Leuvense organisaties. De oprichting van VLAR zal het landbouw- en voedselbeleid van de stad versterken. De adviezen van VLAR zullen ons zeker helpen om de Leuvense voedselstrategie in praktijk te brengen en om van lokale duurzame voeding het nieuwe normaal te maken’, zegt schepen David Dessers.  

 

De raad vergadert minimaal vier keer per jaar en bestaat uit zestien leden, inclusief voorzitster Tessa Avermaete.

(hsb) Uit Krant Het Nieuwsblad van 7 februari 2020

 

 

 

 

 

 

AUTODELEN IN GROOT - LEUVEN

 

Wat betekent mobiliteit voor jou?

Heb je niet altijd een wagen nodig?

Ga je vaak te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer?

Dan is die auto voor de deur of in de garage eigenlijk een dure zaak, die bovendien best wel wat ruimte inneemt…

 

Vormingplus Oost-Brabant, het burgerplatform Straten vol Leuven en Cozy-car willen het aantal deelgroepen in Leuven opdrijven. Ideaal om je eens goed te laten informeren, want mogelijk heb je nog tal van vragen en aarzelingen. Wees gerust: met goede afspraken en een handig contract stap je zonder zorgen in een autodeelgroep! 

 

Autodelen in Groot Leuven

* Goed voor je portemonnee (ca. 1000 – 3000 euro minder kosten/jaar)

* No stress (gegarandeerde parkeerplaats, handige contracten en reserveringstools)

* Fijn voor het milieu (want meestal rijd je minder km’s) 

* Leuk voor jezelf (basismobiliteit + meer beweging en nieuwe vrienden)

* Meer ruimte (in je garage of voor je deur)

 

Najaar 2019 organiseerde Vormingplus samen met Straten vol Leuven en Autodelen.net een reeks inspirerende informatie-avonden over autodelen in Groot Leuven.

Resultaat: niet minder dan 6 nieuwe autodeelgroepen zijn opgestart en voor 2 andere onderzoeken we de haalbaarheid. 

Geïnteresseerd? Stuur een mailtje naar

info@vormingplusob.be dan bekijken we samen wat kan.

 

Het project Autodelen sluit aan bij Straten vol Leuven en geniet financiële steun van de provincie Vlaams Brabant.

 

Vormingplus

Paul van Ostijenlaan 22-24 – 3001 Heverlee

Telefoon: 016 525 900

Open van maandag tot donderdag van 9 u. tot 17 u.

Vrijdag gesloten, maar wel telefonisch bereikbaar

https://www.vormingplusob.be/autodelen

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 24 maart 2020

 

Teller vanaf 22/8/2009