St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee   

tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week  10   4 maart 2020

 Speciale vieringen en familievieringen voor groot en klein 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zusters van De Jacht

 

 

Het begint klein: de stichteres met een groepje postulanten. Roeselare 1906

 

 

 

De stichteres op tocht met een medezuster. Tagudin - Filippijnen 1916

 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

 

Verstrooidheid is zich uitleveren aan, zich laten gaan in het lawaai van het drukdoen, de veelheid van wat ons gevraagd wordt, het allerlei dat zo elke dag op ons afkomt. We verliezen onszelf telkens we daarin ondergaan.

Veel mensen gaan er zo in onder, dat op een dag hun leven zinloos lijkt, leeg. Alles schijnt tot niets herleid te worden, loopt tussen je vingers weg. En dat gebeurt niet toevallig, want door de overlading met taken en het verstrooid zijn over veel dingen is het aanvoelen van de heel andere kwaliteit van het leven verdwenen. Het innerlijke horen is verdoofd, het aanvoelen afgestompt – de innerlijke zintuigen waarmee de werkelijkheid gevat wordt zijn uitgeschakeld en daarmee is het uiterlijk bestaan zinledig geworden. De buitenkant krijgt geen voedsel meer uit de innerlijke bron. De leegte die zo is ontstaan moet dan gevuld worden, de mens is sprakeloos geworden en wil dus lawaai, en velen vinden in “verstrooiing” een tijdje verdoving.

W. Massa 

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Als God je met zijn liefde vult, begin je werkelijk zijn aanwezigheid te ervaren.

Een buitengewone sereniteit en vrede zullen zich geleidelijk over je binnenste uitspreiden. Je hele gebed, je hele ervaring, zullen op een nieuw niveau komen. God stort een diepe innerlijke liefde in je uit. Deze ervaring van liefde zal je hele wezen vervullen en doordrenken.

De geest is in rust, de ziel is in rust; het hele wezen is gekomen in een staat van rustige en vreedzame kalmte voor het aangezicht van God.

Jeanne-Marie Gyon (1648-1717)

 

Volgende meditaties op maandag 16 en maandag 30 maart 2020.

We komen samen ter meditatie om 20 u. in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

 

Contactpersoon:  

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij:

Katrien Rombouts  

katrien.rombouts@hotmail.com  

tel 016/25.81.11 of 0498 84 10 43

meditatie in de christelijke traditie: 

http://www.christmed.be 

 

 

 

Meditatiegroep Kessel-Lo 

Samenkomsten in 2020

   maandag 6 en maandag 20 januari 2020

   maandag 3 en maandag 17 februari 2020

   maandag 2, maandag 19 en maandag 30 maart 2020

   maandag 13 april en maandag 27 april 2020

   maandag 11 en maandag 25 mei 2020

   maandag 8 en maandag 22 juni 2020  

   maandag 6 en maandag 20 juli 2020

   maandag 3, maandag 17 en maandag 31 augustus 2020

   maandag 14 en maandag 28 september 2020

   maandag 12 en maandag 26 oktober 2020

   maandag 9 en maandag 23 november 2020

   maandag 7 en maandag 21 december 2020

 

 

 

 

VIERINGEN

 

    = FR AN DO

 

 

 

 

 

 

Vieringen in Don Bosco Kessel-Lo van januari tot Pasen 2020 - voorgangers

 

  9/2 Ingrid en Chris (Valentijn vooruit)

23/2 Lieve

! 26/2 Aswoensdagviering met pastorale zone Kesselinde

 

Vastentijd

  8/3 Hermien

15/3 Lieve en Chris

22/3 Ingrid en Lieve

(géén viering op 29/3)

  5/4 Palmzondag Ingrid en Majo

  9/4 Witte Donderdag Ingrid en Hermien

10/4 Goede Vrijdag Chris en Lieve

11/4 Pasen Chris en team

 

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Agenda

 

Woensdag 4 maart

NM: SAMANA

20 uur: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 5 maart

AV: Koor Parcoeur

 

Vrijdag 6 maart

9u30 en NM: Bar Michotte / Poetsen

AV: Parochie Geloofsavond

 

Zondag 8 maart

11u. Zondagscafé

 

Dinsdag 10 maart

NM: Ontmoetingsnamiddag

AV: Prisma

 

Woensdag 11 maart

20 uur: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

 

Donderdag 5 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 6 maart

19.45 tot 21.00 uur   koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 10 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 12 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 13 maart

19.45 tot 21.00 uur   koorrepetitie in de kerk

 

 

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2019

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Activiteiten  2020 

 

Vrijdag 28 februari – zondag 1 maart 2020: Mutskesweekend 

Kirsten Vandeweyer – 0498/ 52 76 58 - Bonkelaar@moulindebellemeuse.be

 

De Bonkelaar organiseert voor de zesde maal een tweedaags festijn dat draait rond de goesting van het moment.

Ben je een sociaal mens die graag nieuwe mensen leert kennen? Heb je kinderen die aan een gezonde dosis ravotten toe zijn? Niet aarzelen en schrijf je in! Steunend op een basisrespect voor de groep, doet iedereen zijn deel en vooral zijn zin. Samen maken we er iets onvergetelijks van.

 

Inschrijven

Inschrijven via het inschrijvingsformulier op

www.moulindebellemeuse.be/activiteiten .

Inschrijving is pas geldig na betaling.

 

Kostprijs (inclusief eten) 

ouder dan 18 jaar: 10 euro pp/nacht

13 t.e.m. 17 jaar: 8 euro pp/nacht

06 t.e.m. 12 jaar:  6 euro pp/nacht

04 t.e.m. 05 jaar: 4 euro pp/nacht

00 t.e.m. 03 jaar: = gratis – De ouders zorgen zelf voor aangepaste voeding en eventueel een kinderbedje 

 

We eten en koken samen. Via mail wordt afgestemd wie wat meeneemt.

 

Rekeningnummer: BE89 3770 2696 1185

Vermelding: mutskesweekend + naam

 

Meebrengen :

Onderlaken en kussensloop, slaapzak, eten en drinken om te delen – We koken samen.

Uw volle goesting.

 

Verantwoordelijke : Kirsten Vandeweyer

 

Verdere planning:

03 – 05 april 2020: Wandelweekend lente

17 – 19 april 2020: Molenweekend lente

 

08 - 10 mei 2020: Fietsweekend

08 - 10 mei 2020: Knopkesweekend

11 - 15 mei 2020: Midweek wandelen lente  

20 - 24 mei 2020: Lentekriebels  

 

19 - 21 juni 2020: Yoga en Afrikaanse dans

26 - 28 juni 2020: Molenweekend zomer

 

31 juli - 9 aug. 2020: Molentiendaagse 

16 - 21 aug. 2020: Naar de basis

28 - 30 aug. 2020: Klakskesweekend

 

Adres van Het Molenhuis:

Moulin de Belle Meuse

Bérismenil, 5

6892 La Roche-en-Ardenne

084/44 45 17 (uitsluitend tijdens activiteiten) 

 

Bankrekening van vzwMoulin de Belle Meuse 

BE57 7343 7723 5635

vzw Moulin de Belle Meuse

Kerselarenstraat 59

3071 Erps-Kwerps

 

 

Molenhuis 1979

 

UIT ONS GRIJZE VERLEDEN

Don Bosco Kessel-Lo 

Mogen we deze aangeboden kans missen?

Er wordt een molenhuis te koop aangeboden (Ancien Moulin de la Belle Meuse), gelegen te Bérismenil, met een verblijfscapaciteit voor 80 mensen (slaap-, kook- en eetgertief inbegrepen) – met kapel en zwembad. Gelegen tegen uitgestrekte gemeentebossen.  

 

Welke kansen biedt dit gebouw?

De Gemeenschapsraad heeft eens nagegaan welke mogelijkheden dit huis en bijgebouwen biedt:

 

1. 'n Kans om op een christelijke, evangelische manier te denken over en om te springen met bezit. Willen we onze natuur voor iedereen laten zijn, dan zullen we voorzieningen moeten treffen, zodat iedereen ervan kan genieten. Laten we dit gebouw in handen gaan van privé-eigendom dan snijden we vele kansen af voor minder kapitaalkrachtige mensen, voor wie de gezonde lucht en de stilte en de rust even noodzakelijk zijn. Het enige alternatief tegenover privébezit is groepsbezit (althans nu toch nog!)

 

2. In plaats van verder nog veel te praten en te preken over leren samen leven, enz. zit hierin een kans om van alles samen te doen – samen op verlof gaan of op weekend, samen spelen, koken, wandelen, zwemmen, enz. en dit in een ontspannen sfeer – dit biedt vele mogelijkheden.

 

3. Dit groepsbezit geeft vele kansen aan geldelijk minder begoede mensen of aan gehandicapten om ook eens even op adem te mogen komen.

En waarom zij ook niet? (Vraag maar eens aan mensen die verlofkampen willen organiseren voor gehandicapten, hoe erg moeilijk zij 't hebben iets te vinden, dat geschikt en niet te duur is.

 

4. Het ligt in 'n knappe hoek om vanuit contact met de natuur allerlei religieuze bezinning op gang te brengen. En de behoefte aan gebedsruimte en meditatie om de engagementen in 't leven aan te kunnen, is zeker erg groot. Contemplatie op de barricade!  

 

5. Er zijn ook vele studie- en natuurweekends mogelijk: zo maar, wandelen en genietend van harmonie en van mekaar, rond paddestoelen, rond kruiden, enz.

 

6. Voor jeugdkampen zijn er reeds aanvragen voor 1979. Het dient er wel uitzonderlijk goed voor.

 

7. Eventueel bosklassen!

Parochieblad 15 december 1977

 

 

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

 

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

In het Don Bosco centrum is in 2014 een leuke vorm van ‘delen’ begonnen. Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone Ademtocht waar de vieringen plaats hebben.  

En dat boekenmandje kan je er nog steeds terugvinden.

Je mag daar nog altijd een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten.  

Er zijn ook enkele boeken die je niet hoeft terug te brengen. Op die boeken hangt een plakkertje of briefje om je dat mee te delen.

 

Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje mee aanvullen.

 

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

DON BOSCO: OVERLIJDENS

 

 

Het overlijden van een familielid of bevriende kan je melden aan één van de leden van de liturgiegroep van de parochie of priester Jef Wauters.

Ze willen dan graag aan de mensen van de parochie kunnen meedelen wanneer en waar er een uitvaartdienst plaats heeft van deze overledenen.

Met bijgaande invullijst kan je hen uw nodige gegevens doorgeven. Dank!

 

*Chris Willocx – Tel.016-46 34 46

E-mail: chris.willocx1@gmail.com

*Hermien Den Tandt – GSM 0484 318 046 

E-mail: miendentandt@gmail.com

*Ingrid Wezemaal – GSM 0498 055 602

E-mail: ingrid_wezemael@jahoo.de

*Lieve Neukermans – Tel. 016-88 93 70

E-mail: lieveneukermans@gmail.com

*Majo Werrebrouck – Tel. 016-25 24 59

E-mail: majo.werrebrouck@kuleuven.be

 

*Jef Wauters – Tel. 016-25 58 92 – GSM 0485 063 038

Jef.w@edpnet.be

 

 

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

MICHOTTEBUURT 2019

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.  

 

 

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

 

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

 

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie:  www.donboscocentrum.be  

 

   

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

   

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

 

Dinsdag 10 maart  2020 om 14.00 uur 

Polen - het recalcitrante hart van Europa

Mevrouw Maja Wolny, Schrijver – journalist

 

Dinsdag 17 maart 2020 om 14.00 uur 

Een Aziatische visie op de wereld van morgen. De verschuiving van het economisch en cultureel zwaartepunt naar het Oosten

Prof. Arnoud Demeyer, President Singapore Management University 

 

Alle ingeschreven cursisten hebben reeds toegang tot de digitale opnames.

 

Ons nieuwe adres van het Secretariaat UDLL:

Universiteit Derde Leeftijd Leuven (UDLL) vzw.

Eygen Heerd 

Minderbroedersstraat  5  3000 Leuven

 

Er gelden ook nieuwe openingsuren voor het secretariaat. We zijn bereikbaar voor telefoons en bezoeken van dinsdag tot vrijdag tussen 8 u 30 en 12 u.

Ons e-mailadres en telefoonnummer blijven ongewijzigd.

E-mail: udll@kuleuven.be  

Telefoonnummer: 016/32 41 01

 

 

 

 

BIJZONDERE CURSUS ARTIFICIEEL LEREN

Universiteit Derde Leeftijd Leuven – Lessen voor de 21st eeuw 

 

*Donderdag 05 maart 2020: De Machine Learning Revolutie in de artificiële intelligentie 

Prof. Luk De Raedt, Departement Computerwetenschappen 

Locatie: Promotiezaal Universiteitshal, Naamsestraat 22, 3000 Leuven

 

*Donderdag 12 maart 2020: Hoe de inhoud van beelden herkennen? Een inleiding tot diep machinaal leren.

Prof. Tinne Tuytelaars, Afdeling ESAT-PSY

Locatie: Van Den Heuvelinstituut (VHI 02.29), Dekenstraat 2 – 3000 Leuven

 

Universiteit Derde Leeftijd Leuven vzw

Tel. 016/32 40 01

E-mail: udll@kuleuven.be 

 

 

 

 

LEZINGEN IN SENIORAMA

De lezingen worden georganiseerd door vier verschillende werkgroepen die elk vanuit een andere invalshoek werken: Cultuur, Levensbeschouwingen, Open venster op de wereld en Welzijn.

Voor de lezingen moet niet op voorhand ingeschreven worden.

Alle lezingen hebben plaats in de lokalen van Seniorama op maandagnamiddag van 14.00 tot 16.00 u.

 

*Maandag 09 maart 2020: Hélène Dubois – Koninklijk instituut voor het kunstpatrimonium

Restauratie en Revelatie van het Lam Gods  

 

* Maandag 16 maart 2020: Johan Depoortere, voormalig journalist van de VRT

De verdwenen dorpen van Palestina  

 

Bijdrage: (een drankje inbegrepen) 6 euro, leden 5 euro 

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

https://www.seniorama.be/kalenderlezingen  

Copyright LDC Seniorama vzw

 

 

 

 

WANDELEN MET SENIORAMA

Wandelen is genieten van mooie rustige dingen, van de seizoenen, het leven van plant en dier, de frisse lucht en het gezelschap.

 

Op woensdag: wandeling van 5 tot 6 km aan traag tempo

Op donderdag: wandeling van 7 tot 8 km

Elke maand is er een dagwandeling:Verplaatsing met het openbaar vervoer.

 

Voor alle wandelingen (behalve voor de dagwandelingen) rijden we samen met de beschikbare auto’s naar de startplaats van de wandeling. De chauffeurs geven een lift tegen 0,10 per km.

Bij regenweer de dag voordien, zorgen jullie voor gepast schoeisel. Voorzie altijd gemakkelijke kledij en stapschoenen. Voor wandelen moet je niet vooraf inschrijven.

 

Donderdag 5 maart 2020

Wandeling van ± 8 km.

We komen samen om 13.30 u. op het De Becker Remyplein, t.h.v. de kapel.

Info: Maria Dequeker 016 23 77 59

 

Woensdag 11 maart 2020

Wandeling van 5 à 6 km.

We komen samen om 13.30 u. op het De Becker Remyplein, t.h.v. de kapel.

Info: Luc Maes 016 63 39 26

 

Een verzekering is vereist. Je kunt aansluiten bij de verzekering die Seniorama aanbiedt: 3 euro voor leden en 5 euro voor niet-leden. Deze loopt tot september 2020.

 

Dagwandelingen Seniorama  

Wijzigen zijn mogelijk

Woensdag 18 maart 2020: St.-Joris-Winge - Kortrijk- Dutsel       18 km

Donderdag 16 april 2020: Kembeek – Hallerbos                            18 km

Woensdag 20 mei 2020: Kortenberg – Leuven                               18 km

Woensdag 17 juni 2020: Bierbeek – Hamme-Mille                                    17 km

Woensdag 22 juli 2020: Egenhoven – Neerijse                               18 km

Donderdag 20 augustus 2020: Pécrot – Terlanen – Précrot                        18 km

Woensdag 23 september 2020: Diest – Gerhagen - Diest               18 km

Donderdag 15 oktober 2020: Kessel-Lo – Pellenberg                     18 km

Woensdag 18 november 2020: Wilsele-Putkapel – Werchter        18 km

Woensdag 30 december 2020: Kerststallentocht Landen               17 km  

 

Voor meer info:

Jan Borremans: 016 25 00 85 of 0476 56 30 27

Frans Dumont: 016 25 43 07

 

 

 

 

LOKALE DUURZAME VOEDING

Adviesraad Voedsel en Landbouw

De stad Leuven heeft nu ook een Voedsel en Landbouw Adviesraad, kortweg VLAR. De Raad zal het stadsbestuur adviseren over de strategische beleidsvisie rond voedsel en landbouw- en voedselbeleid. Ze zal ook zorgen voor het vergroten van het draagvlak voor de voedselstrategie waarmee de stad het aandeel lokaal geteelde en seizoengebonden voedingsproducten  wil laten toenemen.

 

‘Met de Leuvense voedselstrategie willen we de komende jaren de voeding die in Leuven geproduceerd en geconsumeerd wordt, verduurzamen en dit samen met verschillende Leuvense organisaties. De oprichting van VLAR zal het landbouw- en voedselbeleid van de stad versterken. De adviezen van VLAR zullen ons zeker helpen om de Leuvense voedselstrategie in praktijk te brengen en om van lokale duurzame voeding het nieuwe normaal te maken’, zegt schepen David Dessers

 

De raad vergadert minimaal vier keer per jaar en bestaat uit zestien leden, inclusief voorzitster Tessa Avermaete.

(hsb) Uit Krant Het Nieuwsblad van  7 februari 2020

 

 

 

 

DUURZAME VOEDING IN DE SUPERMARKT

Ik ben meer dan mijn kassaticket  

 

Wanneer: donderdag 12 maart 2020 van 19.30 tot 21.00 u.

Waar: LDC d’ Ontmoeting – Mechelse steenweg 485 - 3020 Herent

Begeleiding: Hannelore Tyskens

Prijzen: Gratis

Code: 206527

Inschrijven https://www.vormingplusob.be/ik-ben-meer-dan -mijn-kassaticket-0

 

Aaargh, welke bananen zijn nu de meest duurzame?

Wil jij ook dat de supermarkt van duurzaam de makkelijkste keuze maakt voor alle inwoners in jouw stad of gemeente? 

 

In het atelier “Ik ben meer dan mijn kassaticket” zoek jij als consument mee naar concrete lokale oplossingen om in de winkel toe te passen. We gaan in gesprek met een directeur van een supermarkt in jouw regio en een gedragspsycholoog, over duurzaam winkelen.

Welke maatschappelijke verantwoordelijkheden kan/moet de uitbater op zich nemen?

Welke obstakels kom je als consument tegen?

Wat werkt niet?

 

Na het panelgesprek bedenken we in kleine groepjes concrete en realiseerbare ideeën voor de supermarkt om afval te verminderen, gemakkelijker seizoensgroenten te eten, minder dierlijke producten te consumeren, enz…

 

Practisch:

Om 18.30 u. kan je genieten van hapjes van een lokale cateraar.

Om 19.00 u., kan je met een gevulde maag aan het werk te gaan.

 

Beweging ‘Ik ben meer dan mijn kassaticket’

Is een beweging van consumenten, opgestart door Rikotto, die van duurzame voeding in de supermarkt de gewoonste zaak van de wereld wil maken. Ook al worstelen we in onze dagelijkse keuzes om duurzaam te kopen, we zijn meer dan het product en de prijs van ons kassaticket. We willen dat het verhaal van ons eten klopt,van bij de boer tot op ons bord.

 

Ga mee aan de slag in ons atelier en verleg een steentje!

Meer info op www.meerdanmijnkassaticket.be

 

Praktische info:

Versnaperingen inbegrepen.

Deze activiteit sluit aan bij het Duurzaamheidtraject LAB Zuid-Dijleland.

Op www.lab2020.be ontdek je het volledige programma in Oost-Brabant.

 

 

 

 

AUTODELEN IN GROOT - LEUVEN

Wat betekent mobiliteit voor jou?

Heb je niet altijd een wagen nodig?

Ga je vaak te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer?

Dan is die auto voor de deur of in de garage eigenlijk een dure zaak, die bovendien best wel wat ruimte inneemt…

 

Vormingplus Oost-Brabant, het burgerplatform Straten vol Leuven en Cozy-car willen het aantal deelgroepen in Leuven opdrijven. Ideaal om je eens goed te laten informeren, want mogelijk heb je nog tal van vragen en aarzelingen. Wees gerust: met goede afspraken en een handig contract stap je zonder zorgen in een autodeelgroep! 

 

Autodelen in Groot Leuven

*Goed voor je portemonnee (ca. 1000 – 3000 euro minder kosten/jaar)

*No stress (gegarandeerde parkeerplaats, handige contracten en reserveringstools)

*Fijn voor het milieu (want meestal rijd je minder km’s) 

*Leuk voor jezelf (basismobiliteit + meer beweging en nieuwe vrienden)

*Meer ruimte (in je garage of voor je deur)

 

Najaar 2019 organiseerde Vormingplus samen met Straten vol Leuven en Autodelen.net een reeks inspirerende informatie-avonden over autodelen in Groot Leuven.

Resultaat: niet minder dan 6 nieuwe autodeelgroepen zijn opgestart en voor 2 andere onderzoeken we de haalbaarheid. 

Geïnteresseerd? Stuur een mailtje naar

info@vormingplusob.be dan bekijken we samen wat kan.

 

Het project Autodelen sluit aan bij Straten vol Leuven en geniet financiële steun van de provincie Vlaams Brabant.

 

Vormingplus

Paul van Ostijenlaan 22-24 – 3001 Heverlee

Telefoon: 016 525 900

Open van maandag tot donderdag van 9 u. tot 17 u.

Vrijdag gesloten, maar wel telefonisch bereikbaar

https://www.vormingplusob.be/autodelen

 

 

WANDELEN MET SENIORAMA

 

Wandelen is genieten van mooie rustige dingen, van de seizoenen, het leven van plant en dier, de frisse lucht en het gezelschap.

 

Op woensdag: wandeling van 5 tot 6 km aan traag tempo

Op donderdag: wandeling van 7 tot 8 km

Elke maand is er een dagwandeling:Verplaatsing met het openbaar vervoer.

 

Dagwandelingen Seniorama  

Wijzigen zijn mogelijk

Woensdag 18 maart 2020: St.-Joris-Winge - Kortrijk- Dutsel       18 km

Donderdag 16 april 2020: Kembeek – Hallerbos                            18 km

Woensdag 20 mei 2020: Kortenberg – Leuven                               18 km

Woensdag 17 juni 2020: Bierbeek – Hamme-Mille                                    17 km

Woensdag 22 juli 2020: Egenhoven – Neerijse                               18 km

Donderdag 20 augustus 2020: Pécrot – Terlanen – Précrot                        18 km

Woensdag 23 september 2020: Diest – Gerhagen - Diest               18 km

Donderdag 15 oktober 2020: Kessel-Lo – Pellenberg                     18 km

Woensdag 18 november 2020: Wilsele-Putkapel – Werchter        18 km

Woensdag 30 december 2020: Kerststallentocht Landen               17 km  

 

Voor meer info:

Jan Borremans: 016 25 00 85 of 0476 56 30 27

Frans Dumont: 016 25 43 07

 

 

NORDIC WALKING

We walken telkens in 2 groepen:

Op vrijdagnamiddag en dit om de twee weken, walken de ‘rustige walkers’. Zij wandelen ongeveer 5 tot 5,5 km in anderhalf uur.

De ‘gevorderden’ walken elke week op maandagnamiddag en wandelen dan een 7 tot 7,5 km in anderhalf uur.

Telkens van 14 u tot 15.30 u.

 

Wat heb je nodig? Poles (nordic walkingstokken), goede stapschoenen en veel goesting. Je kent de techniek van het Nordic Walken.

 

Voor beide groepen startplaats: Parking Arboretum Heverleebos

Te bereiken met bus 18 van de Tec vanuit Leuven Station Perron 1 tot halte De Jacht, dan nog 5 minuutjes verder de Naamse steenweg volgen. Opgepast: je kan geen rittenkaart van de lijn gebruiken.

Vertrek: we vertrekken stipt om 14 u en walken ongeveer anderhalf uur.

 

Wil je leren Nordic Walken?

Laat het weten. Zo gauw er voldoende geïnteresseerden zijn organiseren we een lessenreeks. Je wordt dan gecontacteerd.

Voor meer info:

Lutgarde Michielsen, GSM 0478 88 15 56, e-mail Lutgarde.Michielsen@skynet.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 24 maart 2020

 

Teller vanaf 22/8/2009