St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee   

tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week  09   26 februari 2020

 Speciale vieringen en familievieringen voor groot en klein 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zusters van De Jacht

 

 

Het begint klein: de stichteres met een groepje postulanten. Roeselare 1906

 

 

 

De stichteres op tocht met een medezuster. Tagudin - Filippijnen 1916

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

 

Ja, de Franse piloot en dichter Antoine de Saint-Exupéry schreef het:

Je ziet alleen goed met het hart! In de mate dat je die andere mens liefhebt ga je hem echt goed zien in zijn meest waarachtige diepte, je ziet hem zoals je hem gelukkig wil zien worden, in je gezamenlijke toekomst. En omdat je het in die andere gezien hebt, kan niets in de wereld je nog tegenhouden om radicaal de as van je leven te verleggen, je stapt resoluut samen dat nieuwe licht van je liefde in, alles wordt anders, nieuw, maar je voelt meteen ook: in deze liefde moeten we nog groeien.

Herman Boon 

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Mensen die mediteren kunnen op veel manieren merken dat er in hun dagelijks leven iets verandert, ook al is het niet zo gemakkelijk om dit onder woorden te brengen. De hoogste vrucht van de meditatiepraktijk is Liefde en vrede.

Jeanne-Marie Gyon (1648-1717) beschrijft het mooi:

Als God je met zijn Liefde vult, begin je werkelijk zijn aanwezigheid te ervaren. Je zult merken dat dit besef heel natuurlijk voor je wordt. Zowel het gebed waarmee je begon als het besef van zijn aanwezigheid dat dit gebed vergezelt, zullen te zijner tijd een normaal deel van je dagelijkse ervaring worden.

 

Volgende meditaties op maandag 2, maandag 16 en maandag 30 maart 2020.

We komen samen ter meditatie om 20 u. in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

 

Contactpersoon:  

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij:

Katrien Rombouts  

katrien.rombouts@hotmail.com  

tel 016/25.81.11 of 0498 84 10 43

meditatie in de christelijke traditie: 

http://www.christmed.be 

 

 

 

Meditatiegroep Kessel-Lo 

Samenkomsten in 2020

   maandag 6 en maandag 20 januari 2020

   maandag 3 en maandag 17 februari 2020

   maandag 2, maandag 19 en maandag 30 maart 2020

   maandag 13 april en maandag 27 april 2020

   maandag 11 en maandag 25 mei 2020

   maandag 8 en maandag 22 juni 2020  

   maandag 6 en maandag 20 juli 2020

   maandag 3, maandag 17 en maandag 31 augustus 2020

   maandag 14 en maandag 28 september 2020

   maandag 12 en maandag 26 oktober 2020

   maandag 9 en maandag 23 november 2020

   maandag 7 en maandag 21 december 2020

 

 

 

 

VIERINGEN

 

    = FR AN DO

 

 

 

 

 

Vieringen in Don Bosco Kessel-Lo van januari tot Pasen 2020 - voorgangers

 

  9/2 Ingrid en Chris (Valentijn vooruit)

23/2 Lieve

! 26/2 Aswoensdagviering met pastorale zone Kesselinde

 

Vastentijd

  8/3 Hermien

15/3 Lieve en Chris

22/3 Ingrid en Lieve

(géén viering op 29/3)

  5/4 Palmzondag Ingrid en Majo

  9/4 Witte Donderdag Ingrid en Hermien

10/4 Goede Vrijdag Chris en Lieve

11/4 Pasen Chris en team

 

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Agenda

 

Woensdag 26 februari

VM: OKRA team

20 uur: Koor Blij Rondeel

 

Vrijdag 28 februari

9u30 en NM: Bar Michotte / Poetsen

AV: Parochie Geloofsavond

 

Zondag 1 maart

11u. Zondagcafé

 

Maandag 2 maart

NM: OKRA

 

Dinsdag 3 maart

VM: SAMANA

NM: Ontmoetingsnamiddag

 

Woensdag 4 maart

NM: SAMANA

20 uur: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

 

Donderdag 27 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 28 februari

19.45 tot 21.00 uur   koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 3 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 5 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 6 maart

19.45 tot 21.00 uur   koorrepetitie in de kerk

 

 

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2019

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Activiteiten  2020 

 

Vrijdag 28 februari – zondag 1 maart 2020: Mutskesweekend 

Kirsten Vandeweyer – 0498/ 52 76 58 - Bonkelaar@moulindebellemeuse.be

 

De Bonkelaar organiseert voor de zesde maal een tweedaags festijn dat draait rond de goesting van het moment.

Ben je een sociaal mens die graag nieuwe mensen leert kennen? Heb je kinderen die aan een gezonde dosis ravotten toe zijn? Niet aarzelen en schrijf je in! Steunend op een basisrespect voor de groep, doet iedereen zijn deel en vooral zijn zin. Samen maken we er iets onvergetelijks van.

 

Inschrijven

Inschrijven via het inschrijvingsformulier op

www.moulindebellemeuse.be/activiteiten .

Inschrijving is pas geldig na betaling.

 

Kostprijs (inclusief eten) 

ouder dan 18 jaar: 10 euro pp/nacht

13 t.e.m. 17 jaar: 8 euro pp/nacht

06 t.e.m. 12 jaar:  6 euro pp/nacht

04 t.e.m. 05 jaar: 4 euro pp/nacht

00 t.e.m. 03 jaar: = gratis – De ouders zorgen zelf voor aangepaste voeding en eventueel een kinderbedje 

 

We eten en koken samen. Via mail wordt afgestemd wie wat meeneemt.

 

Rekeningnummer: BE89 3770 2696 1185

Vermelding: mutskesweekend + naam

 

Meebrengen :

Onderlaken en kussensloop, slaapzak, eten en drinken om te delen – We koken samen.

Uw volle goesting.

 

Verantwoordelijke : Kirsten Vandeweyer

 

Verdere planning:

03 – 05 april 2020: Wandelweekend lente

17 – 19 april 2020: Molenweekend lente

 

08 - 10 mei 2020: Fietsweekend

08 - 10 mei 2020: Knopkesweekend

11 - 15 mei 2020: Midweek wandelen lente  

20 - 24 mei 2020: Lentekriebels  

 

19 - 21 juni 2020: Yoga en Afrikaanse dans

26 - 28 juni 2020: Molenweekend zomer

 

31 juli - 9 aug. 2020: Molentiendaagse 

16 - 21 aug. 2020: Naar de basis

28 - 30 aug. 2020: Klakskesweekend

 

Adres van Het Molenhuis:

Moulin de Belle Meuse

Bérismenil, 5

6892 La Roche-en-Ardenne

084/44 45 17 (uitsluitend tijdens activiteiten) 

 

Bankrekening van vzwMoulin de Belle Meuse 

BE57 7343 7723 5635

vzw Moulin de Belle Meuse

Kerselarenstraat 59

3071 Erps-Kwerps

 

 

Molenhuis 1979

 

UIT ONS GRIJZE VERLEDEN

Don Bosco Kessel-Lo 

Mogen we deze aangeboden kans missen?

Er wordt een molenhuis te koop aangeboden (Ancien Moulin de la Belle Meuse), gelegen te Bérismenil, met een verblijfscapaciteit voor 80 mensen (slaap-, kook- en eetgertief inbegrepen) – met kapel en zwembad. Gelegen tegen uitgestrekte gemeentebossen.  

 

Welke kansen biedt dit gebouw?

De Gemeenschapsraad heeft eens nagegaan welke mogelijkheden dit huis en bijgebouwen biedt:

 

1. 'n Kans om op een christelijke, evangelische manier te denken over en om te springen met bezit. Willen we onze natuur voor iedereen laten zijn, dan zullen we voorzieningen moeten treffen, zodat iedereen ervan kan genieten. Laten we dit gebouw in handen gaan van privé-eigendom dan snijden we vele kansen af voor minder kapitaalkrachtige mensen, voor wie de gezonde lucht en de stilte en de rust even noodzakelijk zijn. Het enige alternatief tegenover privébezit is groepsbezit (althans nu toch nog!)

 

2. In plaats van verder nog veel te praten en te preken over leren samen leven, enz. zit hierin een kans om van alles samen te doen – samen op verlof gaan of op weekend, samen spelen, koken, wandelen, zwemmen, enz. en dit in een ontspannen sfeer – dit biedt vele mogelijkheden.

 

3. Dit groepsbezit geeft vele kansen aan geldelijk minder begoede mensen of aan gehandicapten om ook eens even op adem te mogen komen.

En waarom zij ook niet? (Vraag maar eens aan mensen die verlofkampen willen organiseren voor gehandicapten, hoe erg moeilijk zij 't hebben iets te vinden, dat geschikt en niet te duur is.

 

4. Het ligt in 'n knappe hoek om vanuit contact met de natuur allerlei religieuze bezinning op gang te brengen. En de behoefte aan gebedsruimte en meditatie om de engagementen in 't leven aan te kunnen, is zeker erg groot. Contemplatie op de barricade!  

 

5. Er zijn ook vele studie- en natuurweekends mogelijk: zo maar, wandelen en genietend van harmonie en van mekaar, rond paddestoelen, rond kruiden, enz.

 

6. Voor jeugdkampen zijn er reeds aanvragen voor 1979. Het dient er wel uitzonderlijk goed voor.

 

7. Eventueel bosklassen!

Parochieblad 15 december 1977

 

 

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

 

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

In het Don Bosco centrum is in 2014 een leuke vorm van ‘delen’ begonnen. Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone Ademtocht waar de vieringen plaats hebben.  

En dat boekenmandje kan je er nog steeds terugvinden.

Je mag daar nog altijd een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten.  

Er zijn ook enkele boeken die je niet hoeft terug te brengen. Op die boeken hangt een plakkertje of briefje om je dat mee te delen.

 

Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje mee aanvullen.

 

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DON BOSCO: OVERLIJDENS

 

 

Het overlijden van een familielid of bevriende kan je melden aan één van de leden van de liturgiegroep van de parochie of priester Jef Wauters.

Ze willen dan graag aan de mensen van de parochie kunnen meedelen wanneer en waar er een uitvaartdienst plaats heeft van deze overledenen.

Met bijgaande invullijst kan je hen uw nodige gegevens doorgeven. Dank!

 

*Chris Willocx – Tel.016-46 34 46

E-mail: chris.willocx1@gmail.com

*Hermien Den Tandt – GSM 0484 318 046 

E-mail: miendentandt@gmail.com

*Ingrid Wezemaal – GSM 0498 055 602

E-mail: ingrid_wezemael@jahoo.de

*Lieve Neukermans – Tel. 016-88 93 70

E-mail: lieveneukermans@gmail.com

*Majo Werrebrouck – Tel. 016-25 24 59

E-mail: majo.werrebrouck@kuleuven.be

 

*Jef Wauters – Tel. 016-25 58 92 – GSM 0485 063 038

Jef.w@edpnet.be

 

 

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

MICHOTTEBUURT 2019

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.  

 

 

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

 

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie:  www.donboscocentrum.be  

 

   

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

   

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

 

Dinsdag 3 maart 2020 om 14.00 uur 

Slimmer onderweg. 25 snelwegen naar een leefbare mobiliteit

Prof. Stef Proost – Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

 

Dinsdag 10 maart  2020 om 14.00 uur 

Polen - het recalcitrante hart van Europa

Mevrouw Maja Wolny, Schrijver – journalist

 

Alle ingeschreven cursisten hebben reeds toegang tot de digitale opnames.

 

Ons nieuwe adres van het Secretariaat UDLL:

Universiteit Derde Leeftijd Leuven (UDLL) vzw.

Eygen Heerd 

Minderbroedersstraat  5  3000 Leuven

 

Er gelden ook nieuwe openingsuren voor het secretariaat. We zijn bereikbaar voor telefoons en bezoeken van dinsdag tot vrijdag tussen 8u 30 en 12 u.

Ons e-mailadres en telefoonnummer blijven ongewijzigd.

E-mail: udll@kuleuven.be  

Telefoonnummer: 016/32 41 01

 

 

 

 

BIJZONDERE CURSUS ARTIFICIEEL LEREN

Universiteit Derde Leeftijd Leuven – Lessen voor de 21st eeuw 

 

*Donderdag 27/02/2020: Artificiële intelligentie in de menselijke genetica: ‘Utopia ‘ of ‘Brave New World’ 

Prof. Yves Moreau, Afdeling ESAT-STADIUS 

Locatie: Promotiezaal Universiteitshal, Naamsestraat 22, 3000 Leuven

 

*Donderdag 05 maart 2020: De Machine Learning Revolutie in de artificiële intelligentie  

Prof. Luk De Raedt, Departement Computerwetenschappen 

Locatie: Promotiezaal Universiteitshal, Naamsestraat 22, 3000 Leuven

 

Universiteit Derde Leeftijd Leuven vzw

Tel. 016/32 40 01

E-mail: udll@kuleuven.be 

 

 

 

 

LEZINGEN IN SENIORAMA

De lezingen worden georganiseerd door vier verschillende werkgroepen die elk vanuit een andere invalshoek werken: Cultuur, Levensbeschouwingen, Open venster op de wereld en Welzijn.

Voor de lezingen moet niet op voorhand ingeschreven worden.

Alle lezingen hebben plaats in de lokalen van Seniorama op maandagnamiddag van 14.00 tot 16.00 u.

 

* Maandag 02 maart 2020: Alfons Marcoen, Prof. em. Ontwikkelingspsychologie KU Leuven

Spirituele groei in de laatste levensfasen

 

*Maandag 09 maart 2020: Hélène Dubois – Koninklijk instituut voor het kunstpatrimonium

Restauratie en Revelatie van het Lam Gods

 

Bijdrage: (een drankje inbegrepen) 6 euro, leden 5 euro 

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

https://www.seniorama.be/kalenderlezingen  

Copyright LDC Seniorama vzw

 

 

 

 

WANDELEN MET SENIORAMA

 

Wandelen is genieten van mooie rustige dingen, van de seizoenen, het leven van plant en dier, de frisse lucht en het gezelschap.

 

Op woensdag: wandeling van 5 tot 6 km aan traag tempo

Op donderdag: wandeling van 7 tot 8 km

Elke maand is er een dagwandeling:Verplaatsing met het openbaar vervoer.

 

Dagwandelingen Seniorama  

Wijzigen zijn mogelijk

Woensdag 18 maart 2020: St.-Joris-Winge - Kortrijk- Dutsel       18 km

Donderdag 16 april 2020: Kembeek – Hallerbos                            18 km

Woensdag 20 mei 2020: Kortenberg – Leuven                               18 km

Woensdag 17 juni 2020: Bierbeek – Hamme-Mille                                    17 km

Woensdag 22 juli 2020: Egenhoven – Neerijse                               18 km

Donderdag 20 augustus 2020: Pécrot – Terlanen – Précrot                        18 km

Woensdag 23 september 2020: Diest – Gerhagen - Diest               18 km

Donderdag 15 oktober 2020: Kessel-Lo – Pellenberg                     18 km

Woensdag 18 november 2020: Wilsele-Putkapel – Werchter        18 km

Woensdag 30 december 2020: Kerststallentocht Landen               17 km  

 

Voor meer info:

Jan Borremans: 016 25 00 85 of 0476 56 30 27

Frans Dumont: 016 25 43 07

 

 

NORDIC WALKING

We walken telkens in 2 groepen:

Op vrijdagnamiddag en dit om de twee weken, walken de ‘rustige walkers’. Zij wandelen ongeveer 5 tot 5,5 km in anderhalf uur.

De ‘gevorderden’ walken elke week op maandagnamiddag en wandelen dan een 7 tot 7,5 km in anderhalf uur.

Telkens van 14 u tot 15.30 u.

 

Wat heb je nodig? Poles (nordic walkingstokken), goede stapschoenen en veel goesting. Je kent de techniek van het Nordic Walken.

 

Voor beide groepen startplaats: Parking Arboretum Heverleebos

Te bereiken met bus 18 van de Tec vanuit Leuven Station Perron 1 tot halte De Jacht, dan nog 5 minuutjes verder de Naamse steenweg volgen. Opgepast: je kan geen rittenkaart van de lijn gebruiken.

Vertrek: we vertrekken stipt om 14 u en walken ongeveer anderhalf uur.

 

Wil je leren Nordic Walken?

Laat het weten. Zo gauw er voldoende geïnteresseerden zijn organiseren we een lessenreeks. Je wordt dan gecontacteerd.

Voor meer info:

Lutgarde Michielsen, GSM 0478 88 15 56, e-mail Lutgarde.Michielsen@skynet.be

 

 

 

 

LOT OF NOODLOT

Een taboe in een maakbare wereld 

Lot en Noodlot zijn begrippen die men enkel nog in mythische verhalen kan gebruiken: de moderne wetenschap heeft haar intrede gedaan in de menselijke geschiedenis en de verhalen over ‘onbeheersbare zaken’ moeten nu maar naar het duistere rijk van de prehistorie verbannen worden.

Aan de hand van mythische verhalen zoals koning Oedipus; de man Job, Germaanse en Oosterse verhalen, de goddelijke Voorzienigheid, tot en met de hedendaagse commentaren ontrafelen we ‘het Lot’, dat in elke cultuur zijn sporen heeft nagelaten!

 

Code : LOT

Seniorama : woensdag van 14.00 tot 16.30 u.

Aantal lessen : 3

Data : woensdag 18 en 25 maart, woensdag 01 april 2020

Prijs : 24 euro – leden 21 euro  

Lesgever : Katharina Haemers, docente vergelijkende godsdiensten  

https://www.seniorama.be/lot

(Copyright LDC Seniorama vzw )

 

 

 

 

LOKALE DUURZAME VOEDING

 

Adviesraad Voedsel en Landbouw

De stad Leuven heeft nu ook een Voedsel en Landbouw Adviesraad, kortweg VLAR. De Raad zal het stadsbestuur adviseren over de strategische beleidsvisie rond voedsel en landbouw- en voedselbeleid. Ze zal ook zorgen voor het vergroten van het draagvlak voor de voedselstrategie waarmee de stad het aandeel lokaal geteelde en seizoengebonden voedingsproducten  wil laten toenemen.

 

‘Met de Leuvense voedselstrategie willen we de komende jaren de voeding die in Leuven geproduceerd en geconsumeerd wordt, verduurzamen en dit samen met verschillende Leuvense organisaties. De oprichting van VLAR zal het landbouw- en voedselbeleid van de stad versterken. De adviezen van VLAR zullen ons zeker helpen om de Leuvense voedselstrategie in praktijk te brengen en om van lokale duurzame voeding het nieuwe normaal te maken’, zegt schepen David Dessers

 

De raad vergadert minimaal vier keer per jaar en bestaat uit zestien leden, inclusief voorzitster Tessa Avermaete.

(hsb) Uit Krant Het Nieuwsblad van  7 februari 2020

 

 

 

 

DUURZAMA VOEDING IN DE SUPERMARKT

 

Ik ben meer dan mijn kassaticket  

 

Wanneer: donderdag 12 maart 2020 van 19.30 tot 21.00 u.

Waar: LDC d’ Ontmoeting – Mechelse steenweg 485 - 3020 Herent

Begeleiding: Hannelore Tyskens

Prijzen: Gratis

Code: 206527

Inschrijven https://www.vormingplusob.be/ik-ben-meer-dan -mijn-kassaticket-0

 

Aaargh, welke bananen zijn nu de meest duurzame?

Wil jij ook dat de supermarkt van duurzaam de makkelijkste keuze maakt voor alle inwoners in jouw stad of gemeente? 

 

In het atelier “Ik ben meer dan mijn kassaticket” zoek jij als consument mee naar concrete lokale oplossingen om in de winkel toe te passen. We gaan in gesprek met een directeur van een supermarkt in jouw regio en een gedragspsycholoog, over duurzaam winkelen.

Welke maatschappelijke verantwoordelijkheden kan/moet de uitbater op zich nemen?

Welke obstakels kom je als consument tegen?

Wat werkt niet?

 

Na het panelgesprek bedenken we in kleine groepjes concrete en realiseerbare ideeën voor de supermarkt om afval te verminderen, gemakkelijker seizoensgroenten te eten, minder dierlijke producten te consumeren, enz…

 

Practisch:

Om 18.30 u. kan je genieten van hapjes van een lokale cateraar.

Om 19.00 u., met een gevulde maag aan het werk te gaan.

 

Beweging ‘Ik ben meer dan mijn kassaticket’

Is een beweging van consumenten, opgestart door Rikotto, die van duurzame voeding in de supermarkt de gewoonste zaak van de wereld wil maken. Ook al worstelen we in onze dagelijkse keuzes om duurzaam te kopen, we zijn meer dan het product en de prijs van ons kassaticket. We willen dat het verhaal van ons eten klopt,van bij de boer tot op ons bord.

 

Ga mee aan de slag in ons atelier en verleg een steentje!

Meer info op www.meerdanmijnkassaticket.be

 

Praktische info:

Versnaperingen inbegrepen.

Deze activiteit sluit aan bij het Duurzaamheidtraject LAB Zuid-Dijleland.

Op www.lab2020.be ontdek je het volledige programma in Oost-Brabant.

 

 

 

 

 

 

AUTODELEN IN GROOT - LEUVEN

 

Wat betekent mobiliteit voor jou?

Heb je niet altijd een wagen nodig?

Ga je vaak te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer?

Dan is die auto voor de deur of in de garage eigenlijk een dure zaak, die bovendien best wel wat ruimte inneemt…

 

Vormingplus Oost-Brabant, het burgerplatform Straten vol Leuven en Cozy-car willen het aantal deelgroepen in Leuven opdrijven. Ideaal om je eens goed te laten informeren, want mogelijk heb je nog tal van vragen en aarzelingen. Wees gerust: met goede afspraken en een handig contract stap je zonder zorgen in een autodeelgroep! 

 

Autodelen in Groot Leuven

*Goed voor je portemonnee (ca. 1000 – 3000 euro minder kosten/jaar)

*No stress (gegarandeerde parkeerplaats, handige contracten en reserveringstools)

*Fijn voor het milieu (want meestal rijd je minder km’s) 

*Leuk voor jezelf (basismobiliteit + meer beweging en nieuwe vrienden)

*Meer ruimte (in je garage of voor je deur)

 

Najaar 2019 organiseerde Vormingplus samen met Straten vol Leuven en Autodelen.net een reeks inspirerende informatie-avonden over autodelen in Groot Leuven.

Resultaat: niet minder dan 6 nieuwe autodeelgroepen zijn opgestart en voor 2 andere onderzoeken we de haalbaarheid. 

Geïnteresseerd? Stuur een mailtje naar

info@vormingplusob.be dan bekijken we samen wat kan.

 

Het project Autodelen sluit aan bij Straten vol Leuven en geniet financiële steun van de provincie Vlaams Brabant.

 

Vormingplus

Paul van Ostijenlaan 22-24 – 3001 Heverlee

Telefoon: 016 525 900

Open van maandag tot donderdag van 9 u. tot 17 u.

Vrijdag gesloten, maar wel telefonisch bereikbaar

https://www.vormingplusob.be/autodelen

 

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 24 maart 2020

 

Teller vanaf 22/8/2009