St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week  08   19 februari 2020

 Speciale vieringen en familievieringen voor groot en klein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zusters van De Jacht

 

 

Het begint klein: de stichteres met een groepje postulanten. Roeselare 1906

 

 

 

De stichteres op tocht met een medezuster. Tagudin - Filippijnen 1916

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

 

Het terugdeinzen voor het niets, de woestijn, is alleen maar de andere kant, de keerzijde van het “gezegende niets”. De zegen van het niets wordt alleen maar verkregen door een verandering in ons wezen die ons wat veren laat verliezen. Vandaar de angst. In al onze vezels zit weerstand tegen verandering, ommekeer. Hebben we echter eenmaal de angst voor de woestijn, voor de leegte overwonnen, dan gaan we beseffen wat eenzaamheid werkelijk betekent: het grote ware contact ervaren, in-gebed-zijn in de machten die ons dragen en geborgenheid geven. Wie tot zichzelf komt, komt ook bij alle andere mensen.

W. Massa 

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

"Let erop toe je verstand op het ogenblik van het gebed doof en stom te houden, dan zal je kunnen bidden.” Een uitspraak van Evagrius van Pontus, grootmeester van het geestelijk gebed, leefde van ± 345 tot en met 399.

Deze uitspraak legt de nadruk op de passiviteit van het gebed. Inspanning wordt gevraagd, niet om het verstand te vullen, maar om het leeg te houden en bereid om op te nemen wat er geschonken wordt. Het gebed is op de eerste plaats een rustig en stil zitten aan de voeten van de Meester om te luisteren, niet om het hoge woord te voeren.

Meditatief 282 

 

Volgende maand is er meditatie op maandag 2, maandag 16 en maandag 30 maart 2020.

We komen samen ter meditatie om 20 u. in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

 

Contactpersoon:  

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij:

Katrien Rombouts  

katrien.rombouts@hotmail.com  

tel 016/25.81.11 of 0498 84 10 43

meditatie in de christelijke traditie: 

http://www.christmed.be 

 

 

 

Meditatiegroep Kessel-Lo 

Samenkomsten in 2020

   maandag 6 en maandag 20 januari 2020

   maandag 3 en maandag 17 februari 2020

   maandag 2, maandag 19 en maandag 30 maart 2020

   maandag 13 april en maandag 27 april 2020

   maandag 11 en maandag 25 mei 2020

   maandag 8 en maandag 22 juni 2020  

   maandag 6 en maandag 20 juli 2020

   maandag 3, maandag 17 en maandag 31 augustus 2020

   maandag 14 en maandag 28 september 2020

   maandag 12 en maandag 26 oktober 2020

   maandag 9 en maandag 23 november 2020

   maandag 7 en maandag 21 december 2020

 

 

 

 

VIERINGEN

 

    = FR AN DO

 

 

 

 

 

Vieringen in Don Bosco Kessel-Lo van januari tot Pasen 2020 - voorgangers

 

  9/2 Ingrid en Chris (Valentijn vooruit)

23/2 Lieve

! 26/2 Aswoensdagviering met pastorale zone Kesselinde

 

Vastentijd

  8/3 Hermien

15/3 Lieve en Chris

22/3 Ingrid en Lieve

(géén viering op 29/3)

  5/4 Palmzondag Ingrid en Majo

  9/4 Witte Donderdag Ingrid en Hermien

10/4 Goede Vrijdag Chris en Lieve

11/4 Pasen Chris en team

 

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Agenda

 

Zondag 23 februari

10.00 u. Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap

Intentie jaargetijde Romain De Coninck

Voorganger: Pater Jozef Valkeners

Lector: Ann Francis

Zang: Maria Van Eepoel

Orgel: Raoul Vereecken

 

Woensdag 26 februari

Aswoensdag

Om 19 u in Don Boscocentrum viering KesseLinde, info op pagina 3.

 

Zondag 1 maart

1ste zo van de vasten

10.00 u. Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pastor Fons Boey

Lector: Jacques Mommens

Zang: Franciscuskoor

Orgel: Herman Baumers

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

 

Donderdag 20 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 21 februari

19.45 tot 21.00 uur   koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 25 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 27 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 28 februari

19.45 tot 21.00 uur   koorrepetitie in de kerk

 

 

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2019

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Activiteiten  2020 

 

Vrijdag 28 februari – zondag 1 maart 2020: Mutskesweekend 

Kirsten Vandeweyer – 0498/ 52 76 58 - Bonkelaar@moulindebellemeuse.be

 

De Bonkelaar organiseert voor de zesde maal een tweedaags festijn dat draait rond de goesting van het moment.

Ben je een sociaal mens die graag nieuwe mensen leert kennen? Heb je kinderen die aan een gezonde dosis ravotten toe zijn? Niet aarzelen en schrijf je in! Steunend op een basisrespect voor de groep, doet iedereen zijn deel en vooral zijn zin. Samen maken we er iets onvergetelijks van.

 

Inschrijven

Inschrijven via het inschrijvingsformulier op

www.moulindebellemeuse.be/activiteiten .

Inschrijving is pas geldig na betaling.

 

Kostprijs (inclusief eten) 

ouder dan 18 jaar: 10 euro pp/nacht

13 t.e.m. 17 jaar: 8 euro pp/nacht

06 t.e.m. 12 jaar:  6 euro pp/nacht

04 t.e.m. 05 jaar: 4 euro pp/nacht

00 t.e.m. 03 jaar: = gratis – De ouders zorgen zelf voor aangepaste voeding en eventueel een kinderbedje 

 

We eten en koken samen. Via mail wordt afgestemd wie wat meeneemt.

 

Rekeningnummer: BE89 3770 2696 1185

Vermelding: mutskesweekend + naam

 

Meebrengen :

Onderlaken en kussensloop, slaapzak, eten en drinken om te delen – We koken samen.

Uw volle goesting.

 

Verantwoordelijke :Kirsten Vandeweyer

 

Verdere planning:

03 – 05 april 2020: Wandelweekend lente

17 – 19 april 2020: Molenweekend lente

 

08 - 10 mei 2020: Fietsweekend

08 - 10 mei 2020: Knopkesweekend

11 - 15 mei 2020: Midweek wandelen lente  

20 - 24 mei 2020: Lentekriebels  

 

19 - 21 juni 2020: Yoga en Afrikaanse dans

26 - 28 juni 2020: Molenweekend zomer

 

31 juli - 9 aug. 2020: Molentiendaagse 

16 - 21 aug. 2020: Naar de basis

28 - 30 aug. 2020: Klakskesweekend

 

Adres van Het Molenhuis:

Moulin de Belle Meuse

Bérismenil, 5

6892 La Roche-en-Ardenne

084/44 45 17 (uitsluitend tijdens activiteiten) 

 

Bankrekening van vzwMoulin de Belle Meuse 

BE57 7343 7723 5635

vzw Moulin de Belle Meuse

Kerselarenstraat 59

3071 Erps-Kwerps

 

 

Molenhuis 1979

 

UIT ONS GRIJZE VERLEDEN

Don Bosco Kessel-Lo 

Mogen we deze aangeboden kans missen?

Er wordt een molenhuis te koop aangeboden (Ancien Moulin de la Belle Meuse), gelegen te Bérismenil, met een verblijfscapaciteit voor 80 mensen (slaap-, kook- en eetgertief inbegrepen) – met kapel en zwembad. Gelegen tegen uitgestrekte gemeentebossen.  

 

Welke kansen biedt dit gebouw?

De Gemeenschapsraad heeft eens nagegaan welke mogelijkheden dit huis en bijgebouwen biedt:

 

1. 'n Kans om op een christelijke, evangelische manier te denken over en om te springen met bezit. Willen we onze natuur voor iedereen laten zijn, dan zullen we voorzieningen moeten treffen, zodat iedereen ervan kan genieten. Laten we dit gebouw in handen gaan van privé-eigendom dan snijden we vele kansen af voor minder kapitaalkrachtige mensen, voor wie de gezonde lucht en de stilte en de rust even noodzakelijk zijn. Het enige alternatief tegenover privébezit is groepsbezit (althans nu toch nog!)

 

2. In plaats van verder nog veel te praten en te preken over leren samen leven, enz. zit hierin een kans om van alles samen te doen – samen op verlof gaan of op weekend, samen spelen, koken, wandelen, zwemmen, enz. en dit in een ontspannen sfeer – dit biedt vele mogelijkheden.

 

3. Dit groepsbezit geeft vele kansen aan geldelijk minder begoede mensen of aan gehandicapten om ook eens even op adem te mogen komen.

En waarom zij ook niet? (Vraag maar eens aan mensen die verlofkampen willen organiseren voor gehandicapten, hoe erg moeilijk zij 't hebben iets te vinden, dat geschikt en niet te duur is.

 

4. Het ligt in 'n knappe hoek om vanuit contact met de natuur allerlei religieuze bezinning op gang te brengen. En de behoefte aan gebedsruimte en meditatie om de engagementen in 't leven aan te kunnen, is zeker erg groot. Contemplatie op de barricade!  

 

5. Er zijn ook vele studie- en natuurweekends mogelijk: zo maar, wandelen en genietend van harmonie en van mekaar, rond paddestoelen, rond kruiden, enz.

 

6. Voor jeugdkampen zijn er reeds aanvragen voor 1979. Het dient er wel uitzonderlijk goed voor.

 

7. Eventueel bosklassen!

Parochieblad 15 december 1977

 

 

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

 

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

In het Don Bosco centrum is in 2014 een leuke vorm van ‘delen’ begonnen. Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone Ademtocht waar de vieringen plaats hebben.  

En dat boekenmandje kan je er nog steeds terugvinden.

Je mag daar nog altijd een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten.  

Er zijn ook enkele boeken die je niet hoeft terug te brengen. Op die boeken hangt een plakkertje of briefje om je dat mee te delen.

 

Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje mee aanvullen.

 

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

 

 

 

 

WARME EN LIEFDEVOLLE ZORG

 

Bij de uitvaartdienst van Emma Struyf, in het Don Boscocentrum op maandag 6 januari 2020, nam haar dochter Micheline het woord over een onderwerp dat haar ouders heel belangrijk vonden, waar ze veel aandacht aan besteed hebben en aan meewerkten. Hun gezinsleden namen zo die bezorgdheid van hen over.

 

Doorheen haar lange leven werd ons mama geconfronteerd met diverse sectoren uit de gezondheidszorg, als patiënt en ervaringsdeskundige, als mantelzorger, als onthaalmoeder en tijdens haar opdracht bij Dr. Baeyens.

 

Beter dan wie ook kon ze vooraf inschatten wat het zou betekenen om op een bepaald moment blijvend zorg te moeten ontvangen. 5 jaar geleden besliste ze om haar vertrouwde thuis in te ruilen voor een laatste verblijf in Dijlehof. Met een zekere twijfel zette ze de stap naar dit ondergewaardeerd segment van de gezondheidszorg, de ouderenzorg.

 

Hier mochten we samen met haar ervaren dat het best mogelijk is een thuisvervangende omgeving te creëren door een professioneel persoonsgericht aanbod van warme en liefdevolle zorg. Haar dankbaarheid hiervoor was zeer groot.

 

Onze bezorgdheid gaat uit naar al die zorgverleners. Krapte op de arbeidsmarkt en toenemende vergrijzing hebben een impact op de zorgzwaarte. Is het niet aangewezen meer in te zetten op een positieve beeldvorming en zorg terug een plaats te geven in ons dagelijks leven zodat straks ook zij hun job vanuit hun roeping met veel ‘goesting’ kunnen verder zetten.

 

Onze bezorgdheid gaat uit naar al die mensen, jong of oud, ziek of gezond, die geconfronteerd worden met eenzaamheid en kansarmoede hier in de straat of een beetje verder weg. Is het niet aangewezen meer in te zetten op samen – zijn, op samen – vieren, net zoals onze ouders dit hier jaren deden op deze locatie.

 

Onze bezorgdheid gaat eveneens uit naar elkeen die geen stem heeft en zijn thuis ontvlucht of kwijt is, die radeloos maar hoopvol de zee overzwemt op zoek naar een warme droge plek. Is het niet aangewezen een stukje van onze warmte te delen en onze voordeur wagenwijd open te zetten zodat elk gezin de kans krijgt als familie te groeien en te bloeien, net zoals onze familie.

 

Empathie is een belangrijke eigenschap om bovenstaande bezorgdheden op te vangen . Ludo en ik zijn gelukkig en trots deze eigenschap terug te vinden in onze kinderen en schoonkinderen, dat zien we dagelijks in het engagement dat elk van hen opneemt. Ludo en ik zijn dan ook vooral heel dankbaar voor deze erfenis van onze ouders.

 

Micheline Lefevre, dochter van Emma Struyf  

 

 

 

DON BOSCO: OVERLIJDENS

 

 

Het overlijden van een familielid of bevriende kan je melden aan één van de leden van de liturgiegroep van de parochie of priester Jef Wauters.

Ze willen dan graag aan de mensen van de parochie kunnen meedelen wanneer en waar er een uitvaartdienst plaats heeft van deze overledenen.

Met bijgaande invullijst kan je hen uw nodige gegevens doorgeven. Dank!

 

*Chris Willocx – Tel.016-46 34 46

E-mail: chris.willocx1@gmail.com

*Hermien Den Tandt – GSM 0484 318 046 

E-mail: miendentandt@gmail.com

*Ingrid Wezemaal – GSM 0498 055 602

E-mail: ingrid_wezemael@jahoo.de

*Lieve Neukermans – Tel. 016-88 93 70

E-mail: lieveneukermans@gmail.com

*Majo Werrebrouck – Tel. 016-25 24 59

E-mail: majo.werrebrouck@kuleuven.be

 

*Jef Wauters – Tel. 016-25 58 92 – GSM 0485 063 038

Jef.w@edpnet.be

 

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

MICHOTTEBUURT 2019

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.  

 

 

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

 

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie:  www.donboscocentrum.be  

 

   

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

   

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

Tweede semester  Algemeen programma 

 

Dinsdag 25 februari 2020 om 14.00 uur 

Onderzoekresultaten tot maatschappelijk nut brengen 

Dhr. Paul Van Duin – KU Leuven  - Algemeen directeur LRD  Centraal beheer

 

Dinsdag 3 maart 2020 om 14.00 uur 

Slimmer onderweg. 25 snelwegen naar een leefbare mobiliteit

Prof. Stef Proost – Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

 

Alle ingeschreven cursisten hebben reeds toegang tot de digitale opnames.

 

Ons nieuwe adres van het Secretariaat UDLL:

Universiteit Derde Leeftijd Leuven (UDLL) vzw.

Eygen Heerd 

Minderbroedersstraat  5  3000 Leuven

 

Er gelden ook nieuwe openingsuren voor het secretariaat. We zijn bereikbaar voor telefoons en bezoeken van dinsdag tot vrijdag tussen 8u 30 en 12 u.

Ons e-mailadres en telefoonnummer blijven ongewijzigd.

E-mail: udll@kuleuven.be  

Telefoonnummer: 016/32 41 01

 

 

 

BIJZONDERE CURSUS ARTIFICIEEL LEREN

Universiteit Derde Leeftijd Leuven – Lessen voor de 21st eeuw 

 

*20/02/2020: Een inleiding op artificiële intelligentie  

Prof. Danny De Schreye, Departement Computerwetenschappen

Locatie: Promotiezaal Universiteitshal, Naamsestraat 22, 3000 Leuven

 

*27/02/2020: Artificiële intelligentie in de menselijke genetica: ‘Utopia ‘ of ‘Brave New World’ 

Prof. Yves Moreau, Afdeling ESAT-STADIUS 

Locatie: Promotiezaal Universiteitshal, Naamsestraat 22, 3000 Leuven

 

Universiteit Derde Leeftijd Leuven vzw

Tel. 016/32 40 01

E-mail: udll@kuleuven.be 

 

 

 

LEZINGEN IN SENIORAMA

Voor de lezingen moet niet op voorhand ingeschreven worden.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

* Maandag 02 maart 2020: Alfons Marcoen, Prof. em. Ontwikkelingspsychologie KU Leuven

Spirituele groei in de laatste levensfasen

 

*Maandag 09 maart 2020: Hélène Dubois – Koninklijk instituut voor het kunstpatrimonium

Restauratie en Revelatie van het Lam Gods

 

*Maandag 16 maart 2020: Johan De Poortere voormalig journalist van de VRT

De verdwenen dorpen van Palestina 

 

*Maandag 23 maart 2020: Robin Lemmens, Prof. faculteit Geneeskunde KU Leuven

Beroerte en wat nu?

 

*Maandag 30 maart 2020: Mark Hellinckx,  psychiatrisch  verpleger Sint-Annendael Diest

Te gek

 

Bijdrage: (een drankje inbegrepen) 6 euro, leden 5 euro 

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

https://www.seniorama.be/kalenderlezingen  

Copyright LDC Seniorama vzw

 

 

 

WANDELEN MET SENIORAMA

 

Wandelen is genieten van mooie rustige dingen, van de seizoenen, het leven van plant en dier, de frisse lucht en het gezelschap.

 

Op woensdag: wandeling van 5 tot 6 km aan traag tempo

Op donderdag: wandeling van 7 tot 8 km

Elke maand is er een dagwandeling:Verplaatsing met het openbaar vervoer.

 

Voor alle wandelingen (behalve voor de dagwandelingen) komen we samen om 13.30 u, op het De Becker Remy plein t.h.v. de kapel. Van daaruit rijden we met de beschikbare auto’s naar de startplaats van de wandeling. De chauffeurs geven een lift tegen 0,10 per km.

Bij regenweer de dag voordien, zorgen jullie voor gepast schoeisel. Voorzie altijd gemakkelijke kledij en stapschoenen.

Voor wandelen moet je niet vooraf inschrijven.

 

Een verzekering is vereist. Je kunt aansluiten bij de verzekering die Seniorama aanbiedt: 5 euro voor leden en 10 euro voor niet-leden. 

 

Dagwandelingen Seniorama  

Wijzigen zijn mogelijk

 

Donderdag 20 februari 2020: Wezemaal – Rotselaar 

Woensdag 18 maart 2020: St.-Joris-Winge - Kortrijk- Dutsel

Donderdag 16 april 2020: Kembeek – Hallerbos

Woensdag 20 mei 2020: Kortenberg – Leuven

Woensdag 17 juni 2020: Bierbeek – Hamme-Mille

Woensdag 22 juli 2020: Egenhoven – Neerijse

Donderdag 20 augustus 2020: Pécrot – Terlanen – Précrot

Woensdag 23 september 2020: Diest – Gerhagen - Diest

Donderdag 15 oktober 2020: Kessel-Lo – Pellenberg

Woensdag 18 november 2020: Wilsele-Putkapel – Werchter

Woensdag 30 december 2020: Kerststallentocht Landen 

 

Praktische afspraken 

Stevig schoeisel en een persoonlijke verzekering tegen lichamelijke ongevallen zijn verplicht.

Elke deelnemer betaalt € 1 als bijdrage in de organisatiekosten. Bij extreme weersomstandig heden (stormweer, ijzel of zware sneeuwval) gaat de wandeling niet door.

 

Voor meer info:

Jan Borremans: 016 25 00 85 of 0476 56 30 27

Frans Dumont: 016 25 43 07

 

 

 

NORDIC WALKING

We walken telkens in 2 groepen:

Op vrijdagnamiddag en dit om de twee weken, walken de ‘rustige walkers’. Zij wandelen ongeveer 5 tot 5,5 km in anderhalf uur.

De ‘gevorderden’ walken elke week op maandagnamiddag en wandelen dan een 7 tot 7,5 km in anderhalf uur.

Wat heb je nodig? Poles (nordic walkingstokken), goede stapschoenen en veel goesting. Je kent de techniek van het Nordic Walken.

 

Voor beide groepen startplaats: Parking Arboretum Heverleebos

Te bereiken met bus 18 van de Tec vanuit Leuven Station Perron 1 tot halte De Jacht, dan nog 5 minuutjes verder de Naamse steenweg volgen. Opgepast: je kan geen rittenkaart van de lijn gebruiken.

Vertrek: we vertrekken stipt om 14 u en walken ongeveer anderhalf uur.

Data:

Rustige walkers      : vrijdag  21 februari 2020

Gevorderde walkers: 24 februari 2020

Telkens van 14 u tot 15.30 u.

 

Wil je leren Nordic Walken?

Laat het weten. Zo gauw er voldoende geïnteresseerden zijn organiseren we een lessenreeks. Je wordt dan gecontacteerd.

Voor meer info:

Lutgarde Michielsen, GSM 0478 88 15 56, e-mail Lutgarde.Michielsen@skynet.be

 

 

 

FILM IN SENIORAMA

“An inconvenient Sequel: Truth to Power”

Verenigde Staten – 2017 – 1u.39’

van: Bonni Cohen en Jon Shenk

met: Al Gore, Donald Trump, Barack Obama e.a.

 

Datum: vrijdag 21 februari 2020 van 14.00 u. tot 16.30 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,00 euro, leden 4,00 euro

 

 

 

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag 27 februari  2020

Vertrek: 13 u. stipt aan Parkpoort te Leuven.

Voor meer info:

Johan Kumps 016 26 10 95 of 0489 55 02 60

Walter Rogge 016 40 66 58 of 0496 57 47 82

 

Het dragen van een fietshelm is goed voor je veiligheid.

Belangrijk: Kom steeds op tijd naar de startplaats, want we vertrekken stipt!

 

 

 

LOT OF NOODLOT

Een taboe in een maakbare wereld 

Lot en Noodlot zijn begrippen die men enkel nog in mythische verhalen kan gebruiken: de moderne wetenschap heeft haar intrede gedaan in de menselijke geschiedenis en de verhalen over ‘onbeheersbare zaken’ moeten nu maar naar het duistere rijk van de prehistorie verbannen worden.

Aan de hand van mythische verhalen zoals koning Oedipus; de man Job, Germaanse en Oosterse verhalen, de goddelijke Voorzienigheid, tot en met de hedendaagse commentaren ontrafelen we ‘het Lot’, dat in elke cultuur zijn sporen heeft nagelaten!

 

Code : LOT

Seniorama : woensdag van 14.00 tot 16.30 u.

Aantal lessen : 3

Data : woensdag 18 en 25 maart, woensdag 01 april 2020

Prijs : 24 euro – leden 21 euro  

Lesgever : Katharina Haemers, docente vergelijkende godsdiensten  

https://www.seniorama.be/lot

(Copyright LDC Seniorama vzw )

 

 

 

OPPAS &GEZELSCHAP

 

Onze erkende Oppas & Gezelschapsdienst van Seniorama, wil het langer zelfstandig thuis wonen ondersteunen door thuisopvang met vrijwilligers te organiseren. We helpen graag alle zorgbehoevenden en hun mantelzorgers in het Leuvense en omgeving, ongeacht hun leeftijd.

Niet alleen overdag, maar ook ’s nachts kun je een beroep doen op onze dienst.  

 

*Je bent alleenstaande en zoekt extra oppas of gezelschap.

*Je bent herstellende van een medische ingreep of ziekte en hebt tijdelijk extra opvang nodig.

*Je hebt, als partner of familielid van een zorgbehoevend persoon, nood aan extra hulp. Op dit moment kun je als mantelzorger er even tussenuit.

 

Met de hulp van onze vrijwilligers verzorgen wij oppas aan huis: de vrijwilliger is zorgzaam aanwezig tijdens het bezoek, heeft een luisterend oor en helpt eventueel met kleine taken.

 

*Dagoppas zorgt voor gezelschap of hulp bij een activiteit zoals buiten gaan wandelen, een gezelschapsspel spelen, een maaltijd opwarmen enz. Ook begeleiding naar de dokter of tandarts is mogelijk (te voet, met de bus of met de taxi). De vrijwilliger gaat met je mee en zorgt voor de begeleiding terug en naar huis. Vervoer met de wagen is niet mogelijk.

 

*Tijdens de nachtopvang zal een vrijwilliger helpen bij het in en uit bed gaan, ev. helpen bij eten/drinken ’s avonds en ’s morgens, helpen met een toiletbezoek, enz.

 

*Let op: onze vrijwilligers treden nooit op in plaats van professionelen, zij doen geen verpleegkundige taken ! Al onze vrijwilligers worden ondersteund en krijgen regelmatig vormingen en persoonlijke begeleiding.

 

Prijzen en contact:

We bekijken je vraag op basis van de beschikbaarheid van onze vrijwilligers en vullen dit zo snel mogelijk in. Onze dienst regelt, na bezoek van de verantwoordelijke, een bezoek van een vrijwilliger bij jou thuis. Tijdens dit huisbezoek krijg je meer uitleg over onze werkwijze en de beschikbaarheid van de vrijwilliger op dat moment.

Dagoppas: ongeveer 1à 3 uur: 2,8 euro per uur (in overleg is een vermindering van dit tarief mogelijk)

Nachtoppas: 22 u. tot 7 u.: 2,8 euro per uur 

 

Wil je meer weten over onze werkwijze of huisbezoek vastleggen,

neem dan contact op met verantwoordelijke Lesley Bogaerts

Tel. 016 58 16 18 of 016 22 20 14 (algemeen nummer)

E-mail: lesley@seniorama.be

 

https://www.seniorama.be/wandelen 

We werken vanuit deze dienst samen met Zorg Leuven, OCMW Herent en OCMW Oud-Heverlee

(Copyright LDC Seniorama vzw )

 

Seniorama

Vanden Tymplestraat 35 - 3000 Leuven

Telefoon 016 22 20 14

 

 

 

EEN BETEKENISVOLLE SAMENLEVING

De stuurgroep Kennis & Maatschappij van Alumni Lovanienses nodigt u uit op de lezing:

'Een betekenisvolle samenleving in de 21ste eeuw'

door burgemeester Mohamed Ridouani

 

Op donderdag 12 maart 2020 om 19.30 uur

in de Promotiezaal van de Universiteitshal, Naamsestraat 22, Leuven

 

De oude wereld ligt op sterven en de nieuwe wereld is nog niet klaar om geboren te worden.’ Deze beroemde woorden die Gramsci schreef in gevangenschap zijn bijzonder actueel en toepasbaar op het algemeen sentiment vandaag.

Hoe kunnen we weer aanknopen met een toekomst die tot optimisme stemt? Ligt er een nieuwe moderne vorm van vooruitgang in het verschiet? Welke elementen kunnen daartoe bijdragen? Mohamed Ridouani gaat graag in op een aantal perspectieven, op basis van zijn visie en aanpak in Leuven. Perspectieven op een samenleving die betekenisvol en kansrijk is, ook voor onze kinderen.

Burgemeester Ridouani is de bezieler van Leuven 2030 en ook de drijvende kracht achter het project Leuven MindGate.

 

Programma:

19.30 uur Ontvangst en registraties

19.45 uur Inleiding door dhr Johan Van Calster, bestuurslid Kennis & Maatschappij

20.00 uur Lezing door burgemeester Mohamed Ridouani

21.00 uur Mogelijkheid tot het stellen van vragen

21.15 uur Slotwoord door dr. Berthe Taes, voorzitter stuurgroep Kennis & Maatschappij

 

Afsluitend drankje, aangeboden door Alumni Lovanienses en de KU Leuven

 

Kennis en Maatschappij  

Naamsestraat 22 – B-3000 Leuven

Telefoon: 0 16 32 40  01

km@alum.kuleuven.be http://alum.kuleuven.be/kennis  

 

 

LEUVEN KRIJGT NIEUW KOORFESTIVAL

 

Goed nieuws voor de fans van koormuziek, want in september zal er in Leuven voor het eerst een groot koorfestival plaatsvinden . Leuvens amateurkoor Kooruwel en cultuurcentrum 30CC organiseren dit gloednieuwe en gratis korenfestival op zondag 30 september 2020.

 

‘Leuven beKOORt’ zal in totaal zo’n 35 koren – evenveel stijlen en sferen – presenteren. Het festivalcentrum komt op het Damiaanplein en alle achttien zanglocaties bevinden zich binnen een straal van nog geen kilometer.  

 

“Met ‘Leuven beKOORt’ willen we in de eerste plaats een extra impuls en een mooi platform bieden aan de talrijke en uitstekende Leuvense amateurkoren.” zegt schepen Denise Vandevoort.

“Ook is het een ideale gelegenheid om ons als bruisende, aantrekkelijke stad te tonen aan Leuvenaars en toeristen. Op deze muzikale wandelingen (her)ontdek je een mooi stukje Leuven.”

 

De organisatoren zijn volop op zoek naar enthousiaste koren uit Leuven en heel Vlaanderen.

(hsh)- Uit Het N

 

 

Laatst bijgewerkt: 15 februari 2020

 

Teller vanaf 22/8/2009