St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week  07   12 februari 2020

 Speciale vieringen en familievieringen voor groot en klein 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zusters van De Jacht

 

 

Het begint klein: de stichteres met een groepje postulanten. Roeselare 1906

 

 

 

De stichteres op tocht met een medezuster. Tagudin - Filippijnen 1916

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

 

KALENDERBLAADJE

Als men niet de angst voor het niets wil doorstaan, komt men nooit aan de zegen van het niets. Hier wordt de grondervaring doorleefd, dat in de uiterste persoonlijke eenzaamheid, daar waar de mens zich in het niets bevindt, nergens is, ieder contact met anderen bewust uitsluit, zich de diepste kerngrond als dragende kracht openbaart. Hier wordt duidelijk dat die innerlijke eenzaamheid die wij allen in ons bestaan hebben meegekregen, en de aanvaarding dat ons leven nu eenmaal zo is ingericht, ons van de ene kant in staat stelt de bedoelingen van ons bestaan beter te vatten en trouwer te beleven – en tegelijkertijd ons in staat stelt, met anderen in gemeenschap te leven zonder ons eigen wezen te verraden.

W. Massa

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

‘Het koninkrijk van God is in uw midden.’ (Luc. 17:21) zei Jezus.

Het innerlijk gebed maakt ernst met deze woorden. Als we de geest leegmaken en alle gedachten en ervaringen uitbannen, kunnen we diep in onszelf een thuis scheppen voor de God die in ons wil wonen. Dan kunnen we elkaar werkelijk troosten met de woorden van Paulus: ‘Maak u geen zorgen, maar laat aan God in al uw bidden en smeken dankbaar weten wat uw wensen zijn. En God zal met zijn vrede, die alle begrip te boven gaat, waken over uw hart en uw gedachten, in Christus Jezus (Fil.4:6-7).

 

In februari 2020 komen we nog samen ter meditatie op maandag 17 februari 2020.

om 20 u. in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Volgende maand is er meditatie op maandag 2, maandag 16 en maandag 30 maart 2020.

 

Contactpersoon:  

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij:

Katrien Rombouts  

katrien.rombouts@hotmail.com  

tel 016/25.81.11 of 0498 84 10 43

meditatie in de christelijke traditie: 

http://www.christmed.be 

 

 

 

Meditatiegroep Kessel-Lo 

Samenkomsten in 2020

   maandag 6 en maandag 20 januari 2020

   maandag 3 en maandag 17 februari 2020

   maandag 2, maandag 19 en maandag 30 maart 2020

   maandag 13 april en maandag 27 april 2020

   maandag 11 en maandag 25 mei 2020

   maandag 8 en maandag 22 juni 2020  

   maandag 6 en maandag 20 juli 2020

   maandag 3, maandag 17 en maandag 31 augustus 2020

   maandag 14 en maandag 28 september 2020

   maandag 12 en maandag 26 oktober 2020

   maandag 9 en maandag 23 november 2020

   maandag 7 en maandag 21 december 2020

 

 

 

 

VIERINGEN

 

    = FR AN DO

 

 

 

 

Vieringen in Don Bosco Kessel-Lo van januari tot Pasen 2020 - voorgangers

 

  9/2 Ingrid en Chris (Valentijn vooruit)

23/2 Lieve

! 26/2 Aswoensdagviering met pastorale zone Kesselinde

 

Vastentijd

  8/3 Hermien

15/3 Lieve en Chris

22/3 Ingrid en Lieve

(géén viering op 29/3)

  5/4 Palmzondag Ingrid en Majo

  9/4 Witte Donderdag Ingrid en Hermien

10/4 Goede Vrijdag Chris en Lieve

11/4 Pasen Chris en team

 

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Agenda

 

Woensdag 12 februari

20 uur: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 13 februari

AV: Koor Parcoeur

 

Vrijdag 14 februari

9u30 en NM: Bar Michotte / Poetsen

AV: Parochie Geloofsavond

 

Zaterdag 15 februari

AV: Buurtcomité Michotte

 

Zondag 16 februari

11u. Zondagcafé

 

Dinsdag 18 februari

NM: Ontmoetingsnamiddag

 

Woensdag 19 februari

NM: SAMANA crea

20 uur: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

 

Donderdag 13 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 14 februari

19.45 tot 21.00 uur   koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 18 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 20 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 21 februari

19.45 tot 21.00 uur   koorrepetitie in de kerk

 

 

 

 

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2019

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Activiteiten 

 

Vrijdag 28 februari – zondag 1 maart 2020: Mutskesweekend 

Kristin Vandeweyer – 0498/ 52 76 58 - Bonkelaar@moulindebellemeuse.be

 

Ben je een sociaal mens die graag nieuwe mensen leert kennen? Heb je kinderen die aan een gezonde dosis ravotten toe zijn? Niet aarzelen en schrijf je in! Steunend op een basisrespect voor de groep, doet iedereen zijn deel en vooral zijn zin. Samen maken we er iets onvergetelijks van.

 

Vrijdag 3 april – zondag 5 april 2020: Wandelweekend lente  

Leo en Hilde – 016/69 79 37 – hildeenleo@yahoo.co.uk

 

Twee dagen lang intens samen genieten-geven-nemen-ontdekken-lachen-helpen-kokerellen-rusten-plagen-wandelen, enz…Wie last heeft van een winterblues zal op dit wandelweekend zeker de nodige zonnevitamines kunnen opdoen.

 

Vrijdag 17 april – zondag 19 april 2020: Molenweekend lente  

Nele Steeno en Helga Hoeterickx– 0495/36 48 96 – nele@moulindebellemeuse.be

 

De vzw draait al 40 jaar op het engagement van de mensen die zich thuis voelen op ons plekje en hun steentje willen bijdragen. De klusjes die we doen zijn geen grote werken, maar het dagelijks onderhoud zodat Het Molenhuis en haar omgeving, een plaats blijft waar iedereen thuis kan komen.

 

Inschrijven 

Meer informatie en inschrijven op onze website:  

 www.moulindebellemeuse.be/activiteiten .

Inschrijven pas geldig na betaling.

 

Adres van Het Molenhuis:

Moulin de Belle Meuse

Bérismenil, 5

6892 La Roche-en-Ardenne

084/44 45 17 (uitsluitend tijdens activiteiten) 

 

Bankrekening van vzwMoulin de Belle Meuse 

BE57 7343 7723 5635

vzw Moulin de Belle Meuse

Kerselarenstraat 59

3071 Erps-Kwerps

 

 

Molenhuis 1979

 

UIT ONS GRIJZE VERLEDEN

Don Bosco Kessel-Lo 

Mogen we deze aangeboden kans missen?

Er wordt een molenhuis te koop aangeboden (Ancien Moulin de la Belle Meuse), gelegen te Bérismenil, met een verblijfscapaciteit voor 80 mensen (slaap-, kook- en eetgertief inbegrepen) – met kapel en zwembad. Gelegen tegen uitgestrekte gemeentebossen.  

 

Welke kansen biedt dit gebouw?

De Gemeenschapsraad heeft eens nagegaan welke mogelijkheden dit huis en bijgebouwen biedt:

 

1. 'n Kans om op een christelijke, evangelische manier te denken over en om te springen met bezit. Willen we onze natuur voor iedereen laten zijn, dan zullen we voorzieningen moeten treffen, zodat iedereen ervan kan genieten. Laten we dit gebouw in handen gaan van privé-eigendom dan snijden we vele kansen af voor minder kapitaalkrachtige mensen, voor wie de gezonde lucht en de stilte en de rust even noodzakelijk zijn. Het enige alternatief tegenover privébezit is groepsbezit (althans nu toch nog!)

 

2. In plaats van verder nog veel te praten en te preken over leren samen leven, enz. zit hierin een kans om van alles samen te doen – samen op verlof gaan of op weekend, samen spelen, koken, wandelen, zwemmen, enz. en dit in een ontspannen sfeer – dit biedt vele mogelijkheden.

 

3. Dit groepsbezit geeft vele kansen aan geldelijk minder begoede mensen of aan gehandicapten om ook eens even op adem te mogen komen.

En waarom zij ook niet? (Vraag maar eens aan mensen die verlofkampen willen organiseren voor gehandicapten, hoe erg moeilijk zij 't hebben iets te vinden, dat geschikt en niet te duur is.

 

4. Het ligt in 'n knappe hoek om vanuit contact met de natuur allerlei religieuze bezinning op gang te brengen. En de behoefte aan gebedsruimte en meditatie om de engagementen in 't leven aan te kunnen, is zeker erg groot. Contemplatie op de barricade!  

 

5. Er zijn ook vele studie- en natuurweekends mogelijk: zo maar, wandelen en genietend van harmonie en van mekaar, rond paddestoelen, rond kruiden, enz.

 

6. Voor jeugdkampen zijn er reeds aanvragen voor 1979. Het dient er wel uitzonderlijk goed voor.

 

7. Eventueel bosklassen!

Parochieblad 15 december 1977

 

 

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

 

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

In het Don Bosco centrum is in 2014 een leuke vorm van ‘delen’ begonnen. Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone Ademtocht waar de vieringen plaats hebben.  

En dat boekenmandje kan je er nog steeds terugvinden.

Je mag daar nog altijd een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten.  

Er zijn ook enkele boeken die je niet hoeft terug te brengen. Op die boeken hangt een plakkertje of briefje om je dat mee te delen.

 

Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje mee aanvullen.

 

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

 

 

 

 

WARME EN LIEFDEVOLLE ZORG

 

Bij de uitvaartdienst van Emma Struyf, in het Don Boscocentrum op maandag 6 januari 2020, nam haar dochter Micheline het woord over een onderwerp dat haar ouders heel belangrijk vonden, waar ze veel aandacht aan besteed hebben en aan meewerkten. Hun gezinsleden namen zo die bezorgdheid van hen over.

 

Doorheen haar lange leven werd ons mama geconfronteerd met diverse sectoren uit de gezondheidszorg, als patiënt en ervaringsdeskundige, als mantelzorger, als onthaalmoeder en tijdens haar opdracht bij Dr. Baeyens.

 

Beter dan wie ook kon ze vooraf inschatten wat het zou betekenen om op een bepaald moment blijvend zorg te moeten ontvangen. 5 jaar geleden besliste ze om haar vertrouwde thuis in te ruilen voor een laatste verblijf in Dijlehof. Met een zekere twijfel zette ze de stap naar dit ondergewaardeerd segment van de gezondheidszorg, de ouderenzorg.

 

Hier mochten we samen met haar ervaren dat het best mogelijk is een thuisvervangende omgeving te creëren door een professioneel persoonsgericht aanbod van warme en liefdevolle zorg. Haar dankbaarheid hiervoor was zeer groot.

 

Onze bezorgdheid gaat uit naar al die zorgverleners. Krapte op de arbeidsmarkt en toenemende vergrijzing hebben een impact op de zorgzwaarte. Is het niet aangewezen meer in te zetten op een positieve beeldvorming en zorg terug een plaats te geven in ons dagelijks leven zodat straks ook zij hun job vanuit hun roeping met veel ‘goesting’ kunnen verder zetten.

 

Onze bezorgdheid gaat uit naar al die mensen, jong of oud, ziek of gezond, die geconfronteerd worden met eenzaamheid en kansarmoede hier in de straat of een beetje verder weg. Is het niet aangewezen meer in te zetten op samen – zijn, op samen – vieren, net zoals onze ouders dit hier jaren deden op deze locatie.

 

Onze bezorgdheid gaat eveneens uit naar elkeen die geen stem heeft en zijn thuis ontvlucht of kwijt is, die radeloos maar hoopvol de zee overzwemt op zoek naar een warme droge plek. Is het niet aangewezen een stukje van onze warmte te delen en onze voordeur wagenwijd open te zetten zodat elk gezin de kans krijgt als familie te groeien en te bloeien, net zoals onze familie.

 

Empathie is een belangrijke eigenschap om bovenstaande bezorgdheden op te vangen . Ludo en ik zijn gelukkig en trots deze eigenschap terug te vinden in onze kinderen en schoonkinderen, dat zien we dagelijks in het engagement dat elk van hen opneemt. Ludo en ik zijn dan ook vooral heel dankbaar voor deze erfenis van onze ouders.

 

Micheline Lefevre, dochter van Emma Struyf  

 

 

 

DON BOSCO: OVERLIJDENS

 

 

Het overlijden van een familielid of bevriende kan je melden aan één van de leden van de liturgiegroep van de parochie of priester Jef Wauters.

Ze willen dan graag aan de mensen van de parochie kunnen meedelen wanneer en waar er een uitvaartdienst plaats heeft van deze overledenen.

Met bijgaande invullijst kan je hen uw nodige gegevens doorgeven. Dank!

 

*Chris Willocx – Tel.016-46 34 46

E-mail: chris.willocx1@gmail.com

*Hermien Den Tandt – GSM 0484 318 046 

E-mail: miendentandt@gmail.com

*Ingrid Wezemaal – GSM 0498 055 602

E-mail: ingrid_wezemael@jahoo.de

*Lieve Neukermans – Tel. 016-88 93 70

E-mail: lieveneukermans@gmail.com

*Majo Werrebrouck – Tel. 016-25 24 59

E-mail: majo.werrebrouck@kuleuven.be

 

*Jef Wauters – Tel. 016-25 58 92 – GSM 0485 063 038

Jef.w@edpnet.be

 

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

MICHOTTEBUURT 2019

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.  

 

 

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

 

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie:  www.donboscocentrum.be  

 

   

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

   

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

 

Tweede semester  Algemeen programma 

 

Dinsdag 18 februari 2020 om 14.00 uur 

Heden, verleden en toekomst van ons voedsel

Prof. Louise O. Frescon – Voorzitter Raad van Bestuur Wageningen University & Research

 

Dinsdag 25 februari 2020 om 14.00 uur 

Onderzoekresultaten tot maatschappelijk nut brengen 

Dhr. Paul Van Duin – KU Leuven  - Algemeen directeur LRD  Centraal beheer

 

Alle ingeschreven cursisten hebben reeds toegang tot de digitale opnames.

 

 

 

SECRETARIAAT UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD IS VERHUISD

 

Ons nieuwe adres is:

Universiteit Derde Leeftijd Leuven (UDLL) vzw.

Eygen Heerd  

Minderbroedersstraat  5  

3000 Leuven

 

Ons lokaal bevindt zich beneden, rechts aan de ingang.

Ons e-mailadres en telefoonnummer blijven ongewijzigd.

E-mail: udll@kuleuven.be

Telefoonnummer: 016/32 41 01

 

Er gelden ook nieuwe openingsuren voor het secretariaat. We zijn bereikbaar voor telefoons en bezoeken van dinsdag tot vrijdag tussen 8u 30 en 12 u.

 

Met vriendelijke groeten,

Het UDFF-secretariaat 

 

 

 

VOETVERZORGING

Dinsdag 18 februari 2020.

Vanaf 9 u is Leen Engels aanwezig.

Woensdag 19 februari 2020.

Vanaf 13 u. is Vanessa Ronchetti aanwezig.

 

Je kan een afspraak maken via het onthaal tel. 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be

Prijs per verzorgingsbeurt € 27 ter plaatse te betalen.

Informeer bij uw mutualiteit naar de korting.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

 

 

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag 18 februari 2020

 

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven (40 km) met mogelijkheid tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan Wijgmaalbrug (25 km)

Voor meer info: 

Tine Coenen 016 58 52 86 of 0473 92 99 41 of

Maurits Claeys 016 44 32 45 of 0476 09 06 17

 

 

 

LEZINGEN IN SENIORAMA

Voor de lezingen moet niet op voorhand ingeschreven worden.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

*Maandag 17 februari 2020: Louis Tobback, ereburgemeester van Leuven

De toekomst van de sociaal –democratie  

 

* Maandag 02 maart 2020: Alfons Marcoen, Prof. em. Ontwikkelingspsychologie KU Leuven

Spirituele groei in de laatste levensfasen

 

*Maandag 09 maart 2020: Hélène Dubois – Koninklijk instituut voor het kunstpatrimonium

Restauratie en Revelatie van het Lam Gods

 

*Maandag 16 maart 2020: Johan De Poortere voormalig journalist van de VRT

De verdwenen dorpen van Palestina 

 

*Maandag 23 maart 2020: Robin Lemmens, Prof. faculteit Geneeskunde KU Leuven

Beroerte en wat nu?

 

*Maandag 30 maart 2020: Mark Hellinckx,  psychiatrisch  verpleger Sint-Annendael Diest

Te gek

 

Bijdrage: (een drankje inbegrepen) 6 euro, leden 5 euro 

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

https://www.seniorama.be/kalenderlezingen  

Copyright LDC Seniorama vzw

 

 

 

VOEL JE VEILIG!

Vrijdag 20 februari om 13 u

De taak van senioreninspecteurs bestaat er voornamelijk in om te luisteren naar de noden, vragen, problemen, voorstellen en kritieken afkomstig uit de seniorengemeenschap.

Daarnaast trachten de senioreninspecteurs onveiligheidsgevoelens bij ouderen op te vangen. Deze hebben veeleer te maken met situaties die niet meteen tastbaar of meetbaar zijn, maar toch een impact hebben op het dagdagelijkse leven.

Je kunt bij hen terecht met vragen, problemen en voorstellen over alles waarvoor de politie een bepaalde helpende hand kan reiken.

 

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven met Senioreninspecteur Patricia Van de Walle en Jean-Lou De Graef van de Leuvense politie.

 

 

 

HULP BIJ LAPTOPGEBRUIK

Je hebt een computercursus gevolgd en je werkt regelmatig op je laptop (draagbare pc) en af en toe word je met een probleempje geconfronteerd. Je hebt bv. last met de opsommingstekens of de marges of met het maken van een tabel? Hoe krijg je een pdf-document geopend en afgedrukt? Het lukt je niet je foto’s van je digitaal fototoestel op je computer te zetten? Wat is het beste antivirusprogramma? De update, upgrade of back-up wil niet lukken. Of … mijn pc doet raar!...

 

Seniorama probeert een antwoord op je vragen te vinden en organiseert begeleiding bij laptop-gebruik waar je gedurende 45 min. individuele hulp krijgt: echt maatwerk.

Alleen onderwerpen die in onze cursussen (zie jaarprogramma) aangeleerd worden, kunnen behandeld worden. We doen geen herstellingen van hardware. Onze lesgevers komen niet aan huis.

Seniorama vraagt een bijdrage van € 5.

 

Vooraf inschrijven op het onthaal is noodzakelijk: tel. 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be.

Omschrijf je probleem. Vergeet niet je laptop en de voedingskabel mee te brengen, eventueel ook de muis.

Plaats, dag en uur: Donderdag 20 februari 2020, 1 persoon om 14 u en 1 persoon om 15 u.

 

 

 

WANDELEN MET SENIORAMA

 

Wandelen is genieten van mooie rustige dingen, van de seizoenen, het leven van plant en dier, de frisse lucht en het gezelschap.

 

Op woensdag: wandeling van 5 tot 6 km aan traag tempo

Op donderdag: wandeling van 7 tot 8 km

Elke maand is er een dagwandeling:Verplaatsing met het openbaar vervoer.

 

Voor alle wandelingen (behalve voor de dagwandelingen) komen we samen om 13.30 u, op het De Becker Remy plein t.h.v. de kapel. Van daaruit rijden we met de beschikbare auto’s naar de startplaats van de wandeling. De chauffeurs geven een lift tegen 0,10 per km.

Bij regenweer de dag voordien, zorgen jullie voor gepast schoeisel. Voorzie altijd gemakkelijke kledij en stapschoenen.

Voor wandelen moet je niet vooraf inschrijven.

 

Een verzekering is vereist. Je kunt aansluiten bij de verzekering die Seniorama aanbiedt: 5 euro voor leden en 10 euro voor niet-leden. 

 

Dagwandeling donderdag 20 februari 2020

Naar het land waar Winge, Demer en Dijle samenvloeien.

 

We verzamelen om 9.25 u in de wachtzaal van het busstation aan het Martelarenplein. Om 9.39 u nemen we bus 335 met bestemming Aarschot. Na aankomst aan het station van Wezemaal starten we om 10.15 u onze wandeling.

 

We volgen even de loop van de Wingebeek om via het domein Ter Heide, het Schipstalbroek en de zuidelijke Demerdijk rond 12.45 u Werchter te bereiken (8 km).

Aan de hand van foto’s en weetjes herbeleven we te Werchter de tijd van de Jack-Op en Poeske Scherens.

In café ‘Oud Werchter’ eten we ’s middags onze boterhammen. Wie hier de wandeling wenst te onderbreken kan met bus 333 aan de halte ‘Kerkplein’ om 13.02 u of 14.02 u naar Leuven terugkeren.

In de namiddag hernemen we rond 13.30 u onze wandeling. Langs de vierkanthoeve Kranensveld, Wakkerzeel, de Dijleoever en de watermolen Van Doren eindigt onze wandeling in Rotselaar (8 km). De bus van 16.06 u brengt ons terug naar Leuven.

Wil je meer vernemen over de woontoren van Rotselaar, Werchter knooppunt van buurtspoorwegen en brouwerij MENA dan mag je zeker niet ontbreken op deze wandeling.

 

Praktische afspraken 

Stevig schoeisel en een persoonlijke verzekering tegen lichamelijke ongevallen zijn verplicht.

Elke deelnemer betaalt € 1 als bijdrage in de organisatiekosten. Bij extreme weersomstandigheden (stormweer, ijzel of zware sneeuwval) gaat de wandeling niet door.

 

Voor meer info:

Jan Borremans: 016 25 00 85 of 0476 56 30 27

Frans Dumont: 016 25 43 07

 

Seniorama  

Vanden Tymplestraat 35

3000 Leuven

Telefoon 016 22 20 14

 

 

 

NORDIC WALKING

We walken telkens in 2 groepen:

Op vrijdagnamiddag en dit om de twee weken, walken de ‘rustige walkers’. Zij wandelen ongeveer 5 tot 5,5 km in anderhalf uur. De ‘gevorderden’ walken elke week op maandagnamiddag en wandelen dan een 7 tot 7,5 km in anderhalf uur.

Wat heb je nodig? Poles (nordic walkingstokken), goede stapschoenen en veel goesting. Je kent de techniek van het Nordic Walken.

 

Voor beide groepen startplaats: Parking Arboretum Heverleebos.

Te bereiken met bus 18 van de Tec vanuit Leuven Station Perron 1 tot halte De Jacht, dan nog 5 minuutjes verder de Naamse steenweg volgen. Opgepast: je kan geen rittenkaart van de lijn gebruiken.

Vertrek: we vertrekken stipt om 14 u en walken ongeveer anderhalf uur.

Data:

Rustige walkers: vrijdag  21 februari 2020

Gevorderde walkers: maandag 17 en 24 februari 2020

Telkens van 14 u tot 15.30 u.

 

Wil je leren Nordic Walken?

Laat het weten. Zo gauw er voldoende geïnteresseerden zijn organiseren we een lessenreeks. Je wordt dan gecontacteerd.

Voor meer info:

Lutgarde Michielsen, GSM 0478 88 15 56, e-mail: Lutgarde.Michielsen@skynet.be

 

 

 

FILM IN SENIORAMA

“An inconvenient Sequel: Truth to Power”

Verenigde Staten – 2017 – 1u.39’

van: Bonni Cohen en Jon Shenk

met: Al Gore, Donald Trump, Barack Obama e.a.

 

Datum: vrijdag 21 februari 2020 van 14.00 u. tot 16.30 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,00 euro, leden 4,00 euro

 

 

 

GELAATSVERZORGING EN MANICURE

Vrijdag 21 februari vanaf 9.30 u.

Je kan maandelijks genieten van een ontspannende gelaatsverzorging. Chloé komt eenmaal per maand langs op Seniorama om je een grondige gelaatsverzorging te geven. Gedurende 45 minuten zorgt ze voor het reinigen van de huid, massage, een masker en indien gewenst een lichte maquillage. Ondertussen krijg je raad over hoe je je huid gezond kan houden.

 

Maak een afspraak door Chloé te contacteren op 016 20 40 98 en vermeld dat je via Seniorama contact opneemt.

Kostprijs: Gelaatsverzorging met epilatie inbegrepten  € 50 - Epilatie wenkbrauwen € 10 - Bovenlip of kin epilatie € 10 - Bovenlip en kin epilatie € 12 - Bovenlip, kin en wenkbrauwen epilatie € 15 - Manicure verzorging € 17 + lakken van de nagels € 3 - Alleen lakken van de nagels € 10

 

Volgende datum 20/03/2020

 

 

 

OP ZOEK NAAR DE ESSENTIE VAN MUZIEK

 

Heb je al altijd willen weten waarom je eigenlijk deze of gene muziek, het weze Bach of the Beathels, graag hoort? Kom het te weten in deze themacursus over de grondbegrippen van de muziek. Je leert op een aangename manier hoe vier basiselementen: melodie en harmonie, ritme en klankkleur, bepalend zijn voor de aantrekkingskracht die uitgaat van de muziek die we mooi vinden en hoe componisten daarmee omgaan.

De cursus wordt geïllustreerd met veel klankfragmenten  en muziekvoorbeelden.

 

Code: MUZIEK

Seniorama van 14.00 tot 16.30 u.

Data: 19 februari en 4 maart 2020

Aantal lessen : 2

Prijs 16 euro – leden: 14 euro

Lesgever: Jos Stroobants, muziekveelvraat en cultuurkenner

https://www.seniorama.be/muziek

(Copyright LDC Seniorama vzw )

 

 

 

 

KRACHTIGE KRUIDEN VOOR JE GEZONDHEID

 

In de winkel, de natuur, je tuin…is er een groot aanbod aan kruiden.

Welk kruid kies je om een gerecht gezonder te maken en je gezondheid te versterken?

Gebruik je basilicum best gedroogd of vers?

Kan tijm helpen bij je verkoudheid?

Waarom is brandnetel zo gezond?

 

Herboriste An Schellekens geeft je een heleboel tips en receptjes, zodat je zelf aan de slag kan met deze waardevolle planten.

 

Wanneer: dinsdag 3 maart 2020 van 19.00 tot 22.00 u.

Waar: LDC d’Ontmoeting, Mechelsesteenweg 485, 3020 Herent

Prijzen: Prijs 18.00 euro – Reductieprijs 14.00 euro. Proevertjes en thee t.w.v. 6 euro inbegrepen 

Over de begeleiding; An Schellekens, gezondheidsbegeleidster (herboriste) www.lavend.an.be 

Partners: LDC d’Ontmoeting – Altijd Geslaagd Zuid-Dijleland 

Code: 206259

https://vormingplusob.be/krachtige-kruiden-voor-je-gezondheid-0

 

 

(Is reeds een paar maal verschenen, maar nog steeds enkele plaatsen beschikbaar)

BIJZONDERE CURSUS ARTIFICIEEL LEREN

Universiteit Derde Leeftijd Leuven – Lessen voor de 21st eeuw 

 

Locatie:

Lezingen 1, 2 en 3: Promotiezaal Universiteitshal, Naamsestraat 22, 3000 Leuven

Lezingen 4 en 5: Van Den Heuvelsinsituut (VHI 02.29) Dekenstraat 2, 3000 Leuven

Lezing 6: Maria-Theresiacollege (aula MTC 00.14 – dus niet de grote aula), Sint-Michielsstraat 6, 3000 Leuven

De lezingen vinden steeds plaats tussen 14 en 16 uur.

 

Programma:

*20/02/2020: Een inleiding op artificiële intelligentie  

Prof. Danny De Schreye, Departement Computerwetenschappen

 

*27/02/2020: Artificiële intelligentie in de menselijke genetica: ‘Utopia ‘ of ‘Brave New World’ 

Prof. Yves Moreau, Afdeling ESAT-STADIUS 

 

*05/03/2020: De Machine Learning Revolutie in de artificiële intelligentie  

Prof. Luc De Raedt, Departement Computerwetenschappen 

 

*12/03/2020: Hoe de inhoud van beelden herkennen? Een inleiding tot diep machinaal leren  

Prof. Tinne Tuytelaars, Afdeling ESAT-PSY

 

*19/03/2020: Artificiële Intelligentie en Brain-Computer Interface (BCI). Concepten, paradigma’s en patiënten  

Prof. Marc Van Hulle, Onderzoekgroep Neurofysiologie

 

*26/03/2020: Taaltechnologie

Prof. Frank Van Eynde, Centrum voor Computerlinguïstiek 

 

Het inschrijvingsgeld bedraagt 35 euro voor de 6 lezingen. U kan betalen door storting op rekeningnummer BE57 7380 4224 4835 .van Universiteit Derde Leeftijd Leuven vzw .

Nieuwe cursisten of cursisten van wie de administratieve gegevens recent gewijzigd werden, dienen ook het inschrijvingsformulier, te vinden op onze website, volledig ingevuld terug te sturen.

 

Op basis van de capaciteit van de auditoria kunnen we maximaal 350 inschrijvingen aanvaarden. De inschrijvingen worden geregistreerd volgens datum van betaling tot het maximum aantal wordt Schrijf u snel in, het aantal nog beschikbare plaatsen is beperkt.

 

Universiteit Derde Leeftijd Leuven vzw

Naamsestraat 22 – 3000 Leuven

Tel. 016/32 40 01

E-mail: udll@kuleuven.be 

 

 

LEUVEN KRIJGT NIEUW KOORFESTIVAL

 

Goed nieuws voor de fans van koormuziek, want in september zal er in Leuven voor het eerst een groot koorfestival plaatsvinden . Leuvens amateurkoor Kooruwel en cultuurcentrum 30CC organiseren dit gloednieuwe en gratis korenfestival op zondag 30 september 2020.

 

‘Leuven beKOORt’ zal in totaal zo’n 35 koren – evenveel stijlen en sferen – presenteren. Het festivalcentrum komt op het Damiaanplein en alle achttien zanglocaties bevinden zich binnen een straal van nog geen kilometer.  

 

“Met ‘Leuven beKOORt’ willen we in de eerste plaats een extra impuls en een mooi platform bieden aan de talrijke en uitstekende Leuvense amateurkoren.” zegt schepen Denise Vandevoort.

“Ook is het een ideale gelegenheid om ons als bruisende, aantrekkelijke stad te tonen aan Leuvenaars en toeristen. Op deze muzikale wandelingen (her)ontdek je een mooi stukje Leuven.”

 

De organisatoren zijn volop op zoek naar enthousiaste koren uit Leuven en heel Vlaanderen.

(hsh)- Uit Het N

 

 

Laatst bijgewerkt: 14 februari 2020

 

Teller vanaf 22/8/2009