St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week  04   22 januari 2020

 Speciale vieringen en familievieringen voor groot en klein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zusters van De Jacht

 

 

Het begint klein: de stichteres met een groepje postulanten. Roeselare 1906

 

 

 

De stichteres op tocht met een medezuster. Tagudin - Filippijnen 1916

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

 

De toekomst van de Kerk zal ook ditmaal, zoals altijd, bepaald worden door de heiligen. Dus door mensen die verder zien dan de leuzen die echt modern zijn. Door mensen die meer kunnen zien dan anderen omdat hun leven een grotere dimensie heeft. Zelfverloochening, welke de mens vrij maakt, wordt slechts verkregen doordat hij zichzelf dag in, dag uit prijs geeft in kleine dingen. In deze dagelijkse passie, waardoor de mens pas ontdekt met hoeveel banden hij vastzit aan zichzelf, in deze dagelijkse passie en alleen daarin komt de mens beetje bij beetje open te liggen. In de mate waarin hij geleefd heeft en geleden heeft, in die mate ziet hij.

Joseph Ratzinger  

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Als God je met zijn Liefde vult begin je werkelijk zijn aanwezigheid te ervaren. Je zult merken dat dit besef heel natuurlijk voor je wordt. Zowel het gebed waarmee je begon als het besef van zijn aanwezigheid dat dit gevoel vergezelt, zullen te zijner tijd een normaal deel van je dagelijkse ervaring worden. Een buitengewone sereniteit en vrede zullen  zich geleidelijk over je binnenste uitspreiden. Je hele gebed, je hele ervaring, zullen op een nieuw niveau komen. En wat is dat nieuw niveau? Dat is gebed.

Jeanne –Marie Gyon (1648-1717)

 

In februari 2020 komen we samen ter meditatie op maandag 3 en maandag 17 februari.

om 20 u. in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

 

 

Contactpersoon:  

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij:

Katrien Rombouts  

katrien.rombouts@hotmail.com  

tel 016/25.81.11 of 0498 84 10 43

meditatie in de christelijke traditie: 

http://www.christmed.be 

 

 

 

Meditatiegroep Kessel-Lo 

Samenkomsten in 2020

   maandag 6 en maandag 20 januari 2020

   maandag 3 en maandag 17 februari 2020

   maandag 2, maandag 19 en maandag 30 maart 2020

   maandag 13 april en maandag 27 april 2020

   maandag 11 en maandag 25 mei 2020

   maandag 8 en maandag 22 juni 2020  

   maandag 6 en maandag 20 juli 2020

   maandag 3, maandag 17 en maandag 31 augustus 2020

   maandag 14 en maandag 28 september 2020

   maandag 12 en maandag 26 oktober 2020

   maandag 9 en maandag 23 november 2020

   maandag 7 en maandag 21 december 2020

 

 

 

 

VIERINGEN

 

    = FR AN DO

 

 

 

 

Vieringen in Don Bosco Kessel-Lo van januari tot Pasen 2020 - voorgangers

 

12/1 Chris en Lieve

26/1 Feestviering, het team bereidt voor
       nu en de toekomst/ onderweg / (de) “weg” van Don Bosco

  9/2 Ingrid en Chris (Valentijn vooruit)

23/2 Lieve

! 26/2 Aswoensdagviering met pastorale zone Kesselinde

 

Vastentijd

  8/3 Hermien

15/3 Lieve en Chris

22/3 Ingrid en Lieve

(géén viering op 29/3)

  5/4 Palmzondag Ingrid en Majo

  9/4 Witte Donderdag Ingrid en Hermien

10/4 Goede Vrijdag Chris en Lieve

11/4 Pasen Chris en team

 

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Agenda

 

Woensdag 22 januari

20 uur: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 23 januari

AV: Koor Parcoeur

 

Vrijdag 24 januari 2020

9u30 en NM: Bar Michotte / Poetsen

AV: Parochie Geloofsavond

 

Zondag 26 januari

11u. Zondagcafé

 

Dinsdag 28 januari

NM: Ontmoetingsnamiddag

AV: Prisma

 

Woensdag 29 januari

VM: OKRA Team

NM: Catechese

20 uur: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

 

Donderdag 23 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 24 januari

19.45 tot 21.00 uur   koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 28 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 30 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 31 januari

19.45 tot 21.00 uur   koorrepetitie in de kerk

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2019

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

Komende activiteiten  

 

 

* Vrijdag 14 februari – zondag 16 februari 2020: Molenweekend winter  

Nele Steeno – 0495/36 48 96  nele@moulindebellemeuse.be  

 

*Vrijdag 28 februari – zondag 1 maart 2020: Mutskesweekend 

Kristin Vandeweyer – 0498/ 52 76 58 - Bonkelaar@moulindebellemeuse.be

 

*Vrijdag 17 april – zondag 19 april 2020: Molenweekend lente  

Nele Steeno – 0495/36 48 96 – nele@moulindebellemeuse.be

 

Adres van Het Molenhuis:

Moulin de Belle Meuse

Bérismenil, 5

6892 La Roche-en-Ardenne

084/44 45 17 (uitsluitend tijdens activiteiten) 

 

Contact@moulindebellemeuse.be

www.moulindebelemeuse.be 

 

 

 

 

Molenhuis 1979

 

UIT ONS GRIJZE VERLEDEN

Don Bosco Kessel-Lo 

Mogen we deze aangeboden kans missen?

Er wordt een molenhuis te koop aangeboden (Ancien Moulin de la Belle Meuse), gelegen te Bérismenil, met een verblijfscapaciteit voor 80 mensen (slaap-, kook- en eetgertief inbegrepen) – met kapel en zwembad. Gelegen tegen uitgestrekte gemeentebossen.  

 

Welke kansen biedt dit gebouw?

De Gemeenschapsraad heeft eens nagegaan welke mogelijkheden dit huis en bijgebouwen biedt:

 

1. 'n Kans om op een christelijke, evangelische manier te denken over en om te springen met bezit. Willen we onze natuur voor iedereen laten zijn, dan zullen we voorzieningen moeten treffen, zodat iedereen ervan kan genieten. Laten we dit gebouw in handen gaan van privé-eigendom dan snijden we vele kansen af voor minder kapitaalkrachtige mensen, voor wie de gezonde lucht en de stilte en de rust even noodzakelijk zijn. Het enige alternatief tegenover privébezit is groepsbezit (althans nu toch nog!)

 

2. In plaats van verder nog veel te praten en te preken over leren samen leven, enz. zit hierin een kans om van alles samen te doen – samen op verlof gaan of op weekend, samen spelen, koken, wandelen, zwemmen, enz. en dit in een ontspannen sfeer – dit biedt vele mogelijkheden.

 

3. Dit groepsbezit geeft vele kansen aan geldelijk minder begoede mensen of aan gehandicapten om ook eens even op adem te mogen komen.

En waarom zij ook niet? (Vraag maar eens aan mensen die verlofkampen willen organiseren voor gehandicapten, hoe erg moeilijk zij 't hebben iets te vinden, dat geschikt en niet te duur is.

 

4. Het ligt in 'n knappe hoek om vanuit contact met de natuur allerlei religieuze bezinning op gang te brengen. En de behoefte aan gebedsruimte en meditatie om de engagementen in 't leven aan te kunnen, is zeker erg groot. Contemplatie op de barricade!  

 

5. Er zijn ook vele studie- en natuurweekends mogelijk: zo maar, wandelen en genietend van harmonie en van mekaar, rond paddestoelen, rond kruiden, enz.

 

6. Voor jeugdkampen zijn er reeds aanvragen voor 1979. Het dient er wel uitzonderlijk goed voor.

 

7. Eventueel bosklassen!

Parochieblad 15 december 1977

 

 

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

 

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

In het Don Bosco centrum is in 2014 een leuke vorm van ‘delen’ begonnen. Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone Ademtocht waar de vieringen plaats hebben.  

En dat boekenmandje kan je er nog steeds terugvinden.

Je mag daar nog altijd een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten.  

Er zijn ook enkele boeken die je niet hoeft terug te brengen. Op die boeken hangt een plakkertje of briefje om je dat mee te delen.

 

Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje mee aanvullen.

 

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

MICHOTTEBUURT 2019

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.  

 

 

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

 

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie:  www.donboscocentrum.be  

 

   

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

 

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

 

Geen lezing op dinsdag 21 en dinsdag 28 januari 2020 (examens studenten)

Geen lezing op dinsdag 4 februari 2020 (andere activiteit in de aula) 

 

Dinsdag 11 februari 2020 om 14.00 uur 

Hoe TV-kijken nooit meer hetzelfde zal zijn. Impact van technologie op Belgische media.

Mevr. Ann Caluwaerts Chief Corporate Affairs Relenet

 

Alle ingeschreven cursisten hebben toegang tot de digitale opnames.

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadres: udll@kuleuven.be 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

 

 

BIJZONDERE CURSUS ARTIFICIEEL LEREN

Universiteit Derde Leeftijd Leuven – Lessen voor de 21st eeuw 

 

Locatie:

Lezingen 1, 2 en 3: Promotiezaal Universiteitshal, Naamsestraat 22, 3000 Leuven

Lezingen 4 en 5: Van Den Heuvelsinsituut (VHI 02.29) Dekenstraat 2, 3000 Leuven

Lezing 6: Maria-Theresiacollege (aula MTC 00.14 – dus niet de grote aula), Sint-Michielsstraat 6, 3000 Leuven

De lezingen vinden steeds plaats tussen 14 en 16 uur.

 

Programma:

*20/02/2020: Een inleiding op artificiële intelligentie  

Prof. Danny De Schreye, Departement Computerwetenschappen

 

*27/02/2020: Artificiële intelligentie in de menselijke genetica: ‘Utopia ‘ of ‘Brave New World’ 

Prof. Yves Moreau, Afdeling ESAT-STADIUS 

 

*05/03/2020: De Machine Learning Revolutie in de artificiële intelligentie  

Prof. Luc De Raedt, Departement Computerwetenschappen 

 

*12/03/2020: Hoe de inhoud van beelden herkennen? Een inleiding tot diep machinaal leren  

Prof. Tinne Tuytelaars, Afdeling ESAT-PSY

 

*19/03/2020: Artificiële Intelligentie en Brain-Computer Interface (BCI). Concepten, paradigma’s en patiënten  

Prof. Marc Van Hulle, Onderzoekgroep Neurofysiologie

 

*26/03/2020: Taaltechnologie

Prof. Frank Van Eynde, Centrum voor Computerlinguïstiek 

 

Het inschrijvingsgeld bedraagt 35 euro voor de 6 lezingen. U kan betalen door storting op rekeningnummer BE57 7380 4224 4835 .van Universiteit Derde Leeftijd Leuven vzw .

Nieuwe cursisten of cursisten van wie de administratieve gegevens recent gewijzigd werden, dienen ook het inschrijvingsformulier, te vinden op onze website, volledig ingevuld terug te sturen.

 

Op basis van de capaciteit van de auditoria kunnen we maximaal 350 inschrijvingen aanvaarden. De inschrijvingen worden geregistreerd volgens datum van betaling tot het maximum aantal wordt bereikt.

Het aantal beschikbare plaatsen is al beperkt.

 

Universiteit Derde Leeftijd Leuven vzw

Naamsestraat 22 – 3000 Leuven

Tel. 016/32 40 01

E-mail: udll@kuleuven.be 

 

 

 

DE STILLE GETUIGE

 

Parcum, Abdij van Park 7, 3001 Leuven

Van 11 december 2019 tot 2 februari 2020

 

Deze winter snuif je in PARCUM de gezelligheid van kerst op.

Met de Kerstexpo ‘De Stille Getuige’  en tal van activiteiten houden we je warm tijdens de koude wintermaanden.

Tot 2 februari 2020 wijdt het museum een tentoonstelling aan Theodoor van Loons ‘Aanbidding van de herders’.

Kom meer te weten over dit bijzonder werk en de restauratie ervan.

Ook andere stille getuigen van het kerstverhaal nemen het woord. De ezel, de verdwenen vroedvrouw en Jozef vertellen hun kant van het meest bekende verhaal ter wereld!  

 

Tickets: Ter plaatse: 5 euro (basistarief)  

(Uit: Wintertijd Leuven 05.12 – 05.01 – wintertijdinleuven.be

 

 

 

LEZINGEN IN SENIORAMA

Voor de lezingen moet niet op voorhand ingeschreven worden.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

* Preventief handelen bij hoge cholesterol.

Datum: Maandag 27 januari 2020 van 14.00 tot 16.00 u.

Patrick Vankrukelsven, huisarts, Prof. Faculteit Geneeskunde KU Leuven  

 

*Dienstmeisjes in India. Weerloosheid wordt kracht  

Datum: maandag 3 februari van 14.00 u. tot 16.00 u.

Julie Hendrickx, lerares en auteur van het boek ‘Alsof de Weg ons zocht.’Een inspirerend verhaal over Jeanne Devos   

 

Bijdrage: (een drankje inbegrepen) 6 euro, leden 5 euro 

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

https://www.seniorama.be/kalenderlezingen  

Copyright LDC Seniorama vzw

 

 

 

HULP BIJ LAPTOPGEBRUIK

Je hebt een computercursus gevolgd en je werkt regelmatig op je laptop (draagbare pc) en af en toe word je met een probleempje geconfronteerd. Je hebt bv. last met de opsommingstekens of de marges of met het maken van een tabel? Hoe krijg je een pdf-document geopend en afgedrukt? Het lukt je niet je foto’s van je digitaal fototoestel op je computer te zetten? Wat is het beste antivirusprogramma? De update, upgrade of back-up wil niet lukken. Of … mijn pc doet raar!...

 

Seniorama probeert een antwoord op je vragen te vinden en organiseert begeleiding bij laptop-gebruik waar je gedurende 45 min. individuele hulp krijgt: echt maatwerk.

Alleen onderwerpen die in onze cursussen (zie jaarprogramma) aangeleerd worden, kunnen behandeld worden. We doen geen herstellingen van hardware. Onze lesgevers komen niet aan huis.

Seniorama vraagt een bijdrage van € 5.

 

Vooraf inschrijven op het onthaal is noodzakelijk: tel. 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be.

Omschrijf je probleem. Vergeet niet je laptop en de voedingskabel mee te brengen, eventueel ook de muis.

Plaats, dag en uur: Donderdag 30 januari, 1 persoon om 14 u en 1 persoon om 15 u.

 

 

 

NORDIC WALKING

Op vrijdagnamiddag en dit om de twee weken, walken de ‘rustige walkers’. Zij wandelen ongeveer 5 tot 5,5 km in anderhalf uur. De ‘gevorderden’ walken elke week op maandagnamiddag en wandelen dan een 7 tot 7,5 km in anderhalf uur.

 

Voor beide groepen startplaats: Parking Arboretum Heverleebos.  

Te bereiken met bus 18 van de Tec vanuit Leuven Station Perron 1 tot halte De Jacht, dan nog 5 minuutjes verder de Naamse steenweg volgen. Opgepast: je kan geen rittenkaart van de lijn gebruiken.

Vertrek: we vertrekken stipt om 14 u.

Data: Rustige walkers: vrijdag 31 januari 2020 - Gevorderde walkers: maandag 27 januari 2020

Telkens van 14 u tot 15.30 u.

 

WIL JE LEREN NORDIC WALKEN?

Laat het weten. Zo gauw er voldoende geïnteresseerden zijn organiseren we een lessenreeks. Je wordt dan gecontacteerd.

Voor meer info:  

Lutgarde Michielsen, GSM 0478 88 15 56, e-mail Lutgarde.Michielsen@skynet.be

 

 

 

FIETSEN MET SENIORAMA

Opgepast  

Vanaf dit jaar vertrekken we, enkel in de winter, een half uurtje vroeger. We vertrekken in december en januari telkens om 13 u aan Parkpoort en om 13.30 u in Wijgmaal.

 

Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag 28 januari 2020

Vertrek: 13 u. stipt aan Parkpoort te Leuven (40 km) met mogelijkheid tot aansluiting om 13.30 u. stipt aan Wijgmaalbrug (25 km)

 

Voor meer info: 

Tine Coenen 016 58 52 86 of 0473 92 99 41 of 

Maurits Claeys 016 44 32 45 of 0476 09 06 17

 

Iedereen met een fiets met goede banden en remmen is welkom. Voorzie u van een reserve binnenband. Belangrijk: Kom steeds op tijd naar de startplaats, want we vertrekken stipt!  

 

 

 

LEUVEN KRIJGT NIEUW KOORFESTIVAL

 

Goed nieuws voor de fans van koormuziek, want in september zal er in Leuven voor het eerst een groot koorfestival plaatsvinden . Leuvens amateurkoor Kooruwel en cultuurcentrum 30CC organiseren dit gloednieuwe en gratis korenfestival op zondag 30 september 2020.

 

‘Leuven beKOORt’ zal in totaal zo’n 35 koren – evenveel stijlen en sferen – presenteren. Het festivalcentrum komt op het Damiaanplein en alle achttien zanglocaties bevinden zich binnen een straal van nog geen kilometer.  

 

“Met ‘Leuven beKOORt’ willen we in de eerste plaats een extra impuls en een mooi platform bieden aan de talrijke en uitstekende Leuvense amateurkoren.” zegt schepen Denise Vandevoort.

“Ook is het een ideale gelegenheid om ons als bruisende, aantrekkelijke stad te tonen aan Leuvenaars en toeristen. Op deze muzikale wandelingen (her)ontdek je een mooi stukje Leuven.”

 

De organisatoren zijn volop op zoek naar enthousiaste koren uit Leuven en heel Vlaanderen.

(hsh)- Uit Het N

 

 

Laatst bijgewerkt: 17 januari 2020

 

Teller vanaf 22/8/2009