St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week  03     15 januari 2020

 Speciale vieringen en familievieringen voor groot en klein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het begint klein: de stichteres met een groepje postulanten. Roeselare 1906

 

 

 

De stichteres op tocht met een medezuster. Tagudin - Filippijnen 1916

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

 

Geloof is geestdrift voor de schepping, warm lopen voor het ontwerp van de schepping, van mensen en wereld zoals die ons zijn toevertrouwd en zoals we die ieder persoonlijk en oorspronkelijk gestalte mogen geven. Dat is dan onze menselijke “ver-antwoord-elijkheid”, de vrijheid om Gods scheppingswoord en heilswoord te beamen en er een wederwoord op te geven.

Tine Govaert-Halkes

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

HOERA VOOR EEN JARIGE!

 

 

Na de viering van 15 december werd, tot zijn eigen verbazing, Jos Vermeulen, die al jarenlang mee zorgt draagt voor de Meditatiegroep Kessel-Lo ‘Meditatie in de Christelijke Traditie’, vergast op vriendelijke en warme woorden en zang.

 

Et maintenant chanter voor een jarige hier in onze parochie die veel talenten heeft : om te beginnen muzikale talenten en die ons orgel bespeelt maar ook in de Christelijke meditatiegroep van Don Bosco veel ruimte heeft gemaakt voor mediterende mensen! Jos werd in de zomer 70 en zijn familie nodigde ons uit voor een kleine receptie. Hiep hiep hoera!

 

Wees gelukkig vandaag,

wees gelukkig dit jaar !

Wees gelukkig in ’t leven

en we zien jou heel graag.

 

Meditatiegroep Kessel-Lo - Januari en februari 2020

   maandag 6 en maandag 20 januari 2020

   maandag 3 en maandag 17 februari 2020

We komen samen ter meditatie om 20 u. in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo. 

 

Als ons hart van God is kunnen de wereld en de machten het ons niet afnemen. Als God Meester is van ons hart is onze fundamentele vervreemding overwonnen. Als God onze herder, onze toevlucht, onze sterkte is geworden, kunnen we onze handen naar Hem uitstrekken, ook al staan we midden in een gebroken wereld, en ons thuis voelen terwijl we nog onderweg zijn. Als God in ons woont kunnen we woordeloos met Hem in gesprek komen en al wachten we nog op de dag waarop Hij ons het huis zal binnenleiden waar Hij ons een plaats heeft bereid (Joh.14:6-7)

Meditatief 300 

 

Contactpersoon:  

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij:

Katrien Rombouts  

katrien.rombouts@hotmail.com  

tel 016/25.81.11 of 0498 84 10 43

meditatie in de christelijke traditie: 

http://www.christmed.be 

 

 

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Als we in liefde groeien voor God en in ons vertrouwen in Hem, wordt ons ‘de gave van het voelen’ gegeven, dat is, van het waarnemen van Gods stem in de Schrift en in ons hart.

Bernard van Clairvaux herkent God in zijn gebed omdat ‘wanneer de Bruidegom, het Woord, tot me kwam voelde ik Gods komst door de beroering van mijn hart’ (Bernardus van Claivaux, Preken over het Hooglied, 74, 5-6

Meditatief 286 

 

I

Meditatiegroep Kessel-Lo 

Samenkomsten in 2020

   maandag 6 en maandag 20 januari 2020

   maandag 3 en maandag 17 februari 2020

   maandag 2, maandag 19 en maandag 30 maart 2020

   maandag 13 april en maandag 27 april 2020

   maandag 11 en maandag 25 mei 2020

   maandag 8 en maandag 22 juni 2020  

   maandag 6 en maandag 20 juli 2020

   maandag 3, maandag 17 en maandag 31 augustus 2020

   maandag 14 en maandag 28 september 2020

   maandag 12 en maandag 26 oktober 2020

   maandag 9 en maandag 23 november 2020

   maandag 7 en maandag 21 december 2020

 

Contactpersoon:  

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij:

Katrien Rombouts  

katrien.rombouts@hotmail.com  

tel 016/25.81.11 of 0498 84 10 43

 

meditatie in de christelijke traditie:  

http://www.christmed.be 

 

 

 

 

VIERINGEN

 

    = FR AN DO

 

 

 

Vieringen in Don Bosco Kessel-Lo van januari tot Pasen 2020 - voorgangers

 

12/1 Chris en Lieve

26/1 Feestviering, het team bereidt voor
       nu en de toekomst/ onderweg / (de) “weg” van Don Bosco

  9/2 Ingrid en Chris (Valentijn vooruit)

23/2 Lieve

! 26/2 Aswoensdagviering met pastorale zone Kesselinde

 

Vastentijd

  8/3 Hermien

15/3 Lieve en Chris

22/3 Ingrid en Lieve

(géén viering op 29/3)

  5/4 Palmzondag Ingrid en Majo

  9/4 Witte Donderdag Ingrid en Hermien

10/4 Goede Vrijdag Chris en Lieve

11/4 Pasen Chris en team

 

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Agenda

 

Woensdag 15 januari

NM: SAMANA crea

20 uur: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 16 januari

AV: Koor Parcoeur

 

Vrijdag 17 januari 2020

9u30 en NM: Bar Michotte / Poetsen

 

Zondag 19 januari

10 u. Koor Blij Rondeel

11u. Zondagscafé

NM: Koor Blij Rondeel

 

Maandag 20 januari

AV: Koor UCL

 

Dinsdag 21 januari

NM: Ontmoetingsnamiddag

 

Woensdag 22 januari

20 uur: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

 

Donderdag 16 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 17 januari

19.45 tot 21.00 uur   koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 21 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 23 januari

11.00 uur Herfstfeest Samana

 

Vrijdag 24 januari

19.45 tot 21.00 uur   koorrepetitie in de kerk

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2019

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

Komende activiteiten  

 

Vrijdag 14 februari – zondag 16 februari 2020: Molenweekend winter  

Nele Steeno – 0495/36 48 96  nele@moulindebellemeuse.be

Al wie al eens in Het Molenhuis is geweest, weet dat er steeds heel wat werk te wachten staat:

jagen op spinnenwebben, kleine klusjes of noodzakelijke herstellingen binnenshuis, een helpend handje in de keuken,…ons molentje heeft ook in de winter jouw hulp nodig om de koude maanden door te komen. Hier geen last van winterblues! …

 

De vzw draait al 40 jaar op het engagement van de mensen die zich thuis voelen op ons plekje en hun steentje willen bijdragen. Zonder dit gevoel van verbondenheid stopt het project met bestaan.

Wie de handen uit de mouwen wil steken voor een deugddoende, ontspannende inspanning is welkom op dit werkweekend. Samen werken schept dichte banden en dat is waar het in Het Molenhuis uiteindelijk om draait.

 

Inschrijven

Inschrijven via het inschrijvingsformulier op

www.moulindebellemeuse.be/activiteiten .

Inschrijving is pas geldig na betaling.

 

Kostprijs (inclusief eten) 

Ouder dan 18 jaar: 8 euro pp/nacht

13 t.e.m. 17 jaar: 6 euro pp/nacht

06 t.e.m. 12 jaar: 4 euro pp/nacht

04 t.e.m. 05 jaar: 2 euro pp/nacht

00 t.e.m. 03 jaar: = gratis – De ouders zorgen zelf voor aangepaste voeding en eventueel een kinderbedje  

 

Rekeningnummer: BE898 3770 2696 1185

Op naam van Nele Steeno.

Vermelding: molenweekend + data + naam

 

Meebrengen :

Hoeslaken en kussensloop, slaapzak of donsdeken, toiletgerief, werkkledij, pantoffels, zaklamp

 

Verdere planning:

*Vrijdag 28 februari – Zondag 1 maart 2020: Mutskesweekend 

Kristin Vandeweyer – 0498/ 52 76 58 - Bonkelaar@moulindebellemeuse.be

 

*Vrijdag 17 april – zondag 19 april 2020: Molenweekend lente  

Nele Steeno – 0495/36 48 96 – nele@moulindebellemeuse.be

 

Adres van Het Molenhuis:

Moulin de Belle Meuse

Bérismenil, 5

6892 La Roche-en-Ardenne

084/44 45 17 (uitsluitend tijdens activiteiten) 

 

Contact@moulindebellemeuse.be

www.moulindebelemeuse.be 

 

 

 

 

Molenhuis 1979

 

UIT ONS GRIJZE VERLEDEN

Don Bosco Kessel-Lo 

Mogen we deze aangeboden kans missen?

Er wordt een molenhuis te koop aangeboden (Ancien Moulin de la Belle Meuse), gelegen te Bérismenil, met een verblijfscapaciteit voor 80 mensen (slaap-, kook- en eetgertief inbegrepen) – met kapel en zwembad. Gelegen tegen uitgestrekte gemeentebossen.  

 

Welke kansen biedt dit gebouw?

De Gemeenschapsraad heeft eens nagegaan welke mogelijkheden dit huis en bijgebouwen biedt:

 

1. 'n Kans om op een christelijke, evangelische manier te denken over en om te springen met bezit. Willen we onze natuur voor iedereen laten zijn, dan zullen we voorzieningen moeten treffen, zodat iedereen ervan kan genieten. Laten we dit gebouw in handen gaan van privé-eigendom dan snijden we vele kansen af voor minder kapitaalkrachtige mensen, voor wie de gezonde lucht en de stilte en de rust even noodzakelijk zijn. Het enige alternatief tegenover privébezit is groepsbezit (althans nu toch nog!)

 

2. In plaats van verder nog veel te praten en te preken over leren samen leven, enz. zit hierin een kans om van alles samen te doen – samen op verlof gaan of op weekend, samen spelen, koken, wandelen, zwemmen, enz. en dit in een ontspannen sfeer – dit biedt vele mogelijkheden.

 

3. Dit groepsbezit geeft vele kansen aan geldelijk minder begoede mensen of aan gehandicapten om ook eens even op adem te mogen komen.

En waarom zij ook niet? (Vraag maar eens aan mensen die verlofkampen willen organiseren voor gehandicapten, hoe erg moeilijk zij 't hebben iets te vinden, dat geschikt en niet te duur is.

 

4. Het ligt in 'n knappe hoek om vanuit contact met de natuur allerlei religieuze bezinning op gang te brengen. En de behoefte aan gebedsruimte en meditatie om de engagementen in 't leven aan te kunnen, is zeker erg groot. Contemplatie op de barricade!  

 

5. Er zijn ook vele studie- en natuurweekends mogelijk: zo maar, wandelen en genietend van harmonie en van mekaar, rond paddestoelen, rond kruiden, enz.

 

6. Voor jeugdkampen zijn er reeds aanvragen voor 1979. Het dient er wel uitzonderlijk goed voor.

 

7. Eventueel bosklassen!

Parochieblad 15 december 1977

 

 

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

 

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

In het Don Bosco centrum is in 2014 een leuke vorm van ‘delen’ begonnen. Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone Ademtocht waar de vieringen plaats hebben.  

En dat boekenmandje kan je er nog steeds terugvinden.

Je mag daar nog altijd een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten.  

Er zijn ook enkele boeken die je niet hoeft terug te brengen. Op die boeken hangt een plakkertje of briefje om je dat mee te delen.

 

Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje mee aanvullen.

 

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

MICHOTTEBUURT 2019

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.  

 

 

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

 

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie:  www.donboscocentrum.be  

 

   

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

 

LEZINGEN IN SENIORAMA

Voor de lezingen moet niet op voorhand ingeschreven worden.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

*Maandag 20 januari 2020 van 14.00 tot 16.00 u.

De mens als schepper

Gerd Matthijs, hoogleraar KU Leuven

 

*Maandag 27 januari 2020 van 14.00 tot 16.00 u.

Preventief handelen bij hoge cholesterol.

Patrick Vankrukelsven, huisarts, Prof. Faculteit Geneeskunde KU Leuven

 

Bijdrage: (een drankje inbegrepen) 6 euro, leden 5 euro 

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

https://www.seniorama.be/kalenderlezingen  

Copyright LDC Seniorama vzw

 

 

 

FILM IN SENIORAMA

“Becoming Astrid”  

Zweden/Denemarken – 2018 – 2u.03 

van: Pernille Fischer Christensen

met: Alba August, Björn Gustafson, Trine Dyrholm e.a.

 

Datum: vrijdag 17 januari van 14.00 u. tot 16.30 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,00 euro, leden 4,00 euro

 

 

 

WANDELEN MET SENIORAMA

 

Varenbergwandeling

 

Dagwandeling – Landschaps- en erfgoedwandeling in en rond Korbeek-Lo

Woensdag 22 januari 2020

 

Afstand: +/- 15 km.

Mede rekening houdend met het winterseizoen en een geschikte plaats voor de middagpauze, opteren wij voor een flexiwandeling in de buurt van Leuven.

Wij starten in Korbeek-Lo aan de kruising van de Tiensesteenweg en de Bierbeekstraat. Eerst gaan we richting Pellenberg met voor kenners als basisstructuur de Varenberg- wandeling. Bij terugkomst aan de kerk van Korbeek-Lo, stappen wij in de voormiddag nog richting Leuven voor de noordelijke helft van de Sint-Kamilluswandeling, dat is tussen de Oude Baan en de spoorweg.

In de namiddag gaan we dan langs de Abdij van Park in de richting van het Sint-Kamillus-instituut.

 

Praktische regeling:

We komen samen aan het busstation van Leuven om 9 u en nemen om 9.19 u op perron 3 bus 380 naar Tienen. We stappen af in Korbeek-Lo op de Tiensesteeweg, halte Bierbeekstraat.

Eventueel kan in de buurt van de kerk van Korbeek-Lo een wagen of fiets worden achtergelaten. Vertrek van de wandeling is wel om 9.40 u aan het kruispunt Tiensesteenweg en Koning Albertlaan/Bierbeekstraat.  

 

’s Middags pauzeren we van ongeveer 12.30 u tot 13.30 u in Café Concorde, Tiensesteenweg 230 in Leuven, hoek met de Vlietstraat. Voor degenen die ons willen vervoegen of verlaten zijn er bushaltes van de 7, 8, 9 en 380 aan de Sint-Franciskuskerk.  

 

Terugkomst van op de Tiensesteenweg in Korbeek-Lo, halte Bierbeekstraat of tevoren vanaf Sint-Kamillus.  

 

Stevig schoeisel en uitstekend humeur vereist.

 

Elke deelnemer betaalt € 1 als bijdrage in de organisatiekosten.

Voor meer info:  

Jan Borremans: 016 25 00 85 of 0476 56 30 27

Frans Dumont: 016 25 43 07

 

 

 

NORDIC WALKING

Eerst een gelukkig jaar 2020 gewenst aan al onze trouwe nordic walkers. Ook in 2020 hopen we jullie wekelijks met een mooie walking te verrassen.

 

We walken telkens in 2 groepen:

Op vrijdagnamiddag en dit om de twee weken, walken de ‘rustige walkers’. Zij wandelen ongeveer 5 tot 5,5 km in anderhalf uur.

De ‘gevorderden’ walken elke week op maandagnamiddag en wandelen dan een 7 tot 7,5 km in anderhalf uur.

Wat heb je nodig? Poles (nordic walkingstokken), goede stapschoenen en veel goesting.

 

Voor beide groepen startplaats: Parking Arboretum Heverleebos

Te bereiken met bus 18 van de Tec vanuit Leuven Station Perron 1 tot halte De Jacht, dan nog 5 minuutjes verder de Naamse steenweg volgen. Opgepast: je kan geen rittenkaart van de lijn gebruiken.

Vertrek: we vertrekken stipt om 14 u en walken ongeveer anderhalf uur.

Data:

Rustige walkers      : vrijdag 17 en 31 januari 2020

Gevorderde walkers: maandag  20 en 27 januari 2020

Telkens van 14 u tot 15.30 u.

 

 

 

FIETSEN MET SENIORAMA

Opgepast

Vanaf dit jaar vertrekken we, enkel in de winter, een half uurtje vroeger. We vertrekken in december en januari telkens om 13 u aan Parkpoort en om 13.30 u in Wijgmaal.

 

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag 23 januari 2020

Vertrek: 13 u. stipt aan Parkpoort te Leuven.

Voor meer info:

Johan Kumps 016 26 10 95 of 0489 55 02 60

Walter Rogge 016 40 66 58 of 0496 57 47 82

 

Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag 28 januari 2020

Vertrek: 13 u. stipt aan Parkpoort te Leuven (40 km) met mogelijkheid tot aansluiting om 13.30 u. stipt aan Wijgmaalbrug (25 km)

Voor meer info: 

Tine Coenen 016 58 52 86 of 0473 92 99 41 of 

Maurits Claeys 016 44 32 45 of 0476 09 06 17

 

Iedereen met een fiets met goede banden en remmen is welkom. Voorzie u van een reserve binnenband.

Belangrijk: Kom steeds op tijd naar de startplaats, want we vertrekken stipt!

 

 

 

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 17 januari 2020

 

Teller vanaf 22/8/2009