St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week  01 + 02     08 januari 2020

 

 Speciale vieringen en familievieringen voor groot en klein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

 

Het is toch ook de grote vraag: Waarvoor leeft de mens?

Nu weten we dat heel veel mensen daar niet over nadenken, tenzij ze een schok krijgen. Zovelen worden gewoon meegetrokken; je kan je zelfs afvragen of de mensen wel de tijd krijgen om volwassen te worden. Weet je, we zitten allemaal in een omgeving en er komen al dadelijk zoveel kleine belangen naar voor die zo een grote hoop vormen dat we het Grote Belang niet meer zien.

L. Vander Kerken

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Als we in liefde groeien voor God en in ons vertrouwen in Hem, wordt ons ‘de gave van het voelen’ gegeven, dat is, van het waarnemen van Gods stem in de Schrift en in ons hart.

Bernard van Clairvaux herkent God in zijn gebed omdat ‘wanneer de Bruidegom, het Woord, tot me kwam voelde ik Gods komst door de beroering van mijn hart’ (Bernardus van Claivaux, Preken over het Hooglied, 74, 5-6

Meditatief 286 

 

In januari 2020 komen we samen ter meditatie op maandag 6 en maandag 20 januari 2020,

om 20 u. in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

 

Meditatiegroep Kessel-Lo 

Samenkomsten in 2020

   maandag 6 en maandag 20 januari 2020

   maandag 3 en maandag 17 februari 2020

   maandag 2, maandag 19 en maandag 30 maart 2020

   maandag 13 april en maandag 27 april 2020

   maandag 11 en maandag 25 mei 2020

   maandag 8 en maandag 22 juni 2020  

   maandag 6 en maandag 20 juli 2020

   maandag 3, maandag 17 en maandag 31 augustus 2020

   maandag 14 en maandag 28 september 2020

   maandag 12 en maandag 26 oktober 2020

   maandag 9 en maandag 23 november 2020

   maandag 7 en maandag 21 december 2020

 

Contactpersoon:  

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij:

Katrien Rombouts  

katrien.rombouts@hotmail.com  

tel 016/25.81.11 of 0498 84 10 43

 

meditatie in de christelijke traditie:  

http://www.christmed.be 

 

 

 

 

VIERINGEN

 

    = FR AN DO

 

 

 

Vieringen in Don Bosco Kessel-Lo van januari tot Pasen 2020 - voorgangers

 

12/1 Chris en Lieve

26/1 Feestviering, het team bereidt voor
       nu en de toekomst/ onderweg / (de) “weg” van Don Bosco

  9/2 Ingrid en Chris (Valentijn vooruit)

23/2 Lieve

! 26/2 Aswoensdagviering met pastorale zone Kesselinde

 

Vastentijd

  8/3 Hermien

15/3 Lieve en Chris

22/3 Ingrid en Lieve

(géén viering op 29/3)

  5/4 Palmzondag Ingrid en Majo

  9/4 Witte Donderdag Ingrid en Hermien

10/4 Goede Vrijdag Chris en Lieve

11/4 Pasen Chris en team

 

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Agenda

 

Woensdag 8 januari

20 uur: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 9 januari

AV: Koor Parcoeur

 

Vrijdag 10 januari 2020

9u30 en NM: Bar Michotte / Poetsen

 

Zaterdag 11 januari

VM: Gastvrij Michotte tot 13 uur

NM en AV: De Krooners

 

Zondag 12 januari

VM: Zondagscafé

 

Maandag 13 januari

NM: SAMANA

 

Dinsdag 14 januari

NM: Ontmoetingsnamiddag

AV: Prisma

 

Woensdag 15 januari

NM: SAMANA crea

20 uur: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

 

Donderdag 2 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 3 januari

19.45 tot 21.00 uur   koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 7 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 9 januari

11.00 uur Herfstfeest Samana

 

Vrijdag 10 januari

19.45 tot 21.00 uur   koorrepetitie in de kerk

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2019

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

 

 

 

Molenhuis 1979

 

UIT ONS GRIJZE VERLEDEN

Don Bosco Kessel-Lo 

Mogen we deze aangeboden kans missen?

Er wordt een molenhuis te koop aangeboden (Ancien Moulin de la Belle Meuse), gelegen te Bérismenil, met een verblijfscapaciteit voor 80 mensen (slaap-, kook- en eetgertief inbegrepen) – met kapel en zwembad. Gelegen tegen uitgestrekte gemeentebossen.  

 

Welke kansen biedt dit gebouw?

De Gemeenschapsraad heeft eens nagegaan welke mogelijkheden dit huis en bijgebouwen biedt:

 

1. 'n Kans om op een christelijke, evangelische manier te denken over en om te springen met bezit. Willen we onze natuur voor iedereen laten zijn, dan zullen we voorzieningen moeten treffen, zodat iedereen ervan kan genieten. Laten we dit gebouw in handen gaan van privé-eigendom dan snijden we vele kansen af voor minder kapitaalkrachtige mensen, voor wie de gezonde lucht en de stilte en de rust even noodzakelijk zijn. Het enige alternatief tegenover privébezit is groepsbezit (althans nu toch nog!)

 

2. In plaats van verder nog veel te praten en te preken over leren samen leven, enz. zit hierin een kans om van alles samen te doen – samen op verlof gaan of op weekend, samen spelen, koken, wandelen, zwemmen, enz. en dit in een ontspannen sfeer – dit biedt vele mogelijkheden.

 

3. Dit groepsbezit geeft vele kansen aan geldelijk minder begoede mensen of aan gehandicapten om ook eens even op adem te mogen komen.

En waarom zij ook niet? (Vraag maar eens aan mensen die verlofkampen willen organiseren voor gehandicapten, hoe erg moeilijk zij 't hebben iets te vinden, dat geschikt en niet te duur is.

 

4. Het ligt in 'n knappe hoek om vanuit contact met de natuur allerlei religieuze bezinning op gang te brengen. En de behoefte aan gebedsruimte en meditatie om de engagementen in 't leven aan te kunnen, is zeker erg groot. Contemplatie op de barricade!  

 

5. Er zijn ook vele studie- en natuurweekends mogelijk: zo maar, wandelen en genietend van harmonie en van mekaar, rond paddestoelen, rond kruiden, enz.

 

6. Voor jeugdkampen zijn er reeds aanvragen voor 1979. Het dient er wel uitzonderlijk goed voor.

 

7. Eventueel bosklassen!

Parochieblad 15 december 1977

 

 

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

 

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

In het Don Bosco centrum is in 2014 een leuke vorm van ‘delen’ begonnen. Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone Ademtocht waar de vieringen plaats hebben.  

En dat boekenmandje kan je er nog steeds terugvinden.

Je mag daar nog altijd een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten.  

Er zijn ook enkele boeken die je niet hoeft terug te brengen. Op die boeken hangt een plakkertje of briefje om je dat mee te delen.

 

Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje mee aanvullen.

 

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

MICHOTTEBUURT 2019

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.  

 

 

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

 

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie:  www.donboscocentrum.be  

 

   

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

 

VORMINGPLUS

 

 

Samen een veranderfabriek bedenken voor Leuven?

Timmer jij ook mee aan een rechtvaardige en duurzame samenleving?  

Als vrijwilliger in een repair café, als Noord-Zuid professional, als kritische consument, als sociale ondernemer of als lid van Leuven 2030…?

Dan zitten we op één lijn!

 

Dat Leuven bruist van de veranderaars is een feit. Maar misschien kunnen we elkaar nog meer versterken, gemeenschappelijke noden aanpakken, beproefde methodes of zelfs materiaal en ruimte delen. Kwestie van wat snelheid te maken. Want de omslag naar rechtvaardige en duurzame samenleving is dringend nodig.

Tijd om de koppen bij elkaar te steken. Welkom!

 

Brainstorm voor Leuvense veranderaars op vrijdag 24 januari 2020, vanaf 19.00 uur tot 22.00 uur

Jeugdcentrum Leuven F – Brusselsestraat 61 bus A – 3000 Leuven

Met een versnapering en een drankje om het denken te stimuleren.

Aanmelden via www.vormingplusob.be

Prijs: Gratis  - Code 206558

 

Deze oproep wordt gelanceerd door Levuur, Oxfam Wereldwinkels regio Leuven, Rikolto, LENNZ en Vormingplus Oost-Brabant

 

 

 

DE STILLE GETUIGE

 

Parcum, Abdij van Park 7, 3001 Leuven

Van 11 december 2019 tot 2 februari 2020

 

Deze winter snuif je in PARCUM de gezelligheid van kerst op.

Met de Kerstexpo ‘De Stille Getuige’  en tal van activiteiten houden we je warm tijdens de koude wintermaanden.

Tot 2 februari 2020 wijdt het museum een tentoonstelling aan Theodoor van Loons ‘Aanbidding van de herders’.

Kom meer te weten over dit bijzonder werk en de restauratie ervan.

Ook andere stille getuigen van het kerstverhaal nemen het woord. De ezel, de verdwenen vroedvrouw en Jozef vertellen hun kant van het meest bekende verhaal ter wereld!

 

Tickets: Ter plaatse: 5 euro (basistarief)

(Uit: Wintertijd Leuven 05.12 – 05.01 – wintertijdinleuven.be

 

 

 

LEZINGEN IN SENIORAMA

Voor de lezingen moet niet op voorhand ingeschreven worden.

Alle lezingen hebben plaats in de lokalen van Seniorama op maandagnamiddag van 14 tot 16 uur.

 

*Maandag 13 januari 2020

Waarom Beethoven een genie is

Jan Caeyers, dirigent ‘Le Concert Olympique’

 

*Maandag 20 januari 2020

De mens als schepper

Gerd Matthijs, hoogleraar KU Leuven

 

Bijdrage: (een drankje inbegrepen) 6 euro, leden 5 euro 

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

https://www.seniorama.be/kalenderlezingen  

Copyright LDC Seniorama vzw

 

 

NAAR DE PLAATSELIJKE BAKKER?

Local Friday roept ons op 

 

Grote winkelketens en onlineshops zetten de lokale bakker, slager of schoenenverkoper het mes op de keel. In tien jaar tijd zijn zowat 10.000 lokale winkels verdwenen. En het stopt niet.

 

Het Project Local Friday roept nu op om minstens één dag in de week lokaal te kopen.

Sofie en Kim Smolders van Belgunique, richtten een webplatform voor Belgische creatievelingen op: het project Lolal Friday.

 

“Wij vragen niet dat mensen alleen nog maar bij de lokale bakker, slager of groentehandelaar kopen, wel dat ze af en toe bewust lokaal aankopen doen. Minstens één dag per week. Op vrijdag bijvoorbeeld, maar het mag ook een andere dag zijn”

“Consumenten kijken vaak alleen naar de prijs. Niet onbegrijpelijk. En we moeten niet ontkennen dat lokale handelaars vaak met een concurrencieel nadeel kampen. Met als gevolg dat klanten naar goedkopere warenhuizen trekken en zaken moeten sluiten. Op onze oude dag gaan we ons dat beklagen. Als we niet meer zo mobiel zijn en zullen vaststellen dat er in de buurt geen winkels meer zijn”, zegt Christine Matheeuws van het NSZ (Neutraal Syndikaat voor Zelfstandigen) dat hen steun geeft.

 

In één moeite richten de initiatiefnemers een oproep aan de overheid.

Er wordt gevraagd om de btw voor lokale ondernemers te verlagen van 21 naar 6 procent.

Dat zou hen een stuk concurenciëler maken.

 

(svw, rg) www.iksteunlocalfriday.be

Krant Het Nieuwsblad 2 november 2019

 

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 17 januari 2020

 

Teller vanaf 22/8/2009