St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week  52     26 december 2019

 

 

 

 

 Speciale vieringen en familievieringen voor groot en klein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

 

Het grote gevaar van een kerkelijk godsgeloven is juist, dat het meer let op getrouwheid aan de traditie dan uitgaat van het actuele geloofsleven, vooral omdat het eerste klaar en duidelijk en door eeuwen geheiligd is en het laatste onzeker en vaag, nog menselijk en profaan klinkt.

F. Van Hooydonk  

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Spiritueel leven is veel achterlaten. Dit lijkt lastig maar het is het niet. Wat we achterlaten is ballast, stof, last…

In het begin kan dit lastig lijken, maar dit is enkel het begin. Eens je de vrijheid geproefd hebt, is het als verliefdheid. J e hebt er heel wat voor over. Hier zijn we niet verliefd op een illusie maar op een Werkelijkheid die op ons wacht en ons aanvaardt zoals we zijn. De Werkelijkheid die oprijst van zodra de weg vrijkomt.

Meditatief 283  

 

In januari 2020 komen we samen ter meditatie op maandag 6 en maandag 20 januari 2020,

om 20 u. in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

 

Contactpersoon:  

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij:

Katrien Rombouts  

katrien.rombouts@hotmail.com  

tel 016/25.81.11 of 0498 84 10 43

meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be 

 

Meditatiegroep Kessel-Lo 

Samenkomsten in de tweede helft van het jaar 2019

---------------------------------------------------

      maandag 11 november 2019

   maandag 25 november 2019

   maandag 9 december 2019

   maandag 23 december 2019

---------------------------------------------------

 

 

 

VIERINGEN

 

    = FR AN DO

 

 

 

Vieringen in Don Bosco Kessel-Lo van januari tot Pasen 2020 - voorgangers

 

12/1 Chris en Lieve

26/1 Feestviering, het team bereidt voor
       nu en de toekomst/ onderweg / (de) “weg” van Don Bosco

  9/2 Ingrid en Chris (Valentijn vooruit)

23/2 Lieve

! 26/2 Aswoensdagviering met pastorale zone Kesselinde

 

Vastentijd

  8/3 Hermien

15/3 Lieve en Chris

22/3 Ingrid en Lieve

(géén viering op 29/3)

  5/4 Palmzondag Ingrid en Majo

  9/4 Witte Donderdag Ingrid en Hermien

10/4 Goede Vrijdag Chris en Lieve

11/4 Pasen Chris en team

 

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Agenda

 

Zondag 29 december

VM: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

 

Vrijdag 3 januari 2020

9u30 en NM: Bar Michotte / Poetsen

 

Zaterdag 4 januari

VM: Gastvrij Michotte

14u-18u: Buurtcomité Michotte

 

Zondag 5 januari

VM: Zondagscafé

NM: Kalipso

 

Maandag 6 januari

VM: Gastvrij Michotte

NM: OKRA

AV: Koor UCL

 

Dinsdag 7 januari

VM: SAMANA

NM: Ontmoetingsnamiddag

 

Woensdag 8 januari

20 uur: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

 

Donderdag 26 december

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 27 december

19.45 tot 21.00 uur   koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 31 december

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 2 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 3 januari

19.45 tot 21.00 uur   koorrepetitie in de kerk

 

Zondag 5 januari

Na de viering   driekoningentocht

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2019

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

CARACASHULPFONDS

 

 Padre Willy

In onze Don Bosco parochie werd op zaterdag 15 januari 1966 het Caracashulpfonds opgericht om Eugeen Vanhoorenbeke, eerste pastoor van Don Bosco en vertrokken als missionaris naar Venezuela, te helpen in zijn levensonderhoud. Gaandeweg werd het fonds een steunfonds voor de bewoners van Campo Rico. Een succes zonder weerga werd het studiebeurzenproject voor de kansarme jongeren in de barrio Campo Rico.

Pater Willy is, na de dood van Padre Eugenio, van 1999 tot 2004 pastoor geweest in Campo Rico.

Hij stuurt ons nu nog regelmatig nieuws door uit Campo Rico.

 

Hij liet ons weer eens kennis maken met jongeren die, dankzij het project van de studiebeurzen, het geloof in zichzelf en de gemeenschap van Campo Rico niet verloren hebben. Ze hopen dat hun vaderland eens bevrijd zal worden uit de diepe crisis waarin het momenteel vertoeft.

 

We maken nu nader kennis met Maria Victoria Baretto Lara .

Maria Victoria is de enige dochter van haar alleenstaande moeder. Ze wonen onderaan in de barrio waar de sector van de 1ste Mei begint. Volgend schooljaar zal ze naar het vierde leerjaar gaan. Vanaf dit jaar geniet ze pas van een studiebeurs van het Caracas Hulpfonds.

 

Haar moeder werkt als bioanaliste in een laboratorium en zorgt goed voor haar dochter. Ze heeft voor korte tijd een man gehad tot bij de geboorte van haar dochter. Ze staat er nu alleen voor maar trekt goed haar plan. Haar vorming als bioanaliste geeft haar een goeie basis. Zelf is ze heel jong na de dood van haar moeder terecht gekomen bij de familie van Nina Campos, een trouwe medewerkster van het Hulpfonds in Campo Rico. Dat ging niet officieel, wel heel spontaan. Na de begrafenis van de moeder die verschillende kinderen naliet, nam de moeder van Nina Campos één van de meisjes mee naar huis. De andere moeders zorgden voor de andere kinderen. Enkele buurvrouwen spraken af en alles was geregeld. Soms wordt de cultuur hier gemakkelijk als een zaak van ‘machos’ afgedaan, maar het zijn wel de vrouwen die beslissingen nemen en het leven doen verder gaan.

Maria Victoria houdt veel van tekenen en speelt graag met vriendinnen. Voor haar is het prima in Campo Rico en zijn de mensen er goedhartig.

 

Wij blijven steunen 

Het Caracas Hulpfonds blijft steun geven in de moeilijke situatie in Venezuela.

Je kan een bijdrage storten op onze rekening BE06 4310 2248 0122 van het Caracashulpfonds.

Hartelijk dank!

 

Wil je nader kennis maken met de werking van het Caracashulpfonds, kan je terecht bij:

Eddy Deroost, Verenigingstraat 41 te 3010 Kessel-Lo. Tel. 016 25 35 23.

Vanaf een bedrag van 40 euro ontvang je een attest wegens schenking.

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Komende activiteiten   

 

Zondag 29 december – woensdag 1 januari 2020: Oud op nieuw 

Nele Steeno – 0495/36 48 96 – Bonkelaar@moulindebellemeuse.be

Inschrijven liefst voor 22 december 2019

 

Vrijdag 17 januari – zondag 19 januari 2020: Wandelweekend winter  

Leo Van Noten – 016/69.79.37 – hildeenleo@yahoo.co.uk

Inschrijven liefst voor 10 januari 2020

 

Vrijdag 14 februari – zondag 16 februari 2020: Molenweekend winter  

Nele Steeno – 0495/36 48 96 – Bonkelaar@moulindebellemeuse.be

 

Vrijdag 28 februari – Zondag 1 maart 2020: Mutskesweekend 

Kristin Vandeweyer – 0498/ 52 76 58 - Bonkelaar@moulindebellemeuse.be

 

Inschrijven 

Meer informatie en inschrijven op onze website:

 www.moulindebellemeuse.be/activiteiten .

Inschrijven pas geldig na betaling.

 

Adres van Het Molenhuis:

Moulin de Belle Meuse

Bérismenil, 5

6892 La Roche-en-Ardenne

084/44 45 17 (uitsluitend tijdens activiteiten) 

 

Bankrekening van vzwMoulin de Belle Meuse 

BE57 7343 7723 5635

vzw Moulin de Belle Meuse

Kerselarenstraat 59

3071 Erps-Kwerps

 

Contact@moulindebellemeuse.be

www.moulindebelemeuse.be 

 

 

 

 

Molenhuis 1979

 

UIT ONS GRIJZE VERLEDEN

Don Bosco Kessel-Lo 

Mogen we deze aangeboden kans missen?

Er wordt een molenhuis te koop aangeboden (Ancien Moulin de la Belle Meuse), gelegen te Bérismenil, met een verblijfscapaciteit voor 80 mensen (slaap-, kook- en eetgertief inbegrepen) – met kapel en zwembad. Gelegen tegen uitgestrekte gemeentebossen.  

 

Welke kansen biedt dit gebouw?

De Gemeenschapsraad heeft eens nagegaan welke mogelijkheden dit huis en bijgebouwen biedt:

 

1. 'n Kans om op een christelijke, evangelische manier te denken over en om te springen met bezit. Willen we onze natuur voor iedereen laten zijn, dan zullen we voorzieningen moeten treffen, zodat iedereen ervan kan genieten. Laten we dit gebouw in handen gaan van privé-eigendom dan snijden we vele kansen af voor minder kapitaalkrachtige mensen, voor wie de gezonde lucht en de stilte en de rust even noodzakelijk zijn. Het enige alternatief tegenover privébezit is groepsbezit (althans nu toch nog!)

 

2. In plaats van verder nog veel te praten en te preken over leren samen leven, enz. zit hierin een kans om van alles samen te doen – samen op verlof gaan of op weekend, samen spelen, koken, wandelen, zwemmen, enz. en dit in een ontspannen sfeer – dit biedt vele mogelijkheden.

 

3. Dit groepsbezit geeft vele kansen aan geldelijk minder begoede mensen of aan gehandicapten om ook eens even op adem te mogen komen.

En waarom zij ook niet? (Vraag maar eens aan mensen die verlofkampen willen organiseren voor gehandicapten, hoe erg moeilijk zij 't hebben iets te vinden, dat geschikt en niet te duur is.

 

4. Het ligt in 'n knappe hoek om vanuit contact met de natuur allerlei religieuze bezinning op gang te brengen. En de behoefte aan gebedsruimte en meditatie om de engagementen in 't leven aan te kunnen, is zeker erg groot. Contemplatie op de barricade!  

 

5. Er zijn ook vele studie- en natuurweekends mogelijk: zo maar, wandelen en genietend van harmonie en van mekaar, rond paddestoelen, rond kruiden, enz.

 

6. Voor jeugdkampen zijn er reeds aanvragen voor 1979. Het dient er wel uitzonderlijk goed voor.

 

7. Eventueel bosklassen!

Parochieblad 15 december 1977

 

 

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

 

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

In het Don Bosco centrum is in 2014 een leuke vorm van ‘delen’ begonnen. Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone Ademtocht waar de vieringen plaats hebben.  

En dat boekenmandje kan je er nog steeds terugvinden.

Je mag daar nog altijd een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten.  

Er zijn ook enkele boeken die je niet hoeft terug te brengen. Op die boeken hangt een plakkertje of briefje om je dat mee te delen.

 

Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje mee aanvullen.

 

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

MICHOTTEBUURT 2019

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.  

 

 

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

 

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie:  www.donboscocentrum.be  

 

   

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

 

Kerstvakantie

Geen lezing op de dinsdagen 24 december, en 31 december 2019.

 

Dinsdag 7 januari 2020 om 14.00 uur 

Antonin Dvorák (1841 – 1904) in New York (1892 – 1895) en zijn symfonie ‘Uit de Nieuwe Wereld’  

Em. Prof. Ignace Bossuyt , KU Leuven – Faculteit Letteren

 

Indien u dit wenst, kan u een digitaal abonnement nemen.

Alle ingeschreven cursisten hebben reeds toegang tot de digitale opnames.

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadres: udll@kuleuven.be 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

 

 

BIJZONDERE CURSUS ARTIFICIEEL LEREN

Universiteit Derde Leeftijd Leuven – Lessen voor de 21st eeuw 

 

Lezingen 1, 2 en 3: Promotiezaal Universiteitshal, Naamsestraat 22, 3000 Leuven

*20/02/2020: Een inleiding op artificiële intelligentie.  

*27/02/2020: Artificiële intelligentie in de menselijke genetica: ‘Utopia ‘ of ‘Brave New World’ .

*05/03/2020: De Machine Learning Revolutie in de artificiële intelligentie.  

 

Lezingen 4 en 5: Van Den Heuvelsinsituut (VHI 02.29) Dekenstraat 2, 3000 Leuven

*12/03/2020: Hoe de inhoud van beelden herkennen? Een inleiding tot diep machinaal leren.  

*19/03/2020: Artificiële Intelligentie en Brain-Computer Interface (BCI). Concepten.

 

Lezing 6: Maria-Theresiacollege (aula MTC 00.14 – dus niet de grote aula), Sint-Michielsstraat 6, 3000 Leuven

*26/03/2020: Taaltechnologie.

 

De lezingen vinden steeds plaats tussen 14 en 16 uur.

Maximaal 350 inschrijvingen mogelijk. Schrijf u snel in, het aantal nog beschikbare plaatsen is beperkt! .

 

Het inschrijvingsgeld bedraagt 35 euro voor de 6 lezingen. U kan betalen door storting op rekeningnummer BE57 7380 4224 4835 .van Universiteit Derde Leeftijd Leuven vzw .

Nieuwe cursisten of cursisten van wie de administratieve gegevens recent gewijzigd werden, dienen ook het inschrijvingsformulier, te vinden op onze website, volledig ingevuld terug te sturen.

 

Universiteit Derde Leeftijd Leuven vzw

Naamsestraat 22 – 3000 Leuven

Tel. 016/32 40 01

E-mail: udll@kuleuven.be  

 

 

 

KERSTCONCERT CURRENDE

Klassiek concert

27 december 2019, om 18 uur

Sint-Pieterskerk Leuven , Grote Markt Leuven

 

Niño Dios, Spaanse en Portugese kerstmuziek 

Naar goede traditie brengt het ensemble Currende een uurtje kerstmuziek in de historische Sint-Pieterskerk. Dit jaar is het thema Spaanse en Portugese kerstmuziek van renaissance- en barokcomponisten. Met zes zangers, orgel, viool, blokfluit, twee viola’s da gamba en theorbe zorgt dirigent Erik van Nevel voor een mooi geheel van magistrale composities en opgewekte, aanstekelijke en bijna dansende kerstklanken.

Niet te missen!

 

Tickets: 10 euro, via www.wintertijdinleuven.be

Of aan de kassa ter plaatse.  

(Uit: Wintertijd Leuven  05.12 – 05.01 – wintertijdinleuven.be)

 

 

 

STILTEWANDELING

Abdij van Park

Zaterdag 4 januari – 9 u.

Verzamelen op het neerhof (centrale binnenplein )

 

De Vrienden van Abdij van Park organiseren ook dit jaar stiltewandelingen op de abdijsite. Op de eerste zaterdagochtend van het nieuwe jaar kan je in stilte komen genieten van abdijgeluiden en –beelden. Je zal merken: het is nooit helemaal stil op de abdij…

 

Tickets; 5 euro, de wandeling duurt 1-1.30u.

(Uit: Wintertijd Leuven  05.12 – 05.01 – wintertijdinleuven.be)

 

 

 

WINTERSPEELTUIN

Brabanthal – Brabantlaan 1, Heverlee 

Van 26 december tot 30 december 2019 van 10 tot 18 uur

 

In de kerstvakantie wordt de Brabanthal omgetoverd tot een grote binnenspeeltuin.  

Met springkastelen, grote kerstmisattracties, een speeldorp en een knutsel- en leeshoek is dit de gedroomde speelplaats.

De Winterspeeltuin garandeert plezier voor kinderen vanaf drie jaar én hun ouders!

 

Tickets 7 euro/8 euro

www.leuven.be/winterspeeltuin .

Begeleiders en kinderen jonger dan 3 jaar: Gratis

(Uit: Wintertijd Leuven  05.12 – 05.01 – wintertijdinleuven.be)

 

 

 

WAANZINNIG UITZICHT

 

Vrijdag 27 december 2019 en vrijdag 3 januari 2020

Universiteitsbibliotheek, Ladeuzeplein

 

Tijdens Wintertijd kan je de toren van de Universiteitsbibliotheek uitzonderlijk ’s avonds (doorlopend tot 21.30 u.) bezoeken. Het is een unieke kans om te genieten van het prachtige uitzicht op de verlichte stad.

 

Tickets: www.wintertijdinleuven of ter plaatse

(Uit: Wintertijd Leuven  05.12 – 05.01 – wintertijdinleuven.be)

 

 

 

WINTERWANDELINGEN

 

*Bloed, zweet en tranen

29 december 2019 en 8 januari 2020

Wandeling georganiseerd door Leuven Inside Out

 

Leuven, heeft een lange traditie in de gezondheidszorg. Kom mee en ontdek prachtige pareltjes zoals het Anatomisch theater en ziekenhuismuseum HistarUZ. Volg de evolutie van Dokter Bibber tot de topdokters van vandaag!

Bekomen doen we met een drankje in een Leuvens volkscafé.

 

*Engelen en demonen

Zaterdag 4 januari 2020 – Wandeling georganiseerd door Leuven+

 

De gids doet je tijdens deze avondwandeling huiveren met waargebeurde verhalen over spoken, heksen en duivels die de stad op deze donkere dagen teisteren.

Bekomen doe je met een drankje in een legendarisch café.

 

Tickets: www.wintertijdinleuven of

Onthaal Vist Leuven, Naamsestraat 3, Leuven

Prijs 10 euro, drankje inbegrepen.

De wandelingen duren ongeveer 2 uur.

Vertrek om 17 uur aan Tafelrond, Markt 5, 3000 Leuven.

(Uit: Wintertijd Leuven  05.12 – 05.01 – wintertijdinleuven.be)  

 

 

 

NIEUWJAARSDRINK

Zaterdag 4 januari 2020 – 15 tot 18 uur

Grote Markt – Gratis toegang

 

Het stadsbestuur trakteert alle inwoners van Leuven op een Leuvense Stella, een koffie en een portie smoutebollen, varken aan ’t spit of vegetarische hapjes om het nieuwe jaar goed in te zetten.

Alle Leuvenaars zijn welkom en er vallen mooie prijzen te winnen.

 

(Uit: Wintertijd Leuven  05.12 – 05.01 – wintertijdinleuven.be)

 

 

 

LEZINGEN IN SENIORAMA

De lezingen worden georganiseerd door vier verschillende werkgroepen die elk vanuit een andere invalshoek werken:

Cultuur, Levensbeschouwingen, Open Venster op de wereld en Welzijn.

 

Voor de lezingen moet niet op voorhand ingeschreven worden.

Alle lezingen hebben plaats in de lokalen van Seniorama op maandagnamiddag van 14 tot 16 uur.

 

*Maandag 6 januari 2020 

Een maatschappij op zoek naar zichzelf. Staat de zoektocht naar identiteit verbinding in de weg?

Dick Houtman, Prof. Hedendagse geschiedenis van de VUB

 

*Maandag 13 januari 2020

Waarom Beethoven een genie is

Jan Caeyers, dirigent ‘Le Concert Olympique’

 

*Maandag 20 januari 2020

De mens als schepper

Gerd Matthijs, hoogleraar KU Leuven

 

*Maandag 27 januari 2020 

Preventief handelen bij hoge cholosterol

Patrick Vankrukelsven, huisarts, Prof. Faculteit Geneeskunde KU Leuven

 

Bijdrage: (een drankje inbegrepen) 6 euro, leden 5 euro 

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

https://www.seniorama.be/kalenderlezingen  

Copyright LDC Seniorama vzw

 

 

 

WELZIJNSCURSUS

Seniorama 

Natuurgeneeskunde en kruidentherapie  - Uw gezondheid in eigen handen

 

Onze 2000 jaar oude westerse natuurgeneeskunde beleeft vandaag een heropleving.  

Het doel is om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen leven en gezondheidsklachten op een zachte manier aan te pakken, zonder nevenwerkingen en met remedies die in harmonie zijn met de natuur: kruiden, etherische oliën, voedings- en kuuradvies, water- en acetotherapie, enz…, afhankelijk van je persoonlijkheid en klachten. 

In deze 5-delige cursus leert u meer over:

 

1.Natuurgeneeskunde  

Dinsdag 7 januari 2020: Onze traditionele westerse natuurgeneeskunde in opmars.

 

2.Gezondheid en voeding

Dinsdag 14 januari 2020: Hoeveel gezondheidsklachten met een geleidelijke verzuring van ons lichaam te maken hebben? Voeding en het zuur-base-evenwicht.

 

3. Reumatische klachten en verzuring

Dinsdag 21 januari 2020: Artrose, osteoporose… een dieper inzicht in oorzaken en aanpak.

 

4.Spijsverteringsklachten  

Dinsdag 28 januari 2020: Lever/gal/maag:darmklachten behandelen  

 

5.Hart- en vaatstoornissen  

Dinsdag 4 februari: Kruiden bij hoge/lage bloeddruk, hartritmestoornissen, hartzwakte.

 

Dit thema kan eventueel ter vervanging van een andere les: Hormonale stoornissen: menopauze, prostaatklachten, vrouwengeneeskunde,slaapstoornissen.

 

Code NATUUR

Seniorama: dinsdag van 14 tot 16.30 uur

Data: 7, 14, 21, 28 januari en 4 februari 2020  - Aantal lessen: 5

Prijs: 25 euro - Maximum 12 deelnemers

Lesgever: Cecilia Mariën, gezondheidstherapeut en herborist (Europese Academie voor Natuurlijke Gezondheid Leuven)

Copyright LDC Seniorama vzw

https://www.seniorama.be/wellness

 

 

 

SENIORAMA: THEMACURSUS

Afrikaanse kunst en haar betekenis in de levenscyclus  

 

Vanuit de Afrikaanse kunst en haar betekenis in het leven van de Afrikanen maken we op een zeer specifieke manier kennis met het Afrikaanse continent. Een zekere periodisering van een mensenleven is van alle tijden en van alle culturen. 

Waar de grenzen tussen de levensfasen (geboorte, inwijding in de wereld van de volwassenen, huwelijk en dood) worden gelegd, verschilt van samenleving tot samenleving. Dat geldt ook voor de mate waarin die grenzen worden beklemtoond en de manier waarop met de overgang van de ene fase naar de andere wordt omgegaan.

In Afrika wordt een overgang gezien als een (sociale) wedergeboorte: bijvoorbeeld het kind sterft en er wordt een volwassene geboren. Dit denkbeeld van sterven en geboren worden , wordt in een overgangsrite gedramatiseerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van maskers en beelden, maar ook van juwelen en lichaamsornamentiek.

 

Code: AFRIK

Seniorama: Woensdag van 14 tot 16.30 uur

Data: 8, 15, 22 januari 2020 – Aantal lessen: 3

Prijs: 24 euro – leden: 21 euro

Lesgever: Min Dewachter is Master in de oudheidkunde en de Kunstgeschiedenis (KU Leuven) en Master in ‘Anthropologie sociale et culturelle’ (UCL)

Copyright LDC Seniorama vzw

https://www.seniorama.be/afrikaansekunst  

 

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 20 december 2019

 

Teller vanaf 22/8/2009