St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week  51     18 december 2019

 

 

 

 

 Speciale vieringen en familievieringen voor groot en klein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

 

Advent is verlangend uitzien 

naar het komen van het Rijk van God

en vragen dat dit Rijk

van waarheid en leven,

van leven en gerechtigheid,

van vrede en genade,

tot zeer veel mensen mag komen.

Nicolaas Devynck 

(Scheurkalender De Druivelaar – 1 december 2019)

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Ik ken een vader die wekelijks een dag uittrekt om afgezonderd in de stilte te verwijlen. Uit een dergelijke stiltebeleving ontstaat een andere manier van omgaan met de gebruikelijke stress. Diepgang, het doorbreken van sleur en routine, het vermogen tot verwondering en bewondering, het inbouwen  van emotionele afstand, humor en vrijheid tegenover de verslaving en de tredmolen: dat alles en nog veel meer gaat bloeien wanneer iemand die stilte heeft leren huldigen in zijn leven. Wie de ‘poestinia’, de woestijn intrekt,ontdekt gaandeweg hoe je met het universele bezig kunt zijn.

Benoït Standaert “Spiritualieit als levenskunst”

 

In december 2019 komen we nog ter meditatie samen op maandag 23 december, om 20 u. in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

 

Contactpersoon:  

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij:

Katrien Rombouts  

katrien.rombouts@hotmail.com  

tel 016/25.81.11 of 0498 84 10 43

meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be 

 

Meditatiegroep Kessel-Lo 

Samenkomsten in de tweede helft van het jaar 2019

---------------------------------------------------

      maandag 11 november 2019

   maandag 25 november 2019

   maandag 9 december 2019

   maandag 23 december 2019

---------------------------------------------------

 

 

 

VIERINGEN

 

    = FR AN DO

 

 

 

Vieringen in Don Bosco Kessel-Lo van januari tot Pasen 2020 - voorgangers

 

12/1 Chris en Lieve

26/1 Feestviering, het team bereidt voor
       nu en de toekomst/ onderweg / (de) “weg” van Don Bosco

  9/2 Ingrid en Chris (Valentijn vooruit)

23/2 Lieve

! 26/2 Aswoensdagviering met pastorale zone Kesselinde

 

Vastentijd

  8/3 Hermien

15/3 Lieve en Chris

22/3 Ingrid en Lieve

(géén viering op 29/3)

  5/4 Palmzondag Ingrid en Majo

  9/4 Witte Donderdag Ingrid en Hermien

10/4 Goede Vrijdag Chris en Lieve

11/4 Pasen Chris en team

 

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Agenda

 

Woensdag 18 december

11 uur + NM: SAMANA Kerstfeest 

20 uur: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 19 december

AV: Koor Parcoeur

 

Zondag 22 december

VM: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

 

Maandag 23 december

NM: OKRA Teamvergadering

 

Dinsdag 24 december

NM: Seniorencafé

AV: SAMANA

 

Zondag 29 december

VM: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

 

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

 

Donderdag 19 december

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 20 december

19.45 tot 21.00 uur   koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 24 december

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 26 december

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 27 december

19.45 tot 21.00 uur   koorrepetitie in de kerk

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2019

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

CARACASHULPFONDS

 

 Padre Willy

In onze Don Bosco parochie werd op zaterdag 15 januari 1966 het Caracashulpfonds opgericht om Eugeen Vanhoorenbeke, eerste pastoor van Don Bosco en vertrokken als missionaris naar Venezuela, te helpen in zijn levensonderhoud. Gaandeweg werd het fonds een steunfonds voor de bewoners van Campo Rico. Een succes zonder weerga werd het studiebeurzenproject voor de kansarme jongeren in de barrio Campo Rico.

Pater Willy is, na de dood van Padre Eugenio, van 1999 tot 2004 pastoor geweest in Campo Rico.

Hij stuurt ons nu nog regelmatig nieuws door uit Campo Rico.

 

Hij liet ons weer eens kennis maken met jongeren die, dankzij het project van de studiebeurzen, het geloof in zichzelf en de gemeenschap van Campo Rico niet verloren hebben. Ze hopen dat hun vaderland eens bevrijd zal worden uit de diepe crisis waarin het momenteel vertoeft.

 

We maken nu nader kennis met Maria Victoria Baretto Lara .

Maria Victoria is de enige dochter van haar alleenstaande moeder. Ze wonen onderaan in de barrio waar de sector van de 1ste Mei begint. Volgend schooljaar zal ze naar het vierde leerjaar gaan. Vanaf dit jaar geniet ze pas van een studiebeurs van het Caracas Hulpfonds.

 

Haar moeder werkt als bioanaliste in een laboratorium en zorgt goed voor haar dochter. Ze heeft voor korte tijd een man gehad tot bij de geboorte van haar dochter. Ze staat er nu alleen voor maar trekt goed haar plan. Haar vorming als bioanaliste geeft haar een goeie basis. Zelf is ze heel jong na de dood van haar moeder terecht gekomen bij de familie van Nina Campos, een trouwe medewerkster van het Hulpfonds in Campo Rico. Dat ging niet officieel, wel heel spontaan. Na de begrafenis van de moeder die verschillende kinderen naliet, nam de moeder van Nina Campos één van de meisjes mee naar huis. De andere moeders zorgden voor de andere kinderen. Enkele buurvrouwen spraken af en alles was geregeld. Soms wordt de cultuur hier gemakkelijk als een zaak van ‘machos’ afgedaan, maar het zijn wel de vrouwen die beslissingen nemen en het leven doen verder gaan.

Maria Victoria houdt veel van tekenen en speelt graag met vriendinnen. Voor haar is het prima in Campo Rico en zijn de mensen er goedhartig.

 

Wij blijven steunen 

Het Caracas Hulpfonds blijft steun geven in de moeilijke situatie in Venezuela.

Je kan een bijdrage storten op onze rekening BE06 4310 2248 0122 van het Caracashulpfonds.

Hartelijk dank!

 

Wil je nader kennis maken met de werking van het Caracashulpfonds, kan je terecht bij:

Eddy Deroost, Verenigingstraat 41 te 3010 Kessel-Lo. Tel. 016 25 35 23.

Vanaf een bedrag van 40 euro ontvang je een attest wegens schenking.

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Komende activiteiten   

 

Zondag 29 december – woensdag 1 januari 2020: Oud op nieuw 

Nele Steeno – 0495/36 48 96 – Bonkelaar@moulindebellemeuse.be

Inschrijven liefst voor 22 december 2019

 

Vrijdag 17 januari – zondag 19 januari 2020: Wandelweekend winter  

Leo Van Noten – 016/69.79.37 – hildeenleo@yahoo.co.uk

Inschrijven liefst voor 10 januari 2020

 

Vrijdag 14 februari – zondag 16 februari 2020: Molenweekend winter  

Nele Steeno – 0495/36 48 96 – Bonkelaar@moulindebellemeuse.be

 

Vrijdag 28 februari – Zondag 1 maart 2020: Mutskesweekend 

Kristin Vandeweyer – 0498/ 52 76 58 - Bonkelaar@moulindebellemeuse.be

 

Inschrijven 

Meer informatie en inschrijven op onze website:

 www.moulindebellemeuse.be/activiteiten .

Inschrijven pas geldig na betaling.

 

Adres van Het Molenhuis:

Moulin de Belle Meuse

Bérismenil, 5

6892 La Roche-en-Ardenne

084/44 45 17 (uitsluitend tijdens activiteiten) 

 

Bankrekening van vzwMoulin de Belle Meuse 

BE57 7343 7723 5635

vzw Moulin de Belle Meuse

Kerselarenstraat 59

3071 Erps-Kwerps

 

Contact@moulindebellemeuse.be

www.moulindebelemeuse.be 

 

 

 

 

Molenhuis 1979

 

UIT ONS GRIJZE VERLEDEN

Don Bosco Kessel-Lo 

Mogen we deze aangeboden kans missen?

Er wordt een molenhuis te koop aangeboden (Ancien Moulin de la Belle Meuse), gelegen te Bérismenil, met een verblijfscapaciteit voor 80 mensen (slaap-, kook- en eetgertief inbegrepen) – met kapel en zwembad. Gelegen tegen uitgestrekte gemeentebossen.  

 

Welke kansen biedt dit gebouw?

De Gemeenschapsraad heeft eens nagegaan welke mogelijkheden dit huis en bijgebouwen biedt:

 

1. 'n Kans om op een christelijke, evangelische manier te denken over en om te springen met bezit. Willen we onze natuur voor iedereen laten zijn, dan zullen we voorzieningen moeten treffen, zodat iedereen ervan kan genieten. Laten we dit gebouw in handen gaan van privé-eigendom dan snijden we vele kansen af voor minder kapitaalkrachtige mensen, voor wie de gezonde lucht en de stilte en de rust even noodzakelijk zijn. Het enige alternatief tegenover privébezit is groepsbezit (althans nu toch nog!)

 

2. In plaats van verder nog veel te praten en te preken over leren samen leven, enz. zit hierin een kans om van alles samen te doen – samen op verlof gaan of op weekend, samen spelen, koken, wandelen, zwemmen, enz. en dit in een ontspannen sfeer – dit biedt vele mogelijkheden.

 

3. Dit groepsbezit geeft vele kansen aan geldelijk minder begoede mensen of aan gehandicapten om ook eens even op adem te mogen komen.

En waarom zij ook niet? (Vraag maar eens aan mensen die verlofkampen willen organiseren voor gehandicapten, hoe erg moeilijk zij 't hebben iets te vinden, dat geschikt en niet te duur is.

 

4. Het ligt in 'n knappe hoek om vanuit contact met de natuur allerlei religieuze bezinning op gang te brengen. En de behoefte aan gebedsruimte en meditatie om de engagementen in 't leven aan te kunnen, is zeker erg groot. Contemplatie op de barricade!  

 

5. Er zijn ook vele studie- en natuurweekends mogelijk: zo maar, wandelen en genietend van harmonie en van mekaar, rond paddestoelen, rond kruiden, enz.

 

6. Voor jeugdkampen zijn er reeds aanvragen voor 1979. Het dient er wel uitzonderlijk goed voor.

 

7. Eventueel bosklassen!

Parochieblad 15 december 1977

 

 

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

 

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

In het Don Bosco centrum is in 2014 een leuke vorm van ‘delen’ begonnen. Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone Ademtocht waar de vieringen plaats hebben.  

En dat boekenmandje kan je er nog steeds terugvinden.

Je mag daar nog altijd een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten.  

Er zijn ook enkele boeken die je niet hoeft terug te brengen. Op die boeken hangt een plakkertje of briefje om je dat mee te delen.

 

Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje mee aanvullen.

 

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

MICHOTTEBUURT 2019

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.  

 

 

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

 

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie:  www.donboscocentrum.be  

 

   

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

 

KER5TMARKT IN LEUVEN

 

Ladeuzeplein en Hooverplein

Tot 22 december 2019 – Gratis toegang

Bezoek meer dan 140 sfeervolle verlichte kraampjes met kerstartikelen, leuke hebbedingetjes, artisanale souvenirs en typische winterse lekkernijen, verspreid op het Hooverplein en het Ladeuzeplein. Door Stedentripper bekroond als de gezelligste kerstmarkt van Europa.

 

Overdag en ’s avonds zorgen liveoptredens voor de gepaste sfeer op en rond het podium. Dit jaar spelen o.m. Mama’s Jasje, Kate Ryan, Metejoor, Sammy Moore en Die Schnappers ten dans.

 

Naar aloude traditie gaan de opbrengsten van de Leuvense Kerstmarkt naar een goed doel. Dit jaar is dat Lumos, een organisatie die de gezondheidszorg in Congo, Rwanda, Kameroen en Benin versterkt.

 

Openingsuren

Van 12 tot 22 uur op woensdag 18 dec.

Van 12 tot 23 uur op donderdag 19, vrijdag 20 en zaterdag 21 dec.

Van 11 tot 20 uur op zondag 22 dec. – Sluiting

 

Meer info ;www.leuvensekerstmarkt.com

 

(Uit: Wintertijd Leuven  05.12 – 05.01 – wintertijdinleuven.be)

 

 

 

STILTEWANDELINGEN

 

Abdij van Park

Vrijdag 20 december – 19 u. & Zaterdag 4 januari – 9 u.

Verzamelen op het neerhof (centrale binnenplein )

 

De Vrienden van Abdij van Park organiseren ook dit jaar stiltewandelingen op de abdijsite. Op een winterse vrijdagavond en op de eerste zaterdagochtend van het nieuwe jaar kan je in stilte komen genieten van abdijgeluiden en –beelden. Je zal merken: het is nooit helemaal stil op de abdij…

 

Tickets; 5 euro, de wandeling duurt 1-1.30u.

 

(Uit: Wintertijd Leuven  05.12 – 05.01 – wintertijdinleuven.be)

 

 

 

WINTERSPEELTUIN

 

Brabanthal – Brabantlaan 1, Heverlee 

Van 26 december tot 30 december 2019 van 10 tot 18 uur

 

In de kerstvakantie wordt de Brabanthal omgetoverd tot een grote binnenspeeltuin.

Met springkastelen, grote kerstmisattracties, een speeldorp en een knutsel- en leeshoek is dit de gedroomde speelplaats.

De Winterspeeltuin garandeert plezier voor kinderen vanaf drie jaar én hun ouders!

 

Tickets 7 euro/8 euro

www.leuven.be/winterspeeltuin .

Begeleiders en kinderen jonger dan 3 jaar: Gratis

 

(Uit: Wintertijd Leuven  05.12 – 05.01 – wintertijdinleuven.be)

 

 

 

EINDEJAARSCORRIDA LEUVEN

 

Zaterdag 29 december 2019 vanaf 8.30 u.- Start op het Ladeuzeplein 

 

Vervul je goede voornemens nog snel in 2019 en schrijf je in voor de Eindejaarscorrida!

Traditiegetrouw kan je kiezen uit drie afstanden: 4, 8, of 12 kilometer. Ga voor een toptijd of geniet op je gemak van het prachtige parcours waar je doorloopt.

Kinderen jonger dan 9 jaar kunnen gratis deelnemen aan de DCLA-kilometer.

 

Tickets: 12 euro/ 18 euro/ 20 euro

Inschrijven op www.corridaleuven.be

 

(Uit: Wintertijd Leuven  05.12 – 05.01 – wintertijdinleuven.be)

 

 

 

ROOKSTOPCURSUS IN GROEP

Begeleid door Nicole Brants, erkende tabakoloog  

Tijdens de cursus krijg je tips om de sigaret vaarwel te zeggen. Je spreekt met de groep een datum af voor de rookstop. Daarna train je je vaardigheden zodat je niet hervalt. Dit wordt je beste stoppoging ooit.

 

Leer stoppen en volhouden in 8 sessies 

Op 6/1, 13/1, 20/1, 27/1 – 10/2, 24/2, 9/3 en 23/3/ 2020, telkens om 19.30 u.

In Buurthuis Korbeek-Lo, Pastoriestraat 2, 3360 Korbeek-Lo

Je betaalt 48 euro voor de hele cursus. Heb je recht op verhoogde tegemoetkoming? Dan betaal je 24 euro.

 

Meer weten of inschrijven?

Mail naar liebrecht.salen@bierbeek.be

Of bel 016/45 37 84

 

 

 

BIJZONDERE CURSUS ARTIFICIEEL LEREN

Universiteit Derde Leeftijd Leuven – Lessen voor de 21st eeuw 

 

Locatie:

Lezingen 1, 2 en 3: Promotiezaal Universiteitshal, Naamsestraat 22, 3000 Leuven

Lezingen 4 en 5: Van Den Heuvelsinsituut (VHI 02.29) Dekenstraat 2, 3000 Leuven

Lezing 6: Locatie: Maria-Theresiacollege (aula MTC 00.14 – dus niet de grote aula), Sint-Michielsstraat 6, 3000 Leuven

De lezingen vinden steeds plaats tussen 14 en 16 uur.

 

Programma:

*20/02/2020: Een inleiding op artificiële intelligentie  

Prof. Danny De Schreye, Departement Computerwetenschappen

 

*27/02/2020: Artificiële intelligentie in de menselijke genetica: ‘Utopia ‘ of ‘Brave New World’ 

Prof. Yves Moreau, Afdeling ESAT-STADIUS 

 

*05/03/2020: De Machine Learning Revolutie in de artificiële intelligentie

Prof. Luc De Raedt, Departement Computerwetenschappen 

 

*12/03/2020: Hoe de inhoud van beelden herkennen? Een inleiding tot diep machinaal leren  

Prof. Tinne Tuytelaars, Afdeling ESAT-PSY

 

*19/03/2020: Artificiële Intelligentie en Brain-Computer Interface (BCI). Concepten, paradigma’s en patiënten  

Prof. Marc Van Hulle, Onderzoekgroep Neurofysiologie

 

*26/03/2020: Taaltechnologie

Prof. Frank Van Eynde, Centrum voor Computerlinguïstiek 

 

Het inschrijvingsgeld bedraagt 35 euro voor de 6 lezingen. U kan betalen door storting op rekeningnummer BE57 7380 4224 4835 .van Universiteit Derde Leeftijd Leuven vzw .

Nieuwe cursisten of cursisten van wie de administratieve gegevens recent gewijzigd werden, dienen ook het inschrijvingsformulier, te vinden op onze website, volledig ingevuld terug te sturen.

 

Op basis van de capaciteit van de auditoria kunnen we maximaal 350 inschrijvingen aanvaarden. De inschrijvingen worden geregistreerd volgens datum van betaling tot het maximum aantal wordt bereikt.

 

Universiteit Derde Leeftijd Leuven vzw

Naamsestraat 22 – 3000 Leuven

Tel. 016/32 40 01

E-mail: udll@kuleuven.be

 

 

 

FILM DECEMBER

 “Disobedience”

Verenigde Staten/Ierland/Verenigd Koninkrijk – 2017 – 1u.45’

van: Sebastiàn Lelio

met: Rachel Weisz, Rachel McAdams, Alessandro Nivold e.a.

 

Datum: vrijdag 20 december van 14.00 u. tot 16.30 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,00 euro, leden 4,00 euro

 

 

 

WANDELEN MET SENIORAMA

Elke maand is er een dagwandeling.

Verplaatsing met het openbaar vervoer.

Voor wandelen moet je niet vooraf inschrijven.

Een verzekering is vereist. Je kunt aansluiten bij de verzekering die Seniorama aanbiedt: 5 euro voor leden en 10 euro voor niet-leden. 

 

Dagwandeling 

Vrijdag 27 december 2019: Kerststallentocht Landen 

https://www.seniorama.be/wandelen  

 

 

 

NORDIC WALKING

Voor beide groepen, rustige walkers en gevorderden, startplaats: Parking Arboretum Heverleebos.

We vertrekken stipt om 14 u en walken ongeveer anderhalf uur.

Data:

Rustige walkers: vrijdag  27 december

Gevorderde walkers: maandag 23 december.

 

Voor meer info:

Lutgarde Michielsen, GSM 0478 88 15 56, e-mail Lutgarde.Michielsen@skynet.be

Seniorama vzw - Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be – Tel.016 22 20 14

 

 

 

SENIORAMA: THEMACURSUS

Afrikaanse kunst en haar betekenis in de levenscyclus  

 

Vanuit de Afrikaanse kunst en haar betekenis in het leven van de Afrikanen maken we op een zeer specifieke manier kennis met het Afrikaanse continent. Een zekere periodisering van een mensenleven is van alle tijden en van alle culturen. 

Maar de grenzen tussen de levensfasen (geboorte, inwijding in de wereld van de volwassenen, huwelijk en dood) worden gelegd, verschilt van samenleving tot samenleving. Dat geldt ook voor de mate waarin die grenzen worden beklemtoond en de manier waarop met de overgang van de ene fase naar de andere wordt omgegaan.

In Afrika wordt een overgang gezien als een (sociale) wedergeboorte: bijvoorbeeld het kind sterft en er wordt een volwassene geboren. Dit denkbeeld van sterven en geboren worden , wordt in een overgangsrite gedramatiseerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van maskers en beelden, maar ook van juwelen en lichaamsornamentiek.

 

Code: AFRIK

Seniorama: Woensdag van 14 tot 16.30 uur

Data: 8, 15, 22 januari 2020 – Aantal lessen: 3

Prijs: 24 euro – leden: 21 euro

Lesgever: Min Dewachter is Master in de oudheidkunde en de Kunstgeschiedenis (KU Leuven) en Master in ‘Anthropologie sociale et culturelle’ (UCL)

Copyright LDC Seniorama vzw

https://www.seniorama.be/afrikaansekunst

 

 

 

VORMINGPLUS OOST-BRABANT

Wanneer?

Donderdag 16 januari 2020 – 13.30 – 16.30 u.

Donderdag 23 januari 2020 – 13.30 – 16.30 u.

Donderdag 30 januari 2020 – 13.30 – 16.30 u.

Donderdag 02 februari 2020 – 13.30 – 16.30 u.

Donderdag 13 februari 2020 – 13.30 – 16.30 u.

 

Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

 

Waar: CC De Wildeman, Schoolstraat 15 – 3020 Herent

Prijzen: Prijs – 79.00 euro  - Reductieprijs – 59.00 euro

Code: 206263

Begeleiding: Peije van Klooster

 

Is werken op je eigen laptop helemaal nieuw voor jou? Deze cursus maakt je wegwijs!

Van het hanteren van de muis tot het werken op het bureaublad en het bedienen van bestanden en mappen. Je leert ook hoe je teksten en foto’s kan bewaren op een USB-stick.

Internet komt natuurlijk ook aan bod. Je leert hoe je met een simpele muisklik informatie kan opvragen, filmpjes bekijken, je route plannen of een trip voorbereiden.

 

Praktische info:

Je werkt op je eigen laptop metWindows 10 of op een laptop die je kan reserveren.

Let op: er zijn maximum 6 toestellen beschikbaar!

Reserveren kan via deze lik: https://www.vormingplusob.be/laptop-voor-16-01-2020

 

https://www.vormingplusob/beginnerscursus-pc-en-internet-27 

 

 

 

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 11 december 2019

 

Teller vanaf 22/8/2009