St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week  48     27 november 2019

 

 

 

 

 Speciale vieringen en familievieringen voor groot en klein 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

 

Jezus verkondigde geen wereldbeschouwing en geen ideologie. Daarom is het ook onmogelijk zijn boodschap in een systeem te persen. Hij laat elk systeem ontploffen want Hij gaat altijd uit van de werkelijkheid, van de werkelijkheid van de mens zoals hij voortkomt uit de schoot van God. Daarom verguist de levende Geest van God ook altijd weer ieder ideologisch structureren, zodra dat de vastgelegde wet hoger stelt dan de mensen; want dat is dodelijk, daar gaan mensen aan kapot.

W. Massa 

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

God, geef ons de moed om onze voorgegeven aannames over hoe u bent of zou moeten zijn, achter ons te laten. Behoed ons voor de afgodische vormen van godsdienstigheid die anderen uitsluiten, kleineren of simpelweg niet opmerken.

Geef ons de nederigheid en het geduld om te gaan ontdekken dat we, gedragen door Jezus’ Geest-kracht, steeds verder kunnen groeien in verbondenheid met uw Goddelijk Leven.

Sicco Claus 

 

De meditaties in december 2019 gaan door op maandag 9 en maandag 23 december.

We komen samen ter meditatie om 20 u. in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

 

Contactpersoon:  

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij:

Katrien Rombouts  

katrien.rombouts@hotmail.com  

tel 016/25.81.11 of 0498 84 10 43

meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be 

 

Meditatiegroep Kessel-Lo 

Samenkomsten in de tweede helft van het jaar 2019

---------------------------------------------------

      maandag 11 november 2019

   maandag 25 november 2019

   maandag 9 december 2019

   maandag 23 december 2019

---------------------------------------------------

 

 

 

VIERINGEN

 

    = FR AN DO

 

 

 

Vieringen in Don Bosco Kessel-Lo van januari tot Pasen 2020 - voorgangers

 

12/1 Chris en Lieve

26/1 Feestviering, het team bereidt voor
       nu en de toekomst/ onderweg / (de) “weg” van Don Bosco

  9/2 Ingrid en Chris (Valentijn vooruit)

23/2 Lieve

! 26/2 Aswoensdagviering met pastorale zone Kesselinde

 

Vastentijd

  8/3 Hermien

15/3 Lieve en Chris

22/3 Ingrid en Lieve

(géén viering op 29/3)

  5/4 Palmzondag Ingrid en Majo

  9/4 Witte Donderdag Ingrid en Hermien

10/4 Goede Vrijdag Chris en Lieve

11/4 Pasen Chris en team

 

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

 

Woensdag 27 november

VM: OKRA  Teamvergadering

NM: Gastvrij Michotte

20 uur: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 28 november

NM: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

 

Vrijdag 29 november

VM en NM: De Ark + Bar Michotte

 

Zondag 1 december

VM: Zondagscafé

NM: Kalipso

AV: Koor Dissonant

 

Maandag 2 december

NM: OKRA Ledenvergadering

 

Dinsdag 3 december

VM: SAMANA kern

NM: Seniorencafé

 

Woensdag 4 december

VM: Poetsen

20 uur: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

 

 

Zondag  1 december

1ste zondag van de advent A

11 u. viering met koor- en samenzang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Myriam Neves

Lector: Josette Ruelens

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden : Leo Swinnen

 

Zondag  8 december

2de zondag van de advent A

11 u. woorddienst met koor- en samenzang

Intentie: de heer René Preud'homme

Voorganger: Mirjam Van Lammeren

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lector: Hilde Sinap

Homilie: film Welzijnszorg

Beelden : Leo Swinnen

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2019

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

CARACASHULPFONDS

 Padre Willy

In onze parochie werd op zaterdag 15 januari 1966 het Caracashulpfonds opgericht om Eugeen Vanhoorenbeke, eerste pastoor van Don Bosco en vertrokken als missionaris naar Venezuela, te helpen in zijn levensonderhoud. Gaandeweg werd het fonds een steunfonds voor de bewoners van Campo Rico. Een succes zonder weerga werd het studiebeurzenproject voor de kansarme jongeren in de barrio Campo Rico.

Pater Willy is, na de dood van Padre Eugenio, van 1999 tot 2004 pastoor geweest in Campo Rico.

Hij stuurt ons nu nog regelmatig nieuws door uit Campo Rico.

 

Hij liet ons weer eens kennis maken met jongeren die, dankzij het project van de studiebeurzen, het geloof in zichzelf en de gemeenschap van Campo Rico niet verloren hebben. Ze hopen dat hun vaderland eens bevrijd zal worden uit de diepe crisis waarin het momenteel vertoeft.

 

We maken nu nader kennis met Maria Victoria Baretto Lara .

Maria Victoria is de enige dochter van haar alleenstaande moeder. Ze wonen onderaan in de barrio waar de sector van de 1ste Mei begint. Volgend schooljaar zal ze naar het vierde leerjaar gaan. Vanaf dit jaar geniet ze pas van een studiebeurs van het Caracas Hulpfonds.

 

Haar moeder werkt als bioanaliste in een laboratorium en zorgt goed voor haar dochter. Ze heeft voor korte tijd een man gehad tot bij de geboorte van haar dochter. Ze staat er nu alleen voor maar trekt goed haar plan. Haar vorming als bioanaliste geeft haar een goeie basis. Zelf is ze heel jong na de dood van haar moeder terecht gekomen bij de familie van Nina Campos, een trouwe medewerkster van het Hulpfonds in Campo Rico. Dat ging niet officieel, wel heel spontaan. Na de begrafenis van de moeder die verschillende kinderen naliet, nam de moeder van Nina Campos één van de meisjes mee naar huis. De andere moeders zorgden voor de andere kinderen. Enkele buurvrouwen spraken af en alles was geregeld. Soms wordt de cultuur hier gemakkelijk als een zaak van ‘machos’ afgedaan, maar het zijn wel de vrouwen die beslissingen nemen en het leven doen verder gaan.

Maria Victoria houdt veel van tekenen en speelt graag met vriendinnen. Voor haar is het prima in Campo Rico en zijn de mensen er goedhartig.

 

Wij blijven steunen 

Het Caracas Hulpfonds blijft steun geven in de moeilijke situatie in Venezuela.

Je kan een bijdrage storten op onze rekening BE06 4310 2248 0122 van het Caracashulpfonds.

Hartelijk dank!

 

Wil je nader kennis maken met de werking van het Caracashulpfonds, kan je terecht bij:

Eddy Deroost, Verenigingstraat 41 te 3010 Kessel-Lo. Tel. 016 25 35 23.

Vanaf een bedrag van 40 euro ontvang je een attest wegens schenking.

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Komende activiteiten 

 

Zondag 29 december – woensdag 1 januari 2020: Oud op nieuw 

Nele Steeno – 0495/36 48 96 – Bonkelaar@moulindebellemeuse.be

Inschrijven liefst voor 22 december 2019

 

Vrijdag 17 januari – zondag 19 januari 2020: Wandelweekend winter  

Leo Van Noten – 016/69.79.37 – hildeenleo@yahoo.co.uk

Inschrijven liefst voor 10 januari 2020

 

Vrijdag 14 februari – zondag 16 februari 2020: Molenweekend winter

Nele Steeno – 0495/36 48 96 – Bonkelaar@moulindebellemeuse.be

 

Vrijdag 28 februari – Zondag 1 maart 2020: Mutskesweekend 

Kristin Vandeweyer – 0498/ 52 76 58 - Bonkelaar@moulindebellemeuse.be

 

Vrijdag 17 april – zondag 19 april 2020: Molenweekend lente

Nele Steeno – 0495/36 48 96 – nele@moulindebellemeuse.be

 

Inschrijven 

Meer informatie en inschrijven op onze website:

 www.moulindebellemeuse.be/activiteiten .

Inschrijven pas geldig na betaling.

 

Adres van Het Molenhuis:

Moulin de Belle Meuse

Bérismenil, 5

6892 La Roche-en-Ardenne

084/44 45 17 (uitsluitend tijdens activiteiten) 

 

Bankrekening van vzwMoulin de Belle Meuse  

BE57 7343 7723 5635

vzw Moulin de Belle Meuse

Kerselarenstraat 59

3071 Erps-Kwerps

 

Contact@moulindebellemeuse.be

www.moulindebelemeuse.be 

 

 

Molenhuis 1979

 

UIT ONS GRIJZE VERLEDEN

Don Bosco Kessel-Lo 

Mogen we deze aangeboden kans missen?

Er wordt een molenhuis te koop aangeboden (Ancien Moulin de la Belle Meuse), gelegen te Bérismenil, met een verblijfscapaciteit voor 80 mensen (slaap-, kook- en eetgertief inbegrepen) – met kapel en zwembad. Gelegen tegen uitgestrekte gemeentebossen.  

 

Welke kansen biedt dit gebouw?

De Gemeenschapsraad heeft eens nagegaan welke mogelijkheden dit huis en bijgebouwen biedt:

 

1. 'n Kans om op een christelijke, evangelische manier te denken over en om te springen met bezit. Willen we onze natuur voor iedereen laten zijn, dan zullen we voorzieningen moeten treffen, zodat iedereen ervan kan genieten. Laten we dit gebouw in handen gaan van privé-eigendom dan snijden we vele kansen af voor minder kapitaalkrachtige mensen, voor wie de gezonde lucht en de stilte en de rust even noodzakelijk zijn. Het enige alternatief tegenover privébezit is groepsbezit (althans nu toch nog!)

 

2. In plaats van verder nog veel te praten en te preken over leren samen leven, enz. zit hierin een kans om van alles samen te doen – samen op verlof gaan of op weekend, samen spelen, koken, wandelen, zwemmen, enz. en dit in een ontspannen sfeer – dit biedt vele mogelijkheden.

 

3. Dit groepsbezit geeft vele kansen aan geldelijk minder begoede mensen of aan gehandicapten om ook eens even op adem te mogen komen.

En waarom zij ook niet? (Vraag maar eens aan mensen die verlofkampen willen organiseren voor gehandicapten, hoe erg moeilijk zij 't hebben iets te vinden, dat geschikt en niet te duur is.

 

4. Het ligt in 'n knappe hoek om vanuit contact met de natuur allerlei religieuze bezinning op gang te brengen. En de behoefte aan gebedsruimte en meditatie om de engagementen in 't leven aan te kunnen, is zeker erg groot. Contemplatie op de barricade!  

 

5. Er zijn ook vele studie- en natuurweekends mogelijk: zo maar, wandelen en genietend van harmonie en van mekaar, rond paddestoelen, rond kruiden, enz.

 

6. Voor jeugdkampen zijn er reeds aanvragen voor 1979. Het dient er wel uitzonderlijk goed voor.

 

7. Eventueel bosklassen!

Parochieblad 15 december 1977

 

 

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

 

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

In het Don Bosco centrum is in 2014 een leuke vorm van ‘delen’ begonnen. Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone Ademtocht waar de vieringen plaats hebben.  

En dat boekenmandje kan je er nog steeds terugvinden.

Je mag daar nog altijd een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten.  

Er zijn ook enkele boeken die je niet hoeft terug te brengen. Op die boeken hangt een plakkertje of briefje om je dat mee te delen.

 

Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje mee aanvullen.

 

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

MICHOTTEBUURT 2019

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.  

 

 

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

  

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

 

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie:  www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

 

Dinsdag 3 december 2019 om 14.00 uur 

Orgaantransplantatie: gisteren,vandaag en morgen

Em. Prof. Jan Lerut, UCLouvain – Insitute for Experimental and Clinical Research (IREC)

 

Dinsdag 10 december 2019 om 14.00 uur 

Klimaatverandering en waterhuishouding in Vlaanderen: dreigt er een watertekort?

Prof. Patrick Willems KU Leuven – Departement Burgerlijke Bouwkunde / Afdeling Hydraulica

 

Indien u dit wenst, kan u een digitaal abonnement nemen.

Alle ingeschreven cursisten hebben reeds toegang tot de digitale opnames.

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadres: udll@kuleuven.be 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

 

 

BIJZONDERE CURSUS ARTIFICIEEL LEREN

Universiteit Derde Leeftijd Leuven – Lessen voor de 21st eeuw 

 

Programma:

*Een inleiding op artificiële intelligentie  

Donderdag 20 februari 2020 tussen 14 en 16 u.

Prof. Danny De Schreye, Departement Computerwetenschappen

 

Locatie:  Promotiezaal Universiteitshal, Naamsestraat 22, 3000 Leuven

 

*Artificiële intelligentie in de menselijke genetica: ‘Utopia ‘ of ‘Brave New World’ 

Donderdag 27 februari 2020 tussen 14 en 16 u.

Prof. Yves Moreau, Afdeling ESAT-STADIUS 

 

Locatie: Promotiezaal Universiteitshal, Naamsestraat 22, 3000 Leuven

 

*De Machine Learning Revolutie in de artificiële intelligentie

Donderdag 05 maart 2020 tussen 14 en 16 u.

Prof. Luc De Raedt, Departement Computerwetenschappen  

 

Locatie: Promotiezaal Universiteitshal, Naamsestraat 22, 3000 Leuven

 

*Hoe de inhoud van beelden herkennen? Een inleiding tot diep machinaal leren  

Donderdag 12 maart 2020 tussen 14 en 16 u.

Prof. Tinne Tuytelaars, Afdeling ESAT-PSY

 

Locatie: Van Den Heuvelinstituut (VHI 02.29) Dekenstraat 2, 3000 Leuven

 

*Artificiële Intelligentie en Brain-Computer Interface (BCI). Concepten, paradigma’s en patiënten  

Donderdag 19 maart 2020 tussen 14 en 16 u.

Prof. Marc Van Hulle, Onderzoekgroep Neurofysiologie

 

Locatie: Van Den Heuvelinstituut (VHI 02.29) Dekenstraat 2, 3000 Leuven

 

*Taaltechnologie

Donderdag 26 maart 2020 tussen 14 en 16 u.

Prof. Frank Van Eynde, Centrum voor Computerlinguïstiek 

 

Locatie: Maria-Theresiacollege (aula MTC 00.14 – dus niet de grote aula), Sint-Michielsstraat 6, 3000 Leuven

 

Het inschrijvingsgeld bedraagt 35 euro voor de 6 lezingen. U kan betalen door storting op rekeningnummer BE57 7380 4224 4835 .van Universiteit Derde Leeftijd Leuven vzw .

Nieuwe cursisten of cursisten van wie de administratieve gegevens recent gewijzigd werden, dienen ook het inschrijvingsformulier, te vinden op onze website, volledig ingevuld terug te sturen.

 

Op basis van de capaciteit van de auditoria kunnen we maximaal 350 inschrijvingen aanvaarden. De inschrijvingen worden geregistreerd volgens datum van betaling tot het maximum aantal wordt bereikt.

 

Universiteit Derde Leeftijd Leuven vzw

Naamsestraat 22 – 3000 Leuven

Tel. 016/32 40 01

E-mail: udll@kuleuven.be

 

 

 

LEZINGEN IN SENIORAMA

De lezingen worden georganiseerd door vier verschillende werkgroepen die elk vanuit een andere invalshoek werken:

Cultuur, Levensbeschouwingen, Open Venster op de wereld en Welzijn.

 

Voor de lezingen moet niet op voorhand ingeschreven worden.

Alle lezingen hebben plaats in de lokalen van Seniorama op maandagnamiddag van 14 tot 16 uur.

 

*Maandag 2 december 2019

Kan de Islam leven met de seculiere westerse waarden?  

Emilio Platti, Dominicaan, Prof. Em. Theologie KU Leuven  

 

*Maandag 9 december 2019  

Het Westen en de Islam: botsende beschavingen?  

Johan Slaats, theoloog en schrijver

 

*Maandag 16 december 2019

Leopold II beschaver of massamoordenaar?  

Guy Vanthemsche, Prof. Hedendaagse geschiedenis aan de VUB

 

Bijdrage: (een drankje inbegrepen) 6 euro, leden 5 euro  

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

https://www.seniorama.be/kalenderlezingen

Copyright LDC Seniorama vzw

 

 

 

WANDELEN MET SENIORAMA

Wandelen is genieten van mooie rustige dingen, van de seizoenen, het leven van plant en dier, de frisse lucht en het gezelschap.

 

Elke maand is er een dagwandeling.

Verplaatsing met het openbaar vervoer.

Voor wandelen moet je niet vooraf inschrijven.

 

Een verzekering is vereist. Je kunt aansluiten bij de verzekering die Seniorama aanbiedt: 5 euro voor leden en 10 euro voor niet-leden. 

 

Dagwandeling  

Vrijdag 27 december 2019: Kerststallentocht Landen 

https://www.seniorama.be/wandelen  

 

 

 

NORDIC WALKING

Wil je leren Nordic Walken?  

Laat het weten. Zo gauw er voldoende geïnteresseerden zijn organiseren we een lessenreeks. Je wordt dan gecontacteerd.

Voor meer info:

Lutgarde Michielsen, GSM 0478 88 15 56, e-mail : Lutgarde.Michielsen@skynet.be

 

Seniorama vzw - Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be – Tel.016 22 20 14

 

 

 

SENIORAMA: HULP BIJ LAPTOPGEBRUIK

Je hebt een computercursus gevolgd en je werkt regelmatig op je laptop (draagbare pc) en af en toe word je met een probleempje geconfronteerd. Je hebt bv. last met de opsommingstekens of de marges of met het maken van een tabel? Hoe krijg je een pdf-document geopend en afgedrukt? Het lukt je niet je foto’s van je digitaal fototoestel op je computer te zetten? Wat is het beste antivirusprogramma? De update, upgrade of back-up wil niet lukken. Of … mijn pc doet raar!...

 

Seniorama probeert een antwoord op je vragen te vinden en organiseert begeleiding bij laptop-gebruik waar je gedurende 45 min. individuele hulp krijgt: echt maatwerk.

Alleen onderwerpen die in onze cursussen (zie jaarprogramma) aangeleerd worden, kunnen behandeld worden. We doen geen herstellingen van hardware. Onze lesgevers komen niet aan huis.

 

Seniorama vraagt een bijdrage van € 5.

Vooraf inschrijven op het onthaal is noodzakelijk: tel. 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be

Omschrijf je probleem. Vergeet niet je laptop en de voedingskabel mee te brengen, eventueel ook de muis.

Plaats, dag en uur:

Donderdag 28 november, 1 persoon om 10 u en 1 persoon om 11 u.

 

Seniorama vzw Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be

 

 

 

SOCIALE VOORZIENINGEN EN WOONVORMEN

Seniorama  

 

Je kunt elke weekdag van 9.30 tot 16.00 u. bij Seniorama terecht met vragen over premies en tegemoetkomingen, sociale voorzieningen, diensten in de thuiszorg en je rechten.

Zie ook de artikels onder het submenu Wegwijs en de Wegwijsfolders (onder het menu Publicaties).

 

Ben je op zoek naar een aangepaste woongelegenheid voor senioren?

Elke dinsdag tussen 13 en 16 u. kun je hierover informatie krijgen, persoonlijk,

via 016 22 20 14 of mail seniorama@seniorama.be  

 

Brochure Woonzorgcentra arrondissement Leuven  

De stuurgroep Woonzorgcentra heeft een upgrade gemaakt van de vorige brochure.

60 woonzorgcentra in het arrondissement Leuven zijn erin gebundeld met de nodige aanpassingen vanaf 2018. Dagprijzen, diensten, opnamemogelijkheden zoals dagopvang, kortverblijf.  

 

Deze is te koop bij het onthaal van Seniorama en kost 10 euro.

Je kunt ze ook per telefoon of per mail seniorama@seniorama.be  bestellen.

Dan wordt de brochure opgestuurd, de prijs is dan 12 euro te storten op rekeningnummer:

IBAN BE32 7364 0304 8202 met vermelding ‘woonzorgcentra, je naam en adres.

 

Indien je vragen hebt over deze brochure kun je steeds terecht bij de medewerker van het onthaal van Seniorama, best op dinsdagnamiddag.

 

Brochure Assistentiewoningen arrondissement Leuven 

Deze brochure is bestemd voor 65-plussers die er voor kiezen niet naar een woonzorg- centrum te gaan, maar om welke reden ook, uitkijken naar een beschermde woonvorm.

Typisch voor deze woonvorm is dat zij speciaal aangepast is aan de noden van de senioren. Zo kunnen ze verder zelfstandig blijven wonen en hun huishouden volledig of gedeeltelijk zelf doen.

 

De extra diensten kunnen sterk uiteenlopen.

Het al dan niet aanbieden ervan bepaalt mee de prijs van de flat.

 

De prijs bevat, al naargelang de flat:

-Het louter ter beschikking stellen van apparatuur (bv. wasmachines) of gemeenschappelijk lokalen  en/of zithoeken.

-Het serveren van maaltijden of de mogelijkheid deze aan te vragen

-Het verzorgen van mindervalide bewoners  

-Het verzekeren van een nachtdienst 

 

De gemeenschappelijke ruimten worden soms opengesteld voor buurtbewoners en er worden soms vormings- en/of ontspanningsnamiddagen georganiseerd.

Goed vergelijken is dus de boodschap. Deze brochure kan echter enkel objectieve informatie weergeven, niet de eigen levenssfeer, of het ‘hart’ van elk huis.

De ‘dagprijs’ in onze brochure wordt vermeld ‘onder voorbehoud’ gezien mogelijke aan passingen door de instellingen. Hiervoor kan u zich dan ook best tot de instellingen zelf wenden.

 

Je kunt de brochure aanschaffen voor € 8 op het onthaal of door storting van €10,50 op rekeningnummer IBAN BE32 7364 0304 8202 BIC KREDBEBB met vermelding ‘assistentiewoningen’ en  je naam en adres. Zodra dit in ons bezit is, wordt de brochure opgestuurd.

Indien je vragen hebt over deze brochure, kun je steeds terecht bij de medewerker van het onthaal van Seniorama , best op dinsdagnamiddag.  

 

Seniorama vzw - Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be – Tel.016 22 20 14

 

 

 

 

SAMEN TEGEN ARMOEDE

 

Welzijnszorg bestaat 50 jaar en dat wordt gevierd van Pinksteren 2019 tot Pinksteren 2020.

Dat komt omdat de allereerste campagne van Welzijnszorg gelanceerd werd met Pinksteren 1969.

 

Hou deze data al maar vrij:

*Moderne Kerstmarkt

Te Leuven op zaterdag 14 en zondag 15 december 2019

*Eindejaarscorrida

Te Leuven op zondag 29 december 2019

*Een Pinksterpicknick

Te Leuven op 30 mei 2020

En vele soep – op – de – stoepen...

 

We vieren onder protest omdat armoede al lang aangepakt en opgelost had moeten zijn.

De armoedecijfers in ons land zijn beschamend.

Maar we zijn wel blij en dankbaar dat we zoveel medestanders hebben die zich vrijwillig en professioneel inzetten om armoede te bestrijden.

De solidariteit die we zien, in de projecten en bij organisaties die hun strijd delen, sterkt ons om verder te doen.

Want armoede kan en mag nergens, ook niet in ons welvarend en democratisch land. 

 

Zou armoede verdwijnen door erover te zwijgen?

Reactie van Welzijnszorg op het regeerakkoord: 

We stellen bij een aantal beleidsdomeinen enkele doelen voorop :

 

Voor het beleidsdomein Wonen, vragen we moed en ambitie. Er moeten meer sociale woningen worden voorzien.

Voor het beleidsdomein onderwijs eisen we inzet op onderwijskansen voor kinderen in armoede. En dat is meer dan taalachterstand wegwerken. Er moeten hefbomen worden aangereikt voor een kansrijk onderwijs.

We vragen het terugschroeven van de maatregel die nieuwkomers de eerste 10 jaar voor bepaalde delen van de Vlaamse sociale bescherming uitsluit. Het is fundamenteel onrechtvaardig mensen die extra ondersteuning nodig hebben omdat ze zorgbehoevend zijn of als oudere een zorgnood hebben, op basis van hun verblijfstatuut uit te sluiten voor hulp. 

Ook de relativering van armoede duikt opnieuw op. Armoede is een systeem van sociale uitsluiting met impact op je hele leven. Het is het niet kunnen participeren in de samenleving. Een nieuwe armoedegrens invoeren is geen armoedebeleid.

 

Samen solidair tegen armoede

We willen het werk van jaren door armoedeorganisaties, experten en ervaringsdeskundigen en de minister van Armoedebestrijding, mee kunnen verder zetten.

Welzijnszorg wil constructief werken om op verschillende beleidsdomeinen daadwerkelijke armoedebestrijding mee vorm te geven.

Annabel Cardoen, Stafmedewerker Politiek, 0497 13 55 87

 

Welzijnszorg 

Huidevettersstraat 165 – 1000 Brussel 

Telefoon: 02 502 55 75

E-mail: info@welzijnszorg.be

 

 

 

NOOIT MEER BETER

 

Vier jaar nadat Lucas Bruyland een lange strijd tegen kanker verloor, hebben ouders Diewer en Tomas samen met enkele vrienden hun verdriet omgezet in een positief project.

Via het boek ‘Nooit meer beter’ willen ze de dood bespreekbaar maken bij kinderen.

 

Lucas 

Amper vijf jaar was Lucas toen hij te horen kreeg dat hij kanker had.

‘Hij kreeg negen chemobeurten en 31 bestralingen. Vijf maanden later kon hij weer naar school en alles leek prima te gaan’ zegt Diewer.

Maar bij de derde controlescan, een jaar later, kwam er slecht nieuws.

‘Vier maanden later, exact op zijn zevende verjaardag wisten we dat hij opnieuw kanker had en dat het een wonder zou zijn als hij erdoor zou komen’ zegt Tomas.

Op 21 september 2015 kregen de ouders de boodschap dat de behandeling geen zin meer had.

Lucas ging naar huis,waar hij enkel palliatief kon worden verzorgd tot hij twee weken later stierf.

 

Eerlijk

Voor de ouders was het altijd heel belangrijk met hun zoon te praten over wat hem nog te wachten stond.

‘Hoe klein ze ook zijn, ze hebben echt door dat er iets aan de hand is, of dat je hen leugens verkoopt. Voor ons was het belangrijk dat Lucas alles begreep en dat we eerlijk zeiden dat we niet alle antwoorden hadden’, zegt Diewer.

In hun zoektocht naar hulpmiddelen leerden de ouders dat de meeste kinderboeken over het thema het woord dood niet gebruiken en dat gewerkt werd met symbolische dingen.

Tomas ging daarom zelf aan de slag en tekende een eigen boekje.

 

Cruciaal 

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 11 december 2019

 

Teller vanaf 22/8/2009