St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week  47     20 november 2019

 

 

 

 

 Speciale vieringen en familievieringen voor groot en klein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

 

Als ik tot iemand woorden spreek van bewondering omdat hij iets goeds gedaan of gezegd heeft, om wie hij is, dan verricht ik aan hem of haar het wonder, be-wonder ik, zodat hij blij wordt.

Gelukkig om deze bemoediging, heeft hij nieuwe werklust, krijgt hij zelfvertrouwen, groeit hij, durft hij verder gaan.

Iemand bewonderen is aan hem iets doen van bevorderen van liefde. Alle liefde, elke verliefdheid begint ergens bij een moment van bewondering.

Herman Boon 

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Liefde vloeit over. Ze houdt voor zichzelf wat ze nodig heeft. En wàt ze heeft wil ze in overvloed hebben, om rijk te kunnen zijn ook voor anderen.

Kijk naar de bron! Kijk naar de bron zelf van het leven. Laat eerst jezelf vullen. Laat daarna wat de bron je nog méér geeft overvloeien naar anderen.

Liefde stroomt over. Je leeg laten lopen is niet wat liefde vraagt. Voor wie kun je goed zijn als je voor jezelf slecht bent? Zie naar de bron ven het leven. Vul eerst jezelf zoveel dat je overvloeit naar anderen.

Dan zal ik graag genieten van jouw overvloed.

Bernardus van Clairvaux  - Uit de 18de preek over het Hooglied  

 

Op maandag 25 november 2019 komen we nog samen ter meditatie om 20 u. in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

De meditaties in december 2019 gaan door op maandag 9 en maandag 23 december.

 

 

Contactpersoon:  

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij:

Katrien Rombouts  

katrien.rombouts@hotmail.com  

tel 016/25.81.11 of 0498 84 10 43

meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be 

 

Meditatiegroep Kessel-Lo 

Samenkomsten in de tweede helft van het jaar 2019

---------------------------------------------------

      maandag 11 november 2019

   maandag 25 november 2019

   maandag 9 december 2019

   maandag 23 december 2019

---------------------------------------------------

 

 

 

VIERINGEN

 

    = FR AN DO

 

 

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

 

Woensdag 20 november

VM: Poetsen

NM: SAMANA Crea

20 uur: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 21 november

NM: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

 

Vrijdag 22 november

VM en NM: De Ark + Bar Michotte

14u30: Koor Blij Rondeel

AV: Koor Blij Rondeel St.-Cecilia

 

Zaterdag 23 november

VM: Koor Blij Rondeel (opruiming)

NM: SAMANA

AV: De Krooners

 

Zondag 24 november

VM en NM: OKRA Receptie

AV: Koor Dissonant

 

Dinsdag 26 november

NM: Seniorencafé

AV: Prisma

 

Woensdag 27 november

VM: OKRA  Teamvergadering

NM: Gastvrij Michotte

20 uur: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

 

 

Donderdag 21 november

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 22 november

19.45 tot 21.00 uur   koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 26 november

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 28 november

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 29 november

19.45 tot 21.00 uur   koorrepetitie in de kerk

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2019

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

CARACASHULPFONDS

 Padre Willy

In onze parochie werd op zaterdag 15 januari 1966 het Caracashulpfonds opgericht om Eugeen Vanhoorenbeke, eerste pastoor van Don Bosco en vertrokken als missionaris naar Venezuela, te helpen in zijn levensonderhoud. Gaandeweg werd het fonds een steunfonds voor de bewoners van Campo Rico. Een succes zonder weerga werd het studiebeurzenproject voor de kansarme jongeren in de barrio Campo Rico.

Pater Willy is, na de dood van Padre Eugenio, van 1999 tot 2004 pastoor geweest in Campo Rico.

Hij stuurt ons nu nog regelmatig nieuws door uit Campo Rico.

 

Hij liet ons weer eens kennis maken met jongeren die, dankzij het project van de studiebeurzen, het geloof in zichzelf en de gemeenschap van Campo Rico niet verloren hebben. Ze hopen dat hun vaderland eens bevrijd zal worden uit de diepe crisis waarin het momenteel vertoeft.

 

We maken nu nader kennis met Maria Victoria Baretto Lara .

Maria Victoria is de enige dochter van haar alleenstaande moeder. Ze wonen onderaan in de barrio waar de sector van de 1ste Mei begint. Volgend schooljaar zal ze naar het vierde leerjaar gaan. Vanaf dit jaar geniet ze pas van een studiebeurs van het Caracas Hulpfonds.

 

Haar moeder werkt als bioanaliste in een laboratorium en zorgt goed voor haar dochter. Ze heeft voor korte tijd een man gehad tot bij de geboorte van haar dochter. Ze staat er nu alleen voor maar trekt goed haar plan. Haar vorming als bioanaliste geeft haar een goeie basis. Zelf is ze heel jong na de dood van haar moeder terecht gekomen bij de familie van Nina Campos, een trouwe medewerkster van het Hulpfonds in Campo Rico. Dat ging niet officieel, wel heel spontaan. Na de begrafenis van de moeder die verschillende kinderen naliet, nam de moeder van Nina Campos één van de meisjes mee naar huis. De andere moeders zorgden voor de andere kinderen. Enkele buurvrouwen spraken af en alles was geregeld. Soms wordt de cultuur hier gemakkelijk als een zaak van ‘machos’ afgedaan, maar het zijn wel de vrouwen die beslissingen nemen en het leven doen verder gaan.

Maria Victoria houdt veel van tekenen en speelt graag met vriendinnen. Voor haar is het prima in Campo Rico en zijn de mensen er goedhartig.

 

Wij blijven steunen 

Het Caracas Hulpfonds blijft steun geven in de moeilijke situatie in Venezuela.

Je kan een bijdrage storten op onze rekening BE06 4310 2248 0122 van het Caracashulpfonds.

Hartelijk dank!

 

Wil je nader kennis maken met de werking van het Caracashulpfonds, kan je terecht bij:

Eddy Deroost, Verenigingstraat 41 te 3010 Kessel-Lo. Tel. 016 25 35 23.

Vanaf een bedrag van 40 euro ontvang je een attest wegens schenking.

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

Oud op Nieuw

Zondag 29 december 18.00 u. – Woensdag 1 januari 16.00 u.

 

Vier jij de jaarovergang liever niet met een massa mensen om je heen?

Vertoef jij graag in een kleine toffe groep, met bekende en nieuwe gezichten? Een groep waarin iedereen, jong of oud, welkom is om samen het moment te delen met respect voor elkaar?

Ruil jij graag vuurwerk of spektakel in om op een unieke locatie in alle vrijheid te vieren?

Schrijf je dan snel in!

De plaatsen zijn beperkt.

 

Inschrijven: Via het inschrijvingsformulier.

 

Kostprijs:

Ouder dan 18 jaar: 10 euro per persoon, per nacht

13 t.e.m. 17 jaar: 8 euro per persoon, per nacht  

06 t.e.m. 12 jaar: 6 euro per persoon, per nacht  

04 t.e.m. 05 jaar: 4 euro per persoon, per nacht  

0 t.e.m. 03 jaar: = gratis – De ouders zorgen zelf voor aangepaste voeding en eventueel een kinderbedje  

 

We eten en koken samen. Via mail wordt er afgestemd wie wat meebrengt.

 

Rekeningnummer: BE89 3770 2696 1185

Op naam van Nele Steeno  

Vermelding: Oudopnieuw +data+naam 

 

Meebrengen:

-onderlaken en kussensloop – slaapzak

- eten en drinken om te delen. We koken samen.

-uw volle goesting

 

Verantwoordelijke: Nele Steeno

Telefoonnummer: 0495/36 48 96

E-mail: Bonkelaar@moulindebellemeuse.be

 

 

Molenhuis 1979

 

UIT ONS GRIJZE VERLEDEN

Don Bosco Kessel-Lo 

Mogen we deze aangeboden kans missen?

Er wordt een molenhuis te koop aangeboden (Ancien Moulin de la Belle Meuse), gelegen te Bérismenil, met een verblijfscapaciteit voor 80 mensen (slaap-, kook- en eetgertief inbegrepen) – met kapel en zwembad. Gelegen tegen uitgestrekte gemeentebossen.  

 

Welke kansen biedt dit gebouw?

De Gemeenschapsraad heeft eens nagegaan welke mogelijkheden dit huis en bijgebouwen biedt:

 

1. 'n Kans om op een christelijke, evangelische manier te denken over en om te springen met bezit. Willen we onze natuur voor iedereen laten zijn, dan zullen we voorzieningen moeten treffen, zodat iedereen ervan kan genieten. Laten we dit gebouw in handen gaan van privé-eigendom dan snijden we vele kansen af voor minder kapitaalkrachtige mensen, voor wie de gezonde lucht en de stilte en de rust even noodzakelijk zijn. Het enige alternatief tegenover privébezit is groepsbezit (althans nu toch nog!)

 

2. In plaats van verder nog veel te praten en te preken over leren samen leven, enz. zit hierin een kans om van alles samen te doen – samen op verlof gaan of op weekend, samen spelen, koken, wandelen, zwemmen, enz. en dit in een ontspannen sfeer – dit biedt vele mogelijkheden.

 

3. Dit groepsbezit geeft vele kansen aan geldelijk minder begoede mensen of aan gehandicapten om ook eens even op adem te mogen komen.

En waarom zij ook niet? (Vraag maar eens aan mensen die verlofkampen willen organiseren voor gehandicapten, hoe erg moeilijk zij 't hebben iets te vinden, dat geschikt en niet te duur is.

 

4. Het ligt in 'n knappe hoek om vanuit contact met de natuur allerlei religieuze bezinning op gang te brengen. En de behoefte aan gebedsruimte en meditatie om de engagementen in 't leven aan te kunnen, is zeker erg groot. Contemplatie op de barricade!  

 

5. Er zijn ook vele studie- en natuurweekends mogelijk: zo maar, wandelen en genietend van harmonie en van mekaar, rond paddestoelen, rond kruiden, enz.

 

6. Voor jeugdkampen zijn er reeds aanvragen voor 1979. Het dient er wel uitzonderlijk goed voor.

 

7. Eventueel bosklassen!

Parochieblad 15 december 1977

 

 

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

 

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

In het Don Bosco centrum is in 2014 een leuke vorm van ‘delen’ begonnen. Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone Ademtocht waar de vieringen plaats hebben.  

En dat boekenmandje kan je er nog steeds terugvinden.

Je mag daar nog altijd een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten.  

Er zijn ook enkele boeken die je niet hoeft terug te brengen. Op die boeken hangt een plakkertje of briefje om je dat mee te delen.

 

Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje mee aanvullen.

 

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

MICHOTTEBUURT 2019

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.  

 

 

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

 

Dinsdag 26 november 2019 om 14.00 uur 

Het Europees klimaat en energiebeleid voor 2030 en 2050

Dhr. Jos Delbeke – Gewezen Directeur-generaal Klimaat Europese Commissie

 

Dinsdag 3 december 2019 om 14.00 uur 

Orgaantransplantatie: gisteren,vandaag en morgen

Em. Prof. Jan Lerut, UCLouvain – Insitute for Experimental and Clinical Research (IREC)

 

Indien u dit wenst, kan u een digitaal abonnement nemen.

Alle ingeschreven cursisten hebben reeds toegang tot de digitale opnames.

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadres: udll@kuleuven.be 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

 

 

ZWALUWEN WELKOM

 

 

Regionaal Landschap Dijleland en het INL-team bouwen vierhonderd kunstnesten met de steun van de provincie en dertien gemeenten.

De nesten komen in Bertem, Bierbeek, Boortmeerbeek, Haacht, Herent, Hoeilaart, Huldenberg, Kampenhout, Kortenberg, Leuven, Oud-Heverlee, Overijse en  Tervuren. 

 

Aan de gebouwen van het Heilig-Hartinstituut in Heverlee zijn ondertussen vijftig nesten geplaatst.

 

Honkvast  

“Zwaluwen hebben het moeilijk in onze regio”, zegt Annabel Pennings, biodiversiteitsmedewerker van Regionaal Landschap Dijleland. “Er is een gebrek aan geschikte locaties waar ze hun nesten kunnen bouwen. De vogels zijn honkvast en keren meestal terug naar dezelfde locatie.  

Huiszwaluwen metselen hun nest met modder onder de dakgoten van huizen. Door de hedendaagse architectuur, de bouwwoede en het feit dat onze omgeving steeds ’ netter’ wordt, ontstaat een gebrek aan geschikte locaties en modder voor het bouwen van de nesten. Door kunstnesten moeten de huiszwaluwen minder lang aan hun nest bouwen en kunnen ze sneller eieren leggen”  

 

Diversiteit  

Heverlee heeft momenteel een grote kolonie zwaluwen aan de militaire kazerne vlak bij de school Heilig-Hartinstituut. Met de nieuwe nesten hoopt schooldirecteur Walter D’Hoore de dieren ook bij hen een plaats te geven. Het project kadert in een opwaardering van de schoolsite, waarbij ook extra bomen zullen geplant worden. Binnenkort wordt er zelfs een dossier ingediend om de speelplaats en de sportvelden opnieuw aan te leggen.

 

“We willen investeren in de biodiversiteit en klimaatvriendelijkheid van onze school, zegt D’Hoore.

Voor dit project vond de school dan ook een goede partner in Regionaal Landschap Dijleland en de stad Leuven.  

(hab, evb)  Krant Het Nieuwsblad 17 oktober 2019

 

 

 

 

LEZINGEN IN SENIORAMA

De lezingen worden georganiseerd door vier verschillende werkgroepen die elk vanuit een andere invalshoek werken:

Cultuur, Levensbeschouwingen, Open Venster op de wereld en Welzijn.

 

Voor de lezingen moet niet op voorhand ingeschreven worden.

Alle lezingen hebben plaats in de lokalen van Seniorama op maandagnamiddag van 14 tot 16 uur.

 

*Maandag 25 november 2019

Bemiddeling, samen op zoek naar een oplossing  

Myriam Beck, Bemiddelingsteam Leuven

en Jaak Poot, Bemiddelingsbureau Alba Leuven 

 

Bijdrage: (een drankje inbegrepen) 6 euro, leden 5 euro  

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

https://www.seniorama.be/kalenderlezingen

Copyright LDC Seniorama vzw

 

 

 

VOETVERZORGING IN SENIORAMA

Onze voeten staan elke dag meerdere uren onder druk als we erop staan, werken of sporten. Het merendeel van de tijd zitten ze opgesloten in schoenen en kousen. Daarom is het goed ze op tijd en stond eens te verwennen. Ook pijnlijke voeten worden vakkundig behandeld en in de watten gelegd.

 

Wil je op aangename manier door het leven stappen ? Kom dan langs bij onze pedicure.  

Leen Engels is er vanaf 9 u. op dinsdag 26 november 2019.

Een uur lang kun je je voeten laten verwennen. Maximum 6 personen.

 

Je kan een afspraak maken via het onthaal tel. 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be  

Prijs per verzorgingsbeurt € 25 ter plaatse te betalen aan Leen. 

Informeer bij uw mutualiteit naar eventuele tussenkomst.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven 

 

 

 

VOEL JE VEILIG!

De taak van senioreninspecteurs bestaat er voornamelijk in om te luisteren naar de noden, vragen, problemen, voorstellen en kritieken afkomstig uit de seniorengemeenschap.

Daarnaast trachten de senioreninspecteurs onveiligheidsgevoelens bij ouderen op te vangen. Deze hebben veeleer te maken met situaties die niet meteen tastbaar of meetbaar zijn, maar toch een impact hebben op het dagdagelijkse leven. Je kunt bij hen terecht met vragen, problemen en voorstellen over alles waarvoor de politie een bepaalde helpende hand kan reiken.

 

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Senioreninspecteurs Patricia Van de Walle  en Jean-Lou de Graef van de Leuvense politie zijn er maandag 25 november om 16 u.  

 

 

 

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag 28 november

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven  

Voor meer info:

Johan Kumps 016 26 10 95 of 0489 55 02 60

Walter Rogge 016 40 66 58 of 0496 57 47 82

 

Iedereen met een fiets met goede banden en remmen is welkom. Voorzie u van een reserve binnenband.

De verzekering (€ 10 per jaar) is verplicht, leden betalen slechts € 5.

Belangrijk: Kom steeds op tijd naar de startplaats, want we vertrekken stipt!

 

Seniorama vzw Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be

 

 

 

WANDELEN MET SENIORAMA

Wandelen is genieten van mooie rustige dingen, van de seizoenen, het leven van plant en dier, de frisse lucht en het gezelschap.

 

Elke maand is er een dagwandeling.

Verplaatsing met het openbaar vervoer.

Voor wandelen moet je niet vooraf inschrijven.

 

Een verzekering is vereist. Je kunt aansluiten bij de verzekering die Seniorama aanbiedt: 5 euro voor leden en 10 euro voor niet-leden. 

 

Dagwandeling  

Vrijdag 27 december 2019: Kerststallentocht Landen 

https://www.seniorama.be/wandelen  

 

 

 

NORDIC WALKING

We walken in 2 groepen:  

De ‘rustige walkers’ walken elke 2 weken en wandelen dan een 5 km in 1.30 u

De ‘gevorderden’ walken elke week en wandelen dan een 6 tot 7 km in 1.30 u

Wandeling Gevorderde Walkers op maandag 25 november 2019 .

 

Voor beide groepen startplaats: Parking Arboretum Heverleebos. 

Te bereiken met bus 18 van de Tec vanuit Leuven Station Perron 1 tot halte De Jacht, dan nog 5 minuutjes verder de Naamse steenweg volgen. Opgepast: je kan geen rittenkaart van de lijn gebruiken.

Vertrek: we vertrekken stipt om 14 u en walken ongeveer anderhalf uur.

 

Wil je leren Nordic Walken?  

Laat het weten. Zo gauw er voldoende geïnteresseerden zijn organiseren we een lessenreeks. Je wordt dan gecontacteerd.

Voor meer info:

Lutgarde Michielsen, GSM 0478 88 15 56, e-mail : Lutgarde.Michielsen@skynet.be

 

Seniorama vzw - Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be – Tel.016 22 20 14

 

 

 

SENIORAMA: HULP BIJ LAPTOPGEBRUIK

Je hebt een computercursus gevolgd en je werkt regelmatig op je laptop (draagbare pc) en af en toe word je met een probleempje geconfronteerd. Je hebt bv. last met de opsommingstekens of de marges of met het maken van een tabel? Hoe krijg je een pdf-document geopend en afgedrukt? Het lukt je niet je foto’s van je digitaal fototoestel op je computer te zetten? Wat is het beste antivirusprogramma? De update, upgrade of back-up wil niet lukken. Of … mijn pc doet raar!...

 

Seniorama probeert een antwoord op je vragen te vinden en organiseert begeleiding bij laptop-gebruik waar je gedurende 45 min. individuele hulp krijgt: echt maatwerk.

Alleen onderwerpen die in onze cursussen (zie jaarprogramma) aangeleerd worden, kunnen behandeld worden. We doen geen herstellingen van hardware. Onze lesgevers komen niet aan huis.

 

Seniorama vraagt een bijdrage van € 5.

Vooraf inschrijven op het onthaal is noodzakelijk: tel. 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be

Omschrijf je probleem. Vergeet niet je laptop en de voedingskabel mee te brengen, eventueel ook de muis.

Plaats, dag en uur:

Donderdag 28 november, 1 persoon om 10 u en 1 persoon om 11 u.

 

Seniorama vzw Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be

 

 

 

SOCIALE VOORZIENINGEN EN WOONVORMEN

Seniorama  

 

Je kunt elke weekdag van 9.30 tot 16.00 u. bij Seniorama terecht met vragen over premies en tegemoetkomingen, sociale voorzieningen, diensten in de thuiszorg en je rechten.

Zie ook de artikels onder het submenu Wegwijs en de Wegwijsfolders (onder het menu Publicaties).

 

Ben je op zoek naar een aangepaste woongelegenheid voor senioren?

Elke dinsdag tussen 13 en 16 u. kun je hierover informatie krijgen, persoonlijk,

via 016 22 20 14 of mail seniorama@seniorama.be  

 

Brochure Woonzorgcentra arrondissement Leuven  

De stuurgroep Woonzorgcentra heeft een upgrade gemaakt van de vorige brochure.

60 woonzorgcentra in het arrondissement Leuven zijn erin gebundeld met de nodige aanpassingen vanaf 2018. Dagprijzen, diensten, opnamemogelijkheden zoals dagopvang, kortverblijf.  

 

Deze is te koop bij het onthaal van Seniorama en kost 10 euro.

Je kunt ze ook per telefoon of per mail seniorama@seniorama.be  bestellen.

Dan wordt de brochure opgestuurd, de prijs is dan 12 euro te storten op rekeningnummer:

IBAN BE32 7364 0304 8202 met vermelding ‘woonzorgcentra, je naam en adres.

 

Indien je vragen hebt over deze brochure kun je steeds terecht bij de medewerker van het onthaal van Seniorama, best op dinsdagnamiddag.

 

Brochure Assistentiewoningen arrondissement Leuven 

Deze brochure is bestemd voor 65-plussers die er voor kiezen niet naar een woonzorg- centrum te gaan, maar om welke reden ook, uitkijken naar een beschermde woonvorm.

Typisch voor deze woonvorm is dat zij speciaal aangepast is aan de noden van de senioren. Zo kunnen ze verder zelfstandig blijven wonen en hun huishouden volledig of gedeeltelijk zelf doen.

 

De extra diensten kunnen sterk uiteenlopen.

Het al dan niet aanbieden ervan bepaalt mee de prijs van de flat.

 

De prijs bevat, al naargelang de flat:

-Het louter ter beschikking stellen van apparatuur (bv. wasmachines) of gemeenschappelijk lokalen  en/of zithoeken.

-Het serveren van maaltijden of de mogelijkheid deze aan te vragen

-Het verzorgen van minder-valide bewoners  

-Het verzekeren van een nachtdienst 

 

De gemeenschappelijke ruimten worden soms opengesteld voor buurtbewoners en er worden soms vormings- en/of ontspanningsnamiddagen georganiseerd.

Goed vergelijken is dus de boodschap. Deze brochure kan echter enkel objectieve informatie weergeven, niet de eigen levenssfeer, of het ‘hart’ van elk huis.

De ‘dagprijs’ in onze brochure wordt vermeld ‘onder voorbehoud’ gezien mogelijke aan passingen door de instellingen. Hiervoor kan u zich dan ook best tot de instellingen zelf wenden.

 

Je kunt de brochure aanschaffen voor € 8 op het onthaal of door storting van €10,50 op rekeningnummer IBAN BE32 7364 0304 8202 BIC KREDBEBB met vermelding ‘assistentiewoningen’ en  je naam en adres. Zodra dit in ons bezit is, wordt de brochure opgestuurd.

Indien je vragen hebt over deze brochure, kun je steeds terecht bij de medewerker van het onthaal van Seniorama , best op dinsdagnamiddag.  

 

Seniorama vzw - Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be – Tel.016 22 20 14

 

 

 

VORMINGPLUS OOST-BRABANT

 

 

Wanneer?

Donderdag 16 januari 2020 – 13.30 – 16.30 u.

Donderdag 23 januari 2020 – 13.30 – 16.30 u.

Donderdag 30 januari 2020 – 13.30 – 16.30 u.

Donderdag 02 februari 2020 – 13.30 – 16.30 u.

Donderdag 13 februari 2020 – 13.30 – 16.30 u.

 

Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

 

Waar: CC De Wildeman, Schoolstraat 15 – 3020 Herent

Prijzen: Prijs – 79.00 euro  - Reductieprijs – 59.00 euro

Code: 206263

Begeleiding: Peije van Klooster

 

Is werken op je eigen laptop helemaal nieuw voor jou? Deze cursus maakt je wegwijs!

Van het hanteren van de muis tot het werken op het bureaublad en het bedienen van bestanden en mappen. Je leert ook hoe je teksten en foto’s kan bewaren op een USB-stick.

Internet komt natuurlijk ook aan bod. Je leert hoe je met een simpele muisklik informatie kan opvragen, filmpjes bekijken, je route plannen of een trip voorbereiden.

 

Praktische info:

Je werkt op je eigen laptop metWindows 10 of op een laptop die je kan reserveren.

Let op: er zijn maximum 6 toestellen beschikbaar!

Reserveren kan via deze lik: https://www.vormingplusob.be/laptop-voor-16-01-2020

 

https://www.vormingplusob/beginnerscursus-pc-en-internet-27  

 

 

 

NAAR DE PLAATSELIJKE BAKKER?

Local Friday roept ons op 

 

Grote winkelketens en onlineshops zetten de lokale bakker, slager of schoenenverkoper het mes op de keel. In tien jaar tijd zijn zowat 10.000 lokale winkels verdwenen. En het stopt niet.

 

Het Project Local Friday roept nu op om minstens één dag in de week lokaal te kopen.

Sofie en Kim Smolders van Belgunique, richtten een webplatform voor Belgische creatievelingen op: het project Lolal Friday.

 

(…) “Wij vragen niet dat mensen alleen nog maar bij de lokale bakker, slager of groentehandelaar kopen, wel dat ze af en toe bewust lokaal aankopen doen. Minstens één dag per week. Op vrijdag bijvoorbeeld, maar het mag ook een andere dag zijn”

“Consumenten kijken vaak alleen naar de prijs. Niet onbegrijpelijk. En we moeten niet ontkennen dat lokale handelaars vaak met een concurrentieel nadeel kampen. Met als gevolg dat klanten naar goedkopere warenhuizen trekken en zaken moeten sluiten. Op onze oude dag gaan we ons dat beklagen . Als we niet meer zo mobiel zijn en zullen vaststellen dat er in de buurt geen winkels meer zijn”, zegt Christine Matheeuws van het NSZ (Neutraal Syndikaat voor Zelfstandigen) dat hen steun geeft.

 

In één moeite richten de initiatiefnemers een oproep aan de overheid.

Er wordt gevraagd om de btw voor lokale ondernemers te verlagen van 21 naar 6 procent.

Dat zou hen een stuk concurentiëler maken.

 

(svw, rg) www.iksteunlocalfriday.be

Krant Het Nieuwsblad 2 november 2019

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 18 november 2019

 

Teller vanaf 22/8/2009