St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week  46     13 november 2019

 

 

 

 

 Speciale vieringen en familievieringen voor groot en klein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

 

Wat gebeurt er in een gebed, persoonlijk en gezamenlijk?

Daar treden de mensen of groepen mensen buiten hun bestaan. Ze worden outsider doordat zij lijden en lijdensoorzaken wegen. Tegelijk treden zij het lijden van de medemensen binnen. Ze worden insider doordat zij anderen betrekken in hun voorbeden en in de daarmee samenhangende agenda van dienst en actie.

De taal van het gebed bestaat enerzijds uit klacht en protest, anderzijds uit hoop en samenzwering. Ik weet uiteraard dat vele gebeden, privé en in kerkdiensten, eerder berusting en aanpassing suggereren dan verzet en protest. Men mag zichzelf niet onschadelijk maken, zelfs uitschakelen, ten gunste van bestaande toestanden.

H. Wieringa  

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Meditatie in de Christelijk traditie  

HARTELIJK DANK, JOS!

 

 

Na meer dan 10 jaar trouwe dienst, geeft Jos Vermeulen  zijn functie als leider van de meditatiegroep door. We zullen met een kleine ploeg de verschillende taken verdelen. Ikzelf zal als eindverantwoordelijke optreden.  

 

Eigenlijk is het niet mogelijk om Jos op een volwaardige manier te vervangen.

Hij was immers niet enkel de man die zorgde voor een perfect ingerichte ruimte en hartelijke  ontvangst op de meditatieavonden zelf.

Ook viel hij niet samen met de verzorgde kaartjes met meditatiemomenten of de vele mails met praktische, maar ook bemoedigende boodschappen.

Jos was voor ons allemaal veel meer. Hij was vader en moeder, luisterend oor en organisator. Door zijn vriendelijke, zorgzame en bescheiden verschijning, heeft hij ons aller hart gestolen. Als meditatie mensen minzaam maakt, dan is Jos hier een heel goed voorbeeld van.

 

We zullen hem dus missen als leider. Maar gelukkig blijft hij trouw lid!  

In elk geval een hele dikke merci Jos!

Namens de hele meditatiegroep.

Katrien Rombouts

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

-

Ik heb een vriend. In de eenzaamheid ga ik hem opzoeken.

Hij is er, hoewel onzichtbaar voor menselijke ogen. Zijn spreken gebeurt ook niet met geluid van woorden; het wordt niet beluisterd door het gehoor. Zijn woorden bestaan niet uit klinkers, ze worden niet uitgesproken. Ze klinken niet op in de klank van een stem.
Aanwezig is hij afwezig, nabij en toch verwijderd, mij nader dan mijn eigen weten, mij klaarder zelfs dan de sprankels van mijn diepste inzichten.

Al’Hallaj  - Meditatief 296 

 

Op maandag 25 november 2019 komen we nog samen ter meditatie om 20 u. in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

De meditaties in december 2019 gaan door op maandag 9 en maandag 23 december.

 

Contactpersoon:  

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij:

Katrien Rombouts

katrien.rombouts@hotmail.com

tel 016/25.81.11 of 0498 84 10 43

 

meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be 

 

 

 

VIERINGEN

 

    = FR AN DO

 

 

 

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

 

Woensdag 13 november

20 uur: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 14 november

VM: Prisma opbouw salon

NM: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

 

Vrijdag 15 november

Ganse dag: Prisma salon

 

Zaterdag 16 november

Ganse dag: Prisma salon

 

Zondag 17 november

11 u.: Zondagscafé + Prisma salon

NM+AV: Prisma salon

 

Maandag 18 november

AV: Buurtgroep Michotte

 

Dinsdag 19 november

NM: Seniorencafé

 

Woensdag 20 november

VM: Poetsen

NM: SAMANA Crea

20 uur: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

 

 

Donderdag 14 november

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 15 november

19.45 tot 21.00 uur   koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 19 november

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 21 november

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 22 november

19.45 tot 21.00 uur   koorrepetitie in de kerk

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2019

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

CARACASHULPFONDS

 Padre Willy

 

Het Caracashulpfonds werd opgericht om Eugeen Vanhoorenbeke, eerste pastoor van Don Boscoparochie, te steunen toen hij als missionaris naar Venezuela vertrok.

Gaandeweg werd het fonds een steunfonds voor de bewoners van Campo Rico.

Een succes zonder weerga werd het studiebeurzenproject voor de kansarme jongeren in de barrio Campo Rico.

 

Pater Willy die ook pastoor is geweest in Campo Rico stuurt ons nu nog regelmatig nieuws door.

 

We maken nu nader kennis met Dayerlyn Estefania Berroteràn Contreras  

Dayelin krijgt al vanaf het tweede jaar lager onderwijs een studiebeurs van het Caracas hulpfonds. Ze is er heel dankbaar voor. Het was al die jaren een aanmoediging voor haar om goed te studeren en om die steun waar te maken. Ze is ondertussen al 17 en zal deze maand juli nog haar dipoma A2, richting Informatica en Administratie, op zak hebben. Dat diploma is hier een meerwaarde, beter dan een gewoon diplom van humaniora. De humaniora duurt vijf jaar en vraagt om verdere studies, terwijl de technische richting zes jaren duurt en de deur opent voor zowel verdere studies als voor werkgelegenheid.

 

Daverlyn is de oudste van vier, maar heeft nog vijf andere broers en zusters aan vaders kant. Toen haar beide ouders gingen samenwonen had deze man al twee kinderen van een vrouw en nog eens drie anderen van een tweede vrouw. Van hen zijn er in 2015 twee uitgeweken naar Chili en de anderen staan ook al klaar om te emigreren. Met deze vijf broers aan vaders kant heeft Dayerlyn nooit een goede relatie gekend. Ze zijn voor haar te agressief en ze is eigenlijk blij dat de twee eersten al ver weg wonen in Chili en dat de anderen ook nog gaan volgen.

 

Ze hoopt binnenkort criminologie te gaan studeren. Haar interesse ligt vooral in alles wat samenhangt met onderzoek. Leven in een barrio als Campo Rico is hiervoor een goede voorbereiding.

Naar aanleiding van een incident krijg je als priester of catechist gewoonlijk een verslag te horen dat de informant niet in moeilijkheden kan brengen voor het geval je die gegevens wil uitspitten. De getuigen hebben meestal een tweede versie, dichter bij de waarheid, die je na veel tijd ook wel te weten komt, maar nooit onmiddellijk. Telkens sta je er verstomd van hoe gedetailleerd de mensen de feiten kunnen beschrijven.

Het gebeurde ooit dat een Venezolaanse priester, die heel dicht bij de mensen stond en zich echt ingeleefd had in de barrio, op klaarlichte dag overvallen en beroofd werd van zijn gsm.

Niemand had het gezien, niemand wist iets van de mogelijke daders. Een totaal mysterie ondanks alle navraag van zijn kant. Een paar weken nadien werd een jongen op straat doodgeschoten. Onmiddellijk wist iemand de pater te vertellen, zonder dat hij erom vroeg, dat het die jongen was die hem toen overvallen had.

 

De politieke situatie kwam ook nog ter sprake tijdens het interview. Daverlyn hoopt op een spoedige verandering van president en regering. ‘Vroeger was het beter’, zegt ze, ‘ondanks alle moeilijkheden die er toen waren’. Chàvez heeft de veranderingen van nu in gang gezet, maar was handiger om vergissingen bij te sturen. Hij stond dichter bij het volk. Nu is het precies de strakke ideologie van Cuba die het voor het zeggen heeft.

 

Wij blijven steunen 

Het Caracas Hulpfonds blijft steun geven in de moeilijke situatie in Venezuela.

Je kan een bijdrage storten op onze rekening BE06 4310 2248 0122 van het Caracashulpfonds.

Hartelijk dank!

 

 

Wil je nader kennis maken met de werking van het Caracashulpfonds, kan je terecht bij:

Eddy Deroost, Verenigingstraat 41 te 3010 Kessel-Lo. Tel. 016 25 35 23.

Vanaf een bedrag van 40 euro ontvang je een attest wegens schenking.

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

 

Verslag Molenhuisweekend herfst 

We hebben een gezellig molenweekend gehad en hebben ons huisje helemaal winterklaar gemaakt.

 

Het was een regenachtig weekend, maar we hebben heel wat werk gedaan gekregen.

De bekleding van de ‘Jeune marié’ werd verder afgewerkt en is helemaal klaar. Volgende keer nog een paar latjes plaatsen.

 

Op onze parking stonden ook bomen die meer en meer een gevaar vormden voor ons dak. Deze bomen hebben we omgezaagd. Met de takken maakten we een houtwal.

Op het Plantweekend doen we nieuwe aanplantingen.

 

Molenhuis: Plantweekend 

Vrijdag 6 december 18.00 u. – zondag 8 december 16.00 u.

 

De bomen langs onze parking zijn op leeftijd en moeten verwijderd worden.

Op dit weekend moeten we dus de laatste bomen omleggen en verzagen. In hun plaats plaatsen we dit weekend een mooie houtkant aan…

 

Kostprijs: Gratis. Eten regelen via het principe van de pod luck. Iedereen brengt wat mee. We koken samen.

Inschrijven: Via het inschrijvingsformulier.

Meebrengen:

- gepaste werkkledij – hoeslaken en kussensloop

- slaapzak of donsdeken – toiletgerief 

- pantoffels – zaklamp

 

Verantwoordelijke: Nele Steeno

Telefoonnummer: 0495/36 48 96

E-mail: nele@moulindebellemeuse.be

 

 

 

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

In het Don Bosco centrum is in 2014 een leuke vorm van ‘delen’ begonnen. Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone Ademtocht waar de vieringen plaats hebben.  

En dat boekenmandje kan je er nog steeds terugvinden.

Je mag daar nog altijd een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten.  

Er zijn ook enkele boeken die je niet hoeft terug te brengen. Op die boeken hangt een plakkertje of briefje om je dat mee te delen.

 

Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje mee aanvullen.

 

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

MICHOTTEBUURT 2019

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.  

 

 

 

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

 

Dinsdag 19 november 2019 om 14.00 uur 

De Veiligheidsraad: de Champions League van de multilaterale diplomatie. België als niet-permanent lid in 2019 en2020 

Dhr. Werner Bauwens – adjunct-directeur-generaal voor Multilaterale Zaken FOD Buitenlandse Zaken

 

Dinsdag 26 november 2019 om 14.00 uur 

Het Europees klimaat en energiebeleid voor 2030 en 2050

Dhr. Jos Delbeke – Gewezen Directeur-generaal Klimaat Europese Commissie

 

Indien u dit wenst, kan u een digitaal abonnement nemen.

Alle ingeschreven cursisten hebben reeds toegang tot de digitale opnames.

Zij kregen de procedure om de digitale opnames van lezingen 2019-2020 te bereiken.

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadres: udll@kuleuven.be 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

 

 

STUURGROEP KENNIS & MAATSCHAPPIJ 

Alumni Lovanienses nodigt u van harte uit op de lezing :

Door professor Liesbet Stevens 

Op donderdag 21 november 2019 om 19.30 u.

In de Promotiezaal van de Universiteitshal,

Naamsestraat 22 – 3000 Leuven  

 

In deze lezing gaat professor Stevens in op seksueel grensoverschrijdend gedrag. Seksueel geweld is een hot-topic dat bij vele mensen, vrouwen en mannen, woede, verontwaardiging, angst en verwarring oproept. Nemen de politiek, justitie en politie dit probleem wel voldoende ter harte? Is men zich wel voldoende bewust van de omvang en impact van seksueel grensoverschrijdend gedrag?  

 

Maar haar recent gepubliceerde boek ‘Hoe legaal is flirten?’ gaat over veel meer dan wat wettelijk verboden is. Want sinds de #MeToo-beweging de wereld heeft wakker geschud staan veel meer sociale interacties tussen vrouwen en mannen ter discussie. Wat is grensoverschrijdend gedrag? Wie zijn de daders? Wat is moreel ontoelaatbaar? Hoe bepaal je dat? En mogen, we flirten?  En hoe dan?  

 

Prof. Dr. Liesbet Stevens is als gastdocent verbonden aan het instituut voor Familiale en Seksuologische Wetenschappen van de KU Leuven en is adjunct-directeur bij het instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Ze heeft een jarenlange ervaring met schrijven en spreken over seksisme, discriminatie, gelijkheid van vrouwen en mannen, seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

Recent verscheen van haar het boek ‘Hoe legaal te flirten?’

 

Programma 

 

19.30 u. Ontvangst en registraties  

19.50 u. Inleiding door advocaat Jo De Meester, bestuurslid VRG-Alumni en Alumni Lovanienses  

20.00 u. Lezing door professor Liesbet Stevens

21.00 u. Mogelijkheid tot het stellen van vragen  

21.15 u. Slotwoord door dr. Berthe Taes, voorzitter stuurgroep Kennis & Maatschappij 

 

Afsluitend drankje, aangeboden door Alumni Lovanienses en de KU Leuven

 

Kennis en Maatschappij

Naamsestraat 22 – B-3000 Leuven

Tel. +32 16 32 40 01

km@alum.kuleuven.be

http://alum.kuleuven.be/kennis

 

 

 

GELAATSVERZORGING IN SENIORAMA

Dinsdag, 19 november 2019 .

Maandelijks kan je genieten van een ontspannende gelaatsverzorging.

Maggie komt eenmaal per maand langs in Seniorama om je een rustgevende gezichtsmassage te geven. Gedurende 45 minuten zorgt ze voor het reinigen van de huid, de massage, een masker en indien gewenst een lichte maquillage. Ondertussen krijg je raad over hoe je je huid gezond kan houden. Maggie werkt uitsluitend met antiallergische producten.

 

Maak een afspraak via het onthaal 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be

Kostprijs: € 20 te betalen bij inschrijving.

 

 

 

VOETVERZORGING IN SENIORAMA

Onze voeten staan elke dag meerdere uren onder druk als we erop staan, werken of sporten. Het merendeel van de tijd zitten ze opgesloten in schoenen en kousen. Daarom is het goed ze op tijd en stond eens te verwennen. Ook pijnlijke voeten worden vakkundig behandeld en in de watten gelegd.

 

Wil je op aangename manier door het leven stappen ? Kom dan langs bij onze pedicure .

Vanessa Conchetti is aanwezig vanaf 13 u. op woensdag 20 november 2019.

Leen Engels is er vanaf 9 u. op dinsdag 26 november 2019.

Een uur lang kun je je voeten  laten verwennen. Maximum 6 personen.

 

Je kan een afspraak maken via het onthaal tel. 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be

Prijs per verzorgingsbeurt € 25 ter plaatse te betalen aan Vanessa of Leen. 

Informeer bij uw mutualiteit naar eventuele tussenkomst.

 

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven 

 

 

VOEL JE VEILIG!

De taak van senioreninspecteurs bestaat er voornamelijk in om te luisteren naar de noden, vragen, problemen, voorstellen en kritieken afkomstig uit de seniorengemeenschap.

Daarnaast trachten de senioreninspecteurs onveiligheidsgevoelens bij ouderen op te vangen. Deze hebben veeleer te maken met situaties die niet meteen tastbaar of meetbaar zijn, maar toch een impact hebben op het dagdagelijkse leven. Je kunt bij hen terecht met vragen, problemen en voorstellen over alles waarvoor de politie een bepaalde helpende hand kan reiken.

 

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Senioreninspecteurs Patricia Van de Walle  en Jean-Lou de Graef van de Leuvense politie zijn er maandag 25 november om 16 u.  

 

 

 

SOCIALE VOORZIENINGEN EN WOONVORMEN

Seniorama

 

Je kunt elke weekdag van 9.30 tot 16.00 u. bij Seniorama terecht met vragen over premies en tegemoetkomingen, sociale voorzieningen, diensten in de thuiszorg en je rechten.

Zie ook de artikels onder het submenu Wegwijs en de Wegwijsfolders (onder het menu Publicaties).

 

Ben je op zoek naar een aangepaste woongelegenheid voor senioren?

Elke dinsdag tussen 13 en 16 u. kun je hierover informatie krijgen, persoonlijk,

via 016 22 20 14 of mail seniorama@seniorama.be  

 

Brochure Woonzorgcentra arrondissement Leuven  

De stuurgroep Woonzorgcentra heeft een upgrade gemaakt van de vorige brochure.

60 woonzorgcentra in het arrondissement Leuven zijn erin gebundeld met de nodige aanpassingen vanaf 2018. Dagprijzen, diensten, opnamemogelijkheden zoals dagopvang, kortverblijf.  

 

Deze is te koop bij het onthaal van Seniorama en kost 10 euro.

Je kunt ze ook per telefoon of per mail seniorama@seniorama.be  bestellen.

Dan wordt de brochure opgestuurd, de prijs is dan 12 euro te storten op rekeningnummer:

IBAN BE32 7364 0304 8202 met vermelding ‘woonzorgcentra, je naam en adres.

 

Indien je vragen hebt over deze brochure kun je steeds terecht bij de medewerker van het onthaal van Seniorama, best op dinsdagnamiddag.

 

Brochure Assistentiewoningen arrondissement Leuven 

Deze brochure is bestemd voor 65-plussers die er voor kiezen niet naar een woonzorg- centrum te gaan, maar om welke reden ook, uitkijken naar een beschermde woonvorm.

Typisch voor deze woonvorm is dat zij speciaal aangepast is aan de noden van de senioren. Zo kunnen ze verder zelfstandig blijven wonen en hun huishouden volledig of gedeeltelijk zelf doen.

 

De extra diensten kunnen sterk uiteenlopen.

Het al dan niet aanbieden ervan bepaalt mee de prijs van de flat.

 

De prijs bevat, al naargelang de flat:

-Het louter ter beschikking stellen van apparatuur (bv. wasmachines) of gemeenschappelijk lokalen  en/of zithoeken.

-Het serveren van maaltijden of de mogelijkheid deze aan te vragen

-Het verzorgen van minder-valide bewoners  

-Het verzekeren van een nachtdienst 

 

De gemeenschappelijke ruimten worden soms opengesteld voor buurtbewoners en er worden soms vormings- en/of ontspanningsnamiddagen georganiseerd.

Goed vergelijken is dus de boodschap. Deze brochure kan echter enkel objectieve informatie weergeven, niet de eigen levenssfeer, of het ‘hart’ van elk huis.

De ‘dagprijs’ in onze brochure wordt vermeld ‘onder voorbehoud’ gezien mogelijke aan passingen door de instellingen. Hiervoor kan u zich dan ook best tot de instellingen zelf wenden.

 

Je kunt de brochure aanschaffen voor € 8 op het onthaal of door storting van €10,50 op rekeningnummer IBAN BE32 7364 0304 8202 BIC KREDBEBB met vermelding ‘assistentiewoningen’ en  je naam en adres. Zodra dit in ons bezit is, wordt de brochure opgestuurd.

Indien je vragen hebt over deze brochure, kun je steeds terecht bij de medewerker van het onthaal van Seniorama , best op dinsdagnamiddag.  

 

Seniorama vzw - Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be – Tel.016 22 20 14

 

 

 

VORMINGPLUS OOST-BRABANT

 

Starred Up – Film met nabespreking  

Het indrukwekkende ‘Starred Up’ van regisseur David Mackenzie is zowel een Oedipusdrama als een gevangenisfilm.

Jonge deliquent Eric Love blijkt zo gewelddadig dat hij moet worden overgeplaatst naar een gevangenis van volwassenen (starred up). Hij belandt er bovendien op de afdeling waar zijn vader Neville al jaren achter de tralies zit.

Regisseur David Mackenzie zoomt in op de vader-zoon relatie en hoe de twee de verloren jaren proberen in te halen.

Ongetwijfeld een zeer originele film in zijn genre.

 

Nabespreking met criminoloog Johan Declerck.

 

Wanneer: dinsdag 26 november 2019 van 19.30 tot 22.15 u.

Waar: Huis van de tolerantie Leuven,

Brusselsestrraat 332 – 3000 Leuven

Prijzen; Gratis  

Code: 196478  

 

Practische info:

Deze activiteit sluit aan bij het aanbod rond Leuven Restorative City 2019.

Het volledige aanbod ontdek je hier

www.vormingplus.ob.be/leuven-restorative-city

 

Partners :

Huis van de tolerantie Leuven – CAW Oost-Brabant – De Rode Antraciet – KU Leuven Institute of Criminology (LINC)

 

https://www.vormingplusob.be/film-starred-met-nabespreking  

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 19 november 2019

 

Teller vanaf 22/8/2009