St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week  43     23 oktober 2019

 

 

 

 

 Speciale vieringen en familievieringen voor groot en klein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

 

De moderne mens moet vooral uit het gesloten huis van zichzelf worden bevrijd. Hij heeft er behoefte aan inzicht en uitzicht in het leven te vinden, moed om te zijn, de vinnigheid van de hoop die hem het bestaan elke morgen weer de moeite waard doet vinden.

J. Baers  

 

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Er is het oog van het hart: “Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien”.

Als het oog van het hart geopend is, kunnen we God overal zien: in iedere omstandigheid, in de natuur, in de wetenschap, in ieder mens en in onszelf. In al wat is. Het openen van het oog van ons hart, is een werk van zuivering. Wij zuiveren dit oog in de meditatie door de stilte, de ingetogenheid en de armoede van een gebedswoord: de armoede van geest waarbij wij alle gedachten en beelden loslaten. Het resultaat van het werk van de mantra is de zuivering van het hart.

“Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God overal zien”. Dat betekent ook dat wij overal Liefde zien: wij zien de Schepping en zien onszelf geliefd, en dat verandert ons hele leven.

Het is de transformatie die optreedt als resultaat van het echte ervaren van God.

Laurance Freeman 

 

Volgende meditatie is op maandag 28 oktober 2019. Aanvang om 20 uur in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.  

 

Contactpersoon:  

jos vermeulen 016/89.03.16 

vermeulen.berte@telenet.be  

meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be 

 

 

 

 

VIERINGEN

 

    = FR AN DO

 

 

 

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

 

Woensdag 23 oktober

20 uur: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 24 oktober

NM: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

 

Vrijdag 25 oktober

VM+NM: De Ark + Bar Michotte

 

Zaterdag 26 oktober

NM+AV: Kalipso

 

Zondag 27 oktober

11 u.: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

 

Dinsdag 29 oktober

NM: Seniorencafé

 

Woensdag 30 oktober

VM: OKRA  Teamvergadering

20 uur: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

 

 

Donderdag 24 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Dinsdag 29 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 31 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2019

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

PENSENKERMIS

Caracashulpfonds

Op zaterdag 19 oktober 2019 houdt het Caracashulpfonds een smakelijke pensenkermis in de Instuif, Ortolanenstraat, Kessel-Lo, naast het parochiecentrum.

De aanleiding is het studiebeurzenproject in Caracas dat nu meer dan ooit onze steun nodig heeft, gezien de crisis in Venezuela.

 

Wil je er graag bij zijn neem dan even contact op met Eddy Deroost, Vereningingstraat  41, 3010 Kessel-Lo. Tel. 016 25 35 23 of e-mail eddyderoost@skynet.be  Hij kan meedelen of het inschrijven nu nog kan.

 

Gegevens:

Familie: ……………

Wij komen eten om 17 u. - 19 u. - 20 u. (Uur van voorkeur aanduiden.)

 

2 zwarte pensen: .. x 15 euro = ….

2 witte pensen: .. x 15 euro = ….

1witte + 1 zwarte pens: .. x 15 euro = ….

 

1zwarte pens: .. x 8 euro  = ….

1 witte pens: .. x 8 euro = ….

Bij alle pensen is er appelmoes en brood voorzien.

 

De inschrijving is pas geldig na ontvangst van het te betalen bedrag dat kan gestort worden op

Rekeningnummer BE06 4310 2248 0122 van het Caracashulpfonds.

 

 

 

FILIPIJNENFEEST

Zaterdag 19 oktober 2019  

Don Boscocentrum

 

18.00 u. Heerlijke Filipijnse schotel (12 euro volwassenen – 6 euro kinderen)

20.00 u. Het actuele Filipijns verhaal

Getuigenissen over jongerenorganisaties, over mensenrechten en scholen van inheemse gemeenschappen en een interview met de leider van de kritische Filipijnse vakbond.

 

Van harte uitgenodigd op deze boeiende en lekkere avond!

 

 

 

 

 

 

CARACASHULPFONDS

 Padre Willy

 

Het Caracashulpfonds werd opgericht om Eugeen Vanhoorenbeke, eerste pastoor van Don Boscoparochie, te steunen toen hij als missionaris naar Venezuela vertrok.

Gaandeweg werd het fonds een steunfonds voor de bewoners van Campo Rico.

Een succes zonder weerga werd het studiebeurzenproject voor de kansarme jongeren in de barrio Campo Rico.

 

Pater Willy die ook pastoor is geweest in Campo Rico stuurt ons nu nog regelmatig nieuws door.

 

We maken nu nader kennis met Dayerlyn Estefania Berroteràn Contreras  

Dayelin krijgt al vanaf het tweede jaar lager onderwijs een studiebeurs van het Caracas hulpfonds. Ze is er heel dankbaar voor. Het was al die jaren een aanmoediging voor haar om goed te studeren en om die steun waar te maken. Ze is ondertussen al 17 en zal deze maand juli nog haar dipoma A2, richting Informatica en Administratie, op zak hebben. Dat diploma is hier een meerwaarde, beter dan een gewoon diplom van humaniora. De humaniora duurt vijf jaar en vraagt om verdere studies, terwijl de technische richting zes jaren duurt en de deur opent voor zowel verdere studies als voor werkgelegenheid.

 

Daverlyn is de oudste van vier, maar heeft nog vijf andere broers en zusters aan vaders kant. Toen haar beide ouders gingen samenwonen had deze man al twee kinderen van een vrouw en nog eens drie anderen van een tweede vrouw. Van hen zijn er in 2015 twee uitgeweken naar Chili en de anderen staan ook al klaar om te emigreren. Met deze vijf broers aan vaders kant heeft Dayerlyn nooit een goede relatie gekend. Ze zijn voor haar te agressief en ze is eigenlijk blij dat de twee eersten al ver weg wonen in Chili en dat de anderen ook nog gaan volgen.

 

Ze hoopt binnenkort criminologie te gaan studeren. Haar interesse ligt vooral in alles wat samenhangt met onderzoek. Leven in een barrio als Campo Rico is hiervoor een goede voorbereiding.

Naar aanleiding van een incident krijg je als priester of catechist gewoonlijk een verslag te horen dat de informant niet in moeilijkheden kan brengen voor het geval je die gegevens wil uitspitten. De getuigen hebben meestal een tweede versie, dichter bij de waarheid, die je na veel tijd ook wel te weten komt, maar nooit onmiddellijk. Telkens sta je er verstomd van hoe gedetailleerd de mensen de feiten kunnen beschrijven.

Het gebeurde ooit dat een Venezolaanse priester, die heel dicht bij de mensen stond en zich echt ingeleefd had in de barrio, op klaarlichte dag overvallen en beroofd werd van zijn gsm.

Niemand had het gezien, niemand wist iets van de mogelijke daders. Een totaal mysterie ondanks alle navraag van zijn kant. Een paar weken nadien werd een jongen op straat doodgeschoten. Onmiddellijk wist iemand de pater te vertellen, zonder dat hij erom vroeg, dat het die jongen was die hem toen overvallen had.

 

De politieke situatie kwam ook nog ter sprake tijdens het interview. Daverlyn hoopt op een spoedige verandering van president en regering. ‘Vroeger was het beter’, zegt ze, ‘ondanks alle moeilijkheden die er toen waren’. Chàvez heeft de veranderingen van nu in gang gezet, maar was handiger om vergissingen bij te sturen. Hij stond dichter bij het volk. Nu is het precies de strakke ideologie van Cuba die het voor het zeggen heeft.

 

Wij blijven steunen 

Het Caracas Hulpfonds blijft steun geven in de moeilijke situatie in Venezuela.

Je kan een bijdrage storten op onze rekening BE06 4310 2248 0122 van het Caracashulpfonds.

Hartelijk dank!

 

 

Wil je nader kennis maken met de werking van het Caracashulpfonds, kan je terecht bij:

Eddy Deroost, Verenigingstraat 41 te 3010 Kessel-Lo. Tel. 016 25 35 23.

Vanaf een bedrag van 40 euro ontvang je een attest wegens schenking.

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

 

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

In het Don Bosco centrum is in 2014 een leuke vorm van ‘delen’ begonnen. Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone Ademtocht waar de vieringen plaats hebben.  

En dat boekenmandje kan je er nog steeds terugvinden.

Je mag daar nog altijd een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten.  

Er zijn ook enkele boeken die je niet hoeft terug te brengen. Op die boeken hangt een plakkertje of briefje om je dat mee te delen.

 

Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje mee aanvullen.

 

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

MICHOTTEBUURT 2019

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.  

 

 

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

 

WOONZORGCENTRUM ANNUNTIATEN

Woonzorgcentrum Annuntiaten in Heverlee werkt aan een ‘Sociopolis’

 

“Met onze ‘Sociopolis’ willen we bouwen aan een zorgzame omgeving en samenleving.

Op onze campus en in ons woonzorgcentrum willen we inzetten op warme en persoonlijke contacten. We geven meer aandacht aan de relatie tussen zorgverlener en zorgvrager maar ook aan de relatie tussen de campus en de buurt”, zegt Eric Vanleeuw, algemeen econoom van de Congregatie van de zusters Annuntiaten van Heverlee. 

 

Woonzorgcentrum Annuntiaten Heverlee werd opgericht in 2008 met als oorspronkelijke bedoeling de zusters van de congregatie die zorgbehoevend worden professioneel te omkaderen.

Het woonzorgcentrum staat ondertussen ook open voor externe bewoners en wil zich nu openstellen naar de samenleving onder de noemer ’Sociopolis’.

“Het wordt een plek waar mensen in verschillende woonvormen leven en elkaar op een ‘zorgzame’ manier kunnen helpen. Zo hoopt het zorgcentrum mee te bouwen aan een ‘zorgzame cultuur’ o p de eigen campus maar bij uitbreiding ook in de hele samenleving”, vertelt Erik Vanleeuw.

 

Studentenkamers  

Sinds het academiejaar 2018-2019 stelt het woonzorgcentrum ook 8 kamers open voor studenten van de KU Leuven en UCLL.

Voorwaarde om er op kot te mogen gaan is dat zij zich engageren om regelmatig vrijwilligerswerk te doen in het woonzorgcentrum en een seminariereeks ‘Zorgzame samenleving’ volgen.

Verder zijn er ook 8 woonunits voor jongeren uit de bijzondere jeugdzorg.

Het woonzorgcentrum werkt tot slot ook samen met een dagbestedingscentrum uit de buurt om de cafetaria open te houden.  

 

‘Het Woonzorgcentrum Annuntiaten Heverlee brengt op die manier in de praktijk wat tijdens de vorige legislatuur naar voren is geschoven als toekomst van het woonzorgcentrum: een vorm van residentiële zorg die de muren afbreekt tussen sectoren maar ook tussen het woonzorgcentrum en de buurt,’besluit Eric Vanleeuw.

 

Seminarie Hulpverlening of HOOPverlening?

Zorg dragen kan en moet veel meer zijn dan het louter ‘verlenen van hulp’ (in één richting). Zo kan echte zorg voor een kwetsbare andere bijvoorbeeld ook gezien worden als een mogelijkheid om wederkerige relaties te creëren, van co-verantwoordelijkheid ook en van co-creatie.

 

In onze nieuwe seminariereeks willen we, samen met 6 eminente sprekers, op zoek gaan naar de unieke kansen die verscholen liggen in de relatie tussen zorggever en zorgvrager, maar bij uitbreiding tussen alle mensen die op een of andere wijze zorg dragen voor mekaar.

Hulpverlening wordt dan HOOPverlening. En is het niet juist de (samen gevonden) HOOP die ons ook écht doet samen leven?

 

Deze reeks staat open voor bewoners, medewerkers, buurt, medewerkers en studenten KU Leuven,UCLL, andere jongeren, kortom iedereen. Ze ontstond uit een co-creatieve samenwerking tussen vele partnerorganisaties en mensen en wil daarmee zelf ook voorbeeld zijn van wederkerige  samenwerking en relaties van solidariteit, co-verantwoordelijkheid en co-creatie, alsook teken van HOOP.

 

erik.vanleeuw@annuntiaten.be

https://www.sociopolisah.be/seminarie-hulpverlening

https://www.hln.be/in-de-buurt/leuven/woonzorgcentrum-annuntiaten-in-heverlee-werkt-aan-een-sociopolis-a4080ea4

 

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

 

Dinsdag 29 oktober 2019 om 14.00 uur:

Hebben we meer ongelijkheid nodig?

Prof. Ive Marx – Universiteit Antwerpen – Departement Sociologie

 

Dinsdag 5 november 2019 om 14.00 uur 

De Bourgondische Vorsten 

Dhr. Edward De Maesschalck – Auteur

 

Indien u dit wenst, kan u een digitaal abonnement nemen.

Alle ingeschreven cursisten hebben reeds toegang tot de digitale opnames.

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadres: udll@kuleuven.be 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

 

 

OXFAM BOOKSHOP LEUVEN

 

Schenk je spullen !

Geef je uitgelezen boeken af in de Oxfam-tweedehandswinkel.

Aanvaarden wij niet: beschadigde, vervuilde of onvolledige boeken, encyclopedieën, tijdschriften,verzamelmappen, computerhandboeken, losbladige werken, reeksen,telefoon- en schoolboeken.

 

Word vrijwilliger!

Geef je tijd:

doe de kassa,

sorteer en prijs de artikelen,

verzorg de promotie,

help de klanten

of leg je toe op de boekhouding.

Ben je wekelijks 4 uurtjes vrij en heb je een passie voor boeken?

Neem contact op met de Oxfam Bookshop.

 

Koop bewust!

De Oxfam-boekenwinkel is een interessante boekenwinkel vlak bij de Oude Markt en heeft een mooi en uitgebreid assortiment.

Kom kiezen uit meer dan 9000 tweedehandsboeken – waaronder een groot aantal anderstalige literatuur – aan een prijsje. Naast romans en non-fictie vind je er ook een selectie antieke boeken.

 

Zo verklein je de afvalberg, stimuleer je de sociale economie en steun je Oxfam-projecten in de hele wereld.

 

Oxfam Bookshop Leuven

Deze winkel die volledig op een team van behulpzame vrijwilligers draait, is erg overzichtelijk en nodigt uit om een tijdje rond te snuffelen.

 

Je kan abonneren op de nieuwsbrief en je blijft zo op de hoogte van onze acties, werk en resultaten via onze maandelijkse nieuwsbrief.

 

Oxfam Solidariteit 

Adres: Parijsstraat 60 – 3000 Leuven

Tel. 016 50 07 05

Openingsuren:

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag: Van 10.00 u. tot 18.00 u.

www.oxfamsol.be/shops

https://www.oxfamsol.be/nl/shop-finder/detail/oxfam-bookshop-leuven

 

 

 

VERGETEN EN VERGEVEN ?!

Nadenken over herstel in de gevangenis Leuven Hulp

 

Toen we als kind ruzie maakten, was het eenvoudig. Een handje, een kusje… en verder spelen.

Maar wat doe je als er erge dingen gebeurd zijn?

Wat doe je als dader, als slachtoffer, als verontwaardigde buitenstander?

Is herstel dan mogelijk? En hoe?

Hoe wordt het slachtoffer, de dader, jij erdoor geholpen?

 

We denken na over deze vragen.

Criminoloog Johan Deklerck gaat dieper in op het begrip ‘tegenstroom’ en de kracht van herstel.

Stof voor het gesprek dat we daarna aangaan, samen met enkele gedetineerden.

 

Praktische info:

Woensdag 13 november 2019 – van 17.30 u. tot 20.30 u.

Waar:  Gevangenis Leuven Hulp – Maria Theresiastraat 74 – 3000 Leuven

Prijzen: 6 euro

Code: 196477

 

Deze activiteit sluit aan bij het aanbod rond Leuven Restorative City 2019.

Het volledige aanbod ontdek je op:

www.vormingplusob.be/leuven-restorative-city

https://www.vormingplusob.be/vergeten-en-vergeven-nadenken-over-herstel-de-gevangenis-leuven-hulp

 

Partners  

Gevangenis Leuven-Hulp – CAW Oost Brabant – De Rode Antraciet – KU Leuven Institute of Criminology (LINC)

 

 

 

LUISTERLIJN SENIORAMA

 

Nood aan een babbel of ken je iemand die contact zoekt?  

Heb je behoefte aan een luisterend oor, wil je af en toe een telefoontje krijgen om de eenzaamheid te doorbreken, je hart luchten, contact te hebben met de buitenwereld of informatie te vragen over een probleem waarmee je zit?

 

Aarzel dan niet een beroep te doen op onze vrijwilligers. Ze staan met plezier klaar om te luisteren en te praten op een ongedwongen en vriendelijke manier.  

Neem een eerste maal contact op met Seniorama en vraag naar onze Luisterlijn. Wij zullen je nadien opbellen (zelfs naamloos als je dat verkiest).

 

Ken je iemand die behoefte heeft aan wat meer contact of een luisterend oor, dan kun je onze gegevens doorgeven of aan ons de contactgegevens van die persoon bezorgen.

Geef een seintje aan het onthaal via 016 22 20 14

Of stuur een mail naar lesley@seniorama.be

 

Seniorama vzw - Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

https://www.seniorama.be/luisterlijn 

 

 

 

LEZINGEN IN SENIORAMA

De lezingen worden georganiseerd door vier verschillende werkgroepen die elk vanuit een andere invalshoek werken:

Cultuur, Levensbeschouwingen, Open Venster op de wereld en Welzijn.

 

Voor de lezingen moet niet op voorhand ingeschreven worden.

Alle lezingen hebben plaats in de lokalen van Seniorama op maandagnamiddag van 14 tot 16 uur.

 

Lezingen in november  2019

 

*Maandag 4 november 2019

De wijsheid van de liefde. Het boek Hooglied en de oudtestamentische wijsheidsliteratuur.

Hans Ausloos, Prof. Bijbelwetenschappen aan de Faculté de Théologie van de Université catholique de Louvain

 

*Maandag 18 november 2019

Het Belgische politieke landschap na de verkiezingen van 26 mei

Marjan Justaert, politiek redacteur De Standaard 

 

*Maandag 25 november 2019

Bemiddeling, samen op zoek naar een oplossing

Myriam Beck, Bemiddelingsteam Leuven

en Jaak Poot, Bemiddelingsbureau Alba Leuven 

 

Bijdrage: (een drankje inbegrepen) 6 euro, leden 5 euro  

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

https://www.seniorama.be/kalenderlezingen

Copyright LDC Seniorama vzw

 

 

 

KALENDER SENIORAMA

Eind oktober 2019

 

Donderdag 24 oktober 2019

07.30 u. Daguitstap Doornik

13.30 u. Fietsen Parkpoort

14.00 u. Petanque

14.00 u. Individuele hulp bij laptopgebruik (Op afspraak)

15.00 u. Individuele hulp bij laptopgebruik (Op afspraak)

 

Vrijdag 25 oktober 2019

09.30 u. Crea: collage

14.00 u. Crea: mandala

14.00 u. Praatcafé voor mantelzorgers 

14.00 u. Nordic Walking: rustige walkers 

 

Maandag 28 oktober 2019

14.00 u. Nordic Walking

 

Dinsdag 29 oktober 2019

09.15 u. Crea: tekenen 

09.30 u. Crea: kleuren en verkennen van acrylverf 

10.00 u. Individuele hulp bij gsm en smartphone (Op afspraak)

11.00 u. Individuele hulp bij gsm en smartphone (Op afspraak)

13.30 u. Fietsen: Parkpoort

14.00 u. Fietsen: Aansluiting Wijgmaalbrug

 

Woensdag 30 oktober 2019

10.00 u. Individuele hulp bij digitaal fototoestelgebruik (Op afspraak)

14.00 u. Buurtactiviteit:samen creatief 

14.00 u. Scrabble, schaken en rummikup

 

 

 

NORDIC WALKING

We walken in 2 groepen:  

De ‘rustige walkers’ walken elke 2 weken en wandelen dan een 5 km in 1.30 u

De ‘gevorderden’ walken elke week en wandelen dan een 6 tot 7 km in 1.30 u

Wat heb je nodig? Poles, goede stapschoenen en veel goesting.

 

Voor beide groepen startplaats: Parking Arboretum Heverleebos. 

Te bereiken met bus 18 van de Tec vanuit Leuven Station Perron 1 tot halte De Jacht, dan nog 5 minuutjes verder de Naamse steenweg volgen. Opgepast: je kan geen rittenkaart van de lijn gebruiken.

Vertrek: we vertrekken stipt om 14 u en walken ongeveer anderhalf uur.

 

Spijtig genoeg kan Lut Wauters niet walken op maandag gedurende de komende 3 maanden. Om jullie toch de kans te geven een rustige walking te doen, zal zij op vrijdagnamiddag een walking leiden.

Rustige walkers: vrijdag 25 oktober 2019

Gevorderde walkers: maandag 28 oktober 2019.

 

Wil je leren Nordic Walken?  

Laat het weten. Zo gauw er voldoende geïnteresseerden zijn organiseren we een lessenreeks. Je wordt dan gecontacteerd.

Voor meer info:

Lutgarde Michielsen, GSM 0478 88 15 56, e-mail : Lutgarde.Michielsen@skynet.be

 

 

 

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag 24 oktober 2019

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven

Voor meer info: Johan Kumps 016 26 10 95 of 0489 55 02 60

of Walter Rogge 016 40 66 58 of 0496 57 47 82

 

Iedereen met een fiets met goede banden en remmen is welkom. Voorzie u van een reserve binnenband.

Belangrijk: Kom steeds op tijd naar de startplaats, want we vertrekken stipt!

 

Seniorama vzw - Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be – Tel.016 22 20 14

 

 

 

SENIORAMA BROCHURE

Brochure Assistentiewoningen arrondissement Leuven 

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 19 november 2019

 

Teller vanaf 22/8/2009