St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week  42     16 oktober 2019

 

 

 

 

 Speciale vieringen en familievieringen voor groot en klein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

 

KALENDERBLAADJE

Wie het eeuwige wil vinden, moet er tijd voor nemen. Dat lijkt een enorme paradox: om het eeuwige te vinden moet je je overgeven aan het tijdelijke. Wie naar God verlangt, moet vasthouden aan de wereld.

Dietrich Bonhoeffer  

 

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Wijsheid, vrucht van gebed, de glans die zij uitstraalt dooft nooit.

Tegelijk met haar vielen mij alle goede dingen ten deel en onmetelijke rijkdom lag in haar handen.

Ik verheugde mij omdat de wijsheid dit alles meebrengt: ik wist nog niet dat zij er de moeder van is.

Zonder bijbedoelingen heb ik de wijsheid verworven, zonder afgunst deel ik haar uit: haar rijkdom verberg ik niet. Want zij is voor de mensen een onuitputtelijke schat.

Laurance Freeman 

 

Volgende meditatie is op maandag 28 oktober 2019. Aanvang om 20 uur in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.  

 

Contactpersoon:  

jos vermeulen 016/89.03.16 

vermeulen.berte@telenet.be  

meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be 

 

 

 

 

VIERINGEN

 

    = FR AN DO

 

 

 

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

 

Woensdag 16 oktober

VM: Poetsen

NM: SAMANA Crea

20 uur: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 17 oktober

NM: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

 

Vrijdag 18 oktober

VM+NM: De Ark + Bar Michotte

 

Zaterdag 19 oktober

AV: SAMANA

 

Zondag 20 oktober

11 u.: Zondagscafé

NM: Michottebuurt

 

Dinsdag 22 oktober

NM: Seniorencafé

AV: Prisma

 

Woensdag 23 oktober

20 uur: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

 

 

Vrijdag 18 oktober

19.45 tot 21.00 uur   koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 22 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 24 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 25 tot zondag 27 oktober

Herfstweekend

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2019

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

PENSENKERMIS

Caracashulpfonds

Op zaterdag 19 oktober 2019 houdt het Caracashulpfonds een smakelijke pensenkermis in de Instuif, Ortolanenstraat, Kessel-Lo, naast het parochiecentrum.

De aanleiding is het studiebeurzenproject in Caracas dat nu meer dan ooit onze steun nodig heeft, gezien de crisis in Venezuela.

 

Wil je er graag bij zijn neem dan even contact op met Eddy Deroost, Vereningingstraat  41, 3010 Kessel-Lo. Tel. 016 25 35 23 of e-mail eddyderoost@skynet.be  Hij kan meedelen of het inschrijven nu nog kan.

 

Gegevens:

Familie: ……………

Wij komen eten om 17 u. - 19 u. - 20 u. (Uur van voorkeur aanduiden.)

 

2 zwarte pensen: .. x 15 euro = ….

2 witte pensen: .. x 15 euro = ….

1witte + 1 zwarte pens: .. x 15 euro = ….

 

1zwarte pens: .. x 8 euro  = ….

1 witte pens: .. x 8 euro = ….

Bij alle pensen is er appelmoes en brood voorzien.

 

De inschrijving is pas geldig na ontvangst van het te betalen bedrag dat kan gestort worden op

Rekeningnummer BE06 4310 2248 0122 van het Caracashulpfonds.

 

 

 

FILIPIJNENFEEST

Zaterdag 19 oktober 2019  

Don Boscocentrum

 

18.00 u. Heerlijke Filipijnse schotel (12 euro volwassenen – 6 euro kinderen)

20.00 u. Het actuele Filipijns verhaal

Getuigenissen over jongerenorganisaties, over mensenrechten en scholen van inheemse gemeenschappen en een interview met de leider van de kritische Filipijnse vakbond.

 

Van harte uitgenodigd op deze boeiende en lekkere avond!

 

 

 

 

 

 

CARACASHULPFONDS

 Padre Willy

 

Het Caracashulpfonds werd opgericht om Eugeen Vanhoorenbeke, eerste pastoor van Don Boscoparochie, te steunen toen hij als missionaris naar Venezuela vertrok.

Gaandeweg werd het fonds een steunfonds voor de bewoners van Campo Rico.

Een succes zonder weerga werd het studiebeurzenproject voor de kansarme jongeren in de barrio Campo Rico.

 

Pater Willy die ook pastoor is geweest in Campo Rico stuurt ons nu nog regelmatig nieuws door.

 

We maken nu nader kennis met Dayerlyn Estefania Berroteràn Contreras  

Dayelin krijgt al vanaf het tweede jaar lager onderwijs een studiebeurs van het Caracas hulpfonds. Ze is er heel dankbaar voor. Het was al die jaren een aanmoediging voor haar om goed te studeren en om die steun waar te maken. Ze is ondertussen al 17 en zal deze maand juli nog haar dipoma A2, richting Informatica en Administratie, op zak hebben. Dat diploma is hier een meerwaarde, beter dan een gewoon diplom van humaniora. De humaniora duurt vijf jaar en vraagt om verdere studies, terwijl de technische richting zes jaren duurt en de deur opent voor zowel verdere studies als voor werkgelegenheid.

 

Daverlyn is de oudste van vier, maar heeft nog vijf andere broers en zusters aan vaders kant. Toen haar beide ouders gingen samenwonen had deze man al twee kinderen van een vrouw en nog eens drie anderen van een tweede vrouw. Van hen zijn er in 2015 twee uitgeweken naar Chili en de anderen staan ook al klaar om te emigreren. Met deze vijf broers aan vaders kant heeft Dayerlyn nooit een goede relatie gekend. Ze zijn voor haar te agressief en ze is eigenlijk blij dat de twee eersten al ver weg wonen in Chili en dat de anderen ook nog gaan volgen.

 

Ze hoopt binnenkort criminologie te gaan studeren. Haar interesse ligt vooral in alles wat samenhangt met onderzoek. Leven in een barrio als Campo Rico is hiervoor een goede voorbereiding.

Naar aanleiding van een incident krijg je als priester of catechist gewoonlijk een verslag te horen dat de informant niet in moeilijkheden kan brengen voor het geval je die gegevens wil uitspitten. De getuigen hebben meestal een tweede versie, dichter bij de waarheid, die je na veel tijd ook wel te weten komt, maar nooit onmiddellijk. Telkens sta je er verstomd van hoe gedetailleerd de mensen de feiten kunnen beschrijven.

Het gebeurde ooit dat een Venezolaanse priester, die heel dicht bij de mensen stond en zich echt ingeleefd had in de barrio, op klaarlichte dag overvallen en beroofd werd van zijn gsm.

Niemand had het gezien, niemand wist iets van de mogelijke daders. Een totaal mysterie ondanks alle navraag van zijn kant. Een paar weken nadien werd een jongen op straat doodgeschoten. Onmiddellijk wist iemand de pater te vertellen, zonder dat hij erom vroeg, dat het die jongen was die hem toen overvallen had.

 

De politieke situatie kwam ook nog ter sprake tijdens het interview. Daverlyn hoopt op een spoedige verandering van president en regering. ‘Vroeger was het beter’, zegt ze, ‘ondanks alle moeilijkheden die er toen waren’. Chàvez heeft de veranderingen van nu in gang gezet, maar was handiger om vergissingen bij te sturen. Hij stond dichter bij het volk. Nu is het precies de strakke ideologie van Cuba die het voor het zeggen heeft.

 

Wij blijven steunen 

Het Caracas Hulpfonds blijft steun geven in de moeilijke situatie in Venezuela.

Je kan een bijdrage storten op onze rekening BE06 4310 2248 0122 van het Caracashulpfonds.

Hartelijk dank!

 

 

Wil je nader kennis maken met de werking van het Caracashulpfonds, kan je terecht bij:

Eddy Deroost, Verenigingstraat 41 te 3010 Kessel-Lo. Tel. 016 25 35 23.

Vanaf een bedrag van 40 euro ontvang je een attest wegens schenking.

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

 

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

In het Don Bosco centrum is in 2014 een leuke vorm van ‘delen’ begonnen. Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone Ademtocht waar de vieringen plaats hebben.  

En dat boekenmandje kan je er nog steeds terugvinden.

Je mag daar nog altijd een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten.  

Er zijn ook enkele boeken die je niet hoeft terug te brengen. Op die boeken hangt een plakkertje of briefje om je dat mee te delen.

 

Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje mee aanvullen.

 

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

MICHOTTEBUURT 2019

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.  

 

 

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

 

80 JAAR WIJZER

 

 

Elsa en Lisa, twee tachtigjarigen, werden door een filosofisch familielid , bedacht met dit overzicht der jaren:

 

   Deze brief geldt voor iedereen die geboren is vóór 1945!

   Luister eens naar de veranderingen die zij hebben meegemaakt.

 

* Wij werden geboren, vóór de televisie, penicilline, polioprikken, diepvriesvoeder,

fotokopieën, plastiek, contactlenzen en … de pil!

 

* Wij werden geboren vóór radar, creditcards, atoomsplitsing, laserstralen, ballpoints, panty’s, afwasmachines, droogzwierders, elektrische dekens, airconditioning en vóór de mens op de maan wandelde!

 

* Wij trouwden eerst en woonden dàn samen!

Hoe ouderwets tegenwoordig!

 

* Wij werden geboren toen er nog huisvrouwen en nog geen huismannen waren.

 

* Vóór de computerspelletjes, computerhuwelijken, duobanen.

 

* Wij werden geboren vóór er kinderdagverblijven, onthaalmoeders, groepstherapie en speciale verpleeghuizen waren.

 

* Ja, in onze jeugd waren kevers een bepaald soort insecten en geen Volkswagens.

Een muis was een klein knaagbeestje in plaats van een computerdeel en een ontsteking had nog niet te maken met elektronica maar meestal met een pijnlijk oor, tandvlees of iets dergelijks!

 

* Wij hadden nog nooit gehoord van TL-lampen, CD’s, F.M., UHF, GSM’s, video’s, tapedecks, magnetrons, elektrische schrijfmachines, faxen, kunstharten, kunstnieren, tekstverwerkers, printers, draadloze telefoons, booreilanden, gezondheidswinkels en jongens met oorringen, hippies en junkies, Hell’s Angels, V.I.P’s en BOM-vrouwen.

 

* We waren er vóór de Kennedytunnel, de Spaghetti rond Antwerpen, de A10, de E40, de E313, enz.

 

* We waren er vóór de B.T.W., de MUG, het Ecosysteem, VTM, IJsboerke en Bobbejaanland!

 

* In die tijd betekende “made in Japan” gewoonweg rommel!

 

* Wij hadden nog nooit gehoord van pizza’s, Mac Donalds, instant koffie, hothogs en barbeçue!

 

* Een nieuwe auto was toen spotgoedkoop maar bijna niemand kon er een kopen!

 

* In die tijd stond sigaretten roken sjiek en interessant!

 

* POT dat was iets om eten in te maken en Aids was Engels voor helpers. Een relatie had te maken met zaken doen en niet met bed. LAT- en lastrelaties kenden we niet.

 

* De roze kleur had iets te maken met baby’s en homo betekende “mens”.

 

* We waren er vóór het woord “seks” werd misbruikt. Dit betekende toen gewoon vuile manieren en van sekse veranderen kon toen nog niet!

 

* We zijn de laatste generatie die dacht dat je een man moest hebben om een baby te krijgen!

 

   Zo zijn er nog talloze voor ons onbekende zaken. Te veel om op te noemen.

 

   Geen wonder dat wij soms in de war zijn en dat er een generatiekloof is.

   Maaaar…Wij hebben het overleefd en dàt is voldoende reden om te vieren!

 

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

 

Dinsdag 22 oktober 2019 om 14.00 uur

Heeft de NAVO nog een toekomst?

Prof. Tom Sauer – Universiteit Antwerpen – Departement Politieke Wetenschappen

 

Dinsdag 29 oktober 2019 om 14.00 uur:

Hebben we meer ongelijkheid nodig?

Prof. Ive Marx – Universiteit Antwerpen – Departement Sociologie

 

Digitaal abonnement 

Indien u dit wenst, kan u een digitaal abonnement nemen. U krijgt dan een gebruikersnaam en paswoord toegestuurd in uw e-mailbox, waarmee u thuis in alle rust de digitale versie van de lezingen op uw computer kan bekijken (vanaf de dag na de lezing). Let wel: het is mogelijk dat in uitzonderlijke omstandigheden af en toe een lezing niet wordt opgenomen.

Voor een digitaal abonnement betaalt u slechts 30 euro.

(Alle ingeschreven cursisten hebben ook toegang tot de digitale opnames.)

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadres: udll@kuleuven.be 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

 

 

WEG VAN EXTREMEN

 

Vormingplus Oost-Brabant 

Ben jij ook af en toe bezorgd dat onze samenleving de extreme weg opgaat?

En stel jij dan de vraag hoe we de kar kunnen keren?

Met de reeks activiteiten ‘Weg van extremen’ gaan we daar dieper op in.

Fictie en conflict zijn heel normaal in een maatschappij, ze zijn ook een motor voor verandering en vernieuwing. Wij-zij-denken niet.

 

*Lezing: Hoe reageer je op racisme of seksisme in je omgeving?

Zondag 20 oktober 2019 – 9.30-13.00 u. – 5 euro  

LDC Wijnveld, Wingerdstraat 14 – 3000 Leuven 

 

Iedereen was al eens getuige van racistisch gedrag of seksistische uitspraken. Op de metro, op het werk, op school of zelfs aan de ontbijttafel. Meestal staan we met onze mond vol tanden of durven we ons niet ‘moeien met andermans zaken’. Nochtans zijn reacties van omstaanders cruciaal.

Ontdek tijdens de lezing van Fiona Ang van Plan International België en tijdens stukjes improvisatietheater concrete tips om op een gepaste manier te reageren.

(Informeer of je nog kan inschrijven)

 

Aansluitend op hetzelfde thema:

*Het verdriet van Vlaanderen – Muziektheatervoorstelling

Maandag 21 oktober 2019 – om 19.30 u. – 5 euro

LDC Wijnveld, Wingerdstraat 14 – 3000 Leuven 

 

 

 

LEZING IN SENIORAMA

Voor de lezingen moet niet op voorhand ingeschreven worden.

Alle lezingen hebben plaats in de lokalen van Seniorama op maandagnamiddag van 14 tot 16 uur.

Bijdrage (een drankje inbegrepen): 5 euro – Leden 4,5 euro

 

Cuba zonder de familie Castro 

Dirk Tielemans, voormalig VRT-journalist  

Datum: maandag 21 oktober  2019 van 14.00 u. tot 16.00 u.

Bijdrage: 6 euro, leden 5 euro, drankje inbegrepen

 

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

https://www.seniorama.be/kalenderlezingen

Copyright LDC Seniorama vzw

 

 

 

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandeling (+/- 8 km )

Donderdag 17 oktober 2019.

We komen samen om 13.30 u op het De Becker Remyplein, ter hoogte van de kapel.

De chauffeurs geven een lift tegen 0,10 euro per km

Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen.

Voor meer info: Maria Dequeker 016 23 77 59

 

 

 

NORDIC WALKING

We walken in 2 groepen:  

De ‘rustige walkers’ walken elke 2 weken en wandelen dan een 5 km in 1.30 u

De ‘gevorderden’ walken elke week en wandelen dan een 6 tot 7 km in 1.30 u

Wat heb je nodig? Poles, goede stapschoenen en veel goesting.

 

Voor beide groepen startplaats: Parking Arboretum Heverleebos. 

Te bereiken met bus 18 van de Tec vanuit Leuven Station Perron 1 tot halte De Jacht, dan nog 5 minuutjes verder de Naamse steenweg volgen. Opgepast: je kan geen rittenkaart van de lijn gebruiken.

Vertrek: we vertrekken stipt om 14 u en walken ongeveer anderhalf uur.

 

Spijtig genoeg kan Lut Wauters niet walken op maandag gedurende de komende 3 maanden. Om jullie toch de kans te geven een rustige walking te doen, zal zij op vrijdagnamiddag een walking leiden.

Rustige walkers: vrijdag 25 oktober 2019

Gevorderde walkers: maandag 21 en 28 oktober 2019.

 

Wil je leren Nordic Walken?  

Laat het weten. Zo gauw er voldoende geïnteresseerden zijn organiseren we een lessenreeks. Je wordt dan gecontacteerd.

Voor meer info:

Lutgarde Michielsen, GSM 0478 88 15 56, e-mail : Lutgarde.Michielsen@skynet.be

 

 

 

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag 24 oktober 2019

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven

Voor meer info: Johan Kumps 016 26 10 95 of 0489 55 02 60

of Walter Rogge 016 40 66 58 of 0496 57 47 82

 

Iedereen met een fiets met goede banden en remmen is welkom. Voorzie u van een reserve binnenband.

Belangrijk: Kom steeds op tijd naar de startplaats, want we vertrekken stipt!

 

 

 

FILM OKTOBER – SENIORAMA

“Sami Blood”

Noorwegen/Denemarken/Zweden – 2017 – 1u.50’

van: Amanda Kernell

met: Marj-Doris Rimpi, Olle Sarri, Anne Biret Somby.

 

Datum: vrijdag 18 oktober van 14.00 u. tot 16.30 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,00 euro, leden 4,00 euro

 

 

 

GESPREK MET VEERLE EN KATRIEN

Nieuw aanbod 

Ga je door een moeilijke periode? Heb je nood aan een luisterend oor? Dan kan je een ondersteunend gesprek krijgen bij Veerle, de eerstelijnspsychologe voor ouderen.

‘Samen met jou bekijk ik in enkele gesprekken hoe je er weer bovenop kan komen. Als je nood hebt aan langere ondersteuning help ik je dit te vinden. Je betaalt een kleine vergoeding (€11 /€4 afhankelijk van je inkomen) voor een gesprek. Wil je het eens proberen?

Contacteer ons via 016 35 27 56 of elpouderen@cm.be.

 

Je kan ook een vrijblijvend kennismakingsgesprek aanvragen via het onthaal, Bianca, Lesley of Isabelle, of mij gewoon aanspreken op mijn vaste moment in Seniorama: elke eerste en derde donderdag van de maand van 9 u tot 12 u.

We behandelen jouw vraag met discretie.

 

Seniorama vzw - Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be – Tel.016 22 20 14

 

 

 

VOETVERZORGING IN SENIORAMA

Dinsdag22 oktober 2019

Vanaf 9 u is Leen Engels aanwezig.

 

Je kan een afspraak maken via het onthaal tel. 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be

Prijs per verzorgingsbeurt € 25 ter plaatse te betalen.

Informeer bij uw mutualiteit naar de korting.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

 

 

DIGITAAL FOTOTOESTEL

Leer je digitaal fototoestel kennen en gebruiken.

Iedere woensdagvoormiddag (behalve schoolvakanties) vanaf 10 u. kan je hiervoor bij Seniorama terecht.

Inschrijven via het onthaal tel. 016 22 20 14.

Merk en type van fototoestel opgeven. Toestel moet opgeladen zijn of breng een reservebatterij mee.

Bijdrage: € 5, vooraf te betalen.

 

Seniorama vzw - Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be – Tel.016 22 20 14

 

 

 

SENIORAMA BROCHURE

Brochure Assistentiewoningen arrondissement Leuven 

 

Deze brochure is bestemd voor 65-plussers die er voor kiezen niet naar een woonzorg- centrum te gaan, maar om welke reden ook, uitkijken naar een beschermde woonvorm.

Typisch voor deze woonvorm is dat zij speciaal aangepast is aan de noden van de senioren. Zo kunnen ze verder zelfstandig blijven wonen en hun huishouden volledig of gedeeltelijk zelf doen.

De extra diensten kunnen sterk uiteenlopen.

Het al dan niet aanbieden ervan bepaalt mee de prijs van de flat.

 

De ‘dagprijs’ in onze brochure wordt vermeld ‘onder voorbehoud’ gezien mogelijke aan passingen door de instellingen. Hiervoor kan u zich dan ook best tot de instellingen zelf wenden.

 

Je kunt de brochure aanschaffen voor € 8 op het onthaal of door storting van €10,50 op rekeningnummer IBAN BE32 7364 0304 8202 BIC KREDBEBB met vermelding ‘assistentiewoningen’ en duidelijke vermelding van je naam en adres. Zodra dit in ons bezit is, wordt de brochure opgestuurd.

Indien je meer vragen hebt omtrent deze brochure, kun je steeds terecht op het onthaal van Seniorama op dinsdag van 13 tot 16u. Tel 016 22 20 14, of mail naar seniorama@seniorama.be.

 

Seniorama vzw - Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be – Tel.016 22 20 14

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 18 november 2019

 

Teller vanaf 22/8/2009