St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week  41     9 oktober 2019

 

 

 

 

 Speciale vieringen en familievieringen voor groot en klein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

 

Het gaat in het evangelie om de onderdrukten, de armen, de wenenden. Deze partijdigheid wordt verder niet afgeleid van iets anders, de bijbel vraagt om deze belangstelling voor de vrijheid van allen te delen, en zelfs te verstaan als ons eigen belang. Alleen de bevrijding van allen kan ook definitieve bevrijding voor de enkeling zijn.

D. Sölle

 

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Als je pas begint, vind je alleen maar duisternis, en als het ware een wolk van niet-weten…Wat je ook probeert te doen, deze duisternis, deze wolk blijft tussen jou en God en verhindert je niet alleen Hem te zien in het klare licht van verstandelijk begrijpen maar ook zijn liefelijke zoetheid te ervaren met je gevoel. Neem er vrede mee in deze duisternis te moeten wachten zo lang dat nodig is, maar blijf toch steeds naar Hem die je lief hebt verlangen. Want áls je Hem in dit leven zult voelen of zien, dan zal het toch in deze wolk, in deze duisternis zijn.

‘Wolk van niet weten’ Anonieme auteur – Meditatief 274  

 

Volgende meditatie is op maandag 14 oktober 2019. Daarna wordt het maandag 28 oktober 2019. Aanvang om 20 uur in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.  

 

Contactpersoon:  

jos vermeulen 016/89.03.16 

vermeulen.berte@telenet.be  

meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be 

 

 

 

 

VIERINGEN

 

    = FR AN DO

 

 

 

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

 

Woensdag 9 oktober

VM: SAMANA

20 uur: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 10 oktober

NM: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

 

Vrijdag 11 oktober

VM+NM: De Ark + Bar Michotte

 

Zaterdag 12 oktober

AV: SAMANA

 

Zondag 13 oktober

NM: SAMANA

AV: Koor Dissonant

 

Dinsdag 15 oktober

NM: Seniorencafé

AV: Prisma

 

Woensdag 16 oktober

VM: Poetsen

NM: SAMANA Crea

20 uur: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

 

 

Donderdag 10 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 11 oktober

19.45 tot 21.00 uur   koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 15 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 18 oktober

19.45 tot 21.00 uur   koorrepetitie in de kerk

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2019

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

 

 

CARACASHULPFONDS

 Padre Willy

 

Het Caracashulpfonds werd opgericht om Eugeen Vanhoorenbeke, eerste pastoor van Don Boscoparochie, te steunen toen hij als missionaris naar Venezuela vertrok.

Gaandeweg werd het fonds een steunfonds voor de bewoners van Campo Rico.

Een succes zonder weerga werd het studiebeurzenproject voor de kansarme jongeren in de barrio Campo Rico.

 

Pater Willy die ook pastoor is geweest in Campo Rico stuurt ons nu nog regelmatig nieuws door.

 

We maken nu nader kennis met Dayerlyn Estefania Berroteràn Contreras  

Dayelin krijgt al vanaf het tweede jaar lager onderwijs een studiebeurs van het Caracas hulpfonds. Ze is er heel dankbaar voor. Het was al die jaren een aanmoediging voor haar om goed te studeren en om die steun waar te maken. Ze is ondertussen al 17 en zal deze maand juli nog haar dipoma A2, richting Informatica en Administratie, op zak hebben. Dat diploma is hier een meerwaarde, beter dan een gewoon diplom van humaniora. De humaniora duurt vijf jaar en vraagt om verdere studies, terwijl de technische richting zes jaren duurt en de deur opent voor zowel verdere studies als voor werkgelegenheid.

 

Daverlyn is de oudste van vier, maar heeft nog vijf andere broers en zusters aan vaders kant. Toen haar beide ouders gingen samenwonen had deze man al twee kinderen van een vrouw en nog eens drie anderen van een tweede vrouw. Van hen zijn er in 2015 twee uitgeweken naar Chili en de anderen staan ook al klaar om te emigreren. Met deze vijf broers aan vaders kant heeft Dayerlyn nooit een goede relatie gekend. Ze zijn voor haar te agressief en ze is eigenlijk blij dat de twee eersten al ver weg wonen in Chili en dat de anderen ook nog gaan volgen.

 

Ze hoopt binnenkort criminologie te gaan studeren. Haar interesse ligt vooral in alles wat samenhangt met onderzoek. Leven in een barrio als Campo Rico is hiervoor een goede voorbereiding.

Naar aanleiding van een incident krijg je als priester of catechist gewoonlijk een verslag te horen dat de informant niet in moeilijkheden kan brengen voor het geval je die gegevens wil uitspitten. De getuigen hebben meestal een tweede versie, dichter bij de waarheid, die je na veel tijd ook wel te weten komt, maar nooit onmiddellijk. Telkens sta je er verstomd van hoe gedetailleerd de mensen de feiten kunnen beschrijven.

Het gebeurde ooit dat een Venezolaanse priester, die heel dicht bij de mensen stond en zich echt ingeleefd had in de barrio, op klaarlichte dag overvallen en beroofd werd van zijn gsm.

Niemand had het gezien, niemand wist iets van de mogelijke daders. Een totaal mysterie ondanks alle navraag van zijn kant. Een paar weken nadien werd een jongen op straat doodgeschoten. Onmiddellijk wist iemand de pater te vertellen, zonder dat hij erom vroeg, dat het die jongen was die hem toen overvallen had.

 

De politieke situatie kwam ook nog ter sprake tijdens het interview. Daverlyn hoopt op een spoedige verandering van president en regering. ‘Vroeger was het beter’, zegt ze, ‘ondanks alle moeilijkheden die er toen waren’. Chàvez heeft de veranderingen van nu in gang gezet, maar was handiger om vergissingen bij te sturen. Hij stond dichter bij het volk. Nu is het precies de strakke ideologie van Cuba die het voor het zeggen heeft.

 

Wij blijven steunen 

Het Caracas Hulpfonds blijft steun geven in de moeilijke situatie in Venezuela.

Je kan een bijdrage storten op onze rekening BE06 4310 2248 0122 van het Caracashulpfonds.

Hartelijk dank!

 

 

Wil je nader kennis maken met de werking van het Caracashulpfonds, kan je terecht bij:

Eddy Deroost, Verenigingstraat 41 te 3010 Kessel-Lo. Tel. 016 25 35 23.

Vanaf een bedrag van 40 euro ontvang je een attest wegens schenking.

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

 

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

In het Don Bosco centrum is in 2014 een leuke vorm van ‘delen’ begonnen. Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone Ademtocht waar de vieringen plaats hebben.  

En dat boekenmandje kan je er nog steeds terugvinden.

Je mag daar nog altijd een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten.  

Er zijn ook enkele boeken die je niet hoeft terug te brengen. Op die boeken hangt een plakkertje of briefje om je dat mee te delen.

 

Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje mee aanvullen.

 

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

MICHOTTEBUURT 2019

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.  

 

 

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

 

Dinsdag 15 oktober 2019 om 14.00 uur:

Hoe beestig is intelligentie?

Prof. Hans van Dyck – UCLouvain – Earth and Life Institute  

 

Dinsdag 22 oktober 2019 om 14.00 uur:

Heeft de NAVO nog een toekomst?

Prof. Tom Sauer – Universiteit Antwerpen – Departement Politieke Wetenschappen

 

Digitaal abonnement 

Indien u dit wenst, kan u een digitaal abonnement nemen. U krijgt dan een gebruikersnaam en paswoord toegestuurd in uw e-mailbox, waarmee u thuis in alle rust de digitale versie van de lezingen op uw computer kan bekijken (vanaf de dag na de lezing). Let wel: het is mogelijk dat in uitzonderlijke omstandigheden af en toe een lezing niet wordt opgenomen.

Voor een digitaal abonnement betaalt u slechts 30 euro.

(Alle ingeschreven cursisten hebben ook toegang tot de digitale opnames.)

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadres: udll@kuleuven.be 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

 

 

LEUVEN

 

KU Leuven klimt in internationale ranking

De KU Leuven blijft verreweg de beste universiteit van het land.

Dat blijkt uit de zestiende editie van de Times Higher Education (THE), die een ranglijst geeft over de kwaliteitentoets van 1.300 universiteiten in 92 landen. Daardoor is het de breedste analyse ter wereld van de kwaliteit van het hoger onderwijs.

 

De KU Leuven gaat er in vergelijking met vorig jaar drie plaatsen op vooruit en klimt van nummer 48 naar nummer 45.

Ook de UGent doet het goed en klimt van plaats 143 vorig jaar naar 123 dit jaar. 

 

‘Ik ben bijzonder verheugd dat we gestegen zijn in de top van de ranglijst. Voor de Vlaamse regio is deze aanwezigheid van erg groot belang’, reageert de rector van de KU Leuven Luc Sels. ‘Een stijging binnen de top 50 is niet vanzelfsprekend. We realiseren de vooruitgang immers in een periode waarin de Aziatische universiteiten een snelle opmars kennen.’

Helemaal bovenaan in de ranking staat al voor de vierde keer op rij de Oxford University.

(blg) Uit Krant Het Nieuwsblad-van 13 september 2019)

 

 

 

WEG VAN EXTREMEN

 

 

Vormingplus Oost-Brabant 

Ben jij ook af en toe bezorgd dat onze samenleving de extreme weg opgaat?

En stel jij dan de vraag hoe we de kar kunnen keren?

Met de reeks activiteiten ‘Weg van extremen’ gaan we daar dieper op in.

Fictie en conflict zijn heel normaal in een maatschappij, ze zijn ook een motor voor verandering en vernieuwing. Wij-zij-denken niet.

 

*Film Die Welle  

Woensdag 16 oktober 2019 – 19.15-22.15 u. – Gratis

LDC Wijnveld, Wingerdstraat 14 – 3000 Leuven  

 

‘De Nazi’s waren stom. Wij zijn slimmer dan dat.’ Uitgedaagd door de arrogante houding van de leerlingen, zet leerkracht Rainer Wenger een experiment op. Wat vrij onschuldig begint met begrippen als groepsdruk en discipline ontwikkelt zich na enkele dagen tot een heuse beweging met als naam Die Welle. De scholieren beginnen andersdenkenden uit te sluiten en het ene na het andere conflict escaleert.

Film met nabespreking.

 

*Lezing: Hoe reageer je op racisme of seksisme in je omgeving?

Zondag 20 oktober 2019 – 9.30-13.00 u. –  – 5 euro  

LDC Wijnveld, Wingerdstraat 14 – 3000 Leuven 

 

Aansluitend op hetzelfde thema:

*Het verdriet van Vlaanderen – Muziektheatervoorstelling

Maandag 21 oktober 2019 – om 19.30 u. – 5 euro

LDC Wijnveld, Wingerdstraat 14 – 3000 Leuven 

 

 

 

HEILIGE FOSSIELEN IN BOUTERSEM

 

 

Een vijftig paleontologen van over heel de wereld, bezochten op 13 september 2019 het Butselbos te Boutersem. Aanleiding voor het bezoek is een Internationaal congres in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.

 

Boutersem staat in de wetenschappelijke wereld bekend om fossielen van 33 miljoen jaar oud.

33 Miljoen jaar oud! Sommigen noemen het zelfs heilige fossielen.

 

De ondergrond van Boutersem lijkt wel een ‘dierentuin’ voor fossielen. Zo zijn er onder meer botjes van de oudste flamingo- en reigerachtigen ter wereld gevonden, naast resten van knaagdieren, hagedissen, brakwaterschelpen en aligators. De meeste resten werden gevonden aan de rand van Butselbos. Ook bij de aanleg van de TGV-spoorlijn in deelgemeente Neervelp zijn fossielen gevonden. Er kwamen schilden van oeroude schildpadden tevoorschijn en resten van kleinere vogels.

 

Chris Vervliet schreef een boek:’Fauna van 33miljoen jaar geleden‘

Het is een overzicht voor het brede publiek. Het boek werd uitgegeven bij de lokale heemkundige kring Velpeleven. Het boek is te bekomen in de bibliotheek, Kerkomsesteenweg 55 3370 Boutersem – Tel 016 73 50 10

(dkr) Uit het artikel in de Krant Het Nieuwsblad van 13 september 2019

 

 

 

HAND IN HAND

OCMW Bierbeek en dagverzorgingscentrum d’Eycken Brug investeren in bus

 

Het dagverzorgingscentrum de Dagvlinder, d’ Eycken Brug, en het OCMW Bierbeek kopen samen een nieuwe bus om hun werking te verbeteren. Volgens het centrum is het voormalige busje dringend toe aan vervanging.

De Dagvlinder zal het busje vooral ’s morgens en ’s avonds gebruiken voor het vervoer van de ouderen. OCMW Bierbeek zal het busje overdag gebruiken voor activiteiten zoals het Dorpsrestaurant en de Sociale Kruidenier.

OCMW en woon-zorgcentrum d’Eycken Brug, de beheerder van het dagcentrum, dragen elk de helft van de kosten. Er kunnen telkens acht personen vervoerd worden met het mooie witte busje, van wie maximaal twee in een rolstoel.

(dkr) Uit krant Het Nieuwsblad van 27 september 2019)

 

 

 

 

OPPAS&GEZELSCHAP

 

Onze bekende Oppas-& Gezelschapsdienst wil het langer zelfstandig wonen ondersteunen door Thuisoppas met vrijwilligers te organiseren. Wij helpen graag alle zorgbehoevenden en hun mantelzorgers in het Leuvense en omgeving, ongeacht hun leeftijd.

Niet alleen overdag, maar ook ’s nachts kun je beroep doen op onze dienst.

 

-Je bent alleenstaande en zoekt extra oppas of gezelschap.

-Je bent herstellende van een medische ingreep of ziekte en hebt tijdelijk extra oppas nodig.

-Je hebt, als partner of familielid van een zorgbehoevend persoon, nood aan wat extra hulp.

  Op dit moment kun je als mantelzorger er even tussen uit.

 

Met de hulp van onze vrijwilligers verzorgen wij oppas aan huis: de vrijwilliger is zorgzaam aanwezig tijdens het bezoek, heeft een luisterend oor en helpt eventueel met kleine taken.

 

-Dagoppas zorgt voor gezelschap of hulp bij een activiteit zoals buiten gaan wandelen, een gezelschapsspel spelen, een maaltijd opwarmen, enz  Ook begeleiding naar de dokter of tandarts is mogelijk (te voet, met de bus of met de taxi). De vrijwilliger gaat met je mee en zorgt voor de begeleiding terug naar huis. Vervoer met de wagen is niet mogelijk.

 

-Tijdens de  nachtoppas zal een vrijwilliger helpen bij het in en uit bed gaan, ev. helpen bij het eten/drinken en ’s avonds of ’s morgens helpen met een toiletbezoek, enz.

 

-Let op: onze vrijwilligers treden nooit op in plaats van professionelen, zij doen geen verpleegkundige taken !

-Al onze vrijwilligers worden ondersteund en krijgen regelmatig vormingen en persoonlijke begeleiding.

 

Prijzen en contact 

We bekijken je vraag op basis van de beschikbaarheid van onze vrijwilligers en vullen dit zo snel mogelijk in. Onze dienst regelt, na bezoek van de verantwoordelijke, een bezoek van een vrijwilliger bij jou thuis aan huis. Tijdens dit bezoek krijg je meer uitleg over onze werkwijze en op de beschikbaarheid van de vrijwilliger op dat moment.

 

Dagoppas: ongeveer 1 á 3 uur; 2,8 euro per uur (in overleg is een vermindering van dit tarief mogelijk)

Nachtoppas: 22 tot 7 u.: 25,2 euro per nacht (en 2,8 euro per bijkomend uur)  

 

Neem contact op met verantwoordelijke Lesle y Bogaerts.

Tel 016 58 16 18 of 016 22 20 14 (algemeen nummer)  

e-mail: lesley@seniorama.be

We werken vanuit deze dienst samen met Zorg Leuven, OCMW Herent en OCMW Oud-Heverlee  

 

 

 

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandeling (+/- 8 km )

Donderdag 17 oktober 2019.

We komen samen om 13.30 u op het De Becker Remyplein, ter hoogte van de kapel.

De chauffeurs geven een lift tegen 0,10 euro per km

Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen.

Voor meer info: Maria Dequeker 016 23 77 59

 

 

 

NORDIC WALKING

We walken in 2 groepen:  

De ‘rustige walkers’ walken elke 2 weken en wandelen dan een 5 km in 1.30 u

De ‘gevorderden’ walken elke week en wandelen dan een 6 tot 7 km in 1.30 u

Wat heb je nodig? Poles, goede stapschoenen en veel goesting.

 

Voor beide groepen startplaats: Parking Arboretum Heverleebos.  

Te bereiken met bus 18 van de Tec vanuit Leuven Station Perron 1 tot halte De Jacht, dan nog 5 minuutjes verder de Naamse steenweg volgen. Opgepast: je kan geen rittenkaart van de lijn gebruiken.

Vertrek: we vertrekken stipt om 14 u en walken ongeveer anderhalf uur.

 

Spijtig genoeg kan Lut Wauters niet walken op maandag gedurende de komende 3 maanden. Om jullie toch de kans te geven een rustige walking te doen, zal zij op vrijdagnamiddag een walking leiden.

Rustige walkers: vrijdag 11 en 25 oktober 2019

Gevorderde walkers: maandag 14, 21 en 28 oktober 2019.

 

Wil je leren Nordic Walken?  

Laat het weten. Zo gauw er voldoende geïnteresseerden zijn organiseren we een lessenreeks. Je wordt dan gecontacteerd.

Voor meer info:

Lutgarde Michielsen, GSM 0478 88 15 56, e-mail : Lutgarde.Michielsen@skynet.be

 

 

 

 

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag 15 en 29 oktober 2019 .

 

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven (40 km) met mogelijkheid tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan Wijgmaalbrug (25 km).

Voor meer info:

Tine Coenen 016 58 52 86 of 0473 92 99 41 of

Maurits Claeys 016 44 32 45 of 0476 09 06 17

 

 

 

FILM OKTOBER – SENIORAMA

“Sami Blood”

Noorwegen/Denemarken/Zweden – 2017 – 1u.50’

van: Amanda Kernell

met: Marj-Doris Rimpi, Olle Sarri, Anne Biret Somby.

 

Datum: vrijdag 18 oktober van 14.00 u. tot 16.30 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,00 euro, leden 4,00 euro

 

 

 

LEZINGEN IN SENIORAMA

Voor de lezingen moet niet op voorhand ingeschreven worden.

Alle lezingen hebben plaats in de lokalen van Seniorama op maandagnamiddag van 14 tot 16 uur.

Bijdrage (een drankje inbegrepen): 5 euro – Leden 4,5 euro

 

14/10: Rembrandt: etsen, tekeningen en schilderijen  

Kathleen Joris, kunsthistoricus en docente

 

21/10: Cuba zonder de familie Castro 

Dirk Tielemans, voormalig VRT-journalist

 

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

https://www.seniorama.be/kalenderlezingen

Copyright LDC Seniorama vzw

 

 

 

GELAATSVERZORGING IN SENIORAMA

Dinsdag 15 oktober vanaf 13.30 u.

 

Je kan vanaf nu maandelijks genieten van een ontspannende gelaatsverzorging. Maggie komt eenmaal per maand langs op Seniorama om je een rustgevende gezichtsmassage te geven. Gedurende 45 minuten zorgt ze voor het reinigen van de huid, de massage, een masker en indien gewenst een lichte maquillage. Ondertussen krijg je raad over hoe je je huid gezond kan houden. Maggie werkt uitsluitend met anti-allergische producten.

 

Maak een afspraak via het onthaal 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be

Kostprijs: € 20 te betalen bij inschrijving.

 

 

 

VOETVERZORGING IN SENIORAMA

Woensdag 16 oktober  2019

Vanaf 13 u. is Vanessa Ronchetti aanwezig.

Dinsdag22 oktober 2019

Vanaf 9 u is Leen Engels aanwezig.

 

Je kan een afspraak maken via het onthaal tel. 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be

Prijs per verzorgingsbeurt € 25 ter plaatse te betalen.

Informeer bij uw mutualiteit naar de korting.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

 

 

VOEL JE VEILIG!

Woensdag 16 oktober 2019 om 13 u.

 

De taak van senioreninspecteurs bestaat er voornamelijk in om te luisteren naar de noden, vragen, problemen, voorstellen en kritieken, afkomstig uit de seniorengemeenschap.  

Daarnaast trachten de senioreninspecteurs onveiligheidsgevoelens bij ouderen op te vangen. Deze hebben veeleer te maken met situaties die niet meteen tastbaar of meetbaar zijn, maar toch een impact hebben op het dagdagelijkse leven.

Je kunt bij hen terecht met vragen, problemen en voorstellen over alles waarvoor de politie een bepaalde helpende hand kan reiken.

 

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

met Senioreninspecteurs Patricia Van de Walle en Jean-Lou De Graef van de Leuvense politie.

 

 

 

DIGITAAL FOTOTOESTEL

Leer je digitaal fototoestel kennen en gebruiken.

Iedere woensdagvoormiddag (behalve schoolvakanties) vanaf 10 u. kan je hiervoor bij Seniorama terecht.

Inschrijven via het onthaal tel. 016 22 20 14.

Merk en type van fototoestel opgeven. Toestel moet opgeladen zijn of breng een reservebatterij mee.

Bijdrage: € 5, vooraf te betalen.

 

Seniorama vzw - Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be – Tel.016 22 20 14

 

 

 

SENIORAMA BROCHURE

Brochure Assistentiewoningen arrondissement Leuven 

 

Deze brochure is bestemd voor 65-plussers die er voor kiezen niet naar een woonzorg- centrum te gaan, maar om welke reden ook, uitkijken naar een beschermde woonvorm.

Typisch voor deze woonvorm is dat zij speciaal aangepast is aan de noden van de senioren. Zo kunnen ze verder zelfstandig blijven wonen en hun huishouden volledig of gedeeltelijk zelf doen.

De extra diensten kunnen sterk uiteenlopen.

Het al dan niet aanbieden ervan bepaalt mee de prijs van de flat.

 

De ‘dagprijs’ in onze brochure wordt vermeld ‘onder voorbehoud’ gezien mogelijke aan passingen door de instellingen. Hiervoor kan u zich dan ook best tot de instellingen zelf wenden.

 

Je kunt de brochure aanschaffen voor € 8 op het onthaal of door storting van €10,50 op rekeningnummer IBAN BE32 7364 0304 8202 BIC KREDBEBB met vermelding ‘assistentiewoningen’ en duidelijke vermelding van je naam en adres. Zodra dit in ons bezit is, wordt de brochure opgestuurd.

Indien je meer vragen hebt omtrent deze brochure, kun je steeds terecht op het onthaal van Seniorama op dinsdag van 13 tot 16u. Tel 016 22 20 14, of mail naar seniorama@seniorama.be.

 

Seniorama vzw - Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be – Tel.016 22 20 14

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 18 november 2019

 

Teller vanaf 22/8/2009