St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week  39     25 september 2019

 

 

 

 

 Speciale vieringen en familievieringen voor groot en klein 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

 

In onze maatschappij moet plaats gemaakt worden voor de niet onmiddellijk op resultaat gerichte behoeften van de mens:

de behoefte aan rust en tederheid,

aan alleen-zijn met zichzelf of met enkele vrij gekozen vrienden,

aan werkelijke communicatie,

behoefte aan het mooie,

aan echt en diep-menselijk geluk,

aan spelen en genieten, aan verwondering en bewondering,

behoefte aan vrede, liefde, gerechtigheid.

W. Deckers

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Eén van de grote mystieke leraren van de Christelijke traditie was Bernardus van Clairvaux uit de 12de eeuw. Hij zei dat de ziel te vergelijken is met een opgeopend pakje, we zijn een mysterie voor onszelf. Het is niet alleen God die een mysterie is, wij zelf zijn een mysterie voor onszelf. Er is iets onbekend in de kern (binnenste) van ons zijn. En de meditatie, zou je kunnen zeggen, is het werk dat we doen om de gave van contemplatie te ontvangen.

Contemplatie is genade, het is een gave, een geschenk. Je verdient het niet, het is er gewoon, gegeven zoals ons hele bestaan. We hebben het niet verdiend om geschapen te worden. We hebben het niet verdiend om te bestaan (leven), en toch bestaan we. Ons bestaan is een geschenk.

Laurence Freeman

 

Volgende meditatie is op maandag 30 september 2019.

Aanvang om 20 uur in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.  

 

Verdere samenkomsten in het jaar 2019

---------------------------------------------------

   maandag 14 oktober 2019

   maandag 28 oktober 2019

   maandag 11 november 2019

   maandag 25 november 2019

   maandag 9 december 2019

   maandag 23 december 2019

 

 

Contactpersoon:  

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij:

Katrien Rombouts  

katrien.rombouts@hotmail.com  

tel 016/25.81.11 of 0498 84 10 43

meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be 

 

 

 

 

VIERINGEN

 

    = FR AN DO

 

 

 

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

 

Woensdag 25 september

VM: OKRA Teamvergadering

20 uur: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 26 september

NM: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

 

Vrijdag 27 september

VM+NM: Bar Michotte

 

Zaterdag 28 september

NM+AV: Parochiefeest

 

Zondag 29 september

VM+NM: Parochiefeest

AV: Koor Dissonant

 

Maandag 30 september

AV: BuurTTeater

 

Dinsdag 1 oktober

VM: SAMANA Kern

NM: Seniorencafé

AV: Prisma

 

Woensdag 2 oktober

VM: Poetsen

NM: SAMANA

20 uur: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

 

 

Donderdag 27 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 28 september

19.45 tot 21.00 uur   koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 1 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 3 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 4 oktober

19.45 tot 21.00 uur   koorrepetitie in de kerk

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2019

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

CARACASHULPFONDS

 Padre Willy

 

Het Caracashulpfonds werd opgericht om Eugeen Vanhoorenbeke, eerste pastoor van Don Boscoparochie, te steunen toen hij als missionaris naar Venezuela vertrok.

Gaandeweg werd het fonds een steunfonds voor de bewoners van Campo Rico.

Een succes zonder weerga werd het studiebeurzenproject voor de kansarme jongeren in de barrio Campo Rico.

 

Pater Willy die ook pastoor is geweest in Campo Rico stuurt ons nu nog regelmatig nieuws door.

 

We maken nu nader kennis met Dayerlyn Estefania Berroteràn Contreras  

Dayelin krijgt al vanaf het tweede jaar lager onderwijs een studiebeurs van het Caracas hulpfonds. Ze is er heel dankbaar voor. Het was al die jaren een aanmoediging voor haar om goed te studeren en om die steun waar te maken. Ze is ondertussen al 17 en zal deze maand juli nog haar dipoma A2, richting Informatica en Administratie, op zak hebben. Dat diploma is hier een meerwaarde, beter dan een gewoon diplom van humaniora. De humaniora duurt vijf jaar en vraagt om verdere studies, terwijl de technische richting zes jaren duurt en de deur opent voor zowel verdere studies als voor werkgelegenheid.

 

Daverlyn is de oudste van vier, maar heeft nog vijf andere broers en zusters aan vaders kant. Toen haar beide ouders gingen samenwonen had deze man al twee kinderen van een vrouw en nog eens drie anderen van een tweede vrouw. Van hen zijn er in 2015 twee uitgeweken naar Chili en de anderen staan ook al klaar om te emigreren. Met deze vijf broers aan vaders kant heeft Dayerlyn nooit een goede relatie gekend. Ze zijn voor haar te agressief en ze is eigenlijk blij dat de twee eersten al ver weg wonen in Chili en dat de anderen ook nog gaan volgen.

 

Ze hoopt binnenkort criminologie te gaan studeren. Haar interesse ligt vooral in alles wat samenhangt met onderzoek. Leven in een barrio als Campo Rico is hiervoor een goede voorbereiding.

Naar aanleiding van een incident krijg je als priester of catechist gewoonlijk een verslag te horen dat de informant niet in moeilijkheden kan brengen voor het geval je die gegevens wil uitspitten. De getuigen hebben meestal een tweede versie, dichter bij de waarheid, die je na veel tijd ook wel te weten komt, maar nooit onmiddellijk. Telkens sta je er verstomd van hoe gedetailleerd de mensen de feiten kunnen beschrijven.

Het gebeurde ooit dat een Venezolaanse priester, die heel dicht bij de mensen stond en zich echt ingeleefd had in de barrio, op klaarlichte dag overvallen en beroofd werd van zijn gsm.

Niemand had het gezien, niemand wist iets van de mogelijke daders. Een totaal mysterie ondanks alle navraag van zijn kant. Een paar weken nadien werd een jongen op straat doodgeschoten. Onmiddellijk wist iemand de pater te vertellen, zonder dat hij erom vroeg, dat het die jongen was die hem toen overvallen had.

 

De politieke situatie kwam ook nog ter sprake tijdens het interview. Daverlyn hoopt op een spoedige verandering van president en regering. ‘Vroeger was het beter’, zegt ze, ‘ondanks alle moeilijkheden die er toen waren’. Chàvez heeft de veranderingen van nu in gang gezet, maar was handiger om vergissingen bij te sturen. Hij stond dichter bij het volk. Nu is het precies de strakke ideologie van Cuba die het voor het zeggen heeft.

 

Wij blijven steunen 

Het Caracas Hulpfonds blijft steun geven in de moeilijke situatie in Venezuela.

Je kan een bijdrage storten op onze rekening BE06 4310 2248 0122 van het Caracashulpfonds.

Hartelijk dank!

 

 

Wil je nader kennis maken met de werking van het Caracashulpfonds, kan je terecht bij:

Eddy Deroost, Verenigingstraat 41 te 3010 Kessel-Lo. Tel. 016 25 35 23.

Vanaf een bedrag van 40 euro ontvang je een attest wegens schenking.

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

Oud op Nieuw

Zondag 29 december 18.00 u. – Woensdag 1 januari 16.00 u.

 

Vier jij de jaarovergang liever niet met een massa mensen om je heen?

Vertoef jij graag in een kleine toffe groep, met bekende en nieuwe gezichten? Een groep waarin iedereen, jong of oud, welkom is om samen het moment te delen met respect voor elkaar?

Ruil jij graag vuurwerk of spektakel in om op een unieke locatie in alle vrijheid te vieren?

Schrijf je dan snel in!

De plaatsen zijn beperkt.

 

Inschrijven: Via het inschrijvingsformulier.

 

Kostprijs:

Ouder dan 18 jaar: 10 euro per persoon, per nacht

13 t.e.m. 17 jaar: 8 euro per persoon, per nacht  

06 t.e.m. 12 jaar: 6 euro per persoon, per nacht  

04 t.e.m. 05 jaar: 4 euro per persoon, per nacht  

0 t.e.m. 03 jaar: = gratis – De ouders zorgen zelf voor aangepaste voeding en eventueel een kinderbedje  

 

We eten en koken samen. Via mail wordt er afgestemd wie wat meebrengt.

 

Rekeningnummer: BE89 3770 2696 1185

Op naam van Nele Steeno  

Vermelding: Oudopnieuw +data+naam 

 

Meebrengen:

-onderlaken en kussensloop – slaapzak

- eten en drinken om te delen. We koken samen.

-uw volle goesting

 

Verantwoordelijke: Nele Steeno

Telefoonnummer: 0495/36 48 96

E-mail: Bonkelaar@moulindebellemeuse.be

 

 

Molenhuis 1979

 

UIT ONS GRIJZE VERLEDEN

Don Bosco Kessel-Lo 

Mogen we deze aangeboden kans missen?

Er wordt een molenhuis te koop aangeboden (Ancien Moulin de la Belle Meuse), gelegen te Bérismenil, met een verblijfscapaciteit voor 80 mensen (slaap-, kook- en eetgertief inbegrepen) – met kapel en zwembad. Gelegen tegen uitgestrekte gemeentebossen.  

 

Welke kansen biedt dit gebouw?

De Gemeenschapsraad heeft eens nagegaan welke mogelijkheden dit huis en bijgebouwen biedt:

 

1. 'n Kans om op een christelijke, evangelische manier te denken over en om te springen met bezit. Willen we onze natuur voor iedereen laten zijn, dan zullen we voorzieningen moeten treffen, zodat iedereen ervan kan genieten. Laten we dit gebouw in handen gaan van privé-eigendom dan snijden we vele kansen af voor minder kapitaalkrachtige mensen, voor wie de gezonde lucht en de stilte en de rust even noodzakelijk zijn. Het enige alternatief tegenover privébezit is groepsbezit (althans nu toch nog!)

 

2. In plaats van verder nog veel te praten en te preken over leren samen leven, enz. zit hierin een kans om van alles samen te doen – samen op verlof gaan of op weekend, samen spelen, koken, wandelen, zwemmen, enz. en dit in een ontspannen sfeer – dit biedt vele mogelijkheden.

 

3. Dit groepsbezit geeft vele kansen aan geldelijk minder begoede mensen of aan gehandicapten om ook eens even op adem te mogen komen.

En waarom zij ook niet? (Vraag maar eens aan mensen die verlofkampen willen organiseren voor gehandicapten, hoe erg moeilijk zij 't hebben iets te vinden, dat geschikt en niet te duur is.

 

4. Het ligt in 'n knappe hoek om vanuit contact met de natuur allerlei religieuze bezinning op gang te brengen. En de behoefte aan gebedsruimte en meditatie om de engagementen in 't leven aan te kunnen, is zeker erg groot. Contemplatie op de barricade!  

 

5. Er zijn ook vele studie- en natuurweekends mogelijk: zo maar, wandelen en genietend van harmonie en van mekaar, rond paddestoelen, rond kruiden, enz.

 

6. Voor jeugdkampen zijn er reeds aanvragen voor 1979. Het dient er wel uitzonderlijk goed voor.

 

7. Eventueel bosklassen!

Parochieblad 15 december 1977

 

 

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

 

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

In het Don Bosco centrum is in 2014 een leuke vorm van ‘delen’ begonnen. Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone Ademtocht waar de vieringen plaats hebben.  

En dat boekenmandje kan je er nog steeds terugvinden.

Je mag daar nog altijd een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten.  

Er zijn ook enkele boeken die je niet hoeft terug te brengen. Op die boeken hangt een plakkertje of briefje om je dat mee te delen.

 

Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje mee aanvullen.

 

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

MICHOTTEBUURT 2019

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.  

 

 

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

 

Dinsdag 1 oktober 2019 om 14.00 uur:

Pieter Bruegel de Oude (1526/27 – 1569), tekenaar en schilder van Brabant – zijn herkomst, zijn vrienden en zijn kunst

Prof. Marc Erkens van de LUCA School of Arts

 

Dinsdag 8 oktober 2019 om 14.00 uur

Politietoezicht in België

Mevrouw Kathleen Stinckens

 

Digitaal abonnement 

Indien u dit wenst, kan u een digitaal abonnement nemen. U krijgt dan een gebruikersnaam en paswoord toegestuurd in uw e-mailbox, waarmee u thuis in alle rust de digitale versie van de lezingen op uw computer kan bekijken (vanaf de dag na de lezing). Let wel: het is mogelijk dat in uitzonderlijke omstandigheden af en toe een lezing niet wordt opgenomen.  

Voor een digitaal abonnement betaalt u slechts 30 euro.

(Alle ingeschreven cursisten hebben ook toegang tot de digitale opnames.)

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadres: udll@kuleuven.be 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

 

SINT-JAN BAPTISTKERK IN BINKOM

 

Een bijzondere kerk uit onze omgeving.

De Sint-Jan Baptistkerk, Kerkstraat 1 – 3211 Binkom (Lubbeek), werd opgetrokken in de jaren 1873-1874. De kerk is omringd door een ommuurd kerkhof.

Deze parochiekerk is sinds 14 september 2009, een bouwkundig erfgoed.

En sinds 4 juni 2013 is het ook een beschermd monument.

 

Het is een overwegend neo-gotische kerk, aan de westzijde gedomineerd door een deels ingebouwde forse westtoren in overgangstijl. Die werd gebouwd in de eerste helft van de 13de eeuw.

De kerk en de sacristie zijn uitgerust met decoratieve glasramen.

De kerk wordt nog steeds gebruikt voor de erediensten. (Eucharistieviering op zaterdag om 18.30 u.) en zal in de toekomst meer ruimte maken voor stilte, ontmoeting en culturele elementen.

 

Concert levensliederen 

Zo zal er op zondag 29 september 2019, van 14.30 tot 17.00 uur, een concert plaats vinden: 

Consert met Muzikaal GeBak: Onder Vaders Vleugels.  

Een warm, sereen en levensecht concert met Koen en Elly. Zij brengen ons in de juiste stemming en laten ons genieten van hun mooiste creaties. Warm aanbevolen voor de meerwaardezoekers onder ons.

Prijs: 8 euro

Reservaties: Bel naar 0472 778 546

Organisatie: Okra Trefpunt 55+ Binkom

Contact: mia.ulens@belgacom.net vandegaermottie@hotmail.com – 0499 356 374

 

https:// id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42650

 

Binkomse kerk krijgt unieke geluidsinstallatie  

De Sint-Jan Baptistkerk van Binkom krijgt een nieuwe geluidsinstallatie van 300.000 euro. Niet min dus, maar de kerk heeft wel een bijzondere akoestiek en een uitstekende algemene geluidsweergave. In de kerk worden regelmatig klassieke muziekoptredens gegeven en het is de thuishaven van enkele koren.

De kerk is een beschermd gebouw en Erfgoed Vlaanderen heeft er een vinger in de pap als er werken moeten worden uitgevoerd. Dat is onder andere het geval voor de leidingen die gelegd worden voor de nieuwe geluidinstallatie. In deze installatie zit ook een onderdeel dat het mogelijk moet maken om slechthorenden mee te laten genieten van het muzikaal aanbod. (…)

 (fg) Uit Krant Het Nieuwsblad van 5 september 2019 )

 

 

 

WEG VAN EXTREMEN

 

Vormingplus Oost-Brabant 

Ben jij ook af en toe bezorgd dat onze samenleving de extreme weg opgaat?

En stel jij dan de vraag hoe we de kar kunnen keren?

Met de reeks activiteiten ‘Weg van extremen’ gaan we daar dieper op in.

Fictie en conflict zijn heel normaal in een maatschappij, ze zijn ook een motor voor verandering en vernieuwing.

Wij-zij-denken niet.

 

Bezoek aan de kazerne Dossin

Zondag 6 oktober 2019 – 11.00 – 21.30 u.- 13 euro/10 euro

Kazerne Dossin, Goswin de Stassartstraat 150 – 2800 Mechelen –

 

Kazerne Dossin is voor België een unieke herinneringsplaats over Holocaust en Mensenrechten.

In het nieuwe museum leren huidige en toekomstige generaties de historische betekenis van deze plaats kennen. Thema’s als racisme, uitsluiting en mensenrechten worden er aanschouwelijk gemaakt. De gids legt ook de link met hedendaagse verhalen.  

 

Salonevenement: Wonden door racisme, discriminatie en polariseren, maar ook kans op hoop

Donderdag 10 oktober 2019 – 20.00-22.30 u. – 15 euro/12 euro

Hal 5, Eenmeilaan 2 – 3010 Kessel-Lo

 

Film Die Welle  

Woensdag 16 oktober 2019 – 19.15-22.15 u. – Gratis

LDC Wijnveld, Wingerdstraat 14 – 3000 Leuven  

 

Lezing: Hoe reageer je op racisme of seksisme in je omgeving?

Zondag 20 oktober 2019 – 9.30-13.00 u. –  – 5 euro  

LDC Wijnveld, Wingerdstraat 14 – 3000 Leuven 

 

Aansluitend op hetzelfde thema:

Het verdriet van Vlaanderen – Muziektheatervoorstelling

Maandag 21 oktober 2019 – om 19.30 u. – 5 euro

LDC Wijnveld, Wingerdstraat 14 – 3000 Leuven 

 

 

 

LEZINGEN IN SENIORAMA

Voor de lezingen moet niet op voorhand ingeschreven worden.

Alle lezingen hebben plaats in de lokalen van Seniorama op maandagnamiddag van 14 tot 16 uur.

Bijdrage (een drankje inbegrepen): 5 euro – Leden 4,5 euro

 

30/09: De mythe rond voedingscomplimenten

Nele Steenackers, doctoraatsstudent klinische en experimentele endocrinologie KU Leuven

 

07/10:  Begijnhoven en Begijnen. Oud en toch actueel 

Marc Vervenne,Prof. em. faculteit Theologie en Religiewetenschappen  

 

14/10: Rembrandt: etsen, tekeningen en schilderijen  

Kathleen Joris, kunsthistoricus en docente

 

21/10: Cuba zonder de familie Castro 

Dirk Tielemans, voormalig VRT-journalist

 

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

https://www.seniorama.be/kalenderlezingen

Copyright LDC Seniorama vzw

 

 

 

WANDELEN MET SENIORAMA

Op woensdag: wandelingen van 5 tot 6 km aan traag tempo.

Op donderdag: wandelingen van 7 tot 8 km

Elke maand is er een dagwandeling.  (Volgende: woensdag 23 oktober.)

 

Wandeling op donderdag 3 oktober 2019 

Wandeling van +/- 8 km.

We komen samen om 13.30 u. op het De Becker Remyplein, t.h.v. de kapel.

Info: Maria Dequeker 016 23 77 59

 

 

 

NORDIC WALKING

We walken in 2 groepen:

De ‘rustige walkers’ walken elke 2 weken en wandelen dan een 5 km in 1.30 u o.l.v. Lut Wauters

De ‘gevorderden’ walken elke week en wandelen dan een 6 tot 7 km in 1.30 u o.l.v. Lutgarde Michielsen.

 

Voor beide groepen startplaats: Parking Arboretum Heverleebos 

Te bereiken met bus 18 van de Tec vanuit Leuven Station Perron 1 tot halte De Jacht, dan nog 5 minuutjes verder de Naamse steenweg volgen. Opgepast: je kan geen rittenkaart van de lijn gebruiken.

Vertrek: we vertrekken stipt om 14 u en walken ongeveer anderhalf uur

Data :

Spijtig genoeg kan Lut Wauters niet walken op maandag gedurende de komende twee maanden.

 

Rustige walkers      : vrijdag 27 september 2019

Gevorderde walkers: maandag 30 september 2019.

 

Voor meer info:

Lutgarde Michielsen, GSM 0478 88 15 56, e-mail Lutgarde.Michielsen@skynet.be

 

 

 

SOCIALE VOORZIENINGEN

Met al je vragen daarover kan je elke werkdag bij Seniorama terecht.

De volgende voorzieningen gebeuren op afspraak. Kom daarvoor tijdens de kantooruren tussen 9 en 17 u. langs het onthaal of neem telefonisch contact tel. 016 22 20 14.

 

Seniorama vzw - Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be – Tel.016 22 20 14

 

 

 

DIGITAAL FOTOTOESTEL

Leer je digitaal fototoestel kennen en gebruiken.

Iedere woensdagvoormiddag (behalve schoolvakanties) vanaf 10 u. kan je hiervoor bij Seniorama terecht.

Inschrijven via het onthaal tel. 016 22 20 14.

Merk en type van fototoestel opgeven. Toestel moet opgeladen zijn of breng een reservebatterij mee.

Bijdrage: € 5, vooraf te betalen.

 

Seniorama vzw - Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be – Tel.016 22 20 14

 

 

 

SENIORAMA BROCHURE

Brochure Assistentiewoningen arrondissement Leuven 

 

Deze brochure is bestemd voor 65-plussers die er voor kiezen niet naar een woonzorg- centrum te gaan, maar om welke reden ook, uitkijken naar een beschermde woonvorm.

Typisch voor deze woonvorm is dat zij speciaal aangepast is aan de noden van de senioren. Zo kunnen ze verder zelfstandig blijven wonen en hun huishouden volledig of gedeeltelijk zelf doen.

De extra diensten kunnen sterk uiteenlopen.

Het al dan niet aanbieden ervan bepaalt mee de prijs van de flat.

 

De ‘dagprijs’ in onze brochure wordt vermeld ‘onder voorbehoud’ gezien mogelijke aan passingen door de instellingen. Hiervoor kan u zich dan ook best tot de instellingen zelf wenden.

 

Je kunt de brochure aanschaffen voor € 8 op het onthaal of door storting van €10,50 op rekeningnummer IBAN BE32 7364 0304 8202 BIC KREDBEBB met vermelding ‘assistentiewoningen’ en duidelijke vermelding van je naam en adres. Zodra dit in ons bezit is, wordt de brochure opgestuurd.

Indien je meer vragen hebt omtrent deze brochure, kun je steeds terecht op het onthaal van Seniorama op dinsdag van 13 tot 16u. Tel 016 22 20 14, of mail naar seniorama@seniorama.be.

 

Seniorama vzw - Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be – Tel.016 22 20 14

 

 

 

MEER GROEN IN VLAANDEREN

 

“Meer bomen en groen! Volgens experts is er nood aan minstens zes miljoen nieuwe bomen in combinatie met een betere bescherming van het bestaande groen om de ecologische situatie rooskleuriger te maken en Vlaanderen leefbaar te houden. “

 

“Al in 1997 heeft Vlaanderen beloofd om 10.000 hectare noodzakelijk bos aan te planten, maar geen enkele regering heeft die verplichting waargemaakt. En dat terwijl meer groen een wereld van verschil kan maken! Bossen nemen jaarlijks een kwart van de globale CO2 stoot op terwijl ontbossing juist uitstoot veroorzaakt. En in Vlaanderen verdwijnt elke dag zes hectare open ruimte, in plaats van dat er bijgeplant wordt!”

 

“Daarom vragen we de onderhandelende partijvoorzitters met aandrang om zo snel mogelijk werk te maken van een grootschalige vergroening van steden en dorpen.

 

“De Avaaz-gemeenschap zet zich al jaren in voor de bescherming van natuurgebieden en maatregelen tegen de opwarming van het klimaat, van grootschalige actie voor het Amazonewoud tot een oproep aan wereldleiders om 50% van de aarde tot beschermd natuurgebied te maken. Nu is het tijd om op lokaal niveau in Vlaanderen actie te ondernemen – voor een gezonde en leefbare thuis.”

 

Ine De Baerdemaeker – Avaaz (avaaz@avaaz.org)

 

Avaaz.org is een internationale burgerbeweging met 51 miljoen leden, die zich ervoor inzet de standpunten en waarden van gewone mensen te laten weerklinken in belangrijke besluitvorming.

‘Avaaz’ betekent ‘stem’ of ‘lied’ in verschillende talen.

https://www.avaaz.org/nl/contact

 

 

 

VENETIË

Davidsfonds Stedenreizen 

 

 

Reisleider: Mieke Mels

“Wie ‘hedendaagse beeldende kunst’ zegt, denkt automatisch aan de Biënale van Venetië. In 2019 wordt België vertegenwoordigd door Jos Degruyter en Harald Thys.

 

Biënnale Hedendaagse kunst van Venetië

 

Om de 2 jaar vindt in Venetië een van de belangrijkste internationale manifestaties voor hedendaagse kunst plaats. In 2019 is de Biënnale van Venetië al aan haar 58ste editie toe. Wie er op de Biënnale tentoonstelt,wordt maar een paar dagen voor de opening bekend gemaakt.

 

De meest traditionele locatie van de Biënnale zijn de Giardini, met de nationale paviljoenen. Alleen om dat gedeelte van de Biënnale te verkennen, hebt u al een volledige dag nodig. Daarnaast is er ook de Arsenale, een kilometerslange brede gang die vroeger een scheepswerf was. Tot slot zijn er nog verschillende locaties verspreid in de oude stad, waar kleinere tentoonstellingen plaatsvinden.

 

Dagprogramma

 

Dag 1:Brussel – Venetië  

Rechtstreekse vlucht naar Venetië en transfer naar het hotel in het centrum van de stad met een privé motorboot. Als inleiding op de hedendaagse kunst trekt u samen met de reisleider Mieke Mels naar het Palazzo Grassi. Dat museum aan het beroemde Canal Grande presenteert een tentoonstelling van Luc Tuymans. Daarna geniet u van een avondmaal in een lokaal restaurant.

 

Dag 2: Venetië 

Eerste bezoek aan de Biënnale van Venetië. U start in de Giardini met de nationale paviljoenen. Daarna gaat u ook naar het Belgische paviljoen, waar u de expo Mondo Cane van Jos De Gruyter en Harald Thys bezichtigt. Mieke Mels besteedt daarbij aandacht aan een aantal vooraf geselecteerde werken met een grote actuele levenswaarde.

 

Dag 3: Venetië  

Na het ontbijt gaat u opnieuw naar de wereldberoemde kunstmanifestatie, waar u voornamelijk het Arsenale verkent. Tot slot is er een uurtje voorzien voor uitwisseling en indrukken, en maakt u nog een korte wandeling. Avondmaal in een lokaal restaurant.

 

Dag 4: Venetië 

Ook op verschillende plaatsen in de stad zijn er kleinere tentoonstellingen. Uw reisleider maakt een selectie en leidt u langs de belangrijkste plaatsen. Tijdens de vrije tijd voor de terugvlucht kunt u ook zelf enkele tentoonstellingen bezoeken als u dat wil.

 

Reisinformatie  

 

Reisdata: 17 oktober 2019 – 20 oktober 2019  

Vluchtgegevens (onder voorbehoud):

17/10 Brussel 10.00 u. – Venetië 11.40 u.

20/10 Venetië 16.50 u. – Brussel 18.35 u.

 

Reissom: per persoon

2-persoonskamer: 1.395 euro 

Toeslag 2-persoonskamer voor singlegebruik : 475 euro

Korting met Davidsfonds Cultuurkaart: 40 euro

 

Inbegrepen in deze reissom:

* De toegangsgelden voor de vermelde bezoeken  

* Nederlandstalige reisbegeleiding en deskundige toelichting door Mieke Mels

* Gebruik van audiofoon  

* Handig reisgidsje met stratenplannetjes  

* Overnachtingen met ontbijt in een centraal gelegen viersterrenhotel 

* Twee avondmalen in lokale restaurants

* Vluchten Brussel – Venetië h/t met Brussels Airlines, de luchthaventaksen en CO2-compensatie

* Transfers van en naar de luchthaven met privémotorboot (incl. fooi voor de chauffeur) en vervoer ter plaatse per vaporetto (inbegrepen in de reissom).

Daarbuiten gebeuren de verplaatsingen te voet.

* Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering 

 

Aantal deelnemers: Minimum 15, maximum 25

 

Davidsfonds Cultuurreizen 

Omnia Travel, Mgr. Ladeurzeplein 15, 3000 Leuven 

Tel.: 016 24 38 38

E-mail: cultuurreizen@omniatravel.be

WWW.DAVIDSFONDS.BE/CULTUURREIZEN

 

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 18 november 2019

 

Teller vanaf 22/8/2009