St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week  38     18 september 2019

 

 

 

 

 Speciale vieringen en familievieringen voor groot en klein 

 

 

 

 

Franciscaanse oproep tot vrede in Leuven op 4/10

 

TAU - franciscaanse spiritualiteit vandaag organiseert samen met heel wat Leuvense verenigingen, kerken en moskeeën, een Leuvense actie voor FranciscanCall4peace. Op 4 oktober, de feestdag van Franciscus van Assisi, zullen christenen, moslims, anders- en niet gelovigen, een teken van verzoening stellen en oproepen tot vredevol samenleven.

800 jaar geleden, tijdens de Vijfde Kruistocht, ging Franciscus in Egypte op bezoek bij sultan Malek Al-Kamil. Franciscus werd door de sultan gastvrij ontvangen en het kwam tot een vredevolle ontmoeting. Deze ontmoeting blijft ons vandaag nog steeds inspireren. TAU en de deelnemende organisaties willen dit gebeuren gedenken door ook in onze tijd een teken van verzoening te stellen.

FranciscanCall4Peace is een wereldwijde actie om op 4 oktober om 14u klokken te luiden, te bidden voor vrede en te verbroederen. Er werden nu reeds zo'n 200 acties geregistreerd in 13 verschillende landen. Deze actie is een initiatief van de Franciscaanse familie in België en wordt gesteund door de Belgische bisschoppenconferentie en het Executief voor Moslims van België. De Leuvense actie mag rekenen op de steun en sympathie van o.a. de Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani en de nieuwe Leuvense deken Patrick Maervoet.

PROGRAMMA FC4P LEUVEN:

-om 13.45 spelen 2 beiaarden synchroon hetzelfde lied: St.Francis' Trial, een gelegenheidscompositie door Leuvense componist Jo Coenen. Luc Rombouts bespeelt de beiaard van de universiteitsbibliotheek op het Ladeuzeplein en Philippe Beullens bespeelt de vredesbeiaard van de Abdij van Park de actie uitdragen.

-om 14u, bij het begin van het vrijdaggebed van de moslims, luiden alle Leuvense kerkklokken als teken van verzoening en vrede. Dit gebeurt ook wereldwijd op honderden plaatsen.

-om 14u, tijdens het vrijdaggebed zal in de Leuvense moskeeën een boodschap van vrede en verzoening klinken.

-om 14u is er een vredesviering in de Sint Michielskerk, de vredeskerk van Leuven, waar iedereen, gelovigen, anders- en niet-gelovigen, welkom is.

-om 15u herhaalt Luc Rombouts St. Francis' Trial op de universiteitsbeiaard. We komen met iedereen, moslims, christenen, anders- en niet-gelovigen samen om te luisteren en elkaar ontmoeten.

-aansluitend, om 15u45 nodigt de Al Ishaanmoskee iedereen uit tot een vredevol samenzijn. Potluck-vieruurtje met thee en koekjes.
 

Meer informatie:

Over FC4P: www.franciscancall4peace.org/leuven

Over TAU: www.franciscaansleven.be

Stijn Demaré, stafmedewerker TAU, stijndemare@gmail.com, tel : 0487 90 67 85
Deelnemende organisaties zijn oa: Stad Leuven, Dekenij Leuven, Dialoogmuseum Parcum, KU Leuven Lifestance Network, Universitaire Parochie, Grenzen Bewegen Leuven, Leuvense Vredesbewegingen, Al Ihsaan Moskee, studentenmoskee Imsal, Leo XIII seminarie, Sint Michiels Vredeskerk, Campanae Lovanienses, Franciscanessen Leuven, Minderbroeders Leuven, Pastorale Zone Leuven

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

 

Moederlijkheid is een combinatie van hoofd en hart en handen, een gave van het hart misschien wel het allermeest. Het is zorgen zonder bedillen, het is zelf zijn, maar anderen ook doen zijn, het is vruchtbaar zijn en vruchtbaar maken, het is uitnodigend open staan voor mensen en dingen, maar ook zelf ontvankelijk blijven, het is kunnen luisteren maar ook inbrengen.

Tine Govaert-Halkes  

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Sint-Ignatius van Antiochië, bisschop uit de tweede eeuw, legde uit dat zelfgave de kern is van het Christen-zijn. Deze toewijding, dienstbaarheid en zelfgave heeft de mens Jezus volgens hem bij uitstek laten zien.

Maar daarin was Jezus niet alleen een mens. In Hem kunnen we, zo gelooft hij, het mysterie van Gods diepste wezen zien oplichten. In Jezus’ gehoorzame zelf-gave aan zijn Vader, en aan zijn medemensen, hebben we met het Geheim van het Leven te maken.

In onze meditatie laten we ons invoegen in het patroon van deze goddelijke zelfgave. We laten ons kleine ik, ons ego, ja zelfs ons zelfgerichte bewustzijn meer en meer achter. En in liefdevolle aandacht raakt ons bewustzijn gericht op de Ander.

Meditatief 263

 

Volgende meditatie is op maandag 30 september 2019. Volgende maand wordt het maandag 14 en maandag 28 oktober. Aanvang om 20 uur in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.  

Contactpersoon:  

jos vermeulen 016/89.03.16 

vermeulen.berte@telenet.be  

meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be 

 

Meditatiegroep Kessel-Lo 

Samenkomsten in de tweede helft van het jaar 2019

---------------------------------------------------

   maandag 22 juli 2019

   maandag 5 augustus 2019

   maandag 19 augustus 2019 

   maandag 2 september 2019

   maandag 16 september 2019

   maandag 30 september 2019

   maandag 14 oktober 2019

   maandag 28 oktober 2019

   maandag 11 november 2019

   maandag 25 november 2019

   maandag 9 december 2019

   maandag 23 december 2019

---------------------------------------------------

 

 

 

VIERINGEN

 

    = FR AN DO

 

 

 

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

 

Woensdag 18 september

VM: Poetsen

20 uur: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 19 september

NM: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

 

Vrijdag 20 september

VM+NM: Bar Michotte

 

Zaterdag 21 september

NM: Catechese

 

Zondag 22 september

11 u.: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

 

Maandag 23 september

VM+NM: SNVL- Vorming

AV: BuurTTeater

 

Dinsdag 24 september

NM: Seniorencafé

 

Woensdag 25 september

VM: OKRA Teamvergadering

20 uur: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

 

 

Donderdag 19 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 20 september

19.45 tot 21.00 uur   koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 24 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 26 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 27 september

19.45 tot 21.00 uur   koorrepetitie in de kerk

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2019

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

CARACASHULPFONDS

 Padre Willy

In onze parochie werd op zaterdag 15 januari 1966 het Caracashulpfonds opgericht om Eugeen Vanhoorenbeke, eerste pastoor van Don Bosco en vertrokken als missionaris naar Venezuela, te helpen in zijn levensonderhoud. Gaandeweg werd het fonds een steunfonds voor de bewoners van Campo Rico. Een succes zonder weerga werd het studiebeurzenproject voor de kansarme jongeren in de barrio Campo Rico.

Pater Willy is, na de dood van Padre Eugenio, van 1999 tot 2004 pastoor geweest in Campo Rico.

Hij stuurt ons nu nog regelmatig nieuws door uit Campo Rico.

 

Hij liet ons weer eens kennis maken met jongeren die, dankzij het project van de studiebeurzen, het geloof in zichzelf en de gemeenschap van Campo Rico niet verloren hebben. Ze hopen dat hun vaderland eens bevrijd zal worden uit de diepe crisis waarin het momenteel vertoeft.

 

We maken nu nader kennis met Maria Victoria Baretto Lara .

Maria Victoria is de enige dochter van haar alleenstaande moeder. Ze wonen onderaan in de barrio waar de sector van de 1ste Mei begint. Volgend schooljaar zal ze naar het vierde leerjaar gaan. Vanaf dit jaar geniet ze pas van een studiebeurs van het Caracas Hulpfonds.

 

Haar moeder werkt als bioanaliste in een laboratorium en zorgt goed voor haar dochter. Ze heeft voor korte tijd een man gehad tot bij de geboorte van haar dochter. Ze staat er nu alleen voor maar trekt goed haar plan. Haar vorming als bioanaliste geeft haar een goeie basis. Zelf is ze heel jong na de dood van haar moeder terecht gekomen bij de familie van Nina Campos, een trouwe medewerkster van het Hulpfonds in Campo Rico. Dat ging niet officieel, wel heel spontaan. Na de begrafenis van de moeder die verschillende kinderen naliet, nam de moeder van Nina Campos één van de meisjes mee naar huis. De andere moeders zorgden voor de andere kinderen. Enkele buurvrouwen spraken af en alles was geregeld. Soms wordt de cultuur hier gemakkelijk als een zaak van ‘machos’ afgedaan, maar het zijn wel de vrouwen die beslissingen nemen en het leven doen verder gaan.

Maria Victoria houdt veel van tekenen en speelt graag met vriendinnen. Voor haar is het prima in Campo Rico en zijn de mensen er goedhartig.

 

Wij blijven steunen 

Het Caracas Hulpfonds blijft steun geven in de moeilijke situatie in Venezuela.

Je kan een bijdrage storten op onze rekening BE06 4310 2248 0122 van het Caracashulpfonds.

Hartelijk dank!

 

Wil je nader kennis maken met de werking van het Caracashulpfonds, kan je terecht bij:

Eddy Deroost, Verenigingstraat 41 te 3010 Kessel-Lo. Tel. 016 25 35 23.

Vanaf een bedrag van 40 euro ontvang je een attest wegens schenking.

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Komende activiteiten in september  

 

20-22 september 2019: Stekskesweekend 

Bart Bosmans – 0476/82.47.10 – Bart.bosmans.83@gmail.com

 

23-27 september 2019: Midweek wandelen nazomer  

Fanny en Freddy – 0494/64.02.76 – Freddy.Ghijselinck@hotmail.com

 

27-29 september 2019: Wandelweekend herfst 

Leo Van Noten – 016/69.79.37 – hildeenleo@yahoo.co.uk

 

Inschrijven  

Via het inschrijvingsformulier op www.moulindebellemeuse.be/activiteiten .

Inschrijven pas geldig na betaling.

 

Adres van Het Molenhuis:

Moulin de Belle Meuse

Bérismenil, 5

6892 La Roche-en-Ardenne

084/44 45 17 (uitsluitend tijdens activiteiten) 

 

Contact@moulindebellemeuse.be

www.moulindebelemeuse.be 

 

 

Molenhuis 1979

 

UIT ONS GRIJZE VERLEDEN

Don Bosco Kessel-Lo 

Mogen we deze aangeboden kans missen?

Er wordt een molenhuis te koop aangeboden (Ancien Moulin de la Belle Meuse), gelegen te Bérismenil, met een verblijfscapaciteit voor 80 mensen (slaap-, kook- en eetgertief inbegrepen) – met kapel en zwembad. Gelegen tegen uitgestrekte gemeentebossen.  

 

Welke kansen biedt dit gebouw?

De Gemeenschapsraad heeft eens nagegaan welke mogelijkheden dit huis en bijgebouwen biedt:

 

1. 'n Kans om op een christelijke, evangelische manier te denken over en om te springen met bezit. Willen we onze natuur voor iedereen laten zijn, dan zullen we voorzieningen moeten treffen, zodat iedereen ervan kan genieten. Laten we dit gebouw in handen gaan van privé-eigendom dan snijden we vele kansen af voor minder kapitaalkrachtige mensen, voor wie de gezonde lucht en de stilte en de rust even noodzakelijk zijn. Het enige alternatief tegenover privébezit is groepsbezit (althans nu toch nog!)

 

2. In plaats van verder nog veel te praten en te preken over leren samen leven, enz. zit hierin een kans om van alles samen te doen – samen op verlof gaan of op weekend, samen spelen, koken, wandelen, zwemmen, enz. en dit in een ontspannen sfeer – dit biedt vele mogelijkheden.

 

3. Dit groepsbezit geeft vele kansen aan geldelijk minder begoede mensen of aan gehandicapten om ook eens even op adem te mogen komen.

En waarom zij ook niet? (Vraag maar eens aan mensen die verlofkampen willen organiseren voor gehandicapten, hoe erg moeilijk zij 't hebben iets te vinden, dat geschikt en niet te duur is.

 

4. Het ligt in 'n knappe hoek om vanuit contact met de natuur allerlei religieuze bezinning op gang te brengen. En de behoefte aan gebedsruimte en meditatie om de engagementen in 't leven aan te kunnen, is zeker erg groot. Contemplatie op de barricade!  

 

5. Er zijn ook vele studie- en natuurweekends mogelijk: zo maar, wandelen en genietend van harmonie en van mekaar, rond paddestoelen, rond kruiden, enz.

 

6. Voor jeugdkampen zijn er reeds aanvragen voor 1979. Het dient er wel uitzonderlijk goed voor.

 

7. Eventueel bosklassen!

Parochieblad 15 december 1977

 

 

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

 

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

In het Don Bosco centrum is in 2014 een leuke vorm van ‘delen’ begonnen. Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone Ademtocht waar de vieringen plaats hebben.  

En dat boekenmandje kan je er nog steeds terugvinden.

Je mag daar nog altijd een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten.  

Er zijn ook enkele boeken die je niet hoeft terug te brengen. Op die boeken hangt een plakkertje of briefje om je dat mee te delen.

 

Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje mee aanvullen.

 

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

MICHOTTEBUURT 2019

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.  

 

 

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRAFSTE SCHOOL

 

De eerste schooldag is voor alle leerlingen speciaal, maar de leerlingen van het Heilig Hartinstituut in Heverlee en Kessel-Lo kregen van radiozender MNM een wel héél bijzondere dag cadeau. Die eindigde immers met hun overwinningsfeest van de ‘Strafste School’.

 

Het is ondertussen al zo’n vier maanden geleden dat het Heilig Hartinstituut in Heverlee te horen kreeg dat het de wedstrijd van MNM gewonnen had en de titel ‘Strafste School 2019’ kreeg. De winnaars van de radiowedstrijd zouden normaal op de avond van de bekendmaking een groot feest op school krijgen, met onder andere Gers Pardoel en Laura Tesoro.

Maar net die week verloor de school een van haar leerlingen, de Kortenbergse Grigor. Uit respect werd er daarom niet gefeest. Maar uitstel bleek geen afstel.

 

Terwijl overal in het land maandag om 16 uur de leerlingen naar huis gingen na hun eerste schooldag, startte het feest pas op het Heilig Hartinstituut in Heverlee.

Presentatoren Tom De Cock en Laura Govaerts brachten tal van muzikanten mee. Er waren optredens van een deel van de cast van Like Me, Cyra – een van de winnaars van de MNM Urba Nice Batle of Talents – en MNM Start to DJ-winnaars Merlo en Manuals. Gers Pardoel kon gelukkig ook nu tijd vrij maken en was van de partij.

Als verrassing was er ook nog Peter Van de Veire, die voor enorm veel ambiance zorgde vlak nadat de officiële onthulling van het ‘Strafste School’ –bordje had plaats gevonden.  

Hannelore Smitz – (Uit Krant Het Nieuwsblad van dinsdag 3 september 2019)

 

 

 

DE LANDGENOTEN

Landbouwgrond voor bioboeren 

 

Elke week verdwijnen er 25 landbouwbedrijven in Vlaanderen .

De prijs voor landbouwgrond is de afgelopen tien jaar vertienvoudigd. Boeren krijgen een te laag inkomen, werken zich in de schulden, vinden geen opvolgers. In deze harde economische realiteit is het geen wonder dat steeds meer boerenfamilies de handdoek in de ring gooien.

Wie gaat er binnen twintig jaar nog voor ons voedsel zorgen? 

 

Toch staan we op een keerpunt: een nieuwe generatie boeren staat klaar om aan de slag te gaan. Agro-ecologische landbouw, hoeveverkoop, boerenmarkten en zelfoogstboerderijtjes zitten in de lift. Aan innovatieve ideeën voor een rendabele en duurzame voedselproductie ontbreekt het niet, aan grond om ze te realiseren wel. Te dure grond en onzekere huurcontracten gooien roet in het eten. 

 

De Landgenoten maakt sinds 2014 met een groeiende beweging werk van een duurzame toegang tot landbouwgrond voor bioboeren. Samen kopen we gronden aan, om niet alleen de financiering maar ook de continuïteit van Vlaamse biolandbouwbedrijven te verzekeren. 

 

Geef ruimte aan de boeren van de toekomst .

Wil jij ook ruimte geven aan biologische en lokale landbouw in Vlaanderen? 

Wil jij bioboeren kansen geven om een duurzaam, agro-ecologisch bedrijf uit te bouwen?

 

Dankzij PLANTRO het fonds voor de antropologische werkgebieden beheerd door de Koning Boudewijnstichting krijg je voor giften vanaf 40 euro een fiscaal attest!

Je kan ook een maandelijkse bijdrage leveren.

Op www.delandgenoten.be ontdek je voor welke boerderijen we grond willen aankopen. Wil je jouw favoriete bioboer steunen? Geef ons jouw voorkeur door zodat we met jouw wens rekening kunnen houden. Van elke 10 euro die je voor een specifiek project schenkt, gaat 1 euro naar de werking voor De Landgenoten.

 

Jouw geld goed besteed 

*Goed voor klimaat en milieu

*Meer gezonde en lokale voeding

*Kansen voor de boeren van de toekomst

*Goed voor de gemeenschap

 

De landgenoten

Quellinstraat 42, 2018 Antwerpen

www.delandgenoten.be

contact@delandgenoten.be – Tel.03 286 92 77

Rekeningnummer Stichting: BE10 0000 0000 0404

+++018/0300/00086+++

(Uit de folder van De Landgenoten)

 

 

 

WEG VAN EXTREMEN

 

Vormingplus Oost-Brabant 

 

Ben jij ook af en toe bezorgd dat onze samenleving de extreme weg opgaat?

En stel jij dan de vraag hoe we de kar kunnen keren?

Met de reeks activiteiten ‘Weg van extremen’ gaan we daar dieper op in, soms serieus, soms met humor, al dan niet met een streepje muziek en vooral met inspiratie om het anders aan te pakken. Fictie en conflict zijn heel normaal in een maatschappij, ze zijn ook een motor voor verandering en vernieuwing. Wij-zij-denken niet.

 

Theater: De Binnenzak van de ziel 

Dinsdag 24 september, 20.00-21.30 u.- 13 euro/10 euro

GC De Wildeman, Schoolstraat 15 – 3020 Herent

Tickets zijn verkrijgbaar via www.gcdewildeman.be

 

Lang geleden: tienduizenden mensen worden vanuit een kazerne in ons land vervoerd naar vernietigingskampen.

Nu: zware trucks herbergen vluchtelingen die zich verstoppen in de hoop op een beter leven. Hoe kan zoiets gebeuren?

Acteur Kurt Defrancq denkt erover na, met een vleugje humor en poëzie.

 

Bezoek aan de kazerne Dossin

Zondag 6 oktober 2019 – 11.00 – 21.30 u.- 13 euro/10 euro

Kazerne Dossin, Goswin de Stassartstraat 150 – 2800 Mechelen

 

Salonevenement: Wonden door racisme, discriminatie en polariseren, maar ook kans op hoop

Donderdag 10 oktober 2019 – 20.00-22.30 u. – 15 euro/12 euro  

Hal 5, Eenmeilaan 2 – 3010 Kessel-Lo

 

Film Die Welle  

Woensdag 16 oktober 2019 – 19.15-22.15 u. – Gratis

LDC Wijnveld, Wingerdstraat 14 – 3000 Leuven  

 

Lezing: Hoe reageer je op racisme of seksisme in je omgeving?

Zondag 20 oktober 2019 – 9.30-13.00 u. –  – 5 euro  

LDC Wijnveld, Wingerdstraat 14 – 3000 Leuven 

 

Aansluitend op hetzelfde thema:

Het verdriet van Vlaanderen – Muziektheatervoorstelling

Maandag 21 oktober 2019 – om 19.30 u. – 5 euro

LDC Wijnveld, Wingerdstraat 14 – 3000 Leuven 

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

 

Opening van het 44ste cursusjaar: dinsdag 24 september 2019 

10.30 u.: Plechtige eucharistieviering in de Begijnhofkerk Sint-Jan-de- Doper, Groot Begijnhof Leuven

 

De eerste lezing:

Dinsdag 24 september 2019 om 14.00 uur:

De relatie tussen verschijningsvorm en de zeggingskracht van muziek. Waar muziek echt over gaat.

Prof. Marc Erkens van de LUCA School of Arts

 

De prijs van het jaarabonnement bedraagt 50 euro voor de volledige jaargang.

Alle ingeschreven cursisten hebben ook toegang tot de digitale opnames.

 

Digitaal abonnement 

Indien u dit wenst, kan u enkel een digitaal abonnement nemen. U krijgt dan een gebruikersnaam en paswoord toegestuurd in uw e-mailbox, waarmee u thuis in alle rust de digitale versie van de lezingen op uw computer kan bekijken (vanaf de dag na de lezing). Let wel: het is mogelijk dat in uitzonderlijke omstandigheden af en toe een lezing niet wordt opgenomen.

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadres: udll@kuleuven.be 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

 

 

LEZINGEN IN SENIORAMA

Voor de lezingen moet niet op voorhand ingeschreven worden.

Alle lezingen hebben plaats in de lokalen van Seniorama op maandagnamiddag van 14 tot 16 uur.

Bijdrage (een drankje inbegrepen): 5 euro – Leden 4,5 euro

 

* Lezingen in september 2019

23/09: Gezonde geest in gezond lichaam, yoga en andere ontspanningstechnieken  

Jozef Kickens, yogaleraar

 

30/09: De mythe rond voedingscomplimenten

Nele Steenackers, doctoraatsstudent klinische en experimentele endocrinologie KU Leuven

 

* Lezingen in oktober 2019

07/10:  Begijnhoven en Begijnen. Oud en toch actueel 

Marc Vervenne,Prof. em. faculteit Theologie en Religiewetenschappen  

 

14/10: Rembrandt: etsen, tekeningen en schilderijen  

Kathleen Joris, kunsthistoricus en docente

 

21/10: Cuba zonder de familie Castro 

Dirk Tielemans, voormalig VRT-journalist

 

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

https://www.seniorama.be/kalenderlezingen

Copyright LDC Seniorama vzw

 

 

 

WANDELEN MET SENIORAMA

Wandelen is genieten van mooie rustige dingen, van de seizoenen, het leven van plant en dier, de frisse lucht en het gezelschap.

 

Op woensdag: wandelingen van 5 tot 6 km aan traag tempo.

Op donderdag: wandelingen van 7 tot 8 km

 

Elke maand is er een dagwandeling.

Verplaatsing met het openbaar vervoer.

De namiddagwandeling gaat niet door als er diezelfde week een dagwandeling is.

 

Voor alle wandelingen (behalve voor de dagwandelingen) komen we samen om13.30 u. op het De Becker Remyplein t.h.v. de kapel. Van daaruit rijden we met de beschikbare wagens naar de startplaats van de wandeling.

De chauffeurs geven  een lift tegen 0,10 per km.

Bij regenweer de dag voordien zorgen jullie voor gepast schoeisel. Voorzie altijd gemakkelijke kledij en stapschoenen.

Voor wandelen moet je niet vooraf inschrijven.

 

Een verzekering is vereist. Je kunt aansluiten bij de verzekering die Seniorama aanbiedt: 5 euro voor leden en 10 euro voor niet-leden. 

 

Dagwandelingen

Donderdag 23 oktober 2019 : Grez-Doiceau 

Donderdag 21 november 2019: Kampenhout

Vrijdag 27 december 2019: Kerststallentocht Landen 

https://www.seniorama.be/wandelen

 

 

 

NORDIC WALKING

We walken in 2 groepen:

De ‘rustige walkers’ walken elke 2 weken en wandelen dan een 5 km in 1.30 u o.l.v. Lut Wauters

De ‘gevorderden’ walken elke week en wandelen dan een 6 tot 7 km in 1.30 u o.l.v. Lutgarde Michielsen.

 

Voor beide groepen startplaats: Parking Arboretum Heverleebos 

Te bereiken met bus 18 van de Tec vanuit Leuven Station Perron 1 tot halte De Jacht, dan nog 5 minuutjes verder de Naamse steenweg volgen. Opgepast: je kan geen rittenkaart van de lijn gebruiken.

Vertrek: we vertrekken stipt om 14 u en walken ongeveer anderhalf uur

Data :

Spijtig genoeg kan Lut Wauters niet walken op maandag gedurende de komende twee maanden. Daarom

Rustige walkers      : vrijdag 27 september 2019

Gevorderde walkers: maandag  23 en 30 september 2019.

 

Voor meer info:

Lutgarde Michielsen, GSM 0478 88 15 56, e-mail Lutgarde.Michielsen@skynet.be

 

 

 

FIETSEN MET SENIORAMA

 

 

Goed voor de lichamelijke en geestelijke conditie. Je komt met eigen spierkracht op ongekende plekken.

 

Op dinsdag

Om de veertien dagen, een vlakke fietstocht met vertrek om 13.30 u aan Parkpoort te Leuven (+/- 40 km) of om 14 u aan Wijgmaalbrug (+/- 25 km)

 

Op donderdag  

Om de veertien dagen, een tocht van +/- 40 km met hellingen. Vertrek om 13.30 u aan Parkpoort Leuven (niet aan Wijgmaalbrug!).

 

Dagtochten  

Van april tot begin oktober worden er dagtochten ingericht.

Er wordt gevraagd dat iedere fietser een reserveband en herstellingsmateriaal voorziet.

 

* Vrijdag 20 september 2019

Waver (nieuw)

 

Vertrek met de fiets om 9.30 u. aan Parkpoort. In deze hellingenrit rijden we over Sint-Joris-Weert naar de Lanevallei. Via  Terlanen en Tombeek, beide gehuchten van Overijse, maken we een zijsprongetje tot bij het vroegere sanatorium voor tuberculosepatiënten. Dit gebouw is een meesterwerk in de modernistische architectuur.

We stoppen een eerste maal in Tombeek en rijden door de Lanevallei over Rosières naar Rixensart. Vanaf hier fietsen we langs het renaissancekasteel over Bierges naar Waver (Wavre, hoofdplaats van de provincie Waals-Brabant), waar we in een drenkplaats op het kerkplein ons proviand aanspreken. We vervolgen onze weg langs Basse-Wavre, Gastuche en Pécrot.

De derde stop houden we in Florival en vandaar gaat het recht naar Leuven.

 

Beknopt: +/- 75 km van Parkpoort, hellingen, rustige en veilige wegen en goed berijdbaar traject.

Info Johan Kumps, 016 26 10 95 of 0489 55 02 60

https://www.seniorama.be/fietsdagtochten

 

Seniorama vzw - Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be – Tel.016 22 20 14

 

 

 

DIGITAAL FOTOTOESTEL

Leer je digitaal fototoestel kennen en gebruiken.

Raak je niet wijs uit alle functies en instellingen van je digitaal fototoestel en is de handleiding te complex? Dan kun je hier individuele hulp krijgen.

Iedere woensdagvoormiddag (behalve vakanties) vanaf 10 u. kan je hiervoor bij Seniorama terecht.

Inschrijven via het onthaal tel. 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be

Merk en type van fototoestel opgeven.

Bijdrage: € 5, vooraf te betalen.

Meebrengen: fototoestel, handleiding en eventuele benodigdheden zoals geheugenkaartje of aansluitkabel enz. Toestel moet opgeladen zijn.

 

Seniorama vzw - Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be – Tel.016 22 20 14

 

 

 

SENIORAMA BROCHURE

Brochure Assistentiewoningen arrondissement Leuven 

 

Deze brochure is bestemd voor 65-plussers die er voor kiezen niet naar een woonzorg- centrum te gaan, maar om welke reden ook, uitkijken naar een beschermde woonvorm.

Typisch voor deze woonvorm is dat zij speciaal aangepast is aan de noden van de senioren. Zo kunnen ze verder zelfstandig blijven wonen en hun huishouden volledig of gedeeltelijk zelf doen.

De extra diensten kunnen sterk uiteenlopen.

Het al dan niet aanbieden ervan bepaalt mee de prijs van de flat.

 

De ‘dagprijs’ in onze brochure wordt vermeld ‘onder voorbehoud’ gezien mogelijke aan passingen door de instellingen. Hiervoor kan u zich dan ook best tot de instellingen zelf wenden.

 

Je kunt de brochure aanschaffen voor € 8 op het onthaal of door storting van €10,50 op rekeningnummer IBAN BE32 7364 0304 8202 BIC KREDBEBB met vermelding ‘assistentiewoningen’ en duidelijke vermelding van je naam en adres. Zodra dit in ons bezit is, wordt de brochure opgestuurd.

Indien je meer vragen hebt omtrent deze brochure, kun je steeds terecht op het onthaal van Seniorama op dinsdag van 13 tot 16u. Tel 016 22 20 14, of mail naar seniorama@seniorama.be.

 

Seniorama vzw - Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be – Tel.016 22 20 14

 

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 18 september 2019

 

Teller vanaf 22/8/2009