St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week  37     11 september 2019

 

 

 

 

 Speciale vieringen en familievieringen voor groot en klein 

 

 

 

 

Franciscaanse oproep tot vrede in Leuven op 4/10

 

TAU - franciscaanse spiritualiteit vandaag organiseert samen met heel wat Leuvense verenigingen, kerken en moskeeën, een Leuvense actie voor FranciscanCall4peace. Op 4 oktober, de feestdag van Franciscus van Assisi, zullen christenen, moslims, anders- en niet gelovigen, een teken van verzoening stellen en oproepen tot vredevol samenleven.

800 jaar geleden, tijdens de Vijfde Kruistocht, ging Franciscus in Egypte op bezoek bij sultan Malek Al-Kamil. Franciscus werd door de sultan gastvrij ontvangen en het kwam tot een vredevolle ontmoeting. Deze ontmoeting blijft ons vandaag nog steeds inspireren. TAU en de deelnemende organisaties willen dit gebeuren gedenken door ook in onze tijd een teken van verzoening te stellen.

FranciscanCall4Peace is een wereldwijde actie om op 4 oktober om 14u klokken te luiden, te bidden voor vrede en te verbroederen. Er werden nu reeds zo'n 200 acties geregistreerd in 13 verschillende landen. Deze actie is een initiatief van de Franciscaanse familie in België en wordt gesteund door de Belgische bisschoppenconferentie en het Executief voor Moslims van België. De Leuvense actie mag rekenen op de steun en sympathie van o.a. de Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani en de nieuwe Leuvense deken Patrick Maervoet.

PROGRAMMA FC4P LEUVEN:

-om 13.45 spelen 2 beiaarden synchroon hetzelfde lied: St.Francis' Trial, een gelegenheidscompositie door Leuvense componist Jo Coenen. Luc Rombouts bespeelt de beiaard van de universiteitsbibliotheek op het Ladeuzeplein en Philippe Beullens bespeelt de vredesbeiaard van de Abdij van Park de actie uitdragen.

-om 14u, bij het begin van het vrijdaggebed van de moslims, luiden alle Leuvense kerkklokken als teken van verzoening en vrede. Dit gebeurt ook wereldwijd op honderden plaatsen.

-om 14u, tijdens het vrijdaggebed zal in de Leuvense moskeeën een boodschap van vrede en verzoening klinken.

-om 14u is er een vredesviering in de Sint Michielskerk, de vredeskerk van Leuven, waar iedereen, gelovigen, anders- en niet-gelovigen, welkom is.

-om 15u herhaalt Luc Rombouts St. Francis' Trial op de universiteitsbeiaard. We komen met iedereen, moslims, christenen, anders- en niet-gelovigen samen om te luisteren en elkaar ontmoeten.

-aansluitend, om 15u45 nodigt de Al Ishaanmoskee iedereen uit tot een vredevol samenzijn. Potluck-vieruurtje met thee en koekjes.
 

Meer informatie:

Over FC4P: www.franciscancall4peace.org/leuven

Over TAU: www.franciscaansleven.be

Stijn Demaré, stafmedewerker TAU, stijndemare@gmail.com, tel : 0487 90 67 85
Deelnemende organisaties zijn oa: Stad Leuven, Dekenij Leuven, Dialoogmuseum Parcum, KU Leuven Lifestance Network, Universitaire Parochie, Grenzen Bewegen Leuven, Leuvense Vredesbewegingen, Al Ihsaan Moskee, studentenmoskee Imsal, Leo XIII seminarie, Sint Michiels Vredeskerk, Campanae Lovanienses, Franciscanessen Leuven, Minderbroeders Leuven, Pastorale Zone Leuven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

 

Je kan je maar veilig en geborgen voelen, als je je ook bij jezelf geborgen kunt voelen. Dat kan maar als je goed weet dat je niet in het luchtledige hangt, ook al ben je dan “eenzaam”. Je kan dan tot rust komen omdat men je gerust laat, maar je blijft je gedragen voelen, als klein kind in de ronding van een arm, als volwassene in de “ronding” van de gemeenschap om je heen. In die zin is een nestelplaats blijvend verbonden met de anderen. Het is zoiets als ademen, zich openen en sluiten, keren en weerkeren, terug bij zichzelf. Boten hebben ook een haven nodig, moeten kunnen vertrekken en weerkeren. Het gaat om die wisselwerking.

P. Nijs  

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Meditatie  vraagt om generositeit omdat het alles vraagt. Het roept op tot het opgeven van begeerte en verlangen en, positief, het roept op tot genereuze openheid naar God. Heel veel mensen als ze voor de eerste keer horen over meditatie, vrezen dat het een buitengewoon droge, intellectuele, emotieloze, niet-affectieve weg is. Maar het is helemaal niets van dat. Het is toewijding aan en openheid voor oneindige liefde, en die liefde is als een machtige stroom die in je hart losbarst.

John Main Uit ‘Waarom is meditatie moeilijk?’

 

Volgende meditatie op maandag 16 september 2019. Op maandag 30 september komen we ook samen. Aanvang om 20 uur in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.  

Contactpersoon:  

jos vermeulen 016/89.03.16 

vermeulen.berte@telenet.be  

meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be 

 

Meditatiegroep Kessel-Lo 

Samenkomsten in de tweede helft van het jaar 2019

---------------------------------------------------

   maandag 22 juli 2019

   maandag 5 augustus 2019

   maandag 19 augustus 2019 

   maandag 2 september 2019

   maandag 16 september 2019

   maandag 30 september 2019

   maandag 14 oktober 2019

   maandag 28 oktober 2019

   maandag 11 november 2019

   maandag 25 november 2019

   maandag 9 december 2019

   maandag 23 december 2019

---------------------------------------------------

 

 

 

VIERINGEN

 

    = FR AN DO

 

 

 

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

 

Woensdag 11 september

20 uur: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 12 september

NM: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

 

Vrijdag 13 september

VM+NM: Bar Michotte

 

Zondag 15 september

11 u.: Zondagscafé

NM: Boogvlieters

AV: Koor Dissonant

 

Maandag 16 september

VM+NM: De ARK Toneel

AV: BuurTTeater

 

Dinsdag 17 september

NM: Seniorencafé

AV: Prisma

 

Woensdag 18 september

VM: Poetsen

20 uur: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

 

 

Donderdag 12 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 13 september

19.45 tot 21.00 uur   koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 17 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 19 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 20 september

19.45 tot 21.00 uur   koorrepetitie in de kerk

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2019

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

CARACASHULPFONDS

 Padre Willy

In onze parochie werd op zaterdag 15 januari 1966 het Caracashulpfonds opgericht om Eugeen Vanhoorenbeke, eerste pastoor van Don Bosco en vertrokken als missionaris naar Venezuela, te helpen in zijn levensonderhoud. Gaandeweg werd het fonds een steunfonds voor de bewoners van Campo Rico. Een succes zonder weerga werd het studiebeurzenproject voor de kansarme jongeren in de barrio Campo Rico.

Pater Willy is, na de dood van Padre Eugenio, van 1999 tot 2004 pastoor geweest in Campo Rico.

Hij stuurt ons nu nog regelmatig nieuws door uit Campo Rico.

 

Hij liet ons weer eens kennis maken met jongeren die, dankzij het project van de studiebeurzen, het geloof in zichzelf en de gemeenschap van Campo Rico niet verloren hebben. Ze hopen dat hun vaderland eens bevrijd zal worden uit de diepe crisis waarin het momenteel vertoeft.

 

We maken nu nader kennis met Maria Victoria Baretto Lara .

Maria Victoria is de enige dochter van haar alleenstaande moeder. Ze wonen onderaan in de barrio waar de sector van de 1ste Mei begint. Volgend schooljaar zal ze naar het vierde leerjaar gaan. Vanaf dit jaar geniet ze pas van een studiebeurs van het Caracas Hulpfonds.

 

Haar moeder werkt als bioanaliste in een laboratorium en zorgt goed voor haar dochter. Ze heeft voor korte tijd een man gehad tot bij de geboorte van haar dochter. Ze staat er nu alleen voor maar trekt goed haar plan. Haar vorming als bioanaliste geeft haar een goeie basis. Zelf is ze heel jong na de dood van haar moeder terecht gekomen bij de familie van Nina Campos, een trouwe medewerkster van het Hulpfonds in Campo Rico. Dat ging niet officieel, wel heel spontaan. Na de begrafenis van de moeder die verschillende kinderen naliet, nam de moeder van Nina Campos één van de meisjes mee naar huis. De andere moeders zorgden voor de andere kinderen. Enkele buurvrouwen spraken af en alles was geregeld. Soms wordt de cultuur hier gemakkelijk als een zaak van ‘machos’ afgedaan, maar het zijn wel de vrouwen die beslissingen nemen en het leven doen verder gaan.

Maria Victoria houdt veel van tekenen en speelt graag met vriendinnen. Voor haar is het prima in Campo Rico en zijn de mensen er goedhartig.

 

Wij blijven steunen 

Het Caracas Hulpfonds blijft steun geven in de moeilijke situatie in Venezuela.

Je kan een bijdrage storten op onze rekening BE06 4310 2248 0122 van het Caracashulpfonds.

Hartelijk dank!

 

Wil je nader kennis maken met de werking van het Caracashulpfonds, kan je terecht bij:

Eddy Deroost, Verenigingstraat 41 te 3010 Kessel-Lo. Tel. 016 25 35 23.

Vanaf een bedrag van 40 euro ontvang je een attest wegens schenking.

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL

De Bonkelaar organiseert voor de 5de maal het Stekskesweekend: een tweedaags festijn dat draait rond de goesting van het moment.

Ben je een sociaal mens die graag nieuwe mensen leert kennen? Heb je kinderen die aan een gezonde dosis ravotten toe zijn? Niet aarzelen en schrijf je in.

Steunend op een basisrecept voor de groep, doet iedereen zijn deel en vooral zijn zin. Samen maken we er iets onvergetelijks van.

 

Stekskesweekend  

Vrijdag 20 sept. 18.00 u. –zondag 22 sept. 18.00 u.

 

Inschrijven

Via het inschrijvingsformulier op www.moulindebellemeuse.be/activiteiten .

Inschrijven pas geldig na betaling.

 

Kostprijs:

Ouder dan 18 j.: 10 euro pp/dag,

kinderen (13 t.e.m. 17 j.): 8 euro pp/dag,

kinderen (6 t.e.m. 12 j.): 6 euro pp/dag,

kinderen (4 t.e.m.-5 j.): 4 euro pp/dag,

kinderen (0 t.e.m. 3 j.= gratis). De ouders zorgen voor aangepaste voeding en eventueel een kinderbedje.

 

Rekeningnummer: BE89 3770 2696 1185

Vermelding:  Stekskesweekend + naam

 

Meebrengen:

onderlaken en kussensloop, slaapzak , eten en drinken om te delen. (We koken samen.)

uw volle goesting

 

Verantwoordelijke: Bart Bosmans 

Telefoonnummer: 0476/82.47.10

E-mail: bart@moulindebellemeuse.be 

 

Adres van Het Molenhuis:

Moulin de Belle Meuse

Bérismenil, 5

6892 La Roche-en-Ardenne

084/44 45 17 (uitsluitend tijdens activiteiten) 

 

Contact@moulindebellemeuse.be

www.moulindebelemeuse.be 

 

 

Molenhuis 1979

 

UIT ONS GRIJZE VERLEDEN

Don Bosco Kessel-Lo 

Mogen we deze aangeboden kans missen?

Er wordt een molenhuis te koop aangeboden (Ancien Moulin de la Belle Meuse), gelegen te Bérismenil, met een verblijfscapaciteit voor 80 mensen (slaap-, kook- en eetgertief inbegrepen) – met kapel en zwembad. Gelegen tegen uitgestrekte gemeentebossen.  

 

Welke kansen biedt dit gebouw?

De Gemeenschapsraad heeft eens nagegaan welke mogelijkheden dit huis en bijgebouwen biedt:

 

1. 'n Kans om op een christelijke, evangelische manier te denken over en om te springen met bezit. Willen we onze natuur voor iedereen laten zijn, dan zullen we voorzieningen moeten treffen, zodat iedereen ervan kan genieten. Laten we dit gebouw in handen gaan van privé-eigendom dan snijden we vele kansen af voor minder kapitaalkrachtige mensen, voor wie de gezonde lucht en de stilte en de rust even noodzakelijk zijn. Het enige alternatief tegenover privébezit is groepsbezit (althans nu toch nog!)

 

2. In plaats van verder nog veel te praten en te preken over leren samen leven, enz. zit hierin een kans om van alles samen te doen – samen op verlof gaan of op weekend, samen spelen, koken, wandelen, zwemmen, enz. en dit in een ontspannen sfeer – dit biedt vele mogelijkheden.

 

3. Dit groepsbezit geeft vele kansen aan geldelijk minder begoede mensen of aan gehandicapten om ook eens even op adem te mogen komen.

En waarom zij ook niet? (Vraag maar eens aan mensen die verlofkampen willen organiseren voor gehandicapten, hoe erg moeilijk zij 't hebben iets te vinden, dat geschikt en niet te duur is.

 

4. Het ligt in 'n knappe hoek om vanuit contact met de natuur allerlei religieuze bezinning op gang te brengen. En de behoefte aan gebedsruimte en meditatie om de engagementen in 't leven aan te kunnen, is zeker erg groot. Contemplatie op de barricade!  

 

5. Er zijn ook vele studie- en natuurweekends mogelijk: zo maar, wandelen en genietend van harmonie en van mekaar, rond paddestoelen, rond kruiden, enz.

 

6. Voor jeugdkampen zijn er reeds aanvragen voor 1979. Het dient er wel uitzonderlijk goed voor.

 

7. Eventueel bosklassen!

Parochieblad 15 december 1977

 

 

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

 

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

In het Don Bosco centrum is in 2014 een leuke vorm van ‘delen’ begonnen. Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone Ademtocht waar de vieringen plaats hebben.  

En dat boekenmandje kan je er nog steeds terugvinden.

Je mag daar nog altijd een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten.  

Er zijn ook enkele boeken die je niet hoeft terug te brengen. Op die boeken hangt een plakkertje of briefje om je dat mee te delen.

 

Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje mee aanvullen.

 

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

MICHOTTEBUURT 2019

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.  

 

 

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

 

Opening van het 44ste cursusjaar: dinsdag 24 september 2019 

10.30 u.: Plechtige eucharistieviering in de Begijnhofkerk Sint-Jan-de- Doper, Groot Begijnhof Leuven

 

Een wijziging:

De aangekondigde lezing van Dhr. Luc Ponet op dinsdag 24 september om 14.00 uur:  

Leuven Orgelstad anno 2020. Orgelcultuur als een spiegel van de maatschappij 

wordt verschoven omdat het orgel van de St.- Michielskerk dat ging bezocht worden na de lezing, nog niet klaar zal zijn.

 

De eerste lezing wordt nu:

Dinsdag 24 september 2019 om 14.00 uur:

De relatie tussen verschijningsvorm en de zeggingskracht van muziek. Waar muziek echt over gaat.

Prof. Marc Erkens van de LUCA School of Arts

 

De prijs van het jaarabonnement bedraagt 50 euro voor de volledige jaargang.

Alle ingeschreven cursisten hebben ook toegang tot de digitale opnames.

 

Digitaal abonnement 

Indien u dit wenst, kan u enkel een digitaal abonnement nemen. U krijgt dan een gebruikersnaam en paswoord toegestuurd in uw e-mailbox, waarmee u thuis in alle rust de digitale versie van de lezingen op uw computer kan bekijken (vanaf de dag na de lezing). Let wel: het is mogelijk dat in uitzonderlijke omstandigheden af en toe een lezing niet wordt opgenomen.

Voor een digitaal abonnement betaalt u slechts 30 euro.

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadres: udll@kuleuven.be 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

 

 

 

VORMINGPLUS LEUVEN

 

Vormingplus organiseert in de MAAKbar dit najaar acht activiteiten waarbij je de kans krijgt om basistechnieken aan te leren. Je hebt geen voorkennis nodig om deel te nemen. Alleen een portie nieuwsgierigheid, goesting en creativiteit. Daarna kan je aan de slag! 

 

Tricks to fix: herstel je eigen kleding

Maandag 9,16, 23, 30 sept.2019 – 19.00-22.00 u – Leuven  - 40 euro-30 euro*

Deze reeks is reeds ingezet. Zo je wil aansluiten: informeer even of het kan.

 

Samrtphone(scherm) herstellen  

Woensdag 25 sept.2019 – 19.00-22.00 u – Leuven  - 10 euro-7*

 

Klussen voor beginners  

Dinsdag 1, 8, 15 okt.. 2019 – 19.00-22.00 u. – Leuven – 30 euro – 23 euro*

 

Recyclage bricolage – pimp je kleding

Maandag 7 okt.2019 – 19.00-22.00 u – Leuven  - 10 euro-7 euro*

 

The Basics: elektriciteit en gereedschap  

Maandag 14, 21 okt.2019 - 19.00-22.00 u. – Leuven – 20 euro – 15 euro*

 

EHBO voor elektrische apparaten 

Vrijdag 8,15, 22 okt..2019 – 19.00-22.00 u – Leuven  - 30 euro-23 euro*

 

The Basics: sanitair  

Maandag 25 nov. 2019 – 19.00-22.00 u – Leuven  - 10 euro-7 euro*

 

Solderen door dummies  

Dinsdag 3 dec. 2019 – 19.00-22.00 u – Leuven  - 10 euro-7 euro*

 

*Reductieprijs – Je kan meer uitleg vragen bij Vormingplus

 

In de MAAKbar kan je gereedschappen ontlenen, maar het is ook een experimenteerlabo om te delen, te hergebruiken, te herstellen en te upcyclen in plaats van weg te gooien.

 

De MAAKbar is een project van het deelplatform Maakbaar Leuven.

Hierover meer op www.maakbaarleuven.be

 

Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee 

Tel. 016 525 900 – Fax 016 525 901

info@vormingplusob.be 

 

 

 

LEZING IN SENIORAMA

Voor de lezingen moet niet op voorhand ingeschreven worden.

 

Spreekuur met de Senioreninspecteur politie Leuven

door Patricia Van de Walle, senioreninspecteur politie Leuven

Datum: maandag 16 september 2019 van 14.00 u. tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 6 euro, leden 5 euro, drankje inbegrepen

 

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

https://www.seniorama.be/kalenderlezingen

 

 

 

VOETVERZORGING IN SENIORAMA

Wil je op een aangename manier door het leven stappen? Kom dan langs bij onze pedicures.

Vanessa Ronchetti is aanwezig vanaf 13 u. op woensdag 18 september en 2 oktober 2019.

Leen Engels is er vanaf 9 u. op dinsdag 24 september 2019.

 

Een uur lang kun je je voeten laten verwennen. Maximum 6 personen.

Inschrijven via het onthaal: tel. 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be

Prijs per verzorgingsbeurt € 25, ter plaatse te betalen.

Informeer bij uw mutualiteit naar eventuele tussenkomst.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

https://www.seniorama.be/voetverzorging

 

 

 

ZOMERACTIVITEITEN SENIORAMA

 

Holle wegen   

Dinsdag 17 september  2019

Code Z 17

https://www.seniorama.be/zomeractiviteiten

 

Schitterende holle wegen doorkruisen ons Brabants leemplateau tussen Voer en Dijle.

Vanuit Korbeek-Dijle volgen we enkele van deze holle wegen tussen vallei en plateau. Holle wegen zijn niet alleen rijk aan vegetatie en dierlijk leven, maar verbergen in hun steile wanden een hele geologische geschiedenis.

 

Gids: Paul De Smedt

Samenkomst: Om 13.15 u. aan het busstation van Leuven (wachtzaal van De Lijn). De bus 395 naar Hoeilaart-Groenendaal vertrekt omstreeks 13.34 u. De wandeling start aan de kerk van Korbeek-Dijle.

Aantal deelnemers: 25.  Je kan informeren of het nog niet volzet is.

Bijdrage: 4 euro

Begeleider: Philippe Maertens 0494 32 63 23

 

Seniorama vzw - Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be – Tel.016 22 20 14

 

 

 

GESPREK MET VEERLE EN KATRIEN

Nieuw project van Seniorama 

 

 

In Leuven startte een nieuw project: de eerstelijns-psycholoog voor ouderen.

Dit is een toegankelijke hulpverlener zoals een huisarts, maar dan voor geestelijke gezondheid.

Ons doel is het psychisch welzijn van ouderen te bevorderen, in vier tot acht gesprekken proberen we 65-plussers terug op weg te helpen. Dit kan in LDC, maar ook aan huis.

 

Daarnaast zijn er groepsessies mogelijk,bijvoorbeeld rond piekeren, gezond ouder worden…

Ook vorming en coaching aan mantelzorgers en hulpverleners die vragen hebben rond geestelijke gezondheid van ouderen zit in ons takenpakket.

 

Ben je benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? Neem contact op met Katrien en Veerle op

016 35 27 56 of mail naar elpouderen@cm.be 

 

 

 

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag 17 september 2019

 

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven (40 km) met mogelijkheid tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan Wijgmaalbrug (25 km)

Voor meer info:  Tine Coenen 016 58 52 86 of 0473 92 99 41 of

Maurits Claeys 016 44 32 45 of 0476 09 06 17

 

Dagtochten 

Vrijdag 20 september : Waver

 

Vertrek met de fiets om 9.30u aan Parkpoort.  

Beknopt: +/- 75 km van Parkpoort – hellingen – rustige en veilige wegen – goed berijdbaar traject.

In deze hellingenrit rijden we over Sint-Joris Weert naar de Lanevallei. Via Terlanen en Tombeek, beide gehuchten van Overijse, maken we een zijsprongetje tot bij het vroegere sanatorium voor tuberculosepatiënten. Dit gebouw is een meesterwerk in de modernistische architectuur. We stoppen een eerste maal in Tombeek en rijden door de Lanevallei over Rosières naar Rixensart. Vanaf hier fietsen we langs het renaissancekasteel over Bierges naar Waver (Wavre, hoofdplaats van de provincie Waals-Brabant), waar we in een drenkplaats op het kerkplein ons proviand aanspreken. We vervolgen onze weg langs Basse-Wavre, Gastuche en Pécrot. De derde stop houden we in Florival en vandaar gaat het recht naar Leuven.

Voor meer info: Johan Kumps 016 26 10 95 of 0489 55 02 60

 

 

 

WANDELEN MET SENIORAMA

Dagwandeling (17 km)–  Het Zennegat

Donderdag 19 september 2019

 

Samenkomst in de wachtzaal van de Lijn om 08.45 u.

Heen: treinticket Leuven-Mechelen heen en terug kopen.

Trein Leuven-Mechelen om 9.07 u, aankomst Mechelen 9.40 u. Daar nemen we de bus 287 rond 10.05 u naar Heffen waar onze wandeling begint rond 10.20 u.

Terug: met bus 286 of 287 vanuit Heffen om 16.12 u of 16.40 u of met bus 287 vanuit Heindonk Hazewinkel om 16.35 u naar Mechelen. In Mechelen aansluiting met de trein naar Leuven.

 

Middagpauze: rond 13 u zijn we aan het Zennegat waar we onze picknick aanspreken. Soep met brood is verkrijgbaar tegen € 7.

Afhaken is mogelijk aan het domein Hazewinkel ongeveer 2 km na onze picknick.

 

Vandaag starten we in Heffen voor een mooie landelijke wandeling langs de meanderende Zenne, de Dijle en het kanaal Leuven-Mechelen.

We komen langs het natuurreservaat De Bleekweide en het natuurgebied Robbroek.

Na ongeveer 8 km komen aan het Zennegat waar de Zenne, de Dijle en het Kanaal samenvloeien om verder met de Nete uit te monden in de Rupel.

In de namiddag wandelen we richting Heindonk en Blaasveld waar we door het Blaasveldbroek stappen dat bestaat uit broekbossen, hooilanden, rietvelden en vijvers. Deze vele vijvers die kenmerkend zijn voor het gebied ontstonden door ontginning van turf als brandstof. Als einde wandelen we langs rustige wegen terug naar Heffen of nemen we de bus aan domein Hazewinkel afhankelijk van het uur.

Bijdrage in de onkosten: € 1

Voor meer info: Maria Dequeker 016 23 77 59 of 0476 65 96 02 of Ann Verbiest

015 51 46 36

 

 

 

NORDIC WALKING

We walken in 2 groepen:

De ‘rustige walkers’ walken elke 2 weken en wandelen dan een 5 km in 1.30 u o.l.v. Lut Wauters

De ‘gevorderden’ walken elke week en wandelen dan een 6 tot 7 km in 1.30 u o.l.v. Lutgarde Michielsen.

 

Voor beide groepen startplaats: Parking Arboretum Heverleebos  

Te bereiken met bus 18 van de Tec vanuit Leuven Station Perron 1 tot halte De Jacht, dan nog 5 minuutjes verder de Naamse steenweg volgen. Opgepast: je kan geen rittenkaart van de lijn gebruiken.

Vertrek: we vertrekken stipt om 14 u en walken ongeveer anderhalf uur

Data :

Spijtig genoeg kan Lut Wauters niet walken op maandag gedurende de komende twee maanden. Daarom

Rustige walkers      : vrijdag 27 september 2019

Gevorderde walkers: maandag 16, 23 en 30 september 2019.

 

Wil je leren Nordic Walken?

In samenwerking met de Nordic Walking Club YNWA Leuven wordt er een lessenreeks georganiseerd in de 2de helft van september.

Data:

Woensdag 18, maandag 23, woensdag 25 en maandag 30 september telkens van 10 u tot 11.30 u.

Plaats:

Zoete Waters, Oud-Heverlee  

Prijs:

€ 49 inclusief verzekering en huur van de poles (Nordic Walking stokken)

Voor meer info:

Lutgarde Michielsen, GSM 0478 88 15 56, e-mail Lutgarde.Michielsen@skynet.be

 

 

 

De beste leraar leert van zijn leerlingen

 

   

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 13 september 2019

 

Teller vanaf 22/8/2009