St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week  36     4 september 2019

 

 

 

 

 Speciale vieringen en familievieringen voor groot en klein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 107

 

Er zijn er die iets doen.         

Er zijn er die niets doen.

Er zijn er die denken dat zij iets doen.

Er zijn er zeven die iets doen.

Er zijn er twintig die discussiëren over wat die zeven doen.

Er zijn er tachtig die de schouders ophalen als die zeven iets doen.

Het gebeurt dat één der honderd de manier komt uitleggen aan één der zeven hoe hij het zou moeten doen.

Eén der zeven is het dan plots inwendig beu maar uitwendig houdt hij de glimlach.

En hij zwijgt, want hij heeft niet de gewoonte te veel te praten.

Ten andere, hij heeft iets te doen.

Naar een anoniem schrijven bewerkt door Dr. Eugène Mattelaer

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

 

Het ontbreken van vragen is niet per se een bewijs van geloof. De hedendaagse geloofssituatie wordt in belangrijke mate gekenmerkt door de worsteling om het geloof. De weg naar God loopt via de ervaring van Zijn afwezigheid.

Zandbelt 

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Een leegmaken van het zelf, een leegstromen van het subject. Zo zouden we meditatie kunnen omschrijven. Bij meditatie gaat het erom dat de ingebakken gezichtspunten, mentale gewoontes, interpretaties, emotionele kleuringen, die allemaal nauw samenhangen met het zelf, zoveel mogelijk achterwege worden gelaten. De nadruk ligt op de ononderbroken aandacht, de waakzaamheid en de alertheid voor het ogenblik.

Antoon Van den Braembussche  

Uit: De stilte en het onuitsprekelijke 

 

Volgende meditatie op maandag 16 september 2019. Op maandag 30 september komen we ook samen. Aanvang om 20 uur in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.  

Contactpersoon:  

jos vermeulen 016/89.03.16 

vermeulen.berte@telenet.be  

meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be 

 

Meditatiegroep Kessel-Lo 

Samenkomsten in de tweede helft van het jaar 2019

---------------------------------------------------

   maandag 22 juli 2019

   maandag 5 augustus 2019

   maandag 19 augustus 2019 

   maandag 2 september 2019

   maandag 16 september 2019

   maandag 30 september 2019

   maandag 14 oktober 2019

   maandag 28 oktober 2019

   maandag 11 november 2019

   maandag 25 november 2019

   maandag 9 december 2019

   maandag 23 december 2019

---------------------------------------------------

 

 

 

VIERINGEN

 

    = FR AN DO

 

 

 

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

 

Woensdag 4 september

VM: Poetsen

NM: SAMANA

20 uur: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 5 september

NM: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

 

Vrijdag 6 september

VM+NM: Bar Michotte

 

Zondag 8 september

11 u.: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

 

Dinsdag 10 september

NM: Seniorencafé

AV: Prisma

 

Woensdag 11 september

20 uur: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

 

 

Donderdag 5 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 6 september

19.45 tot 21.00 uur   koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 10 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 12 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 13 september

19.45 tot 21.00 uur   koorrepetitie in de kerk

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2019

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

CARACASHULPFONDS

 Padre Willy

In onze parochie werd op zaterdag 15 januari 1966 het Caracashulpfonds opgericht om Eugeen Vanhoorenbeke, eerste pastoor van Don Bosco en vertrokken als missionaris naar Venezuela, te helpen in zijn levensonderhoud. Gaandeweg werd het fonds een steunfonds voor de bewoners van Campo Rico. Een succes zonder weerga werd het studiebeurzenproject voor de kansarme jongeren in de barrio Campo Rico.

Pater Willy is, na de dood van Padre Eugenio, van 1999 tot 2004 pastoor geweest in Campo Rico.

Hij stuurt ons nu nog regelmatig nieuws door uit Campo Rico.

 

Hij liet ons weer eens kennis maken met jongeren die, dankzij het project van de studiebeurzen, het geloof in zichzelf en de gemeenschap van Campo Rico niet verloren hebben. Ze hopen dat hun vaderland eens bevrijd zal worden uit de diepe crisis waarin het momenteel vertoeft.

 

We maken nu nader kennis met Maria Victoria Baretto Lara .

Maria Victoria is de enige dochter van haar alleenstaande moeder. Ze wonen onderaan in de barrio waar de sector van de 1ste Mei begint. Volgend schooljaar zal ze naar het vierde leerjaar gaan. Vanaf dit jaar geniet ze pas van een studiebeurs van het Caracas Hulpfonds.

 

Haar moeder werkt als bioanaliste in een laboratorium en zorgt goed voor haar dochter. Ze heeft voor korte tijd een man gehad tot bij de geboorte van haar dochter. Ze staat er nu alleen voor maar trekt goed haar plan. Haar vorming als bioanaliste geeft haar een goeie basis. Zelf is ze heel jong na de dood van haar moeder terecht gekomen bij de familie van Nina Campos, een trouwe medewerkster van het Hulpfonds in Campo Rico. Dat ging niet officieel, wel heel spontaan. Na de begrafenis van de moeder die verschillende kinderen naliet, nam de moeder van Nina Campos één van de meisjes mee naar huis. De andere moeders zorgden voor de andere kinderen. Enkele buurvrouwen spraken af en alles was geregeld. Soms wordt de cultuur hier gemakkelijk als een zaak van ‘machos’ afgedaan, maar het zijn wel de vrouwen die beslissingen nemen en het leven doen verder gaan.

Maria Victoria houdt veel van tekenen en speelt graag met vriendinnen. Voor haar is het prima in Campo Rico en zijn de mensen er goedhartig.

 

Wij blijven steunen 

Het Caracas Hulpfonds blijft steun geven in de moeilijke situatie in Venezuela.

Je kan een bijdrage storten op onze rekening BE06 4310 2248 0122 van het Caracashulpfonds.

Hartelijk dank!

 

Wil je nader kennis maken met de werking van het Caracashulpfonds, kan je terecht bij:

Eddy Deroost, Verenigingstraat 41 te 3010 Kessel-Lo. Tel. 016 25 35 23.

Vanaf een bedrag van 40 euro ontvang je een attest wegens schenking.

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Komende activiteiten 

 

1-11 augustus 2019:Molenmeerdaagse 

De meerdaagse is een jarenlange traditie in Het Molenhuis. Een mengelmoes van klussen, koken, alledaags onderhoud, spelende kinderen, ontspannende activiteiten, genieten van de omgeving en vrolijke avonden bij de ondergaande zon.

 

Nele Steeno – 0495/36.48.96 – nele@moulindebellemeuse.be

 

9-10 augustus 2019: 40 Jarig bestaan  

Op het einde van de meerdaagse vieren we ons 40 jarig bestaan. Een gezellig samenzijn met diverse activiteiten, muziek en spijs en de inhuldiging van een nieuw molenhuismonument.  

 

*9 augustus 2019

16 u.-18 u.: Talent van eigen bodem

15 u.: Aperitief met zangstonde

18.30 à 19 u.: Inhuldiging van het monument 

19 u.: Buffet

21 u.: Muziek en feest

 

*10 augustus 2019

10 u.-12.30 u.: Opstaan

11 u.: Afsluitend moment

 

Nele Steeno – 0495/36.48.96 – nele@moulindebellemeuse.be

Helga Hoeterickx – 0478/20 03 11 – hoeterickx.helga@gmail.com

 

18-22 augustus 2019: Naar de basis 

Volwassenen die hun ecologische voetafdruk willen verkleinen, hun veerkracht willen verhogen en ervaringen willen uitwisselen met gelijkgestemden. Terugkeren naar de basis door het samen bereiden van plantaardige voeding, lichaamswerk, creatieve en verbindende activiteit.

 

Els Vanden Wyngaerd – 0473/28 44 94 – els.vanden.wyngaerd@telenet.be

 

Meer informatie en inschrijven op onze website 

www.moulindebellemeuse.be/activiteiten 

Klik op de gewenste activiteit. Daar vindt u een link naar ons inschrijvingsformulier. 

 

 

Molenhuis 1979

 

UIT ONS GRIJZE VERLEDEN

Don Bosco Kessel-Lo 

Mogen we deze aangeboden kans missen?

Er wordt een molenhuis te koop aangeboden (Ancien Moulin de la Belle Meuse), gelegen te Bérismenil, met een verblijfscapaciteit voor 80 mensen (slaap-, kook- en eetgertief inbegrepen) – met kapel en zwembad. Gelegen tegen uitgestrekte gemeentebossen.  

 

Welke kansen biedt dit gebouw?

De Gemeenschapsraad heeft eens nagegaan welke mogelijkheden dit huis en bijgebouwen biedt:

 

1. 'n Kans om op een christelijke, evangelische manier te denken over en om te springen met bezit. Willen we onze natuur voor iedereen laten zijn, dan zullen we voorzieningen moeten treffen, zodat iedereen ervan kan genieten. Laten we dit gebouw in handen gaan van privé-eigendom dan snijden we vele kansen af voor minder kapitaalkrachtige mensen, voor wie de gezonde lucht en de stilte en de rust even noodzakelijk zijn. Het enige alternatief tegenover privébezit is groepsbezit (althans nu toch nog!)

 

2. In plaats van verder nog veel te praten en te preken over leren samen leven, enz. zit hierin een kans om van alles samen te doen – samen op verlof gaan of op weekend, samen spelen, koken, wandelen, zwemmen, enz. en dit in een ontspannen sfeer – dit biedt vele mogelijkheden.

 

3. Dit groepsbezit geeft vele kansen aan geldelijk minder begoede mensen of aan gehandicapten om ook eens even op adem te mogen komen.

En waarom zij ook niet? (Vraag maar eens aan mensen die verlofkampen willen organiseren voor gehandicapten, hoe erg moeilijk zij 't hebben iets te vinden, dat geschikt en niet te duur is.

 

4. Het ligt in 'n knappe hoek om vanuit contact met de natuur allerlei religieuze bezinning op gang te brengen. En de behoefte aan gebedsruimte en meditatie om de engagementen in 't leven aan te kunnen, is zeker erg groot. Contemplatie op de barricade!  

 

5. Er zijn ook vele studie- en natuurweekends mogelijk: zo maar, wandelen en genietend van harmonie en van mekaar, rond paddestoelen, rond kruiden, enz.

 

6. Voor jeugdkampen zijn er reeds aanvragen voor 1979. Het dient er wel uitzonderlijk goed voor.

 

7. Eventueel bosklassen!

Parochieblad 15 december 1977

 

 

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

 

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

In het Don Bosco centrum is in 2014 een leuke vorm van ‘delen’ begonnen. Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone Ademtocht waar de vieringen plaats hebben.  

En dat boekenmandje kan je er nog steeds terugvinden.

Je mag daar nog altijd een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten.  

Er zijn ook enkele boeken die je niet hoeft terug te brengen. Op die boeken hangt een plakkertje of briefje om je dat mee te delen.

 

Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje mee aanvullen.

 

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

MICHOTTEBUURT 2019

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.  

 

 

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

 

Opening van het 44ste cursusjaar: dinsdag 24 september 2019 

10.30 u.: Plechtige eucharistieviering in de Begijnhofkerk Sint-Jan-de- Doper, Groot Begijnhof Leuven, gecelebreerd door professor Jacques Haers en opgeluisterd door het koor ‘Cantamici” o.l.v. dhr. Jean Convents, aan het orgel begeleid door em. prof. Raoul Vereecken.

 

14.00 u.: .Lezing

Leuven Orgelstad anno 2020. Orgelcultuur als een spiegel van de maatschappij 

Dhr. Luc Ponet  - Musicus/Organist

 

Lezingen in oktober 2019 

 

Dinsdag 1 oktober 2019

Pieter Bruegel de Oude (1526/27 – 1569), tekenaar en schilder van Brabant – zijn herkomst, zijn vrienden en zijn kunst 

Prof. Jan Van der Stock – KU Leuven – Faculteit Letteren

 

Dinsdag 8 oktober 2019

Politietoezicht in België 

Mevrouw Kathleen Stinckens – Voorzitter Vast Comité P

 

Dinsdag 15 oktober 2019

Hoe beestig is intelligentie?

Prof. Hans Van Dyck – UCLouvain – Earth and Life Institute

 

Dinsdag 22 oktober 2019

Heeft de NAVO nog een toekomst?

Prof. Tom Sauer – Universiteit Antwerpen – Departement Politieke Wetenschappen

 

Dinsdag 29 oktober 2019

Hebben we meer ongelijkheid nodig?

Prof. Ive Marx – Universiteit Antwerpen – Departement Sociologie

 

De prijs van het jaarabonnement bedraagt 50 euro voor de volledige jaargang.

Voor het cursusjaar 2019-2020 wordt het aantal cursisten beperkt tot 1350, gezien de capaciteit van de aula Pieter De Somer, waarin, dankzij de bereidwilligheid van de academische overheid, alle lezingen zullen plaatsvinden. Toegangsbewijzen zijn slechts geldig voor het lopende academiejaar en worden  niet terugbetaald.

Alle ingeschreven cursisten hebben ook toegang tot de digitale opnames.

 

Digitaal abonnement  

Indien u dit wenst, kan u enkel een digitaal abonnement nemen. U krijgt dan een gebruikersnaam en paswoord toegestuurd in uw e-mailbox, waarmee u thuis in alle rust de digitale versie van de lezingen op uw computer kan bekijken (vanaf de dag na de lezing). Let wel: het is mogelijk dat in uitzonderlijke omstandigheden af en toe een lezing niet wordt opgenomen.

Voor een digitaal abonnement betaalt u slechts 30 euro.

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadres: udll@kuleuven.be 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

 

 

TEJO-HUIS IN LEUVEN

Leuven krijgt TEJO-HUIS voor jongeren met psychische problemen 

 

TEJO, de organisatie die gratis laagdrempelige therapie aanbiedt aan jongeren tussen tien en twintig jaar, strijkt dit najaar neer in Leuven.

 

Op 16 september 2019 opent het eerste TEJO-huis in Leuven. Het wordt een plek waar jongeren tussen tien en twintig jaar gratis terechtkunnen voor laagdrempelige en anonieme therapie.

“We willen jongeren in een vroeg stadium weer op weg helpen, vertrouwen geven en deblokkeren uit hun vastgelopen situatie”, zegt Ingrid De Jonghe, bezielster van TEJO. “Tachtig procent van de depressies op latere leeftijd ontstaat in de puberteit.” 

 

Signaal uit Middelbaar 

 

“We vermoeden dat de nood in Leuven hoog is”, zegt Luc Deneffe, verantwoordelijke voor het Leuvens TEJO-huis. “We denken aan studenten die vereenzamen en jonge vluchtelingen met een gebrekkig netwerk. Ook vanuit de middelbare scholen kregen we een signaal dat er behoefte is aan meer therapeutische hulpverlening.” 

 

TEJO zoekt een huurpand en zit nu op een tijdelijke locatie aan de Naamsepoort.

“Het liefst van al zouden de jongeren in een huis in de Lepelstraat terecht kunnen, omdat daar weinig passanten zijn. Die locatie kwam naar voren in een bevraging.

 

TEJO zoekt een twintigtal vrijwillige therapeuten die zich na de schooluren kunnen vrijmaken, en anderen om het huis draaiende te houden.

 

Info.leuven@tejo.be

0492/602 603

Vanaf 16 september in Leuven

(jph) - Krant Het Nieuwsblad – juli 2019

 

 

 

HET KLEIN GELUK – LEUVEN

 

* Leuven orgelstad 

Vanaf 6 september zijn de marktorgelconcerten opnieuw gestart. Iedere vrijdag trakteert Leuven orgelstad je op een fijn middagconcert waarbij het orgel centraal staat.

Telkens om 12.30 u. in 30CC/Kapel Romaanse Poort.

 

* Oogst 2019

SLAC/Beeldende & audiovisuele Kunst neemt in september een vliegende start met de tentoonstelling OOGST 2019, met werk uit alle ateliers graad 4 en specialisatie.

Tentoonstelling van vrijdag 6 september tot zaterdag 12 oktober 2019.

SLAC – Dirk Boutsstraat, Leuven  - www.slac.be

 

* De taal van het lichaam 

Sinds mensenheugenis is het menselijk lichaam een geliefd onderwerp in de beeldende kunsten. Hoe fel beïnvloeden de context en onze culturele bagage onze waarneming? Komt onze interpretatie overeen met wat een kunstenaar wil uitdrukken?

Een expo met oude én hedendaagse werken uit de M-collectie.( Tot 19 april 2020)

M. Vanderkelenstraat 28, 3000 Leuven.

Open maandag – zondag van 11-18 u., donderdag tot 22 u. - woensdag gesloten

www.mieuven.be

 

 

 

LEZINGEN IN SENIORAMA

De lezingen worden georganiseerd door vier verschillende werkgroepen die elk vanuit een andere invalshoek werken:

Cultuur – Levensbeschouwingen – Open Venster op de wereld – Welzijn 

 

Voor de lezingen moet niet op voorhand ingeschreven worden.

Alle lezingen hebben plaats in de lokalen van Seniorama op maandagnamiddag van 14 tot 16 uur.

Bijdrage (een drankje inbegrepen): 5 euro – Leden 4,5 euro

 

* Lezingen in september 2019  

16/09: Diensten bij Seniorama: Gesprek met de senioreninspecteur van de Leuvense politie

Patricia Van de Walle, senioreninspecteur politie Leuven

 

23/09: Gezonde geest in gezond lichaam, yoga en andere ontspanningstechnieken  

Jozef Kickens, yogaleraar

 

30/09: De mythe rond voedingscomplimenten

Nele Steenackers, doctoraatsstudent klinische en experimentele endocrinologie KU Leuven

 

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

https://www.seniorama.be/kalenderlezingen

Copyright LDC Seniorama vzw

 

 

 

FIETSEN MET SENIORAMA

Van april tot begin oktober worden er dagtochten ingericht.

Iedereen met een fiets met goede remmen en banden is welkom.

Er wordt gevraagd dat iedere fietser een reserveband en herstellingsmateriaal voorziet.

 

Dagtochten

* Dinsdag, 6 september 2019:

Louvain-la-Neuve – hellingen – 80 km

* Vrijdag 20 september 2019:

Waver – hellingen – 68 km

* Dinsdag 24 september 2019:

Wezenbeek-Oppem – meestal vlak – 72 km

* Vrijdag 4 oktober 2019:

Diest – hellingen  - 88 km

* Dinsdag 8 oktober 2019:

Leest – hellingen – 82 km

 

Seniorama vzw - Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be – Tel.016 22 20 14

 

 

 

VOEL JE VEILIG!

Maandag 16 september 2019 van 14 tot 16 u.

De taak van senioreninspecteurs bestaat er voornamelijk in om te luisteren naar de noden, vragen, problemen, voorstellen en kritieken afkomstig uit de seniorengemeenschap.

Daarnaast trachten de senioreninspecteurs onveiligheidsgevoelens bij ouderen op te vangen. Deze hebben veeleer te maken met situaties die niet meteen tastbaar of meetbaar zijn, maar toch een impact hebben op het dagdagelijkse leven. Je kunt bij hen terecht met vragen, problemen en voorstellen over alles waarvoor de politie een bepaalde helpende hand kan reiken.

 

Voel je je onveilig thuis of in je buurt? Kom dan eens praten met senioreninspecteurs van de Leuvense politie: Patricia Van de Walle en Jean-Lou De Graef  

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

 

 

DIGITAAL FOTOTOESTEL

Leer je digitaal fototoestel kennen en gebruiken.

Raak je niet wijs uit alle functies en instellingen van je digitaal fototoestel en is de handleiding te complex? Dan kun je hier individuele hulp krijgen.

Iedere woensdagvoormiddag (behalve vakanties) vanaf 10 u. kan je hiervoor bij Seniorama terecht.

Inschrijven via het onthaal tel. 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be

Merk en type van fototoestel opgeven.

Bijdrage: € 5, vooraf te betalen.

Meebrengen: fototoestel, handleiding en eventuele benodigdheden zoals geheugenkaartje of aansluitkabel enz. Toestel moet opgeladen zijn.

 

 

 

SENIORAMA BROCHURE

Brochure Assistentiewoningen arrondissement Leuven 

 

Deze brochure is bestemd voor 65-plussers die er voor kiezen niet naar een woonzorg- centrum te gaan, maar om welke reden ook, uitkijken naar een beschermde woonvorm.

Typisch voor deze woonvorm is dat zij speciaal aangepast is aan de noden van de senioren. Zo kunnen ze verder zelfstandig blijven wonen en hun huishouden volledig of gedeeltelijk zelf doen.

De extra diensten kunnen sterk uiteenlopen.

Het al dan niet aanbieden ervan bepaalt mee de prijs van de flat.

 

De ‘dagprijs’ in onze brochure wordt vermeld ‘onder voorbehoud’ gezien mogelijke aan passingen door de instellingen. Hiervoor kan u zich dan ook best tot de instellingen zelf wenden.

 

Je kunt de brochure aanschaffen voor € 8 op het onthaal of door storting van €10,50 op rekeningnummer IBAN BE32 7364 0304 8202 BIC KREDBEBB met vermelding ‘assistentiewoningen’ en duidelijke vermelding van je naam en adres. Zodra dit in ons bezit is, wordt de brochure opgestuurd.

Indien je meer vragen hebt omtrent deze brochure, kun je steeds terecht op het onthaal van Seniorama op dinsdag van 13 tot 16u. Tel 016 22 20 14, of mail naar seniorama@seniorama.be.

 

Seniorama vzw - Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be – Tel.016 22 20 14

 

 

 

 

   

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 31 augustus 2019

 

Teller vanaf 22/8/2009