St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week  35     28 augustus 2019

 

 

 

 

 Speciale vieringen en familievieringen voor groot en klein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 107

 

Er zijn er die iets doen.         

Er zijn er die niets doen.

Er zijn er die denken dat zij iets doen.

Er zijn er zeven die iets doen.

Er zijn er twintig die discussiëren over wat die zeven doen.

Er zijn er tachtig die de schouders ophalen als die zeven iets doen.

Het gebeurt dat één der honderd de manier komt uitleggen aan één der zeven hoe hij het zou moeten doen.

Eén der zeven is het dan plots inwendig beu maar uitwendig houdt hij de glimlach.

En hij zwijgt, want hij heeft niet de gewoonte te veel te praten.

Ten andere, hij heeft iets te doen.

Naar een anoniem schrijven bewerkt door Dr. Eugène Mattelaer

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

 

Twee uitspraken die niet van elkaar zijn los te maken en die ons wijzen op onze tweevoudige opdracht hier:

het engagement in vrede en gerechtigheid

en een diepe persoonlijke bezorgdheid voor iedere mens.

M. De Groot

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Onze meditatiepraktijk is één lange oefening in het zichzelf openen. Het is geen harde techniek die iemand dwingt tot goedheid en liefde. Het is een liefdevolle, stille discipline waarbij je helemaal kan openen voor de Liefde die in jezelf al aanwezig is.

Bernardus van Clairvaux schrijft in de 12de eeuw een beroemde commentaar op het Bijbelse Hooglied. Uitgangspunt: wanneer de contemplatieve mens zich écht opent, wordt de geestelijke eenheid met zijn Schepper gerealiseerd.

Meditatief 289  

 

Na de meditatie van 2 september 2019 volgen nog twee meditaties deze maand: op maandag 16 en op maandag 30 september.

Aanvang om 20 uur in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.  

Contactpersoon:  

jos vermeulen 016/89.03.16 

vermeulen.berte@telenet.be  

meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be 

 

Meditatiegroep Kessel-Lo 

Samenkomsten in de tweede helft van het jaar 2019

---------------------------------------------------

   maandag 22 juli 2019

   maandag 5 augustus 2019

   maandag 19 augustus 2019 

   maandag 2 september 2019

   maandag 16 september 2019

   maandag 30 september 2019

   maandag 14 oktober 2019

   maandag 28 oktober 2019

   maandag 11 november 2019

   maandag 25 november 2019

   maandag 9 december 2019

   maandag 23 december 2019

---------------------------------------------------

 

 

 

VIERINGEN

 

    = FR AN DO

 

 

 

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

 

Woensdag 28 augustus

VM: OKRA-teamvergadering

NM:  Gastvrij Michotte

20 uur: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 29 augustus

NM: Ontmoetingsnamiddag

 

Zondag 1 september

11 u.: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

 

Maandag 2 september

NM: OKRA Ledenvergadering

 

Dinsdag 3 september

NM: Seniorencafé

 

Woensdag 4 september

VM: Poetsen

NM: SAMANA

20 uur: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

 

 

Donderdag 28 augustus

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 29 augustus

19.45 tot 21.00 uur   koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 3 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 5 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 6 september

19.45 tot 21.00 uur   koorrepetitie in de kerk

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2019

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

CARACASHULPFONDS

 Padre Willy

In onze parochie werd op zaterdag 15 januari 1966 het Caracashulpfonds opgericht om Eugeen Vanhoorenbeke, eerste pastoor van Don Bosco en vertrokken als missionaris naar Venezuela, te helpen in zijn levensonderhoud. Gaandeweg werd het fonds een steunfonds voor de bewoners van Campo Rico. Een succes zonder weerga werd het studiebeurzenproject voor de kansarme jongeren in de barrio Campo Rico.

Pater Willy is, na de dood van Padre Eugenio, van 1999 tot 2004 pastoor geweest in Campo Rico.

Hij stuurt ons nu nog regelmatig nieuws door uit Campo Rico.

 

Hij liet ons weer eens kennis maken met jongeren die, dankzij het project van de studiebeurzen, het geloof in zichzelf en de gemeenschap van Campo Rico niet verloren hebben. Ze hopen dat hun vaderland eens bevrijd zal worden uit de diepe crisis waarin het momenteel vertoeft.

 

We maken nu nader kennis met Maria Victoria Baretto Lara .

Maria Victoria is de enige dochter van haar alleenstaande moeder. Ze wonen onderaan in de barrio waar de sector van de 1ste Mei begint. Volgend schooljaar zal ze naar het vierde leerjaar gaan. Vanaf dit jaar geniet ze pas van een studiebeurs van het Caracas Hulpfonds.

 

Haar moeder werkt als bioanaliste in een laboratorium en zorgt goed voor haar dochter. Ze heeft voor korte tijd een man gehad tot bij de geboorte van haar dochter. Ze staat er nu alleen voor maar trekt goed haar plan. Haar vorming als bioanaliste geeft haar een goeie basis. Zelf is ze heel jong na de dood van haar moeder terecht gekomen bij de familie van Nina Campos, een trouwe medewerkster van het Hulpfonds in Campo Rico. Dat ging niet officieel, wel heel spontaan. Na de begrafenis van de moeder die verschillende kinderen naliet, nam de moeder van Nina Campos één van de meisjes mee naar huis. De andere moeders zorgden voor de andere kinderen. Enkele buurvrouwen spraken af en alles was geregeld. Soms wordt de cultuur hier gemakkelijk als een zaak van ‘machos’ afgedaan, maar het zijn wel de vrouwen die beslissingen nemen en het leven doen verder gaan.

Maria Victoria houdt veel van tekenen en speelt graag met vriendinnen. Voor haar is het prima in Campo Rico en zijn de mensen er goedhartig.

 

Wij blijven steunen 

Het Caracas Hulpfonds blijft steun geven in de moeilijke situatie in Venezuela.

Je kan een bijdrage storten op onze rekening BE06 4310 2248 0122 van het Caracashulpfonds.

Hartelijk dank!

 

Wil je nader kennis maken met de werking van het Caracashulpfonds, kan je terecht bij:

Eddy Deroost, Verenigingstraat 41 te 3010 Kessel-Lo. Tel. 016 25 35 23.

Vanaf een bedrag van 40 euro ontvang je een attest wegens schenking.

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

De Bonkelaar organiseert voor de 5de maal het Stekskesweekend: een tweedaags festijn dat draait rond de goesting van het moment.

Ben je een sociaal mens die graag nieuwe mensen leert kennen? Heb je kinderen die aan een gezonde dosis ravotten toe zijn? Niet aarzelen en schrijf je in.

Steunend op een basisrecept voor de groep, doet iedereen zijn deel en vooral zijn zin. Samen maken we er iets onvergetelijks van.

 

Stekskesweekend  

Vrijdag 20 sept. 18.00 u. –zondag 22 sept. 18.00 u.

 

Inschrijven

Via het inschrijvingsformulier op www.moulindebellemeuse.be/activiteiten .

Inschrijven pas geldig na betaling.

 

Kostprijs:

Ouder dan 18 j.: 10 euro pp/dag,

kinderen (13 t.e.m. 17 j.): 8 euro pp/dag,

kinderen (6 t.e.m. 12 j.): 6 euro pp/dag,

kinderen (4 t.e.m.-5 j.): 4 euro pp/dag,

kinderen (0 t.e.m. 3 j.= gratis). De ouders zorgen voor aangepaste voeding en eventueel een kinderbedje.

 

We eten en koken samen. Via mail wordt er afgestemd wie wat meeneemt.

 

Rekeningnummer: BE89 3770 2696 1185

Vermelding:  Stekskesweekend + naam

 

Meebrengen:

onderlaken en kussensloop, slaapzak,

eten en drinken om te delen. (We koken samen.)

uw volle goesting

 

Verantwoordelijke: Bart Bosmans 

Telefoonnummer: 0476/82.47.10

E-mail: bart@moulindebellemeuse.be 

 

* Verdere komende activiteiten:

 

23-27 september 2019: Midweek wandelen nazomer  

Fanny en Freddy – 0494/64.02.76 – Freddy.Ghijselinck@hotmail.com

 

27-29 september 2019: Wandelweekend herfst 

Leo Van Noten – 016/69.79.37 – hildeenleo@yahoo.co.uk

 

Adres van Het Molenhuis:

Moulin de Belle Meuse

Bérismenil, 5

6892 La Roche-en-Ardenne

084/44 45 17 (uitsluitend tijdens activiteiten) 

 

Contact@moulindebellemeuse.be

www.moulindebelemeuse.be 

 

 

 

Molenhuis 1979

 

UIT ONS GRIJZE VERLEDEN

Don Bosco Kessel-Lo 

Mogen we deze aangeboden kans missen?

Er wordt een molenhuis te koop aangeboden (Ancien Moulin de la Belle Meuse), gelegen te Bérismenil, met een verblijfscapaciteit voor 80 mensen (slaap-, kook- en eetgertief inbegrepen) – met kapel en zwembad. Gelegen tegen uitgestrekte gemeentebossen.  

 

Welke kansen biedt dit gebouw?

De Gemeenschapsraad heeft eens nagegaan welke mogelijkheden dit huis en bijgebouwen biedt:

 

1. 'n Kans om op een christelijke, evangelische manier te denken over en om te springen met bezit. Willen we onze natuur voor iedereen laten zijn, dan zullen we voorzieningen moeten treffen, zodat iedereen ervan kan genieten. Laten we dit gebouw in handen gaan van privé-eigendom dan snijden we vele kansen af voor minder kapitaalkrachtige mensen, voor wie de gezonde lucht en de stilte en de rust even noodzakelijk zijn. Het enige alternatief tegenover privébezit is groepsbezit (althans nu toch nog!)

 

2. In plaats van verder nog veel te praten en te preken over leren samen leven, enz. zit hierin een kans om van alles samen te doen – samen op verlof gaan of op weekend, samen spelen, koken, wandelen, zwemmen, enz. en dit in een ontspannen sfeer – dit biedt vele mogelijkheden.

 

3. Dit groepsbezit geeft vele kansen aan geldelijk minder begoede mensen of aan gehandicapten om ook eens even op adem te mogen komen.

En waarom zij ook niet? (Vraag maar eens aan mensen die verlofkampen willen organiseren voor gehandicapten, hoe erg moeilijk zij 't hebben iets te vinden, dat geschikt en niet te duur is.

 

4. Het ligt in 'n knappe hoek om vanuit contact met de natuur allerlei religieuze bezinning op gang te brengen. En de behoefte aan gebedsruimte en meditatie om de engagementen in 't leven aan te kunnen, is zeker erg groot. Contemplatie op de barricade!  

 

5. Er zijn ook vele studie- en natuurweekends mogelijk: zo maar, wandelen en genietend van harmonie en van mekaar, rond paddestoelen, rond kruiden, enz.

 

6. Voor jeugdkampen zijn er reeds aanvragen voor 1979. Het dient er wel uitzonderlijk goed voor.

 

7. Eventueel bosklassen!

Parochieblad 15 december 1977

 

 

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

 

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

In het Don Bosco centrum is in 2014 een leuke vorm van ‘delen’ begonnen. Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone Ademtocht waar de vieringen plaats hebben.  

En dat boekenmandje kan je er nog steeds terugvinden.

Je mag daar nog altijd een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten.  

Er zijn ook enkele boeken die je niet hoeft terug te brengen. Op die boeken hangt een plakkertje of briefje om je dat mee te delen.

 

Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje mee aanvullen.

 

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

MICHOTTEBUURT 2019

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.  

 

 

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

 

 

 

   

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

 

Algemeen programma 2019-2020 – Eerste semester 

 

Opening van het 44ste cursusjaar: dinsdag 24 september 2019

10.30 u.: Plechtige eucharistieviering in de Begijnhofkerk Sint-Jan-de- Doper, Groot Begijnhof Leuven, gecelebreerd door professor Jacques Haers en opgeluisterd door het koor ‘Cantamici” o.l.v. dhr. Jean Convents, aan het orgel begeleid door em. prof. Raoul Vereecken.

 

14.00 u.: .Lezing

Leuven Orgelstad anno 2020. Orgelcultuur als een spiegel van de maatschappij 

Dhr. Luc Ponet  - Musicus/Organist

 

Verdere lezingen eerste semester 

 

Dinsdag 1 oktober 2019

Pieter Bruegel de Oude (1526/27 – 1569), tekenaar en schilder van Brabant – zijn herkomst, zijn vrienden en zijn kunst 

Prof. Jan Van der Stock – KU Leuven – Faculteit Letteren

 

Dinsdag 8 oktober 2019

Politietoezicht in België 

Mevrouw Kathleen Stinckens – Voorzitter Vast Comité P

 

Dinsdag 15 oktober 2019

Hoe beestig is intelligentie?

Prof. Hans Van Dyck – UCLouvain – Earth and Life Institute

 

Dinsdag 22 oktober 2019

Heeft de NAVO nog een toekomst?

Prof. Tom Sauer – Universiteit Antwerpen – Departement Politieke Wetenschappen

 

Dinsdag 29 oktober 2019

Hebben we meer ongelijkheid nodig?

Prof. Ive Marx – Universiteit Antwerpen – Departement Sociologie

 

Dinsdag 5 november 2019

De Bourgondische vorsten

Dhr. Edward De Maesschalk – Auteur

 

Dinsdag 12 november 2019

Wat leert de geschiedenis over de toekomst van België?

Prof. Bruno Dewever – Universiteit Gent – Vakgroep Geschiedenis

 

Dinsdag 19 november 2019

De Veiligheidsraad: de Champions League van de multilaterale diplomatie

Dhr. Werner Bauwens – Adjunct-directeur-generaal voor Multilaterale Zaken – FOD Buitenlandse Zaken

 

Dinsdag 26 november 2019

Het Europees klimaat en energiebeleid voor 2030 en 2050

Dhr. Jos Delbeke – Gewezen Directeur-generaal Klimaat Europese Commissie

 

Dinsdag 3 december 2019

Orgaantransplantatie: gisteren, vandaag en morgen

Em. prof. Jan Lerut – UCLouvain – Institute for Experimental and Clinical Research

 

Dinsdag 10 december 2019

Klimaatverandering en waterhuishouding in Vlaanderen: dreigt er een watertekort?

Prof. Patrick Willems – KU Leuven – Departement Burgerlijke Bouwkunde / Afdeling Hydraulica

 

Dinsdag 17 december 2019

Het menselijk antwoord op buitenaards leven

Prof. Leen Decin – KU Leuven – Instituut voor Sterrenkunde

 

Dinsdag 7 januari 2020

Antonin Dvorak (1841-1904) en zijn symfonie Uit de Nieuwe Wereld 

Em. prof. Ignace Bossuyt – KU Leuven – Faculteit Letteren  

 

De prijs van het jaarabonnement bedraagt 50 euro voor de volledige jaargang.

Voor het cursusjaar 2019-2020 wordt het aantal cursisten beperkt tot 1350, gezien de capaciteit van de aula Pieter De Somer, waarin, dankzij de bereidwilligheid van de academische overheid, alle lezingen zullen plaatsvinden. Toegangsbewijzen zijn slechts geldig voor het lopende academiejaar en worden  niet terugbetaald.

Alle ingeschreven cursisten hebben ook toegang tot de digitale opnames.

 

Indien u dit wenst, kan u enkel een digitaal abonnement nemen. U krijgt dan een gebruikersnaam en paswoord toegestuurd in uw e-mailbox, waarmee u thuis in alle rust de digitale versie van de lezingen op uw computer kan bekijken (vanaf de dag na de lezing). Let wel: het is mogelijk dat in uitzonderlijke omstandigheden af en toe een lezing niet wordt opgenomen.

Voor een digitaal abonnement betaalt u slechts 30 euro.

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadres: udll@kuleuven.be 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

 

 

LEUVEN ORGELSTAD

Leuven orgelstad presenteerde in juli en augustus vier opeenvolgende zaterdagen orgelconcerten waarbij het orgel een innige dans aangaat met een nader instrument.

 

Vanaf 6 september zijn de marktorgelconcerten opnieuw gestart. Iedere vrijdag trakteert Leuvenorgelstad je op een fijn middagconcert waarbij het orgel centraal staat.

Telkens om 12.30 u. in 30CC/Kapel Romaanse Poort.

(Het Klein Geluk – Leuven – www.hetkleingeluk.be )

 

 

 

 

 Kapel Romaanse Poort

 

 

 

WEG VAN EXTREMEN

Vormingplus Oost-Brabant 

 

Ben jij ook af en toe bezorgd dat onze samenleving de extreme weg opgaat?

En stel jij dan de vraag hoe we de kar kunnen keren?

Met de reeks activiteiten ‘Weg van extremen’ gaan we daar dieper op in, soms serieus, soms met humor, al dan niet met een streepje muziek en vooral met inspiratie om het anders aan te pakken. Fictie en conflict zijn heel normaal in een maatschappij, ze zijn ook een motor voor verandering en vernieuwing. Wij-zij-denken niet.

 

Theater: De Binnenzak van de ziel 

Dinsdag 24 september, 20.00-21.30 u.- 13 euro/10 euro

GC De Wildeman, Schoolstraat 15 – 3020 Herent

Tickets zijn verkrijgbaat via www.gcdewildeman.be

 

Lang geleden: tienduizenden mensen worden vanuit een kazerne in ons land vervoerd naar vernietigingskampen.

Nu: zware trucks herbergen vluchtelingen die zich verstoppen in de hoop op een beter leven. Hoe kan zoiets gebeuren?

Acteur Kurt Defrancq denkt erover na, met een vleugje humor en poëzie.  

 

Bezoek aan de kazerne Dossin

Zondag 6 oktober 2019 – 11.00 – 21.30 u.- 13 euro/10 euro

Kazerne Dossin, Goswin de Stassartstraat 150 – 2800 Mechelen –

 

Salonevenement: Wonden door racisme, discriminatie en polariseren, maar ook kans op hoop

Donderdag 10 oktober 2019 – 20.00-22.30 u. – 15 euro/12 euro

Hal 5, Eenmeilaan 2 – 3010 Kessel-Lo

 

Film Die Welle  

Woensdag 16 oktober 2019 – 19.15-22.15 u. – Gratis

LDC Wijnveld, Wingerdstraat 14 – 3000 Leuven  

 

Lezing: Hoe reageer je op racisme of seksisme in je omgeving?

Zondag 20 oktober 2019 – 9.30-13.00 u. – 5 euro  

LDC Wijnveld, Wingerdstraat 14 – 3000 Leuven 

 

Aansluitend op hetzelfde thema:

Het verdriet van Vlaanderen – Muziektheatervoorstelling

Maandag 21 oktober 2019 – om 19.30 u. – 5 euro

LDC Wijnveld, Wingerdstraat 14 – 3000 Leuven 

 

 

OOGST 2019  

SLAC/Beeldende & audiovisuele Kunst neemt in september een vliegende start met de tentoonstelling OOGST 2019,

met werk uit alle ateliers graad 4 en specialisatie.

 

Tentoonstelling van vrijdag 6 september tot zaterdag 12 oktober 2019.

SLAC – Dirk Boutsstraat, Leuven

www.slac.be

 

 

GELAATSVERZORGING IN SENIORAMA

Je kan vanaf nu maandelijks genieten van een ontspannende gelaatsverzorging. Maggie komt eenmaal per maand langs op Seniorama om je een rustgevende gezichtsmassage te geven. Gedurende 45 minuten zorgt ze voor het reinigen van de huid, de massage, een masker en indien gewenst een lichte maquillage. Ondertussen krijg je raad over hoe je je huid gezond kan houden. Maggie werkt uitsluitend met anti-allergische producten.

 

Maak een afspraak via het onthaal 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be

Kostprijs: € 20 te betalen bij inschrijving.

 

 

 

FIETSEN MET SENIORAMA

Goed voor de lichamelijke en geestelijke conditie. Je komt met eigen spierkracht op ongekende plekken.

 

Op dinsdag  

Om de veertien dagen, een vlakke fietstocht met vertrek om 13.30u aan Parkpoort te Leuven (+/- 40 km) of om 14u aan Wijgmaalbrug (+/- 25 km)

 

Op donderdag  

Om de veertien dagen, een tocht van +/- 40 km met hellingen. Vertrek om 13.30u aan Parkpoort Leuven (niet aan Wijgmaalbrug!).

 

Dagtochten  

Van april tot begin oktober worden er dagtochten ingericht. Wanneer een dagtocht en een namiddagrit samenvallen, is er geen namiddagrit.

Iedereen met een fiets met goede remmen en banden is welkom.

Er wordt gevraagd dat iedere fietser een reserveband en herstellingsmateriaal voorziet.

 

Seniorama vzw - Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be – Tel.016 22 20 14

 

 

 

SENIORAMA BROCHURE

Brochure Assistentiewoningen arrondissement Leuven 

 

Deze brochure is bestemd voor 65-plussers die er voor kiezen niet naar een woonzorg- centrum te gaan, maar om welke reden ook, uitkijken naar een beschermde woonvorm.

Typisch voor deze woonvorm is dat zij speciaal aangepast is aan de noden van de senioren. Zo kunnen ze verder zelfstandig blijven wonen en hun huishouden volledig of gedeeltelijk zelf doen.

De extra diensten kunnen sterk uiteenlopen.

Het al dan niet aanbieden ervan bepaalt mee de prijs van de flat.

 

De ‘dagprijs’ in onze brochure wordt vermeld ‘onder voorbehoud’ gezien mogelijke aan passingen door de instellingen. Hiervoor kan u zich dan ook best tot de instellingen zelf wenden.

 

Je kunt de brochure aanschaffen voor € 8 op het onthaal of door storting van €10,50 op rekeningnummer IBAN BE32 7364 0304 8202 BIC KREDBEBB met vermelding ‘assistentiewoningen’ en duidelijke vermelding van je naam en adres. Zodra dit in ons bezit is, wordt de brochure opgestuurd.

Indien je meer vragen hebt omtrent deze brochure, kun je steeds terecht op het onthaal van Seniorama op dinsdag van 13 tot 16u. Tel 016 22 20 14, of mail naar seniorama@seniorama.be.

 

Seniorama vzw - Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be – Tel.016 22 20 14

 

 

Laatst bijgewerkt: 31 augustus 2019

 

Teller vanaf 22/8/2009