St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week  32     7 augustus 2019

 

 

 

 

 Speciale vieringen en familievieringen voor groot en klein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

 

Wat mij in de naam “Jahwe” zo boeit is dat de verantwoordelijkheid voor het lot van mensen door Jahweh uiteindelijk in mensenhanden wordt gelegd. Bovendien is in deze godsnaam een evenwicht te beluisteren tussen uitdaging en bemoediging. Dit evenwicht is ontstellend belangrijk. Een te groot accent op de uitdaging maakt mensen krampachtig en vreugdeloos. Een te groot accent op bemoediging verlamt initiatieven en brengt valse rust.

S. Konijn  

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Ik denk dat we allemaal moeten leren dat we de stilte eigenlijk niet moeten scheppen. De stilte is er al in ons. Wat we moeten doen is daar binnengaan, stil worden, stilte worden.

Het is het doel en de uitdaging van de meditatie dat we onszelf toestaan stil genoeg te worden om die innerlijke stilte naar boven te laten komen. Stilte is de taal van de geest.

John Main  

 

In augustus komen we een tweede maal samen op maandag 19 augustus 2019

De meditaties van september gaan door op 2, op 16 en op 30 september.

Aanvang om 20 uur in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.  

Contactpersoon:  

jos vermeulen 016/89.03.16 

vermeulen.berte@telenet.be  

meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be 

 

Meditatiegroep Kessel-Lo 

Samenkomsten in de tweede helft van het jaar 2019

---------------------------------------------------

   maandag 22 juli 2019

   maandag 5 augustus 2019

   maandag 19 augustus 2019 

   maandag 2 september 2019

   maandag 16 september 2019

   maandag 30 september 2019

   maandag 14 oktober 2019

   maandag 28 oktober 2019

   maandag 11 november 2019

   maandag 25 november 2019

   maandag 9 december 2019

   maandag 23 december 2019

---------------------------------------------------

 

 

 

VIERINGEN

 

    = FR AN DO

 

 

 

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

 

Donderdag 8 augustus

NM: Ontmoetingsnamiddag

 

Vrijdag 9 augustus

VM+NM: Bar Michotte

 

Zondag 11 augustus

11 u.: Zondagscafé

 

Dinsdag 13 augustus

NM: Ontmoetingsnamiddag

 

Donderdag 15 augustus

NM: Ontmoetingsnamiddag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

 

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2019

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

CARACASHULPFONDS

Het Caracashulpfonds werd opgericht om Eugeen Vanhoorenbeke, eerste pastoor van Don Boscoparochie, te steunen toen hij als missionaris naar Venezuela vertrok.

Gaandeweg werd het fonds een steunfonds voor de bewoners van Campo Rico. Een succes zonder weerga werd het studiebeurzenproject voor de kansarme jongeren in de barrio Campo Rico.

 

Pater Willy die ook pastoor is geweest in Campo Rico stuurt ons nu nog regelmatig nieuws door.

 

We maken nu nader kennis met Andreina Galarraga .

Al vier jaren geniet Andreina van een studiebeurs van het Caracas Hulpfonds. Het is een uiterst welkome steun in deze tijd van crisis in Venezuela. Ze begrijpt het heel goed en is er zeer dankbaar voor. Volgende maand beëindigt zij het derde jaar humaniora in het college van de parochie. Ze is dan 15 jaar oud. Als studente doet ze het prima.

 

Bij ons gesprek van twee jaar geleden zei Andreina bij haar ouders te wonen. Ondertussen weten we van buitenstaanders dat het niet haar biologische vader is. Die heeft het gezin vele jaren geleden verlaten en zo plaats gelaten voor een nieuwe vader die het heel goed doet. Voor Andreina is hij haar echte vader. Ze houdt er veel van en zal nooit tegenover anderen enige afstand van hem nemen. Ze is de oudste van vijf. Aan moederskant zijn ze met drie meisjes en dan nog twee broers, kinderen van haar biologische vader.

 

De familie heeft geen eigen woning, maar huurt een huis dat eigendom is van een tante. Zoiets is een zeldzaamheid, omdat praktisch niemand een huis durft te verhuren. De wetgeving van wijlen president Chávez bevoordeelt de huurders zodanig, dat het heel moeilijk is uw huis terug te krijgen en de huurders meestal eigenaars worden. Zich van nieuwe eigendomsrechten voorzien is niet zo moeilijk. De huurders buiten zetten of eigenaar worden van het gehuurde huis, is een zaak van de sterkste of van de vlugste.  

 

Andreina doet aan voetbal, een eerder zeldzame sport voor meisjes. Ook doet ze goed mee in de parochie. Ze voelt zich prima in de barrio en houdt van Campo Rico. Het zijn voor haar vrolijke mensen, die het tegenwoordig wel zwaar te verduren hebben omwille van de politieke toestand van het land. Graag zou zij een verandering zien.

 

Wij blijven steunen 

Het Caracas Hulpfonds blijft steun geven in de moeilijke situatie in Venezuela.

Je kan een bijdrage storten op onze rekening BE06 4310 2248 0122 van het Caracashulpfonds.

Hartelijk dank!

 

Wil je nader kennis maken met de werking van het Caracashulpfonds, kan je terecht bij:

Eddy Deroost, Verenigingstraat 41 te 3010 Kessel-Lo. Tel. 016 25 35 23.

Vanaf een bedrag van 40 euro ontvang je een attest wegens schenking.

 

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

Komende activiteiten 

 

18-22 augustus 2019: Naar de basis 

Volwassenen die hun ecologische voetafdruk willen verkleinen, hun veerkracht willen verhogen en ervaringen willen uitwisselen met gelijkgestemden. Terugkeren naar de basis door het samen bereiden van plantaardige voeding, lichaamswerk, creatieve en verbindende activiteit.

 

Els Vanden Wyngaerd – 0473/28 44 94 – els.vanden.wyngaerd@telenet.be

 

Meer informatie en inschrijven op onze website 

www.moulindebellemeuse.be/activiteiten 

Klik op de gewenste activiteit. Daar vindt u een link naar ons inschrijvingsformulier. 

 

 

 

Molenhuis 1979

 

UIT ONS GRIJZE VERLEDEN

Don Bosco Kessel-Lo 

Mogen we deze aangeboden kans missen?

Er wordt een molenhuis te koop aangeboden (Ancien Moulin de la Belle Meuse), gelegen te Bérismenil, met een verblijfscapaciteit voor 80 mensen (slaap-, kook- en eetgertief inbegrepen) – met kapel en zwembad. Gelegen tegen uitgestrekte gemeentebossen.  

 

Welke kansen biedt dit gebouw?

De Gemeenschapsraad heeft eens nagegaan welke mogelijkheden dit huis en bijgebouwen biedt:

 

1. 'n Kans om op een christelijke, evangelische manier te denken over en om te springen met bezit. Willen we onze natuur voor iedereen laten zijn, dan zullen we voorzieningen moeten treffen, zodat iedereen ervan kan genieten. Laten we dit gebouw in handen gaan van privé-eigendom dan snijden we vele kansen af voor minder kapitaalkrachtige mensen, voor wie de gezonde lucht en de stilte en de rust even noodzakelijk zijn. Het enige alternatief tegenover privébezit is groepsbezit (althans nu toch nog!)

 

2. In plaats van verder nog veel te praten en te preken over leren samen leven, enz. zit hierin een kans om van alles samen te doen – samen op verlof gaan of op weekend, samen spelen, koken, wandelen, zwemmen, enz. en dit in een ontspannen sfeer – dit biedt vele mogelijkheden.

 

3. Dit groepsbezit geeft vele kansen aan geldelijk minder begoede mensen of aan gehandicapten om ook eens even op adem te mogen komen.

En waarom zij ook niet? (Vraag maar eens aan mensen die verlofkampen willen organiseren voor gehandicapten, hoe erg moeilijk zij 't hebben iets te vinden, dat geschikt en niet te duur is.

 

4. Het ligt in 'n knappe hoek om vanuit contact met de natuur allerlei religieuze bezinning op gang te brengen. En de behoefte aan gebedsruimte en meditatie om de engagementen in 't leven aan te kunnen, is zeker erg groot. Contemplatie op de barricade!  

 

5. Er zijn ook vele studie- en natuurweekends mogelijk: zo maar, wandelen en genietend van harmonie en van mekaar, rond paddestoelen, rond kruiden, enz.

 

6. Voor jeugdkampen zijn er reeds aanvragen voor 1979. Het dient er wel uitzonderlijk goed voor.

 

7. Eventueel bosklassen!

Parochieblad 15 december 1977

 

 

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

 

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

In het Don Bosco centrum is in 2014 een leuke vorm van ‘delen’ begonnen. Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone Ademtocht waar de vieringen plaats hebben.  

En dat boekenmandje kan je er nog steeds terugvinden.

Je mag daar nog altijd een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten.  

Er zijn ook enkele boeken die je niet hoeft terug te brengen. Op die boeken hangt een plakkertje of briefje om je dat mee te delen.

 

Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje mee aanvullen.

 

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

MICHOTTEBUURT 2019

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.  

 

 

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

 

 

STAPJE IN DE WERELD

 

Gezellige vakanties en leuke uitstappen voor een betaalbare prijs.

 

“Halo, ik ben Manuela, een alleenstaande mama die door faillissement en ziekte in de schulden is geraakt. Voor mijn vrienden en kennissen heb ik het altijd verzwegen, maar ik ben het beu om te zwijgen en te doen of alles oké is. Door het te uiten heb ik mijn zelfvertrouwen terug gevonden en kan ik alles weer plaatsen en ‘Stapje in de wereld ‘ heeft me geholpen.

Ik kan nu op vakantie gaan met mijn zoon aan een betaalbaar tarief en help zelf mee met organiseren van super leuke en betaalbare vakanties, voor mensen die in een gelijkaardige situatie zitten. “

 

Ben je jong of al op leeftijd? Dat maakt voor ons niets uit! Daarom deze warme oproep, zeker als je zelf in een situatie zit waar je van denkt, ‘Het is me genoeg geweest’. Neem vlug contact met me op en ga deze zomer wel mee op gezinsvakantie of laat je kinderen meegaan op de vakantie en ook oma en opa mogen mee garnalen vissen in de zee.

 

De fitte 60+ vakantie 

kost 100 euro all-in* voor een midweek Reigersnest in Koksijde dit loopt gelijk met de vakantie van de gezinsbond van 2 – 6 september 2019. Je kan zonder problemen de bus op- en afstappen, 60 is een ‘richtleeftijd’. Er is nog plaats voor deelnemers.

*All-in is uitgezonderd rookwaren en alcohol .

 

Volgend jaar is er ook een vakantie met kinderen met mama of/en papa of/en oma of/en opa in de paasvakantie en een fietsvakantie voor 11-14 jarigen in de zomer.

 

Wil je graag mee, geef een seintje aan

manu@stapjeindewereld.be

of sms of telefoneer 0476 25 04 46

 

Je kan op vrijdagvoormiddag langskomen in de Albrecht Rodenbachstraat 45 te Kessel-Lo, daar kan je direct inschrijven en je vindt veel op

www.stapjeindewereld.be

Tot binnenkort !!!

Manuela

 

 

 

 

TEJO-HUIS IN LEUVEN

Leuven krijgt TEJO-HUIS voor jongeren met psychische problemen  

 

TEJO, de organisatie die gratis laagdrempelige therapie aanbiedt aan jongeren tussen tien en twintig jaar, strijkt dit najaar neer in Leuven.

 

Op 16 september 2019 opent het eerste TEJO-huis in Leuven. Het wordt een plek waar jongeren tussen tien en twintig jaar gratis terechtkunnen voor laagdrempelige en anonieme therapie.

“We willen jongeren in een vroeg stadium weer op weg helpen, vertrouwen geven en deblokkeren uit hun vastgelopen situatie”, zegt Ingrid De Jonghe, bezielster van TEJO. “Tachtig procent van de depressies op latere leeftijd ontstaat in de puberteit.”  

 

Signaal uit Middelbaar 

 

“We vermoeden dat de nood in Leuven hoog is”, zegt Luc Deneffe, verantwoordelijke voor het Leuvens TEJO-huis. “We denken aan studenten die vereenzamen en jonge vluchtelingen met een gebrekkig netwerk. Ook vanuit de middelbare scholen kregen we een signaal dat er behoefte is aan meer therapeutische hulpverlening.”  

 

TEJO zoekt nog een huurpand en zit nu op een tijdelijke locatie aan de Naamsepoort.

“Het liefst van al zouden de jongeren in een huis in de Lepelstraat terecht kunnen, omdat daar weinig passanten zijn. Die locatie kwam naar voren in een bevraging.

 

TEJO zoekt een twintigtal vrijwillige therapeuten die zich na de schooluren kunnen vrijmaken, en anderen om het huis draaiende te houden. Voor het financiële plaatje is een crowdfunding opgezet.

 

Info.leuven@tejo.be

0492/602 603

Vanaf 16 september in Leuven

(jph)

Krant Het Nieuwsblad – juli 2019

 

 

 

VAKANTIELEZINGEN SENIORAMA

Inschrijven is niet nodig. Alle lezingen gaan door in de cafetaria van Seniorama en starten om 14 u.. euro, koffie inbegrepen.

 

https://www.seniorama.be/vakantielezingen

 

Vogelzang, klassieke muziek en welbevinden – deel 2

Spreker: Fernand Rochette  

Datum: maandag 12 augustus 2019 van 14.00 u. tot 16.30 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 4 euro, koffie inbegrepen

 

De Dijle en Dijleland 

Maandag 19 augustus 2019 – Spreker: Rice Ramakers  

 

Begijnhoven in Vlaanderen  

Maandag 26 augustus 2019 – Spreker: Rice Ramakers

 

Seniorama vzw - Activiteiten  

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be – Tel.016 22 20 14

Copyright LDC Seniorama vzw

 

 

 

VOETVERZORGING IN SENIORAMA

Woensdag 7 en 21 augustus. 2019

Vanaf 13u. is Vanessa Ronchetti aanwezig.

Dinsdag 13 en 27 augustus 2019.

Vanaf 9 u is Leen Engels aanwezig.

 

Je kan een afspraak maken via het onthaal tel. 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be

Prijs per verzorgingsbeurt € 25 ter plaatse te betalen.

Informeer bij uw mutualiteit naar de korting.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

 

 

GELAATSVERZORGING IN SENIORAMA

Dinsdag 20 augustus 2019.

Je kan vanaf nu maandelijks genieten van een ontspannende gelaatsverzorging. Maggie komt eenmaal per maand langs op Seniorama om je een rustgevende gezichtsmassage te geven. Gedurende 45 minuten zorgt ze voor het reinigen van de huid, de massage, een masker en indien gewenst een lichte maquillage. Ondertussen krijg je raad over hoe je je huid gezond kan houden. Maggie werkt uitsluitend met anti-allergische producten.

 

Maak een afspraak via het onthaal 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be

Kostprijs: € 20 te betalen bij inschrijving.

 

 

 

NORDIC WALKING

Ook in de zomermaanden nodigen we je uit om elke maandag te komen walken. 

We walken telkens in 2 groepen:

De ‘rustige walkers’ walken elke 2 weken en wandelen dan een 5 km in 1.30 u

De ‘gevorderden’ walken elke week en wandelen dan een 6 tot 7 km in 1.30 u

 

Wat heb je nodig? Poles, goede stapschoenen en veel goesting. Je kent de techniek van het Nordic Walken.

 

Voor beide groepen startplaats: Parking Arboretum Heverleebos

Te bereiken met bus 18 van de Tec vanuit Leuven Station Perron 1 tot halte De Jacht, dan nog 5 minuutjes verder de Naamse steenweg volgen. Opgepast: je kan geen rittenkaart van de lijn gebruiken.

Vertrek: we vertrekken stipt om 14 u en walken ongeveer anderhalf uur.  

Data

Rustige walkers      : maandag 12 en 26 augustus

Gevorderde walkers: maandag 12, 19 en 26 augustus.

Voor meer info:

Lutgarde Michielsen, GSM 0478 88 15 56, e-mail Lutgarde.Michielsen@skynet.be

 

 

 

FIETSEN MET SENIORAMA

Dagtochten  

Opmerking: voor de dagtochten vragen wij € 1 per persoon als bijdrage in de onkosten.

 

Vrijdag 16 augustus 2019: Jodoigne 

Vertrek om 9.30u aan Parkpoort Leuven voor een rit van 70 km met hellingen.

Pittige fietstocht op en onder de taalgrens.

Eerste stop in Beauvechain. Jodoigne is de hoofdstad van het Brabantse Haspengouw. Dit stadje heeft een driehoekig marktplein en straten die een dambordpatroon vormen. Het Brabants plateau is een zeer vruchtbare streek. Dat merk je aan de ontelbare boerderijen die je tegenkomt tijdens de tocht. Suikerbieten-, graan- en maïsvelden zijn alom tegenwoordig. Het is een verrassende, afwisselende rit door een heel gevarieerd landschap van dorp naar gehucht.

 

Voor meer info: Maurits Claeys 016 44 32 45 of 0476 09 06 17

 

 

 

SENIORAMA BROCHURE

Brochure Woonzorgcentra arrondissement Leuven 

 

De stuurgroep Woonzorgcentra heeft 59 woonzorgcentra van het arrondissement Leuven in een brochure bijeengebracht,  met enkele elementaire gegevens die van kracht zijn.

 

Ze is te verkrijgen op het onthaal van Seniorama tegen een vergoeding van € 10.

Ook telefonisch of per mail kan de brochure besteld worden.

Na storting van € 12,50 (vergoeding + verzendings-kosten) op rekeningnummer IBAN BE32 7364 0304 8202 BIC KREDBEBB met vermelding ‘woon- zorgcentra’ en duidelijke vermelding van uw naam en adres, wordt de brochure opgestuurd.

 

Indien u meer vragen heeft omtrent deze brochure kan u steeds op dinsdagnamiddag bij de medewerker op het onthaal van Seniorama terecht.

 

Seniorama vzw - Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be – Tel.016 22 20 14

 

 

 

WERELD IN TRANSITIE

Zoektocht naar spirituele antwoorden  

 

Onze maatschappij gaat op velerlei vlakken door een transitie: arbeidsmarkt, digitale economie, artificiële intelligentie, ecologie, genderdiversiteit, religie en spiritualiteit.

Maar hoe wendbaar is onze samenleving?  

In welke mate slagen mensen er in zich aan te passen?

 

In vier lezingen wil Denkend geloven de maatschappelijke transities vanuit een gelovig en spiritueel standpunt bekijken 

 

Dinsdag 1 oktober 2019: Inleiding:

Prof. Dr. Jacques Haers

 

Dinsdag 8 oktober: Laudatio Si’: Een dringend appel tot handelen :

Karel Malfliet  

 

Dinsdag 5 november 2019: Robot aan het Stuur: Mensgericht denken in tijden van artificiële intelligentie:  

Jochanan Eynikel  

 

Dinsdag 12 november 2019: Een economie voor de mens:

Prof. André Watteyne

 

Ter informatie: Vorming door Post universitair centrum Leuven en KULAK

Plaats: Mgr.Sencie Instituut, Erasmusplein 2, 3000 Leuven

10 euro per lezing of 30 euro voor de reeks.

Info: info.puc@kuleuven-kulak.be  

 

 

 

   

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 31 augustus 2019

 

Teller vanaf 22/8/2009