St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week  24     12 juni 2019

 

 

 

 

 Speciale vieringen en familievieringen voor groot en klein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 107

 

Er zijn er die iets doen.         

Er zijn er die niets doen.

Er zijn er die denken dat zij iets doen.

Er zijn er zeven die iets doen.

Er zijn er twintig die discussiëren over wat die zeven doen.

Er zijn er tachtig die de schouders ophalen als die zeven iets doen.

Het gebeurt dat één der honderd de manier komt uitleggen aan één der zeven hoe hij het zou moeten doen.

Eén der zeven is het dan plots inwendig beu maar uitwendig houdt hij de glimlach.

En hij zwijgt, want hij heeft niet de gewoonte te veel te praten.

Ten andere, hij heeft iets te doen.

Naar een anoniem schrijven bewerkt door Dr. Eugène Mattelaer

 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

 

Zolang de samenleving ‘ontmenselijkend’ werkt (en kan iemand daaraan heden ten dage twijfelen?), moet de tot vrijheid geroepen mens er verzet tegen aantekenen en zich inzetten voor een betere wereld.

Weliswaar vergaten sommige profeten van de revolutie dat niemand kan bouwen aan betere externe structuren vanuit een inwendige leegte. Niet sociaal ongenoegen maar persoonlijke inspiratie baant het positief nieuwe. Wie geen grond onder de voeten voelt, is onbekwaam om anderen een beter fundament te bieden.

H. Arts

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

De ziel heeft een universele en een oneindige dimensie. De ziel maakt deel uit van het Bestaansmysterie dat bewustzijn en liefde is. Hoe dieper we afdalen naar onze wortels, hoe sterker de Oergrond ons trekt. De trekkracht ervaren we als een onstilbaar heimwee, een liefdesverlangen. Als we hieraan gehoor geven, gaan we ervaren dat de leegte geen bodemloos gat is, maar een capaciteit, een openheid die u trekt naar volheid.

Ria Weyens –

Uit: ‘Scheppende overgave. Naar een levenskunst van dienstbaarheid en creativiteit’.

 

In juni komen we, op maandag 24 juni 2019, een tweede maal samen.

Aanvang om 20 uur in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.  

 

Contactpersoon:  

jos vermeulen 016/89.03.16 

vermeulen.berte@telenet.be  

meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be 

 

 

VIERINGEN

 

    = FR AN DO

        

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 12 juni

20u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 13 juni

NM: Ontmoetingsnamiddag

AV: Koor Parcoeur

 

Vrijdag 14 juni

VM+NM: Bar Michotte

 

Zondag 16 juni

11 u.: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

 

Dinsdag 18 juni

NM: Ontmoetingsnamiddag

 

Woensdag 19 juni

VM: Poetsen

NM: SAMANA Crea

20u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

Donderdag 13 juni

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 14 juni

19.45 tot 21.00 uur   koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 18 juni

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 20 juni

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 21 juni

19.45 tot 21.00 uur   koorrepetitie in de kerk

 

 

 

 

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2019

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Komende activiteiten 

 

21-23 juni 2019: Yoga en Afrikaanse dans

Een combinatie van Afrikaanse drums en oosterse klanken, dans en yoga, beweging in het groen… waarom niet?

Hatha yoga is de basis van alle fysieke vormen van yoga, een combinatie van houdingen – asana’s – die het lichaam versterken en versoepelen. In deze yoga zoeken we een evenwicht tussen dynamiek en rust, ontspanning en inspanning, yin en yang, ’s ochtends en ’s avonds.

De ritmische impuls en bewegingen van West-Afrika vormen hierbij de basis.

We dansen in de cadans of intuïtief en spontaan,van adembenemend en explosief tot hartverwarmend en ingetogen.  

Iedereen is welkom met of zonder ervaring.

 

Vicky Van Roy (dans) – 0475/75.32.92 – vickyvanroy@yahoo.co.uk

Hilde Mertens (yoga) – 049587.92.67 – hilde_mer@hotmail.com

 

28-30 juni 2019: Molenweekend zomer  

De vzw draait al 40 jaar op het engagement van de mensen die zich thuis voelen op ons plekje en hun steentje willen bijdrage.

De klusjes die we doen zijn geen grote werken, maar het dagelijks onderhoud zodat Het Molenhuis en haar omgeving, een plaats blijft waar iedereen thuis kan komen.

 

Ons vorig molenweekend was regenachtig.

Toch konden we het geslaagd noemen:

- Er werd een poort gebouwd aan het houtkot. We stelden vast dat er vaak nat hout gebruikt werd.

- Er werd gewied en de netels langs de paden werden uitgetrokken. 

- De verf werd uitgesorteerd en er werd een nieuw schab gebouwd om deze geordend te bewaren.

- Er werd hout gezaagd en gestapeld.

- De dakgoten werden leeggemaakt.

- De filter van de regenput werd gekuist.

 

Daarnaast hebben we lekker gegeten en genoten van elkaars gezelschap. 

 

Nele Steeno – 0495/36.48.96 – nele@moulindebellemeuse.be

 

Meer informatie en inschrijven op onze website 

www.moulindebellemeuse.be/activiteiten 

Klik op de gewenste activiteit. Daar vindt u een link naar ons inschrijvingsformulier. 

 

 

 

Molenhuis 1979

 

UIT ONS GRIJZE VERLEDEN

Don Bosco Kessel-Lo 

Mogen we deze aangeboden kans missen?

Er wordt een molenhuis te koop aangeboden (Ancien Moulin de la Belle Meuse), gelegen te Bérismenil, met een verblijfscapaciteit voor 80 mensen (slaap-, kook- en eetgertief inbegrepen) – met kapel en zwembad. Gelegen tegen uitgestrekte gemeentebossen.  

 

Welke kansen biedt dit gebouw?

De Gemeenschapsraad heeft eens nagegaan welke mogelijkheden dit huis en bijgebouwen biedt:

 

1. 'n Kans om op een christelijke, evangelische manier te denken over en om te springen met bezit. Willen we onze natuur voor iedereen laten zijn, dan zullen we voorzieningen moeten treffen, zodat iedereen ervan kan genieten. Laten we dit gebouw in handen gaan van privé-eigendom dan snijden we vele kansen af voor minder kapitaalkrachtige mensen, voor wie de gezonde lucht en de stilte en de rust even noodzakelijk zijn. Het enige alternatief tegenover privébezit is groepsbezit (althans nu toch nog!)

 

2. In plaats van verder nog veel te praten en te preken over leren samen leven, enz. zit hierin een kans om van alles samen te doen – samen op verlof gaan of op weekend, samen spelen, koken, wandelen, zwemmen, enz. en dit in een ontspannen sfeer – dit biedt vele mogelijkheden.

 

3. Dit groepsbezit geeft vele kansen aan geldelijk minder begoede mensen of aan gehandicapten om ook eens even op adem te mogen komen.

En waarom zij ook niet? (Vraag maar eens aan mensen die verlofkampen willen organiseren voor gehandicapten, hoe erg moeilijk zij 't hebben iets te vinden, dat geschikt en niet te duur is.

 

4. Het ligt in 'n knappe hoek om vanuit contact met de natuur allerlei religieuze bezinning op gang te brengen. En de behoefte aan gebedsruimte en meditatie om de engagementen in 't leven aan te kunnen, is zeker erg groot. Contemplatie op de barricade!  

 

5. Er zijn ook vele studie- en natuurweekends mogelijk: zo maar, wandelen en genietend van harmonie en van mekaar, rond paddestoelen, rond kruiden, enz.

 

6. Voor jeugdkampen zijn er reeds aanvragen voor 1979. Het dient er wel uitzonderlijk goed voor.

 

7. Eventueel bosklassen!

Parochieblad 15 december 1977

 

 

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

 

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

In het Don Bosco centrum is in 2014 een leuke vorm van ‘delen’ begonnen. Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone Ademtocht waar de vieringen plaats hebben.  

En dat boekenmandje kan je er nog steeds terugvinden.

Je mag daar nog altijd een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten.  

Er zijn ook enkele boeken die je niet hoeft terug te brengen. Op die boeken hangt een plakkertje of briefje om je dat mee te delen.

 

Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje mee aanvullen.

 

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

de pijn die mensen doen ongeweten

haakt pijnlijk in mijn hart

maar 't schrijnen stopt

als rustig zegt die stem in mij

DIE dingen

die zo levend maken

en een onnoemelijke ruimte brengen

en los maken alle boeien

Rik Wynants

 

het trekt me onweerstaanbaar terug

naar de kroesbeek

naar 't bos

naar paddestoelen

bloemen

naar de torren                                .

salamanders

naar ’t nest van de fazanten

naar de watten pluizen van de canadas

naar d' heldere bron

naar de reuk van ’t mos

naar duizend dingen

die ’k aan kinderen wil laten zien

want ik voel dat zij er zuiverder

meer van begrijpen dan de grote mensen

arme grote mensen

Rik Wynants

 

geketend was ik

en los wordt het nu in mij

en vogelvrij ben ik verklaard

voor allen die ik lief heb

en die, liefde willen delen

heel teer

onvoorwaardelijk

want de vader maakt mogelijk

dat ik geven kan

van wat ik onmogelijk

in mijn slakkenhuisje houden kan

voor mij alleen                     .

samen mogen leven

in dat ruime veld van liefde

die sterker is dan alles wat ik ken

en waarvan ik de einder en de kimme

niet bevroeden kan

geen eind meer

en geen begin...

Rik Wynants

 

 

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICHOTTEBUURT 2019

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.  

 

 

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

 

BORSTKANKER

Leuven – Woensdag 12 juni 2019

Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen. Maar ook mannen kunnen borstkanker krijgen.

Hoe kun je preventief laten screenen?

Welke behandelingen zijn mogelijk?

Professor Patrick  Neven geeft een antwoord op al je vragen.

 

Waar: Dienstencentrum Wijnveld, Wingerdstraat 14, Leuven

Inschrijven: www.cm.be/agenda of 016 35 96 00

Prijs: Gratis

 

 

 

 

CREATAAL ZOMER:

Schrijf jouw verhaal stap voor stap

Vormingplus Oost-Brabant 

 

 

Wanneer: Donderdag 26 juli 2019 van 10.00 tot 12.30 u. – Vrijdag 26 juli van 10.00 tot 12.30 u.

Waar: OPEK – Openbaar Entrepot voor de Kunsten, Vaartkom 4 – 3000 Leuven

Begeleiding: Joke Depuydt

Prijs: 14.00 euro – Reductieprijs 6.00 euro – Kansentarief UITPAS Leuven 3.00 euro

Code: 196361  

http://www.vormingplusob.be/creataal-zomer-schrijf-jouw-verhaal-stap-voor-stap

 

Jij kiest waarover jouw verhaal gaat. Schrijf je over Belgïe? Jouw geboorteland? Een man in bikini?

Alles kan! We helpen elkaar met schrijven in eenvoudige taal.

 

Praktische info:

Deze cursus verloopt in eenvoudig Nederlands. Iedereen welkom.

Inschrijven via Wisper.

Telefoon 016 25 16 21

E-mailadres:

info.leuven@wisper.behttp://wisper.be/activiteit/8415

 

     

 

 

SENIORAMA: HULP BIJ BOODSCHAPPEN 

Seniorama Hulp bij boodschappen

Heb je hulp nodig met je kleine boodschappen of administratieve taakjes, dan is deze dienst er voor jou.

Je huishoudhulp kan onverwacht niet komen! Wie doet de dringende boodschappen?

Je bent net terug uit het ziekenhuis en bent moeilijk te been, ligt ziek in bed. Wie gaat er naar de winkel, de post, de bank, vuilniszakken kopen?

Er moet bij de dokter een voorschrift gehaald worden, je hebt medicatie nodig? Wie gaat er documenten halen op het stadhuis, bij de belastingen, bij de mutualiteit?  

Seniorama doet je boodschappen in je directe omgeving.

 

Voor wie?

De boodschappendienst shop-o-rama helpt alleenstaande, minder mobiele of zorgbehoevende inwoners van Groot-Leuven, ongeacht hun leeftijd.

Door wie?

Vrijwilligers

Kostprijs?

Een 10-beurtenkaart kost 8 euro

Een enkele opdracht kost1,5 euro

Deze bedragen dien je contant (cash geld) te betalen aan de vrijwilliger. Ze dekken de administratieve kosten van de dienst. De vrijwilliger bezorgt het geld aan Seniorama.

 

Hoe kun je ons bereiken?

Elke werkdag van 9 tot 17 u.

Aanvragen via het onthaal 016 22 20 14 of per mail:  onthaal@seniorama.be 

 

   

   

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 07 juni 2019

 

Teller vanaf 22/8/2009