St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week  15     10 april 2019

 

 

 

 

 Speciale vieringen en familievieringen voor groot en klein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

 

Woorden die vanuit het intellect worden gesproken kunnen helder en duidelijk zijn, maar ze zijn niet aanstekelijk. Woorden die wortelen in het hart, die vanuit het midden van de menselijke persoon komen, die hebben pas kracht, om in anderen eenzelfde ervaring wakker te roepen.

In India noemt men dat: woorden met zaad-kracht.

W. Massa 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Het klooster van het hart (Joan Chittister  

In stilte, beginnen we onszelf te begrijpen.

In stilte, worden we bekwaam om de stem van God te horen
die ons roept tot voorbij onszelf -
altijd ten goede - altijd naar méér.

 

In de maand april gaan nog twee meditatieavonden door: op maandag 15 april en maandag 29 april 2019. Aanvang om 20 uur in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.  

 

Contactpersoon:  

jos vermeulen 016/89.03.16 

vermeulen.berte@telenet.be  

meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be 

 

 

VIERINGEN

 

    = FR AN DO

        

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 10 april

20u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 11 april

NM: Ontmoetingsnamiddag

 

Vrijdag 12 april

VM+NM: Bar Michotte

 

Zondag 14 april

11 uur: Zondagscafé  

NM: Kalipso

AV: Koor Dissonant

 

Dinsdag 16 april

NM: Ontmoetingsnamiddag

 

Woensdag 17 april

VM: Poetsen

NM: SAMANA Crea

20u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

Donderdag 11 april

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 12 april

19.45 tot 21.00 uur   koorrepetitie in de kerk

 

Zondag 14 april

12.00 uur Soepverkoop B.D. in Kristoffelzaal

 

Dinsdag 16 april

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 17 april

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

 

 

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2019

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Komende activiteiten 

 

26-28 april 2019: Molenweekend lente 

De vzw draait al 40 jaar op het engagement van de mensen die zich thuis voelen op ons plekje en hun steentje willen bijdragen. De klusjes die we doen zijn geen grote werken, maar het dagelijks onderhoud zodat Het Molenhuis en haar omgeving, een plaats blijft waar iedereen thuis kan komen.

Nele Steene – 0495/36.48.93 – nele@moulindebellemeuse.be

 

10-12 mei 2019: Knopkesweekend 

Ben je een sociaal mens die graag nieuwe mensen leert kennen? Heb je kinderen die aan een gezonde dosis ravotten toe zijn? Dan is dit iets voor jou. Iedereen brengt voeding mee, we koken en eten samen.

Hans & Vicky – 0498/20.53.89 – bonkelaar@moulindebellemeuse.be  

 

10-12 mei 2019: Fietsweekend 

We fietsen aan een gezapig tempo om te genieten van de omgeving (+/- 70 km – rustige verharde wegen). Bij tijd en stond maken we een stop. De stevige klimmen doet ieder op zijn eigen tempo maar op de top wachten we tot iedereen boven is.

Hilde De Loose, Leo Van Nooten – 016/69.79.37 – hildeenleo@yahoo.co.uk  

 

21-23 juni 2019: Yoga en Afrikaanse dans

Een combinatie van Afrikaanse drums en oosterse klanken, dans en yoga. Hatha yoga is de basis van alle fysieke vormen van yoga. Daarnaast wordt er gedanst! De ritmische impuls en bewegingen van West-Afrika vormen hierbij de basis.

Vicky Van Roy (dans) – 0475/75.32.92 – vickyvanroy@yahoo.co.uk

Hilde Mertens (yoga) – 049587.92.67 – hilde_mer@hotmail.com

 

28-30 juni 2019: Molenweekend zomer

De klusjes die we doen zijn geen grote werken, maar het dagelijks onderhoud zodat Het Molenhuis en haar omgeving, een plaats blijft waar iedereen thuis kan komen.

Nele Steeno – 0495/36.48.96 – nele@moulindebellemeuse.be

 

Meer informatie en inschrijven op onze website 

www.moulindebellemeuse.be/activiteiten 

Klik op de gewenste activiteit. Daar vindt u een link naar ons inschrijvingsformulier. 

 

 

 

Molenhuis 1979

 

UIT ONS GRIJZE VERLEDEN

Don Bosco Kessel-Lo 

Mogen we deze aangeboden kans missen?

Er wordt een molenhuis te koop aangeboden (Ancien Moulin de la Belle Meuse), gelegen te Bérismenil, met een verblijfscapaciteit voor 80 mensen (slaap-, kook- en eetgertief inbegrepen) – met kapel en zwembad. Gelegen tegen uitgestrekte gemeentebossen.  

 

Welke kansen biedt dit gebouw?

De Gemeenschapsraad heeft eens nagegaan welke mogelijkheden dit huis en bijgebouwen biedt:

 

1. 'n Kans om op een christelijke, evangelische manier te denken over en om te springen met bezit. Willen we onze natuur voor iedereen laten zijn, dan zullen we voorzieningen moeten treffen, zodat iedereen ervan kan genieten. Laten we dit gebouw in handen gaan van privé-eigendom dan snijden we vele kansen af voor minder kapitaalkrachtige mensen, voor wie de gezonde lucht en de stilte en de rust even noodzakelijk zijn. Het enige alternatief tegenover privébezit is groepsbezit (althans nu toch nog!)

 

2. In plaats van verder nog veel te praten en te preken over leren samen leven, enz. zit hierin een kans om van alles samen te doen – samen op verlof gaan of op weekend, samen spelen, koken, wandelen, zwemmen, enz. en dit in een ontspannen sfeer – dit biedt vele mogelijkheden.

 

3. Dit groepsbezit geeft vele kansen aan geldelijk minder begoede mensen of aan gehandicapten om ook eens even op adem te mogen komen.

En waarom zij ook niet? (Vraag maar eens aan mensen die verlofkampen willen organiseren voor gehandicapten, hoe erg moeilijk zij 't hebben iets te vinden, dat geschikt en niet te duur is.

 

4. Het ligt in 'n knappe hoek om vanuit contact met de natuur allerlei religieuze bezinning op gang te brengen. En de behoefte aan gebedsruimte en meditatie om de engagementen in 't leven aan te kunnen, is zeker erg groot. Contemplatie op de barricade!  

 

5. Er zijn ook vele studie- en natuurweekends mogelijk: zo maar, wandelen en genietend van harmonie en van mekaar, rond paddestoelen, rond kruiden, enz.

 

6. Voor jeugdkampen zijn er reeds aanvragen voor 1979. Het dient er wel uitzonderlijk goed voor.

 

7. Eventueel bosklassen!

Parochieblad 15 december 1977

 

 

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

 

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

In het Don Bosco centrum is in 2014 een leuke vorm van ‘delen’ begonnen. Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone Ademtocht waar de vieringen plaats hebben.  

En dat boekenmandje kan je er nog steeds terugvinden.

Je mag daar nog altijd een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten.  

Er zijn ook enkele boeken die je niet hoeft terug te brengen. Op die boeken hangt een plakkertje of briefje om je dat mee te delen.

 

Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje mee aanvullen.

 

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

  

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

 

MICHOTTEBUURT 2019

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.  

 

 

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

 

 

 

 

 

GROOT BEGIJNHOF LEUVEN 

Groot Begijnhof: waar de tijd stil bleef staan.

In het hartje van Leuven vind je, verscholen tussen de Schapenstraat en de Redingenstraat, een oase van groen en rust. Het Groot Begijnhof is een aaneenschakeling van straatjes, pleintjes, tuinen en parken, met tientallen huizen.

 

Het Groot Begijnhof werd begin 16de eeuw gesticht. De oudste van de huidige 72 huizen dateren uit de 16de eeuw.

Tijdens de hoogdagen van de 17de eeuw woonden er zowat 360 begijnen. Ze leefden van schenkingen en haalden ook inkomsten uit onderwijs, ziekenzorg en handarbeid. De meer bemiddelde begijnen woonden in een eigen huis, de armeren leefden samen in convenanten. Voor zieke en oude begijnen was er de infermerie.  

De laatste overleed in 1988.

 

Unesco-werelderfgoed  

In 1992 kocht KU Leuven de site van het voormalige OCMW, twee jaar later startten de restauratiewerken van de toen erg verwaarloosde gebouwen. Pas in 1989 was de restauratie rond. Tien jaar later werd de site verkozen tot Unesco-werelderfgoed.  

 

Huidig gebruik  

Momenteel wonen er heel wat studenten in het Groot Begijnhof, maar ook buitenlandse gastprofessoren en universitaire medewerkers verblijven er.

Daarnaast is het een geliefkoosde plaats voor toeristen, wandelaars en fotografen.

De Dijle doorkruist het Begijnhof, wat mooie foto’s oplevert. Bij mooi weer worden de grasperken druk gebruikt door studerende of picknickende studenten.

De verschillende Leuvense gidsenorganisaties organiseren wandelingen in het Groot Begijnhof.

 

Een historisch weetje 

Eén historisch weetje willen we nu al verklappen.

Weet je waarom er namen op de gevels van de huisjes staan?

Huizen kregen pas een huisnummer in de tijd van Napoleon. Daarvoor kreeg elk huis een naam, die op de gevel of op de deur aangebracht werd. Hier droegen de huizen toen namen van heiligen.

Ann Peeters

(Uit Rondom – Leuven Actueel – woensdag 16 januari 2019)

 

 

 

TEGEN KLIMAATROPWARMING 

Sign for my future is een burgerinitiatief bestaand uit jongeren, bedrijfsleiders, middenveldorganisaties, de media en de academische wereld, dat alle Belgen oproept om zich uit te spreken voor een krachtig klimaatbeleid.

 

Eind april zullen de ambassadeurs van Sign for my future een onderhoud hebben met de verschillende politieke partijleiders om hun verwachtingen/eisen voor te stellen; Ze zullen dan de vertegenwoordigers zijn van honderdduizenden sympathisanten die hun petitie ondertekend hebben.

 

Mocht u twijfelen aan de noodzaak van acties voor de bestrijding van klimaatopwarming dan kunt u 'informatie over klimaatopwarming' doornemen op de website.

 

Bent u overtuigd van het nut van onze actie dan kunt u tekenen via:

https://signformyfuture/sign/

of www.signformyfuture.be

 

Met de beste groeten,

Herman Baeyens

 

 

 

GISTEREN HEEFT TOEKOMST 

De stuurgroep Kennis & Maatschappij van Alumni Lovanienses

nodigt u uit op donderdag 25 april 2019

op een lezing door Prof.dr. Wim Robberecht,

in de Promotiezaal, Naamsestraat 22 Leuven, om 19.00 uur

 

Uitdagingen voor UZ Leuven in de gezondheidszorg van morgen  

De veranderende demografie van de bevolking en het toenemend gebruik van complexe technologie maken onze gezondheidszorg steeds duurder. Daarnaast is er de vanzelfsprekende wens om de kwaliteit van het geleverde werk, de uitkomst voor de patiënt, steeds verder te verbeteren.

De zoektocht naar een duurzame gezondheidszorg is voor de samenleving dan ook een bijzondere uitdaging.

 

UZ Leuven heeft de ambitie een universitair medisch centrum uit te bouwen dat niet alleen toonaangevend is op nationaal, maar ook op Europees en mondiaal vlak. Het wil zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen en bijdragen tot de kennis- en ontwikkelingsregio die Vlaanderen wil zijn in het Europa van morgen. 

 

Programma:

19.00 Ontvangst en registratie

19.15 Inleiding door Prof. Dr. Chris Geens

19.30 Voordracht door Prof. Dr. Wim Robberecht “Uitdagingen voor UZ Leuven in de gezondheidszorg van morgen”

20.30 Slotwoord en mogelijkheid tot het stellen van vragen

21.00 Afsluitend drankje, aangeboden door Alumni Lovanienses en de KU Leuven

 

Prijs:

KU Leuven-alumni, betalend lid van een alumnikring, 10 euro

Niet-KU Leuven-alumni 15 euro – Studenten: 0 euro

 

Kennis en maatschappij, Naamsestraat 22, 3000 Leuven

Telefoon +32 16 32 40 01

km@alum.kuleuven.be

http://alum.kuleuven.be/kennis  

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

 

Paasvakantie: geen lezing op de dinsdag 16/04/2019

 

Dinsdag 23 maart 2019 – Prof. Sabina De Geest (Chair Department Public Haelth, University of Basel – Zwitserland )

Ouderenzorg in tijden van de industriële revolutie: zijn robots de toekomst? 

 

* Als u dit wenst kunt u een digitaal abonnement nemen op de dinsdaglezingen van het Algemeen Programma 2018-2019.

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

 

 

SANCTA MARIA LEUVEN 

Oude kapel omgebouwd tot open leerplek  

 

In de oude kapel van secundaire school Sancta Maria campus Mater Dei is een wel heel bijzonder verbouwingsproject ingehuldigd.

Exact 150 jaar geleden na de bouw van de kapel, is die omgebouwd tot digitaal leercentrum. Daar kunnen de leerlingen zelfstandig werken aan de computers. “We hadden op deze campus één overbevraagd computerlokaal, maar geen plek waar de leerlingen gewoon rustig konden werken. Daar komt met de verbouwde kapel verandering in. De kinderen zullen hier in stilte moeten werken, net als er hier vroeger aan bezinning gedaan werd” zegt directeur Willy Lemmens.

De kapel werd helemaal gerenoveerd en is nu een mooie samengang tussen oud en modern. Er is plaats voor zestig leerlingen.

(hsb)

(Krant Het Nieuwsblad van zaterdag 23 maart 2019)

 

 

 

AUSCHWITZ & KRAKAU

Davidsfonds cultuurreizen  

“Auschwitz is hét icoon geworden voor de industriële uitroeiing  tijdens de Holocaust. Het Staatsmuseum toont het resterende concentratie- en vernietigingskamp. Op deze unieke reis bezoeken we bovendien vele andere plaatsen waar weinig bezoekers kennis van of toegang tot hebben.” Christophe Busch

 

“Auschwitz-Birkenau bezoeken is een duik nemen naar het duistere verleden om hopelijk de toekomst van zulke wandaden te behoeden.” Johan Puttemans

 

Reisdata: van woensdag 15 mei tot zondag 19 mei 2019

Vluchtgegevens:

15/05 Brussel: 11.40 uur – Krakau: 13.30 uur

19/05 Krakau: 14.10 uur – Brussel: 16.00 uur

Reissom: 

2-persoonskamer: 1245 euro

toeslag 1-persoonskamer: 175 euro

korting met Davidsfonds Cultuurkaart: 40 euro

Aantal deelnemers: Minimum 15, maximum 25 deelnemers

 

Inbegrepen in deze reissom:  

* De toegangsgelden voor de vermelde bezoeken

* Nederlandstalige reisleiding en deskundige toelichting door Christophe Busch en Johan Puttemans  

* Introductiedag en rondleiding in kazerne Dossin in Mechelen met broodmaaltijd op zaterdag 4 mei 2019

* Gebruik van de audiofoon

* Lokale Nederlands- of Engelstalige gidsen

* Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs 

* Overnachtingen met ontbijt in Hotel Imperiale**** in Oswiecim en Golden Tulip Kazimierz in Krakau (of gelijkwaardig)

* 3 middag- en 4 avondmalen in lokale restaurants of de hotels  

* Vluchten Brussel-Krakau h/t met Brussels Airlines, de luchthaventaksen en CO2 compensatie

* Transfers en vervoer ter plaatse in comfortabele autocar.

* Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering  

 

Programma 

* Dag 1: Brussel – Krakau – Auschwitz  

Doorreis naar Oswieçim, het Duitse Auschwitz. Bezoek aan het hoofdkamp.

Na het avondmaal: Lezing door de reisleiders: ‘Interessengebiet KZ Auschwitz‘

* Dag 2: Auschwitz  

Bezoek aan Birkenau, het grootste vernietigingskamp van de nazi’s.

Bij terugkeer in het hotel kunt u de lezing ‘De 2 fotoalbums van Auschwitz-Birkenau, daders en slachtoffers door de lens van de SS’ bijwonen.

* Dag 3: Auschwitz – Krakau  

U verkent de wijk Kazimierz met de Remuhssynagoge, de apotheek Apteka , enige apotheek van toen, de fabriek Oskar Schindler, van de Duitse industrieel die bekend werd voor zijn hulp aan de Joden.

Lezing: ‘ Een duivelse transitie. Hoe gewone mensen buitengewoon kwaad kunnen plegen.’

* Dag 4: Krakau

Bezoek aan het Nationaal Museum. Wandeling langs o.a. de middeleeuwse vestingen en de St. Florianpoort uit de 14de eeuw. Ook bezoeken we het Middeleeuws museum. In de namiddag gaan we naar de Wavelheuvel met het koninklijk kasteel en de kathedraal.  

* Dag 5: Krakau – Brussel  

Na het ontbijt heeft u nog wat vrije tijd voor u naar de luchthaven gaat voor de terugvlucht.  

 

Davidsfonds Cultuurreizen 

Omnia Travel, Mgr. Ladeurzeplein 15, 3000 Leuven 

Tel.: 016 24 38 38

E-mail: cultuurreizen@omniatravel.be

WWW.DAVIDSFONDS.BE/CULTUURREIZEN

 

 

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 09 mei 2019

 

Teller vanaf 22/8/2009