St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week  14     3 april 2019

 

 

 

 

 Speciale vieringen en familievieringen voor groot en klein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

 

Wanneer mensen worstelen om elkaar voortdurend vrij te maken, wanneer zij dag aan dag zoeken en vechten om elkaar in liefde en welwillendheid tegemoet te treden, dan behoeft het geen betoog dat deze levenswijze niet overeen stemt met de gangbare gedragingen en opvattin gen in de maatschappij van vandaag, en waarschijnlijk die van alle tijden. Zij zullen tegengewerkt worden, ontgoochelingen beleven, ook omtrent eigen zwakheid en beperktheid.

Voor de christen vangt het leven aan, zelfs in het hart van de mislukking, de vervolging of de eigen ontoereikendheid. 

Marc Van Tente

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Door te mediteren leren we de geest te verstillen en een open houding te ontwikkelen. Wanneer we ons hart openen, vindt er heelwording plaats op zielsniveau. We worden ons bewust van een diepere dimensie van de ziel. We komen in de zielsgrond terecht die aanvoelt als een leegte. In het begin ervaren we deze leegte als beangstigend. Door het denken te verstillen en het hart te openen in deze leegte, ontdekken we de eeuwige dimensie van de ziel. We komen thuis in onze oorsprong en bestemming.

Meditatief 284 

 

In de maand april gaan nog twee meditatieavonden door: op maandag 15 april en maandag 29 april 2019. Aanvang om 20 uur in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.  

 

Contactpersoon:  

jos vermeulen 016/89.03.16 

vermeulen.berte@telenet.be  

meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be 

 

 

VIERINGEN

 

    = FR AN DO

        

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 3 april

VM: Poetsen

NM: Catechese

20u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 4 april

NM: Ontmoetingsnamiddag

AV: Koor Parcoeur

 

Vrijdag 5 april

VM+NM: Bar Michotte

 

Zondag 7 april

11 uur: Zondagscafé  

AV: Koor Dissonant

 

Dinsdag 9 april

NM: Ontmoetingsnamiddag

AV: Prisma

 

Woensdag 10 april

20u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

Donderdag 4 april

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 5 april

19.45 tot 21.00 uur   koorrepetitie in de kerk

 

Zondag 7 april

12.00 uur Soepverkoop B.D. in Kristoffelzaal

 

Dinsdag 9 april

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 11 april

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 12 april

19.45 tot 21.00 uur   koorrepetitie in de kerk

 

Zondag 14 april

12.00 uur Soepverkoop B.D. in Kristoffelzaal

 

 

 

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2019

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Komende activiteiten 

 

26-28 april 2019: Molenweekend lente 

De vzw draait al 40 jaar op het engagement van de mensen die zich thuis voelen op ons plekje en hun steentje willen bijdragen. De klusjes die we doen zijn geen grote werken, maar het dagelijks onderhoud zodat Het Molenhuis en haar omgeving, een plaats blijft waar iedereen thuis kan komen.

Nele Steene – 0495/36.48.93 – nele@moulindebellemeuse.be

 

10-12 mei 2019: Knopkesweekend 

Ben je een sociaal mens die graag nieuwe mensen leert kennen? Heb je kinderen die aan een gezonde dosis ravotten toe zijn? Dan is dit iets voor jou. Iedereen brengt voeding mee, we koken en eten samen.

Hans & Vicky – 0498/20.53.89 – bonkelaar@moulindebellemeuse.be  

 

10-12 mei 2019: Fietsweekend 

We fietsen aan een gezapig tempo om te genieten van de omgeving (+/- 70 km – rustige verharde wegen). Bij tijd en stond maken we een stop. De stevige klimmen doet ieder op zijn eigen tempo maar op de top wachten we tot iedereen boven is.

Hilde De Loose, Leo Van Nooten – 016/69.79.37 – hildeenleo@yahoo.co.uk  

 

21-23 juni 2019: Yoga en Afrikaanse dans

Een combinatie van Afrikaanse drums en oosterse klanken, dans en yoga. Hatha yoga is de basis van alle fysieke vormen van yoga. Daarnaast wordt er gedanst! De ritmische impuls en bewegingen van West-Afrika vormen hierbij de basis.

Vicky Van Roy (dans) – 0475/75.32.92 – vickyvanroy@yahoo.co.uk

Hilde Mertens (yoga) – 049587.92.67 – hilde_mer@hotmail.com

 

28-30 juni 2019: Molenweekend zomer

De klusjes die we doen zijn geen grote werken, maar het dagelijks onderhoud zodat Het Molenhuis en haar omgeving, een plaats blijft waar iedereen thuis kan komen.

Nele Steeno – 0495/36.48.96 – nele@moulindebellemeuse.be

 

Meer informatie en inschrijven op onze website 

www.moulindebellemeuse.be/activiteiten 

Klik op de gewenste activiteit. Daar vindt u een link naar ons inschrijvingsformulier. 

 

 

 

Molenhuis 1979

 

UIT ONS GRIJZE VERLEDEN

Don Bosco Kessel-Lo 

Mogen we deze aangeboden kans missen?

Er wordt een molenhuis te koop aangeboden (Ancien Moulin de la Belle Meuse), gelegen te Bérismenil, met een verblijfscapaciteit voor 80 mensen (slaap-, kook- en eetgertief inbegrepen) – met kapel en zwembad. Gelegen tegen uitgestrekte gemeentebossen.  

 

Welke kansen biedt dit gebouw?

De Gemeenschapsraad heeft eens nagegaan welke mogelijkheden dit huis en bijgebouwen biedt:

 

1. 'n Kans om op een christelijke, evangelische manier te denken over en om te springen met bezit. Willen we onze natuur voor iedereen laten zijn, dan zullen we voorzieningen moeten treffen, zodat iedereen ervan kan genieten. Laten we dit gebouw in handen gaan van privé-eigendom dan snijden we vele kansen af voor minder kapitaalkrachtige mensen, voor wie de gezonde lucht en de stilte en de rust even noodzakelijk zijn. Het enige alternatief tegenover privébezit is groepsbezit (althans nu toch nog!)

 

2. In plaats van verder nog veel te praten en te preken over leren samen leven, enz. zit hierin een kans om van alles samen te doen – samen op verlof gaan of op weekend, samen spelen, koken, wandelen, zwemmen, enz. en dit in een ontspannen sfeer – dit biedt vele mogelijkheden.

 

3. Dit groepsbezit geeft vele kansen aan geldelijk minder begoede mensen of aan gehandicapten om ook eens even op adem te mogen komen.

En waarom zij ook niet? (Vraag maar eens aan mensen die verlofkampen willen organiseren voor gehandicapten, hoe erg moeilijk zij 't hebben iets te vinden, dat geschikt en niet te duur is.

 

4. Het ligt in 'n knappe hoek om vanuit contact met de natuur allerlei religieuze bezinning op gang te brengen. En de behoefte aan gebedsruimte en meditatie om de engagementen in 't leven aan te kunnen, is zeker erg groot. Contemplatie op de barricade!  

 

5. Er zijn ook vele studie- en natuurweekends mogelijk: zo maar, wandelen en genietend van harmonie en van mekaar, rond paddestoelen, rond kruiden, enz.

 

6. Voor jeugdkampen zijn er reeds aanvragen voor 1979. Het dient er wel uitzonderlijk goed voor.

 

7. Eventueel bosklassen!

Parochieblad 15 december 1977

 

 

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

 

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

In het Don Bosco centrum is in 2014 een leuke vorm van ‘delen’ begonnen. Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone Ademtocht waar de vieringen plaats hebben.  

En dat boekenmandje kan je er nog steeds terugvinden.

Je mag daar nog altijd een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten.  

Er zijn ook enkele boeken die je niet hoeft terug te brengen. Op die boeken hangt een plakkertje of briefje om je dat mee te delen.

 

Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje mee aanvullen.

 

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

  

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

 

MICHOTTEBUURT 2019

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.  

 

 

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

 

 

 

 

 

DE TROTS VAN LEUVEN 

Eén van de mooiste gotische gebouwen van de stad is zonder twijfel het stadhuis op de Grote Markt in Leuven. Zeer mooi aan de buitenkant, maar ook de binnenkant is een bezoek waard.

 

De eerste steen van één van de bekendste gotische stadhuizen ter wereld werd gelegd in 1439.

De bouw duurde dertig jaar en kende drie bouwmeesters.

 

In de gevel prijken maar liefst 236 beelden.

De figuren op de benedenverdieping beelden onder meer geleerden, kunstenaars en historische figuren uit het Leuvense uit.

De eerste verdieping toont figuren die de gemeentelijke vrijheden symboliseren en de patroonheiligen.

Op de tweede verdieping staan alle heersers over de stad, van de graven van Leuven en de hertogen van Brabant tot Leopold II, hoewel Willem I en Leopold I ontbreken.

De nissen in de torens werden gevuld met Bijbelse figuren.

 

Bezoek aan het stadhuis 

De salons van het stadhuis zijn ingericht in diverse Lodewijk-stijlen.  

Dagelijks om 15 uur kan het stadhuis bezocht worden met een gids, die je vertelt over de bouwgeschiedenis en de verhalen achter de 236 beelden.

 

Maar je krijgt ook een rondleiding in het gebouw zelf, zo wandel je door de salons, de wandelzaal, de grote en de gotische zaal en de raadzaal.

 

Een rondleiding door de toeristische dienst van de stad kost 4 euro, boekje inbegrepen.

Sinds de verhuis van de stadsdiensten eind 2009 wordt het stadhuis enkel nog gebruikt voor plechtigheden.  

Aan de zijkant van het stadhuis vind je het toeristisch infokantoor.

 

Tegen 2026 wordt het gebouw een ‘open huis’ voor Leuvenaars en bezoekers, een vertrekpunt om de stad te verkennen.

Naast de nieuwe cultureel-historische invulling zal de gemeenteraad er blijven zetelen, zullen Leuvenaars er blijven trouwen en zullen er ook recepties blijven doorgaan.

Ann Peeters

(Uit Rondom – Leuven Actueel – woensdag 6 maart 2019)

 

 

 

DE LANDGENOTEN

Landbouwgrond voor bioboeren  

Elke week verdwijnen er 25 landbouwbedrijven in Vlaanderen .

De prijs voor landbouwgrond is de afgelopen tien jaar vertienvoudigd. Boeren krijgen een te laag inkomen, werken zich in de schulden, vinden geen opvolgers. In deze harde economische realiteit is het geen wonder dat steeds meer boerenfamilies de handdoek in de ring gooien.

Wie gaat er binnen twintig jaar nog voor ons voedsel zorgen? 

 

Toch staan we op een keerpunt: een nieuwe generatie boeren staat klaar om aan de slag te gaan. Agro-ecologische landbouw, hoeveverkoop, boerenmarkten en zelfoogstboerderijtjes zitten in de lift. Aan innovatieve ideeën voor een rendabele en duurzame voedselproductie ontbreekt het niet, aan grond om ze te realiseren wel. Te dure grond en onzekere huurcontracten gooien roet in het eten.  

 

De Landgenoten maakt sinds 2014 met een groeiende beweging werk van een duurzame toegang tot landbouwgrond voor bioboeren. Samen kopen we gronden aan, om niet alleen de financiering maar ook de continuïteit van Vlaamse biolandbouwbedrijven te verzekeren.  

 

Geef ruimte aan de boeren van de toekomst .

Wil jij ook ruimte geven aan biologische en lokale landbouw in Vlaanderen? 

Wil jij bioboeren kansen geven om een duurzaam, agro-ecologisch bedrijf uit te bouwen?

 

Dankzij PLANTRO het fonds voor de antropologische werkgebieden beheerd door de Koning Boudewijnstichting krijg je voor giften vanaf 40 euro een fiscaal attest!

Je kan ook een maandelijkse bijdrage leveren.

Op www.delandgenoten.be ontdek je voor welke boerderijen we grond willen aankopen. Wil je jouw favoriete bioboer steunen? Geef ons jouw voorkeur door zodat we met jouw wens rekening kunnen houden. Van elke 10 euro die je voor een specifiek project schenkt, gaat 1 euro naar de werking voor De Landgenoten.

 

Jouw geld goed besteed 

*Goed voor klimaat en milieu

*Meer gezonde en lokale voeding

*Kansen voor de boeren van de toekomst

*Goed voor de gemeenschap

 

De landgenoten

Quellinstraat 42, 2018 Antwerpen

www.delandgenoten.be

contact@delandgenoten.be – Tel.03 286 92 77

Rekeningnummer Stichting: BE10 0000 0000 0404

+++018/0300/00086+++

(Uit de folder van De Landgenoten)

 

 

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

 

Paasvakantie: geen lezingen op de dinsdagen 09/04/2019 en 16/04/2019

 

Dinsdag 23 maart 2019 – Prof. Sabina De Geest (Chair Department Public Haelth, University of Basel – Zwitserland )

Ouderenzorg in tijden van de industriële revolutie: zijn robots de toekomst? 

 

* Als u dit wenst kunt u een digitaal abonnement nemen op de dinsdaglezingen van het Algemeen Programma 2018-2019.

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

 

 

DIGITAAL FOTOTOESTEL

Leer je digitaal fototoestel kennen en gebruiken.

Iedere woensdagvoormiddag (behalve schoolvakanties) vanaf 10 u kan je hiervoor bij Seniorama terecht.

Inschrijven via het onthaal tel. 016 22 20 14.

Merk en type van fototoestel opgeven. Toestel moet opgeladen zijn of breng een reservebatterij mee.

Bijdrage: € 5, vooraf te betalen.

 

Seniorama vzw

Activiteiten 

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Telefoon: 016 22 20 14

 

 

 

AUSCHWITZ & KRAKAU

Davidsfonds cultuurreizen 

 “Auschwitz is hét icoon geworden voor de industriële uitroeiing  tijdens de Holokaust. Het Staatsmuseum toont het resterende concentratie- en vernietigingskamp. Op deze unieke reis bezoeken we bovendien vele andere plaatsen waar weinig bezoekers kennis van of toegang tot hebben.” Christophe Busch

 

“Auschwitz-Birkenau bezoeken is een duik nemen naar het duistere verleden om hopelijk de toekomst van zulke wandaden te behoeden.” Johan Puttemans

 

Reisdata: van woensdag 15 mei tot zondag 19 mei 2019

Vluchtgegevens:

15/05 Brussel: 11.40 uur – Krakau: 13.30 uur

19/05 Krakau: 14.10 uur – Brussel: 16.00 uur

Reissom: 

2-persoonskamer: 1245 euro

toeslag 1-persoonskamer: 175 euro

korting met Davidsfonds Cultuurkaart: 40 euro

Aantal deelnemers: Minimum 15, maximum 25 deelnemers

 

Inbegrepen in deze reissom:  

* De toegangsgelden voor de vermelde bezoeken

* Nederlandstalige reisleiding en deskundige toelichting door Christophe Busch en Johan Puttemans  

* Introductiedag en rondleiding in kazerne Dossin in Mechelen met broodmaaltijd op zaterdag 4 mei 2019

* Gebruik van de audiofoon

* Lokale Nederlands- of Engelstalige gidsen

* Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs 

* Overnachtingen met ontbijt in Hotel Imperiale**** in Oswiecim en Golden Tulip Kazimierz in Krakau (of gelijkwaardig)

* 3 middag- en 4 avondmalen in lokale restaurants of de hotels  

* Vluchten Brussel-Krakau h/t met Brussels Airlines, de luchthaventaksen en CO2 compensatie

* Transfers en vervoer ter plaatse in comfortabele autocar.

* Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering  

 

Programma 

* Dag 1: Brussel – Krakau – Auschwitz

Doorreis naar Oswieçim, het Duitse Auschwitz. Bezoek aan het hoofdkamp.

Na het avondmaal: Lezing door de reisleiders: ‘Interessengebiet KZ Auschwitz‘

* Dag 2: Auschwitz

Bezoek aan Birkenau, het grootste vernietigingskamp van de nazi’s.

Bij terugkeer in het hotel kunt u de lezing ‘De 2 fotoalbums van Auschwitz-Birkenau, daders en slachtoffers door de lens van de SS’ bijwonen.

* Dag 3: Auschwitz – Krakau  

U verkent de wijk Kazimierz met de Remuhssynagoge, de apotheek Apteka , enige apotheek van toen, de fabriek Oskar Schindler, van de Duitse industrieel die bekend werd voor zijn hulp aan de Joden.

Lezing: ‘ Een duivelse transitie. Hoe gewone mensen buitengewoon kwaad kunnen plegen.’

* Dag 4: Krakau

Bezoek aan het Nationaal Museum. Wandeling langs o.a. de middeleeuwse vestingen en de St. Florianpoort uit de 14de eeuw. Ook bezoeken we het Middeleeuws museum. In de namiddag gaan we naar de Wavelheuvel met het koninklijk kasteel en de kathedraal.  

* Dag 5: Krakau – Brussel

Na het ontbijt heeft u nog wat vrije tijd voor u naar de luchthaven gaat voor de terugvlucht.  

 

Davidsfonds Cultuurreizen 

Omnia Travel, Mgr. Ladeurzeplein 15, 3000 Leuven 

Tel.: 016 24 38 38

E-mail: cultuurreizen@omniatravel.be

WWW.DAVIDSFONDS.BE/CULTUURREIZEN

 

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 09 mei 2019

 

Teller vanaf 22/8/2009