St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week  11     13 maart 2019

 

 

 

 

 Speciale vieringen en familievieringen voor groot en klein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

 

Wat gebeurt er in een gebed, persoonlijk en gezamenlijk? Daar treden de mensen of groepen mensen buiten hun bestaan. Ze worden outsider doordat zij lijden en lijdensoorzaken wegen. Tegelijk treden zij het lijden van de medemensen binnen. Ze worden insider doordat zij anderen betrekken in hun voorbeden en in de daarmee samenhangende agenda van dienst en actie. De taal van het gebed bestaat enerzijds uit klacht en protest, anderzijds uit hoop en samenzwering. Ik weet uiteraard dat vele gebeden, privé en in kerkdiensten, eerder berusting en aanpassing suggereren dan verzet en protest. Men mag zichzelf niet onschadelijk maken, zelfs uitschakelen, ten gunste van bestaande toestanden.

H. Wieringa  

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

I

Licht dringt door het venster van de ziel in ons binnenste en straalt terug in onze omgeving onderweg met de medemens.

Je bent een venster, waardoor Gods liefde in de wereld schijnt.

Loes Marijnissen – ‘Uit: ‘Vanuit het binnenste van de ziel’

 

In de maand maart gaat onze tweede meditatieavond door op maandag 18 maart 2019.  

Aanvang om 20 uur in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.  

 

Contactpersoon:  

jos vermeulen 016/89.03.16 

vermeulen.berte@telenet.be  

meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be 

 

 

 

VIERINGEN

 

    = FR AN DO

        

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 13 maart

NM: Catechese

20u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 14 maart

NM: Ontmoetingsnamiddag

AV: Koor Parcoeur

 

Vrijdag 15 maart

VM+NM: Bar Michotte

 

Zaterdag 16 maart

NM: Catechese

 

Zondag 17 maart

11 uur: Zondagscafé  

NM+AV: korenontmoeting Blij Rondeel+Dissonant+Jubilate

 

Maandag 18 maart

Buurtgroep Michotte

 

Dinsdag 19 maart

NM: Ontmoetingsnamiddag

 

Woensdag 20 maart

VM: De ARK  ped.studiedag

NM: SAMANA Crea

20u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

Donderdag 14 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 15 maart

19.45 tot 21.00 uur   koorrepetitie in de kerk

 

Zondag 17 maart

12.00 uur Soepverkoop en narcissen te koop ten voordele van B.D. in Kristoffelzaal

 

Dinsdag 19 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 21 maart

11.00 uur Lentefeest Samana

 

Vrijdag 22 maart

19.45 tot 21.00 uur   koorrepetitie in de kerk

 

Zondag 24 maart

12.00 uur Soepverkoop B.D. in Kristoffelzaal

 

 

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2019

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Komende activiteiten 

 

15-17 maart 2019: Zangweekend  

Een kakelend zangweekend volgens het beproefd recept. Vrijdagavond ligt de nadruk op Nederlandstalige liedjes, de rest van het weekend zingen we alles wat we leuk vinden. Tussen het zingen zetten we een stapje in de wereld.

Wannes Tijskens 03/218.57.38 – wananas@skynet.be

 

26-28 april 2019: Molenweekend lente  

De vzw draait al 40 jaar op het engagement van de mensen die zich thuis voelen op ons plekje en hun steentje willen bijdragen. De klusjes die we doen zijn geen grote  werken, maar het dagelijks onderhoud zodat Het Molenhuis en haar omgeving, een plaats blijft waar iedereen thuis kan komen.

Nele Steene – 0495/36.48.93 – nele@moulindebellemeuse.be

 

10-12 mei 2019: Knopkesweekend  

Ben je een sociaal mens die graag nieuwe mensen leert kennen? Heb je kinderen die aan een gezonde dosis ravotten toe zijn? Dan is dit iets voor jou. Iedereen brengt voeding mee, we koken en eten samen.

Hans & Vicky – 0498/20.53.89 –bonkelaar@moulindebellemeuse.be

 

Meer informatie en inschrijven op onze website

www.moulindebellemeuse.be/activiteiten  

Klik op de gewenste activiteit. Daar vindt u een link naar ons inschrijvingsformulier.

 

Molenhuis 1979

 

UIT ONS GRIJZE VERLEDEN

Don Bosco Kessel-Lo 

Mogen we deze aangeboden kans missen?

Er wordt een molenhuis te koop aangeboden (Ancien Moulin de la Belle Meuse), gelegen te Bérismenil, met een verblijfscapaciteit voor 80 mensen (slaap-, kook- en eetgertief inbegrepen) – met kapel en zwembad. Gelegen tegen uitgestrekte gemeentebossen.  

 

Welke kansen biedt dit gebouw?

De Gemeenschapsraad heeft eens nagegaan welke mogelijkheden dit huis en bijgebouwen biedt:

 

1. 'n Kans om op een christelijke, evangelische manier te denken over en om te springen met bezit. Willen we onze natuur voor iedereen laten zijn, dan zullen we voorzieningen moeten treffen, zodat iedereen ervan kan genieten. Laten we dit gebouw in handen gaan van privé-eigendom dan snijden we vele kansen af voor minder kapitaalkrachtige mensen, voor wie de gezonde lucht en de stilte en de rust even noodzakelijk zijn. Het enige alternatief tegenover privébezit is groepsbezit (althans nu toch nog!)

 

2. In plaats van verder nog veel te praten en te preken over leren samen leven, enz. zit hierin een kans om van alles samen te doen – samen op verlof gaan of op weekend, samen spelen, koken, wandelen, zwemmen, enz. en dit in een ontspannen sfeer – dit biedt vele mogelijkheden.

 

3. Dit groepsbezit geeft vele kansen aan geldelijk minder begoede mensen of aan gehandicapten om ook eens even op adem te mogen komen.

En waarom zij ook niet? (Vraag maar eens aan mensen die verlofkampen willen organiseren voor gehandicapten, hoe erg moeilijk zij 't hebben iets te vinden, dat geschikt en niet te duur is.

 

4. Het ligt in 'n knappe hoek om vanuit contact met de natuur allerlei religieuze bezinning op gang te brengen. En de behoefte aan gebedsruimte en meditatie om de engagementen in 't leven aan te kunnen, is zeker erg groot. Contemplatie op de barricade!  

 

5. Er zijn ook vele studie- en natuurweekends mogelijk: zo maar, wandelen en genietend van harmonie en van mekaar, rond paddestoelen, rond kruiden, enz.

 

6. Voor jeugdkampen zijn er reeds aanvragen voor 1979. Het dient er wel uitzonderlijk goed voor.

 

7. Eventueel bosklassen!

Parochieblad 15 december 1977

 

 

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

 

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

In het Don Bosco centrum is in 2014 een leuke vorm van ‘delen’ begonnen. Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone Ademtocht waar de vieringen plaats hebben.  

En dat boekenmandje kan je er nog steeds terugvinden.

Je mag daar nog altijd een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten.  

Er zijn ook enkele boeken die je niet hoeft terug te brengen. Op die boeken hangt een plakkertje of briefje om je dat mee te delen.

 

Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje mee aanvullen.

 

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

 

 

 

 

MICHOTTEBUURT 2019

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.  

 

 

 

 

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABDIJ VAN PARK

 

 

* Rondleiding in Abdij van Park

Een gids neemt je mee in het hart van de Abdij in restauratie.

Tijdens de rondleiding krijg je een unieke blik achter de schermen van het gebouw, zoals de kloostergang met glasramen en de kapittelzaal.

 

Wanneer:  Elke zaterdag en zondag om 14 uur.

Waar: Abdij van Park 7

Prijs: 5 euro

(Leuven Actueel - Rondom Leuven – 6 februari 2019 )

 

* Wandel je fit 

Ben je op zoek naar wat (extra) beweging? En hou je van de frisse buitenlucht? Dan is de nieuwe Buurtsportactiviteit ‘Fit in de Natuur’ echt iets voor jou.

Iedere donderdag neemt een Buurtsportmedewerker je mee voor een prachtige wandeling rond Abdij van Park, met tussendoor eenvoudige oefeningen. Het tempo wordt afgestemd op de deelnemers.

De wandeling is gratis en inschrijven is niet nodig, je kan gewoon aansluiten aan het startpunt.

 

Er wordt elke donderdag gewandeld, van 10.30 tot 11.30 u.

Startpunt: aan de ingang van Sportoase Philipssite (Philipssite 6, 3001 Leuven)

(LVN Stadsmagazine van en over Leuven - Februari 2019)

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

 

Dinsdag 19 maart 2019 Dhr. Guido Gryseels (Algemeen Directeur Koninklijk Museum Midden Afrika 

Het Koninklijk Museum voor Midden Afrika vernieuwd

 

Dinsdag 26 maart 2019 – Prof Georgi Verbeeck (Faculteit Letteren)

Het einde van de Grote Oorlog en de Vrede van Versailles. Wat betekende dit voor Europa?

 

* Als u dit wenst kunt u een digitaal abonnement nemen op de dinsdaglezingen van het Algemeen Programma 2018-2019.

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

 

 

VOETVERZORGING IN SENIORAMA

Woensdag 13 en 27 maart.

Vanaf 9 u is Leen Engels aanwezig.

Woensdag 20 maart.

Vanaf 8.45 u. is Vanessa Ronchetti aanwezig.

 

Je kan een afspraak maken via het onthaal tel. 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be

 

Prijs per verzorgingsbeurt : € 25 ter plaatse te betalen.

Informeer bij uw mutualiteit naar de korting.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

 

 

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag 14 en 28 maart 2019

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven

Voor meer info: Johan Kumps 016 26 10 95 of 0489 55 02 60 of Walter Rogge 016 40 66 58 of 0496 57 47 82

 

Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag 19 maart 2019

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven (40 km) met mogelijkheid tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan Wijgmaalbrug (25 km)

Voor meer info:  Tine Coenen 016 58 52 86 of 0473 92 99 41 of Maurits Claeys 016 44 32 45 of 0476 09 06 17

 

Iedereen met een fiets met goede banden en remmen is welkom.

 

 

 

FILM IN SENIORAMA

 

“Viceroy’s House”  

Verenigd Koninkrijk, India – 2017 – 1u 46’

van: Gurinder Chadha

met: Gillian Andersonb, Michael Gambon, Hugh Bonneville e.a.

 

Een andere wel zeer persoonlijke kijk van een jonge Indiase kineaste op het einde van de Britse heerschappij in haar land. Een brok geschiedenis in al zijn complexiteit en met de onvermijdelijke weerslag op mens en maatschappij.

Datum: vrijdag 15 maart 2019 van 14.00 u. tot 16.30 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,00 euro, leden 4,00 euro

 

 

 

LEZING IN SENIORAMA

“Energie en Milieu”  

door Ronnie Belmans, prof. ingenieurwetenschappen KU Leuven 

Datum: maandag 18 maart 2019 van 14.00 u. tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 euro, koffie inbegrepen  

 

 

 

WANDELEN MET SENIORAMA

Dagwandeling (+/- 18 km) – Tienen – Oorbeek - Kumtich.

Woensdag 20 maart.

 

*Heen

We komen samen in het station van Leuven om 9.20 u.

Daar nemen we de trein richting Genk van 09.43 u.

*Terug

Met de trein van 15.49 u richting Gent-Sint-Pieters

                            16.05 u richting Blankenberge

                            16.36 u richting Quievrain

 

We starten de wandeling om 10 u. aan het NMBS station van Tienen.

Om het centrum te verlaten stappen we via de Ijzerenmolenstraat, de Avendorenstraat, de Papenkelderstraat naar het viaduct.

Een klein stukje langs de westelijke ring en we verlaten de stad richting Oorbeek.

We vervolgen onze tocht langs het Kasteelveld en de Zegelberg richting Hoksem en het Medekersveld. Zo bereiken we Kumtich, onze picknickplaats is ‘Het Dorpscafe’, Sint-Barbarastraat 1.

 

Hier is de mogelijkheid om de bus 380 te nemen naar Leuven om 13.11 u; 13.41 u.

 

Na de pauze gaat het verder langs de Molenberg en Klein Grijpen terug naar onze startplaats.

 

Bij regenweer aangepast schoeisel voorzien.

Bijdrage in de onkosten: € 1

 

Voor meer info:

Maurice Page: 016 89 39 65 of 0478 53 07 29

Jan Borremans: 016 25 00 85 of 0476 56 30 27

 

 

 

NORDIC WALKING

Je kent de techniek van het Nordic Walken? Dan nodigen we je uit om elke maandag mee te walken. We walken in 2 groepen:

De ‘rustige walkers’ walken elke 2 weken en wandelen dan een 5 km in 1.30 u.

De ‘gevorderden’ walken elke week en wandelen dan een 6 tot 7 km in 1.30 u.

 

Wat heb je nodig? Poles, goede stapschoenen en veel goesting.

 

Voor beide groepen startplaats: Parking Arboretum Heverleebos

Te bereiken met bus 18 van de Tec vanuit Leuven Station Perron 1 tot halte De Jacht, dan nog 5 minuutjes verder de Naamse steenweg volgen. Opgepast: je kan geen rittenkaart van de lijn gebruiken.

Vertrek: we vertrekken stipt om 14 u en walken ongeveer anderhalf uur

Data

Rustige walkers      : maandag 18 maart.

Gevorderde walkers: maandag 18 en 25 maart.

Voor meer info:

Lutgarde Michielsen, GSM 0478 88 15 56, e-mail Lutgarde.Michielsen@skynet.be

 

 

 

GESPREK MET ANNE

Heb je nood aan een luisterend oor, voel je je niet zo goed maar weet je niet wat er aan de hand is? Voel je je angstig, eenzaam of onzeker, kamp je met relatieproblemen, conflicten, zingevings- vragen, dan kan je terecht bij Anne. Zij is integratieve psychotherapeute, verpleegkundige en opvoedingsdeskundige.

In therapie geeft Anne de ruimte aan wat gehoord wil worden, de veranderingen van het ouder worden, het levensverhaal, belangrijke levensgebeurtenissen en onverwerkte trauma’s verwerken en integreren om succesvol ouder te kunnen worden.

Anne heeft een goede kennis van de sociale kaart en doorverwijzingsmogelijkheden. Ze luistert in een veilige omgeving naar jouw verhaal vanuit een open, niet oordelende houding.

Ben je op zoek naar meer balans, levensvreugde en levenskwaliteit, dan kan je elke donderdagvoormiddag terecht bij Anne in Seniorama. Maak een afspraak met Anne via het onthaal:

016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be.

 

 

 

SOCIALE VOORZIENINGEN

Met al je vragen daarover kan je elke donderdagvoormiddag bij Seniorama terecht.

De voorzieningen gebeuren op afspraak. Kom daarvoor tijdens de kantooruren tussen 9 en 17 u langs het onthaal of neem telefonisch contact tel. 016 22 20 14.

 

Seniorama vzw

Activiteiten 

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Telefoon: 016 22 20 14

Website: http://www.seniorama.be 

 

 

 

STAD LEUVEN

Praatgroep Nederlands

 

‘Kom binnen’ is een praatgroep waar je Nederlands kan spreken en oefenen. Je ontmoet er Nederlandstaligen en kan praten over allerlei dingen: werk, hobby’s, koken …

 

Voor wie? Anderstaligen en Nederlandstaligen 

Prijs:  Gratis

 

Waar en wanneer?

*Buurtcentrum Mannenstraat:

Groefstraat 2, Leuven

Elke dinsdag van 10 tot 17 uur (behalve tijdens de schoolvakanties) 

 

*Buurtcentrum Sint-Maartensdal:

Rijdende Artillerielaan 6, Leuven

Elke dinsdag van 13.30 tot 16 uur (behalve tijdens de schoolvakanties) 

 

*Casablanca:

Spaarstraat 128, Kessel-lo 

Elke maandag van 9 tot 12 uur, enkel voor vrouwen (behalve tijdens schoolvakanties) 

 

*Dienst diversiteit en gelijke kansen:

Elke woensdag van 20 tot 22 uur en elke donderdag van13 tot 15 uur.

 

Telefoon: 016 27 28 88

E-mail: diversiteit@leuven.be

 

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 09 maart 2019

 

Teller vanaf 22/8/2009