St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week  09    27 februari 2019

 

 

 

 

 Speciale vieringen en familievieringen voor groot en klein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

 

Wat gebeurt er in een gebed, persoonlijk en gezamenlijk? Daar treden de mensen of groepen mensen buiten hun bestaan. Ze worden outsider doordat zij lijden en lijdensoorzaken wegen. Tegelijk treden zij het lijden van de medemensen binnen. Ze worden insider doordat zij anderen betrekken in hun voorbeden en in de daarmee samenhangende agenda van dienst en actie. De taal van het gebed bestaat enerzijds uit klacht en protest, anderzijds uit hoop en samenzwering. Ik weet uiteraard dat vele gebeden, privé en in kerkdiensten, eerder berusting en aanpassing suggereren dan verzet en protest. Men mag zichzelf niet onschadelijk maken, zelfs uitschakelen, ten gunste van bestaande toestanden.  

H. Wieringa

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

De stilte doorbreekt de gewone werkelijkheid en geeft ons zicht op het ongewone.

In de stilte verdwijnt elk geluid van onze luidruchtige wereld en krijgt een nieuwe wereld gestalte. Stilte is sfeer en teken van de epifanie, van komst en opstanding. In de stilte van de nacht kwam het kind en verrees de gekruisigde.

Charles Vergeer – ‘De kunst van de Stilte’ 

 

In de maand maart vinden onze meditatieavonden plaats op maandag 4 en maandag 18 maart.  

Aanvang om 20 uur in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.  

Contactpersoon:  

jos vermeulen 016/89.03.16 

vermeulen.berte@telenet.be  

meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be 

 

 

 

VIERINGEN

 

    = FR AN DO

        

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 27 februari

VM: OKRA-team

NM: Catechese

20u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 28 februari

NM: Ontmoetingsnamiddag

AV: Koor Parcoeur

 

Vrijdag 29 februari

VM+NM: Bar Michotte

AV: De Ark

 

Zondag 31 februari

11 uur: Zondagscafé  

AV: koor Dissonant

 

Maandag 1 maart

VM+NM: OKRA-ledenvergadering

AV: NN-Zang

 

Dinsdag 2 maart

VM: Samana

NM: Ontmoetingsnamiddag

AV: Gastvrij Michotte

 

Woensdag 3 maart

VM: Poetsen

NM: Catechese

20u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

Donderdag 28 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 1 maart

19.45 tot 21.00 uur   koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 5 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 7 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 8 maart

19.45 tot 21.00 uur   koorrepetitie in de kerk

 

Zondag 10 maart

12.00 uur Soepverkoop B.D. in Kristoffelzaal

 

 

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2019

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Zangweekend 

Van vrijdag 15 maart 2019 tot zondag 17 maart 2019.

 

Met dit lenteweekend doen we het weer: een kakelvers zangweekend volgens het beproefd recept.

Op vrijdagvond worden jullie verwelkomd met soep en boterhammen en zorgen wij er samen voor dat iedereen geïnstalleerd is voor de nacht.

 

Daarna zijn we klaar om aan de voorstellings-ronde te beginnen, daarvoor heb je een Nederlandstalig lied gekozen, waar jij je, om welke reden dan ook, verbonden mee voelt. Je zorgt voor een kopie voor de andere deelnemers en om de beurt en als je er klaar voor bent, stel je jezelf  en je liedje even voor en begin je te zingen. Wie het kent valt al gauw in. Alle liedjes die reeds gekozen zijn werden gebundeld in een bundel die jaarlijks aangepast wordt. Een mailtje en je krijgt hem doorgestuurd.

Vrijdagavond ligt de nadruk op Nederlandstalige liedjes, de rest van het weekend zingen we alles wat we leuk vinden.

 

Zaterdag zetten we ook een stapje in de wereld, zondagmorgen halen we nog een frisse neus, en na een lekker middagmaal en de poets sluiten we het weekend af.

 

Gelieve onze liedbundels af te drukken en mee te brengen om de teksten bij de hand te hebben.

Je vindt deze op www.moulindebellemeuse.be/activiteiten bij zangweekend -> liedbundels 

 

Inschrijven:

Via het inschrijvingsformulier op www.moulindebellemeuse.be/activiteiten 

Liefst voor 9 maart 2019 - Minimum leeftijd: 16 jaar

Inschrijving pas geldig na betaling

 

Kostprijs (incl. 3 maaltijden per dag)

Ouder dan 18 jaar: 20 euro pp/nacht

16 t.e.m.17 jaar: 16 euro pp/nacht

 

Eventueel aankoop liedbundels.

 

Rekeningnummer: BE31 0012 1965 4455

Vermelding: Zangweekend 2019 + aantal

 

Meebrengen: 

Onderlaken en kussensloop – slaapzak - toiletgerief – warme kleren - laarzen en regenjas – liederenbundels, ev. muziekinstrumenten, - wandelkledij: stapschoenen,regenjas,  rugzak,…

Verantwoordelijke: Wannes Tijskens: 03 218 57 38

E-mail: wananas@skynet.be

 

Molenhuis 1979

 

UIT ONS GRIJZE VERLEDEN

Don Bosco Kessel-Lo 

Mogen we deze aangeboden kans missen?

Er wordt een molenhuis te koop aangeboden (Ancien Moulin de la Belle Meuse), gelegen te Bérismenil, met een verblijfscapaciteit voor 80 mensen (slaap-, kook- en eetgertief inbegrepen) – met kapel en zwembad. Gelegen tegen uitgestrekte gemeentebossen.  

 

Welke kansen biedt dit gebouw?

De Gemeenschapsraad heeft eens nagegaan welke mogelijkheden dit huis en bijgebouwen biedt:

 

1. 'n Kans om op een christelijke, evangelische manier te denken over en om te springen met bezit. Willen we onze natuur voor iedereen laten zijn, dan zullen we voorzieningen moeten treffen, zodat iedereen ervan kan genieten. Laten we dit gebouw in handen gaan van privé-eigendom dan snijden we vele kansen af voor minder kapitaalkrachtige mensen, voor wie de gezonde lucht en de stilte en de rust even noodzakelijk zijn. Het enige alternatief tegenover privébezit is groepsbezit (althans nu toch nog!)

 

2. In plaats van verder nog veel te praten en te preken over leren samen leven, enz. zit hierin een kans om van alles samen te doen – samen op verlof gaan of op weekend, samen spelen, koken, wandelen, zwemmen, enz. en dit in een ontspannen sfeer – dit biedt vele mogelijkheden.

 

3. Dit groepsbezit geeft vele kansen aan geldelijk minder begoede mensen of aan gehandicapten om ook eens even op adem te mogen komen.

En waarom zij ook niet? (Vraag maar eens aan mensen die verlofkampen willen organiseren voor gehandicapten, hoe erg moeilijk zij 't hebben iets te vinden, dat geschikt en niet te duur is.

 

4. Het ligt in 'n knappe hoek om vanuit contact met de natuur allerlei religieuze bezinning op gang te brengen. En de behoefte aan gebedsruimte en meditatie om de engagementen in 't leven aan te kunnen, is zeker erg groot. Contemplatie op de barricade!  

 

5. Er zijn ook vele studie- en natuurweekends mogelijk: zo maar, wandelen en genietend van harmonie en van mekaar, rond paddestoelen, rond kruiden, enz.

 

6. Voor jeugdkampen zijn er reeds aanvragen voor 1979. Het dient er wel uitzonderlijk goed voor.

 

7. Eventueel bosklassen!

Parochieblad 15 december 1977

 

 

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

 

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

In het Don Bosco centrum is in 2014 een leuke vorm van ‘delen’ begonnen. Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone Ademtocht waar de vieringen plaats hebben.  

En dat boekenmandje kan je er nog steeds terugvinden.

Je mag daar nog altijd een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten.  

Er zijn ook enkele boeken die je niet hoeft terug te brengen. Op die boeken hangt een plakkertje of briefje om je dat mee te delen.

 

Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje mee aanvullen.

 

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

 

 

 

 

MICHOTTEBUURT 2019

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.  

 

 

 

 

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

   

 

 

 

 

 

ABDIJ VAN PARK

 

 

* Rondleiding in Abdij van Park

Een gids neemt je mee in het hart van de Abdij in restauratie.

Tijdens de rondleiding krijg je een unieke blik achter de schermen van het gebouw, zoals de kloostergang met glasramen en de kapittelzaal.

 

Wanneer:  Elke zaterdag en zondag om 14 uur.

Waar: Abdij van Park 7

Prijs: 5 euro

(Leuven Actueel - Rondom Leuven – 6 februari 2019 )

 

* Wandel je fit 

Ben je op zoek naar wat (extra) beweging? En hou je van de frisse buitenlucht? Dan is de nieuwe Buurtsportactiviteit ‘Fit in de Natuur’ echt iets voor jou.

Iedere donderdag neemt een Buurtsportmedewerker je mee voor een prachtige wandeling rond Abdij van Park, met tussendoor eenvoudige oefeningen. Het tempo wordt afgestemd op de deelnemers.

De wandeling is gratis en inschrijven is niet nodig, je kan gewoon aansluiten aan het startpunt.

 

Er wordt elke donderdag gewandeld, van 10.30 tot 11.30 u.

Startpunt: aan de ingang van Sportoase Philipssite (Philipssite 6, 3001 Leuven)

(LVN Stadsmagazine van en over Leuven - Februari 2019)

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

 

Dinsdag 5 maart 2019 Prof. Hilde Laga (Voorzitter Raad van Bestuur GIMV – Vlaamse Investeringsmaatschappij)

De GIMV in de Vlaamse economie: rol en doelstellingen  

 

Dinsdag 12 maart 2019 – Prof Bart Van Der Schueren (Faculteit Geneeskunde)

Overvoeding en obesitas

 

* Als u dit wenst kunt u een digitaal abonnement nemen op de dinsdaglezingen van het Algemeen Programma 2018-2019.

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

 

 

STAD LEUVEN

Praatgroep Nederlands

 

‘Kom binnen’ is een praatgroep waar je Nederlands kan spreken en oefenen. Je ontmoet er Nederlandstaligen en kan praten over allerlei dingen: werk, hobby’s, koken …

 

Voor wie? Anderstaligen en Nederlandstaligen 

Prijs:  Gratis

 

Waar en wanneer?

*Buurtcentrum Mannenstraat:

Groefstraat 2, Leuven

Elke dinsdag van 10 tot 17 uur (behalve tijdens de schoolvakanties) 

 

*Buurtcentrum Sint-Maartensdal:

Rijdende Artillerielaan 6, Leuven

Elke dinsdag van 13.30 tot 16 uur (behalve tijdens de schoolvakanties) 

 

*Casablanca:

Spaarstraat 128, Kessel-lo 

Elke maandag van 9 tot 12 uur, enkel voor vrouwen (behalve tijdens schoolvakanties) 

 

*Dienst diversiteit en gelijke kansen:

Elke woensdag van 20 tot 22 uur en elke donderdag van13 tot 15 uur.

 

Telefoon: 016 27 28 88

E-mail: diversiteit@leuven.be

 

 

 

DUURZAAM BOUWEN 

 

 

Vormingplus Oost Brabant

 

Infosessie: isoleren van platteen hellende daken

Wanneer:

Woensdag 6 maart 2019 van 19.30 tot 33.00 uur

Waar : Bibliotheek Boutersem

Kerkomsesteenweg 66 – 3370 Boutersem

Code: 196190 - Prijzen: Gratis

Begeleiding:

Een deskundige van Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen

 

Warme lucht stijgt. Een woning verliest dan ook veel warmte via het dak. Daarom is zowel bij nieuwbouw als bij bestaande woningen een goede dakisolatie een absolute must. Maar een dik isolatiepakket alleen is niet genoeg, een correcte plaatsing is even belangrijk.

Je maakt in deze sessie kennis met de principes van correct isoleren. Daarna leer je deze principes toepassen bij zoldervloer- of dakisolatie van hellende daken en bij platte daken.

 

Een organisatie van het Steunpunt Duurzaam Bouwen van de Procincie Vlaams-Brabant, Vormingplus Oost-Brabant en de gemeente Boutersem

https://www.vormingplusob.be/infosessie-isoleren-van-platte-en-hellende-daken-4

 

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 09 maart 2019

 

Teller vanaf 22/8/2009