St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week  08    20 februari 2019

 

 

 

 

 Speciale vieringen en familievieringen voor groot en klein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

 

Beroept een bepaalde groep mensen zich op dogmatische wijze op een klassieke religieuze traditie dan verabsoluteert ze de betekenis van dat geestelijk verleden en geeft daarmee te kennen dat heden en toekomst geen verdere geestelijke ontwikkeling te zien kunnen geven, die in kwaliteit en diepgang boven de klassieke traditie uitreiken. Maar bij een kritisch beroep op haar religieuze traditie houdt zo'n groep daarentegen rekening met de mogelijkheid en de waarschijnlijkheid dat de mensheid in haar verder ontwikkeling boven die tradities vermag uit te groeien, zij het ook met behulp van die tradities.

Smits P.

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Laat jij dan, die de praktijk van de mystieke contemplatie zoekt, achter de zintuigen en de werkingen van het intellect, en alle dingen die de zintuigen of het intellect kunnen zien, en alle dingen die niet zijn en dingen die zijn, en beweeg je naar boven in niet-weten, zo ver als je maar kunt, in de richting van vereniging met Hem die boven alle dingen en boven alle kennis is. Want door je, in zuiverheid, onophoudelijk en absoluut terug te trekken van je kleine zelf en alle dingen, achterlatend, alles en vrijgemaakt van alles, zal je binnen gaan in de stralende goddelijke duisternis die alles te boven gaat.

Dionysius de Aeropagiet- Over mystieke theologie  

 

In de maand maart vinden onze meditatieavonden plaats op maandag 4 en maandag 18 maart.  

Aanvang om 20 uur in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.  

Contactpersoon:  

jos vermeulen 016/89.03.16 

vermeulen.berte@telenet.be  

meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be 

 

 

 

VIERINGEN

 

    = FR AN DO

        

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 20 februari

VM: Poetsen

NM: SAMANA Crea

20u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 21 februari

NM: Ontmoetingsnamiddag

AV: Koor Parcoeur

 

Vrijdag 22 februari

VM+NM: Bar Michotte

 

Zaterdag 23 februari

NM: Catechese
AV: Buurt Michotte - Afrika filmfestival

Zondag 24 februari

11 uur: Zondagscafé  

AV: koor Dissonant

 

Maandag 26 februari

AV: NN-Zang

 

Dinsdag 26 februari

NM: Ontmoetingsnamiddag

AV: Prisma

 

Woensdag 27 februari

VM: OKRA-team

NM: Catechese

20u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

Donderdag 21 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 22 februari

19.45 tot 21.00 uur   koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 26 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 28 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 1 maart

19.45 tot 21.00 uur   koorrepetitie in de kerk

 

 

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2019

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Mutskesweekend  

 

Van vrijdag 1 maart 2019, tot zondag 3 maart 2019.

 

De Bonkelaar organiseert voor de 5de maal het Mutskesweekend: een tweedaags festijn dat draait rond de goesting van het moment.

 

Ben je een sociaal mens die graag nieuwe mensen leert kennen? Heb je kinderen die aan een gezonde dosis ravotten toe zijn? Niet aarzelen en schrijf je in!

 

Steunend op een basisrecept voor de groep, doet iedereen zijn deel en vooral zijn zin.

Samen maken we er iets onvergetelijks van.

 

Kostprijs 

Ouder dan 18 jaar: 10 euro pp/nacht,

13 t.e.m. 17 jaar: 8 euro pp/nacht,

6 t.e.m.12 jaar: 6 euro pp/nacht

4 t.e.m.5 jaar: 4 euro pp/nacht,

 0 t. e. m.3 jaar-4 j.= gratis. De ouders zorgen zelf voor aangepaste voeding en eventueel een kinderbedje.

 

Rekeningnummer: BE89 3770 2696 1185

Vermelding: Mutskesweekend + naam

 

Meebrengen 

Onderlaken en kussensloop

Slaapzak

Eten en drinken om te delen.

Uw volle goesting

 

Verantwoordelijke: Jimmy Hendrickx  

Telefoon: 0499/99 83 75

E-mail: bonkelaar@moulindebellemeuse.be  

 

Voor meer info over de Bonkelaars kan je terecht op deze link:

www.facebook.com/groups/Bonkelaar  

 

Molenhuis 1979

 

UIT ONS GRIJZE VERLEDEN

Don Bosco Kessel-Lo 

Mogen we deze aangeboden kans missen?

Er wordt een molenhuis te koop aangeboden (Ancien Moulin de la Belle Meuse), gelegen te Bérismenil, met een verblijfscapaciteit voor 80 mensen (slaap-, kook- en eetgertief inbegrepen) – met kapel en zwembad. Gelegen tegen uitgestrekte gemeentebossen.  

 

Welke kansen biedt dit gebouw?

De Gemeenschapsraad heeft eens nagegaan welke mogelijkheden dit huis en bijgebouwen biedt:

 

1. 'n Kans om op een christelijke, evangelische manier te denken over en om te springen met bezit. Willen we onze natuur voor iedereen laten zijn, dan zullen we voorzieningen moeten treffen, zodat iedereen ervan kan genieten. Laten we dit gebouw in handen gaan van privé-eigendom dan snijden we vele kansen af voor minder kapitaalkrachtige mensen, voor wie de gezonde lucht en de stilte en de rust even noodzakelijk zijn. Het enige alternatief tegenover privébezit is groepsbezit (althans nu toch nog!)

 

2. In plaats van verder nog veel te praten en te preken over leren samen leven, enz. zit hierin een kans om van alles samen te doen – samen op verlof gaan of op weekend, samen spelen, koken, wandelen, zwemmen, enz. en dit in een ontspannen sfeer – dit biedt vele mogelijkheden.

 

3. Dit groepsbezit geeft vele kansen aan geldelijk minder begoede mensen of aan gehandicapten om ook eens even op adem te mogen komen.

En waarom zij ook niet? (Vraag maar eens aan mensen die verlofkampen willen organiseren voor gehandicapten, hoe erg moeilijk zij 't hebben iets te vinden, dat geschikt en niet te duur is.

 

4. Het ligt in 'n knappe hoek om vanuit contact met de natuur allerlei religieuze bezinning op gang te brengen. En de behoefte aan gebedsruimte en meditatie om de engagementen in 't leven aan te kunnen, is zeker erg groot. Contemplatie op de barricade!  

 

5. Er zijn ook vele studie- en natuurweekends mogelijk: zo maar, wandelen en genietend van harmonie en van mekaar, rond paddestoelen, rond kruiden, enz.

 

6. Voor jeugdkampen zijn er reeds aanvragen voor 1979. Het dient er wel uitzonderlijk goed voor.

 

7. Eventueel bosklassen!

Parochieblad 15 december 1977

 

 

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

 

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

In het Don Bosco centrum is in 2014 een leuke vorm van ‘delen’ begonnen. Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone Ademtocht waar de vieringen plaats hebben.  

En dat boekenmandje kan je er nog steeds terugvinden.

Je mag daar nog altijd een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten.  

Er zijn ook enkele boeken die je niet hoeft terug te brengen. Op die boeken hangt een plakkertje of briefje om je dat mee te delen.

 

Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje mee aanvullen.

 

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

 

 

 

 

MICHOTTEBUURT 2019

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.  

 

 

 

 

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

   

 

 

 

 

 

KAFFEE DETINEE 

Vormingplus Oost Brabant

 

Wanneer  

Zaterdag 9 maart 2019 van 13.15 tot 17.30 uur

Vrijdag 15 maart 2019 van 16.30 tot 20.30 uur

Vrijdag 22 maart 32019 van 16.30 tot 20.30 uur

Vrijdag 29 maart 2019 van 19.00 tot 22.00 uur

Vrijdag 5 april 2019 van 19.00 tot 21.00 uur

 

Waar  

Justitiepaleis van Leuven

F. Smoldersplein 5 – 3000 Leuven

 

Prijzen: 15 euro - Code: 196127

https://www.vormingplusob.be/kaffee-detinee-11

 

Maak kennis met de wereld van de gevangenis. De eerste dag bezoeken we het gerechtsgebouw en het CAW. Daar vertellen verschillende actoren over hun rol naar gedetineerden toe. De tweede en derde bijeenkomst ga je op rondleiding in de gevangenis van Leuven-Hulp en Leuven-Centraal. Je praat met gedetineerden en met personeel over het leven in de gevangenis en de verwachtingen van zowel de gedetineerden als de samenleving. De vierde bijeenkomst staat er een getuigenis van een slachtoffer en een familielid van een gedetineerde op het programma. We voorzien ook een terugkommoment.

 

Begeleiding: Bart Schoovaerts

Partners

De Rode Antraciet – CAW Brabant – Gevangenis Leuven Centraal – Gevangenis Leuven Hulp

 

 

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

 

Dinsdag 26 februari 2019 – Prof Eric Spruyt (Notaris-Vennoot Berquin Notarissen Brussel – Prof. KU Leuven en Fiscale Hogeschool)

Het nieuwe erfrecht: een introductie. Met tips &stricks voor je successieplanning  

 

Dinsdag 5 maart 2019 Prof. Hilde Laga (Voorzitter Raad van Bestuur GIMV – Vlaamse Investeringsmaatschappij)

De GIMV in de Vlaamse economie: rol en doelstellingen  

 

* Als u dit wenst kunt u een digitaal abonnement nemen op de dinsdaglezingen van het Algemeen Programma 2018-2019.

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

 

 

LEZING IN SENIORAMA

 “Positief ouder worden”

Door Anke Bonnewyn, dr. Psycholoog en psychotherapeut, UPC KU Leuven

Datum: maandag 25 februari 2019 van 14.00 u tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 euro, koffie inbegrepen

 

VOEL JE VEILIG!

Maandag 25 februari van 12.30 tot 14 u.

De taak van senioreninspecteurs bestaat er voornamelijk in om te luisteren naar de noden, vragen, problemen, voorstellen en kritieken afkomstig uit de seniorengemeenschap.

Daarnaast trachten de senioreninspecteurs onveiligheidsgevoelens bij ouderen op te vangen. Deze hebben veeleer te maken met situaties die niet meteen tastbaar of meetbaar zijn, maar toch een impact hebben op het dagdagelijkse leven. Je kunt bij hen terecht met vragen, problemen en voorstellen over alles waarvoor de politie een bepaalde helpende hand kan reiken.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven met Senioreninspecteur Patricia Van de Walle

 

NORDIC WALKING

Je kent de techniek van het Nordic Walken? Dan nodigen we je uit om elke maandag mee te walken. We walken in 2 groepen:

De ‘rustige walkers’ walken elke 2 weken en wandelen dan een 6 km in 1.30 u

De ‘gevorderden’ walken elke week en wandelen dan een 7 tot 7,5 km in 1.30 u

 

Wat heb je nodig? Poles, goede stapschoenen en veel goesting.

 

Voor beide groepen startplaats: Parking Arboretum Heverleebos

Te bereiken met bus 18 van de Tec vanuit Leuven Station Perron 1 tot halte De Jacht, dan nog 5 minuutjes verder de Naamse steenweg volgen. Opgepast: je kan geen rittenkaart van de lijn gebruiken.

Vertrek: we vertrekken stipt om 14 u en walken ongeveer anderhalf uur.

Datum  

Gevorderde walkers: maandag 25 februari 2019 .

Voor meer info:

Lutgarde Michielsen, GSM 0478 88 15 56, e-mail Lutgarde.Michielsen@skynet.be

 

VOETVERZORGING

Woensdag 27 februari 2019.

Vanaf 9 u is Leen Engels aanwezig.

Je kan een afspraak maken via het onthaal tel. 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be  

Prijs per verzorgingsbeurt € 25 ter plaatse te betalen.

Informeer bij uw mutualiteit naar de korting.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag 28 februari 2019

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven

Voor meer info: Johan Kumps 016 26 10 95 of 0489 55 02 60 of Walter Rogge 016 40 66 58 of 0496 57 47 82

 

Iedereen met een fiets met goede banden en remmen is welkom.

 

HULP BIJ LAPTOPGEBRUIK IN SENIORAMA

Je hebt een computercursus gevolgd en je werkt regelmatig op je laptop (draagbare pc) en af en toe word je met een probleempje geconfronteerd. Je hebt bv. last met de opsommingstekens of de marges of met het maken van een tabel? Hoe krijg je een pdf-document geopend en afgedrukt? Het lukt je niet je foto’s van je digitaal fototoestel op je computer te zetten? Wat is het beste antivirusprogramma? De update, upgrade of back-up wil niet lukken. Of … mijn pc doet raar!...

 

Seniorama probeert een antwoord op je vragen te vinden en organiseert begeleiding bij laptop-gebruik waar je gedurende 45 min. individuele hulp krijgt: echt maatwerk.

Alleen onderwerpen die in onze cursussen (zie jaarprogramma) aangeleerd worden, kunnen behandeld worden. We doen geen herstellingen van hardware. Onze lesgevers komen niet aan huis.

Seniorama vraagt een bijdrage van € 5.

 

Vooraf inschrijven op het onthaal is noodzakelijk: tel. 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be.

Omschrijf je probleem. Vergeet niet je laptop en de voedingskabel mee te brengen, eventueel ook de muis.

 

SOCIALE VOORZIENINGEN

Met al je vragen daarover kan je elke donderdagvoormiddag bij Seniorama terecht.

De voorzieningen gebeuren op afspraak. Kom daarvoor tijdens de kantooruren tussen 9 en 17 u langs het onthaal of neem telefonisch contact tel. 016 22 20 14.

 

Seniorama vzw

Activiteiten  

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Telefoon: 016 22 20 14

Website: http://www.seniorama.be  

 

 

 

DUURZAAM BOUWEN 

Vormingplus Oost Brabant

 

Infosessie: isoleren van platteen hellende daken

Wanneer:

Woensdag 6 maart 2019 van 19.30 tot 22.00 uur

Waar :

Bibliotheek Boutersem

Kerkomsesteenweg 66 – 3370 Boutersem

Code: 196190

Prijzen: Gratis

Begeleiding:

Een deskundige van Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen

 

Warme lucht stijgt. Een woning verliest dan ook veel warmte via het dak. Daarom is zowel bij nieuwbouw als bij bestaande woningen een goede dakisolatie een absolute must. Maar een dik isolatiepakket alleen is niet genoeg, een correcte plaatsing is even belangrijk.

Je maakt in deze sessie kennis met de principes van correct isoleren. Daarna leer je deze principes toepassen bij zoldervloer- of dakisolatie van hellende daken en bij platte daken.

 

Een organisatie van het Steunpunt Duurzaam Bouwen van de Procincie Vlaams-Brabant, Vormingplus Oost-Brabant en de gemeente Boutersem

 

https://www.vormingplusob.be/infosessie-isoleren-van-platte-en-hellende-daken-4

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 17 februari 2019

 

Teller vanaf 22/8/2009