St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week  07    13 februari 2019

 

 

 

 

 Speciale vieringen en familievieringen voor groot en klein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

 

Wat kan de schrift als zij ons allen aanspreekt als “uit God geboren” anders bedoelen dan dat het ons mogelijk is geworden om in het spontane overvloeiende leven van de Zoon te delen?

Overal waar het krampachtige streven naar zelfbehoud, dat ongeloof is, afbreekt, daar vindt de hergeboorte plaats. Uit het vertrouwen en de overgave bloeien de vrijheid en de macht, die de liefde mogelijk maakt.

De demonen blaffen, maar bijten niet meer.

Fortmann  

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Wie God werkelijk liefheeft, bidt onophoudelijk. Hij heeft de genade in het gebed ervaren. Wel zijn er ons kerken gegeven om te bidden en religieuze boeken, maar je inwendig gebed gaat altijd en overal met je mee.

Veel mensen bidden hardop en geven er de voorkeur aan uit boeken te bidden. Ook hun gebed wordt aanvaard. Hij ontfermt zich over allen die bidden.

Bid je met innigheid en vuur dan wordt je gebed veelvormig: je vecht tegen de tegenstander, tegen jezelf met je hartstochten. Bid de Heer om deemoed, en om je deemoed zal Hij je inzicht geven.

Silouan de Athoniet  -Monnik - Griekenland (1866 – 1938)

 

In de maand maart vinden onze meditatieavonden plaats op maandag 4 en maandag 17 maart.  

Aanvang om 20 uur in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.  

Contactpersoon:  

jos vermeulen 016/89.03.16 

vermeulen.berte@telenet.be  

meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be 

 

 

 

VIERINGEN

 

    = FR AN DO

        

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 13 februari

NM: Catechese

20u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 14 februari

NM: Ontmoetingsnamiddag

AV: Koor Parcoeur

 

Vrijdag 15 februari

VM+NM: Bar Michotte + De ARK

AV: De ARK

 

Zaterdag 16 februari

NM+AV: Kalipso

 

Zondag 17 februari

11 uur: Zondagscafé  

AV: koor Dissonant

 

Dinsdag 19 februari

NM: Ontmoetingsnamiddag

 

Woensdag 20 februari

VM: Poetsen

NM: SAMANA Crea

20u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

Donderdag 14 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 15 februari

19.45 tot 21.00 uur   koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 19 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 21 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 22 februari

19.45 tot 21.00 uur   koorrepetitie in de kerk

 

 

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2019

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Mutskesweekend  

 

Van vrijdag 1 maart 2019, tot zondag 3 maart 2019.

 

De Bonkelaar organiseert voor de 5de maal het Mutskesweekend: een tweedaags festijn dat draait rond de goesting van het moment.

 

Ben je een sociaal mens die graag nieuwe mensen leert kennen? Heb je kinderen die aan een gezonde dosis ravotten toe zijn? Niet aarzelen en schrijf je in!

 

Steunend op een basisrecept voor de groep, doet iedereen zijn deel en vooral zijn zin.

Samen maken we er iets onvergetelijks van.

 

Kostprijs 

Ouder dan 18 jaar: 10 euro pp/nacht,

13 t.e.m. 17 jaar: 8 euro pp/nacht,

6 t.e.m.12 jaar: 6 euro pp/nacht

4 t.e.m.5 jaar: 4 euro pp/nacht,

 0 t. e. m.3 jaar-4 j.= gratis. De ouders zorgen zelf voor aangepaste voeding en eventueel een kinderbedje.

 

Rekeningnummer: BE89 3770 2696 1185

Vermelding: Mutskesweekend + naam

 

Meebrengen 

Onderlaken en kussensloop

Slaapzak

Eten en drinken om te delen.

Uw volle goesting

 

Verantwoordelijke: Jimmy Hendrickx  

Telefoon: 0499/99 83 75

E-mail: bonkelaar@moulindebellemeuse.be  

 

Voor meer info over de Bonkelaars kan je terecht op deze link:

www.facebook.com/groups/Bonkelaar  

 

Molenhuis 1979

 

UIT ONS GRIJZE VERLEDEN

Don Bosco Kessel-Lo 

Mogen we deze aangeboden kans missen?

Er wordt een molenhuis te koop aangeboden (Ancien Moulin de la Belle Meuse), gelegen te Bérismenil, met een verblijfscapaciteit voor 80 mensen (slaap-, kook- en eetgertief inbegrepen) – met kapel en zwembad. Gelegen tegen uitgestrekte gemeentebossen.  

 

Welke kansen biedt dit gebouw?

De Gemeenschapsraad heeft eens nagegaan welke mogelijkheden dit huis en bijgebouwen biedt:

 

1. 'n Kans om op een christelijke, evangelische manier te denken over en om te springen met bezit. Willen we onze natuur voor iedereen laten zijn, dan zullen we voorzieningen moeten treffen, zodat iedereen ervan kan genieten. Laten we dit gebouw in handen gaan van privé-eigendom dan snijden we vele kansen af voor minder kapitaalkrachtige mensen, voor wie de gezonde lucht en de stilte en de rust even noodzakelijk zijn. Het enige alternatief tegenover privébezit is groepsbezit (althans nu toch nog!)

 

2. In plaats van verder nog veel te praten en te preken over leren samen leven, enz. zit hierin een kans om van alles samen te doen – samen op verlof gaan of op weekend, samen spelen, koken, wandelen, zwemmen, enz. en dit in een ontspannen sfeer – dit biedt vele mogelijkheden.

 

3. Dit groepsbezit geeft vele kansen aan geldelijk minder begoede mensen of aan gehandicapten om ook eens even op adem te mogen komen.

En waarom zij ook niet? (Vraag maar eens aan mensen die verlofkampen willen organiseren voor gehandicapten, hoe erg moeilijk zij 't hebben iets te vinden, dat geschikt en niet te duur is.

 

4. Het ligt in 'n knappe hoek om vanuit contact met de natuur allerlei religieuze bezinning op gang te brengen. En de behoefte aan gebedsruimte en meditatie om de engagementen in 't leven aan te kunnen, is zeker erg groot. Contemplatie op de barricade!  

 

5. Er zijn ook vele studie- en natuurweekends mogelijk: zo maar, wandelen en genietend van harmonie en van mekaar, rond paddestoelen, rond kruiden, enz.

 

6. Voor jeugdkampen zijn er reeds aanvragen voor 1979. Het dient er wel uitzonderlijk goed voor.

 

7. Eventueel bosklassen!

Parochieblad 15 december 1977

 

 

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

 

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

In het Don Bosco centrum is in 2014 een leuke vorm van ‘delen’ begonnen. Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone Ademtocht waar de vieringen plaats hebben.  

En dat boekenmandje kan je er nog steeds terugvinden.

Je mag daar nog altijd een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten.  

Er zijn ook enkele boeken die je niet hoeft terug te brengen. Op die boeken hangt een plakkertje of briefje om je dat mee te delen.

 

Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje mee aanvullen.

 

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICHOTTEBUURT 2019

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.  

 

 

 

 

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

   

KAFFEE DETINEE 

Vormingplus Oost Brabant

 

Wanneer  

Zaterdag 9 maart 2019 van 13.15 tot 17.30 uur

Vrijdag 15 maart 2019 van 16.30 tot 20.30 uur

Vrijdag 22 maart 32019 van 16.30 tot 20.30 uur

Vrijdag 29 maart 2019 van 19.00 tot 22.00 uur

Vrijdag 5 april 2019 van 19.00 tot 21.00 uur

 

Waar

Justitiepaleis van Leuven

F. Smoldersplein 5 – 3000 Leuven

 

Prijzen: 15 euro

Code: 196127

https://www.vormingplusob.be/kaffee-detinee-11

 

Maak kennis met de wereld van de gevangenis. De eerste dag bezoeken we het gerechtsgebouw en het CAW. Daar vertellen verschillende actoren over hun rol naar gedetineerden toe. De tweede en derde bijeenkomst ga je op rondleiding in de gevangenis van Leuven-Hulp en Leuven-Centraal. Je praat met gedetineerden en met personeel over het leven in de gevangenis en de verwachtingen van zowel de gedetineerden als de samenleving. De vierde bijeenkomst staat er een getuigenis van een slachtoffer en een familielid van een gedetineerde op het programma. We voorzien ook een terugkommoment.

 

Begeleiding: Bart Schoovaerts

Partners

De Rode Antraciet – CAW Brabant – Gevangenis Leuven Centraal – Gevangenis Leuven Hulp

 

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

 

Dinsdag 19 februari 2019 Prof. Bart Nuttin (Faculteit Geneeskunde)

De ziekte van Parkinson: huidige mogelijkheden tot heelkundige behandeling

 

Dinsdag 26 februari 2019 – Prof Eric Spruyt (Notaris-Vennoot Berquin Notarissen Brussel – Prof. KU Leuven en Fiscale Hogeschool)

Het nieuwe erfrecht: een introductie. Met tips &stricks voor je successieplanning  

 

* Als u dit wenst kunt u een digitaal abonnement nemen op de dinsdaglezingen van het Algemeen Programma 2018-2019.

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

 

 

FILM FEBRUARI

“Theory of Everything”

Verenigd Koninkrijk – 2014 – 2u.03’

van: James Marsh

met: Eddie Redmayne (S. Hawkins) en Filicity Jones (Jane Wilde)

Met deze film is de wetenschap aan de beurt in de film over het levensproject van de geniale, ongeëvenaarde Stephen Hawkins.

Datum: vrijdag 15 februari 2019 van 14.00 u. tot 16.30 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,00 euro, leden 4,00 euro

 

 

 

LEZING IN SENIORAMA

“Wie gelooft ze nog? Over feiten, politiek en media”

door Peter van Aelst, prof. Politieke wetenschappen UA

Datum: maandag 18 februari 2019 van 14.00 u tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 euro, koffie inbegrepen

 

 

 

FIETSEN MET SENIORAMA

*Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag 19 februari 2019

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven (40 km) met mogelijkheid tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan Wijgmaalbrug (25 km)

Voor meer info: Tine Coenen 016 58 52 86 of 0473 92 99 41 of Maurits Claeys 016 44 32 45 of 0476 09 06 17

  

*Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag 14 en 28 februari 2019

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven.

Voor meer info: Johan Kumps 016 26 10 95 of 0489 55 02 60 of Walter Rogge 016 40 66 58 of 0496 57 47 82

Iedereen met een fiets met goede banden en remmen is welkom.

 

 

 

WANDELEN MET SENIORAMA

Dagwandeling (+/- 7,5 of 15 km) – Heist-op-den-Berg.

Woensdag 20 februari 2019.

Verplaatsing: met de trein. We verzamelen in de wachtzaal van Leuven station om 9.20 u.

Om 9.36 u. nemen we de trein met bestemming Antwerpen. Na aankomst in Heist-op-den-Berg starten we om 10 u. onze wandeling. Onderweg blikken we aan de hand van foto’s, afbeeldingen en getuigenissen terug op het verleden van interessante plekjes die we passeren.

Via d’Hoge Brug, het Hof van Riemen, Zonderschot, het Bergbos komen we na 7,5 km stappen tegen 12.30 u in het centrum van Heist-op-den-Berg aan. In kafee ’t Hoekske eten we ’s middags onze boterhammen op. Ter plaatse kan je een snack of soep bestellen.

 

Wie hier de wandeling wenst te onderbreken kan met de bus naar het station van Heist-op-den-Berg terugkeren. Vanuit dit station vertrekt op het uur ’00 of ’33 een rechtstreekse trein naar Leuven.

 

In de namiddag hernemen we rond 13.15 u. de wandeling die ons via het kerkplein, Hallaar en het bos van Averegten naar het station brengt. (7,5 km).

 

Praktische afspraken  

Voor de wandeling heb je een reisbiljet heen-en-terug met bestemming Heist-op-den-Berg nodig. Stevig schoeisel en een persoonlijke verzekering tegen lichamelijke ongevallen zijn verplicht. De deelname in de organisatiekosten bedraagt € 1. Bij extreme weersomstandigheden gaat de wandeling niet door.

Voor meer info: Frans Dumont  016 25 43 07

 

 

 

NORDIC WALKING

Je kent de techniek van het Nordic Walken? Dan nodigen we je uit om elke maandag mee te walken. We walken in 2 groepen:

De ‘rustige walkers’ walken elke 2 weken en wandelen dan een 6 km in 1.30 u.

De ‘gevorderden’ walken elke week en wandelen dan een 7 tot 7,5 km in 1.30 u.

 

Wat heb je nodig? Poles, goede stapschoenen en veel goesting.

 

Voor beide groepen startplaats: Parking Arboretum Heverleebos.

Te bereiken met bus 18 van de Tec vanuit Leuven Station Perron 1 tot halte De Jacht, dan nog 5 minuutjes verder de Naamse steenweg volgen. Opgepast: je kan geen rittenkaart van de lijn gebruiken.

Vertrek: we vertrekken stipt om 14 u en walken ongeveer anderhalf uur.

 

Data :

Rustige walkers      : maandag 18 februari.

Gevorderde walkers: maandag 18 en 25 februari.

 

Voor meer info:

Lutgarde Michielsen, GSM 0478 88 15 56, e-mail Lutgarde.Michielsen@skynet.be

 

 

 

VOETVERZORGING

Woensdag 20 februari.

Vanaf 8.45 u. is Vanessa Ronchetti aanwezig.

Woensdag 27 februari.

Vanaf 9 u is Leen Engels aanwezig.

 

Je kan een afspraak maken via het onthaal tel. 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be

Prijs per verzorgingsbeurt € 25 ter plaatse te betalen.

Informeer bij uw mutualiteit naar de korting.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

Seniorama vzw

Activiteiten 

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven - www.seniorama.be

Telefoon: 016 22 20 14

Website: http://www.seniorama.be  

 

 

 

STAD LEUVEN

Praatgroep Nederlands

‘Kom binnen’ is een praatgroep waar je Nederlands kan spreken en oefenen. Je ontmoet er Nederlandstaligen en kan praten over allerlei dingen: werk, hobby’s, koken …

 

Voor wie? Anderstaligen en Nederlandstaligen 

Prijs:  Gratis

 

Waar en wanneer?

*Buurtcentrum Mannenstraat:

Groefstraat 2, Leuven

Elke dinsdag van 10 tot 17 uur (behalve tijdens de schoolvakanties) 

 

*Buurtcentrum Sint-Maartensdal:

Rijdende Artillerielaan 6, Leuven

Elke dinsdag van 13.30 tot 16 uur (behalve tijdens de schoolvakanties) 

 

*Casablanca:

Spaarstraat 128, Kessel-lo 

Elke maandag van 9 tot 12 uur, enkel voor vrouwen (behalve tijdens schoolvakanties) 

 

*Dienst diversiteit en gelijke kansen:

Elke woensdag van 20 tot 22 uur en elke donderdag van13 tot 15 uur.

 

Telefoon: 016 27 28 88

E-mail: diversiteit@leuven.be

 

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 17 februari 2019

 

Teller vanaf 22/8/2009