St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week  06    6 februari 2019

 

 

 

 

 Speciale vieringen en familievieringen voor groot en klein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

 

De kristen van wie Teilhard de Chardin droomt is iemand die zich met hart en ziel wijdt aan zijn vrij gekozen aardse taak; iemand die wijd open staat voor iedere nieuwe gedachte, ongeacht uit welke richting zij hem toewaait; iemand die zich samen met de besten onder zijn medemensen inzet voor de verovering van de nieuwe wetenschap, van nieuwe en betere techniek en vooral van meer  rechtvaardigheid en voor geestelijke groei van de mensheid; iemand die rotsvast gelooft dat de kosmos waartoe wij behoren geen absurde en zinloze realiteit vormt, maar integendeel, hoe ondoorgrondelijk ook voor onze geest, een diepere betekenis en een grandioze bestemming heeft.

Wildiers  

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Een volwassen spiritueel leven is geen leven waarin ons oude eenzame vijandige zelf met al zijn illusies zomaar in het niet verdwijnt en we kalm en tevreden met een zuiver hart in volle gemoedsrust kunnen leven. Zoals ons volwassen bestaan de littekens vertoont van de worstelingen uit onze jeugd, zo wordt ons innerlijk alleen-zijn getekend door de eenzame uren, breekt in onze zorg voor anderen soms woede door en duikt in ons gebed af en toe de herinnering op aan allerlei illusies, zoniet de illusie zelf.

Maar al deze pijnlijkje littekens worden door de liefde aangeraakt en dan kunnen we ze –als de ongelovige Thomas – herkennen voor wat ze zijn: teken van hoop.

Henri Nouwen – Uit ‘Open uw hart’

 

Onze tweede meditatieavond van deze maand is op maandag 18 februari.

Aanvang om 20 uur in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.  

Contactpersoon:  

jos vermeulen 016/89.03.16 

vermeulen.berte@telenet.be  

meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be 

 

 

 

VIERINGEN

 

    = FR AN DO

        

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 6 februari

VM: Poetsen en De ARK ped. studiedag

NM: SAMANA

20u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 7 februari

NM: Ontmoetingsnamiddag

 

Vrijdag 8 februari

VM+NM: Bar Michotte

 

Zondag 10 februari

11 uur: Zondagscafé

NM: Kalipso

AV: koor Dissonant

 

Maandag 11 februari

AV: De Krooners-Energie

 

Dinsdag 12 februari

NM: Ontmoetingsnamiddag

AV: Prisma

 

Woensdag 13 februari

NM: Catechese

20u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

Donderdag 7 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 8 februari     

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 12 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 14 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 15 februari   

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2019

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

VZW CARACASHULPFONDS 

UIT ONS GRIJZE VERLEDEN

Don Bosco Kessel-Lo  

DON BOSCO en CARACAS

 

We keren even terug naar het jaar 1968.

En lezen uit het Parochieblad van 3 oktober.

 

“Nu de eerste steen gelegd werd van het Don Bosco-centrum en we de nieuwe muren spoedig hoog uit de grond zien oprijzen, is het zinvol heel even onze gedachten te laten gaan naar de stichter van onze gemeenschap: Eerwaarde Heer Van Hoorenbeke.

 

Velen herinneren zich nog hoe hij hier zijn werking begon. Hij startte met niets! De eerste eucharistievieringen hadden plaats in een garage. Toen bouwde hij de kapel waarin we jaren zijn samen gekomen om er meer mens te leren worden.

Hij zaaide het zaad voor de nieuwe, moderne kristenen en hij zaaide het met veel toewijding en geduld, onverpoosd, onvermoeid, dag en nacht, overal.

 

Toen hij dacht dat de grondslag van de gemeenschap die hij stichtte, stevig genoeg was om verder te kunnen uitgroeien en bloeien, voelde hij het vuur van Sint-Paulus heviger dan ooit in zich branden en hunkerde er naar om de boodschap van Christus ook te gaan verkondigen en te beleven onder de armsten der armen van Zuid-Amerika.

 

In de lente van 1966 vertrok hij naar Caracas en hij wou vertrekken zoals hij gekomen was: met niets! Inderdaad, met niets zou hij vertrokken zijn indien er niet enkele mensen de hoofden bij elkaar hadden gestoken om hem toch het allernoodzakelijkste te kunnen meegeven.

De ene gaf een kostuum, de andere koffers, nog anderen geld... de giften stroomden toe en zo werd het Caracas-hulpfonds geboren.

 

Sinds zijn vertrek blijft dit fonds onverminderd steun verlenen aan "Padre Eugenio". Onvermoeid gaan de ijveraars en ijveraarsters van het Caracasfonds regelmatig verder het geld ophalen bij de leden. En deze leden blijven met een onverzettelijke trouw hun steentje bijdragen voor de opbouw van de moderne christenheid in Zuid-Amerika.

 

Ook al krijgen wij in maanden geen nieuws toegestuurd van Padre Eugenio, wij weten dat hij zich volledig inzet en zich totaal kapot werkt in Caracas. Wij weten ook dat hij een oneindig vertrouwen heeft in de mensen van de Don Boscoparochie zonder wiens hulp hij onmogelijk verder zou kunnen werken.

 

Wij mogen het als een eer beschouwen dat we niet enkel aan onze eigen gemeenschap en aan ons eigen Don Bosco-centrum denken doch dat we integendeel genoeg edelmoedigheid en vitaliteit kunnen opbrengen om terzelfdertijd ook aan ontwikkelingshulp te doen.

 

Laten we verder ijveren opdat onze parochiegemeenschap het als een plicht blijft beschouwen om niet alleen in eigen noden te voorzien doch eveneens mee te werken aan de uitbouw van de universele moderne kerk. “

 

DANK

 

En nu keren we even terug naar het jaar 1969.

En lezen uit het Parochieblad van 11 december.

 

Het Caracashulpfonds dankt allen die door hun aanwezigheid op de Caracasdansavond van 22 november ll. hun sympathie betuigd hebben voor het werk van E.H. Vanhoorenbeke.

Wij hadden een zo massale opkomst niet verwacht. Stoelen tekort, geen tafels genoeg, de zaal te klein. De jongeren vonden die situatie niet zo vervelend omdat het 'n formidabele uitvlucht was om op elkaars schoot te gaan zitten. Zij die het schootje zitten in het openbaar niet meer aandurven en zij die zoiets nooit gedaan hebben moeten het hele geval wel wat eng gevonden hebben. Ze zaten als sardientjes die niet in olie of azijn lagen, doch in fris, schuimend, gezond, edel bier.

 

De netto opbrengst bedraagt 15.483 frank. Hartelijk dank. Padre Eugenio zal er goed bij varen. De lange lijst opsommen van de mensen die zich ingezet hebben om deze dansavond mogelijk te maken zou gevaarlijk zijn omdat wij misschien wel iemand zouden kunnen vergeten. Allemaal verdienen ze in elk geval veel lof. De dames, juffrouwen en heren die zorgden voor installaties, bediening, tap, afwas, keuken, kuis en wat weet ik nog meer, mogen een pluim op hun hoed steken voor de uitstekende prestaties. Zelden ziet men zulk een goede ploeggeest.

 

Speciaal willen wij onze pastoor bedanken. Ook hij stak de handen uit de mouwen om na de avondmis de kapel in een minimum van tijd om te toveren in een stemmig danszaaltje. De Caracasploeg wilde hem dan ook een blinkende kapel teruggeven en borstelde, schrobde en schuurde tot in de vroege ochtenduren, zodat de eerste zondagsmis kon plaatsgrijpen in een kraaknette kapel.

 

Prijzen van de tombola die nog niet werden afgehaald: nr. 427 een fles Mandelberg schuimwijn, nr. 580 een fles Muskat de Samos, nr. 339 zes bierglazen en twee kaartspelen. Prijzen af te halen bij R. Joostens, Guldensporenlaan 4.

Parochieblad 11 december 1969

 

*

In onze parochie werkt het Caracashulpfonds, na de dood van Padre Eugenio op 10 september 1982 – hij was toen nog geen 60 jaar oud -, nog altijd verder om zijn parochie tot steun te zijn.

Een succes zonder weerga werd het studiebeurzenproject voor de kansarme jongeren in de barrio Campo Rico.

*

Wil je nader kennis maken met de werking van het Caracashulpfonds, kan je terecht bij de huidige voorzitter van het fonds:

Eddy Deroost, Verenigingstraat 41 te 3010 Kessel-Lo. Tel. 016 25 35 23.

(Rekeningnummer van het Caracashulpfonds BE06 4310 2248 0122 )

 

Wie ons mee steunen wil zijn wij heel dankbaar !

 

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Mutskesweekend  

 

Van vrijdag 1 maart 2019, tot zondag 3 maart 2019.

 

De Bonkelaar organiseert voor de 5de maal het Mutskesweekend: een tweedaags festijn dat draait rond de goesting van het moment.

 

Ben je een sociaal mens die graag nieuwe mensen leert kennen? Heb je kinderen die aan een gezonde dosis ravotten toe zijn? Niet aarzelen en schrijf je in!

 

Steunend op een basisrecept voor de groep, doet iedereen zijn deel en vooral zijn zin.

Samen maken we er iets onvergetelijks van.

 

Kostprijs 

Ouder dan 18 jaar: 10 euro pp/nacht,

13 t.e.m. 17 jaar: 8 euro pp/nacht,

6 t.e.m.12 jaar: 6 euro pp/nacht

4 t.e.m.5 jaar: 4 euro pp/nacht,

 0 t. e. m.3 jaar-4 j.= gratis. De ouders zorgen zelf voor aangepaste voeding en eventueel een kinderbedje.

 

Rekeningnummer: BE89 3770 2696 1185

Vermelding: Mutskesweekend + naam

 

Meebrengen 

Onderlaken en kussensloop

Slaapzak

Eten en drinken om te delen.

Uw volle goesting

 

Verantwoordelijke: Jimmy Hendrickx  

Telefoon: 0499/99 83 75

E-mail: bonkelaar@moulindebellemeuse.be  

 

Voor meer info over de Bonkelaars kan je terecht op deze link:

www.facebook.com/groups/Bonkelaar  

 

Molenhuis 1979

 

UIT ONS GRIJZE VERLEDEN

Don Bosco Kessel-Lo 

Mogen we deze aangeboden kans missen?

Er wordt een molenhuis te koop aangeboden (Ancien Moulin de la Belle Meuse), gelegen te Bérismenil, met een verblijfscapaciteit voor 80 mensen (slaap-, kook- en eetgertief inbegrepen) – met kapel en zwembad. Gelegen tegen uitgestrekte gemeentebossen.  

 

Welke kansen biedt dit gebouw?

De Gemeenschapsraad heeft eens nagegaan welke mogelijkheden dit huis en bijgebouwen biedt:

 

1. 'n Kans om op een christelijke, evangelische manier te denken over en om te springen met bezit. Willen we onze natuur voor iedereen laten zijn, dan zullen we voorzieningen moeten treffen, zodat iedereen ervan kan genieten. Laten we dit gebouw in handen gaan van privé-eigendom dan snijden we vele kansen af voor minder kapitaalkrachtige mensen, voor wie de gezonde lucht en de stilte en de rust even noodzakelijk zijn. Het enige alternatief tegenover privébezit is groepsbezit (althans nu toch nog!)

 

2. In plaats van verder nog veel te praten en te preken over leren samen leven, enz. zit hierin een kans om van alles samen te doen – samen op verlof gaan of op weekend, samen spelen, koken, wandelen, zwemmen, enz. en dit in een ontspannen sfeer – dit biedt vele mogelijkheden.

 

3. Dit groepsbezit geeft vele kansen aan geldelijk minder begoede mensen of aan gehandicapten om ook eens even op adem te mogen komen.

En waarom zij ook niet? (Vraag maar eens aan mensen die verlofkampen willen organiseren voor gehandicapten, hoe erg moeilijk zij 't hebben iets te vinden, dat geschikt en niet te duur is.

 

4. Het ligt in 'n knappe hoek om vanuit contact met de natuur allerlei religieuze bezinning op gang te brengen. En de behoefte aan gebedsruimte en meditatie om de engagementen in 't leven aan te kunnen, is zeker erg groot. Contemplatie op de barricade!  

 

5. Er zijn ook vele studie- en natuurweekends mogelijk: zo maar, wandelen en genietend van harmonie en van mekaar, rond paddestoelen, rond kruiden, enz.

 

6. Voor jeugdkampen zijn er reeds aanvragen voor 1979. Het dient er wel uitzonderlijk goed voor.

 

7. Eventueel bosklassen!

Parochieblad 15 december 1977

 

 

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

 

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

In het Don Bosco centrum is in 2014 een leuke vorm van ‘delen’ begonnen. Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone Ademtocht waar de vieringen plaats hebben.  

En dat boekenmandje kan je er nog steeds terugvinden.

Je mag daar nog altijd een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten.  

Er zijn ook enkele boeken die je niet hoeft terug te brengen. Op die boeken hangt een plakkertje of briefje om je dat mee te delen.

 

Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje mee aanvullen.

 

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICHOTTEBUURT 2019

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.  

 

 

 

 

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

 

RELIGIE: HELEND – VERDELEND

Tentoonstelling in Museum Parcum

Van 8 november 2018 tot 10 maart 2019

 

De tentoonstelling Religie. Helend, Verdelend, neemt je mee in de delicate verhouding tussen religie, oorlog en vrede. Historische cultuurobjecten uit tal van museale en religieuze collecties worden geplaatst naast hedendaagse kunst. De tentoonstelling biedt geen pasklare antwoorden, maar laat ons nadenken over welke rol religie en levensbeschouwing kan spelen in de diverse samenleving van vandaag.

 

Openingsuren: 10 tot 17 uur

Toegangsprijzen: 10 euro, kortinghouder 8 euro, jongeren van 12 tot 18 jaar: 5 euro.

Gratis: kinderen -12 jaar, ICOM-kaart, PARCUM jaarkaart, museumPASS, KU Leuven cultuurkaart .

Rondleidingen:

Expo tour (90 min.): 70 euro, excl. ticket

Combi tour Expo + Abdij van Park (120 min.): 90 euro, excl. ticket

Dialoogrondleiding (90 min.) 70 euro, excl. ticket – enkel Nederlands

 

Parcum, Abdij van Park 7, 3001 Leuven

Tel. +32 (0) 16 40 01 51

bezoek@parcum.bewww.parcum.be

Bus 4, 5, 6, 630, halte Abdij van Park

 

 

 

KAFFEE DETINEE 

Vormingplus Oost Brabant

 

Wanneer

Zaterdag 9 maart 2019 van 13.15 tot 17.30 uur

Vrijdag 15 maart 2019 van 16.30 tot 20.30 uur

Vrijdag 22 maart 32019 van 16.30 tot 20.30 uur

Vrijdag 29 maart 2019 van 19.00 tot 22.00 uur

Vrijdag 5 april 2019 van 19.00 tot 21.00 uur

 

Waar

Justitiepaleis van Leuven

F. Smoldersplein 5 – 3000 Leuven

 

Prijzen: 15 euro

Code: 196127

https://www.vormingplusob.be/kaffee-detinee-11

 

Maak kennis met de wereld van de gevangenis. De eerste dag bezoeken we het gerechtsgebouw en het CAW. Daar vertellen verschillende actoren over hun rol naar gedetineerden toe. De tweede en derde bijeenkomst ga je op rondleiding in de gevangenis van Leuven-Hulp en Leuven-Centraal. Je praat met gedetineerden en met personeel over het leven in de gevangenis en de verwachtingen van zowel de gedetineerden als de samenleving. De vierde bijeenkomst staat er een getuigenis van een slachtoffer en een familielid van een gedetineerde op het programma. We voorzien ook een terugkommoment.

 

Begeleiding: Bart Schoovaerts

Partners

De Rode Antraciet – CAW Brabant – Gevangenis Leuven Centraal – Gevangenis Leuven Hulp

 

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

 

Dinsdag 12 februari 2019 – Prof Hendrik Vos (Centrum voor EU Studies U Gent)

De Europese Unie: geploeter van crisis naar crisis  

 

Dinsdag 19 februari 2019 Prof. Bart Nuttin (Faculteit Geneeskunde)

De ziekte van Parkinson: huidige mogelijkheden tot heelkundige behandeling

 

* Als u dit wenst kunt u een digitaal abonnement nemen op de dinsdaglezingen van het Algemeen Programma 2018-2019.

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

 

 

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 17 februari 2019

 

Teller vanaf 22/8/2009