St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week  05    30 januari 2019

 

 

 

 

 Speciale vieringen en familievieringen voor groot en klein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parochieblad 2019 

 

Kerk&leven blijft niet in de oppervlakkigheid hangen.

Kerk&leven gaat op zoek naar alles wat waardevol is, naar mensen en gebeurtenissen die je pas ontdekt als je het leven langs alle kanten bekijkt.

Kerk&leven deelt elke week met u zijn bijzondere blik, een blik vol verwondering en bewondering, op zoek naar vertrouwen en hoop.

 

We willen graag bij u op bezoek komen, een jaar lang, elke woensdag in uw brievenbus.

Neem daarom een abonnement op Kerk&leven, liefst voor 15 november 2018.

Voor de prijs van 37 euro.

 

SLUIT JIJ WEER BIJ ONS AAN?

We zien u graag op onze lijst terug!

 

Nieuwe abonnees die inschrijven voor 20 november, ontvangen tot einde dit jaar, elke week de nummers die nog verschijnen in 2018, gratis.

 

Er is wel voor 2019 een verandering van rekeningnummer en begunstigde.

Schrijf nu over op:

 

BE65 7360 4731 0196 van

PZK –PAROCHIEBLAD FRA-ANT-DBO ZR

Amerikalaan 29

3000 Leuven

 

Bij Mededelingen: Kerk&leven 2019 Federatie Frando, Parochie …….

kan je uw parochie toevoegen.

 

Philippe Nachtergaele stelt weer de lijst voor volgend jaar samen en bezorgt die aan de drukkerij.

We zijn hem daar heel dankbaar voor. We begrijpen allen wel dat tijdig inschrijven zijn werk veraangenaamt en verlicht! 

 

Wie het gemakkelijker vindt contant te betalen kan op zijn parochie terecht:

 

* Sint-Franciscus 

Thierry Van Craenem, Spaansekroonlaan 24 B0101 – 3000 Leuven (0486 520 182)

Parochiesecretariaat, Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee (016 25 04 59 )

Open op ma., di., do. en vr. van 9.30 tot 11.30 u. Gesloten op woensdag.

 

* Sint-Antonius

Caroline Van Audenhoven, Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee (016 22 38 11)

 

* Don Bosco

Gilberte Havet, Grensstraat 79, 3010 Kessel-Lo (016 25 45 87)

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

 

Zelfs de medemens kan geen zin geven aan het lijden van zijn broeder. Vandaar onze stelling: indien het lijden zinvol is, dan zal enkel en alleen de lijdende de zingever moeten zijn.

Zo treden wij in het voetspoor van Jezus die niet moest gestraft worden, het lijden niet opzocht, vragen stelde, niet in berusting afstompte maar wél het lijden heeft aanvaard. Hij stierf met open handen.

J.P. G.

 

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Op de avond van zijn dood zei Jezus tegen zijn leerlingen: “Nog even en je ziet me niet meer; weer even en je ziet me terug…”

In dat ‘even’ leven wij – vol zorgen en verdriet. Willen we dit ‘even’ in de geest van Jezus Christus leven, dan houdt dat in dat wij hem zoeken met al onze zorgen en verdriet en merken dat alles in vreugde wordt veranderd door de liefde van hem die zich laat vinden. We hoeven onze eenzaamheid, onze vijandigheid en onze illusies niet uit de weg te gaan of te ontkennen. Integendeel wanneer we de moed hebben deze resultaten volledig onder ogen te zien, te doorgronden en te erkennen, kunnen we ze langzamerhand omzetten in een sterk innerlijk alleen-zijn, in gastvrijheid en gebed.

Henri Nouwen – Uit ‘Open uw hart’

 

Onze volgende meditatieavond is op maandag 4 februari. In deze maand komen we een tweede keer samen op maandag 18 februari 2019

Aanvang om 20 uur in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.  

Contactpersoon:  

jos vermeulen 016/89.03.16 

vermeulen.berte@telenet.be  

meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be 

 

 

 

VIERINGEN

 

    = FR AN DO

        

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 30 januari

VM: OKRA-Team

NM: Catechese

20u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 31 januari

NM: Ontmoetingsnamiddag

AV: koor Parcoeur

 

Zaterdag 2 februari

VM en NM: Gastvrij Michotte

 

Zondag 3 februari

11 uur: Zondagscafé

AV: koor Dissonant

 

Maandag 4 februari

NM: OKRA-lendenvergadering

 

Dinsdag 5 februari

VM: SAMANA

NM: Ontmoetingsnamiddag

 

Woensdag 6 februari

VM: Poetsen en De ARK ped.studiedag

NM: SAMANA

20u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

Donderdag 31 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 1 februari     

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 5 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 7 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2019

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

VZW CARACASHULPFONDS 

UIT ONS GRIJZE VERLEDEN

Don Bosco Kessel-Lo  

DON BOSCO en CARACAS

 

We keren even terug naar het jaar 1968.

En lezen uit het Parochieblad van 3 oktober.

 

“Nu de eerste steen gelegd werd van het Don Bosco-centrum en we de nieuwe muren spoedig hoog uit de grond zien oprijzen, is het zinvol heel even onze gedachten te laten gaan naar de stichter van onze gemeenschap: Eerwaarde Heer Van Hoorenbeke.

 

Velen herinneren zich nog hoe hij hier zijn werking begon. Hij startte met niets! De eerste eucharistievieringen hadden plaats in een garage. Toen bouwde hij de kapel waarin we jaren zijn samen gekomen om er meer mens te leren worden.

Hij zaaide het zaad voor de nieuwe, moderne kristenen en hij zaaide het met veel toewijding en geduld, onverpoosd, onvermoeid, dag en nacht, overal.

 

Toen hij dacht dat de grondslag van de gemeenschap die hij stichtte, stevig genoeg was om verder te kunnen uitgroeien en bloeien, voelde hij het vuur van Sint-Paulus heviger dan ooit in zich branden en hunkerde er naar om de boodschap van Christus ook te gaan verkondigen en te beleven onder de armsten der armen van Zuid-Amerika.

 

In de lente van 1966 vertrok hij naar Caracas en hij wou vertrekken zoals hij gekomen was: met niets! Inderdaad, met niets zou hij vertrokken zijn indien er niet enkele mensen de hoofden bij elkaar hadden gestoken om hem toch het allernoodzakelijkste te kunnen meegeven.

De ene gaf een kostuum, de andere koffers, nog anderen geld... de giften stroomden toe en zo werd het Caracas-hulpfonds geboren.

 

Sinds zijn vertrek blijft dit fonds onverminderd steun verlenen aan "Padre Eugenio". Onvermoeid gaan de ijveraars en ijveraarsters van het Caracasfonds regelmatig verder het geld ophalen bij de leden. En deze leden blijven met een onverzettelijke trouw hun steentje bijdragen voor de opbouw van de moderne christenheid in Zuid-Amerika.

 

Ook al krijgen wij in maanden geen nieuws toegestuurd van Padre Eugenio, wij weten dat hij zich volledig inzet en zich totaal kapot werkt in Caracas. Wij weten ook dat hij een oneindig vertrouwen heeft in de mensen van de Don Boscoparochie zonder wiens hulp hij onmogelijk verder zou kunnen werken.

 

Wij mogen het als een eer beschouwen dat we niet enkel aan onze eigen gemeenschap en aan ons eigen Don Bosco-centrum denken doch dat we integendeel genoeg edelmoedigheid en vitaliteit kunnen opbrengen om terzelfdertijd ook aan ontwikkelingshulp te doen.

 

Laten we verder ijveren opdat onze parochiegemeenschap het als een plicht blijft beschouwen om niet alleen in eigen noden te voorzien doch eveneens mee te werken aan de uitbouw van de universele moderne kerk. “

 

DANK

 

En nu keren we even terug naar het jaar 1969.

En lezen uit het Parochieblad van 11 december.

 

Het Caracashulpfonds dankt allen die door hun aanwezigheid op de Caracasdansavond van 22 november ll. hun sympathie betuigd hebben voor het werk van E.H. Vanhoorenbeke.

Wij hadden een zo massale opkomst niet verwacht. Stoelen tekort, geen tafels genoeg, de zaal te klein. De jongeren vonden die situatie niet zo vervelend omdat het 'n formidabele uitvlucht was om op elkaars schoot te gaan zitten. Zij die het schootje zitten in het openbaar niet meer aandurven en zij die zoiets nooit gedaan hebben moeten het hele geval wel wat eng gevonden hebben. Ze zaten als sardientjes die niet in olie of azijn lagen, doch in fris, schuimend, gezond, edel bier.

 

De netto opbrengst bedraagt 15.483 frank. Hartelijk dank. Padre Eugenio zal er goed bij varen. De lange lijst opsommen van de mensen die zich ingezet hebben om deze dansavond mogelijk te maken zou gevaarlijk zijn omdat wij misschien wel iemand zouden kunnen vergeten. Allemaal verdienen ze in elk geval veel lof. De dames, juffrouwen en heren die zorgden voor installaties, bediening, tap, afwas, keuken, kuis en wat weet ik nog meer, mogen een pluim op hun hoed steken voor de uitstekende prestaties. Zelden ziet men zulk een goede ploeggeest.

 

Speciaal willen wij onze pastoor bedanken. Ook hij stak de handen uit de mouwen om na de avondmis de kapel in een minimum van tijd om te toveren in een stemmig danszaaltje. De Caracasploeg wilde hem dan ook een blinkende kapel teruggeven en borstelde, schrobde en schuurde tot in de vroege ochtenduren, zodat de eerste zondagsmis kon plaatsgrijpen in een kraaknette kapel.

 

Prijzen van de tombola die nog niet werden afgehaald: nr. 427 een fles Mandelberg schuimwijn, nr. 580 een fles Muskat de Samos, nr. 339 zes bierglazen en twee kaartspelen. Prijzen af te halen bij R. Joostens, Guldensporenlaan 4.

Parochieblad 11 december 1969

 

*

In onze parochie werkt het Caracashulpfonds, na de dood van Padre Eugenio op 10 september 1982 – hij was toen nog geen 60 jaar oud -, nog altijd verder om zijn parochie tot steun te zijn.

Een succes zonder weerga werd het studiebeurzenproject voor de kansarme jongeren in de barrio Campo Rico.

*

Wil je nader kennis maken met de werking van het Caracashulpfonds, kan je terecht bij de huidige voorzitter van het fonds:

Eddy Deroost, Verenigingstraat 41 te 3010 Kessel-Lo. Tel. 016 25 35 23.

(Rekeningnummer van het Caracashulpfonds BE06 4310 2248 0122 )

 

Wie ons mee steunen wil zijn wij heel dankbaar !

 

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Gebruik van Het Molenhuis door derden

 

Het gebouw kan geheel of gedeeltelijk ter beschikking gesteld worden aan derden indien deze activiteiten in overeenstemming zijn met de geest van de vzw ‘Moulin de Belle Meuse’.

Voorrang en kortingen worden gegeven aan groepen die aandacht hebben voor mensen die het moeilijker hebben in onze samenleving.

 

We werken met ons huis in een vorm van open vertrouwen. Er is geen conciërge, geen inspecteur die u ter plaatse viseert. Van de groepen en gebruikers wordt verwacht dat zij het huis als een goede huisvader gebruiken en het in een staat achterlaten zoals ze het zelf graag hadden willen vinden.

 

Op onze website (www.moulindebellemeuse.be/Reserveren) vind je onze kalender. Kijk hier of uw gewenste periode nog vrij is. Gebruik het reservatieformulier om uw aanvraag in te dienen. De raad van bestuur evalueert elke aanvraag.

 

Het woonhuis (maximaal 12 personen)

Prijs per nacht: 90 euro

Het kamphuis (maximaal 30 personen)

Sociale sector 125 euro per nacht

Jeugd en scholen: 190 euro per nacht

Andere gebruikers: 250 euro per nacht

Ganse huis : maximaal 50 personen

Sociale sector 170 euro per nacht

Jeugd en scholen: 260 euro per nacht

Andere gebruikers: 340 euro per nacht

* Vanaf 18.00 u. op uw aankomstdag tot 16.00 u. op uw vertrekdag. Een weekend geldt steeds voor 2 nachten. Op aanvraag kan de raad van bestuur beslissen om af te wijken van de tarieven. We vragen een voorschot van 20%  

 

Wat verstaan wij onder ‘sociale sector’, ‘jeugd en scholen’ en ‘andere gebruikers’ ?

 

1. Sociale sector  

Vzw’s die tot de ‘Bijzondere Jeugdbijstand’ behoren, of initiatieven en organisaties voor mensen in armoede, voor volwassenen of kinderen met lichamelijke, psychische, mentale en sociale beperkingen, MPI’s (o.m. BSO en BLO).

 

2. Jeugd & scholen  

Jeugd (jongeren tot 18 jaar) staat onder begeleiding van minstens 1 volwassene.

Bij scholen betreft het hier vooral bosklassen voor lager- en secundair onderwijs.

 

3. Andere gebruikers  

- Families en verenigingen: Het betreft gezinnen, familiebijeenkomsten, verenigingen, vriendengroepen, ...De groepsstructuur, het samenzijn en het samen beleven met respect voor de natuur en het huis is zeer belangrijk.

-Vorming: Bezinningsdagen, vormende activiteiten, opleidingen, alternatieve geneeswijzen, meditatie, enz…Meestal gebeuren deze activiteiten onder deskundige begeleiding.

 

Vzw. Moulin de Belle Meuse

www.moulindevbellemeuse.be/Reserveren

contact@moulindebellemeuse.be

 

Molenhuis 1979

 

UIT ONS GRIJZE VERLEDEN

Don Bosco Kessel-Lo 

Mogen we deze aangeboden kans missen?

Er wordt een molenhuis te koop aangeboden (Ancien Moulin de la Belle Meuse), gelegen te Bérismenil, met een verblijfscapaciteit voor 80 mensen (slaap-, kook- en eetgertief inbegrepen) – met kapel en zwembad. Gelegen tegen uitgestrekte gemeentebossen.  

 

Welke kansen biedt dit gebouw?

De Gemeenschapsraad heeft eens nagegaan welke mogelijkheden dit huis en bijgebouwen biedt:

 

1. 'n Kans om op een christelijke, evangelische manier te denken over en om te springen met bezit. Willen we onze natuur voor iedereen laten zijn, dan zullen we voorzieningen moeten treffen, zodat iedereen ervan kan genieten. Laten we dit gebouw in handen gaan van privé-eigendom dan snijden we vele kansen af voor minder kapitaalkrachtige mensen, voor wie de gezonde lucht en de stilte en de rust even noodzakelijk zijn. Het enige alternatief tegenover privébezit is groepsbezit (althans nu toch nog!)

 

2. In plaats van verder nog veel te praten en te preken over leren samen leven, enz. zit hierin een kans om van alles samen te doen – samen op verlof gaan of op weekend, samen spelen, koken, wandelen, zwemmen, enz. en dit in een ontspannen sfeer – dit biedt vele mogelijkheden.

 

3. Dit groepsbezit geeft vele kansen aan geldelijk minder begoede mensen of aan gehandicapten om ook eens even op adem te mogen komen.

En waarom zij ook niet? (Vraag maar eens aan mensen die verlofkampen willen organiseren voor gehandicapten, hoe erg moeilijk zij 't hebben iets te vinden, dat geschikt en niet te duur is.

 

4. Het ligt in 'n knappe hoek om vanuit contact met de natuur allerlei religieuze bezinning op gang te brengen. En de behoefte aan gebedsruimte en meditatie om de engagementen in 't leven aan te kunnen, is zeker erg groot. Contemplatie op de barricade!  

 

5. Er zijn ook vele studie- en natuurweekends mogelijk: zo maar, wandelen en genietend van harmonie en van mekaar, rond paddestoelen, rond kruiden, enz.

 

6. Voor jeugdkampen zijn er reeds aanvragen voor 1979. Het dient er wel uitzonderlijk goed voor.

 

7. Eventueel bosklassen!

Parochieblad 15 december 1977

 

 

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

 

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

In het Don Bosco centrum is in 2014 een leuke vorm van ‘delen’ begonnen. Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone Ademtocht waar de vieringen plaats hebben.  

En dat boekenmandje kan je er nog steeds terugvinden.

Je mag daar nog altijd een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten.  

Er zijn ook enkele boeken die je niet hoeft terug te brengen. Op die boeken hangt een plakkertje of briefje om je dat mee te delen.

 

Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje mee aanvullen.

 

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICHOTTEBUURT 2019

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.  

 

 

 

 

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

 

ZORG LEUVEN

Oppasdienst voor zieke kinderen

 

Is je kind ziek en moet jij naar het werk of een opleiding? Dan kan je een beroep doen op de teledienst van Zorg Leuven.

Gediplomeerde kinderbegeleiders komen tussen 7 en 18.30 uur bij je thuis op je zieke kind passen.

 

Je kan een oppas aanvragen voor de dag zelf of de volgende dagen. Er zijn wel enkele voorwaarden. Zo mag je kind niet ouder zijn dan 12, heb je een doktersattest nodig en kan je maximum acht dagen per maand van de dienst gebruikmaken. De prijs hangt af van je gezinsinkomen.

 

Inlichtingen:

Vraag je oppas aan op 016 24 81 99

Tussen 7 en 18.30 uur en tussen 20 en 21 uur

www.zorgleuven.be/teledienst-oppas-ziek-kind

 

(Uit Stadsmagazine van en over Leuven LVN van januari 2019)

 

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

 

Tweede semester:

Dinsdag 5 februari 2019 Prof. Robert Speijer (Faculteit Wetenschappan)

Klimaatopwarming : een kleine stap voor de mensheid, een grote stap terug in het verleden  

 

Dinsdag 12 februari 2019 – Prof Hendrik Vos (Centrum voor EU Studies U Gent)

De Europese Unie: geploeter van crisis naar crisis  

 

* Als u dit wenst kunt u een digitaal abonnement nemen op de dinsdaglezingen van het Algemeen Programma 2018-2019.

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

 

 

GESPREK MET ANNE

 

Heb je nood aan een luisterend oor, voel je je niet zo goed maar weet je niet wat er aan de hand is? Voel je je angstig, eenzaam of onzeker, kamp je met relatieproblemen, conflicten, zingevings- vragen, dan kan je terecht bij Anne. Zij is integratieve psychotherapeute, verpleegkundige en opvoedingsdeskundige.

In therapie geeft Anne de ruimte aan wat gehoord wil worden, de veranderingen van het ouder worden, het levensverhaal, belangrijke levensgebeurtenissen en onverwerkte trauma’s verwerken en integreren om succesvol ouder te kunnen worden.

Anne heeft een goede kennis van de sociale kaart en doorverwijzingsmogelijkheden. Ze luistert in een veilige omgeving naar jouw verhaal vanuit een open, niet oordelende houding.  

 

Ben je op zoek naar meer balans, levensvreugde en levenskwaliteit, dan kan je elke donderdag-

voormiddag terecht bij Anne in Seniorama. Maak een afspraak met Anne via het onthaal .

016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be.

 

 

 

NORDIC WALKING

2019, laten we er een heerlijk walkingjaar van maken. Of we nu met 6 zijn of met 26, iedere maandagnamiddag zijn we van de partij.

 

Je kent de techniek van het Nordic Walken? Dan nodigen we je uit om elke maandag mee te walken. We walken in 2 groepen:

De ‘rustige walkers’ walken elke 2 weken en wandelen dan een 6 km in 1.30 u. 

De ‘gevorderden’ walken elke week en wandelen dan een 7 tot 7,5 km in 1.30 u. 

Wat heb je nodig? Poles, goede stapschoenen en veel goesting.

Voor beide groepen startplaats: Parking Arboretum Heverleebos.

Te bereiken met bus 18 van de Tec vanuit Leuven Station Perron 1 tot halte De Jacht, dan nog 5 minuutjes verder de Naamse steenweg volgen. Opgepast: je kan geen rittenkaart van de lijn gebruiken.

Vertrek: we vertrekken stipt om 14 u. en walken ongeveer anderhalf uur

 

Voor meer info:

Lutgarde Michielsen, GSM 0478 88 15 56, e-mail Lutgarde.Michielsen@skynet.be

 

 

 

HULP BIJ LAPTOPGEBRUIK IN SENIORAMA

Je hebt een computercursus gevolgd en je werkt regelmatig op je laptop (draagbare pc) en af en toe word je met een probleempje geconfronteerd. Je hebt bv. last met de opsommingstekens of de marges of met het maken van een tabel? Hoe krijg je een pdf-document geopend en afgedrukt? Het lukt je niet je foto’s van je digitaal fototoestel op je computer te zetten? Wat is het beste antivirusprogramma? De update, upgrade of back-up wil niet lukken. Of … mijn pc doet raar!...

Seniorama probeert een antwoord op je vragen te vinden en organiseert begeleiding bij laptop-gebruik waar je gedurende 45 min. individuele hulp krijgt: echt maatwerk.

Alleen onderwerpen die in onze cursussen (zie jaarprogramma) aangeleerd worden, kunnen behandeld worden. We doen geen herstellingen van hardware. Onze lesgevers komen niet aan huis.

Seniorama vraagt een bijdrage van € 5.

 

Vooraf inschrijven op het onthaal is noodzakelijk: tel. 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be.

Omschrijf je probleem. Vergeet niet je laptop en de voedingskabel mee te brengen, eventueel ook de muis.

 

Seniorama vzw

Activiteiten 

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven - www.seniorama.be

Telefoon: 016 22 20 14

Website: http://www.seniorama.be  

 

 

 

EXPEDITIE STERKENDRIES: BATTLE4LIFE

Wanneer: Dinsdag 4 februari 2019 - 20.00 – 22.30 u.

Waar: Bibliotheek Bertem, Bosstraat 1 – 3060 Bertem

Prijs: 12 euro – Reductieprijs: 9 euro

 

Guido Sterkendries is een eco-natuurfotograaf met internationale faam. Hij wil zo veel mogelijk toehoorders sensibiliseren rond de klimaatwijziging. Zowel in het Amazonewoud als elders in de wereld raakt de natuur in onevenwicht en worden biotopen in ijltempo vernietigd door o.a. massale ontbossing. Vandaag zet hij – samen met zijn gezin – zijn Amazone-ervaring om in ecologische projecten in de eigen omgeving. Hij heeft veel aandacht voor biodiversiteit en hoe je dagelijks leven een positieve bijdrage levert aan het behoud ervan.

 

Praktische info:

Na afloop van deze interactieve avond met fenomenale beelden, maak je kans op een van de drie fotoposters die we verloten onder de deelnemers.

 

Partners: Altijd geslaagd Zuid-Dijleland, Bibliotheek Bertem

Begeleiding: Guido Sterkendries  

Code: 196029

https://vormingplusob/expeditie-sterkendries-battle4life.-0

 

Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee 

Tel. 016 525 900 – Fax 016 525 901

info@vormingplusob.be 

IBAN: BE29 7785 9226 3564

BIC: GKCCBEBB

 

 

 

OVER VORMINGPLUS OOST-BRABANT

Als een van de dertien volkshogescholen in Vlaanderen, organiseren we educatieve activiteiten in de vrije tijd, rond uiteenlopende thema’s. Onze activiteiten omvatten cursussen, lezingen, workshops en nog veel meer.

 

Als non-profitorganisatie werkt Vormingplus voor de inwoners van de 30 gemeenten van het arrondissement Leuven. Iedere Oost-Brabander kan bij ons terecht. Jong of oud, laag- of hooggeschoold, stadsmens of dorpsbewoner.

We organiseren cursussen in samenwerking met andere organisaties. We verkennen de regio. We sporen op wat er bestaat en vragen wat er leeft.

 

Zo kunnen we activiteiten plannen die mensen echt nodig vinden. Vormingplus wordt op termijn een kruispunt van informatie over leren en cursussen. Iedere burger kan er terecht met zijn of haar leervraag. Ben je medewerker of vrijwilliger in een organisatie, dan kan Vormingplus je ondersteunen bij initiatieven of projecten.

 

Heb je vragen of opmerkingen?

Neem dan gerust contact op met ons.

 

Beleidsplan in een notendop.

Wie is wie bij Vormingplus Oost-Brabant?

Aan de slag als vrijwilliger bij Vormingplus Oost-Brabant.

 

Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee 

Tel. 016 525 900 – Fax 016 525 901

info@vormingplusob.be 

https://vormingplusob.be/over-vormingplus-oost-brabant

IBAN: BE29 7785 9226 3564

BIC: GKCCBEBB

 

Openingsuren onthaal: Maandag tot donderdag van 9 tot 17 uur.

Gesloten op vrijdag (Wel telefonisch bereikbaar)  

 

 

 

STAD LEUVEN

Praatgroep Nederlands

 

‘Kom binnen’ is een praatgroep waar je Nederlands kan spreken en oefenen. Je ontmoet er Nederlandstaligen en kan praten over allerlei dingen: werk, hobby’s, koken …

 

Voor wie? Anderstaligen en Nederlandstaligen 

Prijs:  Gratis

 

Waar en wanneer?

*Buurtcentrum Mannenstraat:

Groefstraat 2, Leuven

Elke dinsdag van 10 tot 17 uur (behalve tijdens de schoolvakanties) 

 

*Buurtcentrum Sint-Maartensdal:

Rijdende Artillerielaan 6, Leuven

Elke dinsdag van 13.30 tot 16 uur (behalve tijdens de schoolvakanties) 

 

*Casablanca:

Spaarstraat 128, Kessel-lo 

Elke maandag van 9 tot 12 uur, enkel voor vrouwen (behalve tijdens schoolvakanties) 

 

*Dienst diversiteit en gelijke kansen:

Elke woensdag van 20 tot 22 uur en elke donderdag van13 tot 15 uur.

 

Telefoon: 016 27 28 88

E-mail: diversiteit@leuven.be

 

 

 

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 30 januari 2019

 

Teller vanaf 22/8/2009