St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week  04    23 januari 2019

 

 

 

 

 Speciale vieringen en familievieringen voor groot en klein 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Lieve vele goede vrienden

 

   

2018 is een bewogen jaar geweest voor onze gemeenschap, ........... om nooit te vergeten!

Uit alle hoeken van ons huis hebben we spullen (kasten , stoelen , tafels , ....)  bijeengehaald. Daarvan ging een klein deel mee met de overblijvende zusters, en van de rest heel veel naar Oekraïne.

Van het orgel uit de grote kapel namen we afscheid in januari. In twee dagen werd het "afgebroken" door een heel team. Op een week tijd werd het opnieuw opgebouwd in de

St-Pieterskerk te Kwerps. Op 15 april werden de deuren van deze parochiekerk opengesteld voor een eerste orgelconcert. De vier clarissen die nog in Leuven en Heverlee verblijven, werden uitgenodigd.

Onze harten klopten wat sneller dan gewoonlijk!

 

Eind februari "vlogen" de klokken uit onze toren. Twee vrijwilligers hadden ze vanuit de toren al op het dak gezet. De afdaling kon beginnen met behulp van een vrachtwagen met kraan. De klokken zijn nu reeds overgebracht naar Togo in Afrika, waar de Paters Augustijnen een missie hebben met een seminarie voor inlandse volgelingen.

 

Ook het grote kruisbeeld uit de tuin is meegereisd en kreeg een nieuwe thuis in dat zelfde Togo. Het was een afscheid .......

Weer een hoofdstuk dat was afgesloten.

 

Zoals we reeds vorig jaar vertelden, vertrokken zuster Benedikta en zuster Maria op Allerzielen naar "Home Vogelzang" in Heverlee. Onze twee zusters werden er met open armen ontvangen door de zusters van de Heilige Harten, die dit rusthuis vroeger hebben opgebouwd. Onze zusters kunnen nergens beter wonen en zijn hun "gastvrouwen" met wie ze een hechte gebedsgemeenschap vormen, uiterst dankbaar! Zij maken dit gebed ook concreet in het mooie apostolaat van deugddoende bezoekjes aan eenzame medebewoners van het Home.

Buiten zuster Flora die al sinds 2014 in een rusthuis in Antwerpen verblijft, bleven er dan nog twee zusters over: zuster Johanna en zuster Hannah - de oudste en de jongste - om het grote klooster van Kessel-Lo nog een tijdje te bewonen en verder leeg te maken. Vier maanden later, op 1 maart, sloten ze de deuren en verhuisden naar de bungalow in de Spaanse-Kroonlaan 48 te  Leuven. Een veel kleiner huis (gelukkig) omgeven door een kleine tuin met grasveld(jes), bloemenperkjes met hortensia's - die er al stonden - en vele rozelaars, een druivelaartje en een jonge vijgenboom die ze meebrachten van de Predikherenberg.

Marjo Holtland en Harry Kösters - een Nederlands, kunstzinnig echtpaar met wie we bevriend zijn - hebben voor de kleine woning een prachtig, zeer symbolisch  klein glas in loodraam gemaakt. Zij gebruikten daarvoor voornamelijk stukjes glas uit het bovenraam (boven de eigenlijke glasramen) uit onze kapel op de Predikherenberg. Tegelijk een mooie herinnering aan "vroeger".

   

Door lieve buren en vrienden waren er reeds meubelen verhuisd.

Het is aangenaam wonen in het "nieuwe" huis - omringd door "nieuwe" lieve buren - en tevens de plaats van een "nieuwe gebedsgemeenschap". In ons gebed schenken wij God onze tijd en samen gedenken we de mensen..........van heel de wereld. Wij blijven geloven dat het nodig is dat er gebeden wordt,....soms ook opdat het zonnig weer zou zijn!

Voor de eucharistieviering gaan zuster Johanna en zuster Hannah naar Home Vogelzang - waar deze vieringen ook mooi en verzorgd zijn - en maken nadien een praatje met "onze" twee zusters die er wonen.

 

Graag wensen wij u een ZALIG EN GEZELLIG KERSTFEEST en dat er op aarde VREDE mag zijn voor alle mensen.

GELUKKIG EN VREDEVOL NIEUWJAAR!

 

 

 

                                                                            Uw zusters clarissen

 

                                                                            Zr Johanna en Zr Hannah

                                                                            Spaanse-Kroonlaan 48

                                                                            3000 Leuven

                                                                           

                                                                            Zr Benedikta en Zr Maria

                                                                            Home Vogelzang

                                                                            Tervuursesteenweg 290

                                                                            3001 Heverlee

 

                                                                            Zr Flora

                                                                            WZC "Amate"

                                                                            Het Gouden Anker

                                                                            Binnenvaartstraat 50

                                                                            2000 Antwerpen

 

 

Parochieblad 2019 

 

Kerk&leven blijft niet in de oppervlakkigheid hangen.

Kerk&leven gaat op zoek naar alles wat waardevol is, naar mensen en gebeurtenissen die je pas ontdekt als je het leven langs alle kanten bekijkt.

Kerk&leven deelt elke week met u zijn bijzondere blik, een blik vol verwondering en bewondering, op zoek naar vertrouwen en hoop.

 

We willen graag bij u op bezoek komen, een jaar lang, elke woensdag in uw brievenbus.

Neem daarom een abonnement op Kerk&leven, liefst voor 15 november 2018.

Voor de prijs van 37 euro.

 

SLUIT JIJ WEER BIJ ONS AAN?

We zien u graag op onze lijst terug!

 

Nieuwe abonnees die inschrijven voor 20 november, ontvangen tot einde dit jaar, elke week de nummers die nog verschijnen in 2018, gratis.

 

Er is wel voor 2019 een verandering van rekeningnummer en begunstigde.

Schrijf nu over op:

 

BE65 7360 4731 0196 van

PZK –PAROCHIEBLAD FRA-ANT-DBO ZR

Amerikalaan 29

3000 Leuven

 

Bij Mededelingen: Kerk&leven 2019 Federatie Frando, Parochie …….

kan je uw parochie toevoegen.

 

Philippe Nachtergaele stelt weer de lijst voor volgend jaar samen en bezorgt die aan de drukkerij.

We zijn hem daar heel dankbaar voor. We begrijpen allen wel dat tijdig inschrijven zijn werk veraangenaamt en verlicht! 

 

Wie het gemakkelijker vindt contant te betalen kan op zijn parochie terecht:

 

* Sint-Franciscus 

Thierry Van Craenem, Spaansekroonlaan 24 B0101 – 3000 Leuven (0486 520 182)

Parochiesecretariaat, Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee (016 25 04 59 )

Open op ma., di., do. en vr. van 9.30 tot 11.30 u. Gesloten op woensdag.

 

* Sint-Antonius

Caroline Van Audenhoven, Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee (016 22 38 11)

 

* Don Bosco

Gilberte Havet, Grensstraat 79, 3010 Kessel-Lo (016 25 45 87)

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

 

Wij hebben over de hele lijn het gevoel van kwaliteit verloren; dit gevoel moeten wij terugwinnen, we moeten het leven weer baseren op kwaliteit. Waardering van kwaliteit betekent cultureel gezien de terugkeer van krant en radio naar het boek, van haast naar ontspanning en stilte, van verstrooidheid naar concentratie, van sensatie naar bezinning , van virtuositeit naar kunst, van snobisme naar bescheidenheid, van ongebondenheid naar maat.

Kwantiteiten betwisten elkaar de leefruimte. Kwaliteiten vullen elkaar aan.

D. Bonhoeffer  

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Diep gebed bestaat in het opzij leggen van de gedachten. Het is een openen van onze geest en hart, lichaam en gevoelens – ons hele wezen – voor God.

We verzetten ons niet tegen gedachten of onderdrukken ze niet. We aanvaarden ze als ze passeren, niet door ons in te spannen, maar door ze allemaal te laten gaan. We openen ons bewustzijn voor het uiterste mysterie, waarvan we door ons geloof weten dat het in ons woont, dichter dan onze ademhaling, dichter dan ons denken, dichter dan de keuzes die we maken – dichter zelfs dan ons bewustzijn.

Het ultieme mysterie is de grond waarin ons wezen geworteld is, de bron waaruit ons leven elk moment opborrelt.

Thomas Keating 

 

Volgende maand februari mediteren we samen op 4 en 18 februari 2019

Aanvang om 20 uur in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.  

Contactpersoon:  

jos vermeulen 016/89.03.16 

vermeulen.berte@telenet.be  

meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be 

 

 

 

VIERINGEN

 

    = FR AN DO

        

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 23 januari

VM: Poetsen

NM: Catechese

20u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 24 januari

NM: Ontmoetingsnamiddag

AV: koor Parcoeur

 

Vrijdag 25 januari

VM+NM: Bar Michotte

 

Zaterdag 26 januari

NM: Catechese

 

Zondag 27 januari

11 uur: Zondagscafé

 

Dinsdag 29 januari

NM: Ontmoetingsnamiddag

 

Woensdag 30 januari

VM: OKRA-Team

NM: Catechese

20u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

Donderdag 24 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 25 januari

19.45 tot 21.00 uur   koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 29 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 31 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 1 februari

19.45 tot 21.00 uur   koorrepetitie in de kerk

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2019

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

 

 

 

VZW CARACASHULPFONDS 

Pater Jesús Sánchez Cabezas is sinds half oktober 2018 de nieuwe pastoor van Campo Rico. Een benoeming die op de eerste plaats voor hemzelf, een complete verrassing was. Hij was pas goed één jaar kapelaan in de parochie van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. Deze parochie ligt helemaal aan de andere kant van de stad op een plaats die vijfhonderd meter boven Caracas uitsteekt. Toevallig is pater Willy, na zijn wijding tot priester, daar ook als kapelaan begonnen om vervolgens van 1999 tot 2004 pastoor te worden in Campo Rico.  

 

Pater Jesús Sánchez Cabezas

Pater Jesús is afkomstig uit Córdova (Spanje) en in 2017 tot priester gewijd in Caracas. Graag noteer ik voor alle lezers een paar details om die sprong van Córdova naar Campo Rico enigszins te kunnen vatten. De ouders van Jesús zijn namelijk al vele jaren aangesloten bij het neocatechumenaat in Spanje. Jesús was heel jong toen hij zich bij de beweging aansloot. Op een algemene bijeenkomst van de Wereldjongerendagen heeft Jesús gevolg gegeven aan een oproep om priester te worden. Hij was toen 24 jaar.

 

Het neocatechumenaat heeft over heel de wereld 120 eigen seminaries waarvan twee in België. Hier kunnen de jongeren van deze beweging hun priesteropleiding volgen. Het zijn seminaries met een heel duidelijk missionair karakter. De kandidaten komen uit verschillende landen om elke vorm van nationalisme te vermijden. Jesús werd geselecteerd voor Venezuela en is hier aan zijn opleiding begonnen. Zijn stageperiode van één jaar deed hij dan weer in Israël.

 

Van de ervaringen in zijn eerste parochie vernoemt hij het horen van de biecht en het toedienen van de ziekenzalving. Bij zulke gelegenheden leerde hij veel leed kennen en juist daarom van de mensen houden. Dat riep bij hem het verlangen op om hen te helpen.

 

De huidige omstandigheden in Venezuela ontmoedigen hem niet. Meer dan ooit ziet hij zijn zending hier in Caracas. We wensen hem het allerbeste toe in Campo Rico.

 

Pater Luis Alberto Aldama Manaure

Pater Luis Alberto Aldama Manaure, die tot oktober in de barrio van Pater Eugenio actief was, is nu tot pastoor benoemd in een pas opgerichte parochie op een half uurverwijderd van Campo Rico. Zijn parochie bevindt zich aan de rand van de stad waar nieuwe barrios zonder stromend water en officiële aansluiting op het elektriciteitsnet gebouwd werden. De bisschop vond in hem de geschikte kandidaat voor deze parochie. Ook hij komt uit een seminarie van het neocatechumaat. Hij laat bij deze alle vrienden van het Carashulpfonds hartelijk groeten en danken voor de steun die hij gedurende zijn verblijf in Campo Rico mocht ervaren.

Tijdschrift Caracashulpfonds – okt., nov., dec. 2018

 

In onze parochie werd op zaterdag 15 januari 1966 het Caracashulpfonds opgericht om Eugeen Vanhoorenbeke, eerste pastoor van Don Bosco en vertrokken als missionaris  naar Venezuela, te helpen in zijn levensonderhoud. Gaandeweg werd het fonds een steunfonds voor de bewoners van Campo Rico. Een succes zonder weerga werd het studiebeurzenproject voor de kansarme jongeren in de barrio Campo Rico.

 

Wil je nader kennis maken met de werking van het Caracashulpfonds, kan je terecht bij

Eddy Deroost, Verenigingstraat 41 te 3010 Kessel-Lo. Tel. 016 25 35 23.

Wie steunen wil zijn wij heel dankbaar !

(Rekeningnummer van het Caracashulpfonds BE06 4310 2248 0122 )

 

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Gebruik van Het Molenhuis door derden

 

Het gebouw kan geheel of gedeeltelijk ter beschikking gesteld worden aan derden indien deze activiteiten in overeenstemming zijn met de geest van de vzw ‘Moulin de Belle Meuse’.

Voorrang en kortingen worden gegeven aan groepen die aandacht hebben voor mensen die het moeilijker hebben in onze samenleving.

 

We werken met ons huis in een vorm van open vertrouwen. Er is geen conciërge, geen inspecteur die u ter plaatse viseert. Van de groepen en gebruikers wordt verwacht dat zij het huis als een goede huisvader gebruiken en het in een staat achterlaten zoals ze het zelf graag hadden willen vinden.

 

Op onze website (www.moulindebellemeuse.be/Reserveren) vind je onze kalender. Kijk hier of uw gewenste periode nog vrij is. Gebruik het reservatieformulier om uw aanvraag in te dienen. De raad van bestuur evalueert elke aanvraag.

 

Het woonhuis (maximaal 12 personen)

Prijs per nacht: 90 euro

Het kamphuis (maximaal 30 personen)

Sociale sector 125 euro per nacht

Jeugd en scholen: 190 euro per nacht

Andere gebruikers: 250 euro per nacht

Ganse huis : maximaal 50 personen

Sociale sector 170 euro per nacht

Jeugd en scholen: 260 euro per nacht

Andere gebruikers: 340 euro per nacht

* Vanaf 18.00 u. op uw aankomstdag tot 16.00 u. op uw vertrekdag. Een weekend geldt steeds voor 2 nachten. Op aanvraag kan de raad van bestuur beslissen om af te wijken van de tarieven. We vragen een voorschot van 20%  

 

Wat verstaan wij onder ‘sociale sector’, ‘jeugd en scholen’ en ‘andere gebruikers’ ?

 

1. Sociale sector  

Vzw’s die tot de ‘Bijzondere Jeugdbijstand’ behoren, of initiatieven en organisaties voor mensen in armoede, voor volwassenen of kinderen met lichamelijke, psychische, mentale en sociale beperkingen, MPI’s (o.m. BSO en BLO).

 

2. Jeugd & scholen  

Jeugd (jongeren tot 18 jaar) staat onder begeleiding van minstens 1 volwassene.

Bij scholen betreft het hier vooral bosklassen voor lager- en secundair onderwijs.

 

3. Andere gebruikers  

- Families en verenigingen: Het betreft gezinnen, familiebijeenkomsten, verenigingen, vriendengroepen, ...De groepsstructuur, het samenzijn en het samen beleven met respect voor de natuur en het huis is zeer belangrijk.

-Vorming: Bezinningsdagen, vormende activiteiten, opleidingen, alternatieve geneeswijzen, meditatie, enz…Meestal gebeuren deze activiteiten onder deskundige begeleiding.

 

Vzw. Moulin de Belle Meuse

www.moulindevbellemeuse.be/Reserveren

contact@moulindebellemeuse.be

 

Molenhuis 1979

 

UIT ONS GRIJZE VERLEDEN

Don Bosco Kessel-Lo 

Mogen we deze aangeboden kans missen?

Er wordt een molenhuis te koop aangeboden (Ancien Moulin de la Belle Meuse), gelegen te Bérismenil, met een verblijfscapaciteit voor 80 mensen (slaap-, kook- en eetgertief inbegrepen) – met kapel en zwembad. Gelegen tegen uitgestrekte gemeentebossen.  

 

Welke kansen biedt dit gebouw?

De Gemeenschapsraad heeft eens nagegaan welke mogelijkheden dit huis en bijgebouwen biedt:

 

1. 'n Kans om op een christelijke, evangelische manier te denken over en om te springen met bezit. Willen we onze natuur voor iedereen laten zijn, dan zullen we voorzieningen moeten treffen, zodat iedereen ervan kan genieten. Laten we dit gebouw in handen gaan van privé-eigendom dan snijden we vele kansen af voor minder kapitaalkrachtige mensen, voor wie de gezonde lucht en de stilte en de rust even noodzakelijk zijn. Het enige alternatief tegenover privébezit is groepsbezit (althans nu toch nog!)

 

2. In plaats van verder nog veel te praten en te preken over leren samen leven, enz. zit hierin een kans om van alles samen te doen – samen op verlof gaan of op weekend, samen spelen, koken, wandelen, zwemmen, enz. en dit in een ontspannen sfeer – dit biedt vele mogelijkheden.

 

3. Dit groepsbezit geeft vele kansen aan geldelijk minder begoede mensen of aan gehandicapten om ook eens even op adem te mogen komen.

En waarom zij ook niet? (Vraag maar eens aan mensen die verlofkampen willen organiseren voor gehandicapten, hoe erg moeilijk zij 't hebben iets te vinden, dat geschikt en niet te duur is.

 

4. Het ligt in 'n knappe hoek om vanuit contact met de natuur allerlei religieuze bezinning op gang te brengen. En de behoefte aan gebedsruimte en meditatie om de engagementen in 't leven aan te kunnen, is zeker erg groot. Contemplatie op de barricade!  

 

5. Er zijn ook vele studie- en natuurweekends mogelijk: zo maar, wandelen en genietend van harmonie en van mekaar, rond paddestoelen, rond kruiden, enz.

 

6. Voor jeugdkampen zijn er reeds aanvragen voor 1979. Het dient er wel uitzonderlijk goed voor.

 

7. Eventueel bosklassen!

Parochieblad 15 december 1977

 

 

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

 

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

Al meerdere jaren gaan we met onze eenvoudige en leuke manier van ‘delen’ verder:

Ons boekenmandje in de Stille Zone Ademtocht!

Ga na de vieringen dit boekenmandje niet achteloos voorbij.

Neem gerust een kijkje want er komt regelmatig wat bij.

Je kan een boek uitkiezen en, na lezing thuis, weer terugplaatsen.

Je kan het mandje ook spijzigen met jouw eigen boeken.

 

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

 

 

 

 

 

MICHOTTEBUURT 2019

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.  

 

 

 

 

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

 

VLUCHTELINGEN ZIJN OOK MENSEN

Inzamelpunt voor kledij en droge voeding 

 

Er bestaat in de buik van de samenleving nog een andere realiteit dan de dagdagelijkse berichten over het oppakken en opsluiten van vluchtelingen en racistische uitspattingen door politici en burgers op sociale en andere media.

 

In Leuven steken groepen zoals Buren zonder Grenzen, Gastvrij Wijgmaal en de Michottebuurt vluchtelingen al enkele jaren een helpende hand toe bij het zoeken naar een huurwoning.

In Wilsele baten burgers, verenigd in de vzw Recht op Migratie, een opvanghuis uit voor vluchtelingen.

 

Nieuwste initiatief is het inzamelpunt voor kledij en droge voeding dat Solidarity for All vorige donderdag opende in Hal 5 in Kessel-lo.

Van woensdag- tot zondagnamiddag kan men daar zaken binnenbrengen die vrijwilligers tweewekelijks naar vluchtelingenkampen in Duinkerke transporteren. De wantoestanden zijn in de kampen van Duinkerke volgens Solidarity for All schrijnender dan in Calais omdat er minder hulporganisaties actief zijn.

 

Wie iets wil weten over de afschuwelijke toestanden in dergelijke kampen raden wij het boek ‘Jungle. Berichten uit transitland’ aan dat de Leuvense auteur Ann Lamon recent uitbracht.  

Geen twijfel mogelijk dat de toegang en verblijf in ons land dient gereglementeerd te worden, maar vluchtelingen die door de mazen van het net glippen en in ons land wachten op een beslissing over hun asielaanvraag of op een vervoersmiddel om hen naar het beloofde land Engeland te brengen dienen eveneens als mensen behandeld te worden.

Alle lof voor burgers die ter zake initiatieven nemen waar overheden dat al dan niet bewust nalaten te doen.

 

Luc Vanheerentals  

(Uit Streekkrant Deze Week – W 45 -07/11 t.e.m.13/11/18)

 

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

 

Tweede semester:

Dinsdag 5 februari 2019 Prof. Robert Speijer (Faculteit Wetenschappan)

Klimaatopwarming : een kleine stap voor de mensheid, een grote stap terug in het verleden  

 

Dinsdag 12 februari 2019 – Prof Hendrik Vos (Centrum voor EU Studies U Gent)

De Europese Unie: geploeter van crisis naar crisis  

 

* Als u dit wenst kunt u een digitaal abonnement nemen op de dinsdaglezingen van het Algemeen Programma 2018-2019.

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

 

 

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandeling (5 à 6 km)

Woensdag  23 januari. We komen samen om 13.30 u op het De Becker Remyplein, ter hoogte van de kapel.

De chauffeurs geven een lift tegen 0,10 euro per km. Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen.

Voor meer info: Luc Maes 016 63 39 26

 

Wie wil deelnemen aan sportactiviteiten is verplicht om een verzekering te nemen. € 5 per jaar voor leden en € 10 voor niet-leden. Dat geldt voor de wandel-, fietstochten en nordic-walking. Voorinschrijving is niet nodig.

 

 

 

NORDIC WALKING

2019, laten we er een heerlijk walkingjaar van maken. Of we nu met 6 zijn of met 26, iedere maandagnamiddag zijn we van de partij.

 

Je kent de techniek van het Nordic Walken? Dan nodigen we je uit om elke maandag mee te walken. We walken in 2 groepen:

De ‘rustige walkers’ walken elke 2 weken en wandelen dan een 6 km in 1.30 u. 

De ‘gevorderden’ walken elke week en wandelen dan een 7 tot 7,5 km in 1.30 u. 

Wat heb je nodig? Poles, goede stapschoenen en veel goesting.

Voor beide groepen startplaats: Parking Arboretum Heverleebos.

Te bereiken met bus 18 van de Tec vanuit Leuven Station Perron 1 tot halte De Jacht, dan nog 5 minuutjes verder de Naamse steenweg volgen. Opgepast: je kan geen rittenkaart van de lijn gebruiken.

Vertrek: we vertrekken stipt om 14 u. en walken ongeveer anderhalf uur

 

Data  

Rustige walkers      : maandag 28 januari.

Gevorderde walkers: maandag 28 januari.

Voor meer info:

Lutgarde Michielsen, GSM 0478 88 15 56, e-mail Lutgarde.Michielsen@skynet.be

 

 

 

LEZING IN SENIORAMA 

“Trainen van het autobiografisch geheugen bij ouderen”

Door Filip Raes, prof. psychologie en pedagogische wetenschappen KU Leuven

 

Datum: maandag 28 januari 2019 van 14.00 u tot 16.30 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 euro, koffie inbegrepen

 

 

 

GELAATSVERZORGING IN SENIORAMA

Dinsdag 29 januari 2019

Je kan vanaf nu maandelijks genieten van een ontspannende gelaatsverzorging. Maggie komt eenmaal per maand langs op Seniorama om je een rustgevende gezichtsmassage te geven. Gedurende 45 minuten zorgt ze voor het reinigen van de huid, de massage, een masker en indien gewenst een lichte maquillage. Ondertussen krijg je raad over hoe je je huid gezond kan houden. Maggie werkt uitsluitend met anti-allergische producten.

 

Maak een afspraak via het onthaal 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be

Kostprijs: € 20 te betalen bij inschrijving.

 

 

 

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag 24 januari 2019

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven

Voor meer info: Johan Kumps 016 26 10 95 of 0489 55 02 60 of Walter Rogge 016 40 66 58 of 0496 57 47 82

 

Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag 29 januari 2019

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven (40 km) met mogelijkheid tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan Wijgmaalbrug (25 km)

Voor meer info: Tine Coenen 016 58 52 86 of 0473 92 99 41 of

Maurits Claeys 016 44 32 45 of 0476 09 06 17

 

 

 

GSM/smartphone en iPhone

Wie problemen heeft met gsm, smartphone of iPhone kan een afspraak maken op het onthaal tel. 016 22 20 14. Dinsdagvoormiddag 10 u of 11 u (behalve schoolvakanties).

Zorg ervoor dat je toestel opgeladen is.

Bijdrage: € 5 vooraf te betalen op het onthaal.

 

 

 

DIGITAAL FOTOTOESTEL

Leer je digitaal fototoestel kennen en gebruiken.

Iedere woensdagvoormiddag (behalve schoolvakanties) vanaf 10 u kan je hiervoor bij Seniorama terecht.

Inschrijven via het onthaal tel. 016 22 20 14.

Merk en type van fototoestel opgeven. Toestel moet opgeladen zijn of breng een reservebatterij mee.

Bijdrage: € 5, vooraf te betalen.

 

 

 

SOCIALE VOORZIENINGEN

Met al je vragen daarover kan je elke donderdagvoormiddag bij Seniorama terecht.

De volgende voorzieningen gebeuren op afspraak.

Kom daarvoor tijdens de kantooruren tussen 9 en 17 u langs het onthaal of neem telefonisch contact tel. 016 22 20 14.

 

 

 

ZELF GEEN INTERNET?

In de cafetaria van Seniorama staat een computer met gratis internetverbinding. Deze dienst is kosteloos.

Seniorama vzw

Activiteiten 

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven - www.seniorama.be

Telefoon: 016 22 20 14

Website: http://www.seniorama.be  

 

 

 

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 30 januari 2019

 

Teller vanaf 22/8/2009