St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week  02    9 januari 2019

 

 

 

 

 Speciale vieringen en familievieringen voor groot en klein 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Lieve vele goede vrienden

 

   

2018 is een bewogen jaar geweest voor onze gemeenschap, ........... om nooit te vergeten!

Uit alle hoeken van ons huis hebben we spullen (kasten , stoelen , tafels , ....)  bijeengehaald. Daarvan ging een klein deel mee met de overblijvende zusters, en van de rest heel veel naar Oekraïne.

Van het orgel uit de grote kapel namen we afscheid in januari. In twee dagen werd het "afgebroken" door een heel team. Op een week tijd werd het opnieuw opgebouwd in de

St-Pieterskerk te Kwerps. Op 15 april werden de deuren van deze parochiekerk opengesteld voor een eerste orgelconcert. De vier clarissen die nog in Leuven en Heverlee verblijven, werden uitgenodigd.

Onze harten klopten wat sneller dan gewoonlijk!

 

Eind februari "vlogen" de klokken uit onze toren. Twee vrijwilligers hadden ze vanuit de toren al op het dak gezet. De afdaling kon beginnen met behulp van een vrachtwagen met kraan. De klokken zijn nu reeds overgebracht naar Togo in Afrika, waar de Paters Augustijnen een missie hebben met een seminarie voor inlandse volgelingen.

 

Ook het grote kruisbeeld uit de tuin is meegereisd en kreeg een nieuwe thuis in dat zelfde Togo. Het was een afscheid .......

Weer een hoofdstuk dat was afgesloten.

 

Zoals we reeds vorig jaar vertelden, vertrokken zuster Benedikta en zuster Maria op Allerzielen naar "Home Vogelzang" in Heverlee. Onze twee zusters werden er met open armen ontvangen door de zusters van de Heilige Harten, die dit rusthuis vroeger hebben opgebouwd. Onze zusters kunnen nergens beter wonen en zijn hun "gastvrouwen" met wie ze een hechte gebedsgemeenschap vormen, uiterst dankbaar! Zij maken dit gebed ook concreet in het mooie apostolaat van deugddoende bezoekjes aan eenzame medebewoners van het Home.

Buiten zuster Flora die al sinds 2014 in een rusthuis in Antwerpen verblijft, bleven er dan nog twee zusters over: zuster Johanna en zuster Hannah - de oudste en de jongste - om het grote klooster van Kessel-Lo nog een tijdje te bewonen en verder leeg te maken. Vier maanden later, op 1 maart, sloten ze de deuren en verhuisden naar de bungalow in de Spaanse-Kroonlaan 48 te  Leuven. Een veel kleiner huis (gelukkig) omgeven door een kleine tuin met grasveld(jes), bloemenperkjes met hortensia's - die er al stonden - en vele rozelaars, een druivelaartje en een jonge vijgenboom die ze meebrachten van de Predikherenberg.

Marjo Holtland en Harry Kösters - een Nederlands, kunstzinnig echtpaar met wie we bevriend zijn - hebben voor de kleine woning een prachtig, zeer symbolisch  klein glas in loodraam gemaakt. Zij gebruikten daarvoor voornamelijk stukjes glas uit het bovenraam (boven de eigenlijke glasramen) uit onze kapel op de Predikherenberg. Tegelijk een mooie herinnering aan "vroeger".

   

Door lieve buren en vrienden waren er reeds meubelen verhuisd.

Het is aangenaam wonen in het "nieuwe" huis - omringd door "nieuwe" lieve buren - en tevens de plaats van een "nieuwe gebedsgemeenschap". In ons gebed schenken wij God onze tijd en samen gedenken we de mensen..........van heel de wereld. Wij blijven geloven dat het nodig is dat er gebeden wordt,....soms ook opdat het zonnig weer zou zijn!

Voor de eucharistieviering gaan zuster Johanna en zuster Hannah naar Home Vogelzang - waar deze vieringen ook mooi en verzorgd zijn - en maken nadien een praatje met "onze" twee zusters die er wonen.

 

Graag wensen wij u een ZALIG EN GEZELLIG KERSTFEEST en dat er op aarde VREDE mag zijn voor alle mensen.

GELUKKIG EN VREDEVOL NIEUWJAAR!

 

 

 

                                                                            Uw zusters clarissen

 

                                                                            Zr Johanna en Zr Hannah

                                                                            Spaanse-Kroonlaan 48

                                                                            3000 Leuven

                                                                           

                                                                            Zr Benedikta en Zr Maria

                                                                            Home Vogelzang

                                                                            Tervuursesteenweg 290

                                                                            3001 Heverlee

 

                                                                            Zr Flora

                                                                            WZC "Amate"

                                                                            Het Gouden Anker

                                                                            Binnenvaartstraat 50

                                                                            2000 Antwerpen

 

 

Parochieblad 2019 

 

 

Kerk&leven blijft niet in de oppervlakkigheid hangen.

Kerk&leven gaat op zoek naar alles wat waardevol is, naar mensen en gebeurtenissen die je pas ontdekt als je het leven langs alle kanten bekijkt.

Kerk&leven deelt elke week met u zijn bijzondere blik, een blik vol verwondering en bewondering, op zoek naar vertrouwen en hoop.

 

We willen graag bij u op bezoek komen, een jaar lang, elke woensdag in uw brievenbus.

Neem daarom een abonnement op Kerk&leven, liefst voor 15 november 2018.

Voor de prijs van 37 euro.

 

SLUIT JIJ WEER BIJ ONS AAN?

We zien u graag op onze lijst terug!

 

Nieuwe abonnees die inschrijven voor 20 november, ontvangen tot einde dit jaar, elke week de nummers die nog verschijnen in 2018, gratis.

 

Er is wel voor 2019 een verandering van rekeningnummer en begunstigde.

Schrijf nu over op:

 

BE65 7360 4731 0196 van

PZK –PAROCHIEBLAD FRA-ANT-DBO ZR

Amerikalaan 29

3000 Leuven

 

Bij Mededelingen: Kerk&leven 2019 Federatie Frando, Parochie …….

kan je uw parochie toevoegen.

 

Philippe Nachtergaele stelt weer de lijst voor volgend jaar samen en bezorgt die aan de drukkerij.

We zijn hem daar heel dankbaar voor. We begrijpen allen wel dat tijdig inschrijven zijn werk veraangenaamt en verlicht! 

 

Wie het gemakkelijker vindt contant te betalen kan op zijn parochie terecht:

 

* Sint-Franciscus 

Thierry Van Craenem, Spaansekroonlaan 24 B0101 – 3000 Leuven (0486 520 182)

Parochiesecretariaat, Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee (016 25 04 59 )

Open op ma., di., do. en vr. van 9.30 tot 11.30 u. Gesloten op woensdag.

 

* Sint-Antonius

Caroline Van Audenhoven, Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee (016 22 38 11)

 

* Don Bosco

Gilberte Havet, Grensstraat 79, 3010 Kessel-Lo (016 25 45 87)

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

 

De moeilijkheid om in vergeving, in de zin van een nieuw begin, te geloven heeft een parallel in de manier waarop wij produceren: alle producten zijn of worden steeds gemaakt op verslijten en weggooien; hun vervangbaarheid is in de industriële planning opgenomen.

Fouten in de productie worden niet hersteld, maar behoren tot het afval.

In deze industriële situatie is aanvaarding van het gebrekkige, de poging, het klaar te spelen met het beschadigde, het een nieuwe kans geven, een technologisch verouderde methode.

D. Sölle

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Geloven is het licht van het bewustzijn vinden in je hart. De prijs voor de reis naar het hart is je ‘zelf’ verliezen. Mediteren is de geloofshandeling die ons leidt op onze reis van hoofd naar hart.

Onze geest is de hele tijd druk bezig met plannen maken, zich van alles verbeelden, problemen oplossen, worstelen met vragen. Dit alles schorten we nu op. Terwijl je hart open gaat, verdwijnt de angst.

Het licht van het hart, dat licht van het pure bewustzijn, de geest van Christus die we in ons hart aantreffen, verlicht nu alles en doordrenkt ook ons gewone, dagelijkse gemoed. Helaas biedt het geen pasklaar antwoord op alle grote vraagstukken en evenmin lost het alle dagelijkse problemen op. Maar het schenkt iets dat ons tot nog grotere dankbaarheid stemt: geloofsvertrouwen.

Laurence Freeman  

 

Onze tweede samenkomst van deze maand gaat door op maandag 21 januari 2019.

Aanvang om 20 uur in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Contactpersoon:  

jos vermeulen 016/89.03.16 

vermeulen.berte@telenet.be  

meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be 

 

 

 

VIERINGEN

 

    = FR AN DO

        

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 9 januari

VM: Poetsen

NM: Parochie – Catechese

20u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 10 januari

NM: Ontmoetingsnamiddag

AV: koor Parcoeur

 

Vrijdag 11 januari

VM+NM: Bar Michotte

AV: De Ark

 

Zaterdag 12 januari

NM+AV: De Krooners

 

Zondag 13 januari

11 uur: Zondagscafé

NM: Kalipso

 

Maandag 14 januari

NM: SAMANA

 

Dinsdag 15 januari

NM: Ontmoetingsnamiddag

 

Woensdag 16 januari

NM: SAMANA Crea

20u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

Donderdag 10 januari

11.00 uur Driekoningenfeest Samana

 

Vrijdag 11 januari

19.45 tot 21.00 uur   koorrepetitie in de kerk

 

Zondag 13 januari

Na de viering: nieuwjaarsdrink

 

Dinsdag 15 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 17 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 18 januari

19.45 tot 21.00 uur   koorrepetitie in de kerk

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2019

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Winterwandelweekend 

 

Van vrijdag 18 januari tot zondag 20 januari 2019  

 

Vrijdagavond vanaf 19 uur staat de soep klaar. Omstreeks 21 uur maken we nog een kleine kennismakingswandeling.

 

Zaterdag starten we de dag op tijd. Ontbijt om 8 uur. We voorzien voldoende fruit en hartelijkheden om een goede fitheid op te bouwen. Tegen 9 uur staan we klaar voor het vertrek.

We wandelen een ganse dag en nemen onze picknick mee. Met de auto’s verplaatsen we ons even verder in de omgeving. De afstand schatten we tussen 15 à 20 km. Rustig wandeltempo met voldoende stops. Genietend van de ontluikende natuur en de weidse landschappen.

Op een gasvuurtje maken we onderweg iets lekkers in een pannetje klaar.

Bij onze thuiskomst bereiden we een fruitslaatje en aperitieven we bij de ondergaande zon. Samen het avondeten voorbereiden en hopen dat we nog tot na de afwas onze ogen kunnen open houden. Rond de kachel laten we onze ervaringen en verhalen de vrije loop. Een gezelschapsspel of snel onder de wol, want…

 

Zondagmorgen zijn we er alweer tijdig bij om volop van de dag te genieten.

Ontbijt om 8 uur en vertrekken om 9 uur voor een wandeling van een 4-tal uur in de omgeving van Het Molenhuis. We nemen wat fruit en versnapering mee voor onderweg.

Middagmaal rond 13.30 uur. Gevolgd door de noodzakelijke opruim van Het Molenhuis. Tegen 16 uur kunnen we afscheid nemen. Hopelijk met een flinke dosis energie om de volgende winterweken met voldoende energie tegemoet te gaan.

 

Men schrijft zich natuurlijk in voor het ganse weekend, dit om de integriteit van de groep te bewaren. Kinderen zijn welkom als ze dapper meestappen. We voorzien in principe geen afhaakmogelijkheden.

 

Inschrijven via het overschrijvingsformulier op

www.moulindebellemeuse.be/activiteiten

 

Liefst voor: 11 januari 2019  

Inschrijving pas geldig na betaling.

Iedereen die de afstand aankan is welkom.

 

Kostprijs (incl. 3 maaltijden per dag)

Ouder dan 18 jaar: 20 euro pp/nacht,

13 t.e.m. 17 jaar: 16 euro pp/nacht,

6 t.e.m.12 jaar: 12 euro pp/nacht,

4 t.e.m.5 jaar: 8 euro pp/nacht,

 0 t. e. m.3 jaar = gratis. De ouders zorgen zelf voor aangepaste voeding en eventueel een kinderbedje.

 

Meebrengen 

Onderlaken en kussensloop – slaapzak – toiletgerief – warme kleren – laarzen en regenjas – stevige, waterdichte wandelschoenen – warme onderlaagjes – rugzak met drinkbus en beker – wandelstok of pools – eventueel een trekkerskomfoortje

 

Verantwoordelijke: Leo en Hilde

Telefoon: 016/ 69 79 37

E-mail: hildeenleo@yahoo.co.uk

 

 

 

Molenhuis 1979

 

UIT ONS GRIJZE VERLEDEN

Don Bosco Kessel-Lo 

Mogen we deze aangeboden kans missen?

Er wordt een molenhuis te koop aangeboden (Ancien Moulin de la Belle Meuse), gelegen te Bérismenil, met een verblijfscapaciteit voor 80 mensen (slaap-, kook- en eetgertief inbegrepen) – met kapel en zwembad. Gelegen tegen uitgestrekte gemeentebossen.  

 

Welke kansen biedt dit gebouw?

De Gemeenschapsraad heeft eens nagegaan welke mogelijkheden dit huis en bijgebouwen biedt:

 

1. 'n Kans om op een christelijke, evangelische manier te denken over en om te springen met bezit. Willen we onze natuur voor iedereen laten zijn, dan zullen we voorzieningen moeten treffen, zodat iedereen ervan kan genieten. Laten we dit gebouw in handen gaan van privé-eigendom dan snijden we vele kansen af voor minder kapitaalkrachtige mensen, voor wie de gezonde lucht en de stilte en de rust even noodzakelijk zijn. Het enige alternatief tegenover privébezit is groepsbezit (althans nu toch nog!)

 

2. In plaats van verder nog veel te praten en te preken over leren samen leven, enz. zit hierin een kans om van alles samen te doen – samen op verlof gaan of op weekend, samen spelen, koken, wandelen, zwemmen, enz. en dit in een ontspannen sfeer – dit biedt vele mogelijkheden.

 

3. Dit groepsbezit geeft vele kansen aan geldelijk minder begoede mensen of aan gehandicapten om ook eens even op adem te mogen komen.

En waarom zij ook niet? (Vraag maar eens aan mensen die verlofkampen willen organiseren voor gehandicapten, hoe erg moeilijk zij 't hebben iets te vinden, dat geschikt en niet te duur is.

 

4. Het ligt in 'n knappe hoek om vanuit contact met de natuur allerlei religieuze bezinning op gang te brengen. En de behoefte aan gebedsruimte en meditatie om de engagementen in 't leven aan te kunnen, is zeker erg groot. Contemplatie op de barricade!  

 

5. Er zijn ook vele studie- en natuurweekends mogelijk: zo maar, wandelen en genietend van harmonie en van mekaar, rond paddestoelen, rond kruiden, enz.

 

6. Voor jeugdkampen zijn er reeds aanvragen voor 1979. Het dient er wel uitzonderlijk goed voor.

 

7. Eventueel bosklassen!

Parochieblad 15 december 1977

 

 

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

 

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

Al meerdere jaren gaan we met onze eenvoudige en leuke manier van ‘delen’ verder:

Ons boekenmandje in de Stille Zone Ademtocht!

Ga na de vieringen dit boekenmandje niet achteloos voorbij.

Neem gerust een kijkje want er komt regelmatig wat bij.

Je kan een boek uitkiezen en, na lezing thuis, weer terugplaatsen.

Je kan het mandje ook spijzigen met jouw eigen boeken.

 

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

 

 

 

 

 

MICHOTTEBUURT 2018

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.

 

Buurtgroep Michotte  

Plant samen met u voor 2018, na de nieuwjaarsreceptie van 6 januari: 

Zaterdag 10 maart:

Film “Bienvenu à Marly-Gomont” i.s.m. Afrika Filmfestival  

Zondag 25 maart:

Opruimactie in het park met broodjes en koffiekoeken na.

Zaterdag 28 april:

Buurtfeest in het Michottepark

Zondag 21 oktober:

Buurtwandeling met voorafgaande zoektocht.

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

 

DE ARENBERGS 

 

Hun geschiedenis, hun bossen, hun relaties met KU Leuven

Marc Derez, docent ‘archief en erfgoed’ KU Leuven

14 januari 2019

 

Wij kennen allen het kasteel van Arenberg in Heverlee. Maar kennen we ook de geschiedenis van de roemruchte familie van die naam.? Dat ze hun naam te danken hebben aan het Duitse dorpje in de Eifel waar ze vandaan komen? Wat hun relatie is met de Leuvense familie de Croy? Kennen we de blinde hertog? Prinses Lydia? En wat weten we van hun vele domeinen, bossen?

 

Kom het allemaal te weten van niemand minder dan Marc Derez, curator van de grote Leuvense tentoonstelling over deze adellijke familie.

 

Waar: Lezingen hebben plaats in de lokalen van Seniorama op maandagnamiddag van 14 tot 16 uur

Bijdrage (een drankje inbegrepen); 5,5 euro. Leden 4,5 euro

Er moet op voorhand ingeschreven worden

 

Vóór het inschrijven en betalen: neem eerst telefonisch contact op om te weten of er nog plaats is voor de gekozen activiteit.

 

Seniorama vzw  

Activiteiten 

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven - www.seniorama.be

Telefoon: 016 22 20 14

Website: http://www.seniorama.be

 

 

 

   

BABBEL OP ZONDAG

Zondag 13 januari 2019

 

Een zondag zonder activiteiten lijkt soms eindeloos. Wie zin heeft in een gezellige babbel of van gedachten wil wisselen op zondag, kan één keer per maand terecht op een ontmoetingsmoment.

Alleenstaande personen voelen zich erg aangetrokken, maar iedereen die er even uit wil en anderen wil ontmoeten is welkom.

Afspraakplaats: taverne ’t Paviljoen in Kessel-Lo (Diestsesteenweg 300).

Vanaf 14.30 uur is een vrijwilliger van Seniorama aanwezig

 

 

 

HULP BIJ LAPTOPGEBRUIK

Je hebt een computercursus gevolgd en je werkt regelmatig op je laptop (draagbare pc) en af en toe word je met een probleempje geconfronteerd. Je hebt bv. last met de opsommingstekens of de marges of met het maken van een tabel? Hoe krijg je een pdf-document geopend en afgedrukt? Het lukt je niet je foto’s van je digitaal fototoestel op je computer te zetten? Wat is het beste antivirusprogramma? De update, upgrade of back-up wil niet lukken. Of … mijn pc doet raar!...

 

Seniorama probeert een antwoord op je vragen te vinden en organiseert begeleiding bij laptop-gebruik, waar je gedurende 45 min. individuele hulp krijgt: echt maatwerk.

Alleen onderwerpen die in onze cursussen (zie jaarprogramma) aangeleerd worden, kunnen behandeld worden. We doen geen herstellingen van hardware. Onze lesgevers komen niet aan huis.

 

Seniorama vraagt een bijdrage van € 5.

Vooraf inschrijven op het onthaal is noodzakelijk: tel. 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be.

 

Omschrijf je probleem. Vergeet niet je laptop en de voedingskabel mee te brengen, eventueel ook de muis. Dinsdag 15 januari, 1 persoon om 14 u en 1 persoon om 15 u.

 

 

 

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag 15, 29 januari 2019

 

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven (40 km) met mogelijkheid tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan Wijgmaalbrug (25 km).

Voor meer info: Tine Coenen 016 58 52 86 of 0473 92 99 41 of

Maurits Claeys 016 44 32 45 of 0476 09 06 17

 

 

 

WANDELEN MET SENIORAMA

Dagwandeling (+/- 16 km) – Langdorp

Donderdag 17 januari.

 

Verplaatsing: met de trein.

We verzamelen in de wachtzaal van Leuven station om 8.55 u.

Heen: Leuven-Langdorp (richting Hasselt): vertrek 9.13 u.

Middagpauze: We picknicken in ‘Agter de weyreldt’ Achter de wereld 2A Herselt.

 

Elke deelnemer betaalt €1 als bijdrage in de organisatiekosten.

 

Aan het station van Langdorp kunnen we heel vlug het Hazepad nemen en zo naar de kerk van Gijmel. Langs kleine paden gaan we Noordwaarts naar het natuurreservaat Langdonken: een uitgestrekt natuurgebied op de overgang van de zandige Kempen naar het lemige Hageland. Aan de rand hiervan komen we aan bij ons picknickadres ‘Agter de weyreldt’, en staat de teller op 9 km. In de namiddag wandelen we langs andere paden door de Langdonken en na 7 km zijn we terug aan het station van Langdorp. Trein op en huiswaarts, moe maar tevreden…

Voor meer info: Ann Verbiest 015 51 46 36 of 0499 41 02 97 of

Maria Dequeker 016 23 77 59 of 0476 65 96 02

 

Wie wil deelnemen aan sportactiviteiten is verplicht om een verzekering te nemen. € 5 per jaar voor leden en € 10 voor niet-leden. Dat geldt voor de wandel-, fietstochten en nordic-walking. Voorinschrijving is niet nodig.

 

 

 

NORDIC WALKING

2019, laten we er een heerlijk walkingjaar van maken. Of we nu met 6 zijn of met 26, iedere maandagnamiddag zijn we van de partij.

 

Je kent de techniek van het Nordic Walken? Dan nodigen we je uit om elke maandag mee te walken. We walken in 2 groepen:

De ‘rustige walkers’ walken elke 2 weken en wandelen dan een 6 km in 1.30 u

De ‘gevorderden’ walken elke week en wandelen dan een 7 tot 7,5 km in 1.30 u

 

Wat heb je nodig? Poles, goede stapschoenen en veel goesting.

 

Voor beide groepen startplaats: Parking Arboretum Heverleebos.

Te bereiken met bus 18 van de Tec vanuit Leuven Station Perron 1 tot halte De Jacht, dan nog 5 minuutjes verder de Naamse steenweg volgen. Opgepast: je kan geen rittenkaart van de lijn gebruiken.

Vertrek: we vertrekken stipt om 14 u en walken ongeveer anderhalf uur.

 

Data  

Rustige walkers      : maandag 14 en 28 januari.

Gevorderde walkers: maandag 14, 21 en 28 januari.

Voor meer info:

Lutgarde Michielsen, GSM 0478 88 15 56, e-mail Lutgarde.Michielsen@skynet.be

 

 

 

VOETVERZORGING IN SENIORAMA

Woensdag16 januari 2019  

 

Vanaf 8.45 u. is Vanessa Ronchetti aanwezig.

Je kan een afspraak maken via het onthaal tel. 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be

Prijs per verzorgingsbeurt € 25 ter plaatse te betalen.

Informeer bij uw mutualiteit naar de korting.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

 

 

VOEL JE VEILIG!

Vrijdag 18 januari van 13.30 tot 15 u.  

 

De taak van senioreninspecteurs bestaat er voornamelijk in om te luisteren naar de noden, vragen, problemen, voorstellen en kritieken afkomstig uit de seniorengemeenschap.

Daarnaast trachten de senioreninspecteurs onveiligheidsgevoelens bij ouderen op te vangen. Deze hebben veeleer te maken met situaties die niet meteen tastbaar of meetbaar zijn, maar toch een impact hebben op het dagdagelijkse leven. Je kunt bij hen terecht met vragen, problemen en voorstellen over alles waarvoor de politie een bepaalde helpende hand kan reiken.

 

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven met Senioreninspecteur Patricia Van de Walle

 

 

 

FILM IN SENIORAMA

“Playtime”  

Frankrijk – 1967 – Duur: 2 u.04 ’

van: Jacques Tati - met: Jacques Tati

 

De titel van deze film zet de toon voor een ogenschijnlijk luchthartig thema, hoewel, want met de lens op het tijdsgebeuren van de jaren ’50 in Frankrijk, weet Jacques Tati als geen ander een visionair portret neer te zetten.

Datum: vrijdag 18 januari 2019 van 14.00 u. tot 16.30 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven  

Bijdrage: 5,00 euro, leden 4,00 euro

 

 

 

ZELF GEEN INTERNET?

In de cafetaria van Seniorama staat een computer met gratis internetverbinding.

Deze dienst is kosteloos.

 

 

 

SOCIALE VOORZIENINGEN

Met al je vragen daarover kan je elke donderdagvoormiddag bij Seniorama terecht.

De volgende voorzieningen gebeuren op afspraak.

Kom daarvoor tijdens de kantooruren tussen 9 en 17 u langs het onthaal of neem telefonisch contact tel. 016 22 20 14.

 

Seniorama vzw  

Activiteiten 

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven - www.seniorama.be

Telefoon: 016 22 20 14

Website: http://www.seniorama.be

 

 

 

 

 

@pptijd! PLAN JE REIS MET BEHULP VAN APPS 

 

Wanneer: Dinsdag 15 januari 2019-19.30 – 22.30 u.

Waar: LDC De Blankaart, Egenhovenstraat 22 - 3060 Bertem

Prijs: 15 euro – Reductieprijs: 11 euro

 

In het enorme aanbod van apps zijn er heel wat die van pas kunnen komen bij de voorbereiding van, tijdens of na je vakantie. Een hotel vinden, de vereiste inentingen opzoeken, reisgidsen of metroplannen downloaden, een parkeerplek zoeken, het lokale weer checken, e-boeken lezen, de menukaart vertalen, de beste foto’s nemen…

Voor alles bestaat er wel een app!

Daarnaast krijg je tijdens deze cursus ook heel wat tips om de batterij van je toestel te sparen en om diefstal en dure telefoniekosten te vermijden.

 

Praktische info:

Stuur bij inschrijving merk en type van je toestel naar apptijdPV@vormingplusob.be

Om apps te kunnen downloaden heb je een Apple-ID (Apple toestellen), Google-account (Androïd) of Hotmail-account (Windows) nodig. Breng de logingegevens van deze account mee naar de activiteit.

Partners: Altijd geslaagd Zuid-Dijleland, LDC De Blankaart

Begeleiding: Peije Van Klooster

 

Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee 

Tel. 016 525 900 – Fax 016 525 901

info@vormingplusob.be  

IBAN: BE29 7785 9226 3564

BIC: GKCCBEBB

 

Website: http://www.seniorama.be

 

 

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 17 januari 2019

 

Teller vanaf 22/8/2009