St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week  52    26 december 2018

 

 

 

 

 Speciale vieringen en familievieringen voor groot en klein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Parochieblad 2019 

 

Kerk&leven blijft niet in de oppervlakkigheid hangen.

Kerk&leven gaat op zoek naar alles wat waardevol is, naar mensen en gebeurtenissen die je pas ontdekt als je het leven langs alle kanten bekijkt.

Kerk&leven deelt elke week met u zijn bijzondere blik, een blik vol verwondering en bewondering, op zoek naar vertrouwen en hoop.

 

We willen graag bij u op bezoek komen, een jaar lang, elke woensdag in uw brievenbus.

Neem daarom een abonnement op Kerk&leven, liefst voor 15 november 2018.

Voor de prijs van 37 euro.

 

SLUIT JIJ WEER BIJ ONS AAN?

We zien u graag op onze lijst terug!

 

Nieuwe abonnees die inschrijven voor 20 november, ontvangen tot einde dit jaar, elke week de nummers die nog verschijnen in 2018, gratis.

 

Er is wel voor 2019 een verandering van rekeningnummer en begunstigde.

Schrijf nu over op:

 

BE65 7360 4731 0196 van

PZK –PAROCHIEBLAD FRA-ANT-DBO ZR

Amerikalaan 29

3000 Leuven

 

Bij Mededelingen: Kerk&leven 2019 Federatie Frando, Parochie …….

kan je uw parochie toevoegen.

 

Philippe Nachtergaele stelt weer de lijst voor volgend jaar samen en bezorgt die aan de drukkerij.

We zijn hem daar heel dankbaar voor. We begrijpen allen wel dat tijdig inschrijven zijn werk veraangenaamt en verlicht! 

 

Wie het gemakkelijker vindt contant te betalen kan op zijn parochie terecht:

 

* Sint-Franciscus 

Thierry Van Craenem, Spaansekroonlaan 24 B0101 – 3000 Leuven (0486 520 182)

Parochiesecretariaat, Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee (016 25 04 59 )

Open op ma., di., do. en vr. van 9.30 tot 11.30 u. Gesloten op woensdag.

 

* Sint-Antonius

Caroline Van Audenhoven, Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee (016 22 38 11)

 

* Don Bosco

Gilberte Havet, Grensstraat 79, 3010 Kessel-Lo (016 25 45 87)

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

 

Geen mens kan u iets openbaren wat niet reeds half slapend in de dageraad van uw kennis ligt.

Een leraar die in de schaduw van de tempel wandelt, te midden zijner leerlingen, geeft niet van zijn wijsheid, maar veeleer van zijn geloof en zijn liefde.

Zo hij inderdaad wijs is, nodigt hij u niet uit in het huis van zijn wijsheid binnen te treden, maar leidt u veeleer naar de drempel van uw eigen geest. Want het visioen van de ene mens leent zijn vleugels niet aan een ander.

Kahlil Gibran  

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Thomas van Celano zegt over het gebedsleven van Franciscus:

“Franciscus wilde van zijn Heer slechts dit ene verkrijgen, dat hij blijvend in zijn nabijheid mocht zijn. “

Men mag dit wellicht interpreteren als een beschrijving van de contemplatie als hoogste vorm van bidden. Het gaat over het woordeloos gebed dat de levende bron wordt voor een actieve levensstijl en bestaat in een blijvend beleven van Gods nabijheid. Bidden is geen aparte daad meer naast andere vormen van activiteit, maar bidden is leven geworden. Bidden, vereenvoudigd tot een genietend samenzijn met God. Het is een opstijgen of verzonken zijn in het hoogste van een verinnerlijkt leven. Daarom besluit Celano zijn beschrijving als volgt:

“Je kon van hem niet meer zeggen dat hij bad: hij was louter gebed geworden.“

 

Onze volgende samenkomst gaat door in het nieuwe jaar, op maandag 7 januari 2019.

Aanvang om 20 uur in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Contactpersoon:  

jos vermeulen 016/89.03.16 

vermeulen.berte@telenet.be  

meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be 

 

 

 

VIERINGEN

 

    = FR AN DO

        

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 26 december

2e kerstdag

 

Donderdag 27 december

NM: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

 

Zondag 30 december

11 uur: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

 

Maandag 31 december

NM en AV: Kalipso

 

Dinsdag 1 januari

NM: Ontmoetingsnamiddag

 

Donderdag 3 januari

NM: Ontmoetingsnamiddag

 

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

Donderdag 27 december

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 1 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 3 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 4 januari

19.45 tot 21.00 uur   koorrepetitie in de kerk

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2019

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Winterwandelweekend 

 

Van vrijdag 18 januari tot zondag 20 januari 2019  

 

Vrijdagavond vanaf 19 uur staat de soep klaar. Omstreeks 21 uur maken we nog een kleine kennismakingswandeling.

 

Zaterdag starten we de dag op tijd. Ontbijt om 8 uur: We voorzien voldoende fruit en hartelijkheden om een goede fitheid op te bouwen. Tegen 9 uur staan we klaar voor het vertrek.

We wandelen een ganse dag en nemen onze picknick mee. Met de auto’s verplaatsen we ons even verder in de omgeving. De afstand schatten we tussen 15 à 20 km. Rustig wandeltempo met voldoende stops. Genietend van de ontluikende natuur en de weidse landschappen.

Op een gasvuurtje maken we onderweg iets lekkers in een pannetje klaar.

Bij onze thuiskomst bereiden we een fruitslaatje en aperitieven we bij de ondergaande zon. Samen het avondeten voorbereiden en hopen dat we nog tot na de afwas onze ogen kunnen open houden. Rond de kachel laten we onze ervaringen en verhalen de vrije loop. Een gezelschapsspel of snel onder de wol, want…

 

Zondagmorgen zijn we er alweer tijdig bij om volop van de dag te genieten.

Ontbijt om 8 uur en vertrekken om 9 uur voor een wandeling van een 4-tal uur in de omgeving van Het Molenhuis. We nemen wat fruit en versnapering mee voor onderweg.

Middagmaal rond 13.30 uur. Gevolgd door de noodzakelijke opruim van Het Molenhuis. Tegen 16 uur kunnen we afscheid nemen. Hopelijk met een flinke dosis energie om de volgende winterweken met voldoende energie tegemoet te gaan.

 

Men schrijft zich natuurlijk in voor het ganse weekend, dit om de integriteit van de groep te bewaren. Kinderen zijn welkom als ze dapper meestappen. We voorzien in principe geen afhaakmogelijkheden.

 

Inschrijven via het overschrijvingsformulier op

www.moulindebellemeuse.be/activiteiten

 

Liefst voor: 11 januari 2019

Inschrijving pas geldig na betaling.

Iedereen die de afstand aan kan is welkom.

 

Kostprijs (incl. 3 maaltijden per dag)

Ouder dan 18 jaar: 20 euro pp/nacht,

13 t.e.m. 17 jaar: 16 euro pp/nacht,

6 t.e.m.12 jaar: 12 euro pp/nacht,

4 t.e.m.5 jaar: 8 euro pp/nacht,

 0 t. e. m.3 jaar-4 j.= gratis. De ouders zorgen zelf voor aangepaste voeding en eventueel een kinderbedje.

 

Meebrengen 

Onderlaken en kussensloop – slaapzak – toiletgerief – warme kleren – laarzen en regenjas – stevige, waterdichte wandelschoenen – warme onderlaagjes – rugzak met drinkbus en beker – wandelstok of pools – eventueel een trekkerskomfoortje

 

Verantwoordelijke: Leo en Hilde

Telefoon: 016/ 69 79 37

E-mail: hildeenleo@yahoo.co.uk

 

 

 

Molenhuis 1979

 

UIT ONS GRIJZE VERLEDEN

Don Bosco Kessel-Lo 

Mogen we deze aangeboden kans missen?

Er wordt een molenhuis te koop aangeboden (Ancien Moulin de la Belle Meuse), gelegen te Bérismenil, met een verblijfscapaciteit voor 80 mensen (slaap-, kook- en eetgertief inbegrepen) – met kapel en zwembad. Gelegen tegen uitgestrekte gemeentebossen.  

 

Welke kansen biedt dit gebouw?

De Gemeenschapsraad heeft eens nagegaan welke mogelijkheden dit huis en bijgebouwen biedt:

 

1. 'n Kans om op een christelijke, evangelische manier te denken over en om te springen met bezit. Willen we onze natuur voor iedereen laten zijn, dan zullen we voorzieningen moeten treffen, zodat iedereen ervan kan genieten. Laten we dit gebouw in handen gaan van privé-eigendom dan snijden we vele kansen af voor minder kapitaalkrachtige mensen, voor wie de gezonde lucht en de stilte en de rust even noodzakelijk zijn. Het enige alternatief tegenover privébezit is groepsbezit (althans nu toch nog!)

 

2. In plaats van verder nog veel te praten en te preken over leren samen leven, enz. zit hierin een kans om van alles samen te doen – samen op verlof gaan of op weekend, samen spelen, koken, wandelen, zwemmen, enz. en dit in een ontspannen sfeer – dit biedt vele mogelijkheden.

 

3. Dit groepsbezit geeft vele kansen aan geldelijk minder begoede mensen of aan gehandicapten om ook eens even op adem te mogen komen.

En waarom zij ook niet? (Vraag maar eens aan mensen die verlofkampen willen organiseren voor gehandicapten, hoe erg moeilijk zij 't hebben iets te vinden, dat geschikt en niet te duur is.

 

4. Het ligt in 'n knappe hoek om vanuit contact met de natuur allerlei religieuze bezinning op gang te brengen. En de behoefte aan gebedsruimte en meditatie om de engagementen in 't leven aan te kunnen, is zeker erg groot. Contemplatie op de barricade!  

 

5. Er zijn ook vele studie- en natuurweekends mogelijk: zo maar, wandelen en genietend van harmonie en van mekaar, rond paddestoelen, rond kruiden, enz.

 

6. Voor jeugdkampen zijn er reeds aanvragen voor 1979. Het dient er wel uitzonderlijk goed voor.

 

7. Eventueel bosklassen!

Parochieblad 15 december 1977

 

 

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

 

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

Al meerdere jaren gaan we met onze eenvoudige en leuke manier van ‘delen’ verder:

Ons boekenmandje in de Stille Zone Ademtocht!

Ga na de vieringen dit boekenmandje niet achteloos voorbij.

Neem gerust een kijkje want er komt regelmatig wat bij.

Je kan een boek uitkiezen en, na lezing thuis, weer terugplaatsen.

Je kan het mandje ook spijzigen met jouw eigen boeken.

 

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

 

 

 

 

 

MICHOTTEBUURT 2018

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.

 

Buurtgroep Michotte  

Plant samen met u voor 2018, na de nieuwjaarsreceptie van 6 januari: 

Zaterdag 10 maart:

Film “Bienvenu à Marly-Gomont” i.s.m. Afrika Filmfestival  

Zondag 25 maart:

Opruimactie in het park met broodjes en koffiekoeken na.

Zaterdag 28 april:

Buurtfeest in het Michottepark

Zondag 21 oktober:

Buurtwandeling met voorafgaande zoektocht.

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

WINTERSPEELTUIN

26 – 30 december 2018 van 10 u. tot 18 u.

Brabanthal – Brabantlaan 1 – 3001 Leuven

 

Nog op zoek naar een leuke activiteit met je kinderen tijdens de kerstvakantie? De winterspeeltuin in de Brabanthal is de perfecte locatie voor kinderen vanaf 3 jaar tot 12 jaar en hun (groot)ouders.

 

Toegangsprijs: 8 euro aan de kassa, 7 euro online voorverkoop, begeleiders gratis.

Jeugddienst stad Leuven

Telefoon: 016 27 27 50 – www.winterspeeltuinleuven.be

(Uit: Wintertijd Leuven - 05-12-2018 – 05-01-2019)

 

 

 

STRAFFE WINTERVERHALEN 

27-28-29en 30 december 2018 en 3 en 4 januari 2019

Vertrek 17 uur Grote Markt (Tafelrond)

Tickets 10 euro

 

Achter elke Leuvense straathoek liggen wonderlijke anekdotes voor het rapen.

De gids van Leuven Leisure vertelt je op deze avondwandeling een heleboel winterverhalen. Maar, laat je niet vangen! Er zijn wat verzinsels ingeslopen. Na de wandeling speel je een kort spel dat waarheid van fantasie scheidt. Geniet na met een gratis streekbiertje of frisdrank. 

Op zaterdag ook in het Engels (vertrek 17.30 uur) De wandeling duurt 2 uur.

 

(Uit: Wintertijd Leuven - 05-12-2018 – 05-01-2019)

 

 

 

WAANZINNIG UITZICHT

Vrijdag 28 december 2018 en 4 januari 2019

Universiteitsbibliotheek Mgr. Ladeuzeplein – tickets 5 euro

 

Tijdens Wintertijd kan je de toren van de Universiteitsbibliotheek uitzonderlijk ’s avonds (tot 21.30 u.) bezoeken.

Het is een unieke kans om te genieten van het prachtig uitzicht over de verlichte stad.

Bovendien kom je in de tentoonstelling ‘Adellijk Wonen’ alles te weten over de uitzonderlijke geschiedenis van het Arenbergkasteel, zijn interieur en bewoners.

 

www.wintertijdinleuven.be

(Uit: Wintertijd Leuven - 05-12-2018 – 05-01-2019)

 

 

 

NIEUWJAARSDRINK

Zaterdag 5 januari 2019 van 15 u. tot 18 u.

Grote Markt Leuven – gratis

 

Het stadsbestuur trakteert alle inwoners op een Leuvense pint, een kopje koffie, een portie smoutebollen, varken aan ’t spit of vegetarische hapjes om het nieuwe jaar goed in te zetten.

Alle Leuvenaars zijn welkom en er vallen mooie prijzen te winnen.

 

 

 

STILTEWANDELING

Vrijdag 4 januari 2019 – 9 u.

 

De Vrienden van de Abdij van ‘t Park stippelden twee stiltewandelingen uit met als thema ‘de zonnewende’.

Vroeger vierden mensen in deze periode de terugkeer van het licht.

Op vrijdagmorgen 4 januari verwelkomen we de ochtendzon in het nieuwe jaar. Telkens genieten we in stilte van de omgeving.

 

De wandeling duurt 1 u. – 1.30 u.

Vertrek: Abdij van Park, Neerhof (centrale binnenplein)

Tickets: 5 euro

Reserveren: info@abdijvanpark.be

(Uit: Wintertijd Leuven - 05-12-2018 – 05-01-2019)

 

 

 

 

M – MUSEUM LEUVEN 

Tentoonstelling ‘Macht en schoonheid – De Arenbergs’ 

M – Museum Leuven, L. Vanderkelenstraat 28

 

Tot 20 januari 2019 van 11 u. tot 19 u., donderdag van 11 u. tot 12 u., woensdag gesloten en ook op 26 december en 1 en 2 januari

Tickets: 12 euro/5 euro 10 euro: kortingsbons/ gratis -18 jaar

 

Vijf eeuwen lang heeft de familie Arenberg een belangrijke rol gespeeld op het politieke, economische en culturele schouwtoneel in de regio Leuven, in België en Europa.

 

De tentoonstelling ‘Macht en Schoonheid – De Arenbergs’ vertelt het verhaal van deze machtige familie, maar vooral die van haar kunstcollectie. Met namen als Rubens, Veronese en Jordaens behoort de collectie zowel qua omvang als kwaliteit tot de absolute top.

In M komt een selectie van topwerken eenmalig samen.

Een unieke reünie die je niet mag missen!

www.arenbergleuven.be 

(Uit: Wintertijd Leuven - 05-12-2018 – 05-01-2019)

 

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

 

Kerstvakantie: geen lezing op dinsdag 1 januari 2019

 

Tweede semester:

Dinsdag 5 februari 2019 – Prof Robert Speljer (Faculteit Wetenschappen )

Klimaatopwarming : een kleine stap voor de mensheid, een grote stap terug in het verleden

 

* Als u dit wenst kunt u een digitaal abonnement nemen op de dinsdaglezingen van het Algemeen Programma 2018-2019.

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

 

 

MOTORISCH LEREN – KU LEUVEN 

Kom langs en laat uw vaardigheden voor motorisch leren testen !

 

We zijn op zoek naar vrijwilligers die willen deelnemen aan een studie waarbij we bestuderen hoe motorisch leren de hersenactiviteit beïnvloedt.

 

De studie duurt 1 u 30 min. tot 2 u 30 min. Tijdens deze sessie worden videogame-achtige taken uitgevoerd. Deze studie zal plaatsvinden in het Labo voor Motorische Controle in Gebouw de Nayer (Faculteit bewegings- en revalidatiewetenschappen

Gebouw de Nayer, Tervuursevest 101 bus 1502 – 3001 Heverlee – Tel. 016 32 91 30 ).

 

De financiële compensatie voor dit onderzoeksproject is 10-15 euro/ uur van actieve deelname.

 

Om deel te kunnen nemen, moet u:

Tussen 18-35 of 55-75 jaar oud zijn;

Normaal of gecorrigeerd-naar-normaal zicht hebben;

Rechtshandig zijn en geen pols- of armletsel hebben;

Geen voorgeschiedenis van medische, neurologische of psychiatrische ziekte hebben;

Geen voorgeschiedenis van verslaving of excessief gebruik van cafeïne of alcohol hebben.

 

Als u wilt deelnemen, kunt u contact opnemen met 

beweging.eeg@gmail.com

 

 

 

 

  

 

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag 27 december

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven

Voor meer info: Johan Kumps 016 26 10 95 of 0489 55 02 60 of Walter Rogge 016 40 66 58 of 0496 57 47 82

Iedereen met een fiets met goede banden en remmen is welkom.

 

 

 

LEZING IN SENIORAMA

‘ Mensen sterven zoals ze geleefd hebben.

Reflecties over eindigheid en Christelijk verrijzenisgeloof.‘

Door Ignace D’hert, prof, dominicaan, theoloog

 

Op maandag 7januari 2019 van 14.00 tot 16.30 u.

Prijs: 5,5 euro

Waar: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35 – Leuven

Organisatie: Seniorama

 

 

 

ZELF GEEN INTERNET?

In de cafetaria van Seniorama staat een computer met gratis internetverbinding.

Deze dienst is kosteloos.

 

 

 

GESPREK MET ANNE

Heb je nood aan een luisterend oor, voel je je niet zo goed maar weet je niet wat er aan de hand is? Voel je je angstig, eenzaam of onzeker, kamp je met relatieproblemen, conflicten, zingevings- vragen, dan kan je terecht bij Anne. Zij is integratieve psychotherapeute, verpleegkundige en opvoedingsdeskundige.

In therapie geeft Anne de ruimte aan wat gehoord wil worden, de veranderingen van het ouder worden, het levensverhaal, belangrijke levensgebeurtenissen en onverwerkte trauma’s verwerken en integreren om succesvol ouder te kunnen worden.

Anne heeft een goede kennis van de sociale kaart en doorverwijzingsmogelijkheden. Ze luistert in een veilige omgeving naar jouw verhaal vanuit een open, niet oordelende houding.  

 

Ben je op zoek naar meer balans, levensvreugde en levenskwaliteit, dan kan je elke donderdag-voormiddag terecht bij Anne in Seniorama. Maak een afspraak met Anne via het onthaal .

016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be.

 

Seniorama vzw

Activiteiten 

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven - www.seniorama.be

Telefoon: 016 22 20 14

Website: http://www.seniorama.be

 

 

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 23 december 2018

 

Teller vanaf 22/8/2009