St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week  50    12 december 2018

 

 

 

 

 Speciale vieringen en familievieringen voor groot en klein 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Parochieblad 2019 

Kerk&leven blijft niet in de oppervlakkigheid hangen.

Kerk&leven gaat op zoek naar alles wat waardevol is, naar mensen en gebeurtenissen die je pas ontdekt als je het leven langs alle kanten bekijkt.

Kerk&leven deelt elke week met u zijn bijzondere blik, een blik vol verwondering en bewondering, op zoek naar vertrouwen en hoop.

 

We willen graag bij u op bezoek komen, een jaar lang, elke woensdag in uw brievenbus.

Neem daarom een abonnement op Kerk&leven, liefst voor 15 november 2018.

Voor de prijs van 37 euro.

 

SLUIT JIJ WEER BIJ ONS AAN?

We zien u graag op onze lijst terug!

 

Nieuwe abonnees die inschrijven voor 20 november, ontvangen tot einde dit jaar, elke week de nummers die nog verschijnen in 2018, gratis.

 

Er is wel voor 2019 een verandering van rekeningnummer en begunstigde.

Schrijf nu over op:

 

BE65 7360 4731 0196 van

PZK –PAROCHIEBLAD FRA-ANT-DBO ZR

Amerikalaan 29

3000 Leuven

 

Bij Mededelingen: Kerk&leven 2019 Federatie Frando, Parochie …….

kan je uw parochie toevoegen.

 

Philippe Nachtergaele stelt weer de lijst voor volgend jaar samen en bezorgt die aan de drukkerij.

We zijn hem daar heel dankbaar voor. We begrijpen allen wel dat tijdig inschrijven zijn werk veraangenaamt en verlicht! 

 

Wie het gemakkelijker vindt contant te betalen kan op zijn parochie terecht:

 

* Sint-Franciscus 

Thierry Van Craenem, Spaansekroonlaan 24 B0101 – 3000 Leuven (0486 520 182)

Parochiesecretariaat, Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee (016 25 04 59 )

Open op ma., di., do. en vr. van 9.30 tot 11.30 u. Gesloten op woensdag.

 

* Sint-Antonius

Caroline Van Audenhoven, Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee (016 22 38 11)

 

* Don Bosco

Gilberte Havet, Grensstraat 79, 3010 Kessel-Lo (016 25 45 87)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

 

Eerst dan zal de Kerk Kristus-onder-ons zijn, de gemeenschap van de Mensenzoon, zich verzettend tegen elk verlangen naar niet-communicatie, maar ook tegen elke dwang naar eenvormigheid en gelijkschakeling. In die zin is de Kerk, is elke geloofsgemeenschap, de plaats waar de mensen nooit gelijk zullen zijn, waar de verscheidenheid van de mensen niet alleen wordt geduld, maar op positieve wijze aangemoedigd.

J. Kerkhofs

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

De reden waarom er zo verschrikkelijk veel geweld en waanzin is, kunnen we begrijpen vanuit de afwezigheid van Liefde, zegt Laurance Freeman. Als er geen Liefde is, dan is er evenmin die Werkelijkheid: het ervaren van God. Meditatie opent het oog van ons hart en brengt ons tot de echte essentie van het christendom.

 

Onze volgende samenkomst gaat door op maandag 7 januari 2019.

Aanvang om 20 uur in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

 

Contactpersoon:  

jos vermeulen 016/89.03.16 

vermeulen.berte@telenet.be  

meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be 

 

 

 

VIERINGEN

 

    = FRANDO

        

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 12 december

VM: Poetsen

20 u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 13 december

NM: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

 

Vrijdag 14 december

VM en NM: De Ark + Bar Michotte

AV: De Ark

 

Zondag 16 december

11 uur: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

 

Maandag 17 december

VM: OKRA teamvergadering

 

Dinsdag 18 december

NM: Seniorencafé

 

Woensdag 19 december

VM en NM: SAMANA  Kerstfeest

20 u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

Donderdag 13 december

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 14 december

19.45 tot 21.00 uur   koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 18 december

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 20 december

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 21 december

19.45 tot 21.00 uur   koorrepetitie in de kerk

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2018

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Oud- op nieuw 

Zaterdag 29 december 2018 - dinsdag 1 januari 2019

 

Vier jij de jaarovergang liever niet met een massa mensen om je heen? Vertoef je graag in een kleine, toffe groep met bekende en nieuwe gezichten?

 

Een groep waarin iedereen, jong en oud, welkom is om samen het moment te delen, met respect voor elkaar?

 

Ruil je graag vuurwerk of spektakel in om op een unieke locatie in alle vrijheid te vieren, schrijf je dan snel in!

De plaatsen zijn beperkt!

 

Inschrijven

Inschrijven via het inschrijvingsformulier op www.moulindebellemeuse.be/activiteiten.

Liefst voor 22 december 2018

Inschrijving pas geldig na betaling.

 

Kostprijs per persoon per dag:

Ouder dan 18 jaar: 10 euro pp/nacht

13 t.e.m.18 jaar: 08 euro pp/nacht

6 t.e.m. 12 jaar: 06 euro pp/nacht

4 t.e.m. 5 jaar: 04 euro pp/nacht

0 t.e.m.3 jaar: gratis – De ouders zorgen zelf voor aangepaste voeding en eventueel een kinderbedje.

 

We eten en koken samen. Iedereen neemt eten mee om te delen. Via mail wordt er afgestemd wie wat meebrengt.

 

Rekeningnummer: BE89 3770 2696 1185

Op naam van Nele Steeno

Vermelding: Oudopnieuw + data + naam

 

Meebrengen:

Onderlaken en kussensloop, slaapzak  

Eten en drinken om te delen. We koken samen.

Uw volle goesting

 

Verantwoordelijke: Nele Steeno

Telefoon: 0495 36 48 96

bonkelaar@moulindebellemeuse.be 

 

 

Molenhuis 1979

 

UIT ONS GRIJZE VERLEDEN

Don Bosco Kessel-Lo 

Mogen we deze aangeboden kans missen?

Er wordt een molenhuis te koop aangeboden (Ancien Moulin de la Belle Meuse), gelegen te Bérismenil, met een verblijfscapaciteit voor 80 mensen (slaap-, kook- en eetgertief inbegrepen) – met kapel en zwembad. Gelegen tegen uitgestrekte gemeentebossen.  

 

Welke kansen biedt dit gebouw?

De Gemeenschapsraad heeft eens nagegaan welke mogelijkheden dit huis en bijgebouwen biedt:

 

1. 'n Kans om op een christelijke, evangelische manier te denken over en om te springen met bezit. Willen we onze natuur voor iedereen laten zijn, dan zullen we voorzieningen moeten treffen, zodat iedereen ervan kan genieten. Laten we dit gebouw in handen gaan van privé-eigendom dan snijden we vele kansen af voor minder kapitaalkrachtige mensen, voor wie de gezonde lucht en de stilte en de rust even noodzakelijk zijn. Het enige alternatief tegenover privébezit is groepsbezit (althans nu toch nog!)

 

2. In plaats van verder nog veel te praten en te preken over leren samen leven, enz. zit hierin een kans om van alles samen te doen – samen op verlof gaan of op weekend, samen spelen, koken, wandelen, zwemmen, enz. en dit in een ontspannen sfeer – dit biedt vele mogelijkheden.

 

3. Dit groepsbezit geeft vele kansen aan geldelijk minder begoede mensen of aan gehandicapten om ook eens even op adem te mogen komen.

En waarom zij ook niet? (Vraag maar eens aan mensen die verlofkampen willen organiseren voor gehandicapten, hoe erg moeilijk zij 't hebben iets te vinden, dat geschikt en niet te duur is.

 

4. Het ligt in 'n knappe hoek om vanuit contact met de natuur allerlei religieuze bezinning op gang te brengen. En de behoefte aan gebedsruimte en meditatie om de engagementen in 't leven aan te kunnen, is zeker erg groot. Contemplatie op de barricade!  

 

5. Er zijn ook vele studie- en natuurweekends mogelijk: zo maar, wandelen en genietend van harmonie en van mekaar, rond paddestoelen, rond kruiden, enz.

 

6. Voor jeugdkampen zijn er reeds aanvragen voor 1979. Het dient er wel uitzonderlijk goed voor.

 

7. Eventueel bosklassen!

Parochieblad 15 december 1977

 

 

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

 

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

Al meerdere jaren gaan we met onze eenvoudige en leuke manier van ‘delen’ verder:

Ons boekenmandje in de Stille Zone Ademtocht!

Ga na de vieringen dit boekenmandje niet achteloos voorbij.

Neem gerust een kijkje want er komt regelmatig wat bij.

Je kan een boek uitkiezen en, na lezing thuis, weer terugplaatsen.

Je kan het mandje ook spijzigen met jouw eigen boeken.

 

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

 

 

 

 

 

MICHOTTEBUURT 2018

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.

 

Buurtgroep Michotte  

Plant samen met u voor 2018, na de nieuwjaarsreceptie van 6 januari: 

Zaterdag 10 maart:

Film “Bienvenu à Marly-Gomont” i.s.m. Afrika Filmfestival  

Zondag 25 maart:

Opruimactie in het park met broodjes en koffiekoeken na.

Zaterdag 28 april:

Buurtfeest in het Michottepark

Zondag 21 oktober:

Buurtwandeling met voorafgaande zoektocht.

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

 

KLASSIEKE KERSTCONCERTEN

Sir Christemas  

Op donderdag 13, 20 en 27 december 2018 – 18 u.

Sint-Pieterskerk Leuven – Tickets 10 euro

 

Sir Christemas, de titel van een middeleeuws Engels kerstlied is het thema van de kerstconcerten van Currende in de Sint-Pieterskerk. Na het succes van vorig jaar stelt dirigent Erik Van Nevel weer een bijzonder aantrekkelijk programma samen met Engelse kerstmuziek. Vijf zangers, vier strijkers en een orgel rijgen de feestelijke en intieme liederen naadloos aan elkaar.

Enkele nummers werden door Currende verrassend bewerkt.

 

Tickets via www.wintertijdinleuven.be of aan de kassa ter plaatse.

Er wordt telkens hetzelfde programma opgevoerd op de avonden.

(Uit: Wintertijd Leuven - 05-12-2018 – 05-01-2019)

 

 

 

STILTEWANDELING

Vrijdag 14 december 2018 - 19 u. en vrijdag 4 januari 2019 – 9 u.

 

 

De Vrienden van de Abdij van ‘t Park stippelden twee stiltewandelingen uit met als thema ‘de zonnewende’.

Vroeger vierden mensen in deze periode de terugkeer van het licht.

Daarom wandelen we op een van de kortste dagen, vrijdagavond 14 december, in het donkere abdijdomein. Op vrijdagmorgen 4 januari verwelkomen we de ochtendzon in het nieuwe jaar. Telkens genieten we in stilte van de omgeving.

 

De wandeling duurt 1 u. – 1.30 u.

Vertrek: Abdij van Park, Neerhof (centrale binnenplein)

Tickets: 5 euro

Reserveren: info@abdijvanpark.be

(Uit: Wintertijd Leuven - 05-12-2018 – 05-01-2019)

 

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

 

Dinsdag 18 december 2018 – Dhr. Pieter Knapen (Secretaris-generaal en Ombudsman Raad voor de Journalistiek)

Persvrijheid en journalistieke beroepsethiek.

Basisprincipes getoetst aan de redactionele praktijk

 

Kerstvakantie: geen lezing op de dinsdagen 25 december 2018 en 1 januari 2019

 

* Als u dit wenst kunt u een digitaal abonnement nemen op de dinsdaglezingen van het Algemeen Programma 2018-2019.

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

 

 

MENSELIJKE ERFELIJKHEID

Bijzondere cyclus Universiteit Derde Leeftijd Leuven

 

De vorig academiejaar gestarte bijzondere cyclus over een aantal aspecten van onze huidige kennis van de menselijke erfelijkheid krijgt een vervolg in het eerste trimester van 2019.

 

De lezingen vinden steeds plaats tussen 14.00 en 16.00 u.

De locaties vindt u terug onder de titel van de lezingen.

 

Programma  

 

*Epigenetica: als het niet in de genen zit, dan misschien erop?

Donderdag 10 januari 2019

Prof. Bernard Thienpont (Departement Menselijke Erfelijkheid)

Locatie: Grote Aula Maria-Theresiacollege, Sint-Michielsstraat 6, 3000 Leuven

 

*Evolutionaire geneeskunde. Waarom hebben Europeanen mucoviscidose en Afrikanen sikkelcel anemie?

Donderdag 17 januari 2019

Prof. Koen Devriendt (Departement Menselijke Erfelijkheid)

Locatie: Aula Jean Monnet, Parkstraat 51, 3000 Leuven

 

*Het genetisch geheugen van Vlaanderen  

Donderdag 24 januari 2019

Prof. Maarten Larmuseau (Dep. Medische Beeldvorming & Pathologie en Dept. Biologie)

Locatie: Promotiezaal Universiteitshal, Naamsestraat 22, 3000 Leuven

 

*Gentherapie, meer dan knippen en plakken

Donderdag 7 februari 2019

Prof. Hilde Van Esch (Departement Menselijke Erfelijkheid)

Locatie: Parthenonzaal Mgr. Sencie Instituut, Erasmusplein 2, 3000 Leuven

 

*Ik laat mijn genoom sequeneren: vóór mijn conceptie of na mijn dood?

Donderdag 21 februari 2019

Prof. Joris Vermeesch (Departement Menselijke Erfelijkheid)

Locatie: Grote Aula Maria-Theresiacollege, Sint-Michielsstraat 6, 3000 Leuven

 

*Het genoom: lastige vragen en antwoorden

Donderdag 28 februari 2019

Prof. Pascal Borry (Centrum Biomedische Ethiek & Recht)

Locatie: Promotiezaal Universiteitshal, Naamsestraat 22, 3000 Leuven

 

Inschrijvingen enkel mogelijk als er nog plaatsen beschikbaar zijn en volgens datum van betaling.

 

Inlichtingen: Secretariaat  UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven (Zie bij ‘Universteit Derde Leeftijd – Algemeen Programma)

https://alum.kuleuven.be/universteit_derde_leeftijd_leuven/bijzondere -cyclus-1/programma-bijzondere-cyclus-2018-2019

 

 

 

OVER VORMINGPLUS OOST-BRABANT

Als een van de dertien volkshogescholen in Vlaanderen, organiseren we educatieve activiteiten in de vrije tijd rond uiteenlopende thema’s. Onze activiteiten omvatten cursussen, lezingen, workshops, uitstappen en nog veel meer.

Iedere volwassene is welkom.

 

Als non-profitororganisatie werkt Vormingplus voor de inwoners van de 30 gemeenten van het arrondissement Leuven. Iedere Oost-Brabander kan bij ons terecht. Jong of oud, laag- of hooggeschoold, stadsmens of dorpsbewoner. We organiseren cursussen in samenwerking met andere organisaties. We verkennen de regio. We sporen op wat er bestaat en vragen wat er leeft.

 

Zo kunnen we activiteiten plannen die mensen echt nodig vinden. Vormingplus wordt op termijn een kruispunt van informatie over leren en cursussen. Iedere burger kan er dan terecht met zijn of haar leervraag. Ben je medewerker of vrijwilliger in een organisatie, dan kan Vormingplus je ondersteunen bij initiatieven of projecten.

 

Heb je vragen of bemerkingen? Neem dan gerust contact met ons op.

https://www.vormingplusob.be/over-vormingplus-oost-brabant

 

Ik wil me als vrijwilliger inzetten voor Vormingplus  

 

Je bent meer dan welkom! We kunnen je hulp goed gebruiken en ook voor jou zijn er vast wel enkele voordelen. Je ontmoet niet alleen nieuwe mensen, maar je krijgt ook de kans om gratis activiteiten te volgen. Er zijn verwenbonnen voor één van onze activiteiten te ‘verdienen’, onkosten worden volgens de wettelijke regeling vergoed al naargelang de aard van het werk. 

 

Een voorbeeld van taakjes:

- Onthaal op de cursus

- Ronddelen van brochures

- Hulp op onze promostand

- Hulp bij evenementen

- Hulp bij klaarmaken van de verzending van onze brochure

- Administratie

- Foto’s nemen voor onze brochure, de website en Facebook

 

Voel je het kriebelen om als vrijwilliger aan de slag te gaan, maar zit je nog met vragen? Of wil je je graag op voorhand informeren over onze werking en in het bijzonder over de mogelijkheden om als vrijwilliger aan de slag te gaan bij Vormingplus? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met vrijwilligerscoördinator Ann Van Camp:

ann.vancamp@vormingplus.be

Een seintje op het algemeen nummer 016-525 900 kan ook.

Af en toe organiseren we een uitgebreid infomoment in onze gebouwen in Heverlee. We houden je op de hoogte van een volgende gelegenheid via de website.

 

Ann Van Camp

Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee 

Tel. 016 525 900 – Fax 016 525 901

info@vormingplusob.be 

IBAN: BE29 7785 9226 3564

BIC: GKCCBEBB

 

 

 

BAROK

Lezingenreeks – Najaar 2018

KU Leuven – Faculteit Letteren 

 

Joan Albert Ban en ‘zinroerende zang‘ 

Door David Burn

Woensdag 19 december 2018 – 14u00

 

Info en inschrijvingen :

www.arts.kuleuven.be/lezingenreeks  

 

 

 

LEZING IN SENIORAMA

‘ Mei 1968 ‘

Door Louis Vos, prof. em. historicus KU Leuven

Op maandag 17 december 2018 van 14.00 tot 16.30 u.

Prijs: 5,5 euro

Waar: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35 – Leuven

Organisatie: Seniorama

 

Seniorama vzw

Activiteiten 

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven - www.seniorama.be

Telefoon: 016 22 20 14

 

 

 

SENIORAMA 

 

Seniorama kan rekenen op een groot aantal vrijwilligers.

Toch hebben we regelmatig nieuwe mensen nodig. Voor hiernavolgende taken zoeken we nieuwe vrijwilligers:

 

Bij de oppas- en gezelschapsdienst  

Wat doen we?

Deze dienst regelt bezoek van vrijwilligers bij mensen thuis. Zo willen we het langer zelfstandig thuis wonen bevorderen. Tijdens dit bezoek wordt een zorgbehoevende of diens mantelzorger geholpen door gezelschap te bieden. Dit kan opgevuld worden door zorgzaam aanwezig te zijn, samen te praten, samen te wandelen…

 

Welke mensen zoeken we?

We zijn steeds op zoek naar vrijwilligers met enthousiasme en een warm hart. Vrijwilligers die een moment in de week (of weekend) kunnen vrijmaken om gezelschap aan huis te bieden. Ervaring is niet noodzakelijk, maar we vragen wel dat je open staat voor vormingen of samenkomsten met de andere vrijwilligers.

 

Wat kan je verwachten?

-Je maakt deel uit van het geheel Seniorama, een organisatie waar ontmoeting en sociaal contact centraal staan.

-Je krijgt ondersteuning in je vrijwilligerswerk: Je kunt kennismaken met ons centrum en onze dienst, je krijgt de kans om vormingen te volgen en je bent verzekerd tijdens je vrijwilligerswerk. We houden je op de hoogte via nieuwsbrieven en ons maandelijks tijdschrift dat je gratis ontvangt.

-Je stem als vrijwilliger is belangrijk, samen met de anderen. Je kunt deelnemen aan werkgroepen, en we nodigen je uit op onze feesten en samenkomsten.

 

Graag maken we kennis met jou! Geïnteresseerd? Neem contact op met Seniorama via 016 22 20 14 en vraag naar de oppasdienst of stuur een mailtje naar de verantwoordelijke via:

lesley@seniorama.be 

 

Lesgever iPad/iPhone-cursus  

We zoeken iemand die vlot met Apple en zijn besturingssysteem iOS kan werken en daarnaast ook kennis over Windows 10 bezit, die het gebruik van Aplle, iOS en apps zoals Safari, Mail, Contacten, Foto’s enz. op een geduldige en duidelijke manier kan uitleggen aan een kleine groep senioren, hen daarbij laat oefenen in het maken van een reservekopie langs iCloud en/of iTunes en hen gegevens leert uitwisselen en beheren.

 

Ben je zelf geïnteresseerd of ken je iemand die mogelijk interesse heeft, neem dan contact op met Bianca Pisera op 016 22 20 14 of mail naar bianca@seniorama.be

 

Begeleider gsm/smartphone (Android)  

We zoeken iemand die individuele hulp kan bieden aan senioren die problemen hebben met het gebruik van hun gsm of smartphone.

 

Interesse? Neem dan contact opo met Bianca Pisera op 016 22 20 14 of mail naar bianca@seniorama.be 

 

 (Copyright Seniorama vzw – http://seniorama.be/node/151 ) 

 

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 14 december 2018

 

Teller vanaf 22/8/2009