St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week  46    14 november 2018

 

 

 

 

 Speciale vieringen en familievieringen voor groot en klein 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parochieblad 2019 

 

Kerk&leven blijft niet in de oppervlakkigheid hangen.

Kerk&leven gaat op zoek naar alles wat waardevol is, naar mensen en gebeurtenissen die je pas ontdekt als je het leven langs alle kanten bekijkt.

Kerk&leven deelt elke week met u zijn bijzondere blik, een blik vol verwondering en bewondering, op zoek naar vertrouwen en hoop.

 

We willen graag bij u op bezoek komen, een jaar lang, elke woensdag in uw brievenbus.

Neem daarom een abonnement op Kerk&leven, liefst voor 15 november 2018.

Voor de prijs van 37 euro.

 

SLUIT JIJ WEER BIJ ONS AAN?

We zien u graag op onze lijst terug!

 

Nieuwe abonnees die inschrijven voor 20 november, ontvangen tot einde dit jaar, elke week de nummers die nog verschijnen in 2018, gratis.

 

Er is wel voor 2019 een verandering van rekeningnummer en begunstigde.

Schrijf nu over op:

 

BE65 7360 4731 0196 van

PZK –PAROCHIEBLAD FRA-ANT-DBO ZR

Amerikalaan 29

3000 Leuven

 

Bij Mededelingen: Kerk&leven 2019 Federatie Frando, Parochie …….

kan je uw parochie toevoegen.

 

Philippe Nachtergaele stelt weer de lijst voor volgend jaar samen en bezorgt die aan de drukkerij.

We zijn hem daar heel dankbaar voor. We begrijpen allen wel dat tijdig inschrijven zijn werk veraangenaamt en verlicht! 

 

Wie het gemakkelijker vindt contant te betalen kan op zijn parochie terecht:

 

* Sint-Franciscus 

Thierry Van Craenem, Spaansekroonlaan 24 B0101 – 3000 Leuven (0486 520 182)

Parochiesecretariaat, Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee (016 25 04 59 )

Open op ma., di., do. en vr. van 9.30 tot 11.30 u. Gesloten op woensdag.

 

* Sint-Antonius

Caroline Van Audenhoven, Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee (016 22 38 11)

 

* Don Bosco

Gilberte Havet, Grensstraat 79, 3010 Kessel-Lo (016 25 45 87)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

 

Simplificeren wij, wanneer wij zeggen dat de Kerk de lessen van de geschiedenis niet schijnt te vatten?

Misschien enigszins. Men kan moeilijk verwachten dat het kerkelijk gezag bij de opkomst van nieuwe ideeën onmiddellijk enthousiast zal bijspringen en klaar en duidelijk inzien wat er te doen valt, of onmiddellijk ingaan op alle initiatieven, noden, klachten of grieven die altijd wel ergens voorvechters zullen hebben.

Laten wij rustig bekennen, dat het ons achteraf altijd veel gemakkelijker valt nieuw-gelanceerde ideeën te beoordelen dan op het ogenblik dat ze zich, in de gistingen van de tijd, nog een weg aan het banen zijn. Naderhand krijgen wij een overzicht op de evolutie, wij weten hoe de tijd zich verder heeft ontwikkeld, maar dat perspectief heeft men niet, wanneer de eerste geluiden van een doorbrekende wereld hoorbaar worden. Het zoeken is altijd tastend.

A. Boudens

 

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Op een dag vroeg Jozef aan vader Nisteros: ‘Ik kan mijn tong niet onder controle krijgen. Ik blijf maar dingen zeggen waar ik later spijt van krijg. Wat kan ik daar tegen doen?’

De oude man zei: ‘Voel je je kalm en rustig als je praat?’

‘Nee’, gaf Jozef toe.

Daarop antwoordde Nisteros: ‘Als je geen rust en kalmte ervaart, waarom praat je dan? Wees eens stil als anderen met elkaar in gesprek zijn en probeer te luisteren in plaats van te praten.’

 

Nisteros’ advies is helder: begin met luisteren. Stop de drang om te praten en jezelf te profileren. Probeer liever werkelijke aandacht te hebben. Ontmoet de ander in een ruimte van actief stil-zijn. Deze luistervaardigheid kan diepe rust geven en je verder helpen. Dat is wat de monniken leerden in het ontmoeten van elkaar en het zoeken naar God.

Mattias Rouw – Woestijnvaders. Inspiratie voor nu.

 

Onze volgende samenkomst is op maandag 26 november. We komen in december samen op maandag 10 december 2018. En daarna op maandag 7 januari 2019.

Aanvang om 20 uur in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Contactpersoon:  

jos vermeulen 016/89.03.16 

vermeulen.berte@telenet.be  

meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be 

Meditatiegroep Kessel-Lo – Verdere data van de tweede helft van 2018

---------------------------------------------------

   maandag 12 en maandag 26 november 2018

   maandag 10 december 2018

   !! maandag 7 januari 2019

 

 

 

VIERINGEN

 

    = FRANDO

        

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 14 november

VM: Samana vorming

20 u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 15 november

NM: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

 

Vrijdag 16 november

VM en NM: De Ark + Bar Michotte

 

Zaterdag 17 november

Ganse dag: Kalipso

 

Zondag 18 november

11 uur: Zondagscafé

NM: Buurtgroep Michotte

AV: Koor Dissonant

 

Dinsdag 20 november

NM: Seniorencafé

AV: Prisma

 

Woensdag 21 november

NM: Samana Crea

20 u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

Donderdag 15 november

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 16 november

18.45 tot 20.15 uur   repetitie naamopgave in de kerk

 

Dinsdag 20 november

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 22 november

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 23 november

18.45 tot 20.15 uur   repetitie naamopgave in de kerk

 

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2018

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

Wij zijn onmisbaar voor mekaar

Sinds 1966 is onze parochiegemeenschap verbroederd/verzusterd met de bewoners van Campo Rico, een krottenwijk in Caracas, de hoofdstad van Venezuela.

 

In navolging van onze eerste pastoor Eugeen Vanhoorenbeke geven we de kansarme jongeren van Campo Rico jaarlijks een studiebeurs die hen moet toelaten een betere toekomst voor zichzelf en hun gemeenschap op te bouwen. Tot op heden slaagden vele jongeren in hun opzet, slechts weinigen faalden. In de ruim 50 jaar dat we bestaan hebben we meer dan 1000 studiebeurzen kunnen uitreiken.

 

 

 

 

Pensenkermis  

Op zaterdag 17 november organiseren we in de Instuif naast de Chirolokalen in de Ortolanenstraat een pensenkermis om het project van de studiebeurzen te financieren.

 

Eddy Deroost – Voorzitter van het Fonds

Verenigingstraat 41, Kessel-Lo. Tel. 01625 35 23.- e-mail eddyderoost@skynet.be 

Rekeningnummer van het Caracashulpfonds: BE 0643 1022 4801 22

 

Om de toekomst van het project van de studiebeurzen te verzekeren doen we een beroep op uw medewerking. Indien U zin heeft om uw steentje bij te dragen tot onze werking, kan U het ons mailen of laten weten via onderstaand strookje.

Bij voorbaat bedankt. Met vriendelijke groeten.

           Het bestuur van het Caracashulpfonds

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inschrijvingsstrookje medewerking Caracashulpfonds 

Ik .......................................................................... (naam en voornaam), 

wonende te ..................................................................................................... (straat en huisnummer),

telefoon: ................................... mailadres: .......................................................

 

o wenst via een persoonlijk gesprek meer informatie te bekomen over de werking van het Caracashulpfonds  

o wil zijn/haar medewerking verlenen aan de werking van het Caracashulpfonds  

 

 

 

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

 

Functies waarvoor nieuwe bestuurder(s) gezocht worden  

 

Helpen jullie zoeken naar mensen die voor onderstaande functies of verantwoordelijkheden een vrijwillig engagement willen aangaan binnen ons molenhuis?

Het opnemen van verantwoordelijkheden kan gecombineerd worden naar eigen competenties en hoeven niet onmiddellijk samengebracht te worden in een bestuursfunctie: alle hulp is welkom.

 

*Algemene coördinatie van de technische evolutie van het molenhuis

 

* Evaluatie, opvolging en aansturing van de bouwtechnische aspecten en de technieken elektriciteit en verwarming zowel functioneel/ecologisch als naar normering

   - Opvolging van het groot en het klein onderhoud gebouwen, elektriciteit en verwarming

   - Zorgen voor de nodige kritische voorraden  

   - Verzamelen en bijhouden van de nodige attesten en schema’s

   - Opvolgen van afgesproken projecten en werkzaamheden  

 

* Opvolging dossier waterzuivering  

 

* Opvolging dossier elektriciteitsturbine (-productie)  

 

* Up to date houden van het verzekeringsdossier 

   - Opvolging schadegevallen

   - Zorgen voor duidelijke procedures

   - Nodige aanpassingen van de dossiers

   - Tijdige aangiftes en controles (prijsvergelijkingen?) van de verzekerde elementen

     en de kostprijs daarvan

 

* Opvolging financieel beheer (doorlichting, verplichtingen en aangiftes)  

 

* Opvolging VZW-wetgeving en –verplichtingen  

 

Uiteraard dienen niet alle bovenvermelde functies door één persoon uitgevoerd te worden.

De kennis dient ook niet op en top te zijn, maar betrokkenen moeten toch met enige kennis van zaken kunnen onderhandelen met aannemers, enz. Kennis van het Frans is in deze ook een plus.

 

Als je maar enigszins denkt dat je voor een gedeelte van deze functies iets zou kunnen en willen betekenen, graag contact opnemen met de voorzitter, Johan Deforche (0498/595 001).

Desgevallend dient dit niet onmiddellijk een functie te zijn binnen de raad van bestuur, maar eerder als deelnemer van een technische cel.

 

Adres van Het Molenhuis:

Moulin de Belle Meuse

Bérismenil, 5

6892 La Roche-en-Ardenne

084/44 45 17 (uitsluitend tijdens activiteiten) 

 

Contact@moulindebellemeuse.be

www.moulindebellemeuse.be 

https://www.facebook.com/moulindebellemeuse/

 

 

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

 

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

Al meerdere jaren gaan we met onze eenvoudige en leuke manier van ‘delen’ verder:

Ons boekenmandje in de Stille Zone Ademtocht!

Ga na de vieringen dit boekenmandje niet achteloos voorbij.

Neem gerust een kijkje want er komt regelmatig wat bij.

Je kan een boek uitkiezen en, na lezing thuis, weer terugplaatsen.

Je kan het mandje ook spijzigen met jouw eigen boeken.

 

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

SINTERKLAASBEURS

Gezinsbond Kessel-Lo nodigt uit !

Kom kopen op onze Tweedehandsbeurs:

Speelgoed, video’s, DVD’s, CD’s, strips & boeken

Voor kinderen en volwassenen

 

Zaterdag 17 november 2018 van 14.00 tot 16.00 uur

Zaal ‘Don Bosco’ hoek Platte-Lostraat – Ortolanenstraat in Kessel-Lo

Ruime parking in de Ortolanenstraat  

 

 

 

 

 

 

 

 

MICHOTTEBUURT 2018

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.

 

Buurtgroep Michotte  

Plant samen met u voor 2018, na de nieuwjaarsreceptie van 6 januari: 

Zaterdag 10 maart:

Film “Bienvenu à Marly-Gomont” i.s.m. Afrika Filmfestival  

Zondag 25 maart:

Opruimactie in het park met broodjes en koffiekoeken na.

Zaterdag 28 april:

Buurtfeest in het Michottepark

Zondag 21 oktober:

Buurtwandeling met voorafgaande zoektocht.

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

 

Dinsdag 20 november 2018 – Prof. Aaron Malinski (Instituut voor Joodse Studies, Universiteit Antwerpen)

Het Jodendom hier en vandaag,

en zijn relatie met de anderen: een uitdaging

 

Dinsdag 27 november 2018 – Prof. Kathleen Venderickx (Hoofd leerstoel Hoogbegaafdheid UHasselt)

Meer dan intelligent:

Hoogbegaafdheid bij kinderen

 

* Als u dit wenst kunt u een digitaal abonnement nemen op de dinsdaglezingen van het Algemeen Programma 2018-2019.

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

 

FILM IN SENIORAMA

“Les Innocentes” 

Frankrijk, Polen – 2016 – 1u.55’

van: Anne Fontaine

met: Lou de Laâge, Agata Buzek, Vincent Macaigne e.a.

 

Een onthullende film die het volle licht werpt op de gruwel van de tweede wereldoorlog en zijn gevolgen voor een groep nonnen in een Pools klooster.

Datum: vrijdag 16 november van 14.00 u. tot 16.30 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,00 euro, leden 4,00 euro

 

 

 

LEZING IN SENIORAMA

 “Zijn we terug in de dertiger jaren?”

door Emmanuel Gerard, prof. Em. historicus KU Leuven

Datum: maandag 19 november 2018 van 14.00 u tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 euro, koffie inbegrepen

 

 

 

BEGELEIDING DIGIPUNT SENIORAMA

Kan je hulp gebruiken bij het gebruik van internet en heb je zelf geen toegang?

Dan kan je op elke 3de dinsdag van de maand vanaf 14 u terecht bij vrijwilliger Philippe.

Hij begeleidt je bij het gebruik van internet op de computer, in de ontmoetingsruimte van Seniorama. Deze dienst, alsook het gebruik van internet, is gratis.

Je kan inschrijven op het onthaal van Seniorama. Volgend begeleidingsmoment 20 november.

 

 

 

GELAATSVERZORGING IN SENIORAMA

Dinsdag 20 november 2018

Je kan vanaf nu maandelijks genieten van een ontspannende gelaatsverzorging.

Maggie komt eenmaal per maand langs op Seniorama om je een rustgevende gezichtsmassage te geven. Gedurende 45 minuten zorgt ze voor het reinigen van de huid, de massage, een masker en indien gewenst een lichte maquillage. Ondertussen krijg je raad over hoe je je huid gezond kan houden. Maggie werkt uitsluitend met anti-allergische producten.

 

Maak een afspraak via het onthaal 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be

Kostprijs: € 20 te betalen bij inschrijving.

 

 

 

WANDELEN MET SENIORAMA

*Namiddagwandeling (+/- 8 km)

Donderdag 15 november 2018. We komen samen om 13.30 u op het De Becker Remyplein, ter hoogte van de kapel. De chauffeurs geven een lift tegen 0,10 euro per km.

Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen.

Voor meer info: Maria Dequeker 016 23 77 59

 

*Dagwandeling (+/- 16 km) Diest-Zichem-Testelt  

Woensdag 21 november 2018.

 

Vertrek naar Diest met de trein van 9.13 u op spoor 9; afspraak in de hal van het treinstation te Leuven om 8.50 u. Aankomst trein in Diest voorzien om 9.45 u; de wandeling vertrekt aan het plein voor het station van Diest om 9.45u. Wandelaars die op een andere manier naar Diest komen, kunnen daar aansluiten.

Terugreis: vanaf treinstation van Testelt, te 15.22 u of 16.22 u.

Picknick: Onthaalcentrum De Pelgrim te Scherpenheuvel, Isabellaplein 15b (013 35 56 40)

Boterhammen meebrengen.

 

De wandeling: start aan het station van Diest, vertrek langs spoorweg en verder langs de Demer in natuurgebied Molenstedebroek naar de Maagdentoren te Zichem; verder naar Scherpenheuvel. Na de picknick langs het Doodbroek naar het station van Testelt.

 

Bijdrage in de organisatiekosten: € 1.

Stevig schoeisel aangeraden.

Voor meer info: Emiel De Doncker 016 22 02 52 of 0494 88 35 22 of Maurice Page 016 89 39 65 of 0478 53 07 29

 

 

 

NORDIC WALKING

Je kent de techniek van het Nordic Walken? Dan nodigen we je uit om elke maandag mee te walken. We wandelen 6 à 7 km gedurende 1.30 uur. We starten stipt om 14 u.

Wat heb je nodig? Poles, goede stapschoenen en veel goesting.

 

In de maand september zijn we met een tweede groep walkers gestart die we ‘de rustige walkers’ noemen. Op een aangenaam tempo van maximum 4 km per uur walken we gedurende anderhalf uur onder begeleiding van Lut Wauters. We hebben dan maximum 5 km gestapt. Onze oude groep zullen we ‘de gevorderden’ noemen en zij walken op dat anderhalfuur gemiddeld 7 km.

 

Voor beide groepen startplaats: Parking Arboretum Heverleebos.

Te bereiken met bus 18 van de Tec vanuit Leuven Station Perron 1 tot halte De Jacht, dan nog 5 minuutjes verder de Naamse steenweg volgen. Opgepast: je kan geen rittenkaart van de lijn gebruiken.

Vertrek: we vertrekken stipt om 14 u en walken ongeveer anderhalf uur.

 

Data

Rustige walkers      : maandag 26 november

Gevorderde walkers: maandag 19 en 26 november.

Voor meer info:

Lutgarde Michielsen, GSM 0478 88 15 56, e-mail Lutgarde.Michielsen@skynet.be

 

 

 

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag 22 november2018

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven

Voor meer info: Johan Kumps 016 26 10 95 of 0489 55 02 60 of Walter Rogge 016 40 66 58 of 0496 57 47 82

 

Seniorama vzw

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be

 

 

 

 

VORMINGPLUS OOST-BRABANT

 

 

 

Panelgesprek ‘Straffe getuigenissen’  

 

Naar aanleiding van ‘Leuven Restorative city’ organiseren we een panelgesprek met getuigenissen van een slachtoffer van een misdrijf, een ex-gedetineerde en een familielid van een gedetineerde. Elk misdrijf richt een ravage aan bij het slachtoffer, de dader en de omgeving van beiden.

Wat betekent het verleden vandaag en hoe kijk je van hieruit naar de toekomst?

Hoe bouwen we conflicten om tot iets constructiefs? 

 

Praktische info: 

Deze activiteit sluit aan bij het aanbod rond Leuven Restorative City 2018.

Het volledig aanbod ontdek je hier:

www.vormingplusob.be/leuven-restorative-city 

 

Partners: KU Leuven Institute of Criminology (LINC) – De Rode Antraciet – CAW Oost Brabant

Begeleiding: Bart Schoovaerts

Waar: Auditorium Zeger Van Hee, Tiensestraat 41 – 3000 Leuven

Prijs: Gratis

Wanneer: Woensdag 21 november 2018 van 19.30 tot 21.45 u.

Code: 186137

https://www.vormingplusob.be/panelsgesprek-straffe-getuigenissen   

 

Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee 

Tel. 016 525 900 – Fax 016 525 901

info@vormingplusob.be 

IBAN: BE29 7785 9226 3564

BIC: GKCCBEBB

 

 

 

BAROK 

 

Lezingenreeks – Najaar 2018

KU Leuven – Faculteit Letteren 

 

Kar-jackers, godfathers en weerbarstige weduwes.  

Bloed, zweet en tranen achter het Vlaamse wandtapijt

Door Koen Brosens

Woensdag 21 november 2018 – 14u00

 

Versailles: was het nu barok of was het nu klassiek?

Spektakel aan het hof van Lodewijk XIV

Door Jan Herman

Woensdag 5 december 2018 – 14u00

 

Joan Albert Ban en ‘zinroerende zang‘ 

Door David Burn

Woensdag 19 december 2018 – 14u00

 

Info en inschrijvingen :

www.arts.kuleuven.be/lezingenreeks

 

 

GEZOND OUDER WORDEN 

 

Spierkracht en spiermassa verlies beperken

KU Leuven – Studie 

Wat is het doel van deze studie?  

Bij het ouder worden verminderen de spiermassa en spierkracht waardoor personen moeilijkheden kunnen gaan ondervinden met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals bijvoorbeeld het opheffen van boodschappen.

Personen die dit ondervinden kunnen mogelijks voordeel halen uit verschillende soorten interventies.

 

Voorafgaand onderzoek toonde aan dat bewegingsoefeningen en voedingssuplementen zoals eiwitten , omega-3 of vitamine D kunnen leiden tot positieve effecten. Met deze studie willen we nagaan wat het effect is van deze interventies als ze gecombineerd worden met elkaar in vergelijking met een enkele interventie of geen interventie.

 

Wie komt in aanmerking?

- U bent 65 jaar of ouder

- U heeft moeite om uit een stoel recht te staan of de trap op te gaan, of valt soms

 

Hoe verloopt deze studie?

Deze studie duurt 6 maanden, waarbij u van dichtbij opgevolgd wordt. Alle informatie wordt overlopen voordat u beslist mee te doen met de studie.

 

Hoe kunt u deelnemen?

Als u meer wilt weten over deze studie of eventueel wenst deel te nemen, neem dan contact op via

Telefoon: 016/34 01 35 of 016/34 32 01

E-mail: enhance@kuleuven.be  

Brief : Leonore Dedeyne – Jolan Dupont

            Dienst Geriatrie en Gerontologie

            Herestraat 49 bus 7003

            3000 Leuven

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 14 november 2018

 

Teller vanaf 22/8/2009