St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week  45    7 november 2018

 

 

 

 

 Speciale vieringen en familievieringen voor groot en klein 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Parochieblad 2019 

 

Kerk&leven blijft niet in de oppervlakkigheid hangen.

Kerk&leven gaat op zoek naar alles wat waardevol is, naar mensen en gebeurtenissen die je pas ontdekt als je het leven langs alle kanten bekijkt.

Kerk&leven deelt elke week met u zijn bijzondere blik, een blik vol verwondering en bewondering, op zoek naar vertrouwen en hoop.

 

We willen graag bij u op bezoek komen, een jaar lang, elke woensdag in uw brievenbus.

Neem daarom een abonnement op Kerk&leven, liefst voor 15 november 2018.

Voor de prijs van 37 euro.

 

SLUIT JIJ WEER BIJ ONS AAN?

We zien u graag op onze lijst terug!

 

Nieuwe abonnees die inschrijven voor 20 november, ontvangen tot einde dit jaar, elke week de nummers die nog verschijnen in 2018, gratis.

 

Er is wel voor 2019 een verandering van rekeningnummer en begunstigde.

Schrijf nu over op:

 

BE65 7360 4731 0196 van

PZK –PAROCHIEBLAD FRA-ANT-DBO ZR

Amerikalaan 29

3000 Leuven

 

Bij Mededelingen: Kerk&leven 2019 Federatie Frando, Parochie …….

kan je uw parochie toevoegen.

 

Philippe Nachtergaele stelt weer de lijst voor volgend jaar samen en bezorgt die aan de drukkerij.

We zijn hem daar heel dankbaar voor. We begrijpen allen wel dat tijdig inschrijven zijn werk veraangenaamt en verlicht! 

 

Wie het gemakkelijker vindt contant te betalen kan op zijn parochie terecht:

 

* Sint-Franciscus 

Thierry Van Craenem, Spaansekroonlaan 24 B0101 – 3000 Leuven (0486 520 182)

Parochiesecretariaat, Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee (016 25 04 59 )

Open op ma., di., do. en vr. van 9.30 tot 11.30 u. Gesloten op woensdag.

 

* Sint-Antonius

Caroline Van Audenhoven, Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee (016 22 38 11)

 

* Don Bosco

Gilberte Havet, Grensstraat 79, 3010 Kessel-Lo (016 25 45 87)

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

 

Wij durven het in deze tijd haast niet meer zeggen: het christendom kan zich nooit geheel met een bepaalde historische situatie assimileren, en daarmee wordt toegegeven dat er aan het christendom altijd een zekere “wereldvreemdheid” eigen blijft. Dat is natuurlijk niet de wereldvreemdheid van een kerk die blijft vasthouden aan verouderde structuren en leefpatronen en die eenzijdig de secularisatie blijft betreuren. Neen, het is de “wereldvreemdheid” van een christendom dat in diepste en laatste zin het heil niet verwacht van de techniek, de wetenschap, een productiesysteem, de rekenmachines en de planbureaus.

R. Adolfs

 

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Gedachten worden vaak gestuurd door wensen en verwachtingen. De stroom van gedachten schept paradoxaal genoeg een afstand tussen jou en de ander. Monniken willen zo’n afstand voorkomen, zij zoeken contact. Het verkleinen van de afstand wordt door hen omschreven als een afdalen, van het hoofd naar het hart. Het hart wordt dan een plek waar denken en voelen samenkomen. Het hart wordt dan een plek van gelijkwaardige ontmoeting. Daar doe je niks, daar ben je. Daar moet je niets van de ander, daar ontmoet je de ander.

Meditatief 272

 

Onze volgende samenkomst is op maandag 12 november. We komen deze maand ook nog samen op maandag 26 november 2018.

Aanvang om 20 uur in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

 

Contactpersoon:  

jos vermeulen 016/89.03.16 

vermeulen.berte@telenet.be  

meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be 

Meditatiegroep Kessel-Lo – Verdere data van de tweede helft van 2018

---------------------------------------------------

   maandag 12 en maandag 26 november 2018

   maandag 10 december 2018

   !! maandag 7 januari 2019

 

 

 

VIERINGEN

 

    = FRANDO

        

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 7 november

20 u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 8 november

VM: Prisma / opbouw salon

NM: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

 

Vrijdag 9 november

Ganse dag: Prisma / salon

 

Zaterdag 10 november

Ganse dag: Prisma / salon

 

Zondag 11 november

11 uur: Zondagscafé + Prisma / salon

NM-AV: Prisma / salon

 

Dinsdag 13 november

NM: Seniorencafé

 

Woensdag 14 november

VM: Samana vorming

20 u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

Donderdag 8 november

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 9 november

18.45 tot 20.15 uur   repetitie naamopgave in de kerk

 

Dinsdag 13 november

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 15 november

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 16 november

18.45 tot 20.15 uur   repetitie naamopgave in de kerk

 

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2018

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

 

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

 

Functies waarvoor nieuwe bestuurder(s) gezocht worden  

 

Helpen jullie zoeken naar mensen die voor onderstaande functies of verantwoordelijkheden een vrijwillig engagement willen aangaan binnen ons molenhuis?

Het opnemen van verantwoordelijkheden kan gecombineerd worden naar eigen competenties en hoeven niet onmiddellijk samengebracht te worden in een bestuursfunctie: alle hulp is welkom.

 

*Algemene coördinatie van de technische evolutie van het molenhuis

 

* Evaluatie, opvolging en aansturing van de bouwtechnische aspecten en de technieken elektriciteit en verwarming zowel functioneel/ecologisch als naar normering

   - Opvolging van het groot en het klein onderhoud gebouwen, elektriciteit en verwarming

   - Zorgen voor de nodige kritische voorraden  

   - Verzamelen en bijhouden van de nodige attesten en schema’s

   - Opvolgen van afgesproken projecten en werkzaamheden  

 

* Opvolging dossier waterzuivering  

 

* Opvolging dossier elektriciteitsturbine (-productie)  

 

* Up to date houden van het verzekeringsdossier 

   - Opvolging schadegevallen

   - Zorgen voor duidelijke procedures

   - Nodige aanpassingen van de dossiers

   - Tijdige aangiftes en controles (prijsvergelijkingen?) van de verzekerde elementen

     en de kostprijs daarvan

 

* Opvolging financieel beheer (doorlichting, verplichtingen en aangiftes)  

 

* Opvolging VZW-wetgeving en –verplichtingen  

 

Uiteraard dienen niet alle bovenvermelde functies door één persoon uitgevoerd te worden.

De kennis dient ook niet op en top te zijn, maar betrokkenen moeten toch met enige kennis van zaken kunnen onderhandelen met aannemers, enz. Kennis van het Frans is in deze ook een plus.

 

Als je maar enigszins denkt dat je voor een gedeelte van deze functies iets zou kunnen en willen betekenen, graag contact opnemen met de voorzitter, Johan Deforche (0498/595 001).

Desgevallend dient dit niet onmiddellijk een functie te zijn binnen de raad van bestuur, maar eerder als deelnemer van een technische cel.

 

Adres van Het Molenhuis:

Moulin de Belle Meuse

Bérismenil, 5

6892 La Roche-en-Ardenne

084/44 45 17 (uitsluitend tijdens activiteiten) 

 

Contact@moulindebellemeuse.be

www.moulindebellemeuse.be 

https://www.facebook.com/moulindebellemeuse/

 

 

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

 

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

Al meerdere jaren gaan we met onze eenvoudige en leuke manier van ‘delen’ verder:

Ons boekenmandje in de Stille Zone Ademtocht!

Ga na de vieringen dit boekenmandje niet achteloos voorbij.

Neem gerust een kijkje want er komt regelmatig wat bij.

Je kan een boek uitkiezen en, na lezing thuis, weer terugplaatsen.

Je kan het mandje ook spijzigen met jouw eigen boeken.

 

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

SINTERKLAASBEURS

Gezinsbond Kessel-Lo nodigt uit !

Kom kopen op onze Tweedehandsbeurs:

Speelgoed, video’s, DVD’s, CD’s, strips & boeken

Voor kinderen en volwassenen

 

Zaterdag 17 november 2018 van 14.00 tot 16.00 uur

Zaal ‘Don Bosco’ hoek Platte-Lostraat – Ortolanenstraat in Kessel-Lo

Ruime parking in de Ortolanenstraat  

 

 

 

 

 

 

 

 

MICHOTTEBUURT 2018

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.

 

Buurtgroep Michotte  

Plant samen met u voor 2018, na de nieuwjaarsreceptie van 6 januari: 

Zaterdag 10 maart:

Film “Bienvenu à Marly-Gomont” i.s.m. Afrika Filmfestival  

Zondag 25 maart:

Opruimactie in het park met broodjes en koffiekoeken na.

Zaterdag 28 april:

Buurtfeest in het Michottepark

Zondag 21 oktober:

Buurtwandeling met voorafgaande zoektocht.

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

 

Dinsdag 13 november 2018 – Mevr. Christiane Stuyven (Kunsthistorica)  

Wat is een meesterwerk in de kunst?

12 meesterwerken door de eeuwen heen

 

Dinsdag 20 november 2018 – Prof. Aaron Malinski (Instituut voor Joodse Studies, Universiteit Antwerpen)

Het Jodendom hier en vandaag,

en zijn relatie met de anderen: een uitdaging

 

* Als u dit wenst kunt u een digitaal abonnement nemen op de dinsdaglezingen van het Algemeen Programma 2018-2019.

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

 

BABBEL OP ZONDAG

Zondag 11 november 2018  

We horen regelmatig op Seniorama dat alleenstaande deelnemers en vrijwilligers op zoek zijn naar een moment om gezellig samen te zijn. Ze hebben zin in een leuk gesprek, een glimlach of willen hun gedachten vrijblijvend delen met anderen.

Ben jij iemand die een gezellige babbel met andere alleenstaanden ziet zitten? Dan nodigen we je graag uit op ons maandelijks ontmoetingsmoment.

Deze gaat door in taverne ’t Paviljoen in Kessel-Lo (Diestsesteenweg 300).

Vanaf 14.30 uur is een vrijwilliger van Seniorama aanwezig.

 

 

 

LEZING IN SENIORAMA

 “Hugo Claus, 10 jaar na zijn overlijden”  

door Dirk De Geest, prof. Literatuurwetenschappen KU Leuven

 

Datum: maandag 12 november 2018 van 14.00 u. tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 euro, koffie inbegrepen

 

 

 

NORDIC WALKING

Je kent de techniek van het Nordic Walken? Dan nodigen we je uit om elke maandag mee te walken. We wandelen 6 à 7 km gedurende 1.30 uur. We starten stipt om 14 u.

Wat heb je nodig? Poles, goede stapschoenen en veel goesting.

 

In de maand september zijn we met een tweede groep walkers gestart die we ‘de rustige walkers’ noemen. Op een aangenaam tempo van maximum 4 km per uur walken we gedurende anderhalf uur onder begeleiding van Lut Wauters. We hebben dan maximum 5 km gestapt. Onze oude groep zullen we ‘de gevorderden’ noemen en zij walken op dat anderhalf uur gemiddeld 7 km.

 

Voor beide groepen startplaats: Parking Arboretum Heverleebos

Te bereiken met bus 18 van de Tec vanuit Leuven Station Perron 1 tot halte De Jacht, dan nog 5 minuutjes verder de Naamse steenweg volgen. Opgepast: je kan geen rittenkaart van de lijn gebruiken.

Vertrek: We vertrekken stipt om 14 u en walken ongeveer anderhalf uur

Data Rustige walkers      : maandag 12 en 26 november

Data Gevorderde walkers: maandag 12, 19 en 26 november.

 

Voor meer info:

Lutgarde Michielsen, GSM 0478 88 15 56, e-mail Lutgarde.Michielsen@skynet.be

 

 

 

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag 13 en 27 november 2018

 

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven (40 km) met mogelijkheid tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan Wijgmaalbrug (25 km)

Voor meer info: Tine Coenen 016 58 52 86 of 0473 92 99 41 of Maurits Claeys 016 44 32 45 of 0476 09 06 17

 

 

 

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandeling (+/- 8 km)

Donderdag 15 november 2018.

 

We komen samen om 13.30 u op het De Becker Remyplein, ter hoogte van de kapel.

De chauffeurs geven een lift tegen 0,10 euro per km. Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen.  

Voor meer info: Maria Dequeker 016 23 77 59

 

 

 

FILM IN SENIORAMA

“Les Innocentes”  

Frankrijk, Polen – 2016 – 1u.55’

van: Anne Fontaine

met: Lou de Laâge, Agata Buzek, Vincent Macaigne e.a.

 

Een onthullende film die het volle licht werpt op de gruwel van de tweede wereldoorlog en zijn gevolgen voor een groep nonnen in een Pools klooster.

Datum: vrijdag 16 november van 14.00 u. tot 16.30 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,00 euro, leden 4,00 euro

 

 

 

GELAATSVERZORGING

Dinsdag 20 november 2018

Je kan vanaf nu maandelijks genieten van een ontspannende gelaatsverzorging. Maggie komt eenmaal per maand langs op Seniorama om je een rustgevende gezichtsmassage te geven. Gedurende 45 minuten zorgt ze voor het reinigen van de huid, de massage, een masker en indien gewenst een lichte maquillage. Ondertussen krijg je raad over hoe je je huid gezond kan houden. Maggie werkt uitsluitend met anti-allergische producten.

 

Maak een afspraak via het onthaal 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be

Kostprijs: € 20 te betalen bij inschrijving.

 

Seniorama vzw

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be

 

 

 

 

VORMINGPLUS OOST-BRABANT

Vergeten en vergeven?! Nadenken over herstel  

 

 

 

Toen we als kind ruzie maakten, was het eenvoudig. Een handje, een kusje…en verder spelen.

Maar wat doe je als er erge dingen gebeurd zijn?

Wat doe je als dader, als slachtoffer, als familielid, als verontwaardigde buitenstaander?  

Is herstel mogelijk? En hoe?

Hoe wordt het slachtoffer, de dader, jij erdoor geholpen?

 

We denken na over deze vragen.

Criminoloog Johan Deklerck gaat dieper in op het begrip ‘levensstroom’ en de kracht van herstel.

Stof voor het gesprek dat we daarna aangaan, samen met enkele gedetineerden.

 

Praktische info:  

Deze activiteit sluit aan bij het aanbod rond Leuven Restorative City 2018.

Het volledig aanbod ontdek je hier:

www.vormingplusob.be/leuven-restorative-city  

Partners: Gevangenis Leuven Hulp – De Rode Antraciet – CAW Oost Brabant – KU Leuven Institute of Criminology (LINC)

 

Begeleiding: Johan Deklerck

Waar: Gevangenis Leuven Hulp, Maria Theresiastraat 74, 3000 Leuven

Prijs: 6.00 euro

Wanneer: Dinsdag 20 november 2018 van 17.30 tot 20.30 u.

Code: 186135

https://www.vormingplusob.be/vergeten-en-vergeven-over-herstel  

 

Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee 

Tel. 016 525 900 – Fax 016 525 901

info@vormingplusob.be 

IBAN: BE29 7785 9226 3564

BIC: GKCCBEBB

 

 

 

BAROK 

 

Lezingenreeks – Najaar 2018

KU Leuven – Faculteit Letteren 

 

Kar-jackers, godfathers en weerbarstige weduwes.  

Bloed, zweet en tranen achter het Vlaamse wandtapijt

Door Koen Brosens

Woensdag 21 november 2018 – 14u00

 

Versailles: was het nu barok of was het nu klassiek?

Spektakel aan het hof van Lodewijk XIV

Door Jan Herman

Woensdag 5 december 2018 – 14u00

 

Joan Albert Ban en ‘zinroerende zang‘ 

Door David Burn

Woensdag 19 december 2018 – 14u00

 

Info en inschrijvingen :

www.arts.kuleuven.be/lezingenreeks

 

 

GEZOND OUDER WORDEN 

 

Spierkracht en spiermassa verlies beperken

KU Leuven – Studie 

Wat is het doel van deze studie?  

Bij het ouder worden verminderen de spiermassa en spierkracht waardoor personen moeilijkheden kunnen gaan ondervinden met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals bijvoorbeeld het opheffen van boodschappen.

Personen die dit ondervinden kunnen mogelijks voordeel halen uit verschillende soorten interventies.

 

Voorafgaand onderzoek toonde aan dat bewegingsoefeningen en voedingssuplementen zoals eiwitten , omega-3 of vitamine D kunnen leiden tot positieve effecten. Met deze studie willen we nagaan wat het effect is van deze interventies als ze gecombineerd worden met elkaar in vergelijking met een enkele interventie of geen interventie.

 

Wie komt in aanmerking?

- U bent 65 jaar of ouder

- U heeft moeite om uit een stoel recht te staan of de trap op te gaan, of valt soms

 

Hoe verloopt deze studie?

Deze studie duurt 6 maanden, waarbij u van dichtbij opgevolgd wordt. Alle informatie wordt overlopen voordat u beslist mee te doen met de studie.

 

Hoe kunt u deelnemen?

Als u meer wilt weten over deze studie of eventueel wenst deel te nemen, neem dan contact op via

Telefoon: 016/34 01 35 of 016/34 32 01

E-mail: enhance@kuleuven.be  

Brief : Leonore Dedeyne – Jolan Dupont

            Dienst Geriatrie en Gerontologie

            Herestraat 49 bus 7003

            3000 Leuven

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 03 november 2018

 

Teller vanaf 22/8/2009