St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week  43    24  oktober 2018

 

 

 

 

 Speciale vieringen en familievieringen voor groot en klein 
 
 
 

 

 

Parochieblad 2019 

 

Kerk&leven blijft niet in de oppervlakkigheid hangen.

Kerk&leven gaat op zoek naar alles wat waardevol is, naar mensen en gebeurtenissen die je pas ontdekt als je het leven langs alle kanten bekijkt.

Kerk&leven deelt elke week met u zijn bijzondere blik, een blik vol verwondering en bewondering, op zoek naar vertrouwen en hoop.

 

We willen graag bij u op bezoek komen, een jaar lang, elke woensdag in uw brievenbus.

Neem daarom een abonnement op Kerk&leven, liefst voor 15 november 2018.

Voor de prijs van 37 euro.

 

SLUIT JIJ WEER BIJ ONS AAN?

We zien u graag op onze lijst terug!

 

Nieuwe abonnees die inschrijven voor 20 november, ontvangen tot einde dit jaar, elke week de nummers die nog verschijnen in 2018, gratis.

 

Er is wel voor 2019 een verandering van rekeningnummer en begunstigde.

Schrijf nu over op:

 

BE65 7360 4731 0196 van

PZK –PAROCHIEBLAD FRA-ANT-DBO ZR

Amerikalaan 29

3000 Leuven

 

Bij Mededelingen: Kerk&leven 2019 Federatie Frando, Parochie …….

kan je uw parochie toevoegen.

 

Philippe Nachtergaele stelt weer de lijst voor volgend jaar samen en bezorgt die aan de drukkerij.

We zijn hem daar heel dankbaar voor. We begrijpen allen wel dat tijdig inschrijven zijn werk veraangenaamt en verlicht! 

 

Wie het gemakkelijker vindt contant te betalen kan op zijn parochie terecht:

 

* Sint-Franciscus 

Thierry Van Craenem, Spaansekroonlaan 24 B0101 – 3000 Leuven (0486 520 182)

Parochiesecretariaat, Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee (016 25 04 59 )

Open op ma., di., do. en vr. van 9.30 tot 11.30 u. Gesloten op woensdag.

 

* Sint-Antonius

Caroline Van Audenhoven, Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee (016 22 38 11)

 

* Don Bosco

Gilberte Havet, Grensstraat 79, 3010 Kessel-Lo (016 25 45 87)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

 

Met vrede gegroet
en gezegend met licht!

Voor wie zoeken in de stilte naar een vuur voor hart en handen.

Met vrede gegroet
en gezegend met licht!

Voor wie roepen om vrede, van gerechtigheid dromen.

Met vrede gegroet
en gezegend met licht!

Voor wie wachten in vertrouwen dat de liefde zal blijven.

Met vrede gegroet
en gezegend met licht!

(Jef Wauters - Uit de viering Vredesweek: Iedereen thuis )

 

 

 

 

10 jaar MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

*De Christelijke meditatiegroep Kessel-Lo bestaat 10 jaar !

   

Wanneer de mens de zelfinkeer beoefent, heeft het menselijke ik voor zichzelf niets.

Het ik zou graag iets hebben en het zou graag iets weten en het zou graag iets willen.

Tot wanneer dit drievoudige ‘iets’ in hem sterft,breekt het de mens nogal zuur op.

Dat gebeurt niet in één dag en ook niet in korte tijd. Men moet erin volharden, dan wordt het op de duur gemakkelijk en vreugdevol.

De mens moet de beelden van de dingen helemaal laten varen en zijn tempel leegmaken en leeg houden.

Johannes Tauler 

 

In oktober komen we nog samen ter meditatie op maandag 29 oktober 2018. Aanvang om 20 uur in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

De samenkomsten van volgende maand zijn op maandag 12 en maandag 26 november 2018.

Wie interesse heeft gelieve zich eerst aan te melden bij Jos Vermeulen

Contactpersoon:  

jos vermeulen 016/89.03.16 

vermeulen.berte@telenet.be  

meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be 

Meditatiegroep Kessel-Lo – Verdere data van de tweede helft van 2018

---------------------------------------------------

   maandag 1, maandag 15 en maandag 29 oktober 2018

   maandag 12 en maandag 26 november 2018

   maandag 10 december 2018

   !! maandag 7 januari 2019

 

 

 

VIERINGEN

 

    = FRANDO

        

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 24 oktober

NM: OKRA  Temvergadering

20 u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 25 oktober

NM: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

 

Vrijdag 26 oktober

VM en NM: De Ark + Bar Michotte

AV: Buurtgroep Michotte

 

Zondag 28 oktober

11 uur: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

 

Dinsdag 30 oktober

NM: Seniorencafé

 

Woensdag 31 oktober

20 u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

Donderdag 25 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Dinsdag 30 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2018

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

Gústa Gúchipas - Sociaal ecologische stichting in Colombia

 

Benefietconcert

Op 10 augustus kwamen dieven op bezoek in de ‘Casa Cultural’, opgericht door de ‘Fundación Gústa Gúchipas ONG’.

De ‘Casa Cultural’ biedt plaats en infrastructuur waar kosteloze workshops en cursussen worden georganiseerd. Zowel academische als kunstopleidingen worden gegeven, ondermeer muziek, circus, theater en film.

De dieven namen de computers, een geluidsinstallatie en een elektrische basgitaar mee. Ook de kassa werd geforceerd om het geld te stelen.

 

‘Gústa Gúchipas zal onze steun nu zeker nog meer appreciëren en kunnen gebruiken.

 

Majo Werrebrouck

 

 

 

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

 

Functies waarvoor nieuwe bestuurder(s) gezocht worden  

 

Helpen jullie zoeken naar mensen die voor onderstaande functies of verantwoordelijkheden een vrijwillig engagement willen aangaan binnen ons molenhuis?

Het opnemen van verantwoordelijkheden kan gecombineerd worden naar eigen competenties en hoeven niet onmiddellijk samengebracht te worden in een bestuursfunctie: alle hulp is welkom.

 

*Algemene coördinatie van de technische evolutie van het molenhuis

 

* Evaluatie, opvolging en aansturing van de bouwtechnische aspecten en de technieken elektriciteit en verwarming zowel functioneel/ecologisch als naar normering

   - Opvolging van het groot en het klein onderhoud gebouwen, elektriciteit en verwarming

   - Zorgen voor de nodige kritische voorraden  

   - Verzamelen en bijhouden van de nodige attesten en schema’s

   - Opvolgen van afgesproken projecten en werkzaamheden  

 

* Opvolging dossier waterzuivering  

 

* Opvolging dossier elektriciteitsturbine (-productie)  

 

* Up to date houden van het verzekeringsdossier 

   - Opvolging schadegevallen

   - Zorgen voor duidelijke procedures

   - Nodige aanpassingen van de dossiers

   - Tijdige aangiftes en controles (prijsvergelijkingen?) van de verzekerde elementen

     en de kostprijs daarvan

 

* Opvolging financieel beheer (doorlichting, verplichtingen en aangiftes)  

 

* Opvolging VZW-wetgeving en –verplichtingen  

 

Uiteraard dienen niet alle bovenvermelde functies door één persoon uitgevoerd te worden.

De kennis dient ook niet op en top te zijn, maar betrokkenen moeten toch met enige kennis van zaken kunnen onderhandelen met aannemers, enz. Kennis van het Frans is in deze ook een plus.

 

Als je maar enigszins denkt dat je voor een gedeelte van deze functies iets zou kunnen en willen betekenen, graag contact opnemen met de voorzitter, Johan Deforche (0498/595 001).

Desgevallend dient dit niet onmiddellijk een functie te zijn binnen de raad van bestuur, maar eerder als deelnemer van een technische cel.

 

Adres van Het Molenhuis:

Moulin de Belle Meuse

Bérismenil, 5

6892 La Roche-en-Ardenne

084/44 45 17 (uitsluitend tijdens activiteiten) 

 

Contact@moulindebellemeuse.be

www.moulindebellemeuse.be 

https://www.facebook.com/moulindebellemeuse/

 

 

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

 

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

Al meerdere jaren gaan we met onze eenvoudige en leuke manier van ‘delen’ verder:

Ons boekenmandje in de Stille Zone Ademtocht!

Ga na de vieringen dit boekenmandje niet achteloos voorbij.

Neem gerust een kijkje want er komt regelmatig wat bij.

Je kan een boek uitkiezen en, na lezing thuis, weer terugplaatsen.

Je kan het mandje ook spijzigen met jouw eigen boeken.

 

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

 

 

 

MICHOTTEBUURT 2018

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.

 

Buurtgroep Michotte  

Plant samen met u voor 2018, na de nieuwjaarsreceptie van 6 januari: 

Zaterdag 10 maart:

Film “Bienvenu à Marly-Gomont” i.s.m. Afrika Filmfestival  

Zondag 25 maart:

Opruimactie in het park met broodjes en koffiekoeken na.

Zaterdag 28 april:

Buurtfeest in het Michottepark

Zondag 21 oktober:

Buurtwandeling met voorafgaande zoektocht.

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

 

Dinsdag 30 oktober 2018 – Prof. Patrick Neven (Faculteit Geneeskunde)

Zorg tijdens en na borstkankertherapie, vandaag en morgen

 

Dinsdag 6 november 2018 – Prof. Mark Derez (Universiteitsadvies / Archevaris KU Leuven)

Arenberg, Europees en vorstelijk  

 

Digitaal abonnement  

Als u dit wenst kunt u een digitaal abonnement nemen op de dinsdaglezingen van het Algemeen Programma 2018-2019. Voor een digitaal jaarabonnement betaalt u 30 euro.

U krijgt dan een gebruikersnaam en paswoord toegestuurd in uw mailbox, waarmee u thuis in alle rust de digitale versie van de lezingen op uw computer kan bekijken (vanaf de dag na de lezing).

Alle ingeschreven cursisten hebben trouwens toegang tot deze opnames.

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

 

 

VORMINGPLUS OOST-BRABANT 

 

Inspiratiedag: Duurzaam Digitaal Leuven

 

Digitale technologie en ecologie, het is soms een hobbelig huwelijk. Enerzijds maakt technologie het ons gemakkelijker om duurzaam door het leven te gaan, denk maar aan autodelen, voedseloverschotten die worden weggegeven, Gift Leuven, apps voor trein- en busuren…

Maar al die smartphones, laptops en tablets vragen ook heel wat energie om gemaakt en gebruikt te worden. Bovendien heeft elk huishouden enkele slapende apparaten in een schuif liggen en danken we de meeste toestellen na enkele jaren af. Omdat we niet goed weten hoe we ermee moeten werken, omdat we ziek zijn, omdat er geen updates meer beschikbaar zijn of omdat we verleid worden door reclame om een nieuw model in huis te halen…

 

Kan het ook anders? Beslist wel!

Op de inspiratiedag Duurzaam Digitaal Leuven van zaterdag 3 november presenteert een groep van enthousiaste mensen jou een boel informatie, ideeën en oplossingen over:

- een tweede leven voor je afgedankte smartphone, tablet of laptop

- slimmer kopen en gebruiken van digitale apparatuur

- aanpassen of herstellen van mobiele apparatuur: zelf doen of laten doen?

- verantwoord recycleren

 

Schrijf je in voor een namiddag vol waardevolle tips!

We willen met dit gratis initiatief bijdragen aan het model van een circulaire stad en het ontstaan van een hersteleconomie.

Initiatief ism Maakbaar Leuven

 

Praktische info:

Breng gerust je (oude) laptops, smartphones en tablets mee voor de workshops en demonstraties. Heb je nog slapende of afgedankte apparaten in je schuif liggen – wij zorgen voor een inzamelpunt.

 

Begeleiding: Paul Vandeweert, ICT verantwoordelijke bij Vormingplus Oost-Brabant  

Waar: Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24 – 3001 Heverlee

Prijs: Gratis

Wanneer: Zaterdag 3 november 2018 van 14.00 tot 17.00 uur

Code: 186181

https://www.vormingplusob.be/inspiratiedag-duurzaam-digitaal-leuven   

 

Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee 

Tel. 016 525 900 – Fax 016 525 901

info@vormingplusob.be 

IBAN: BE29 7785 9226 3564

BIC: GKCCBEBB

 

 

 

BAROK 

 

Lezingenreeks – Najaar 2018

KU Leuven – Faculteit Letteren 

 

Nederlandse literatuur in tijden van Barok

Door Marc Van Vaeck

Woensdag 24 oktober 2018 – 14u00

 

Tussen feit en mysterie.

De ontdekking van Michaelina Wautier als ‘Grande Dame’ van de Brusselse Barok

Door Katlijne Van der Stighelen  

Woensdag 7 november 2018 – 14u00

 

Kar-jackers, godfathers en weerbarstige weduwes  

Bloed, zweet en tranen achter het Vlaamse wandtapijt

Door Koen Brosens

Woensdag 21 november 2018 – 14u00

 

Versailles: was het nu barok of was het nu klassiek?  

Spektakel aan het hof van Lodewijk XIV

Door Jan Herman

Woensdag 5 december 2018 – 14u00

 

Joan Albert Ban en ‘zinroerende zang‘ 

Door David Burn

Woensdag 19 december 2018 – 14u00

 

Info en inschrijvingen :

www.arts.kuleuven.be/lezingenreeks

 

 

 

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag 30 oktober 2018

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven (40 km) met mogelijkheid tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan Wijgmaalbrug (25 km)

Voor meer info: Tine Coenen 016 58 52 86 of 0473 92 99 41 of Claeys 016 44 32 45 of 0476 09 06 17

 

 

 

LEZING IN SENIORAMA

“Mindful geluk. Vanuit de eeuwenoude Bijbelse wijsheid”  

door Bénédicte Lemmelijn, prof. Theologie KU Leuven

 

Datum: maandag 5 november 2018 van 14.00 u. tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 euro, koffie inbegrepen

 

 

 

SENIORAMA: GESPREK MET ANNE

Heb je nood aan een luisterend oor, voel je je niet zo goed maar weet je niet wat er aan de hand is? Voel je je angstig, eenzaam of onzeker, kamp je met relatieproblemen, conflicten, zingevings- vragen, dan kan je terecht bij Anne. Zij is integratieve psychotherapeute, verpleegkundige en opvoedingsdeskundige.  

 

In therapie geeft Anne de ruimte aan wat gehoord wil worden, de veranderingen van het ouder worden, het levensverhaal, belangrijke levensgebeurtenissen en onverwerkte trauma’s verwerken en integreren om succesvol ouder te kunnen worden. Anne heeft een goede kennis van de sociale kaart en doorverwijzingsmogelijkheden. Ze luistert in een veilige omgeving naar jouw verhaal vanuit een open, niet oordelende houding.

 

Ben je op zoek naar meer balans, levensvreugde en levenskwaliteit, dan kan je elke donderdag-

voormiddag terecht bij Anne in Seniorama. Maak een afspraak met Anne via het onthaal.

016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be.

 

Seniorama vzw

Activiteiten 

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be

 

 

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 24 oktober 2018

 

Teller vanaf 22/8/2009