St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week  42    17 oktober 2018

 

 

 

 

 Speciale vieringen en familievieringen voor groot en klein 
 
 
 

 

 

PAROCHIEBLAD 2019 

 

Inschrijvingen 

Mensen kunnen veel voor mekaar betekenen en een zegen zijn voor hun medemensen.

We weten ook dat er soms dingen fout gaan, ook in de kerk. Maar we beseffen wel dat we het goede en mooie moeten verder zetten en ons niet laten verlammen door het negatieve.

Het parochieblad zet dat graag in de schijnwerper.

 

Sluit je weer bij ons aan?

 

Je kan nu al 37 euro overschrijven (0,77 euro per blad!)

Maar er is voor 2018 wel een verandering van rekeningnummer en begunstigde.

Schrijf nu over op:

 

BE65 7360 4731 0196 van

PZK –PAROCHIEBLAD FRA-ANT-DBO

Amerikalaan 29

3000 Leuven

 

Bij Mededelingen: Kerk&leven 2019 Federatie Frando 4330, Parochie …….

kan je uw parochie toevoegen.

 

Philippe Nachtergaele stelt weer de lijst voor volgend jaar samen en bezorgt die aan de drukkerij.

Je begrijpt wel dat tijdig inschrijven zijn werk veraangenaamt en verlicht! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

 

Verstrooidheid is zich uitleveren aan, zich laten gaan in het lawaai van het drukdoen, de veelheid van wat ons gevraagd wordt, het allerlei dat zo elke dag op ons afkomt. We verliezen onszelf telkens we daarin ondergaan. Veel mensen gaan er zo in onder, dat op een dag hun leven zinloos lijkt, leeg. Alles schijnt tot niets herleid te worden, loopt tussen je vingers weg. En dat gebeurt niet toevallig, want door de overlading met taken en het verstrooid zijn over veel dingen is het aanvoelen van de heel andere kwaliteit van het leven verdwenen.

Het innerlijke horen is verdoofd, het aanvoelen afgestompt – de innerlijke zintuigen waarmee de werkelijkheid gevat wordt zijn uitgeschakeld en daarmee is het uiterlijk bestaan zinledig geworden. De buitenkant krijgt geen voedsel meer uit de innerlijke bron. De leegte die zo is ontstaan moet dan gevuld worden, de mens is sprakeloos geworden en wil dus lawaai, en velen vinden in “verstrooiing” een tijdje verdoving.

W. Massa

 

 

 

 

10 jaar MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

*De Christelijke meditatiegroep Kessel-Lo bestaat 10 jaar !

   

Contemplatie is genade, het is een gave, een geschenk. Je verdient het niet, het is er gewoon, gegeven zoals ons hele bestaan. We hebben het niet verdiend om geschapen te worden. We hebben het niet verdiend om te bestaan (leven), en toch bestaan we. Ons bestaan, ons mens-zijn is een geschenk.

Maar we moeten dit geschenk aanvaarden. Het is onze verantwoordelijkheid om ons open te stellen voor deze kern om tot zelfkennis te komen, om te ontdekken wie we werkelijk zijn. In de meditatie vertrouwen we dat dit een geschenk is, dat onze schepping een geschenk is, iets goed, dat er een essentiële goedheid is in de menselijke aard.

Laurence Freeman

 

In oktober komen we nog samen ter meditatie op maandag 29 oktober 2018. Aanvang om 20 uur in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Wie interesse heeft gelieve zich eerst aan te melden bij Jos Vermeulen

Contactpersoon:  

jos vermeulen 016/89.03.16 

vermeulen.berte@telenet.be  

meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be 

Meditatiegroep Kessel-Lo – Verdere data van de tweede helft van 2018

---------------------------------------------------

   maandag 1, maandag 15 en maandag 29 oktober 2018

   maandag 12 en maandag 26 november 2018

   maandag 10 december 2018

   !! maandag 7 januari 2019

 

 

 

VIERINGEN

 

    = FRANDO

        

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 17 oktober

NM: Samana Crea

20 u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 18 oktober

NM: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

 

Vrijdag 19 oktober

VM en NM: De Ark + Bar Michotte

 

Zaterdag 20 oktober

NM: Gastvrij Michotte

AV: Samana

 

Zondag 21 oktober

11 uur: Zondagscafé + Samana

NM: Samana feest chronisch zieken

AV: Koor Dissonant

 

Dinsdag 23 oktober

VM: Seniorencafé

AV: Prisma

 

Woensdag 24 oktober

NM: OKRA  Temvergadering

20 u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

Donderdag 18 oktober

11.00 uur Herstfeest Samana Sint-Antonius en Park Heverlee

 

Vrijdag 19 oktober

19.45 tot 21.00 uur   Koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 23 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 25 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2018

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

Gústa Gúchipas - Sociaal ecologische stichting in Colombia

 

Benefietconcert

Op 10 augustus kwamen dieven op bezoek in de ‘Casa Cultural’, opgericht door de ‘Fundación Gústa Gúchipas ONG’.

De ‘Casa Cultural’ biedt plaats en infrastructuur waar kosteloze workshops en cursussen worden georganiseerd. Zowel academische als kunstopleidingen worden gegeven, ondermeer muziek, circus, theater en film.

De dieven namen de computers, een geluidsinstallatie en een elektrische basgitaar mee. Ook de kassa werd geforceerd om het geld te stelen.

 

‘Gústa Gúchipas zal onze steun nu zeker nog meer appreciëren en kunnen gebruiken.

 

Majo Werrebrouck

 

 

 

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

 

Het laatste Molenhuisboekje 

 

Het Molenhuisboekje werd drie maal per jaar naar een 400-tal mensen verzonden.

Dit had niet alleen zijn financiële en ecologische kost. Er kropen ook vele uren in het schrijven van artikels, layouten, omgaan met fotomateriaal, stickers plakken en sorteren voor de post.

 

Vorig jaar beslisten we dat het tijd werd om die adressenlijst uit te zuiveren. Het zou ten slotte zonde zijn om deze boekjes te versturen naar mensen die het eigenlijk niet wensen.

 

De laatste twee edities werden daarom vergezeld door een gele sticker. Op deze sticker vroegen we aan onze lezers om contact op te nemen indien ze ons tijdschrift nog wensten te ontvangen.

 

Op de algemene vergadering hadden we afgesproken om het boekje in z’n huidige vorm te behouden wanneer we 100 positieve reacties kregen.

 

Van onze 400 geadresseerden kregen we slechts 57 positieve reacties op onze oproep. Hoe pijnlijk ook, dit boekje zit ten slotte in zijn 39ste jaargang, betekent dit het eind van de verdere publicatie.

 

Dit wil niet zeggen dat we niets meer met de post zullen versturen.

We denken aan een jaarlijkse kalender van onze activiteiten. De details hiervan worden de komende maanden uitgewerkt en het resultaat ziet u ongetwijfeld verschijnen.

 

Daarnaast zijn er de laatste 20 jaar verschillende kanalen bijgekomen waarmee wij jullie kunnen bereiken.

In tegenstelling tot vroeger is er nu ook de website, nieuwsbrief en facebook-pagina.

 

Dank!

Graag hadden we alle redacteurs, tekstschrijvers, verbeteraars, layouters en fotografen bedankt die de laatste 39 jaar zich hebben ingezet voor dit boekje. Het einde van dit tijdschrift wil niet zeggen dat jullie werk niet zeer waardevol geweest is voor de molen.

 

Namens de raad ven bestuur:

Johan Deforche, voorzitter

 

Adres van Het Molenhuis:

Moulin de Belle Meuse

Bérismenil, 5

6892 La Roche-en-Ardenne

084/44 45 17 (uitsluitend tijdens activiteiten) 

 

Contact@moulindebellemeuse.be

www.moulindebellemeuse.be 

https://www.facebook.com/moulindebellemeuse/

 

 

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

 

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

Al meerdere jaren gaan we met onze eenvoudige en leuke manier van ‘delen’ verder:

Ons boekenmandje in de Stille Zone Ademtocht!

Ga na de vieringen dit boekenmandje niet achteloos voorbij.

Neem gerust een kijkje want er komt regelmatig wat bij.

Je kan een boek uitkiezen en, na lezing thuis, weer terugplaatsen.

Je kan het mandje ook spijzigen met jouw eigen boeken.

 

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

 

 

 

MICHOTTEBUURT 2018

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.

 

Buurtgroep Michotte  

Plant samen met u voor 2018, na de nieuwjaarsreceptie van 6 januari: 

Zaterdag 10 maart:

Film “Bienvenu à Marly-Gomont” i.s.m. Afrika Filmfestival  

Zondag 25 maart:

Opruimactie in het park met broodjes en koffiekoeken na.

Zaterdag 28 april:

Buurtfeest in het Michottepark

Zondag 21 oktober:

Buurtwandeling met voorafgaande zoektocht.

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

 

Dinsdag 23 oktober 2018 – Prof. Danny De Schreye (Faculteit Ingenieurswetenschappen )

Artificiële intelligentie

 

Dinsdag 30 oktober 2018 – Prof. Patrick Neven (Faculteit Geneeskunde)

Zorg tijdens en na borstkankertherapie, vandaag en morgen

 

Digitaal abonnement  

Het aantal cursisten voor de lezingenreeks van 2018-2019 wordt beperkt tot 1350 en is al volzet.

Als u dit wenst kunt u een digitaal abonnement nemen op de dinsdaglezingen van het Algemeen Programma 2018-2019. Voor een digitaal jaarabonnement betaalt u 30 euro.

U krijgt dan een gebruikersnaam en paswoord toegestuurd in uw mailbox, waarmee u thuis in alle rust de digitale versie van de lezingen op uw computer kan bekijken (vanaf de dag na de lezing).

Alle ingeschreven cursisten hebben trouwens toegang tot deze opnames.

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

 

 

VORMINGPLUS OOST-BRABANT

Wandeling: ‘Duurzaam digitaal Leuven’

De stad stelt zich tot doel om tegen 2030 klimaatneutraal te zijn. Van dat alles is vandaag één en ander al goed zichtbaar.

 

Tijdens de wandeling bezoeken we plekken waar, dankzij technologie duurzaamheid en hergebruik centraal staan. Inspirerende initiatieven passeren de revue: auto/fietsdelen, maker-spaces, klimaatneurtrale gebouwen, weggeefkoelkasten, spullenbib, repairprojecten en nog veel meer.

Wandel mee en ontdek de frisse en moderne wind die door de stad waait!

 

Praktische info:

Deze activiteit wordt aangeboden tijdens de digitale week aan de democratische prijs van 3 euro.

https://www.vormingplusob.be/wandeling-duurzaam-digitaal-leuven 

Begeleiding:  Ilse Depré

Waar: Plaats van afspraak: binnenplein Tweebronnen (openbare bibliotheek), - Rijschoolstraat 4 - bus 101 – 3000 Leuven- De wandeling is ongeveer 5 km lang.

Wanneer: Dinsdag 30 oktober 2018 van 14.00 tot 17.00 uur

Code: 186128

 

Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee 

Tel. 016 525 900 – Fax 016 525 901

info@vormingplusob.be 

IBAN: BE29 7785 9226 3564

BIC: GKCCBEBB

 

 

 

KRAKAU

Davidsfonds cultuurreizen 

 

Krakau                                                            Auschwitz 

 

‘Tijdens deze 5-daagse citytrip leer ik u Krakau kennen op een diepgaande manier. Het rijke culturele programma toont u de geschiedenis van de stad in het bijzonder en het land in het algemeen. En uiteraard hebben we aandacht voor het duistere verleden in en rond Krakau, met een verkenning van de wijk Kazimierz en een bezoek aan Auschwitz. Het pianorecital achteraf in het Boneromskipaleis is de ideale afsluiter.’ zo vertelt Erik Gobin, begeleider van de reis.

 

Reisdata: van woensdag 19 december tot zondag 23 december 2018

Reissom: 

2-persoonskamer: 1090 euro

toeslag 1-persoonskamer: 170 euro

korting voor Davidsfondsleden: 40 euro

Aantal deelnemers: Minimum 15, maximum 25 deelnemers

 

Inbegrepen in deze reissom:  

* Ticket voor een recital met werken van Frédéric Chopin

* De toegangsgelden voor de vermelde bezoeken

* Reisleiding en deskundige toelichting door Erik Gobin

* Gebruik van de audiofoon

* Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs  

* Handig reisgidsje met stratenplannetjes 

* Overnachtingen met ontbijt, een middagmaal en een avondmaal in het centraal gelegen hotel  

   Novotel Krakow Centrum****

* 2 middagmalen en 1 avondmaal in lokale restaurants  

* Vluchten Brussel-Krakau h/t met Brussels Airlines en CO2 compensatie

* Transfers en beperkt vervoer ter plaatse in comfortabele autocar.

   Daarbuiten gebeuren de verplaatsingen te voet.

* Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering 

 

Programma  

* Dag 1: Brussel – Krakau (Brussel 11.00 u. – Krakau: 13.00 u.)

* Dag 2: Krakau

* Dag 3: Auschwitz – Krakau

* Dag 4: Wieliczka – Krakau

* Dag 5: Krakau – Brussel (Krakau: 12.35 u. – Brussel: 14.40 u.)

 

Davidsfonds Cultuurreizen 

Omnia Travel, Mgr. Ladeurzeplein 15, 3000 Leuven 

Tel.: 016 24 38 38

E-mail: cultuurreizen@omniatravel.be

WWW.DAVIDSFONDS.BE/CULTUURREIZEN

 

 

FILM IN SENIORAMA

 “Maudie”

Ierland, Canada – 2017 – 1u.55’

van: Aisling Walsh

met: Sally Hawkins, Ethan Hawke, Kari Matchett e.a.

 

De film brengt ons meteen naar Canada met het harde levensverhaal van een vrouw met een sterke persoonlijkheid en een groot schilderstalent.

Datum: vrijdag 19 oktober van 14.00 u. tot 16.30 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,00 euro, leden 4,00 euro

 

 

 

ACTIVITEITEN SENIORAMA

 “Beweging helpt bij de ziekte van Parkingson en bij cognitieve problemen” 

door Alice Nieuwboer, prof. Bewegings- en revalidatiewetenschappen KU Leuven

 

Datum: maandag 22 oktober 2018 van 14.00 u tot 16.30 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 euro, koffie inbegrepen

 

 

 

VOEL JE VEILIG!

Maandag 22 oktober van 13 tot 14 u

De taak van senioreninspecteurs bestaat er voornamelijk in om te luisteren naar de noden, vragen, problemen, voorstellen en kritieken afkomstig uit de seniorengemeenschap.

Daarnaast trachten de senioreninspecteurs onveiligheidsgevoelens bij ouderen op te vangen. Deze hebben veeleer te maken met situaties die niet meteen tastbaar of meetbaar zijn, maar toch een impact hebben op het dagdagelijkse leven.

 

Je kunt bij hen terecht met vragen, problemen en voorstellen over alles waarvoor de politie een bepaalde helpende hand kan reiken.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven met Senioreninspecteur Patricia Van de Walle .

 

 

 

NORDIC WALKING

Je kent de techniek van het Nordic Walken? Dan nodigen we je uit om elke maandag mee te walken. We wandelen 6 à 7 km gedurende 1.30 uur. We starten stipt om 14 u.

Wat heb je nodig? Poles, goede stapschoenen en veel goesting.

 

In de maand september zijn we met een tweede groep walkers gestart die we ‘de rustige walkers’ noemen. Op een aangenaam tempo van maximum 4 km per uur walken we gedurende anderhalf uur onder begeleiding van Lut Wauters. We hebben dan maximum 5 km gestapt. Onze oude groep zullen we ‘de gevorderden’ noemen en zij walken op dat anderhalf uur gemiddeld 7 km.

 

Voor beide groepen startplaats: Parking Arboretum Heverleebos.

Te bereiken met bus 18 van de Tec vanuit Leuven Station Perron 1 tot halte De Jacht, dan nog 5 minuutjes verder de Naamse steenweg volgen. Opgepast: je kan geen rittenkaart van de lijn gebruiken.

Vertrek: we vertrekken stipt om 14 u en walken ongeveer anderhalf uur.

 

Data :

Rustige walkers: maandag 22 oktober 2018

Gevorderde walkers: maandag 22 en 29 oktober 2018

Voor meer info:

Lutgarde Michielsen, GSM 0478 88 15 56, e-mail Lutgarde.Michielsen@skynet.be

 

Wie wil deelnemen aan sportactiviteiten is verplicht om een verzekering te nemen. € 5 per jaar voor leden en € 10 voor niet-leden. Dat geldt voor de wandel-, fietstochten en nordic-walking.

 

 

 

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsdagtochten 

Vrijdag 19 oktober – Druivenstreek

Rit met hellingen, rustige en veilige wegen, goed bereidbaar traject  (+/- 70 km)

Vertrek: 9.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven.

Voor meer info: Johan Kumps 016 26 10 95 of 0489 55 02 60

Opmerking: voor de dagtochten betaal je een bijdrage van € 1

 

Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag 30 oktober 2018

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven (40 km) met mogelijkheid tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan Wijgmaalbrug (25 km)

Voor meer info: Tine Coenen 016 58 52 86 of 0473 92 99 41 of Claeys 016 44 32 45 of 0476 09 06 17

 

 

 

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandeling (5 à 6 km)

Woensdag 24 oktober 2018.

We komen samen om 13.30 u op het De Becker Remyplein, ter hoogte van de kapel.

De chauffeurs geven een lift tegen 0,10 euro per km.

Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen.

Voor meer info: Luc Maes 016 63 39 26

 

 

 

DIGITAAL FOTOTOESTEL

Leer je digitaal fototoestel kennen en gebruiken.

Iedere woensdagvoormiddag (behalve vakanties) vanaf 10 u. kan je hiervoor bij Seniorama terecht.

 

Inschrijven via het onthaal tel. 016 22 20 14.

Merk en type van fototoestel opgeven. Toestel moet opgeladen zijn of breng een reservebatterij mee.

Bijdrage: € 5, vooraf te betalen.

 

Seniorama vzw

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be

 

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 24 oktober 2018

 

Teller vanaf 22/8/2009