St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week  40    3 oktober 2018

 

 

 

 

 Speciale vieringen en familievieringen voor groot en klein 
 
 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

 

Telkens weer stijgt uit de zee van mogelijkheden een nieuw stukje werkelijkheid op. De wereld is geen kant en klaar huis, maar een open ontwikkeling. Ook de mens heeft zijn ware wezen nog niet bereikt. Hij weet nog niet wie hij eigenlijk is. Daarom zoeken de mensen samen naar het huis van de ware menselijkheid. De plek waar over de toekomst van mens en wereld beslist wordt is het heden. Enkel wanneer we weten wat we hopen en willen, kunnen we aan het front van de tijd de toekomst winnen. Zo niet, dan verzuimen en vernietigen we de toekomst.

Moltmann  

 

 

 

 

10 jaar MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

*De Christelijke meditatiegroep Kessel-Lo bestaat 10 jaar !

En dat laten we niet zomaar voorbijgaan.

   

Op zondag 7 oktober 2018 om 10.30 u. in het Don Boscocentrum (Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo) is een gebedsviering gepland n.a.v. dit 10-jarig bestaan, gevolgd door een eenvoudige receptie.  

We nodigen je graag uit voor deze viering en de receptie nadien.

 

Parochieblad 35 van 26 augustus 2009

Uit ons eerste berichtje over onze meditatiegroep in het parochieblad, Kerk@leven.

 

Meditatie vanuit christelijke traditie 

Een nieuwe groep ontstond in Kessel-Lo : Don Boscocentrum

(Gebedsruimte ‘Ademtocht’ )

 

“Wij proberen thuis dagelijks tweemaal gedurende een klein halfuur te mediteren. Het gaat om mantra-meditatie die in volstrekte eenvoud en stilte wordt beoefend. Deze praktijk is gebaseerd op een vroegchristelijke traditie en wordt vanuit christelijke inspiratie aangereikt. Door zijn eenvoud staat deze meditatiediscipline voor iedereen open. Het is echter ook een universele praktijk die eenheid schept in jezelf en verbondenheid creëert met anderen en de Andere. 

 

Om elkaar in de meditatiepraktijk te bemoedigen en te steunen, en om geïnteresseerden met de meditatie kennis te laten maken komen we tweewekelijks samen op maandag om 20 uur in de stille ruimte ‘Ademtocht’ in het Don Boscocentrum.

We luisteren naar een inleidende tekst, mediteren 25 minuten en drinken nadien een kopje thee of koffie. “

 

Mediteren. Na verloop van tijd begon ik te merken dat er in mij een Werkelijkheid werkzaam is die ligt voorbij alle woorden en beelden. Je zou het kunnen omschrijven als kracht, volheid en vooral leven, een voortdurende stroom van leven. Hoe stiller ik werd des te meer dit leven in mij doordrong. Dit gebed van inkeer vraagt dan ook om stilte. Dat hoeft niet per sé de uiterlijke stilte te zijn, want die is niet altijd te verwezenlijken, maar wel de innerlijke, creatieve stilte, waarin iets gebeurt wat jezelf niet vermag. Het is dus geen statische toestand waarin je terecht komt, ook al zit je volkomen stil, maar een dynamische gebeuren, een proces van verandering dat nooit ophoudt en altijd nieuw is. Het woord uit de schrift: ‘Zie ik maak alles nieuw’, kreeg zo plotseling nieuwe betekenis voor me.

Chris Smoorenburg – ‘Ga in je binnenkamer’- Tom Breukel

 

In oktober komen we nog samen ter meditatie op maandag 15 oktober en maandag 29 oktober 2018. Aanvang om 20 uur in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Wie interesse heeft gelieve zich eerst aan te melden bij Jos Vermeulen 016/89.03.16

vermeulen.berte@telenet.be

 

 

Meditatiegroep Kessel-Lo – Verdere data van de tweede helft van 2018

---------------------------------------------------

   maandag 1, maandag 15 en maandag 29 oktober 2018

   maandag 12 en maandag 26 november 2018

   maandag 10 december 2018

   !! maandag 7 januari 2019

 

 

 

VIERINGEN

 

    = FRANDO

        

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 3 oktober

20 u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 4 oktober

NM: Seniorencafé

 

Vrijdag 5 oktober

VM en NM: De Ark + Bar Michotte

 

Zaterdag 6 oktober

VM en NM: Koor Parcoeur

 

Zondag 7 oktober

Tot 11 uur: Koor Parcoeur

11 uur: Zondagscafé

NM: Koor Parcoeur

AV: Koor Dissonant

 

Maandag 8 oktober

VM en NM: Koor Parcoeur

 

Dinsdag 9 oktober

VM: Koor Parcoeur

NM: Seniorencafé

AV: Prisma

 

Woensdag 10 oktober

NM: SAMANA Crea

20 u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

Donderdag 4 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 5 oktober

19.45 tot 21.00 uur   Koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 9 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 11 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 12 oktober

19.45 tot 21.00 uur   Koorrepetitie in de kerk

 

 

 

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2018

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

Welkom !

Op het 22ste Filipijnenfeest op 13 oktober 2018 in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Leuven/Kessel-Lo!

Je kan inschrijven via mail cabsama2@gmail.com.

 

Samen eten - Van 18 u. tot 20 u.

Je kan genieten van een heerlijke Filipijnse schotel mét vlees of vegetarisch (12 euro en 6 euro voor kinderportie).

Vermeld bij het inschrijven het aantal schotels voor volwassenen en kinderen en ook of je gerecht neemt met vlees of vegetarisch.

 

Het dessertbuffet (desserts zijn apart te betalen) en de bar zijn nog open tot sluitingstijd.

 

Het Filipijnse verhaal - Van 20 u. tot 21 u.

Béatrice, Caro, Filip, Jeroen, Lut, Marijke, Saïda en Veerle gingen in juli op solidariteitsreis naar de Filipijnen. Ze doen hun verhaal.

 

Kan je er niet bij zijn, maar wil je steunen? We verkopen steunkaarten aan 5 euro.

Mabuhay!

Guido Vos

 

 

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

 

Krachtlijnen

 

Relatie met de natuur

Het Molenhuis is een huis waar je stilte kan ervaren in een brok ongerepte natuur. Gelegen in een omgeving waar je kan thuiskomen bij jezelf en bij de kern van het leven. Omgeven door bossen die de mens uitnodigen om binnen te treden in het grote mysterie van de natuur en het leven. Een plaats waar je nog het ritme van dag en nacht kunt bevoelen. Waar je eindeloos stil kan worden om terug de diepe levenskracht in jezelf te beluisteren.

 

Eenvoud en soberheid 

Je ontdekt terug hoe alles met eenvoudige middelen kan, als ieder het beste van zichzelf geeft. Daarom is de inrichting van het huis ook sober. Met eenvoudige middelen wordt getracht een gezellige en rustige sfeer te creëren. Je vindt er geen luxe, geen comfort. Wel een stukje warmte dat je samen met anderen opbouwt: samen eten klaarmaken, opruimen, karweitjes opknappen, wandelen en genieten van het onverwachte van dergelijke situaties.

 

Voor iedereen 

De vzw houdt haar activiteiten zo goedkoop mogelijk, om iedereen de kans te bieden stil te staan bij wat hem/haar bezig houdt. Wel te verstaan, iedereen die deze krachtlijnen wil delen en eraan meewerken. Hierbij willen wij niet dat financiën een hinderpaal zouden vormen. Kortom, over de prijs kan gepraat worden, over de krachtlijnen niet.

 

Samen verantwoordelijkheid dragen 

Samen verantwoordelijk zijn betekent ook samen werken aan een huis waar het ontmoetende leven mogelijk is en waar dit ook kan ontkiemen... Dit wil zeggen een ontmoetingsruimte gemeenschappelijk bezitten, gebruiken, onderhouden, ervan genieten en er zorg voor dragen. Zo is de cirkel rond… ontmoeting tussen mensen, samen verantwoordelijk zijn en samen bezitten in openheid naar anderen toe is maar mogelijk voor zover we bij de anderen en bij onszelf de natuur (h)erkennen, waarderen en beschermen.  

 

Ontmoeting

Te midden van de immense rust en stilte kunnen de mensen terug tot zichzelf komen, loskomen van hun zorgen, drukte en verplichtingen. Er groeit een plaats van niet meer moeten, van ontmoeten. Dan kan je de ander weer zien zoals hij is. Hier wordt echt ontmoeten, vriendschap bouwen van mens tot mens terug mogelijk.

 

De vzw probeert, weliswaar in het klein, deze krachtlijnen concreet te maken en warm te houden. Misschien is het een druppel op een gloeiende plaat; maar waarom zou het geen kiem in vruchtbare grond kunnen zijn?

 

Adres van Het Molenhuis:

Moulin de Belle Meuse

Bérismenil, 5

6892 La Roche-en-Ardenne

084/44 45 17 (uitsluitend tijdens activiteiten) 

 

Contact@moulindebellemeuse.be

www.moulindebellemeuse.be

https://www.facebook.com/moulindebellemeuse/

 

 

 

HET CARACASHULPFONDS

De warme zomer heeft niet belet dat we uit Venezuela heel wat informatie ontvingen over de moeilijke omstandigheden waarmee de bewoners te kampen hebben. Ondanks de barre tijden houden de parochianen van Campo Rico er de moed maar in. Voor hen is geloof en solidariteit vanzelfsprekend.

 

Francesco Rodriguez vertelt ons over

Het leven in Venezuela  

 

Ons land gaat door moeilijke tijden op alle gebied. Vooral de economie, die ons allen aangaat, is de grote boosdoener. Iedere dag stijgen de prijzen. Sommige producten kosten gewoon het dubbele van de dag voordien. We kennen een inflatie die dit jaar naar de 100.000 gaat. Ons probleem is dat de prijzen van de meest elementaire producten niet meer te betalen zijn. Een vast werk is voor ons altijd een houvast geweest omdat we dan konden eten, als arme mensen weliswaar, maar we konden eten. Nu hebben we die mogelijkheid niet meer. Het maandloon van de doorsnee arbeider is goed voor een kilo vlees of voor twee kilo rijst. Het tragische hierbij is dat werken niet loont. Het is een verliespost geworden omdat het u geld kost aan vervoer, kleding en toilet.

 

Ons openbaar vervoer zit ook in de crisis. Veel bussen en auto’s staan aan de kant van de weg omdat er geen vervangstukken te vinden zijn wegens te duur. De autoband van een kleine wagen kost al gauw tweehonderd miljoen Bolivar, daar waar het maandloon vijf miljoen bedraagt.

 

Op dit ogenblik is de staking in de hospitalen al twee weken bezig. Het medisch personeel vraagt een vervijfvoudiging van het loon. Het is te begrijpen. Ze willen eten om te kunnen werken. Gebrek aan medicijnen en medische apparatuur herleidt alles tot het meest elementaire. Daarbij komt nog dat menig geneesheer, zoals trouwens vele andere afgestudeerden, naar het buitenland is vertrokken.

 

De scholen vertonen ongeveer dezelfde symptomen. Weinig materiaal, leerlingen die niet opdagen en klassen zonder leraars. De emigratie van jonge krachten is groot, de ouderen blijven nog over.

 

Dit alles drukt op het dagelijks leven in Campo Rico. Het is een kleine oorlog als de vrachtwagen met de gasflessen de barrio binnen gereden komt. Er is lang niet genoeg voor iedereen terwijl toch op gas gekookt moet worden. En als de leden van de 'partij' bovendien nog voorrang krijgen, is de zaak vlug beklonken. Voor de meeste mensen is het dagelijks goochelen om nog iets op tafel te kunnen zetten. De waterbevoorrading is ook problematisch geworden. Door een gebrek aan vervangstukken loopt het water soms nog één keer per week door de leidingen. Dat alles maakt de stemming in de barrio soms bitter. Ieder voor zich en steeds op oorlogsvoet met de ander.

 

Onze parochie probeert er de moed in te houden. Een beetje zoals we hier zeggen: ‘Schoon gezicht voor lelijk weer’. We doen verder met de gewone activiteiten tot negen uur ‘s avonds. Dan wil iedereen thuis zijn om have en goed te bewaren. Regelmatig organiseren we nog een grote soepbedeling waarvoor vooral kinderen en ouderen opdagen. Het blijft natuurlijk een druppel op een hete plaat. Maar het zegt ook wat er vandaag vooral nodig is: mekaar steunen.

 

Ten slotte nog een woord van dank aan alle vrienden van het Caracas Hulpfonds in België. In deze moeilijke tijden is de driemaandelijkse studiebeurs een geschenk dat voor ons als uit de hemel komt. Nogmaals hartelijk dank in naam van alle families die hiervan al zo lang mogen genieten.

Uit vzw Caracas Hulpfonds Driemaandelijks tijdschrift nr 3 van 2018

 

De mensen van Campo Rico kunnen onze hulp in deze zware tijden dus heel goed gebruiken.

Wil je ook een bijdrage leveren of /en wil je nader kennis maken met het Caracashulpfonds,

dan kan je terecht bij

 

Eddy Deroost, Vereninginfstraat 41, 3010 Kessel-Lo

Telefoon 016 25 35 23

Rekeningnummer: BE06 4310 2248 0122

Voor een bedrag van 40 euro ontvang je een attest van schenking. Dit bedrag kan je vervolgens in mindering brengen van je jaarlijkse belastingsaangifte.

     

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

 

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

Al meerdere jaren gaan we met onze eenvoudige en leuke manier van ‘delen’ verder:

Ons boekenmandje in de Stille Zone Ademtocht!

Ga na de vieringen dit boekenmandje niet achteloos voorbij.

Neem gerust een kijkje want er komt regelmatig wat bij.

Je kan een boek uitkiezen en, na lezing thuis, weer terugplaatsen.

Je kan het mandje ook spijzigen met jouw eigen boeken.

 

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

 

MICHOTTEBUURT 2018

 

 

 

 

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.

 

Buurtgroep Michotte  

Plant samen met u voor 2018, na de nieuwjaarsreceptie van 6 januari: 

Zaterdag 10 maart:

Film “Bienvenu à Marly-Gomont” i.s.m. Afrika Filmfestival  

Zondag 25 maart:

Opruimactie in het park met broodjes en koffiekoeken na.

Zaterdag 28 april:

Buurtfeest in het Michottepark

Zondag 21 oktober:

Buurtwandeling met voorafgaande zoektocht.

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

 

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

 

 

Een denk- en doe voormiddag rond verbindend spreken en handelen.

 

De zingevingsgroep van Beweging.net Leuven nodigt iedereen van harte uit op

zaterdag 17 november tussen 9.30 en 12.30 u in jeugdherberg De Blauwput te Kessel-Lo. (Martelarenlaan 11 a)

 

Ieder van ons heeft zijn eigen ideeën en meningen, maar ook anderen hebben hun eigen ideeën en meningen. Hoe komen we dichter bij mekaar zonder onszelf te verloochenen, in respect voor de ander?

‘Wijs’ zijn zij die erin slagen zichzelf niet hoger te achten dan anderen. (Paulus)

Is het mogelijk om “wijs” te zijn bij lastige en polariserende thema’s? 

Fundamenteel van mening verschillen over moeilijke onderwerpen en toch de relatie met de andere en het vertrouwen in elkaar blijven behouden en versterken, ook als we heel verschillend denken of handelen. Moeilijk,  maar het kan.

 

René Bouwen en Goedroen Juchtmans bieden ons instrumenten, handvaten en wegwijzers aan om  met elkaar in gesprek te blijven. Zo geraken we samen verder.

En vooral: ze laten ons stevig oefenen in het voeren van verbindende gesprekken.

 

9u00                      Onthaal met koffie

9u30                      Welkom en inleiding door Roland Verbeek, voorzitter Beweging.net. Leuven

9u35                      Kader en werkvormen. Zin-volle voorbeelden. Uitwisselen van ervaringen.

                               Oefeningen in verbindend spreken en handelen.

                        Met René Bouwen, emiritus buitengewoon hoogleraar organisatiepsychologie aan KULeuven en Goedroen Juchtmans, senior onderzoeker HIVA onderzoeksgroep “Onderwijs en Levenslang Leren”

9u45                      Deel I   

10u45                   Pauze

11u00                   Deel II  

12u00            Wijze leerlessen en slotbeschouwing door Samira Atillah, pedagoge, jeugdwerkster, mensenrechtenactiviste, schrijfster.

12u30                   Middagmaal

 

Inkom

3 euro (zonder broodjes) – 5 euro (met broodjes)

inschrijven voor 10 november bij

lydia.vanhirtum@beweging.net – 0477 46 27 53

 

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

 

Dinsdag 9 oktober 2018 – Prof. Jo Van Biesebroeck  (Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen)

Hoe duurzaam is het Chinese ontwikkelingsmodel? 

 

Dinsdag 16 oktober 2018 – Prof. Luc Sels (Rector KU Leuven)

De KU Leuven in 2025: waar we willen staan…

 

Het aantal cursisten voor de lezingenreeks van 2018-2019 wordt beperkt tot 1350 en is al volzet. Je kan dus niet meer inschrijven voor de lezingen in de aula. Je kan ook opteren voor een digitaal abonnement.

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

 

 

ABDIJ VAN PARK VIERT NIEUWE BEIAARD

In Abdij van Park in Heverlee zijn veertig bronzen klokken voor de vredesbeiaard aangekomen. Het zijn replica’s van de oorspronkelijke beiaard die in WO I werd verwoest.

 

De nieuwe Vredesbeiaard in de toren van de abdijkerk komt tot leven op 11 november 2018 op de herdenking van 100 jaar Wapenstilstand. Tussen 14 en 17 uur ben je welkom om in de mooie site van Abdij van Park te komen genieten van de allereerste beiaardconcerten (om 14, 15 en 16 uur). Verschillende gastbeiaardiers spelen vredesliederen en andere aangepaste muziek op deze gloednieuwe beiaard. Je maakt kennis met de boeiende ontstaansgeschiedenis en kan intekenen op een wandeling door de abdij. Bovendien zet PARCUM  voor deze gelegenheid gratis zijn deuren open.

Zo kan je ook de tentoonstelling ‘Religie. Helend. Verdelend.’ meepikken.

https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/abdij-van-park-viert-nieuwe-vredesbeiaard/

 

Deze nieuwe Vredesbeiaard is een historische reconstructie van de beiaard die in 1914 verloren ging in het oorlogsgeweld. Hij kwam tot stand dankzij giften van bedrijven en particulieren uit Leuven en de Duitse stad Neuss en staat helemaal in het teken van vrede en verzoening. Het project is geselecteerd in het kader van het Europese jaar van het Cultureel Erfgoed.

www.vredesbeiaardleuvenneuss.eu  

 

 

 

VORMINGPLUS OOST-BRABANT

Energiezuinig omgaan met je smartphone of tablet  

 

In de batterij van jouw smartphone of tablet ook zo snel plat? Wist je dat je zelf instellingen kan aanpassen om dat te voorkomen?

Ilse legt je op een eenvoudige manier uit hoe je de levensduur van je toestel kan verlengen.

In de hands-on werkshop krijg je een heleboel tips om je batterij langer te laten meegaan, en sneller bij te laden. Daarbovenop krijg je professionele raadgevingen om je volgende aankoop doordacht en duurzaam te maken.

Breng je smartphone/tablet en bijhorende opladers mee en ga naar huis met een zuiniger ingesteld toestel!  

 

Praktische info:

Meebrengen: smartphone/tablet en oplader.

Deze activiteit wordt aangeboden tijdens de Digitale Week aan de democratische prijs van 3 euro.

https://www.vormingplusob.be/energiezuinig-omgaan-met-je-smartphone-tablet 

 

Begeleiding:  Ilse Depré

Waar: LDC Eduard Remy, Andreas Vesaliusstraat 10/1 – 3000 Leuven

Wanneer: Zaterdag 20 oktober 2018 van 14.00 u. tot 17.00 u.

 

Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee 

Tel. 016 525 900 – Fax 016 525 901

info@vormingplusob.be 

IBAN: BE29 7785 9226 3564

BIC: GKCCBEBB

 

 

 

GODEN VAN EGYPTE

Davidsfonds cultuurreizen 

 

Goden van Egypte in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden 

 

“Het oude Egypte is doordrenkt van religie en magie, die het wereldbeeld van de bevolking bepaalden.

In de groots opgezette tentoonstelling Goden van Egypte in het van Rijksmuseum van Oudheden in Leiden brengen imposante beelden van goden en godinnen, magische papyri, verfijnde gouden sieraden en rijk beschilderde mummiekisten de oud-Egyptische godenwereld opnieuw tot leven.” getuigt Marleen Reynders, reisgids.

Zij begeleidt elke groep afzonderlijk doorheen de tentoonstelling.

 

Reisdatum: zondag 11 november 2018

Reissom: per persoon 115 euro

Aantal deelnemers: Minimum 2 X 15, maximum 2 X 20 personen 

 

Inbegrepen in deze reissom:

* De toegangsgelden voor de tentoonstelling en de permanente collectie Egypte

* Nederlandstalige begeleiding, inleidende lezing  en rondleiding door de tentoonstelling

* Nederlandstalige museumgids voor de permanente Egyptische collectie

* Gebruik van de audiofoon

* Fooien voor lokale gids en chauffeur

* Vervoer in comfortabele autocar, vertrek vanuit het station van Berchem

* Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering 

 

Dagprogramma

* Rond 7.45 u. vertrek aan het station van Berchem.

* Bij aankomst in Leiden: Inleidende lezing door Marleen Reynders.

* Bezoek in kleine groep en met uw reisleider aan de tentoonstelling Goden van Egypte.

* Na het vrije middagmaal bezoek in kleine groep, met museumgids, aan de permanente Egyptische collectie.  

* Aansluitend op beide rondleidingen is er telkens wat tijd voor individuele verkenning van de tentoonstelling en de collectie.

* Rond 16.30 u.: terugreis naar het station van Berchem.

 

Davidsfonds Cultuurreizen 

Omnia Travel, Mgr. Ladeurzeplein 15, 3000 Leuven 

Tel.: 016 24 38 38

E-mail: cultuurreizen@omniatravel.be

WWW.DAVIDSFONDS.BE/CULTUURREIZEN

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 30 september 2018

 

Teller vanaf 22/8/2009