St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week  38    19 september 2018

 

 

 

 

 Speciale vieringen en familievieringen voor groot en klein 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

 

De snelheid, het passeren is een factor die het leven van zijn zin berooft. Snelheid dwingt tot eenzijdigheid, haastig lopen is voorbij-lopen. Wie ver wil komen moet niet snel lopen. Of misschien is niet de fout van de loper dat hij de bloemen langs de weg voorbijloopt, maar dat hij een weg beloopt zonder dat hij weet heeft van andere wegen. Snelheid wordt dikwijls gehouden voor een toppunt van vitaliteit, maar het is een spel met de dood. Het is zich opsluiten in de spichtige rechtlijnigheid van een nuttigheidsstreven.

Verhoeven

 

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

We sjouwen onze lasten rond; en sterven er nooit aan, we leggen ze nooit af. Innerlijk alleen-zijn en ruimte maken is cruciaal, omdat het een teken is van vrijheid om te zijn. Goedheid kan alleen tot  bloei komen in ruimte, evenals deugd dit alleen doet in vrijheid. Ruimte en stilte zijn noodzakelijk, omdat uitsluitend wanneer de geest alleen is en niet onderhevig aan invloeden en niet gebonden aan oneindig veel ervaringen, op iets volkomen nieuws kan stuiten.

Jiddu Krishnamurti 

 

In oktober komen we samen ter meditatie op maandag 1 oktober, maandag 15 oktober en maandag 29 oktober 2018. Aanvang om 20 uur in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be    

 

Meditatiegroep Kessel-Lo – Verdere data van de tweede helft van 2018

---------------------------------------------------

   maandag 1, maandag 15 en maandag 29 oktober 2018

   maandag 12 en maandag 26 november 2018

   maandag 10 december 2018

   !! maandag 7 januari 2019

 

 

 

VIERINGEN

 

    = FRANDO

        

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 19 september

20 u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 20 september

NM: Seniorencafé

AV: koor Parcoeur

 

Vrijdag 21 september

VM en NM: Bar Michotte

 

Zondag 23 september

11 uur: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

 

Maandag 24 september

AV: Buurtcomité Michotte

 

Dinsdag 25 september

NM: Seniorencafé

 

Woensdag 26 september

NM: OKRA Teamvergadering

20 u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

Donderdag 20 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 21 september

19.45 tot 21.00 uur   Koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 25 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 27 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 28 september

19.45 tot 21.00 uur   Koorrepetitie in de kerk

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2018

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

Welkom !

Op het 22ste Filipijnenfeest op 13 oktober 2018 in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Leuven/Kessel-Lo!

Je kan inschrijven via mail cabsama2@gmail.com.

 

Samen eten - Van 18 u. tot 20 u.

Je kan genieten van een heerlijke Filipijnse schotel mét vlees of vegetarisch (12 euro en 6 euro voor kinderportie).

Het dessertbuffet (desserts zijn apart te betalen) en de bar zijn nog open tot sluitingstijd.

 

Het Filipijnse verhaal - Van 20 u. tot 21 u.

Béatrice, Caro, Filip, Jeroen, Lut, Marijke, Saïda en Veerle gingen in juli op solidariteitsreis naar de Filipijnen. Ze doen hun verhaal.

 

Kan je er niet bij zijn, maar wil je steunen? We verkopen steunkaarten aan 5 euro.

Mabuhay!

Guido Vos

Sama Sama, de ACV-steungroep voor de Filipijnen, nodigt je uit op zijn 21ste Filipijnenfeest op zaterdag 28 oktober in Kessel-Lo. Tussen 18.00u en 20.00u eten we samen chop suey (met of zonder kip), met als zoete afsluiter het ‘homemade’ dessertbuffet. De opbrengst gaat naar de Filipijnse partnerorganisaties.
Om 20.00u geven we het woord aan June Mark Yañez, afkomstig van Mindanao. Father June was een aantal jaar parochiepriester. Vanuit de ‘National Council of Churches in the Philippines’ (NCCP) werkte hij samen met de vakbond KMU. Sinds drie jaar organiseert Father June in de haven van Hamburg Filipijnse arbeiders en zeelui, samen met de Internationale Transportfederatie (ITF). We laten hem aan het woord over de situatie van Filipijnse werknemers, over migratie en over precaire jobs. Wim De Ceukelaire, net terug uit de Filipijnen, geeft een inkijk in de huidige situatie in het land, onder het bewind van de roemruchte president Rodrigo Duterte.
Welkom vanaf 18.00u in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6 (zijstraat Plattelostraat), 3010 Kessel-Lo (Leuven). Reserveer je (vegetarische) schotel(s) via een e-mail aan cabsama2@gmail.com. Je kunt ook een steunkaart van 5 euro kopen.

 

 

 

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

 

Gebruik van Het Molenhuis door derden 

 

Het gebouw kan geheel of gedeeltelijk ter beschikking gesteld worden aan derden indien deze activiteiten in overeenstemming zijn met de geest en de filosofie van de vzw “Moulin de Belle Meuse”. Voorrang en kortingen worden gegeven aan groepen die aandacht hebben voor mensen die het moeilijker hebben in onze samenleving.

 

Wij werken met ons huis in een vorm van open vertrouwen. Er is geen conciërge, geen inspecteur die u ter plaatse viseert. Van de groepen en verbruikers wordt verwacht dat zij het huis als een goede huisvader gebruiken en het in een staat achterlaten zoals ze het zelf graag hadden willen vinden.

 

Op onze website (www.moulindebellemeuse.be/Reserveren) vind je onze kalender. Kijk hier of uw gewenste periode nog vrij is. Gebruik het reservatieformulier om uw aanvraag in te dienen. De raad van bestuur evalueert elke aanvraag.

 

Het woonhuis (max 12 personen)

Prijs per nacht 90 euro.

Het kamphuis (max 30 personen)

Prijs per nacht *:

Sociale sector: 125 euro – Jeugd en scholen: 190 euro – Andere gebruikers: 250 euro

Ganse huis (max 50 personen)

Prijs per nacht *:

Sociale sector:  170 euro – Jeugd en scholen: 260 euro – Andere gebruikers: 340 euro

 

* Vanaf 18.00 u. op uw aankomstdag, tot 16.00 op uw vertrekdag. Een weekend geldt steeds voor 2 nachten. Op aanvraag kan de raad van bestuur beslissen om af te wijken van de tarieven. Wij vragen een voorschot van 20%

 

Wat verstaan wij onder ‘sociale sector’, ‘jeugd en scholen’ en ‘andere gebruikers’ ?

 

1. Sociale sector 

Vzw's die tot de ‘Bijzondere Jeugdbijstand’ behoren, of initiatieven en organisaties voor mensen in armoede, voor volwassenen of kinderen met lichamelijke, psychische, mentale en sociale beperkingen, MPI’s (o.m. BSO en BLO) …

 

2. Jeugd en scholen 

Jeugd (jongeren tot 18 jaar)) staat onder begeleiding van minstens 1volwassene. Bij scholen betreft het hier vooral bosklassen voor lager- en secundair onderwijs.

 

3. Andere gebruikers 

*Families en verenigingen 

Het betreft gezinnen, familiebijeenkomsten, verenigingen, vriendengroepen, ...

De groepsstructuur, het samenzijn en het samen beleven met respect voor de natuur en het huis is zeer belangrijk.

 

*Vorming 

Bezinningsdagen, vormende activiteiten, opleidingen, alternatieve geneeswijzen, meditaties, enz. Meestal gebeuren deze activiteiten onder deskundige begeleiding.

 

Maatschappelijk zetel: 

Vzw. Moulin de Belle Meuse

Kerselarenstraat 59  

3071 Erps-Kwerps

 

Adres van Het Molenhuis:

Moulin de Belle Meuse

Bérismenil, 5

6892 La Roche-en-Ardenne

084/44 45 17 (uitsluitend tijdens activiteiten) 

 

 

 

HET CARACASHULPFONDS

De warme zomer heeft niet belet dat we uit Venezuela heel wat informatie ontvingen over de moeilijke omstandigheden waarmee de bewoners te kampen hebben. Ondanks de barre tijden houden de parochianen van Campo Rico er de moed maar in. Voor hen is geloof en solidariteit vanzelfsprekend.

 

Francesco Rodriguez vertelt ons over

Het leven in Venezuela  

 

Ons land gaat door moeilijke tijden op alle gebied. Vooral de economie, die ons allen aangaat, is de grote boosdoener. Iedere dag stijgen de prijzen. Sommige producten kosten gewoon het dubbele van de dag voordien. We kennen een inflatie die dit jaar naar de 100.000 gaat. Ons probleem is dat de prijzen van de meest elementaire producten niet meer te betalen zijn. Een vast werk is voor ons altijd een houvast geweest omdat we dan konden eten, als arme mensen weliswaar, maar we konden eten. Nu hebben we die mogelijkheid niet meer. Het maandloon van de doorsnee arbeider is goed voor een kilo vlees of voor twee kilo rijst. Het tragische hierbij is dat werken niet loont. Het is een verliespost geworden omdat het u geld kost aan vervoer, kleding en toilet.

 

Ons openbaar vervoer zit ook in de crisis. Veel bussen en auto’s staan aan de kant van de weg omdat er geen vervangstukken te vinden zijn wegens te duur. De autoband van een kleine wagen kost al gauw tweehonderd miljoen Bolivar, daar waar het maandloon vijf miljoen bedraagt.

 

Op dit ogenblik is de staking in de hospitalen al twee weken bezig. Het medisch personeel vraagt een vervijfvoudiging van het loon. Het is te begrijpen. Ze willen eten om te kunnen werken. Gebrek aan medicijnen en medische apparatuur herleidt alles tot het meest elementaire. Daarbij komt nog dat menig geneesheer, zoals trouwens vele andere afgestudeerden, naar het buitenland is vertrokken.

 

De scholen vertonen ongeveer dezelfde symptomen. Weinig materiaal, leerlingen die niet opdagen en klassen zonder leraars. De emigratie van jonge krachten is groot, de ouderen blijven nog over.

 

Dit alles drukt op het dagelijks leven in Campo Rico. Het is een kleine oorlog als de vrachtwagen met de gasflessen de barrio binnen gereden komt. Er is lang niet genoeg voor iedereen terwijl toch op gas gekookt moet worden. En als de leden van de 'partij' bovendien nog voorrang krijgen, is de zaak vlug beklonken. Voor de meeste mensen is het dagelijks goochelen om nog iets op tafel te kunnen zetten. De waterbevoorrading is ook problematisch geworden. Door een gebrek aan vervangstukken loopt het water soms nog één keer per week door de leidingen. Dat alles maakt de stemming in de barrio soms bitter. Ieder voor zich en steeds op oorlogsvoet met de ander.

 

Onze parochie probeert er de moed in te houden. Een beetje zoals we hier zeggen: ‘Schoon gezicht voor lelijk weer’. We doen verder met de gewone activiteiten tot negen uur ‘s avonds. Dan wil iedereen thuis zijn om have en goed te bewaren. Regelmatig organiseren we nog een grote soepbedeling waarvoor vooral kinderen en ouderen opdagen. Het blijft natuurlijk een druppel op een hete plaat. Maar het zegt ook wat er vandaag vooral nodig is: mekaar steunen.

 

Ten slotte nog een woord van dank aan alle vrienden van het Caracas Hulpfonds in België. In deze moeilijke tijden is de driemaandelijkse studiebeurs een geschenk dat voor ons als uit de hemel komt. Nogmaals hartelijk dank in naam van alle families die hiervan al zo lang mogen genieten.

Uit vzw Caracas Hulpfonds Driemaandelijks tijdschrift nr 3 van 2018

 

De mensen van Campo Rico kunnen onze hulp in deze zware tijden dus heel goed gebruiken.

Wil je ook een bijdrage leveren of /en wil je nader kennis maken met het Caracashulpfonds,

dan kan je terecht bij

 

Eddy Deroost, Vereninginfstraat 41, 3010 Kessel-Lo

Telefoon 016 25 35 23

Rekeningnummer: BE06 4310 2248 0122

Voor een bedrag van 40 euro ontvang je een attest van schenking. Dit bedrag kan je vervolgens in mindering brengen van je jaarlijkse belastingsaangifte.

     

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

 

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

Mini-bibliotheek 

Ja, het boekenmandje is mee het nieuwe jaar ingegaan.

Je kan een boek ruilen: een meenemen en er ‘eens’ een bijleggen.

Sommige boeken mag je helemaal houden.

 

In het parochieblad van 22 oktober 2014 spraken we voor het eerst over onze leuke vorm van ‘delen’: Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone waar de vieringen plaats hebben. Daar mag je dus een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten. Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje aanvullen. Wie zijn boek ‘voor eeuwig’ wil weggeven deelt dat liefst mee op een briefje of plakkertje in het boek.

 

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

 

MICHOTTEBUURT 2018

 

 

 

 

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.

 

Buurtgroep Michotte  

Plant samen met u voor 2018, na de nieuwjaarsreceptie van 6 januari: 

Zaterdag 10 maart:

Film “Bienvenu à Marly-Gomont” i.s.m. Afrika Filmfestival  

Zondag 25 maart:

Opruimactie in het park met broodjes en koffiekoeken na.

Zaterdag 28 april:

Buurtfeest in het Michottepark

Zondag 21 oktober:

Buurtwandeling met voorafgaande zoektocht.

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

 

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

 

Zorg is een grondrecht en dat betekent op de eerste plaats de onvoorwaardelijke toegankelijkheid tot ‘gepaste’ zorg voor iedereen.

 

Met ‘Hart Boven Hard Leuven’

vragen wij aan de stad een investering in een lokaal zorg- en welzijnscentrum.  

 

*Het sluit aan op het totale zorg- en welzijnsaanbod

- de gezondheidszorg

- geestelijke gezondheidszorg

- ouderenzorg

- zorg en ondersteuning voor personen met handicap of beperking

- jeugdzorg

- lokale welzijnsdiensten en –werkingen

 

*Het is gratis

 

*Het is laagdrempelig, met duidelijke informatie voor iedereen die gepaste zorg zoekt

 

*Het helpt bij de instap en kan begeleiden tijdens het zorgproces, op vraag van de zorgdrager  

 

*Het informeert en begeleidt ook de informele ondersteuners uit de omgeving van de zorgdragers, als daar nood aan is.

 

*Het neemt bijzonder initiatief voor kwetsbare hulpbehoevenden

 

Bepaal maar wat jij belangrijk vindt en deel het ons mee.

Je vindt dit document binnenkort op www.hartbovenhard.be/leuven  

Je kan ons bereiken op leuven@hartbovenhard.be

 

V.U. Christine Dupont, Tiensevest, 45 – 3010 Leuven

 

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

 

Opening van het 43ste cursusjaar: dinsdag 25 september 2018

10.30 u.: Plechtige eucharistieviering in de Begijnhofkerk Sint-Jan-de- Dpoper, Groot Begijnhof Leuven, gecelebreerd door professor Jacques Haers en opgeluisterd door het koor ‘Cantamici” o.l.v. dhr. Jean Convents, aan het orgel begeleid door em. prof. Raoul Vereecken.

 

14.00: Lezing

Limburg tussen staf en troon. Duizend jaar graafschap Loon

Em. Prof. Jan Vaes – Emeritus Lector UCLL

 

Dinsdag 2 oktober 2018 – Prof. Pieter Bergé  

‘En toen liep het mis…’:Over de verstoorde relatie tussen muziek en publiek in de 20ste en 21ste eeuw

 

Het aantal cursisten voor de lezingenreeks van 2018-2019 wordt beperkt tot 1350 en is al volzet. Je kan dus niet meer inschrijven voor de lezingen in de aula. Je kan ook opteren voor een digitaal abonnement.

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be  

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB 

 

 

 

LEZINGEN SEPTEMBER IN SENIORAMA

 “Recht op waardig sterven, beslissingen rond levenseinde”  

door Mevrouw Claus, vzw Recht op waardig sterven

 

Datum: maandag 24 september 2018 van 14.00 u. tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 euro, koffie inbegrepen

 

GELAATSVERZORGING IN SENIORAMA

Dinsdag 25 september 2018

Je kan vanaf nu maandelijks genieten van een ontspannende gelaatsverzorging.

Maggie komt eenmaal per maand langs op Seniorama om je een rustgevende gezichtsmassage te geven. Gedurende 45 minuten zorgt ze voor het reinigen van de huid, de massage, een masker en indien gewenst een lichte maquillage. Ondertussen krijg je raad over hoe je je huid gezond kan houden. Maggie werkt uitsluitend met anti-allergische producten.  

 

Maak een afspraak via het onthaal 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be  

Kostprijs: € 20 te betalen bij inschrijving.

 

ZOMERACTIVITEITEN IN SENIORAMA

Dinsdag 25 september – 13.00 u.

Ontharding drinkwater in het HAC (Haasrode)  

 

Code: Z 18 _ Bijdrage: € 4

Gids: Paul De Smedt

Info en inschrijven via Onthaal Seniorama 016 22 20 14

 

FIETSEN MET SENIORAMA

*Fietsen - rit met hellingen (40 km )

Donderdag 23 september 2018

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven

Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 26 10 95 of 016 40 66 58

 

*Fietsdagtochten  

Vrijdag 21 september – Louvain-la-Neuve – rit met hellingen (75 km)

Vertrek: 9.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven.

Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 40 66 58

 

Dinsdag 25 september – Zoniënwoud – rit met hellingen (73 km)

Vertrek: 9.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven.

Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 26 10 95

 

GSM/smartphone

Wie problemen heeft met gsm of smartphone kan een afspraak maken op het onthaal tel. 016 22 20 14. Dinsdagvoormiddag 10 u of 11 u (behalve schoolvakanties). Enkel Android komt in aanmerking.

Zorg ervoor dat je toestel opgeladen is.

Bijdrage: € 5 vooraf te betalen.

 

Seniorama vzw  

Activiteiten  

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

016 22 20 14

activiteiten@seniorama.be

www.seniorama.be

 

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 18 september 2018

 

Teller vanaf 22/8/2009